karosář - ISOline EU, sro

Komentáře

Transkript

karosář - ISOline EU, sro
V dnešním čísle:
Výročí
spolupráce
s
Eurestem
program pro profesionály
jízdy
•
26. října 2007
Číslo 9
Jean Plénat Karosářem roku
Jean Plénat, prezident společnosti Irisbus Iveco, byl na mezinárodním veletrhu
Busworld 2007, který se konal od 19. do 24. října 2007 v belgickém Kortrijku, zvolen
„Karosářem roku“ (Bus Builder of the Year). Generální ředitel veletrhu Busworld
Luc Glorieux shrnul důvody tohoto výběru a řekl:
„Myslete na každou cestu autobusem jako na potřebu jednotlivce dopravit se
někam společným dopravním prostředkem… Jean Plénat se o to snažil od okamžiku,
kdy se roku 2003 stal prezidentem společnosti Irisbus. Po zevrubné reorganizaci
výroby a kompletní renovaci výrobkové řady vede společnost Irisbus vstříc dynamické a efektivní mezinárodní soutěži.
Společnost Irisbus je nyní hlavním výrobcem na trhu osobní přepravy, má 20%
tržní podíl v 27 evropských zemích a po finanční stránce představuje znovu silnou
a zdravou firmu. Společnost Irisbus vděčí za svůj úspěch nadšení a zaujetí Jeana
Plénata, který inspiruje své týmy, aby nacházely nová a efektivní řešení.
Různorodost a velký počet talentů mezi muži a ženami, kteří tvoří současný Irisbus, jejich hrdost a tvůrčí schopnosti pomáhají této společnosti udržet si svou tradici,
ale také proniknout na nová teritoria, rozvíjet svůj potenciál a zároveň respektovat
hodnoty skupiny Iveco.
Dobré partnerské vztahy a dohody s partnery umožňují společnosti Irisbus plnit
své poslání, dosahovat spolehlivosti a dobrého výkonu, a připravovat tak svět
budoucí dopravy. Tak se zrodil i Magelys, vlajková loď řady dálkových turistických
autokarů. Magelys v sobě spojuje inovační design, prvotřídní komfort a nesrovnatelný výkon a přináší ten největší užitek autobusovým dopravcům a spokojenost
jejich pasažérům.“
„DOUBLE DIGIT PROFITABILITY“
„Musíme vyhlásit válku průměrnosti. Úroveň našich výkonů musí být vždy
nejlepší. Průměrnost nemá v Ivecu co dělat.“
Paolo Monferino
V minulém čísle Karosáře jsme Vás informovali o strategii Double Digit Profitability (dále jen DDP), jejímž cílem je zvýšit konkurenceschopnost
a ziskovost naší firmy. Tuto strategii podporuje centrálně řízený
vzdělávací program, pomocí něhož budou všichni Profesionálové
motivováni k dosahování stanovených výsledků. Je proto nutné,
aby znali svoji roli a hodnotu pro strategii Double Digit a pochopili nutnost změn zejména v novém přístupu stanovování ambiciózních cílů a proaktivního přístupu jednotlivců.
Ve Vysokém Mýtě se dvoudenního tréninku DDP účastnilo ve čtyřech skupinách
celkem 85 Profesionálů v termínu od 17. do 27. října 2007. Každý účastník si odnesl
z tréninku svůj osobní závazek.
Od všech účastníků máme vesměs pozitivní zpětnou vazbu, kterou jsme získali
bezprostředně po tréninku. Některé účastníky jsem oslovila, jak s určitým odstupem
času:
1. vnímají program DDP
2. zda trénink splnil jejich očekávání
3. jak sami mohou přispět k dvojcifernému zisku
(pokračování na str. 2)
Ročník
•
•
Firma
Zprávy z našeho města
•
Pravidelné rubriky
58
Zdarma
Prezentace na tradičním autosalonu v Nitře
Koncem září a počátkem října proběhl v Nitře již 15. ročník mezinárodního veletrhu
osobních, užitkových a nákladních vozidel, dopravní techniky a autopříslušenství Autosalón Nitra 2007. Tradiční účast naší firmy byla oživena zdařilým projektem, při kterém
jsme se spolu s ostatními značkami skupiny Fiat stali součástí tzv. Italského pavilonu.
Slavnostní otevření celého pavilonu
proběhlo za účasti italského velvyslance ve
Slovenské republice Antonia Provenzana
na tiskové konferenci při novinářském dnu
27. září 2007. Velvyslanec ve svém vystoupení vyjádřil potěšení z této zdařilé prezentace výrobků společností patřících do
italské skupiny Fiat. Na tiskové konferenci
poté vystoupili zástupci jednotlivých značek zodpovědní za jejich prodej na slovenském trhu: Bohumír Přeučil za Fiat Auto,
Lasha Menabde za Alfa Romeo a Lancia,
Marcel Šulek za Iveco a ředitel Iveco Slovakia, s. r. o. Ivan Solenský za Irisbus
Iveco. Ten nejprve připomněl změny, kterými naše firma prošla k 1. lednu 2007
i obměnu výrobkové řady. Pak zmínil
výrobně i obchodně úspěšný loňský rok
i další růsty objemů v letošním roce. Co se
týká prodeje na Slovensku, Ivan Solenský
oznámil, že po loňském mimořádně úspěšném roce se prodeji našich výrobků na
slovenském trhu i letos daří a opět pokoří
hranici 200 prodaných autobusů. Současně
na Slovensku zůstává zachován tržní podíl,
který je zde nejvyšší ze všech zemí, v nichž
Irisbus Iveco v současnosti působí.
V celém pavilonu M nitranského výstaviště se představilo ve svých samostatných
expozicích dohromady šest značek skupiny Fiat. Byly to: Fiat Auto, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Iveco a Irisbus
Iveco. V expozici Irisbus Iveco se vystavovaly celkem čtyři autobusy: ve slovenské
Domino oceněno
na Slovensku
Dálkový autokar Domino, který vyrábí
závod Irisbusu v italském Valle Ufita, byl
na Slovensku oceněn prestižním titulem
Top Bus Slovakia 2007, který pod záštitou
sdružení slovenských přepravců ČESMAD
Slovakia udělil odborný motoristický časopis DN Transport. Vyhlášení výsledků
soutěže proběhlo jako součást programu
Dopravních dnů pořádaných v rámci
Autosalonu v Nitře od 28. do 30. září
2007.
