Sklad obchodu s nábytkem SCONTO BRATISLAVA

Komentáře

Transkript

Sklad obchodu s nábytkem SCONTO BRATISLAVA
Polypropylenová vlákna / Ocelová vlákna / Vláknobetony
Sklad obchodu s nábytkem
SCONTO
BRATISLAVA
KrampeHarex® CZ s.r.o. · Osvobozeni 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz ·
[email protected]
Polypropylenová vlákna / Ocelová vlákna / Vláknobetony
měření podlahové desky
SCONTO BRATISLAVA sklad
Normy a doporučení pro podlahy ve skladech s úzkými uličkami
•
•
•
DIN 15 185
TR 34 (Concrete Society’s Technical Report 34) doporučení pro podlahy
Požadavky na podlahy pro VNA vozíky
DIN 15 185 je doplněk normy DIN 18 202 , která je standardem pro rozměrové tolerance v konstrukcích budov.
DIN 15 185 je norma a ne pouze doporučení. Je snadné se jí řídit, porozumět jí a kontrolovat soulad s touto
normou. Norma zajišťuje také dostatečnou kvalitu pro podlahy úzkých uliček. Je to dobře navržená norma, která
kromě podlah úzkých uliček postihuje také instalaci regálového systému a ochranu osob pracujících v úzkých
uličkách.
•
•
•
•
•
Norma DIN 15 185 dokonale vyhovuje z hlediska bezpečnosti a efektivity materiálové manipulace.
Kontrola tolerancí podle DIN 15 185 je snazší než v jiných normách.
Jelikož je DIN 15 185 norma akceptovaná ve většině evropských zemí, stane se pravděpodobně základem
budoucí společné evropské normy.
DIN 15 185 splňuje požadavky pro bezpečnou manipulaci.
DIN 15 185 splňuje požadavky pro provoz VNA-vozíků na specifikovaných úrovních výkonu.
Specifikace podlah podle DIN 15 185
Podlaha v regálových systémech s úzkými uličkami kde jsou používány VNA-vozíky a v prostorách, kde vozíky
přepravují náklad ve zdvižené poloze, by měla splňovat následující požadavky na rovnost:
Specifikace pro rovnost podlahy ve VNA skladech jsou přísné a tolerance jsou velmi úzké. Z toho důvodu
je třeba, aby byly s těmito požadavky seznámeny všechny zainteresované strany a dohodly se na tom,
které požadavky musí být splněny, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní materiálová manipulace.
Požadavky musí být jasně specifikovány a měly by být přirozenou součástí obchodního kontraktu mezi
dodavatelem vozíku, uživatelem vozíku a dodavatelem stavby.
KrampeHarex® CZ s.r.o. · Osvobozeni 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz ·
[email protected]
Polypropylenová vlákna / Ocelová vlákna / Vláknobetony
Rozměry a tolerance napříč šířkou uličky
Následující tabulka uvádí v milimetrech maximální
povolený výškový rozdíl (h) mezi dráhou levého a
dráhou pravého kola měřený přes šířku uličky. Povolený
výškový rozdíl (h) závisí na vzdálenosti mezi koly vozíku
(S). Sp označuje, kolika-stopý je vozík.
Šířka stopy (S) = Vzdálenost od středu dráhy levého
kola ke středu dráhy pravého kola.
(S)
a 1,0 m.
(S)
b 1,0 m.
a 1,5 m.
(S)
b 1,5 m.
a 2,0 m.
(S)
b 2,0 m.
a 2,5 m.
Povolený výškový rozdíl (h) v milimetrech při výšce
zdvihu ≤ 6000 mm.
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
Povolený výškový rozdíl (h) v milimetrech při výšce
zdvihu > 6000 mm a když se jedná o vozík
s obsluhou pracující ve výškách, o indukčně
naváděný vozík nebo vozík vybavený některým
typem polohovacího systému.
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
KrampeHarex® CZ s.r.o. · Osvobozeni 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz ·
[email protected]
Polypropylenová vlákna / Ocelová vlákna / Vláknobetony
3-kolové vozíky
4- kolové vozíky
h
h
S
S
S
S
3 * Sp
4 * Sp
S
Rozměry a tolerance po délce uličky:
3-kolové vozíky
Následující tabulka uvádí maximální povolené tolerance rovnosti po délce uličky.
Maximální povolená prohlubeň/vrchol (h) ve stopě kol (Sp) pro následující měřené vzdálenosti (L) v metrech
Maximální povolená prohlubeň/vrchol (h) ve
stopě kol (Sp) v milimetrech.
Platí pro všechny typy VNA aplikací.
Měřená
vzdálenost
(L)=1,0 m.
Měřená
vzdálenost
(L)=2,0 m.
Měřená
vzdálenost
(L)=3,0 m.
Měřená
vzdálenost
(L)=4,0 m.
2,0 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
Je důležité zkontrolovat rozdíly ve výšce mezi stopou kol podpěrných ramen a stopou hnacích kol. Tento
rozdíl může způsobit naklonění vozíku a také dynamické síly ve směru jízdy vozíku.
KrampeHarex® CZ s.r.o. · Osvobozeni 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz ·
[email protected]
Polypropylenová vlákna / Ocelová vlákna / Vláknobetony
Rozměry a tolerance po délce uličky:
4-kolové vozíky
Následující tabulka uvádí maximální povolené tolerance rovnosti po délce uličky.
Maximální povolená prohlubeň/vrchol (h) ve stopě kol (Sp) pro následující měřené vzdálenosti (L) v metrech.
Maximální povolená prohlubeň/vrchol
(h) ve stopě kol (Sp) v milimetrech.
Platí pro všechny typy VNA aplikací.
Měřená
vzdálenost
(L)=1,0 m.
Měřená
vzdálenost
(L)=2,0 m.
Měřená
vzdálenost
(L)=3,0 m.
Měřená
vzdálenost
(L)=4,0 m.
2,0 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
KrampeHarex® CZ s.r.o. · Osvobozeni 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz ·
[email protected]
Polypropylenová vlákna / Ocelová vlákna / Vláknobetony
Další opatření na zabránění hrbolatosti („valchový“ efekt)
I když podlaha splňuje požadavky normy DIN 15 185, je třeba ještě zkontrolovat rovnost na krátké vzdálenosti
(100 mm), abychom se vyvarovali „valchového“ efektu, který by mohl způsobovat nepříjemné vibrace vozíku.
Rozdíly ve výšce nesmí být mezi měřenými body po délce uličky větší než 1 mm.
KrampeHarex® CZ s.r.o. · Osvobozeni 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz ·
[email protected]
Polypropylenová vlákna / Ocelová vlákna / Vláknobetony
Protokol o měření rovinatosti
Název stavby:
SCONTO Bratislava sklad nábytku
Datum měření:
23.03.2015
Zadavatel:
BEVA průmyslové podlahy
Způsob měření:
Měření bylo provedeno liniovým způsobem pomocí měřící brusle. Principem měření je,
že měřící zařízení má tři liniové body v osové vzdálenosti 0,5 m, přičemž body jsou vůči
sobě vytárovány. Prostřední bod je měřící a měří se na něm odchylky.
Měření bylo provedeno v uličkách č.1 až 12
Uličky byly vyměřeny dle dokumentace
V každé uličce byly provedeny dvě měřící linie, vždy v předpokládaném místě pojezdu
kol vysokozdvižného vozíku viz. přiložené schémata.
