Mafík 12 - Časopis Mafík

Komentáře

Transkript

Mafík 12 - Časopis Mafík
Číslo 12
ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Mafík
školní časopis ZŠ Hodonín, Vančurova 2
Ptáme se...
paní učitelky
Frídlové
Sportovní
zpověď:
KVĚTEN 2007
Téma čísla:
Mimozemské
civilizace
Jakub Kornfeil
Redakce školního časopisu MAFÍK
vyhlašuje 1. ročník soutěže tříd
BAREVNÉ DNY
KDY? 21. - 25. května 2007
KDO? soutěží všechny třídy školy
V ČEM? stačí se každý den obléct do
stanovené barvy oblečení a získat body
pro svoji třídu!!!
Podmínky soutěže na plakátech ve třídách!
květen 2007
4-5
6
7
8-9
10 - 13
11
13
14 - 15
16
17
18 - 19
20
21
22 - 23
24
26 - 27
Ptáme se...
Ekostránka
Událo se...
Tajemno...
Velké téma...
Anketa...
Comiks...
Příběh na pokračování...
Napsali jste...
Hudba
Jak se žije...
Reportáž...
Zábavná stránka
Sportovní zpověď
Film
Sport...
paní učitelky Jindry Frídlové
Brigáda a ekosoutěž
Co nového na naší škole
Satanismus a černá magie
Mimozemské civilizace
Co si myslíš o UFONECH?
Mafík a UFO
V rukou temných sil (1. díl)
Jak zvládnout šikanu na škole
Školní hitparáda (4. kolo)
... psycholožce Janě Taptičové
LVVZ 2007 - Ostravice
Zkratkový test
Jakub Kornfeil, motocyklový závodník
Program Kina Svět Hodonín na květen
Co nového na hřištích a palubovkách...
MAFÍK, školní časopis ZŠ Hodonín, Vančurova 2
Číslo 12, školní rok 2006/2007, vychází v květnu 2007
Redakční rada časopisu:
Mgr. Martin Fiala (editor, grafická úprava) - Vendula Třeštíková (9. A) šéfredaktorka Marcela Vyskočilová (9. A) zástupce šéfredaktora - Nikol Santlerová (9. A) – Lucie Kursová
(9. A) – Denisa Matějová (9. A) – Lucie Bimková (9. A) – Sabina Sofková (9. A) – Nikola
Polášková (9. B) – Tereza Lučanová (7. B) – Eliška Cetkovská (7. B) – Onřej Opluštil (7. A)
– Honza Černý (7. A) - Vojta Hanusa (8. A) - Tomáš Macháček (8. A) - Jakub Junek (8. A)
- Jakub Prágr (8. A) - Svaťa Hnilica (8. B).
Adresa: Redakce časopisu MAFÍK, ZŠ Hodonín, Vančurova 2, 695 04 Hodonín.
E-mail: [email protected]
internet: www.casopismafik.cz
Mafík 12
Ptáme se...
...paní učitelky
Jindřišky Frídlové
8 nej-
/VYS - KURS - FI/
Oblíbené jídlo: ryba s velkou oblohou
Oblíbené pití: minerálka, džus, víno,
dobrá káva
Oblíbený herec: Kevin Costner
Oblíbený film: Vzkaz v lahvi
Oblíbená květina: růže
Oblíbené oblečení: kalhotový kostým
Oblíbené auto: Škoda Superb, Smart
Oblíbená činnost: lidové písničky, dříve i tance, procházky v přírodě, práce na
zahrádce, aranžování suché vazby z květin
Narozena ve znamení: Váhy
Jak dlouho působíte ve školství? Kolik let z toho jste strávila na naší škole? Kde
jste učila předtím?
Ve školství pracuji 31 let, z toho 30. rokem učím na této škole, vlastně od jejího otevření.
Mám tuto školu moc ráda. Přestože do stejné práce chodím již 30 let, nikdy mi nezevšedněla
a svým příjemným útulným interiérem, ale i krásným okolím školy se vzrostlými stromy patří
mezi nejhezčí školy, na které jsem se dostala. Předtím jsem učila půl roku na ZŠ U Červených domků a mechaniky-seřizovače na učňovce.
Jaký máte názor na žáky dnes a když jste začínala učit?
Určitě došlo k posunu chování žáků, děti jsou teď samostatnější, zvídavější, komunikativnější, dokáží otevřeně vyjádřit svůj názor, ale současně jsou drzejší a jsou si vědomy svých
práv.
Jaké předměty učíte?
Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně obor biologie-chemie. Na škole učím
přírodopis, chemii, němčinu a hudební výchovu.
Jste spokojena s pomůckami, které Vám škola poskytuje k výuce Vašich předmětů?
Spolupráce s vedením školy je v tomto směru velmi dobrá - pokud potřebuji dokoupit chemikálie, laboratorní sklo, nástěnné tabule, výukové programy na počítač... vždy mně paní
zástupkyně ochotně vyšla vstříc.
Minulý rok jsme usilovali o titul Ekoškola, ale nepodařilo se nám jej získat. Proč?
Budeme se o tento titul pokoušet i v letošním roce?
V loňském roce se nám nepodařilo titul získat, protože jsme měli v době návštěvy auditorů
nefunkční model Slunce do škol a školní pozemek s rozbitým skleníkem působil neutěšeným
dojmem. Projekt Ekoškola je mezinárodní projekt, který má nastavený dost přísný bodový
systém a nám nějaký ten bodík chyběl. Nedostatky zjištěné při auditu jsme odstranili, některé aktivity v oblasti úspor energie, vody, třídění odpadů a prostředí jsme prohloubili a pokusíme se i v letošním roce o získání titulu, zelené vlajky a loga ekoškola. Žádost o titul je již
zpracovaná a byla odeslána do Prahy.
Mafík 12
Vy vedete na naší škole ekotým. Myslíte si, že se jeho zavedením postavení žáků k
ekologii zlepšilo?
Jsem členkou Ekotýmu a na škole vykonávám funkci koordinátorky EVVO. Chtěla bych poděkovat všem členům Ekotýmu - zástupcům Města, vedení školy, učitelům, paní vychovatelkám,
provozním zaměstnancům, „koordinačnímu jádru“ ekotýmu a redakční radě - za práci na
projektu a za to, že mně vždy ochotně pomáhali, protože cesta k získání titulu není aktivitou jednotlivce, ale celé školy. Nevím, jestli se ekologické chování našich žáků nějak výrazně
zlepšilo, ale v každém případě se o to snažíme. Žáky motivujeme formou ekosoutěží, monitorováním třídění odpadu ekohlídkami, kontrolou zhasínání v prázdných třídách energetickými hlídkami, děti se mohou účastnit brigád na úpravu okolí školy. Proces ekologizace školy
je procesem dlouhodobým a až během několika let se ukáže, jestli se nám podařilo snížit
náklady na vodu, elektrickou energii, topení a jestli se naše škola stane opravdu EKOŠKOLOU
přátelskou k životnímu prostředí.
Děkujeme za rozhovor!
FOTOSOUTĚŽ
na téma
„PROČ NE SMRK“
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. vyhlašuje fotosoutěž „Proč ne smrk“ zaměřenou na lesy Bílých Karpat. Zúčastnit se může kdokoli se zájmem o krajinu Bílých Karpat. Nejlepší
fotografie budou odměněny a použity v putovní výstavě po školách a obecních úřadech v regionu a
také na stálé výstavě.
Věkové kategorie:
Tematické okruhy:
1. první stupeň ZŽ (6 - 11 let)
2. druhý stupeň ZŽ (12 - 15 let)
3. středoškoláci (16 - 19 let)
4. škole odrostlí (20 - 120 let)
A. Květena lesů
B. Zvířata lesů
C. Krajina
Podmínky soutěže:
Jsou přijímány fotografie v elektronické podobě. Velikost či rozlišení nerozhodují. Fotografie
můžete přinést osobně do Vzdělávacího středicka na CD, DVD či disketě nebo poslat emailem na
adresu [email protected] Maximální velikost příchozího emailu je 5 MB. CD s fotografiemi
zřetelně označte písmenem tematického okruhu, čislicí věkové kategorie, uveďte své jméno, adresu, případně další kontakt (emai, telefon). Stejné údaje uveďte do emailu, pokud budete fotografie
posílat elektronicky.