O udělení titulu Top Bus Slovakia rozhodli čtenáři, kteří hlasovali v anketě časopisu. Líbil se jim zejména vzhled
a příjemný a pohodlný interiér autobusu.
Dálkový autokar Domino za necelé dva
roky od svého představení získal díky
svému elegantnímu designu, pohodlí
a jízdním a provozním vlastnostem oblibu
evropských dopravců i cestujících a potvrdil správnost rozhodnutí Irisbusu Iveco
vstoupit do segmentu turistických autokarů
nejvyšší kategorie.
Zajímavostí z tuzemského trhu je, že ke
spokojeným uživatelům autokaru Domino
patří i extraligový hokejový tým HC Moeller Pardubice.
Návštěva venezuelské
velvyslankyně
Venezuelská velvyslankyně Maria Jose Baez Loreto spolu s finančním ředitelem Jacquesem
Averbuchem při prohlídce výrobního závodu. Foto Aleš Felgr.
Vzdělávací
Spolupráce na konferenci FISITA
Sodomka a létání
Noviny společnosti Iveco Czech Republic, a. s.
•
•
Druhá etapa Růžové
Počátkem října naši firmu navštívil
vzácný host. Na jednodenní návštěvu
Vysokého Mýta a Litomyšle přijela 1. října
2007 venezuelská velvyslankyně v České
republice Maria Jose Baez Loreto. Součástí dopoledního programu ve Vysokém
Mýtě byla kromě setkání s představiteli
města a procházky městem s prohlídkou
chrámu svatého Vavřince také návštěva
našeho výrobního závodu. Průvodcem
kompletní výrobou autobusů v naší firmě
včetně odborného výkladu byl finanční
ředitel Jacques Averbuch.
premiéře městský, příměstský a meziměstský autobus Crossway LE, dále linkový
Crossway v délce 10,6 metru, turistický
Evadys H a na venkovní ploše turistický
autokar Domino. Ten na autosalonu obdržel prestižní ocenění, o kterém se můžete
dočíst na jiném místě na této straně. Naši
prezentaci na Autosalonu, který probíhal
od 27. září do 3. října, doplnil tradiční zdařilý sobotní dětský den.
Součástí pavilonu byla i divácky
obzvlášť atraktivní expozice historických
vozidel vystavujících značek pod názvem
Historico Automobilismo. Jejím největším
exponátem byl autobus RTO zapůjčený
ze SAD Prešov.
Veletrh osobních, užitkových a nákladních vozidel, dopravní techniky a autopříslušenství Autosalón Nitra 2007 byl již
pošesté zařazen mezinárodní organizací
výrobců automobilů O.I.C.A. do jejího
oficiálního kalendáře, ve kterém je pro
letošní rok pouze 16 nejkvalitnějších automobilových výstav po celém světě.
Autosalon se tradičně setkal s velkým
zájmem novinářů, odborníků i široké
veřejnosti. Kromě expozic výrobců, dodavatelů a dalších firem z oblasti automobilového průmyslu byly připraveny výstavy
historických a tuningových vozidel a bo(pokračování na str. 2)
Na úvod tiskové konference vystoupil italský velvyslanec na Slovensku Antonio Provenzano.
Pohled na část expozice Irisbus Iveco.
Setkání se zaměstnanci k ukončení roku 2007
Vážení spoluzaměstnanci,
vedení společnosti Iveco Czech Republic, a. s. si Vás dovoluje pozvat na slavnostní ukončení
roku 2007. Setkání proběhnou v závodní jídelně v následujících termínech:
• 16. listopadu 2007
• 21. listopadu 2007
• 23. listopadu 2007
• 29. listopadu 2007
• 13. prosince 2007
Účast útvarů v jednotlivých termínech bude upřesněna a budete o ní informováni prostřednictvím Vašich nadřízených.
Program setkání je stanoven následovně:
• 14.30 hodin – ZAHÁJENÍ v hlavní jídelně výrobního závodu
• 14.40 hodin – PREZENTACE členů PV – informace k ekonomickým výsledkům,
výsledky Akčního plánu 2007, zmínka o realizovaných akcích pro zaměstnance,
poslání Double Digit Profitability programu, CÍLE ROKU 2008 + Akční plán 2008,
investice, ROZVOJ zaměstnanosti – nábory, výběry, zapracování, spolupráce v týmech, klíčová role mistrů, DISKUSE
• 16.45 hodin – OBČERSTVENÍ
• 17.30 hodin – ZÁVĚR a ukončení + DÁREK
Od Vás ostatních účastníků očekáváme dotazy a náměty v rámci diskuse, kterými obohatíte
tato setkání. Těšíme se na Vaši účast.
Vedení společnosti
2
„DOUBLE DIGIT PROFITABILITY“
(dokončení ze str. 1)
Uvádíme některé z odpovědí:
1. „Podpora uvedeného programu od nejvyšších míst společnosti je již výrazem
důležitosti. Důvodem pro nutné zvyšování rentability je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v příslušném
segmentu trhu. Z prezentovaných
výsledků nám bylo zřejmé, že IVECO
jako celek je na začátku cesty za úspěšným požadovaným výsledkem. Potěšitelné bylo vidět výsledky závodu Vysoké
Mýto, které patří k těm lepším. To však
není důvod, proč nepracovat na neustálém zlepšování.
2. Mohu říci, že ano. Rozdělení na dvě
zdánlivě rozdílné oblasti bylo vhodné.
V první části zaměřené na změnu osobního pohledu a přístupu k úkolům a problémům jsme si mohli uvědomit, že
zaběhnuté návyky a stereotyp nám
mnohdy brání řešit vzniklé situace lépe
a progresivně. Důležitost oprostit se
pouze od svých osobních pohledů a pohledů své pracovní skupiny je zřejmá.
