ArcGIS Online

Komentáře

Transkript

ArcGIS Online
Nezaměstnanost v České republice
Pro vytvoření interaktivní webové mapy zobrazující nezaměstnanost v České republice
v roce 2011 potřebujete:
 účet na webovém portálu ArcGIS Online (pro bezproblémovou práci zvolte
Internet Explorer),
 vrstvu okresů z volně dostupné databáze ArcČR 500 verze 3.0.
Krok 1: Volba podkladové mapy
1. Otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu www.arcgis.com.
2. Přihlaste se pod svým účtem na portál ArcGIS Online.
3. V horní části okna klepněte na odkaz MAPA, abyste otevřeli mapovou prohlížečku ArcGIS
Online Map Viewer.
4. Na levé straně lišty nyní klepněte na tlačítko Přidat a
vyberte Vyhledávat vrstvy.
5. Do pole Najít napište Základní mapa a stiskněte Enter.
6. Ve výsledcích klepněte na vrstvu Základní mapy České
republiky – služba (vytvořenou uživatelem zem_urad)
a v menu vrstvy vyberte Použít jako podkladovou
mapu. Nyní budete pracovat pouze s mapou České
republiky.
Krok 2: Přidání vrstvy okresů
Nyní do mapy přidáte vrstvu okresů České republiky.
1. Znovu klepněte na tlačítko Přidat a tentokrát vyberte Přidat vrstvu ze souboru.
2. V okně Přidat vrstvu ze souboru klepněte na tlačítko Procházet. Vyhledejte složku s cvičením
a vyberte vrstvu okresů ve formátu zip (soubor Okresy_CR.zip).
3. Klepněte na tlačítko Importovat vrstvu. Počkejte, až se vrstva okresů zobrazí v mapě.
Krok 3: Nastavení symbolů vrstvy
Nyní nastavíte symboly vrstvy okresů tak, aby jejich barvy odpovídaly míře nezaměstnanosti v okrese.
Okresy rozdělíte do pěti kategorií pomocí metody Přirozené zlomy.
1. Po načtení můžete vrstvu Okresy CR přímo editovat. V rozbalovacím okně nazvaném Zvolte
atribut, který chcete zobrazit“ vyberte míru nezaměstnanosti (MIRA_NEZAM).
2. V sekci Vyberte styl vykreslování klepněte na Možnosti.
3. Klepnutím na Symboly zvolte vhodnou
barevnou stupnici, kterou chcete použít.
Zvolte pokud možno odstíny jedné barvy
nebo podobných barev, kde okresy
s nejvyšší nezaměstnaností budou
znázorněny nejsytější barvou.
4. Zaškrtněte políčko Klasifikovat data.
5. Vyberte klasifikaci podle Přirozených
zlomů.
6. Nastavte 6 tříd pro klasifikaci.
7. Ostatní pole můžete ponechat beze
změny.
8. Klepněte na tlačítko OK.
Nyní jsou vykresleny barevně podle míry
nezaměstnanosti (kartogramem).
9. Editaci vrstvy ukončete klepnutím na Hotovo v dolní části levého sloupce.
10. V okně Obsahu klepněte na rozbalovací políčko vedle vrstvy okresy CR a přejmenujte ji na
„Míra nezaměstnanosti v okresech Česka“
11. Klepnutím na název vrstvy zobrazíte legendu mapy.
Krok 4: Úprava vyskakovacích oken
V tomto kroku upravíte vyskakovací okna, která se zobrazují po klepnutí na jednotlivé okresy v mapě.
1. Klepněte na nějaký okres v mapě a prohlédněte si okno, které se objeví. Nyní jsou v něm
zobrazeny všechny atributy, které jsou k jednotlivým okresům evidovány.
2. Klepněte na šipku vedle vrstvy Míra nezaměstnanosti v okresech Česka a vyberte
Konfigurovat vyskakovací okno.
3. Klepněte na znaménko plus (+) vedle pole Název vyskakovacího okna a vyberte ze seznamu
atributů pole NAZOK obsahující název okresu.
4. V části Obsah vyskakovacího okna klepněte na odkaz Konfigurovat atributy.
5. V okně Konfigurovat atributy klepněte na zaškrtávací políčko vedle názvu sloupce Zobrazit
a zrušte zaškrtnutí všech atributů.
6. Přejeďte níž a najděte atribut OB11. Zaškrtněte políčko ve sloupci Zobrazit.
7. Klepněte do sloupce Alternativní jméno pole a přepište text na Počet obyvatel.
8. Poté přejeďte ještě níže, kde najdete atribut MIRA_NEZAM. Opět zaškrtněte políčko ve
sloupci Zobrazit. Alternativní jméno pole změňte na Míra nezaměstnanosti.