Uzávěrka soutěže je 30. září 2007
Autoři nejlepších fotografií budou odměněni a vybrané fotografie budou použity v rámci putovní
výstavy po školách regionu a na stálé výstavě v průjezdu Vzdělávacího střediska Bílé Karpaty na
Bartolomějském náměstí ve Veselí nad Moravou.
Poštovní adresa:
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Bartolomějské nám. 47, 698 01, Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 545, fax: 518 324 792
email: [email protected], www.bilekarpaty.cz/vis
květen 2007
Jarní úklid v areálu školy
Dne 26.března se uskutečnila brigáda dobrovolníků,
kteří měli za úkol vyčistit
školní pozemek od nepěkného listí a pořezaných
keřů, které hyzdily okolí školy. Organizace akce,
kterou vymyslel ekotým, se
ochotně ujala paní učitelka Frídlová. Žáci byli o akci
informováni přes pozvánku,
která byla vyvěšena na nástěnce ekotýmu. Do brigády
se mohl zapojit každý, kdo
chtěl zkrášlit naši školu.
Účast byla nečekaně velká,
a proto měla paní učitelka
převelikou radost. I když se
stala menší nehoda v podobě ztracených klíčů, panovala zde skvělá nálada.Všichni
byli odměněni pochvalou a
chutným občerstvením. Ale
i tak bychom ještě jednou
rádi poděkovali všem, kteří byli ochotni se brigády
zúčastnit. Děkujeme.
EKOTÝM
Ekologická soutěž
Ekotým vyhlašuje druhý ročník ekosoutěže. Jelikož minulý rok nastávaly různé organizační potíže, rozhodl se ekotým rozdělit soutěž na dvě kategorie, zvlášť pro 1.a 2. stupeň.
Soutěž pro 1.stupeň začíná 30. dubna a končí 11. května. Hodnotit se bude: třídění odpadu ve třídách (papír, plasty, smíšený odpad), sbírání tetrapacků, hliníku a víček z PET lahví,
pořádek ve třídách i v šatnách šetření energií při svícení.
Soutěž pro 2. stupeň začíná 14. května a končí 28. května. Hodnotit se bude: třídění odpadu ve třídách (papír, plasty, smíšený odpad), sbírání hliníku a víček z PET lahví, pořádek
ve třídách i v šatnách, šetření energií při svícení. EKOHLÍDKA bude provádět namátkové
kontroly po dobu trvání soutěže. Prosíme, aby EKOHLÍDCE vyšli učitelé vstříc, a také aby se žáci chovali slušně, protože při
minulém ročníku nastaly potíže. Pokud tohle nebude dodrženo, dá EKOHLÍDKA dle uvážení
trest (diskvalifikace či stržení bodů). EKOHLÍDKA přeje hodně štěstí.
/HAN-MACH/
Mafík 12
Událo se...
Dětský parlament
na naší škole
Dětský parlament dne 11. května
navštívil naši školu, kde prezentoval svůj projekt „Bezpečná cesta do školy“. Této prezentace se
zúčastnili členové ekotýmu, redakce školního časopisu a někteří učitelé. Jelikož nás redaktory velmi
zajímalo, jak parlament pracuje,
položili jsme pár otázek zástupcům Dětského parlamentu Tondovi
Charvátkovi a Honzovi Veselému.
V pátek 27. dubna se žáci 8. A, 9. A a členové
EKOTÝMU zúčastnili EXKURZE DO JADERNÉ
ELEKTRÁRNY DUKOVANY. Ve zdejším informačním centru se seznámili s modelem elektrárny i samotného reaktoru a dozvěděli se, jakým
způsobem je chod elektrárny zabezpečen. Součástí exkurze byla i prohlídka Národní přírodní
rezervace Mohelenská hadcová step, což je chráněné území o rozloze 57 hektarů nacházející se v
sousedství obce Mohelno v okrese Třebíč. Oblast
je unikátní svou flórou a faunou, které jsou kromě geografické polohy a klimatických poměrů
ovlivněny i substrátem, kterým je hadec. /FI/
Jak dlouho jste v Dětském parlamentu? Od jeho začátku, tedy asi dva
roky.
Je přínosem pro město? Určitě je,
protože se díky jeho činnosti zrekonstruovalo mnoho částí města a vytipovala se riziková místa, která byla
odstraněna a nebo se odstraňují.
Dnes jste představili projekt „Bezpečná cesta do školy“. Jaký bude
váš další projekt? Začínáme se věnovat tématu volný čas, což znamená
různé relaxační místa pro mládež.
Pracujete všichni dohromady nebo
má každý člen jiný úkol? Pracujeme
všichni společně na aktuálním tématu.
Jak prosazujete své návrhy? Sejdeme se na poradě se zástupci města a
představíme jim náš projekt.
Měli jste někdy problém s přijetím
vašich návrhů? Většina zastupitelů
s námi jedná ochotně, ale najdou se i
výjimky – např. v podobě pana M. Jagoše, vedoucího investičního a dopravního odboru.
PROJEKTOVÝ DEN KE DNI ZEMĚ připravily
pro svoje žáky paní učitelky na prvním stupni.
V několika pracovních skupinách se žáci postupně mohli dozvědět spoustu informací o Zemi, o
zdravé výživě, třídění odpadu atd. Naše škola se
také současně prezentovala na EKOJARMARKU,
kde nabídla návštěvníkům výrobky dětí ze školnío
klubu. /FI/
Děkujeme za poskytnuté informace a
přejeme mnoho úspěchů při realizaci
vašich projektů.
/HAN-MACH/
květen 2007
Tajemno...
Černá magie
Slýcháme o ní málo, ale jsou mezi námi lidé, kteří chtěli poznat více… Jaké důsledky má spiritismus v různých sektách se satanistickým zaměřením, Vám, milí čtenáři, povíme v tomto čísle. Tentokrát totiž bude řeč o „zakázané“ černé magii! (Mým
záměrem není vás orientovat směrem k téhle víře, pouze se podívat na tuto problematiku v rámci větší informovanosti.)
Černou magií se rozumí určitá aktivita, jejímž cílem je škodit druhým. Jejím symbolem je
obrácený kříž, který v sobě zadržuje špatnou energii. Není radno si s černou magií zahrávat.
Toho, kdo není zkušeným mágem, může zničit!
Určitě jste už slyšeli o satanistech, kteří s černou magiíí také úzce souvisí. Satanisté jsou
považováni za ďáblovy sluhy a největší nepřátele boží, z čehož plyne, že satanismus je přímým protikladem křesťanství. Satanismus se dá rozdělit na další tři podskupiny. Za prvé
hovoříme o satanismu náboženském, jehož stoupenci věří v existenci Satana, vzývají ho
a věří, že jim dává sílu. Prokazují mu služby a vraždí tak zvířata, či nemluvňata. Podstatně
více satanistů vyznává tzv. antimorální satanismus. To jsou ti, kteří v Satana nevěří, pouze protestují proti křesťanství, které je dle jejich názorů hloupé. Satan je pro ně symbolem
volnosti;hlásají víru pouze v člověka, který není spoután žádným omezením. No a v současné
době je mezi mladými rozšířený satanismus antikulturní, který se projevuje ve výtvarných
dílech a metalové hudbě, obsahuje většinou hnus, smrt a krev. Zatímco náboženští satanisté
v Satana věří a antimorální ne, tihle o něm ani neuvažují, jim pouze společenství jiných Satanistů dává pocit bezpečí. Mladí satanisté chtějí většinou šokovat a hlavně se lišit. Často provozují různé obřady, jejichž základem je tzv.černá mše.
Obrana proti černé magii
Bohužel nejsme Harry Potter a nemáme k dispozici hůlku na vykouzlení nějaké magické
obranné formule. Princip je tedy takový, ať už v ochraně proti černé magii, satanistům, nebo
kletbám a uhranutí, že vše závisí na naší vizuální představě. Pokud si představíme okolo sebe
bílé světlo, kterým nic neprostoupí, budeme alespoň minimálně chráněni.