Nutná týmová spolupráce a snaha dívat
se na úkoly i z pohledu ostatních útvarů
a zejména celého podniku je jedním
z podstatných kroků k úspěchu. Tomu tak
však v mnoha případech v současnosti
není.
Druhá část tréninku pro mne jako neekonoma byla přínosem v tom, že jsme si na
jednoduchých příkladech mohli uvědomit, kde a jak vzniká zisk a co může
negativně ovlivnit finanční vývoj.
3. Přístupem svým a našeho oddělení
k předkládaným úkolům. Oblast kvality,
jejíž je naše středisko součástí, je jednou
ze stěžejních pro finanční vývoj podniku,
a to nejen vznikem reklamací a potřebných víceprací pro opravy vad a nedodělků, ale souvisí i s pohledem na podnik
při vytváření značky firmy. Progresivní
přístup k informacím o kvalitativním
stavu výrobku, příčinách neshod, reklamací i při schvalování nových dílů a dodavatelů je jednou z možností příspěvku
k DDP. K tomu je však zapotřebí mj.
napomoci například přístrojovým vybavením pro operativní kontrolu kvality
tam, kde se kvalita tvoří – ve výrobě.“
Josef Abraham, vedoucí metrologie
1. „DDP program vnímám jako proces
ladění hudebního nástroje. Jde o to naladit všechny pracovníky na jednu notu,
což je základní předpoklad dosažení
dvouciferného zisku. Je povzbuzující, že
existuje jedna společná vize celé skupiny
Iveco, kterou sdílejí všichni její zaměstnanci po celém světě.
2. Oba dny byly obohacující, i když musím
přiznat, že ten první byl zábavnější.
3. Jednou z tezí tréninku bylo: „Ovlivňuj
pouze to, co ovlivnit můžeš.“ Věřím, že
můžu přispět kvalitou práce svého týmu.
Shodou okolností nyní vyhodnocujeme
průzkum spokojenosti s prací právního
oddělení, jehož výsledky nám umožní
zaměřit se na případné slabiny.“
David Kříž, vedoucí právního oddělení
1. „Program Double Digit vnímám pozitivně. Prostřednictvím videa nás oslovil
výkonný ředitel Iveca pan Paolo Monferino a řekl, jaký máme cíl. Jeden hlavní,
jasný, srozumitelný cíl. To, myslím, je
věc v zásadě nová.
2. Nijak jsem se na toto setkání nepřipravil,
a tak jsem si žádné očekávání nepřinesl,
ale určitě jsem si něco odnesl. Během
těchto dvou dnů zde zaznělo několik zajímavých věcí, které mne oslovily. Tady
bych zmínil zejména snahu nabourat mi
mé osobní paradigma, které jsem si za mé
působení ve Vysokém Mýtě stačil vybudovat. Další zajímavou částí bylo rozdělení aktivit na důležité, případně
neodkladné a na nedůležité a zbytečné.
Je opravdu zajímavé podívat se zpět, jaké
činnosti jsem realizoval minulý týden,
případně měsíc, a něco z toho označit za
práci zbytečnou a nepotřebnou.
3. Jsem součástí týmu lidí, kteří měří kvalitu, respektive nekvalitu. Nekvalita to
jsou ztráty, tedy jednoznačné znaménko
minus, které ničí zisk, výkon, chuť do
práce, motivaci, kazí nám jméno a odhání
zákazníky ke konkurenci. Já přispívám
k cíli DD snižováním ztrát.“
Zdeněk Oliva, vedoucí plánování kvality
1. „Pro mě osobně seminář DDP, podobně
jako např. i setkání mistrů a profesionálů
s vedením společnosti Iveco CZ, dává
hlavně důležitou informační linii o tom,
jak si firma stojí oproti své konkurenci,
kam se chce v blízké budoucnosti zařadit
a jak toho lze dosáhnout. Je to určitá
forma poselství, která začleňuje nás
zaměstnance do strategie firmy, do týmu
a zaměřuje k orientaci na společný cíl.
Myslím si, že přítomnost tohoto poselství
v celé organizační struktuře a v jednotlivých pracovních týmech zákonitě musí
i každého jednotlivce zavazovat k neustálému zlepšování svých osobních kvalit.
Zaměstnanci, kteří školením prošli, mají
dobrou šanci tento „vzkaz“ dále šířit.
Na druhé straně byla dle mého názoru do
jisté míry kontraproduktivní uveřejněná
informace, že Iveco Czech Republic
v rámci skupiny Irisbus cíleného dvojciferného zisku dosahuje.“
Miroslav Čihák, vedoucí odd. měřicí
skupiny a specialistů
Prezentace na tradičním autosalonu v Nitře
(dokončení ze str. 1)
hatý doprovodný program, který zahrnoval odborné konference, dopravní dny i atraktivní
akce a soutěže pro běžné návštěvníky veletrhu. Oproti loňskému roku byl zaznamenán
nárůst počtu přímých vystavovatelů i návštěvníků autosalonu.
Součástí Italského pavilonu byla i výstava historických vozidel jednotlivých značek.
Rovněž jsme získali zpětnou vazbu od
ing. Lumíra Šarmana, lektora ze společnosti
Franklin Covey, ve které shrnuje, jak byly
jednotlivé návyky vnímány, včetně komentářů k přístupu managementu. „Skupina
Profesionálů se staví k nové strategii DDP
pozitivně, očekávají však nasazení a podporu nejvyššího managementu a určení priorit do budoucna. Mají potřebu dále se
vzdělávat, zejména v oblasti plánování času
a naznačeném konceptu 7 návyků vysoce
efektivních lidí,“ soudí L. Šarman.
Gabriela Švadlenová, oddělení
vzdělávání a rozvoje
Snadný přístup
k systému řízení
Pracovníci oddělení kvality systému
a procesu z ředitelství kvality vytvořili softwarový program – ovladač, umožňující
rychle najít požadovaný vnitropodnikový
předpis, dokument, doklad, zařazený v Systému řízení naší společnosti. Tento program
byl vytvořen jako příspěvek ke strategii
„Double Digit”.
