Symptomy*:

Komentáře

Transkript

Symptomy*:
[Page 1]
Symptomy*:
*Vyhodnoťte symptomy na nejvyšší úrovni činnosti, o které si myslíte, že ji můžete vykonávat bez závažných symptomů, i
když fakticky činnosti na této úrovni nevykonáváte.
1.
Jaká je nejvyšší úroveň činnosti, kterou můžete vykonávat bez podstatné bolesti kolene?
Velmi namáhavé činnosti, jako skákání nebo otáčení se při basketbalu nebo fotbalu
4
Namáhavé činnosti, jako těžká tělesná práce, lyžování nebo tenis
3
Středně namáhavé činnosti, jako středně namáhavá tělesná práce, běhání nebo jogging
2
Lehce namáhavé činnosti, jako chůze, domácí práce nebo práce na zahrádce
1
Neschopen/na provádět žádné výše uvedené činnosti kvůli bolesti kolena
0
2.
Jak často jste během posledních 4 týdnů nebo od chvíle poranění pociťoval(a) bolest?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nikdy










3.
Pokud cítíte bolest, jak silná je?
0
1
2
Žádná bolest



3

4

5

6

7

8

9

10

10

Neustále
Nejhorší
představitelná
bolest
4.
Jak ztuhlé nebo oteklé bylo vaše koleno během posledních 4 týdnů nebo od chvíle poranění?
Vůbec ne
4
Mírně
3
Středně
2
Velmi
1
Extrémně
0
5.
Jaká je nejvyšší úroveň činnosti, kterou můžete vykonávat bez podstatného otoku kolena?
Velmi namáhavé činnosti, jako skákání nebo otáčení se při basketbalu nebo fotbalu
4
Namáhavé činnosti, jako těžká tělesná práce, lyžování nebo tenis
3
Středně namáhavé činnosti, jako středně namáhavá tělesná práce, běhání nebo jogging
2
 Lehce namáhavé činnosti, jako chůze, domácí práce nebo práce na zahrádce
Neschopen/neschopna provádět žádné výše uvedené činnosti kvůli otoku kolena
0
1
6.
Zablokovalo se vám nebo selhalo koleno během posledních 4 týdnů nebo od vašeho zranění?
0
7.
Ano
1
Ne
Jaká je nejvyšší úroveň činnosti, kterou můžete vykonávat bez povolení kolena?
Velmi namáhavé činnosti, jako skákání nebo otáčení se při basketbalu nebo fotbalu
4
Namáhavé činnosti, jako těžká tělesná práce, lyžování nebo tenis
3
Středně namáhavé činnosti, jako středně namáhavá tělesná práce, běhání nebo jogging
2
Lehce namáhavé činnosti, jako chůze, domácí práce nebo práce na zahrádce
1
Neschopen/neschopna provádět žádné výše uvedené činnosti kvůli bolesti kolena
0
[Page 2]
Sportovní činnosti:
8.
Jaká je nejvyšší úroveň činnosti, které se můžete pravidelně účastnit?
Velmi namáhavé činnosti, jako skákání nebo otáčení se při basketbalu nebo fotbalu
4
Namáhavé činnosti, jako těžká tělesná práce, lyžování nebo tenis
3
Středně namáhavé činnosti, jako středně namáhavá tělesná práce, běhání nebo jogging
2
Lehce namáhavé činnosti, jako chůze, domácí práce nebo práce na zahrádce
1
Neschopen/neschopna provádět žádné výše uvedené činnosti kvůli kolenu
0
9.
Nakolik vaše koleno ovlivňuje vaši schopnost:
Zcela bez
obtíží
Minimálně
obtížné
Středně
obtížné
Extrémně
obtížné
Neschope
n/neschop
na vykonat
a.
Jít do schodů
4
3
2
1
0
b.
Jít ze schodů
4
3
2
1
0
c.
Klečet na přední části kolena
d.
Být v podřepu
e.
Sedět s ohnutým kolenem
f.
Vstávat ze židle
g.
Běžet přímo vpřed
h.
Skákat a dopadat na postiženou nohu
i.
Zastavovat se a rychle se rozbíhat


4
4
4
4
4
4
4


3
3
3
3
3
3
3


2
2
2
2
2
2
2


1
1
1
1
1
1
1


0
0
0
0
0
0
0
Funkce:
10.
Jak byste vyhodnotil(a) funkci svého kolene na stupnici od 0 do 10, kde 10 znamená normální, vynikající funkci a
0 znamená neschopnost vykonávat kteroukoli z obvyklých denních činností, které mohou zahrnovat sporty?
FUNKCE PŘED PORANĚNÍM KOLENA:
Nelze vykonávat
denní činnosti
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











2

3

4

5

6

7

8

9

10

Žádné omezení
denních činností
SOUČASNÁ FUNKCE KOLENA:
Nelze vykonávat
denní činnosti
0

1

Žádné omezení
denních činností

Podobné dokumenty

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki může být někdy celkem otrava. Proto existuje další možnosti, jak si vydělat peníze. Pro tento případ je však nutné mít již nějakou částku naspořenou. Jistě to už také znáte. Měli jste narozeniny, s...

Více

Europeans` Attitudes Towards Animal Cloning

Europeans` Attitudes Towards Animal Cloning a) Klonovaná zvířata jsou přesnou kopií nebo duplikátem zvířete, které bylo použito jako zdroj takového klonování ......................................................................................

Více

Young People and Drugs - GESIS

Young People and Drugs - GESIS Našel/našla jsem na internetu .................................................... 06

Více

Ověření zrakové schopnosti

Ověření zrakové schopnosti Verifying the visual ability

Více

příprava hry průběh hry konec hry

příprava hry průběh hry konec hry • Sousední pole: Jedno z osmi polí, které s daným polem sdílí stranu (kolmo sousedící) nebo roh (šikmo sousedící). Pokud není výchozí pole specifikováno jinak, považujte za výchozí pole to, kde b...

Více

Obsah AS/NZS 4360

Obsah AS/NZS 4360 V každém stadiu procesu řízení rizik přiměřeně komunikujte a konzultujte prováděné kroky s vnitřními i vnějšími zainteresovanými stranami, přitom mějte na paměti celkový proces. b) stanovení souvis...

Více

Sebehodnotící zpráva (qualification file + enabler map)

Sebehodnotící zpráva (qualification file + enabler map) SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KONKURENTŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU (současní popř. předvídaní/budoucí) Dle průzkumu Volonté v současné době je zajišťováno finanční poradenství především jako individuální pro f...

Více