Tančící dům v Praze je podle autora jednoho deníku projevem satanismu. Svědčí o
tom symbolika obráceného kříže na některých oknech posunutých dolů.
Mafík 12
Dalšími ochrannými prostředky nám můžou
být např. různé amulety, bylinky či obranná
magická zaříkadla. V horších případech tzv.
čarodějnická láhev, kterou používají mágové už odnepaměti jako prevenci proti temným silám. Máte-li pocit, že právě na vás
mají spadeno temné síly, vezměte obyčejnou prázdnou láhev, kterou naplníte ostrými předměty, střepy, jehlami apod. a svou
tělesnou silou (vlasy, nehty), a zakopejte
na opuštěné místo, kde ji nikdo nenajde.
Dokud totiž vaše láhev zůstane pod zemí,
jste chráněni.
Říše mrtvých - příběh ze života
Téměř všechna náboženství světa ji odmítají vidět a povídat si s ní přes zrcadlo. Pavel
nadšeně souhlasil, ale to, co se mu zobrazilo v zrcadle, vypadalo jako stvůra z hororu. Démon vyvolaný z podsvětí se ho držel
zuby nehty. Pan Pavel viděl jeho podobiznu
v každé lesklé ploše. Jednou prý dokonce
démon vystrčil svou kostnatou dlaň a poranil muže v obličeji. Když nepomohli kněží,
léčitelé, psychiatři ani přátelé spiritisté, napsal Pavel dopis na rozloučenou a zastřelil se.
Z takových hnutí totiž není úniku,
nelze s tím přestat, jako se sportem. Např. satanisté své zrádce
zabíjejí, a proto většina případů
končí bohužel
sebevraždami.
Je třeba si uvědomit, že satanismus a černá magie jsou vážně
mezi námi. Není to výmysl posedlých lidí, nýbrž stejná záležitost
jako např. křesťanství, které uctívá Boha a má svou Bibli, také náboženští satanisté mají Satanskou
bibli a své devatero. Ďábel je tu
odnepaměti, na opačné straně nebe. Dává
svým stoupencům volnost, ale požaduje
jiné služby. Pokud si však nebudete s těmito
silami zahrávat, nebo pokud si na vás nepočíhá nějaký satanista, můžete být víceméně
klidní.
Rubriku připravila
Nikola Polášková
Učebnice černé magie jsou plné zaříkadel k vyvolání děsivých démonů. Takové odříkal nevědomky i pan Pavel.
Při seancích, obřadech a černých mších
dochází k násilí, skupinovému sexu a
různým sexuálním orgiím, jsou uráženy
křesťanské symboly a vyzývány temné
síly.
květen 2007
Velké téma...
MIMOZEMSKÉ
CIVILIZACE
Kde žijí ufoni?
Vesmír – nekonečné pustiny hvězd, planet a meteoritů. Je tak velký, že nikdo z nás ani jen drobek netuší, co vše se v něm skrývá. Mnoho lidí se snaží vyřešit záhady, týkající se vesmíru. Ale
tou největší záhadou zůstává otázka: „Jsme ve vesmíru opravdu sami, nebo se v něm skrývá
další, nový život?“
Jak vlastně vypadá život na jiných planetách, tedy pokud tam nějaký je? Mnozí věří, že existuje. Pod slovem „UFO“ nás napadá spousta věcí: malí zelení mužíčkové s velkými hlavami a s
tykadly na hlavě, létající talíře, stopy v obilí a kdo ví, co všechno ještě.
Pokud „ufoni“ opravdu existují, proč se s námi nepokouší navázat jakýkoliv kontakt? Je to
všechno pravda, nebo jen výmysl? Jak doopravdy vypadají? Jak se chovají? Kde mohou žít? K
UFO se vztahuje spousta otázek a nerozluštitelných případů. Někteří lidé na Zemi přísahali, že
byli uneseni létajícím talířem a mimozemšťané na nich prováděli různé pokusy. Možná je to lež,
ale co když mluví skutečně pravdu?
Představme si život takového obyčejného ufona. Je asi 130 cm vysoký a váží okolo 30 kg. Může
takový „prcek“ přežít v tak náročném prostředí, jako je vesmír? Díky jeho intelektuálním schopnostem myslím, že ano. Pravděpodobně žijí na Marsu či Venuši, ale možná, že i na Jupiteru.
Povězme si něco více o těchto planetách:
Venuše je planeta typově, rozměrově i vzdáleností nejbližší
Zemi. Je proto také nazývána sesterskou planetou. Jenže podmínky na Venuši jsou zcela jiné než na Zemi. Atmosféra má na
Venuši vysokou hustotu. V horních vrstvách atmosféry vanou silné
větry o rychlosti až 350 km/h. Na povrchu již tak silné větry nevanou.Venuše je stále vulkanicky aktivní. Proto je většina povrchu
pokryta vrstvou ztuhlé čedičové lávy. Vnitřek Venuše je podobný
Zemi: železné jádro s roztaveným kamenným pláštěm tvořícím
největší část planety. I přes tyto podmínky existuje možnost, že
je na Venuši život. Nikoliv však na povrchu, ale ve Venušiných
mracích.
Mars je poslední z planet zemského typu. A také je druhou nejmenší planetou sluneční sou-
stavy. Mars dostal své jméno podle rudého zbarvení, které bylo symbolem války, ohně a krve. A
Mars byl starořímský bůh války. Tato planeta má načervenalou barvu. Atmosféra Marsu je velmi
řídká a povrch různorodý. Jižní polokoule s hornatou krajinou je pokryta krátery. Na severní
polokouli jsou obrovské rovné pláně zalité lávou. Na Marsu je nejvyšší hora sluneční soustavy
- sopka Olympus Mons, která vystupuje do výšky 27 km nad okolní terén. V rovníkové oblasti
Marsu se nachází obrovský kaňon Valles Marineris. Je dlouhý 4 500 km a hluboký 7 km.
Je možné, že si „ufoni“ našli život v mracích Venuše? Mohli například sestrojit „vzdušné město“,
které by létalo v mracích a mohlo by využívat obrovský žár této planety pro svůj prospěch a
potřebu? A nebo se usídlili na rudé planetě Marsu? Mohli vystavět města v hlubokých kráterech
a chránit se tak před okolními vlivy planety? Kdo ví? Myslím, že kolem „ufonů“ a jejich existence
zůstane nadále spousta nevyřešených otázek pro celý svět.
/Nikol Santlerová, IX. A/
Mafík 12
10
Anketa
na téma UFO
Hlavním tématem naší ankety se tentokrát staly
mimozemské civilizace a UFO. Vyrazili jsme mezi
vás a zjišťovali, jestli věříte, že s námi ve vesmíru
žije ještě NĚKDO. Zajímalo nás, jak si případné mimozemšťany představujete a zda byste se
s nimi chtěli setkat. Na naše otázky odpovědělo
celkem 51 žáků 5. - 9. tříd, z toho 26 chlapců a
25 dívek.
1. Věříte, že nejsme ve vesmíru sami?
ano … 39 žáků
ne … 12 žáků
2. Představme si, že ufoni existují. Jak by podle vás vypadali?
Když shrneme vaše odpovědi, vypadal by ideální ufon takto: zelený, slizký, s anténkou, hubený, divně mluvící, pisklavý hlásek nebo hlas jako robot, divné chování, s jiným myšlením než
máme my, velká hlava, malé tělo, několik rukou, několik krátkých noh, velké černé šikmé oči,
3 a více očí, žádný nos a velké uši.
Některé vaše odpovědi:
„Těžko určit. Zřejmě by se asi nechovali moc přátelsky, ale za pokus by to stálo.“ (dívka 15 let)
„Podle mě neexistují, ale asi by vypadali jako lidé. Rozhodně ne jako ve filmech.“ (dívka 12 let)
3. Chtěli byste s nimi navázat kontakt nebo se s nimi setkat?
ANO … 34 žáků
NE … 17 žáků
ANO … 29 žáků
4. Přáli byste si existenci ufonů? Proč?
NE … 22 žáků
Důvody proč byste si přáli/nepřáli existenci ufonů:
Ano, mohli bychom se od nich něco nového naučit.