Jak pracuje ovladač? Na ploše obrazovky
počítače každého účastníka interní počítačové sítě se objevila nová ikona „Systém
řízení…“. Dvojklikem levého tlačítka myši
na tuto ikonu se zobrazí „Schéma systému
řízení Iveco Czech Republic, a. s.“, ze kterého si lze vybrat požadovanou položku
pomocí zelené šipky. Jediným kliknutím na
tuto šipku se pomocí hypertextového odkazu
dostanete do adresáře, ve kterém je již hledaná položka.
Jakékoliv dotazy k ovladači vám zodpoví
Jitka Holečková, Dušan Šuhajda a Petr Vondrovic na telefonních číslech 1862, 1890
a 1107.
Rekonstrukce „červené“ zasedačky
Mnozí z Vás již zaregistrovali rekonstrukci zasedačky ve 2. patře budovy GŘ. V dubnu
letošního roku započala rekonstrukce stavebními úpravami – část prosklené plochy byla
nahrazena zdivem a byla provedena výměna oken. V červnu stavební úpravy pokračovaly, do
podlahy byly zabudovány elektrorozvody a tzv. přípojná místa, která umožňují účastníkům
školení či jednání se připojit se svým příspěvkem z notebooku. Dále byly upraveny podhledy,
namontována nová světla s možností regulace intenzity osvětlení, klimatizace, audio-video
technika a vertikální žaluzie. Veškerá audio-video technika, osvětlení i žaluzie jsou centrálně
ovládány. Zasedačku jsme vybavili novým nábytkem. Kromě stolů a židlí je zde nově řečnický
pult a paravány pro přepažení místnosti, které je možné zároveň využít jako manažerské
tabule. V případě většího počtu posluchačů je možné využít 10 židlí s vestavěným stolkem.
Finální podoba zasedací místnosti byla dokončena v měsíci září.
Vybudovali jsme světlou zasedací místnost, která nám všem bude sloužit jak pro potřeby
školení, tak pro případné konference či jednání. Zamluvení této nové zasedačky je možné na
recepci, tel. 2155. Pro porovnání připojujeme foto staré a nové zasedačky.
Oddělení vzdělávání a rozvoje
Posílení střediska přířezu profilů
Po prověření kapacitních možností stále se zvyšující výroby ve středisku 231, přířez profilů, v roce 2006 a zjištění potřeb nových strojů bylo na podzim téhož roku přistoupeno k výběrovému řízení na kotoučové pily. Vítězem výběrového řízení na dodávku dvou strojů
identického provedení se staly stroje firmy CONNI.
Součástí tohoto projektu bylo i řešení umístění nových strojů, kde z prostorových důvodů
došlo k novému dispozičnímu řešení a plánovanému přemístění všech strojů přířezu. Při realizaci projektu došllo ke spolupráci několika subjektů. Jednalo se především o úpravu skladu
profilů firmou Horák Host, kde se jednalo o navýšení počtu vyskladňovacích míst a úpravu
software řízení skladu. Dále řešení propojení toku materiálu ze skladu ke vstupu kotoučových
pil pomocí vozíků, kolejových drah, nůžkových zvedacích plošin a válečkových tratí, které
prováděla nástrojárna a oddělení PZF. Všechny práce byly prováděny za plného provozu střediska a hlavní práce přemístění strojů na nová stanoviště o celozávodní dovolené. Tím byl
uvolněn prostor pro přípravu míst pro nové pily CONNI .
Nové pily byly po přejímce ve výrobním závodě dodány do našeho závodu v polovině září
tohoto roku. Po ustavení a zprovoznění strojů probíhalo týdenní školení za účasti italských
techniků. V současné době stroje pracují ve zkušebním provozu na tři směny.
Vybrané stroje CONNI Lybra C 450 jsou na samém vrcholu technologie řezání pilovým
kotoučem. Mají plynule nastavitelné otáčky pilového kotouče, dvoustupňovou rychlost
posuvu kotouče do řezu, dvoustupňovou rychlost řezání jednoho dílu na kolmý/šikmý řez,
automatické čištění pracovního stolu, programově řízený odebírač dílů pro maximální počet
šesti řezů jednoho dílu, úhel natočení pilového kotouče až 75° atd. Tyto stroje nejlépe odpovídaly potřebám různorodého řezání dílů naší výroby především ve snížení počtu operací průběhu dílů střediskem, výrobou složitých dílů, úsporu materiálu optimalizací vytížení dílů
z tyče profilu, kdy z jedné tyče profilu se řeže několik dílů v takovém pořadí za sebou, aby
bylo dosaženo minimálního odpadu. Tím byl dán požadavek následného třídění dílů na
výstupu pily do přesných vyskladňovacích pozic. Výše uvedené přednosti ve finále umožňují
zvýšení produktivity práce a úsporu materiálu. Na druhé straně kladou vyšší nároky na pracovníky obsluhy strojů.
Nákupem a zprovozněním těchto kotoučových pil pokračuje trend rozvoje střediska přířezu
profilů o rychlé produktivní stroje.
Milan Provazník
Snímek jedné ze dvou nových automatických pil v pracovišti přířezu
3
Pojízdné dopravní hřiště
O výhodách autobusů (všeobecně) pro různé úpravy, které neměly s dopravou osob nic
společného, bylo již napsáno mnoho a nemá je tedy význam opakovat. Autobusy tak po příslušných úpravách sloužily pro celou řady rozličných potřeb.
V minulosti existovalo určité období, kdy byla výrazným způsobem prosazovaná výchova
dětí z hlediska dopravních předpisů. Z těchto důvodů také vznikalo značné množství tzv.
dopravních hřišť, kde se školní i předškolní děti učily chovat v silničním provozu. Na hřištích
se jezdilo různými prostředky (koloběžky, tříkolky, autíčka, kola apod.), část dětí tvořila
chodce atd. Dopravní hřiště nebylo ovšem možné budovat a vybavovat všude, proto vznikla
také jedna z mála známých úprav autobusu RTO na pojízdné dětské dopravní hřiště, které
postavila SVA Holýšov. Na fotografiích je pak vyobrazené nakládání autíčka a řešení interiéru
takového nezvyklého speciálu.
