Karlštejnský královský betlém

Komentáře

Transkript

Karlštejnský královský betlém
Srdečně vás zveme na prohlídku do třech podlaží
starobylého barokního domu, kde je na ploše 200m2
k vidění KARLŠTEJNSKÝ KRÁLOVSKÝ BETLÉM
Vi invitiamo alla mostra del PRESEPE REALE DI KARLSTEJN
che si espande su una superfice di 200 metri quadri su tre
piani di un palazzo storico in stile barocco
Jedná se o největší český loutkový betlém, jehož stavba trvala více než dva
roky. Betlém se rozkládá v podkroví na 80m2 . Scénu zaplňuje obrovská kulisa
hradu Karlštejna s betlémskou scenérií a 40 pohybujícími se loutkami o
velikosti od 70 do 35cm. Betlémský děj se odehrává na hradě Karlštejně a
v jeho podhradí v době vlády Karla IV. a zachycuje vybrané epizody z české
historie. Ježíškovi se přichází poklonit 10 nejslavnějších českých panovníků od
sv. Václava, Rudolfa II., až po T.G.Masaryka.
Si tratta del più grande presepe di marionette ceco, la cui costruzione è durata
più di due anni. Il presepe occupa una superfice di 80 metri quadri della
mansarda. La scena si riempie con un grande sfondo del castello di Karlstejn
con il presepe e con 40 marionette in movimento di dimensioni che variano da
35 a 70 cm. La trama del presepe si svolge nel castello di Karlstejn durante il
regno di Carlo IV e racchiude alcuni epizodi selezionati della storia ceca. I 10
più famosi sovrani cechi partendo dal st. Venceslao, Rodolfo II fino al T. G.
Masaryk arrivano per inchinarsi davanti al piccolo Gesù.
K vidění jsou scény ze života na středověkém hradě, například hloubení hradní
studny, dobývání hradu Karlštejna husity, karlštejnská Bílá paní, nebo rytířský
souboj na koních. Nechybí ani Mistr Theodorik malující obraz Madony,
význační čeští světci a velmožové.
Da vedere ci sono alcune scene della vita quotidiana nel castello, per esempio la
realizzazione del pozzo, la conquista del castello dagli ussiti, la Dama bianca di
Karlstejn o il duello dei cavalieri a cavallo. Non manca neanche il maestro
Teodoro che sta dipingendo il quadro della Madonna, e ci sono pure i santi e i
magnati più importanti.
Celá scenérie působí impozantním dojmem a je velkým zážitkem pro malé i
velké návštěvníky. Zážitek je ještě umocněn krásným přednesem Karlštejnské
pohádky.
Il scenario completo ha un aspetto molto impressionante e sarà una grande
esperienza sia per i grandi sia per i piccoli visitatori. L'esperienza stessa viene
ancora arricchita dalla recitazione del racconto di Karlstejn.
Kromě Karlštejnského královského betlému zde je k vidění i NEJVĚTŠÍ
STÁLÁ EXPOZICE BETLÉMŮ ze soukromých sbírek v ČR. Nachází se na
ploše 120m2 v krásných interiérech zařízených nábytkem, obrazy a
dřevořezbami. Mezi největší rarity patří betlémy z chleba a z cukru, které se
vyráběly před 150 lety, nebo betlémy v lískovém oříšku a v kokosovém ořechu.
Pro DĚTI jsou připraveny menší mechanické betlémy, které si samy spouštějí.
Přístupná jsou i tajemná STŘEDOVĚKÁ SKLEPENÍ
A parte il presepe reale di Karlstejn i visitatori possono vedere anche LA PIÙ
GRANDE ESPOSIZIONE DEI PRESEPI PERMANENTE provenienti dalle
collezione private del paese. Si espande su una superfice di 120 metri quadri nei
splendidi interni arredati con mobili, quadri e incisioni su legno. Tra le più
grandi rarità ci sono i presepi di pane e di zucchero che venivano prodotti 150
anni fa, oppure i presepi costruiti all'interno di nocciole e noci di cocco. Per i
BAMBINI ci sono dei presepi meccanici che possono attivare da soli.
Sono accessibili le misteriose CANTINE MEDIOEVALI.
COSA HANNO SCRITTO I NOSTRI VISITATORI:
Copyright © NK Translators s.r.o.: kvalitní překladatelské a tlumočnické služby ,[email protected], www.nk-translators.com

Podobné dokumenty

Delícia - Tescoma

Delícia - Tescoma G Pan di zenzero per il Presepe di Natale Ingredienti (per un Presepe di Natale): 2 uova piccole, 400 g di farina (tipo 00), 80 g di zucchero a velo, 100 g di miele leggermente intiepidito, ¾ di cu...

Více