1.2.0. - StavebninyOnline.sk

Komentáře

Transkript

1.2.0. - StavebninyOnline.sk
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
1.2.0.
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
PANTHER 24 (28) KTV
elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin „turbo“,
výkon 9,5 – 24 kW a 11 – 27,5 kW, deskový výměník pro ohřev TV,
digitální ovládání
PANTHER 24 KOV
elektronické zapalování plynu, odvod spalin do komína,
výkon 9,5 – 23,5 kW, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání
PANTHER 24 KOV EKO
elektronické zapalování plynu, odvod spalin do komína, výkon 9 – 23 kW,
deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání,
nízkoemisní hořák - Ekologicky šetrný výrobek
LEOPARD 24 BTV
elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin „turbo“,
výkon 8,5 – 23 kW, bitermický výměník pro ohřev TV, digitální ovládání
LEOPARD 24 BOV
elektronické zapalování plynu, odvod spalin do komína,
výkon 8,5 – 23 kW, bitermický výměník pro ohřev TV, digitální ovládání
RYS 23 BTVE
elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin „turbo“, výkon
8,7 – 23 kW, bitermický výměník pro ohřev TV, mechanické ovládání
RYS 23 BOVE
elektronické zapalování plynu, odvod spalin do komína, výkon 8,5 – 23 kW
bitermický výměník pro ohřev TV, mechanické ovládání
Projekční podklady 12/04
1.2.0. / str. 1
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
1.2.0.
24 KOV
24 KTV / 28 KTV
Pracovní schéma kotlů PANTHER KTV, KOV
1*. Spalinový termostat
1. Manostat vzduchu
2*. Přerušovač tahu
2. Ventilátor
3. Sběrač spalin
4. Výměník OV
5. Hořák
6. Plynový ventil
7. Expanzní nádoba
1.2.0. / str. 2
8. Čerpadlo
9. Snímač průtoku TV
10. Dopouštěcí ventil
11. Zpětná klapka
12. Vstup OV
13. Vstup TV
14. Vstup plynu
15. Výstup TV
16. Výstup OV
Projekční podklady 12/04
17. Pojistný ventil
18. Výměník TV
19. Vypouštěcí ventil
20. Snímač tlaku
21. By-pass
22. 3cestný. mot. ventil
23. Snímač teploty OV
24. Havarijní termostat
1.2.0.
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
Pracovní schéma kotlů PANTHER KOV EKO
1 - Pojistný termostat spalinový
2 - Přerušovač tahu
3 - Spalovací komora
4 - Výměník
5 - Hořák Micronox
6 - Plynový ventil
7 - Expanzní nádoba
8 - Čerpadlo
9 - Snímač průtoku (Hallova sonda)
10 - Dopouštěcí ventil
11 - Pojistný ventil
12 - Vstup OV do kotle
13 - Vstup studené vody
14 - Vstup plynu
15 - Čidlo teploty TV
16 - Výstup TV
17 - Automatický by-pass
18 - Výstup OV z kotle
Projekční podklady 12/04
19 - Vypouštěcí ventilek
20 - Tlakový spínač (OV)
21 - 3cestný ventil
22 - Pohon ventilu (elektromotor)
23 - Deskový výměník (TV)
24 - Čidlo teploty OV
25 - Havarijní termostat
1.2.0. / str. 3
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
1.2.0.
Pracovní schéma kotlů LEOPARD BTV, BOV
1*. Spalinový termostat
1. Manostat vzduchu
2*. Přerušovač tahu
2. Ventilátor
3. Bitermický výměník
4. Hořák
5. Expanzní nádoba
6. Čerpadlo
1.2.0. / str. 4
7. Snímač průtoku TV
8. Dopouštěcí ventil
9. Pojistný ventil
10. Vstup OV
11. Vstup TV
12. Vstup plynu
13. Výstup TV
14. Výstup OV
Projekční podklady 12/04
15. Vypouštěcí ventil
16. Snímač tlaku
17. Zpětná klapka
18. By-pass
19. Snímač teploty TV
20. Plynový ventil
21. Snímač teploty OV
22. Havarijní termostat
1.2.0.
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
Pracovní schéma kotlů RYS BTVE, BOVE
1 - Manostat
1* - Systém kontroly komínového tahu
(SKKT)
2 - Ventilátor
2* - Přerušovač tahu
3 - Bitermický výměník (OV/ TV)
4 - Hořák
5 - Expanzní nádoba
6 - Čerpadlo s odvzdušňovacím ventilem
7 - Snímač průtoku TV
8 - Dopouštěcí ventil
9 - Vypouštěcí ventil
10 - Snímač tlaku OV
11 - Filtr TV
12 - Filtr OV
13 - Vstup otopné vody
14 - Vstup TV
15 - Vstup plynu
16 - Výstup TV