Jan Neumann
Zprávy
z našeho města
Názvy základních a mateřských
škol ve Vysokém Mýtě
Od 12. září 2007 platí nové názvy
základních škol ve Vysokém Mýtě:
Základní škola Vysoké Mýto,
Javornického
adresa: Litomyšlské Předměstí,
Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto
Základní škola Vysoké Mýto,
Jiráskova
adresa: Litomyšlské Předměstí,
Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto
Základní škola Vysoké Mýto,
Knířov
adresa: Vysoké Mýto – Knířov 11,
566 01 Vysoké Mýto
Názvy mateřských škol zůstávají
stejné:
Mateřská škola Slunečná,
Vysoké Mýto
adresa: Pražské Předměstí,
Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto
Mateřská škola Kamarádi,
Vysoké Mýto
adresa: Litomyšlské Předměstí,
Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto
Mateřská škola Lidická,
Vysoké Mýto
adresa: Litomyšlské Předměstí,
Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto
Mateřská škola Pod Smrkem,
Vysoké Mýto
adresa: Litomyšlské Předměstí,
Štefánikova 397,
566 01 Vysoké Mýto
Akreditovaná kalibrační laboratoř Atlas Copco
Jedna z firem, se kterými Iveco Czech Republic, a. s. úzce spolupracuje, obdržela důležitý
certifikát. Jedná se o kalibrační laboratoř Atlas Copco v Praze, která získala osvědčení o shodě
systému řízení na základě normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tato akreditace byla udělena
30. srpna 2007.
Akreditovaná kalibrační laboratoř v Praze tak splňuje požadavky European cooperation of
Accreditation (EA 10/14, EA 4/02) a je ve shodě s normou ČSN EN ISO 6789.
Tato laboratoř nabízí kalibrace v rozsahu 0,2–1000 Nm s nejvyšší přesností 0,05 % pro
všechny průmyslové nástroje, jako jsou ruční momentové klíče, elektrické a pneumatické
utahováky matic nebo momentové převodníky. To je velmi důležité při zajištění bezpečné
výroby v automobilovém a leteckém průmyslu nebo dalších průmyslových procesech ve
shodě s normami ISO TS 16949 a ISO 9001.
Na základě dlouhodobé zkušenosti s vlastními produkty nyní společnost Atlas Copco
nabízí přesnost, nejvyšší spolehlivost, efektivitu a optimální využití nástrojů, čímž posiluje
portfolio nabízených služeb v celém regionu východní Evropy.
Máte platný občanský průkaz?
Dnem 31. prosince 2007 skončí
platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do
31. prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na
občanské průkazy s vyznačenou
platností „bez omezení“, s výjimkou
občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.
Změna dopravního značení
ve Vrchlického ulici a v části
Försterovy ulice.
Do konce listopadu letošního roku
bude provedena změna dopravního
značení spočívající ve zjednosměrnění
Vrchlického ulice a části Försterovy
ulice ve směru od Pražské brány.
Jednosměrná úprava bude zatím končit před lípou u kostela Sv. Vavřince.
Doplňující nabídka k vitamínům
Vážení zaměstnanci,
obdrželi jste vitamínový balíček, ve kterém jste našli i letáček společnosti ISOline – Věrnostní
program, určený výhradně pro zaměstnance společností zařazených do zdravotně preventivních programů. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci je naše společnost zařazena do tohoto
programu společnosti ISOline.
Z tohoto důvodu můžete jakožto naši zaměstnanci čerpat vše, co je uvedeno na
www.isoline.cz/benefity a zde doplňujeme některé informace:
1. Balíčky uvedené nawww.isoline.cz/benefitx
• Rodinný balíček pitného režimu
• Kosmetické balíčky
• Balíček prevence kloubních onemocnění
• Vánoční balíček
si můžete objednávat do 10. prosince 2007 u paní Anny Touškové telefonicky 2106 nebo
e-mailem [email protected] Balíčky budou k vyzvednutí u paní Touškové
vždy první a třetí úterý v měsíci od 14.00 do 15.30 hod. Platbu uskutečníte na místě při
převzetí, přepravné a balné ve výši 50 Kč bude hrazen zaměstnavatelem.
2. Vše uvedené v letáčku máte možnost objednávat také prostřednictvím internetu přímo a to
s doručením na adresu svého bydliště. V tomto případě si přepravné a balné hradíte sami.
3. Dovolujeme si Vás upozornit, že zaměstnanci – klienti Zdravotní pojišťovny Ministerstva
vnitra ČR mohou získat příspěvek ve výši 500 Kč na vitamínové balíčky uvedené na
www.isoline.cz/zpmvcr. Objednávky na vitamínové balíčky s příspěvkem je třeba objednat
a nechat si doručit přepravní firmou PPL.
Ředitelství lidských zdrojů
Poděkování
Chtěla bych jménem našich hostů z Berlína poděkovat paní Boženě Doležalové
za zajištění exkurze ve vašem závodě dne 26. září 2007.
Dík patří našemu průvodci Jaroslavu Brandovi, který nás o všem informoval
svým srdcem i tlumočníkovi Janu Krejčímu.
Byli jsme moc spokojeni.
Eva Kyticová, Gymnázium Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto připravuje protipovodňová opatření
Přívalový déš, který zasáhl oblast jižně od Vysokého Mýta, způsobil 6.
června 2007 lokální povodeň. Během čtyř hodin zde spadlo 51,1 mm srážek.
Pozemky, přes které srážkové vody do Vysokého Mýta dotekly, jsou zemědělsky obhospodařované a osety byly kukuřicí a cukrovkou. Mají mírný sklon
a při přívalovém dešti došlo ke smyvu velkého množství ornice a její část byla
splavena až do zástavby města.
Voda zaplavila skladovací a výrobní prostory tří firem a komunikace.
Zatopeny byly i sklepy ve dvou obytných domech a voda s bahnem dosahovala výšky přibližně 165 cm. Další škody byly napáchány na kanalizačním
řadu, který zanesla ornice splavená z polí a poškodila i čistírnu odpadních
vod. Škody na majetku šly do desítek milionů korun.
