KAREL OLIVA – stručný životopis Vzdělání a vědecké hodnosti

Komentáře

Transkript

KAREL OLIVA – stručný životopis Vzdělání a vědecké hodnosti
KAREL OLIVA – stručný životopis
Vzdělání a vědecké hodnosti
1983 absolutorium specializace matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy
1985 RNDr. na téže fakultě
1998 Dr. (absolutorium doktorandského studia) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
2002 Privatdozent (ekvivalent habilitace) na Filozofické fakultě II Sárské univerzity
v Saarbrückenu
Přehled zaměstnání
1984-1988 interní vědecký aspirant na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy,
složeny všechny zkoušky, napsána a vydána disertační práce, obhajoba
znemožněna z politických důvodů
1989-1990 vědecký pracovník Bulharské akademie věd v Sofii
1990-2001 vědecký pracovník, později vědecký asistent Sárské univerzity v Saarbrückenu
2001-2006 vědecký pracovník Rakouského institutu pro výzkum umělé inteligence ve Vídni
2003-nyní vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Pedagogická činnost
1990-2001 Sárská univerzita v Saarbrückenu
2001-nyní Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
2005-nyní Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
2007-nyní Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Ev. Purkyně v Ústí n. L.
Organizační a řídicí činnost, členství v odborných orgánech
1993-2001 vedení vědeckých i organizačních projektů na Sárské univerzitě
2003-2009 ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2007-nyní člen Odborné komise pro sociální a humanitní vědy (OK SHV)
při Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
2009-nyní předseda Vědecké rady AV ČR
člen redakčních rad, národních i mezinárodních hodnotitelských komisí atd.
Znalost cizích jazyků
plynná znalost: angličtina, ruština, němčina, italština, bulharština
částečná znalost: polština, francouzština, slovenština
pasivní znalost: všechny současné slovanské jazyky, esperanto

Podobné dokumenty

Souhrnné pokyny pro organizátory katedrálních kol a fakultního kola.

Souhrnné pokyny pro organizátory katedrálních kol a fakultního kola. budou studenti informováni prostřednictvím e-mailu, který uvedli v přihlášce) požadavek (uvedený v přihláškách do SP a na www SP) na vypracování stručné dokumentace soutěžní práce (šablona na www S...

Více

ART BRUT: Anatomia Metamorphosis

ART BRUT: Anatomia Metamorphosis produkce všeho druhu (...), které vykazují spontaneitu a velkou tvůrčí představivost a jsou co možná nejméně poplatné běžnému umění a kulturním šablonám. (...)Jsme zde svědky zcela čisté, syrové um...

Více

Hana Sychrová e-mail: [email protected] tel: (420) 241062667

Hana Sychrová e-mail: sychrova@biomed.cas.cz tel: (420) 241062667 “Characterizace transportních systémů v kvasinkách” Zahraniční studijní pobyty: 1989 – 1994, celkem 24 měsíců Laboratoire de Microbiologie, Institute de Biologie Moleculaire et Cellulaire, CNRS, St...

Více

Barbara Havelková_Medailonek/Narrative bio

Barbara Havelková_Medailonek/Narrative bio Barbara Havelková je Shaw Fellow in Law na koleji Lincoln a Právnické fakultě Oxfordské university, kde vyučuje mj. právo EU, ústavní právo a lidská práva. Dlouhodobě se věnuje otázkám genderu a pr...

Více

STÁHNOUT SOUBOR ()

STÁHNOUT SOUBOR () aplikovaného výzkumu. Body pouze u patentu, projekty aplikovaného výzkumu + smluvní výzkum.

Více

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Narozen 4. 3. 1966, ženatý, 2 děti

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Narozen 4. 3. 1966, ženatý, 2 děti • 1997-1998 (půl roku) odborný asistent, PřF UP Olomouc • 1995-1997 výzkumný pracovník - Friedrich-Schiller Universität Jena, Německo • 1990-1995 asistent, odborný asistent PřF UP Olomouc Kratší za...

Více

978-80-87062-36-4 169 Anglický kapesní slovník

978-80-87062-36-4 169 Anglický kapesní slovník DRUH ZBOŽÍ Anglický kapesní slovník (klopy) Anglický kapesní slovník (plast) Anglický praktický slovník - tvrdé desky Anglický velký slovník Německý kapesní slovník (klopy) Německý praktický slovní...

Více