Ano, byl by to velký pokrok ve výzkumu a dali by se zkoumat.
Podle toho, jací by byli.
Ne, mohli by nám zničit planetu nebo i nás.
Některé vaše odpovědi:
„Asi ne... Možná by to bylo fajn, ale lidé nemají rádi konkurenci, takže asi ne.“ (dívka 15 let)
„Ano, aby kosmonauti měli co dělat.“ (dívka 11 let)
„Ano, aby se taky mluvilo o něčem jiném.“ (kluk 15 let)
„Ne, mám ráda lidi jako lidi a ne ufony.“ (dívka 16 let)
„Ne, protože divných lidí je tu dost i bez ufonů.“ (dívka 13 let)
„Proč si ji přát, když existují?“ (kluk 14 let)
5. Kdyby ufoni žili, jaký by měli podle vás život? Jak by žili? (jejich domy, strava,
vzdělání, cestování ..)
Podle vás by si ufoni žili následovně:
Měli by vše velmi vyspělé. Létali by v létajících talířích.(UFO) Byli by hodně inteligentní.
Ničím by se neživili. Neměli by žádné vzdělání. Všechny jejich věci by létaly (domy, strava,
auta...). Cestovali by po celém vesmíru. Podmaňovali by si svět – učili by se válčit..
Některé vaše odpovědi:
„Těžko určit, rozhodně si to nepředstavuji jako v pohádkách.“ (dívka 15 let)
„Až potkám nějakého ufona, tak se ho zeptám.“ (kluk 15 let)
11
/VYS - KURS/
květen 2007
Jak jsem viděl UFO...
Tématem tohoto čísla je UFO, a proto jsme se rozhodli, že
vyzpovídáme člověka, který se s UFO setkal. Je jím náš známý
pan učitel Zemánek. Slyšeli jsme, že měl příhodu s mimozemšťany, a tak jsme se ho na tohle téma zeptali. Volně na motivy
jeho vyprávění jsme sepsali tento příběh.
Jednoho krásného večera, když jsem se vracel z návštěvy přátel, mi ujel poslední autobus. A tak jsem musel jít domů pěšky přes
hustý černý les. Aby mi cesta rychleji ubíhala, zpíval jsem si. Náhle
mě však na nebi zaujala jedna blikající hvězda. Zadíval jsem se na ni
a všiml si, že se pohybuje. Myslel jsem si, že je to satelit nebo letadlo, ale mýlil jsem se. Rychle měnil směr a střídavě klesal a stoupal. Z toho jsem usoudil, že
to nebude hvězda ani výtvor člověka. Dostal jsem strach. Nevěděl jsem, co dělat. Myslí mi
proběhly všechny díly Vetřelce a podobných hollywoodských sci-fi filmů. Za každým stromem
se něco hýbalo. Zrychlil jsem krok a podíval se znovu na noční oblohu, avšak záhadné světlo
zmizelo. Nikomu jsem o tom neřekl, jelikož jsem měl obavu, že by mi nikdo nevěřil. Stalo se
to před deseti lety a dodnes na to vzpomínám velmi nerad.
Občas se dívám na filmy o mimozemšťanech, ale na rozdíl od většiny lidí si myslím, že
na nich může být i něco pravdivého. Již nikdy jsem podobný úkaz neviděl, ale toho pocitu,
který se mě zmocnil v tu noc, se už nikdy nezbavím.
/HAN-MACH/
Znáte dobře VESMÍR?
1. Jaká je vzdálenost zemského povrchu do středu Země?
a) 6215 km
b) 6378 km
c) 6452 km d) 40 000 km
2. Roku 1969 byli první lidé na Měsíci. Kteří to byli?
a) Amstrong, Gagarin a Collins b) Amstrong, Aldrin a Remek
c) Amstrong, Aldrin a Collins d) Amstrong, Remek a Gagarin
3. Kolik současných pohybů vykonává planeta Země? a) 1
4. První žena ve Vesmíru se jmenovala:
a) Těrešková b) Gagarinová c) Remková b) 2
c) 3
d) 4
d) Titorová
5. Mezi kterými planetami se nachází planetky?
a) mezi Zemí a Marsem b) mezi Marsem a Jupiterem
c) mezi Jupiterem a Saturnem d) mezi Saturnem a Uranem
6. Jak se nazývá naše hvězdná soustava?
a) Centauri b) Slunce c) Meteor 7. Kolik máme planet?
8. Meteor je:
a) hvězdná soustava c) padající hvězda
a) 7 d) Galaxie
b) 8
c) 9
b) po Slunci naše nejbližší hvězda
d) krátery na planetě Pluto
9. Přestupný rok bývá jednou za:
a) 3 roky b) 4 roky
c) 5 let
d) 10 let
Správné odpovědi nalezneš na našem webu: www.casopismafik.cz
Mafík 12
12
d) 10
COMIKS - MAFIK A UFO
Vážení čtenáři,
všechny doposud vydané díly COMIKSU,
který pro vás kreslí Eliška Cetkovská ze VII. B,
naleznete na našich webových stránkách:
www.casopismafik.cz/comiks.htm
13
květen 2007
Příběh na pokračování
V rukou temných sil
Nikola Polášková, IX. B
„Dala bych všechno za to, abych ho měla zase zpátky,“ posteskla si Suzi své kamarádce,
které jediné se dokázala takhle svěřovat. „Já…jsem na dně, já ho stále miluju!“ brečela do
polštáře. „Ale Suzi, je to přece děvkař, to víš. Nestojí ti za to, najdeš si lepšího…!“utěšovala
ji její spřízněná duše, Clare. „Poslyš, Suzi, věříš v Boha?“ zeptala se jí. „V Boha?…nikdy
jsem nad jeho existencí moc nepřemýšlela… Podle mě tu je pro ty, kteří v něj věří a víru k
životu potřebují…“ Clare přikyvovala: „A nemyslíš, že kdybys zašla do kostela a trochu se
pomodlila, že by to nepomohlo? Půjčím ti od babičky její staré modlitební knížky…“ nabízela
se ochotně. „Hele, Clare, vykašleme se na to, nikdo už Toma nezmění, ani nějaká podělaná
modlitba!“ Suzi švihla s plyšákem, kterého k sobě tiskla, na zem.
Druhý den se vydala Suzi do města s nápadem, že ji nákupy rozveselí. Je to už hodně dlouho, co se trápí, a její myšlenky nejsou nejčistší. Už tolikrát měla v ruce žiletku a na předloktí
pár jizev… Jak tak brouzdala ulicí, přemýšlela a závistivě sledovala šťastné páry držící se za
ruce, vyrušilo ji zaznění zvonu. Lekla se, pohlédla nad sebe, kde jí kostelní věž prozrazovala
přesně poledne. Vzpomněla si na Clařina slova, zaváhala, ale nakonec vešla do mosazných
dveří kostela. Bylo to hodně dlouho, co navštívila naposledy kostel, a tak se rozhlížela kolem,
jako by tam byla poprvé. Pomalu procházela uličkou mezi lavicemi a představovala si, jak si
ji tudy Tom odvádí k oltáři. Suzi se rozplakala, klekla na kolena a ronila jednu slzu za druhou. „Proč?“ dívala se na obraz boží rodičky a vzlykala. „Proč tohle muselo potkat zrovna
mě? Nešťastná láska? Já udělám vše pro to, aby byl můj, Bože, jestli teda nějaký existuješ,
tak mi pomoz! Pomozte mi někdo z těch svatých, sakra!“ upadala do beznaděje, hlavu měla
u sepjatých rukou a plakala ještě víc. V tu chvíli za sebou uslyšela nějaké zvuky. Navzpřímila se a čekala, co se bude dít. Kroky za ní se přibližovaly stále blíž. „Přijmi mou nabídku a
pomoc.“ Promluvil hluboký mužský hlas. Suzi se otočila a spatřila za sebou vysokého muže.
Měl na sobě černý plášť a černé vlasy asi po ramena mu splývaly s podlouhlým, hranatým
obličejem. Bylo ticho. Suzi si jej prohlížela od hlavy k patě a nevěděla, co si má o muži myslet. „Staň se jednou z nás.“ Opět promluvil. „Jednou z vás?“ pípla a utírala si slzy z tváře.