Tato lokální povodeň způsobená vydatnými dešovými srážkami nebyla
jedinou povodní, která kdy dané území postihla.V jižní části sídliště Družba
téměř každoročně dochází k zaplavování výrobních objektů, komunikací,
garáží a občas i sklepů obytných domů. Voda při tání a zvýšených deš ových
srážkách rychle opouští zemědělsky obhospodařované pozemky, na kterých
jsou pěstovány monokultury zemědělských plodin. Dochází nejen ke škodám
na nemovitostech, ale i na zemědělském půdním fondu.
Po této červnové povodni Město Vysoké Mýto iniciovalo a svolalo několik
jednání s odborníky, majiteli nemovitostí, zemědělci a firmami o možnostech řešení situace. Bylo konstatováno, že necitlivými zásahy v krajině se
v minulosti zabránilo přirozenému odtékání vody do Blahovského potoka.
Přestože návrat k původnímu stavu již není možný, je nutné učinit maximum
ke zmírnění následků dalších povodní. Po těchto jednáních se současnou
situací zabývala rada města a uložila do 30. listopadu 2007 vypracovat návrh
protipovodňových opatření v lokalitě na příjezdu do Vysokého Mýta od Vanic
a Lhůty v rozsahu: a) částečné odvedení vod do kanalizační stoky průměru
1000 mm včetně řešení odvodu vod Blahovským potokem, b) vypracování
agrotechnických opatření na zemědělských pozemcích, c) vybudování dvou
usazovacích nádrží a d) pozemkové úpravy v dané lokalitě.
Předpokládáme, že uvedená opatření v této lokalitě zmírní nebo zabrání
dalšímu poškozování zemědělské půdy i škodám na majetku. Vzhledem k finanční náročnosti řešení problému bude nutné prověřit možné spolufinancování z dalších veřejných zdrojů či fondů Evropské unie. Dojde-li k výstavbě
R 35 jižní trasou, budou další protipovodňová opatření součástí realizace
stavby.
František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
ODBOR DOPRAVNÍCH
A OBČANSKÝCH AGEND
Výzva k výměně řidičských
průkazů
Řidičské průkazy vydané do 31.
prosince 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince
2007.
Kdy a kde si můžete svůj ŘP
vyměnit?
Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova
179 (bývalý hotel Optimal), odbor
dopravních a občanských agend, III.
poschodí, (tel. 465 466 154
a 465 466 158).
Pracovní doba:
pondělí 8.00–12.00 a 13.00–17.00
úterý
8.00–12.00 a 13.00–15.00
středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00
čtvrtek 8.00–12.00 a 13.00–15.00
Odklízení následků po červnové povodni. Foto Lukáš Vágner.
26 949,50 Kč pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně přinesla
deset měsíců trvající sbírka mezi občany našeho města
Od 12. prosince loňského roku byla v Lékárně U Zvonice umístěna
kasička Nadace pro transplantaci kostní dřeně, do které se podařilo
vybrat zatím nejvyšší částku v historii pořádání těchto sbírek v našem
městě. Částka 26 949,50 Kč mnohonásobně předčila nejen odhady pořadatelů sbírky, ale i výnosy z minulých ročníků. Jsme rádi, že se díky těmto
příspěvkům opět podaří rozšířit budovaný registr kostní dřeně a zvýší
se tak šance nemocných na nalezení vhodného dárce kostní dřeně.
Děkujeme nejen dárcům, ale i hlavnímu iniciátorovi sbírky Petru Hořejšímu
a také zástupcům města Vysoké Mýto za podporu této sbírky.
Kolektiv Šedovy lékárny
Co je třeba předložit?
Vyplněnou žádost a jedno foto (případně vás vyfotíme přímo na úřadě).
Výměna ŘP je osvobozena od správních poplatků. Lhůta pro převzetí
nového ŘP je zpravidla 20 dní.
Upozornění
Řízení s neplatným dokladem je přestupek, za který lze uložit sankci do
30 000 Kč!!!
Foto Lucie Šedová.
4
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Dne 6. října 2007 se uskutečnil tradiční nohejbalový turnaj sportovců-zaměstnanců
Iveco Czech Republic, a. s. na volejbalových kurtech ve Vysokém Mýtě.
Osm přihlášených mužstev bylo rozlosováno do dvou skupin, ve kterých bylo
sehráno mnoho kvalitních zápasů o postup
ze skupiny (OHN v základní skupině porazil
i pozdějšího finalistu z PPS). Po odehrání
zápasů ve skupinách pokračoval turnaj vyřazovacím systémem, kde pokračovala dále
všechna družstva. Zde se zrodilo pouze
jedno překvapení na úkor družstva OHN,
které v boji o postup prohrálo s družstvem
SVAŘOVNY.
V boji o finále nejprve nastoupila družstva POHODA – ROZVAHA 2:0 a v dalším
zápase SVAŘOVNA – PPS 0:2. O třetí místo
se tak utkala družstva ROZVAHA – SVAŘOVNA 2:1 a ve vyrovnaném finále porazila POHODA družstvo PPS. V tomto
zápase se ukázala větší zkušenost družstva
POHODY, která v prvním setu prohrávala
5:8, ale dokázala set otočit a to se stalo rozhodující pro další vývoj utkání, které skončilo pro POHODU 2:0 na sety.
Turnaj v nohejbale tedy vyhrálo po urputném finálovém boji družstvo POHODY ve
složení Trhal Vlastislav, Stloukal Milan
a Růžek Milan nad družstvem PPS - Dvořák
Jaroslav, Dvořák Martin, Březina Tomáš.
Třetí skončilo družstvo ROZVAHY – Kříž
David, Hebek Roman, Hebek Michal a neoblíbená bramborová medaile tentokrát
zbyla na SVAŘOVNU – Dvořák Josef,
Navrátil Josef, Dastych Milan.