Měření bylo provedeno po krocích 0,25m, měřená vzdálenost 1m.
Směr měření určení stop a počátek staničení v příloze výkres.
Podlahová deska :
Drátkobetonová deska
Situace haly :
Nová podlahová deska , uličky regálového systému byly vytyčeny dle dokumentace.
Celkový počet uliček 12
KrampeHarex® CZ s.r.o. · Osvobozeni 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz ·
[email protected]
Polypropylenová vlákna / Ocelová vlákna / Vláknobetony
Situace haly :
viz. příloha
Šířka uliček/ stopy :
dle dokumentace je šířka stopy 1400 mm
Výsledky měření:
Umístěni měření jednotlivých stop jsou uvedeny v příloze č.1.
Grafické znázornění měření jednotlivých stop v uličkách 1 až 12
Vyhodnocení měření:
Dle "Směrnice pro skladové systémy k provozování manipulační techniky v
úzkých uličkách (podle DIN 15 185, díl 1+2)", musí tolerance v jízdních drahách
splňovat hodnoty dle Tabulky 1 "Výškové rozdíly a tolerance nerovnosti napříč
jízdní dráhou" pro rozchod kol 1,40 m a výšku zdvihu > 6,00m - dovolený
výškový rozdíl 1,4 mm, a dle Tabulky 2 "Tolerance nerovnosti podél jízdní dráhy"
pro vzdálenost bodů měření 1,0 m – dovolený výškový rozdíl 2,0 mm.
Hodnocení podlahy:
Dle směrnice pro VNA voziky a vyhodnocení tato podlaha splňuje
požadavky pro provoz VNA vozíků v kategorii šířky stopy VNA voziku
a také v kategorii VNA voziku podélně a nevykazuje valchovitý efekt či
hrbolatost dle specifikace VNA voziků, proto s přihlédnutím k výsledkům
grafů je možno podlahovou desku z hlediska kvality hodnotit jako
způsobilou pro provoz VNA vozíků.
Ing. Petr HERKA
KrampeHarex CZ
KrampeHarex® CZ s.r.o. · Osvobozeni 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz ·
[email protected]
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 1
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 1 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 1 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 1 leva
-1,0
ulicka 1 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 1 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 2
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 2 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 2 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 2 leva
-1,0
ulicka 2 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 2 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 3
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 3 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 3 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 3 leva
-1,0
ulicka 3 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 3 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 4
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 4 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 4 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 4 leva
-1,0
ulicka 4 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 4 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 5
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 5 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 5 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 5 leva
-1,0
ulicka 5 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 5 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 6
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 6 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 6 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 6 leva
-1,0
ulicka 6 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 6 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 7
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 7 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 7 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 7 leva
-1,0
ulicka 7 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 7 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 8
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 8 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 8 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
ulicka 8 leva
ulicka 8 prava
-1,5
Lineární (ulicka 8 prava)
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 8 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 9
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 9 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 9 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 9 leva
-1,0
ulicka 9 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 9 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 10
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 10 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 10 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 10 leva
-1,0
ulicka 10 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 10 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 11
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 11 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 11 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 11 leva
-1,0
ulicka 11 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 11 rozdíl leva prava
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
-0,5
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
-2,0
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
mm
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
-0,5
0
0,75
1,5
2,25
3
3,75
4,5
5,25
6
6,75
7,5
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,5
14,25
15
15,75
16,5
17,25
18
18,75
19,5
20,25
21
21,75
22,5
23,25
24
24,75
25,5
26,25
27
27,75
28,5
29,25
30
30,75
31,5
32,25
33
33,75
34,5
35,25
36
36,75
37,5
38,25
39
39,75
40,5
41,25
42,25
43
43,75
44,5
45,25
46
46,75
47,5
48,25
49
49,75
50,5
51,25
52
52,75
53,5
54,25
55
55,75
56,5
57,25
58
58,75
59,5
60,25
61
61,75
62,5
63,25
64
64,75
65,5
66,25
67
67,75
mm
Měření ULIČKA číslo 12
2,0
LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,5
délka uličky v m
ulicka 12 leva
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
-1,0
ulicka 12 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ + LEVÁ stopa podélně
1,5
1,0
0,5
ulicka 12 leva
-1,0
ulicka 12 prava
-1,5
délka uličky v m
2,0
PRAVÁ - LEVÁ stopa rozdíl příčně
1,5
1,0
0,5
ulicka 12 rozdíl leva prava