„Ano, my nikdy netrpíme, my pouze sledujeme druhé, jak trpí.“ Suzi přešel pláč a bedlivě poslouchala toho muže. Vzbuzoval v ní důvěru. „Dnes večer…“ začal domlouvat schůzku neznámý. „Tady v kostele?“ skočila mu do řeči nedočkavá Suzi. Muž se však pohoršeně
rozhlédl kolem: „Ne, v kostele ne,“ šeptl a navrhl jiné místo setkání. Suzi se otočila zpět k
oltáři pro kabelku, ale když se podívala směrem k místu, kde stál muž, neviděla už nikoho.
Chvíli ho ještě očima hledala, ale posléze odešla za Clare, povědět jí, že už brzy bude s jejím
trápením konec…
„Jsi normální??? Přece nebudeš věřit nějakému chlapovi, který ti nabídne jen tak z ničeho
nic pomoc?“ rozčilovala se Clare. „Ne, to nepřipadá v úvahu, jestli se někam vydáš beze mě,
zavolám tvojí mámě!“ postavila se do dveří s rukama v kříž. Bylo tedy jasné, že Suzi nepůjde na schůzku sama.
Nastal večer a kamarádky se chystaly. „Suzi, já mám docela strach… Co když nás tam chce
jen někdo znásilnit?“ strachovala se Clare. „Ty myslíš vždy jen na to nejhorší, ten muž vypdal
docela zajímavě… nemyslím, že jako se mi líbil, ale… byl takový zvláštní… A hlavně ochotný, nikdy mi nikdo nenabídl takovouhle pomoc…“ Suzi se zahleděla a básnila o něm. „No tak
přestaň, vždyť je to nějaký obyčejný chlap! Děsíš mě! Jsi jako vyměněná!“ mírně se hádala
přítelkyně.
Mafík 12
14
„Tak kde je ten park, kam máme dojít?“ zajímala se Clare. „Vůbec tenhle název neznám, co
to jako má být? Nějaké krycí jméno snad?“ stále byla spíše proti tam jít, nejraděj by to ještě
otočila a vrátila se domů. „Clare, uklidni se, nebo s tebou nikam nejdu a volej si na mě klidně i policajty! Pomoc se přece neodmítá!“ Došly do parku na konci města. Ani jedna lampa
nesvítila, kolem byla velká tma. „Pane?“ rozkřikla se Suzi, „jsem tu!“ „Nekřič, milá, já to vím.“
Ozval se tichý hlas přímo vedle ní. Suzi i Clare hlasitě vyjekly leknutím. „A ne sama.“ Podotkl.
Clare strachy ani nedýchala, muže neviděla, měl plášť stejné barvy, jako temná noc, která
zahalovala park. „Nu tedy, půjdeme!“ zavelel a ráznými kroky vykročil směrem po úzké cestičce, na jejímž konci stála malinká budova. Muž pokynul směrem ke vchodu a dívky vešly.
„A co se bude dít?“ strach začala mít i Suzi. V místnosti, do které je navedl muž, stálo několik lidí, poněkud mladých a hezkých. Všichni zabaleni do stejného černého roucha. „Clare?“
promluvil muž. „Jak znáte…“ divila se Clare, kde došel na její jméno. „Clare,… a Suzi… Už
vás nebaví váš život? Moc se trápíte?“ zeptal se a postavil se za masivní stůl, před nímž stála
obě děvčata. „Ano!“ řekla rozhodně Suzi, Clare váhala: „Ehm… no… mohlo by to být lepší…“
pokusila se o úsměv, který stejně nebyl ve tmě znatelný. „Nabízím vám věčný život a štěstí a
spravedlnost, žádné omezování! Užívejte si, je vám krásných sedmnáct let!“ Suzi byla nadšená, Clare byla tak trochu nalomená… „Fajn, co pro to máme udělat?“ Suzi bušilo srdce. Muž
zvážněl, podal oběma dívkám napít ze zlatého poháru. Clare i Suzi vykřikly, na ruce je něco
zaštípalo, jako by se poranily o něco ostrého. Jenomže ve tmě nebylo nic vidět. Muž se přesunul k dřevěným dveřím vedle a otevřel je dokořán. Děvčatům do očí padl záblesk, i když
ve vedlejší místnosti svítily pouze dlouhé svíce. Mladí lidé, kteří stáli celou dobu za nimi jako
nějaké stráže, postoupili vedle, a tak je Clare se Suzi následovaly.
Clare se zděsila. Nemohla uvěřit, co vidí. Na zdi tmavé místnosti pentagram, pod ním lože
pokryto černou plachtou, na zemi zaschlá krev. „Vítejte mezi námi!“ začal se muž smát až
strašlivým smíchem! Clare přistoupila ke svíci a pohlédla na své předloktí. Podívala se na
Suzi, která právě sledovala stejné místo svého těla, na kterém se třpytil krvavý, hluboko
vyrytý obrácený kříž!!!
Že obrácený kříž symbolizuje satanismus, už víte z rubriky Tajemno. Jak se zachová Clare a Suzi? Co na ně šije muž, který nabídl pomoc? A stojí tenhle risk vůbec za
to, aby Suzi získala svou lásku, milovaného Toma? O tom všem můžete rozhodout
právě vy, čtenáři, když napíšete na malý lísteček písmeno jedné z možností, a podepsaný pod heslem „Příběh na pokračování“ jej hodíte do redakční schránky Mafíka.
Anebo hlasujte přímo přes naše webové stránky!
a) Clare se podaří utéci a Suzi tak zůstane v nebezpečí sama.
b) Obě děvčata uprchnou ze spolku satanistů, avšak temné síly je budou pronásledovat.
c) Jedna z děvčat se přidá do společenství satanistů.
WOODSTOCK ŘEŠENÍ SOUTĚŽE
Pokud patříte mezi znalce hudby, eventuelně rádi brouzdáte po internetu, jistě jste si v minulém čísle zkusili
odpovědět na otázky spojené s festivalem Woodstock.
Dnes si můžete ověřit, zda byly vaše odpovědi správné...
Otázka 1 - Kolik zpěváků, zpěvaček a kapel vystoupilo
na historicky prvním Woodstocku 1969?
správná odpověď:
b) 40
Otázka 2 - Který slavný zpěvák a kytarista je na fotce?
na fotce je a) Jimmy Hendrix
15
květen 2007
O čem se mluví...
Jak zvládnout šikanu ve škole?
Dle statistik se každý pátý žák na našich školách setkal s nějakou formou šikanování. Tento jev navíc již zdaleka není doménou středoškolských učilišť. Věk agresorů se snižuje, jejich činy jsou stále brutálnější.
Je možné nějak uchránit své dítě? Co dělat, když zjistím, že se mé dítě
stalo obětí šikanování?
O tom si povídají žáci v šestých třídách v hodinách občanské a rodinné výchovy a my
bychom vám chtěli uvést jednu z prací na téma „Proč šikanovat?“
Pozn.:Práci neberte jako návod na šikanování, ale jako snahu pochopit, co se
asi odehrává v mysli agresora.
Šikana je nejlepší věc, prostě závislost, droga, bez které se neobejdu. Díky ní se
mohu vyřádit na ostatních a sám být v pohodě.
Jen se divím, že na šikanu není živnostenský list. Mohla bych být osoba samostatně
výdělečně činná. Perfektní job. To by bylo firem! A těch zaměstnanců!
Kolik obětí chodí po světě a bude záležet jenom na mně, koho si vyberu. Třeba taková
„Tunová Mařka z naší třídy“. Kolik parádních věcí bychom jí mohli udělat.
Třeba jí pomoct s aktovkou cestou domů: český jazyk hodit do kanálu, matematiku
do popelnice, fyziku roztrhat a do kabele nalit hodně sladkou šťávu. Nebo si zaboxovat do její „pneumatiky“. A co takhle cigaretka v jejích vlasech, či snad jí udělat
moderní sestřih ve tvaru vrabčího hnízda?