Česká křesťanská akademie,
místní skupina ve Vysokém Mýtě vás
zve na přednášky:
Václav Vích
VENEZUELA A PERU
Promítání fotografií
z cest po Latinské Americe
8. listopadu v 18.00 v sále ZUŠ
ve Vysokém Mýtě.
Vstupné dobrovolné.
Historik prof. Petr Čornej
KUTNOHORSKÝ
NÁBOŽENSKÝ MÍR
20. listopadu v 18.00 v sále ZUŠ
ve Vysokém Mýtě.
Vstupné dobrovolné.
M-Klub zve na besedu
ČÍNA, TIBET, NEPÁL 2007
Úterý 20. listopadu v 18.00 hodin
Filmový dokument ze studijní cesty
manželů Košařových.
Malý sál M-Klubu
Cestovatelský festival
okolo světa
26.–30. listopadu v prostorách Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, začátky
přednášek v 18.00 hod. Jednotné vstupné
na přednášku 25 Kč.
Již po čtvrté se na sklonku listopadu vydáme
prostřednictvím poutavých přednášek na
daleké cesty za krásami přírody i obyvateli
naší planety.
Vítězné družstvo POHODY v zápalu boje o první místo.
Loutkové divadlo Srdíčko
uvádí pohádkovou komedii s Kašpárkem, Haničkou a vodníkem Švejnohou
POHÁDKA O VODNÍKOVĚ HANIČCE
Neděle 25. listopadu ve 14.00 a 16.00 hodin
Napsal: Petr Slunečko • Režie: Jan Havel • Návrh a realizace scény: Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Hudbu složil: Petr Stráník, hrají: Petr Stráník a Miroslav Bezdíček
Světlo a zvuk: Milan Dostál a Martin Prachař • Inspirace: Ludmila Vaňásková
Hraje soubor a loutky-marionety LD Srdíčko: Viktor Čáp, Miroslav Bezdíček, Zdena
Hanáková, Jan Havel, Václav Morávek, Jindra Pokorná, Zdeněk Prachař, Petr Ryška,
Petr Stráník, Milena Stráníková, Hanička Svatošová, Marie Švadlenová
a Petra Vtípilová.
Předprodej vstupenek od 19. listopadu v Informačním centru MěÚ Vysoké Mýto
nebo přímo v loutkovém divadle v den představení 25. 11. od 13.30 hod.
Sportovní komise při VZO OS KOVO Karosa a.s. Vysoké Mýto pořádá
VI. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE BOWLING – SQUASH
Datum konání:
Prezence:
Začátek:
Ukončení:
Místo konání:
Startují:
Kategorie:
Přihlášky:
24. listopadu 2007
9.00 hodin
9.15 hodin
do 17.00 hodin
Sportcentrum Vysoké Mýto
zájemci z řad zaměstnanců Iveco Czech Republic a.s.
jednotlivci
družstva – tři startující z jednoho úseku (sčítají se výkony jednotlivců
po základním kole)
do 16. listopadu 2007 – vzhledem k omezené kapacitě bowlingových
drah bude prezenční listina uzavřena po přihlášení prvních 48 hráčů
Přihlášky bowling: Pavel Vácha
Přihlášky squash: Pavel Nešpor
tel. 1410
tel. 2553 (9/2553)
Systém turnaje bude určen podle počtu přihlášených účastníků. Je možné se zúčastnit
pouze jedné z disciplin (bowling–squash). Občerstvení zajištěno (účastníci si hradí
sami).
Vychází třetí díl knihy Co na Řípu ještě nevěděli
Na začátku listopadu vychází v nakladatelství Oftis třetí díl knihy Jana Šuly, učitele ZŠ
Jiráskova ve Vysokém Mýtě, pod názvem Co na Řípu ještě nevěděli aneb od Ludvíka Jagellonského k Josefu II. Volně navazuje na předchozí dva díly, které v loňském a předloňském
roce vyšly v nakladatelství Oftis a setkaly se s velice příznivým čtenářským ohlasem. Oba
předchozí díly mapovaly naše dějiny od příchodu Slovanů na naše území po nástup Habsburků
na český trůn v roce 1526.
Třetí díl pokračuje podobným stylem v líčení našich dějin od roku 1526 až do roku 1780 po začátek samostatné vlády císaře Josefa II. Zachycuje tedy éru prvních Habsburků na českém trůnu, období předbělohorské a pobělohorské, dobu třicetileté války, období „temna“
a končí vládou Marie Terezie.
Autor opět ve dvaceti kapitolách čtivou, nenásilnou, populární formou představuje nejvýraznější osobnosti a dějinné události tohoto období české historie. Spolu se zlínským kreslířem a ilustrátorem Radkem Steskou se snaží přiblížit je s určitým nadhledem i laskavým
humorem. Každá z kapitol je doplněna originálními ilustracemi ve formě kresleného vtipu.
Kniha je určena čtenářům všech věkových kategorií bez rozdílu vzdělání. Neklade si jakékoli vědecké či odborné ambice, chce pouze nenucenou, odlehčenou formou přispět k popularizaci našich dějin.
Ve stádiu příprav je již čtvrté, poslední pokračování této dějepisné řady, které by mělo vyjít
opět za rok. Bude zachycovat další příběhy z české historie až do vzniku samostatného Československa v roce 1918. Kniha vyjde k 90. výročí jeho vzniku.
Knihu Co na Řípu ještě nevěděli aneb od Ludvíka Jagellonského k Josefu II. je možno ve
Vysokém Mýtě zakoupit ihned po vydání v Kuncově a Faltysově knihkupectví.
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ
9. října–25. listopadu
Až do konce listopadu máte možnost navštívit interaktivní výstavu zapůjčenou z Dětského muzea v Brně. Hračky nejsou jen ve vitrínách, ale můžete si pohrát v kuchyňce,
vyzkoušet vláčkodráhu pro nevidomé děti, zhoupnout se na houpačce nebo si třeba
zahrát loutkové divadlo. K výstavě je připraven program s názvem Putování za Janečkem
pro 1. stupeň ZŠ a pro mateřské školy, který
vychází z rámcového vzdělávacího programu a využívá metod tvořivé dramatiky. Program je v ceně vstupného a lze ho realizovat buď v muzeu nebo v prostorách školy.