9. Klepněte na tlačítko OK, abyste zavřeli okno.
Do vyskakovacího okna nyní přidáte ještě graf s informací o migraci v okrese, tedy o počtu
přistěhovalých a vystěhovalých.
10. V části Vyskakovací
okna s médii klepněte
na tlačítko Přidat
a vyberte Výsečový
graf.
11. Do pole Nadpis napište Migrace.
12. Do pole Popisek napište Počet přistěhovalých
a vystěhovalých.
13. V části Pole grafu zaškrtněte atributy PRISTEHOVA
a VYSTEHOVAL.
14. Texty ve sloupci Alternativní jméno pole přepište
na Přistěhovalí a Vystěhovalí.
15. Klepněte na tlačítko OK.
16. Klepněte na tlačítko Uložit vyskakovací okno ve spodní části okna.
17. Klepnutím na libovolný okres si prohlédněte informace v nově upraveném vyskakovacím
okně.
Krok 5: Uložení a sdílení mapy
1. Klepněte na šipku vedle vrstvy Míra nezaměstnanosti v okresech Česka a z nabídky vyberte
Zvětšit na.
Nyní je mapa připravena k publikaci. Abyste ji však mohli sdílet, ať už jako webovou mapu nebo
mapovou aplikaci, musíte ji nejdříve uložit.
2. Klepněte na tlačítko Uložit v horní části okna a vyberte Uložit.
3. V okně Uložit mapu vyplňte nadpis, klíčová slova, která slouží k vyhledávání mapy v katalogu,
a shrnutí.
4. Klepněte na tlačítko Uložit mapu.
5. Nyní klepněte na tlačítko Sdílet v horní části okna.
6. V okně Sdílet zaškrtněte volbu Kdokoli (veřejně).
7. Klepněte na tlačítko Vytvořit webovou aplikaci.
Krok 6: Tvorba webové aplikace
1. V nabídce šablon pro tvorbu webových aplikací najděte šablonu s názvem Legenda.
2. Pod šablonou klepněte na tlačítko Publikovat a vyberte Publikovat.
3. V okně Vytvořit webovou aplikaci zkontroluje, případně vyplňte, jednotlivá pole a stiskněte
tlačítko Uložit a publikovat.
4. V následujícím okně v levém sloupci je řada dalších nastavení, která můžete ponechat ve
výchozím nastavení. V dolní části tohoto sloupce klekněte na Uložit (pokud jste provedli
nějakou změnu) a Hotovo.
5. Vaše webová mapová aplikace je nyní hotová. Abyste ji mohli zobrazit a případně upravit,
klepněte na tlačítko Otevřít a vyberte Zobrazit aplikaci.
6. Zobrazí se vaše webová mapová aplikace.
7. Klepnutím na Konfigurovat aplikaci na stránce položky můžete změnit barevné schéma
aplikace nebo přidat text. Pokud jste se vzhledem aplikace spokojeni, klepněte na tlačítko
Sdílet a vaši aplikaci nyní budou moci vyhledat a zobrazit i ostatní uživatelé ArcGIS Online.

Podobné dokumenty

Znaky současného světa, růst obyvatelstva, hustota osídlení

Znaky současného světa, růst obyvatelstva, hustota osídlení - uplatňuje se přísnější politika imigračních zemí (víza apod.). • Současné trendy v ČR: - pohyb z velkého města do jeho zázemí (suburbanizace), - pokračuje stěhování ze středně velkých měst s 20-5...

Více

Porovnání aplikace GeoMedia Web Map a Framme Field View v

Porovnání aplikace GeoMedia Web Map a Framme Field View v zpracování dat od větńího počtu respondentů. Větńinou se pouņívají smluvené znaky bodové, liniové, plońné, nebo také kartogramy, pseudokartogramy, metody teček a metody izolinií. (KAŇOK 1999a). Ne ...

Více

Odkaz na text - Katedra geoinformatiky

Odkaz na text - Katedra geoinformatiky Aplikací využívajících publikování rastrových dat na podklad Google Maps (tedy principielně podobných aplikaci zadané v bakalářské práci) je možné na internetu najít hned několik. Nejvíce informací...

Více

územní plán velký beranov

územní plán velký beranov 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlas...

Více

zde

zde blokování automaticky otevíraných oken podle následujících příkladů:

Více

ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ

ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ Infant mortality

Více