A možná by nám mohla dát i nějakou tu korunu. Nemusí doma střádat do prasátka a
ukládat si peníze, já jí je pohlídám a to, že jí je pak nevrátím je drobnost. Dalo by se
vymyslet krásných věcí.
Takové ty řeči, že šikanovat se nemá, mě nechávají chladnou. Prý bych mohla mít
horší stupeň z chování nebo snad skončit ve výchovném ústavu. Proč ne?
Vždyť všichni ostatní mají jedničky. Fádní! Alespoň budu vynikat. A taková dovolená
za státní peníze?! Alespoň ve třídě poznají, jak jim budu c h y b ě t ! ! !
Mafík 12
16
HITPARÁDA...
Akon a Eminem stále v čele školní hitparády
504 hlasů přijatých do hitparády hovoří za vše - na naše stránky jste si už
našli cestu a aktivně se zapojujete do sestavování školního žebříčku hitů.
Třetí kolo hitparády ale také ukázalo velký a dramatický souboj. Rozdíl
mezi první a pátou postupující písní byl pouhých 10 hlasů!
Ptáte se, kdo do 4. kola školní hitparády postoupil? Kromě již zmiňovaných
Akona a Eminema jsou to angličtí Take That, zpěvačka Pink, Red Hot Chilli
Peppers se svojí skladbou Snow (Hey Oh) a Christina Aguilera. K tomu vám
i tentokrát nabízíme 5 novinek a 3 bonusy.
Systém hitparády je velmi jednoduchý - prvních 5 písní postoupí do dalšího
kola, posledních 5 bude nahrazeno novinkami.
4. kolo školní hitparády
Ze třetího kola hitparády
postupuje těchto pět songů:
1.
2.
3.
4.
5.
Akon ft. Eminem - Smack That (53 hlasů)
Take That - Patience (49 hlasů)
Pink - U + UR Hand (47 hlasů)
Red Hot Chilli Peppers - Snow (Hey Oh) (44)
Christina Aguilera - Hurt (43 hlasů)
NOVINKY pro 4. kolo:
6. Nelly Furtado feat. Timbaland - Say It Right
7. Justin Timberlake - What Goes Around... Comes Around
8. Ciara - Like A Boy
9. Gwen Stefani feat. Akon - Sweet Escape
10. Red Hot Chilli Peppers - Desecration Smile
BONUS pro 4. kolo:
11. Robbie Williams - She´s Madonna
12. Avril Lavigne - Girlfriend
13. Beyonce feat. Shakira - Beautiful Liar
HOT NEWS:
Hudební festival Slavkov 2007
Čtvrtý ročník hudebního festivalu Slavkov 2007 tradičně představí kvalitní muzikantskou
společnost. Brány zámeckého parku se otevřou v sobotu 30.6. krátce po druhé hodině odpolední.
Festivalový program zahájí nováček české hudební scény Zbyněk Drda, po něm přijdou temperamentem nabití Temperamento, pak kapela Madfinger, následována Magdalenou Šalamonovou s Photolabem a skupinou Wohnout.
Jak je již dobrým zvykem, patronkou festivalu je i letos paní Hana Hegerová, jejíž vystoupení
bude pro všechny nesporně velkým zážitkem. Pod noční oblohou ještě zahraje Michal Hrůza,
Anna K. a na úplný závěr a na dobrou noc zahraje Divokej Bill.
Hudební festival Slavkov stále drží vysokou úroveň všech vystupujících. Organizátoři myslí i na rodiny s dětmi, pro které je zámecká zahrada ideálním místem, jak spojit příjemné s
užitečným.
17
květen 2007
Jak se žije...
PSYCHOLOŽCE
Tentokrát v naší rubrice nahlédneme do světa
psychologů a seznámíme se s blíže s touhle
profesí, kterou nám přiblíží psycholožka Jana
Taptičová.
Mgr. Jana Taptičová
Narozena: v minulém tisíciletí :-)
Ve znamení Býk
Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně
Všechny profese: pedagog, psycholog
Zájmy: hudba, filmy, knížky, rodina
Kdy jste se rozhodla právě pro psychologii a
proč? Bylo to Vaše vysněné povolání odmala?
(Pokud ne, čím jste chtěla být?)
Nejdříve mě zajímala psychologie jako vyučovací předmět na střední škole, proto jsem studovala učitelství, obor ruština-psychologie. Teprve až se mi narodily děti, začala mě zajímat
psychologie jako hlavní obor, zejména dětská psychologie. Ale úplně první vysněné povolání
byla lékařka.
Jaké je Vaše přesné zaměření? Dětská poradenská psychologie.
Přibližte čtenářům, jaká je hlavní náplň téhle profese?
Pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně v Hodoníně a hlavní náplní naší práce je pomáhat dětem, jejich rodičům a učitelům řešit jejich problémy, se kterými se setkávají doma i ve
škole.
Mohla byste nám popsat svůj běžný den?
Zkusím - ráno vstávám většinou jako první z rodiny, chystám snídani, svačiny klukům do
školy. Do práce odcházím před sedmou. Můj pracovní den u nás v poradně vypadá většinou
tak, že v osm hodin mi přijdou první klienti, kterým se věnuji přibližně dvě hodiny. No a v
deset přijdou další klienti, se kterými pracuji až do oběda. Po polední přestávce se věnuji
psaní odborných zpráv z psychologických vyšetření, popř. dělám terapii s dalšími objednanými klienty. Z poradny odcházím po půl čtvrté, jdu nakoupit a pak se věnuji buď domácnosti,
nebo svým zájmům, rodině, přátelům. Chodím poměrně brzy spát (kolem 22. hodiny), protože jsem spíš ranní ptáče, kterému nedělá problémy brzy vstávat.
Je tohle povolání hodně psychicky náročné? Nepůsobí na Vás negativně poslouchání problémů vašich klientů? Nekazí Vám to náladu? Nebo jste naopak šťastnější
kvůli tomu, že podobné starosti nemáte?
Určitě zatěžuje spíš psychiku než tělesnou schránku. Nad problémy svých klientů a jejich
řešením přemýšlím hodně, ale snažím se je nechávat za dveřmi poradny. Je jasné, že někdy
si taky řeknu, že je dobře, že takové problémy nemám.
Přemýšlíte někdy večer před spaním nad problémy svých klientů? Je to tzv. práce,
kterou si berete domů? Je nutné se na následující dny nějak připravovat?
Takže na tuto otázku jsem odpověděla vlastně již ve své předchozí odpovědi. Na své případy
se snažím připravovat většinou v rámci pracovní doby, ale někdy je nutné něco nastudovat a
promyslet i doma. Před spaním ale určitě na práci nemyslím.
Mafík 12
18
Máte Vy, psychologové, vůbec nějaké starosti? Máte přece na všechno nějaké řešení.
Mluvím za sebe, tedy jsme taky jenom lidé, s běžnými starostmi a problémy. Ale často asi
naše profese do našich osobních záležitostí zasáhne. Ale řešení taky na všechno vždycky
nemáme.
Když Vás něco trápí, jak to řešíte?
Řeknu si většinou, že ráno je moudřejší večera a pustím si oblíbené písničky. Opravdu se mi
osvědčilo, že problémy se s přibývajícím časem jeví v jiném (pro mě mnohdy v lepším) světle.
Jsem životní optimista.
Poradila byste čtenářům nějakou radu co dělat, když jim není zrovna nejlépe?
Každý si asi tu svou cestu musí najít sám. Každá nová životní zkušenost nás něčím obohatí, i
když se nám to zpočátku tak nezdá. Pokud nám není nejlépe, měli bychom najít někoho, kdo
nás podepře, komu můžeme své trápení sdělit, kdo nám nastaví tzv. zrcadlo - rodiče, učitelé,
a pokud to nejde, tak nejbližší kamarádi, kterým věříme.
Kdy je podle Vás dobré - popř. nutné - navštívit psychologa?
Pokud člověk zjistí, že přes veškerou snahu svůj problém nemůže vyřešit a propadá depresím
(velmi smutná nálada, únava bez vysvětlitelné příčiny). Ale děti k nám samotné nemůžou,
vždy se musí na naše zařízení obrátit rodiče.
Jak probíhá takové jedno sezení v ordinaci? A jak účinné obvykle bývá?