17 - Výstup otopné vody
Projekční podklady 12/04
18 - Zpětná klapka dopouštění OV
19 - Pojistný ventil
20 - Snímač teploty TV
21 - By-pass
22 - Plynový ventil
23 - Havarijní termostat
24 - Snímač teploty otopné vody
1.2.0. / str. 5
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
1.2.0.
1.2.0. / str. 6
Projekční podklady 12/04
RYS 23 BOVE
RYS 23 BOVE
Závěsný plynový kotel s elektronickým zapalováním a odtahem spalin do komína,
bitermický výměník pro ohřev TV, mechanické ovládání
Typ
Kategorie
Provedení
Zapalování
Palivo - vstupní přetlak
Max. příkon
Min. příkon
Max. výkon
Min. výkon
Max. spotřeba
Max. využitelný přetlak v soustavě při ∆t= 20 K
Max. provozní teplota
Množství TV
- při rozdílu teplot 30 °C
- při rozdílu teplot 35 °C
Expanzní nádoba
- jmenovitý objem
Max. množství OV v sytému
Max. vstupní přetlak vody
Max. statický přetlak na kotli
Min. statický přetlak na kotli (uzavřený systém)
El. napětí / frekvence
El. příkon
El. krytí
Připojení
TV - OV - plynu
Odtah spalin
- způsob
- průměr odkouření
Teplota spalin (min - max, při spádu 80/60 °C)
Hmotnostní průtok spalin
Třída NOx (dle ČSN)
Hlučnost (1 m od kotle, ve výšce 1,5 m)
Účinnost
Rozměry
- šířka × výška × hloubka
Hmotnost bez vody
RYS 23 BOVE
I2H
B11BS
elektronické
1,8
25,7
10,2
23
8,5
2,64
50
80
11
8,8
uzavřená s membránou
5
70
600
300
100
230/50
95
IP 45
G 3/4" - G 3/4" - G 1/2"
do komína
125
95 – 115
20,7
3
do 50
91
740/410/320
32
kPa
kW
kW
kW
kW
m3/hod
kPa
°C
litr/min
litr/min
litr
litr
kPa
kPa
kPa
V/Hz
W
mm
°C
g/s
dB(A)
%
mm
kg
Poznámka: 100 kPa odpovídá 1 baru
* Regulační pásmo proporcionality pro modulaci je 10 K
Vybavení kotle
•
•
•
•
•
•
•
•
elektronické zapalování
plynulá modulace výkonu
zobrazení teploty OV a tlaku v systému
protimrazová ochrana kotle
anticyklovací funkce
doběh čerpadla
čerpadlo s odvzdušněním
expanzní nádoba
•
•
•
•
systém kontroly komínového tahu
přesná a citlivější regulace TV
nezávislé nastavení výkonu pro topení a TV
hydroblok včetně nastavitelného by-passu
a filtrů OV a TV
• mechanické ovládání
Projekční podklady 12/04
1.2.7. / str. 1
1.2.7.
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
RYS 23 BOVE
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
1.2.7.
Základní a připojovací rozměry kotle RYS 23 BOVE
1. výstup otopné vody (vnější závit G 3/4")
2. výstup TV (vnější závit G 3/4")
3. vstup plynu (vnější závit G 1/2")
4. vstup TV (vnější závit G 3/4")
5. vstup otopné vody (vnější závit G 3/4")
6. stěna
7. zavěšení na stěnu
8. vnější kryt
1.2.7 . / str. 2
Projekční podklady 12/04
RYS 23 BOVE
Technický popis
– kotel řízen vestavěným mikroprocesorem
– plynulá regulace – probíhá na základě neustálého porovnávání skutečně dosahovaných hodnot s hodnotami nastavenými uživatelem
– protimrazová ochrana kotle – při poklesu teploty otopné
vody pod 4 °C dojde k sepnutí kotle bez ohledu na požadavek pokojového regulátoru, jestliže teplota v kotli dosáhne 8 °C, kotel automaticky vypne
– měkký start – po zapálení plynu hoří kotel po určitou dobu
na minimální výkon; tato funkce je vyřazena při přípravě
TV a potřebný výkon je využíván téměř okamžitě
– ochrana čerpadla – čerpadlo se krátce zapne, bylo-li souvisle v klidu 24 hodin, tím se snižuje možnost zablokování
čerpadla usazením kalů
– zvýšené elektrické krytí, které vyhovuje podmínkám umístění kotle v koupelnách i v prostoru nad vanou (zóna 1 dle
ČSN 33 2000-7-701)
– anticyklovací omezení v režimu topení – kdy po provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení dříve,
než-li řídící deska na základě rozdílu mezi požadovanou
a skutečnou teplotou OV vyhodnotí čas, za který kotel
–
–
–
–
–
–
–
–
–
opět startuje. Toto rozmezí je od 1 min 30 s – 5 min. Této
funkce se nevíce využívá v případě, kdy tepelné ztráta