Podobné dokumenty

materiály, textury

materiály, textury • Vlastnosti povrchu – průhlednost, alfa, odlesk,… • Textura pro prostorovou modifikaci objektu

Více

Zde ukázka.

Zde ukázka. Jednotlivé typy mají různé výkony a je třeba při výběru přihlédnout k tomu, kde a jak jej bude člověk používat. Důležité je zdůraznit, že jsou vhodné pro celoroční provoz. Pokud se nemůžete rozhodn...

Více

Reference betonáže - Opravy betonu a schodů

Reference betonáže - Opravy betonu a schodů Hluboká – 280 m2  BCC, s. r. o. - drátkobetonová deska,  CPIT Ostrava-Poruba – 1350 m2   Bronislav Tesař – betonáž podlah v chladící {slimbox a mrazírenské images/stories/reference/Tesar.jpg,images...

Více

Testování prostředků pro lepení sádrových artefaktů Testing of

Testování prostředků pro lepení sádrových artefaktů Testing of šelaku na lepený materiál, druhou možností je lepení zapáleným šelakem. Šelak mohl být zapálen po aplikaci a přiložení lepených ploch k sobě, nebo byl zapálen ještě před samotnou aplikací a až poté...

Více

Obecně Model Materiály Světla Kamery

Obecně Model Materiály Světla Kamery Pokud by mě "hraní si se Cinemou" nebavilo, dávno bych se na to vykašlal a udělal něco jednoduššího, ale myslím, že se mi to nakonec docela povedlo a snad by se to mohlo i někomu líbit.

Více

Elektrické skútry z Napajedel jsou pro seniory jako nové zdravé nohy

Elektrické skútry z Napajedel jsou pro seniory jako nové zdravé nohy to pro naše klienty důležité. Z tohoto důvodu také otevíráme nové pobočky, abychom byli lidem co nejblíže – nyní v únoru v Praze na Radotíně a ve slovenské Skalici. A samozřejmě nejde jen o servis....

Více