Pracovna psychologa není klasická ordinace a naši klienti nejsou pacienty. Protože pracujeme
s dětmi, většinou probíhá nejdříve vstupní rozhovor s rodiči, pak teprve přijde na řadu dítě.
Nástroje psychologa jsou různé: různé testové metody, dotazníky, projektivní techniky (např.
kresba, rozhovor). Na závěr opět probíhá pohovor s rodiči. U některých problémů nestačí jedna návštěva, je nutné opakované sezení a účinnost se může projevit i za delší dobu.
S jakými problémy se nejčastěji setkáváte?
Nejčastěji k nám chodí děti s výukovými potížemi, pak následují výchovné problémy.
Jak pomáháte řešit problémy svým blízkým? Máte stejné postupy jako v práci a
používáte různé psychologické „finty“?
Ve vlastní rodině je člověk přece jenom více citově angažovaný, takže problémy se určitě řeší
obdobně jako v jiných rodinách, někdy úspěšně, někdy méně úspěšně. Ale určitě se snažím
použít hodně ze svých zkušeností z práce a naopak (v poradně mi pomáhá, že mám teď např.
děti v období dospívání a dovedu se na stejně staré klienty víc „nacítit“).
Řekněte nám něco o svém dětství: Jaké jste byla dítě a žákyně?
Byla jsem údajně velmi hodné dítě, kam mě posadili, tam jsem vydržela a hrála si. Základní
školu i gymnázium jsem absolvovala s vyznamenáním.
Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který by se chtěl věnovat právě téhle profesi?
Potřebuje k tomu nějaké předpoklady?
Hlavně by měl podle mě mít rád lidi, vnímat jejich osobnost, individualitu (každý je nějaký,
každý je svým způsobem nějak jedinečný), měl by mít dobrou schopnost empatie (vcítění se).
A hlavně by měl mít zájem pracovat na sobě, nespokojovat se se sebou, rozvíjet se (studovat
celý život).
Myslíte, že se na lidi a na svět celkově dívá jinak psycholog a jinak obyčejný člověk?
Posuzujete lidi z psychologického hlediska?
Určitě nás naše profese poznamenává. Ale myslím si, že jinak se dívám na klienta ve své
pracovně a jinak na ostatní kolem. K tomu, aby člověk druhého poznal a mohl ho soudit,
potřebuje o něm vědět víc a ne posuzovat podle prvního dojmu a pohledu. O lidech kolem mě
si dělám obrázek taky spíše jen pocitově, než abych na ně zkoušela nějaké psychologické „finty“.
Děkuji za rozhovor, Nikola Polášková
19
květen 2007
LVVZ 2007 - Skalka (Ostravice)
Netradiční lyžařský kurz mají za sebou žáci sedmých tříd. Nejenže se na zbytcích sněhu všichni
naučili lyžovat, ale dokonce poznali, jak vypadá svět z koňského sedla. I přes počáteční potíže
s ubytováním se nakonec celý kurz vydařil a spokojené tváře všech zúčastněných jsou toho
důkazem. Přesvědčit se můžete v naší fotogalerii na webových stránkách.
Opět se ukázalo, že objednávat lyžařský kurz už v říjnu je sice nutná, nicméně velmi nevděčná
volba. Předpovědět počasí na tak dlouho dopředu totiž nedokáže nikdo, ani zkušená vedoucí
kurzu paní učitelka Kubišová, a tak asi nikoho nemohlo překvapit, že sníh před Velikonocemi
nebyl v ČR téměř nikde, natož pak v beskydské Ostravici. Nikdo se nedivil ani rodičům, kteří si
místo mávání potomkům u autobusu klepali na čelo se slovy: „Proč vůbec na ty hory jedou...?“
No jo, jenže ono se tam prý lyžuje, štěbetali si vrabci na střeše... a světe div se, lyžovalo se!
Cesta probíhala poklidně a nebýt v autobusu jistý Tomáš B., který nejprve velmi procítěně z
BRAVO GIRL předčítal skupince patnácti lidí rubriku „Láska, sex a něžnosti...“ a poté vystrašil
půlku svojí rodiny, když suveréně nahlásil do telefonu, že už jsme se ZASE ztratili..., ani bych
nevěděl, že s námi na „lyžák“ jedou v autobusu taky žáci... Řeknu-li vám, že ručička tachometru se pohybovala na rovných úsecích kolem 70 km/hod, asi pochopíte, že řidič se skutečně
držel plakátovaného hesla: „Na plyn umí šlápnout každej blbec.“ Nicméně ani tma, která už
se pomalu vkrádala do útrob autobusu, nemohla po příjezdu na místo zakrýt budovu, která se
pro nás na několik dalších dní měla stát útočištěm... „Dobrý vtip! Ale už nás zavezte tam, kde
budeme bydlet...,“ ozývalo se od zadního kola busu... No, příbytek to byl vpravdě skromný, ale
aspoň se člověk nemusel bát, že něco rozbije... :-)
Výuka NA LYŽÍCH proběhla v lyžařském středisku Mezivodí, kde se ve stínu lesa skromně krčila
sjezdovka oplývající asi 30 cm sněhu. Pokroky na lyžích dělali všichni tak velké, že se na nás
poslední den přijeli podívat i záchranáři z půlky republiky. Volný den jsme využili k procházce
na nedalekou ekofarmu, kde nám děti ukázaly, že se nebojí ničeho, natož projíďky na huculech
(menších koních). No a protože obloha byla modrá, sluníčko svítilo a „kefa pomalu přestávala
smrďet“, odjížděli jsme z Ostravice domů s pocitem, že se tento lyžařský kurz vydařil.
Výuku neprobíhala pouze na lyžích, ale také na koních...
(foto a text: Mgr. Martin Fiala)
Mafík 12
20
HOKEJOVÝ KVÍZ
Letošní hokejové mistrovství světa je již minulostí a srdce českého fanouška teskní.
Pokud jste si ani vy nepřišli na televizních obrazovkách na své, můžete si spravit
chuť následujícím hokejovým kvízem. Pokud správně odpovíte na většinu otázek,
můžete se právem považovat za hokejového odborníka... Tak s chutí do toho!!
1.
a)
2.
a)
Který hráč byl první volbou draftu Columbusu roku 2002?
David Výborný
b) Rick Nash c) Ray Whitney d) Pascal Leclaire
V kterém týmu NHL debutoval Milan Hnilička?
Atlanta Trashers b) Chicago Blackhawks c) L. A. Kings d) New York Rangers
3. V kterém týmu NHL nepůsobil Jan Hlaváč?
a) Phoenix b) Philadelphia c) Carolina d) Vancouver
4. Kolika bodů dosáhl za svoji kariéru Wayne Gretzky?
a) 2378 b) 2542
c) 2857
d) 3112
5. Jaké národnosti je švýcarský gólman Martin Gerber?
a) Švýcar
b) Kanaďan c) Rakušan
d) Lotyš
6. Za co je udílena Lady Byng Trophy?
a) za obrannou hru b) za útočnou hru d) za krásu
c) za fair-play 7. V které sezoně vstoupil do NHL klub Atlanta Trashers?
a) 1958/1959 b) 1983/1984 c) 1995/1996 d) 1999/2000
8. Jak dopadlo utkání mezi Edmontonem a Montrealem hrané 22. listopadu 2003
pod širým nebem?