vytápěného objektu odpovídá minimálnímu výkonu kotle
doběh čerpadla je standardně z výroby nastaven na 45 s,
po skončení požadavku od pokojového regulátoru. V případě, že je kotel provozován pouze kotlovým termostatem, pak je čerpadlo v chodu stále
zobrazení teploty OV a hodnoty tlaku OV
signalizace poruchy
vestavěný dopouštěcí ventil pro doplňování otopného
systému
vysoká účinnost ohřevu TV v bitermickém výměníku a citlivost na náhlé změny průtoku TV
čerpadlo s odvzdušněním
hydroblok včetně nastavitelného by-passu a mechanických filtrů OV a TV
ochrana proti přehřívání – čerpadlo se zapíná vždy, je-li
teplota OV vyšší než 80 °C. Je-li teplota OV vyšší než
90 °C, kotel se vypne a na displeji se zobrazí varování
trvalá kontrola bezpečnostních funkcí plynového ventilu
Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin
Kotel je určen pro odtah spalin do komína s ustáleným
tahem. Napojení kotle na komínový průduch se provádí
kouřovodem s průměrem odpovídajícím rozměru kouřového hrdla kotle. Kouřovod není součástí vybavení kotle.
Spalovací vzduch si kotel odebírá z prostoru, ve kterém je
umístěn. Kotel je vybaveny Systémem kontroly komínového
tahu SKKT, který v případě nahromadění spalin uvnitř kotle
zajistí odstavení kotle z provozu.
Připojení na otopnou soustavu
Před kotel (tj. na potrubí s vratnou OV) se doporučuje
montáž zachycovače kalů. Nedoporučuje se používat nemrznoucích směsí vzhledem k jejich vlastnostem nevhodným pro provoz kotle. Nesplnění některých funkčních parametrů či případné závady kotlů v důsledky užití nemrznoucích směsí nelze řešit v rámci záruky kotle. Pro připojení
k rozvodu měděných trubek lze objednat (není součástí
dodávky kotle) připojovací sadu* s uzavíracími armaturami
určenou pro konkrétní typ kotle. Kotel je vybaven vnitřním
by-passem, doporučujeme přesto zajistit neustálý oběh
alespoň přes jedno otopné těleso. V letním období při přípravě TV může dojít k ohřívání nejbližšího radiátoru.
* dle aktuální nabídky výrobků PROTHERM uvedené
v platném ceníku
Připojovací sada obsahuje:
1× rampa
2× uzavírací ventil včetně těsnění a zátek pro OV – vnější
závit G 3/4"
2× uzavírací ventil včetně těsnění a zátek pro TV – vnější
závit G 3/4"
(pro připojení kotle se použije pouze jeden ventil)
1× uzavírací ventil včetně těsnění a zátky pro plyn – vnější
závit G 1/2"
1× šablona
1× rampa na zavěšení kotle
4× připevňovací šrouby včetně hmoždinek
Projekční podklady 12/04
1.2.7. / str. 3
1.2.7.
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
RYS 23 BOVE
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
1.2.7.
Regulace kotle
Plynový ventil ovládaný krokovým motorem, který je řízen
mikroprocesorem, zajišťuje plynulou modulaci výkonu kotle. Před každým zapálením jsou kontrolovány bezpečnostní
funkce ventilu.
Kotel RYS lze provozovat v následujících provozních režimech:
a) bez pokojového regulátoru – kotel udržuje zvolenou teplotu OV
b) s pokojovým regulátorem – kotel udržuje zvolenou teplotu OV (na kotli), provoz kotle je přerušován podle nastavené vnitřní teploty místnosti ve které je umístěn pokojový regulátor.
Příprava TV
Přesnost a citlivost na straně TV při náhlých změnách
zajišťuje speciální turbínka pro snímání průtoku TV, dává
pokyn řídící jednotce a ta plynule mění výkon, kterým kotel
pracuje, v maximální míře je zamezeno kolísání teploty TV
na výstupu.
Využitelný tlak do systému
1.2.7 . / str. 4
Projekční podklady 12/04
RYS 23 BOVE
1.2.7.
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
Elektrické schéma zapojení kotle RYS 23 BOVE
Projekční podklady 12/04
1.2.7. / str. 5
RYS 23 BOVE
Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV
1.2.7.
1.2.7 . / str. 6
Projekční podklady 12/04

