les possessifs - Jazyky

Komentáře

Transkript

les possessifs - Jazyky
LES POSSESSIFS
PŘIVLASTŇOVACÍ VÝRAZY
Ve francouzštině rozlišujeme 4 způsoby vyjádření vlastnictví:
1. de
Použijeme v případech, kdy chceme vyjádřit, že něco patří někomu nebo něčemu (je „něčí“).
C'est le (la) . . . de (du, de la, de l', des) + nom
Ce sont les . . . de (du, de la, de l', des) + nom
C'est le père de Sophie.
Ce sont les chiens des voisins.
Qui est ce garçon? C'est le fils du boulanger.
2. à
Když chceme vyjádřit, že něco je moje, jeho, její apod.
Il (elle) est à
+ pronom tonique (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles)
ou + nom
A qui est ce vélo? Il est à moi
Ces chaussures sont à qui? Elles sont à Paul.
3. adjectifs possessifs
L'adjectif possessif (přivlastňovací zájmeno nesamostatné) se umisťuje před
podstatné jméno (místo členu) pro vyjádření, že předmět někomu nebo něčemu
patří.
Ce chapeau est à Julien. \ C'est son chapeau.
J'ai garé ma voiture devant la maison.
Jeho forma závisí na dvou věcech:
o La personne (osoba) du possesseur (je, tu, il\elle, nous, vous, ils\elles)
o Le genre – rod (masculin\féminin) et le nombre – číslo (singulier\pluriel) de
l'objet possédé.
Copyright © 2008, http://www.jazyky-online.info. Všechna práva vyhrazena.
Pozor! Před podstatným jménem ženského rodu začínajícím na samohlásku nebo němé h
použijeme mužský tvar zájmena. Př.:Ton amie.
Masculine
můj, má, moji,
mon
moje
tvůj, tvá, tvoji,
ton
tvoje
jeho, její
son
náš, naše, naši notre
váš, vaše, vaši votre
jejich
leur
Féminine
Plural
ma
mes
ta
tes
sa
notre
votre
leur
ses
nos
vos
leurs
Exemple:
C'est le chat de Marie ; c'est son chat. To je Mariina kočka, je to její kočka.
Mon père travaille dur. Můj otec těžce pracuje.
Nous avons trouvé tes chaussures. Našli jsme tvé boty.
4. pronoms possessifs
Le pronom possessif nahrazuje podstatné jméno, které by předcházel l
´adjectif possessif. V češtině mluvíme o samostatných přivlastňovacích
zájmenech.
Mon frère a 18 ans. Le mien a 24 ans.
Jeho forma závisí na 2 věcech:
o La personne du possesseur (je, tu, il\elle, nous, vous, ils\elles)
o Le genre et le nombre de l'objet possédé
Singular
Masculine Féminine
můj, má,
moji, moje
tvůj, tvá,
tvoji, tvoje
jeho, její
náš, naše,
naši, naše
váš, vaše,
vaši, vaše
jejich
Plural
Masculine Féminine
le mien
la mienne
les miens
les miennes
le tien
la tienne
les tiens
les tiennes
le sien
la sienne
les siens
les siennes
le notre
la notre
les notres
les notres
le votre
la votre
les votres
les votres
le leur
la leur
les leurs
les leurs
Exemple:
C'est le chat de Marie; c'est le sien. To je Mariina kočka. Je její.
Donne-moi ta main et prend la mienne. Dej mi svoji ruku a drž moji.
Copyright © 2008, http://www.jazyky-online.info. Všechna práva vyhrazena.
ODKAZY NA PROCVIČOVACÍ CVIČENÍ
http://www.city.londonmet.ac.uk/langstud/call/french/French/posessif/
http://www3.humnet.unipi.it/francese/Lecon1/Lecon_1d.htm
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/qchap2a.htm
Použitá literatura
Connectigramme : La possession [online]. c1999 [cit. 2008-07-14]. Dostupný z WWW:
<http://www.connectigramme.com/possession.html/odyframe.htm >.
Le Point du FLE : Les possessifs [online]. c2002-2008 [cit. 2008-07-12]. Dostupný z WWW:
<http://www.lepointdufle.net/possessifs.htm >.
PRAVDOVÁ, Marie. Français pour vous. 2. Dotisk vyd. LEDA, 2000. 375 s.
ISBN 80-85927-10-1.
SLEZÁK, Vratislav. Souhrn francouzské gramatiky. HOLMAN, 2003. 8 s.
ISBN 80-85848-36-8.
Aktualizovaná verze dostupná na adrese: http://www.jazyky-online.info
Autor: Andrea Tošovská, Kontakt: [email protected]
Datum vytvoření materiálu 24. 8. 2008 .
Copyright © 2008, http://www.jazyky-online.info. Všechna práva vyhrazena.