Popis funkce Počítání průchodů

Komentáře

Transkript

Popis funkce Počítání průchodů
Popis funkce Počítání průchodů
CPD 793 podporuje inteligentní sledování – můžete v obrazu kamery nastavit rovnou hranici se
směrem průchodu, nastavit citlivost (pro velikost objektu)
V obrazu kamery je poté vidět tabulku s texty IN / OUT (dle směru průchodu VSTUP / VYSTUP)
s celkovými počty
Vzdáleně přes v PC nainstalovaný software Video Viewer od verze 0.1.5.6 a vyšší
Na jednom PC až 16 připojených DVRek - na obrázeku s připojenými 4 DVRkami.
Aktivní DVR červeně orámované - v jeho horním levém rohu celkové počty a v pravém rohu
modrá ikona - zobrazí se tato tabulka buď z řádkovým výpisem nebo tímto grafem (když se na
graf ukáže myší zobrazí se přesný počet) rozděleny na vstup / výstup
Statistiky se drží v paměti po dobu uchování video nahrávek
Nebo zobrazit místo grafu textové pole s výsledky čítače
nebo přes Internet Explorer buď s grafem nebo textovým výpisem

Podobné dokumenty

ISC LOGIC Poloautomatické zařízení pro servis klimatizací vozidel s

ISC LOGIC Poloautomatické zařízení pro servis klimatizací vozidel s  Recyklace chladiva, odloučení oleje a nečistot (automatické)  Doplnění nového oleje (manuální)  Přidání kontrastního barviva (manuální)  Plnění klimatizace chladivem

Více

Katalogový list SIGRIST DualScat

Katalogový list SIGRIST DualScat standardní referenční roztok pro jednotky EBC, NTU a TE/F. Ostatní jednotky užívané ve speciálních případech je možno naprogramovat za použití konverzního faktoru. Díky užití dvou-paprskové metody,...

Více

Tutoriál pro Advance Concrete

Tutoriál pro Advance Concrete Konstrukční rastr sestává z os ve směru X a Y a pomáhá umisťovat konstrukční prvky podle návrhu. Konstrukční rastr se tvoří definováním počátečního bodu a úhlu natočení.

Více

sopralene s flam 40

sopralene s flam 40 používat jako hydroizolace střech v souladu s EN 13707, čímž nese označení CE. Základní informace obsahující CE značení, naleznete níže. Další informace naleznete v příslušných prohlášeních o shodě.

Více

Bla bla bla - Vrata Houdek

Bla bla bla - Vrata Houdek Posuvná vrata určený pro uzavírání stavebních otvorů na které se váže dokumentace výrobce.Současně prohlašuje, že výrobek a jeho používáním není ohrožen majetek ani není ohroženo zdraví lidí a je z...

Více

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o vlastnostech 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: SITAC vydal evropské technické schválení ETA-11/428 a ETA-11/429 na zákl...

Více

England and Wales_Barristers_factsheet_v3_web_1_EU_cs

England and Wales_Barristers_factsheet_v3_web_1_EU_cs zvykovému právu Anglie a Walesu, může od Rady pro standardy advokacie získat dočasné osvědčení o kvalifikaci

Více