Podobné dokumenty

TIGER 24 (12) KOZ

TIGER 24 (12) KOZ tahem minimálně 2 Pa. Napojení kotle na komínový průduch se provádí kouřovodem s průměrem odpovídajícím rozměru kouřového hrdla kotle. Kouřovod není součástí vybavení kotle. Spalovací vzduch si kot...

Více

Prospekt Tiger

Prospekt Tiger vestavěný dopouštěcí ventil pro doplňování otopného systému SPIN systém - vysoká účinnost a dynamická příprava teplé vody integrovaný vypouštěcí ventil zásobníku jednoduchá a spolehlivá vnitřní vod...

Více

jic voucher

jic voucher na práci výzkumníků pro vaši firmu

Více

Dochlazovací dvoucestný termostatický ventil DBV1

Dochlazovací dvoucestný termostatický ventil DBV1 Dochlazovací dvoucestný termostatický ventil je určen k ochraně tepelného zdroje ústředního vytápění proti přehřátí. Vypouštěcí a dopouštěcí ventil v mosazném těle je ovládán termostatickým členem....

Více

metropolis dgt

metropolis dgt Sada připojovacího potrubí (obsahuje pouze dva kulové kohouty) Sada kompletních kulových kohoutů a potrubí Připojovací sada pro instalaci po kotlích jiné značky Čidlo venkovní teploty Sada pro přip...

Více

Prodej nemovitosti - Opatovice

Prodej nemovitosti - Opatovice Prodej dvou rodinných domů nedaleko Kutné Hory OBEC: Opatovice I. Dva RD spojené rohovou stodolou v Opatovicích I. RD 2 + 1, zastavěná plocha 248 M 2, s verandou a příslušenstvím, podsklepený s mož...

Více

(Cen\355k ND k 1.5.2010

(Cen\355k ND k 1.5.2010 Těsnění (pro víko pr.=170mm)Hancatherm Metano therm spray 400ml Manostat 60599519 vč. příslušenství Anoda zásobníku, l=400 d=20, závit 3/4" 401.0828.04 hořák 11 ram. tr. 1.20 401.0829.04 hořák 16 r...

Více

Protherm

Protherm Panther Condens 12KKOB60ZB 3,9 – 13,2 kW Sestava se skládá z kondenzačního kotle Panther Condens12 KKO, nebo 25 KKO, Panther Condens 25KKOB60ZB 5,9 – 26,7 kW externího zásobníku TV B60Z o objem...

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Minimální tlak vody Maximální tlak vody Teplotní rozsah TV Odtah spalin - způsob - průměr odkouření Maximální délka souosého potrubí 100/60 Maximální délka odděleného potrubí 80 mm Připojení - plyn...

Více

Ceník kotlů Protherm

Ceník kotlů Protherm Závěsné plynové kotle na zemní plyn Kombinované kotle s průtokovým ohřevem TV Kotle pro topení a přípravu TV (v deskovém výměníku), plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, možnost využití ekvi...

Více