Objednávky programu na: [email protected], tel.: 465 422 850.
JAK SI HRAJÍ JINDE
17. listopadu od 14.00 do 17.00
Zajímá vás, jak si hrají děti na jiných kontinentech? Přijďte si vyrobit indiánskou, africkou či eskymáckou hračku.
Pondělí 26. listopadu
Karel Wolf:
SPLNĚNÝ SEN: ROČNÍ CESTA
DO ASIE 2005–2006
Výběr nejzajímavějších reportáží a postřehů
z roční cesty Asií, která vedla ze severní
Indie, přes Nepál, Simkám, Bangladéš,
Barmu, Thajsko, Kambodžu, Laos, část
Číny až do Malajsie, Bruneje a Singapuru.
Divadelní spolek ŠEMBERA, o. s. Vysoké Mýto
ve spolupráci s TRIANGL – Filmová kronika, o. s. Vysoké Mýto
Úterý 27. listopadu
Zdeněk Horák:
LOTYŠSKO
„Prostřední dítě“ pobaltské rodiny má rozhodně co nabídnout svým návštěvníkům –
bohatou historii, nádhernou a zachovalou
přírodu i zajímavé lidi. Dlouhodobý zájem
přednášejícího o Lotyšsko i jeho tři cesty do
této země zajisté slibují poutavé vyprávění o
tomto evropském státě.
Zdeňka Culky
Středa 28. listopadu
Richard Jaroněk:
TIGER SHARK – hyena moří
Slideshow z ‚tygří‘ vesnice Umkomaas
v Jižní Africe. Potápěč a fotograf divoké
přírody popisuje svoji práci následovně:
Tygří žralok je druhým největším zabijákem
a jeho apetit potvrzuje jeho přezdívka hyena
moří. Tento likvidátor všeho zraněného,
nemocného, umírajícího či mrtvého má
přímo v popisu práce likvidovat. Má práce
spočívá navnadit žraloky a jakmile je jich
okolo 30 - 50 skočit mezi ně. Nejde o exhibici, jde pouze o důkaz, že i takoví lovci
nezabíjejí bezdůvodně. I takový dokonalý
predátor je velmi opatrný a dříve než se
vůbec přiblíží, dlouho testuje svého protivníka. Situace začíná vrcholit, jakmile začnou
fungovat jako sehraná smečka. Součástí
přednášky bude křest knihy R. Jaroňka Tiger
shark – hyena moří a projekce dvou filmů
Tiger Shark – Relax don´t do it! a Stopaři.
uvádí
v neděli 4. listopadu v 19.30 hodin
v pondělí 5. listopadu v 19.30 hodin
a v pondělí 12. listopadu v 19.30 hodin v Šemberově divadle
rozvernou fantastickou komedii
VENKOVŠTÍ PATRIOTI
Děj této komedie se odehrává kdesi v Čechách, ve vinařské oblasti, ale vše je zcela
jinak, než jste u klasických divadelních her zvyklí. Hra je protkána několika krátkými
filmy, které jsou natočeny v reálném prostředí. Tyto filmové šoty jsou doplňujícím
a posouvajícím faktorem celého děje.
Na jevišti Šemberova divadla uvidíte:
Karla FENIKA v roli Františka Stejskala, krátce Fandy
Vladimíra MARTINKA v roli Josefa Machoně, řečeného Pepa
Vladislava STEINFELDA v roli Mimozemšťana
Michaelu KOTRBOVOU v roli Andulky, Pepovy ženy
Václava DOLEŽALA v roli starosty obce Navrátila
Na filmovém plátně dále uvidíte:
Antonína NECHALU, Marii JISKROVOU, Petra STRÁNÍKA, Petru VTÍPILOVOU,
Viktora ČÁPA, Martina KAŠPARA, Janu ROPKOVOU, Ludmilu CULKOVOU,
Petra KLOFANDU, Vratislava ČÁSLAVKU, Janu NAVRÁTILOVOU, Josefa MLÍKU,
Marii ŠVADLENOVOU, Josefa KYMRA, Richarda MATOUŠKA a Zdeňka CULKU.
Režie: Zdeněk CULKA
Kamera a střih filmových šotů: Vladimír PIDIMA
Scéna: Viktor ČÁP a Zdeněk CULKA
Kostýmy: Ludmila CULKOVÁ a Vlastimil BEZDIČKA
Hudba: Petr KLOFANDA
Zvuk a technika: Petr KLOFANDA a Jan HURÁK
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru MěÚ od 15. října.
Zvláštní poděkování:
M-Klubu Vysoké Mýto, Aleši a Radce Holušovým, Jiřímu a Heleně Burešovým
a Vratislavu Čáslavkovi. Představení vzniklo za podpory města Vysoké Mýto.
www.divadelnispoleksembera.wz.cz
Čtvrtek 29. listopadu
Martin Loew:
HAVAJ.
Peklo i ráj uprostřed Tichého oceánu.
Palmové pláže a azurové moře, ale také hory,
tropické pralesy a aktivní sopky. Z Honolulu
kolem Oahu, dále na ostrov Hawaii za nejčinnější sopkou světa i na „nejvyšší“ horu na
Zemi a nakonec na poklidný Kauai k nejdeštivějšímu místu planety. Martin Loew se nás
také pokusí přesvědčit, že cesta na Havaj
není tak nedostupná a finančně náročná, jak
by se při pohledu na mapu zdálo.
Pátek 30. listopadu
Bude upřesněno na internetových stránkách
muzea.
Změna programu vyhrazena!
KAROSÁŘ – měsíčník – vydává společnost Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto. IČO: 48171131. Redakce tel.: 465 451 105. Zodpovědný redaktor Jindřich Lněnička, e-mail: [email protected] Grafická úprava, sazba a tisk H.R.G., J. E. Purkyně 916, Litomyšl.
Reg. č. MK ČR E 12838. Podávání novinových zásilek povoleno Východočeským ředitelstvím spojů v Pardubicích, č.j. 271/92 – PP/1 ze dne 13. 10. 1992.

Podobné dokumenty