Edmonton-Montreal a) 7:8 b) 2:4 c) 3:4
d) 4:3 pp
9. Který gólman získal v roce 1994 Vezina Trophy?
a) Dominik Hašek b) Martin Brodeur c) Grant Fuhr d) jiný
10. Kdo se stal v roce 1993 nejproduktivnějším hráčem československé ligy?
a) Pálffy b) Stümpel c) Patera d) Jágr
11. Který tým vyhrál českou extraligu v sezoně 1993/1994?
a) Vsetín b) Jihlava c) Plzeň d) Olomouc
12. Kteří hokejisté a v jakém pořadí jeli nájezdy za Kanadu v utkání mužského
hokeje proti České republice na ZOH 1998?
a) Nieuwendyk, Bourque, Fleury, Lindros, Shanahan
b) Nieuwendyk, Bourque, Yzerman, Lindros, Shanahan
c) Fleury, Bourque, Nieuwendyk, Lindros, Shanahan
d) Fleury, Bourque, Shanahan, Blake, Brind‘amour
13. Jaké číslo dresu nosil v Pardubicích Jiří Šejba?
a) 2 b) 10
c) 62
d) 89
14.Ze kterého mužstva odešel Roman Čechmánek do NHL?
a) ze Sparty b) ze Vsetína c) ze Štrasburgu
d) z Petrohradu
Řešení naleznete na našich webových stránkách: www.casopismafik.cz
21
květen 2007
Jakub Kornfeil
Přezdívka: Kubajz
Datum a místo narození: 8.4.1993 Kyjov
Bydliště: Rohatec (nedaleko Hodonína)
Váha: 40 kg
Výška: 150 cm
Motocykl: Honda 125 GP
Vzor: Marco Melandri
Oblíbená značka motocyklu: POLINI
Oblíbená značka auta: BMW
Barva vlasů: hnědá
Barva očí: hnědá
Oblíbené jídlo: Scampi, Chorvatská kuchyně a maminčina svíčková
Oblíbený drink: Red Bull
Oblíbená hudba: rock, pop
Koníčky: lyžování, plavání, bikecross
První závod: Dubňany 1999
Oblíbené trať: Almérie
Zranění: Latina (Itálie) ME (otřes mozku)
Kontakt - ICQ:191-584-196
Uspěchy:
2001 mistr České Republiky v motocrose elév 50ccm
2001 mistr České Republiky v supercrose elév 50ccm
2001 2. místo Mistrovství Evropy v motocrose elév 50ccm
2001 8. místo Mistrovství Světa v motocrose elév 50ccm
2002 mistr České Republiky v supermoto do 65ccm
2002 3. místo Mistrovství České Republiky v motocrose do 65ccm
2004 mistr České Republiky kategorie minibike 40 junior B
2005 mistr Evropy v kategorii minibike 40 junior B
2006 6.místo v České Republice kategorie 125ccm GP
Mafík 12
22
Mladý závodník
Mnozí z vás jistě rádi sledují v televizi napínavé
závody motorek a rádi by se dozvěděli o tomto zajímavém sportu něco více. Proto jsme si
pro vás připravili rozhovor s nadějným mladým
jezdcem Jakubem Kornfeilem.
Ahoj Kubo, jak ses dostal k motorkám?
K motorkám jsem se dostal v 7 letech pomocí pana
Jančálka. Jednou v létě jsem byl venku a viděl jsem
kousek od mého domu jezdit na motorce jednoho
malého kluka s jeho otcem. Chvíli jsem se díval na to,
jak jezdí, a potom mi pan Jančálek nabídl, jestli si to
nechci zkusit. Samozřejmě jsem to neodmítl a zkusil
jsem jet, no a nějak se mi to začalo časem čím dál víc
líbit. A tak mi to zůstalo až dodnes. :-)
Kolik času a peněz ti tento sport zabere?
Motorky jsou velmi nákladný sport ale přesné číslo
nevím. Nejvíc času zaberou závody a neustalé cestovaní, které bývá velmi náročné. Samotnou péči o motorku přenechávám zkušeným mechanikům z mého týmu Polini.
Na jakých typech motorek jsi jezdil?
Jezdil jsem na Polini 50ccm, Kawasaki 65ccm,Yamaha 85ccm a nyní jezdím na 125ccm Hondě.
Kde a jak často trénuješ?
Trénuji 3x do měsíce, a to v Brně nebo v Mostě. Nikde jinde se u nás v podstatě trénovat
nedá.
Jakých úspěchů jsi dosáhl?
Jsem mistrem České republiky v motocrosu ,
superkrosu, supermotu a v kategorii minibike.
V této kategorii jsem také mistrem Evropy. A
v loňské sezoně, kdy jsem začal jezdit kategorii 125ccm, jsem obsadil 6.místo v České
republice.
Tento sport vyniká velkými rychlostmi,
ze kterých plyne nebezpečí, zranil ses už
někdy?
Ano, zranil jsem se při jednom ze závodů mistrovství Evropy v Itálii. Měl jsem tehdy otřes
mozku a mírně odřenou motorku.
Na motocyklu KTM 125 (Hockenheim 2006)
foto: www.jakubkornfeil.wz.cz
Můžeš případným zájemcům říci něco o tom, jak začít a co budou pro tento sport
potřebovat?
Ze začátku to bude chtít velkou podporu rodiny a při samotné jízdě mějte vždy na hlavě helmu, na nohou pevné boty a další důležité ochranné pomůcky. Pro bližší informace se případní
zájemci můžou jít za mnou domluvit, jak začít.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších úspěchů.
HNIL-MACH
23
květen 2007
Filmové tipy
14. - 16.
KRÁLOVNA (The Queen, Velká Británie, 2006)
Životopisné drama o královně Alžbětě II. se odvíjí na půdorysu
zvláštního vztahového trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří důstojná
panovnice, ministerský předseda Tony Blair a britský lid. Decentní,
ale nadmíru intenzivní film vám nabídne skvělý výkon Helen Mirrenové v hlavní roli.
Režie: Stephen Frears
Hrají: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms,
Helen McCrory
Scénář:Peter Morgan
Kamera: Affonso Beato
Hudba: Alexandre Desplat
Distribuce: SPI, 97 min., od 12 let
17. - 20.
BESTIÁŘ
(Česká republika, 2007)
V celkem vydařené romantické komedii, adaptaci knižního bestselleru, se nešetří intimními scénami, lehce cynickým humorem ani
vyostřenými vztahovými střety. Režisérka Irena Pavlásková podává
chytrý, vtipný a neotřelý návod, jak se stát mrchou a pomstít se
problematickému milenci.
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoh
Scénář: Irena Pavlásková, Barbara Nesvadbová
Kamera: František A. Brabec
Hudba: Jiří Chlumecký
Distribuce: Bioscop, 113 min., od 15 let
21. - 23. Dokonalý trik (The Prestige, VB, 2006)
Dva viktoriánští kouzelníci spolu soupeří na život a na smrt. Ve zprvu nenápadném příběhu připomínajícím romantickou verneovku se
složitě prolíná několik časových rovin a číhají důmyslné triky i nečekaná tajemství, jejichž luštění vám možná vyrazí dech.
Režie: Christopher Nolan
Hrají: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett
Johansson, Rebecca Hall
Scénář: Jonathan a Christopher Nolanovi
Kamera: Wally Pfister
Hudba: David Julyan
Distribuce: Warner Bros., 130 min., od 12 let
Mafík 12
24
Bronz proklouzl mezi prsty...
mladší děvčata dělilo 14 bodů od medaile
Štafetové předávky patřily k nejatraktivnějším a nejnapínavějším momentům závodů.
(foto: Lucie Kursová, text: Mgr. Martin Fiala)
Atletický stadion U Červených domků v Hodoníně hostil v druhém květnovém týdnu
okresní kolo tradičního mýtinku s názvem Pohár Rozhlasu. Přestože základní školy
fungují v Hodoníně hned čtyři, účastnila se z „domácích“ škol pouze jediná - naše!
V chladném a větrném počasí bojovali závodníci často i sami se sebou, a proto výkony
zůstaly trochu za očekáváním. Přesto se bylo na co koukat. Z našich družstev se nejvíce
dařilo mladším i starším děvčatům. Obě družstva obsadila shodně 4. místo konečného
pořadí. V jednotlivcích se dokázala prosadit Dominika Fedáková, která výkonem 8,66
metrů zvítězila ve vrhu koulí. V mladších žákyních zazářila Lenka Flamíková, která
skvěle zúročila zkušenosti z loňského roku a vyhrála hod kriketovým míčkem výkonem
55,5 metru.
Chlapci bojovali se stejně zdatnými soupeři jako děvčata. V silné konkurenci se
individuálně dokázali prosadit dva. Ve skoku dalekém si výkonem 538 cm skočil pro
druhé místo Petr Dobeš a ve vrhu koulí obsadil Jiří Kubrický skvělé 3. místo výkonem
10,95 metrů.
V konečném účtování obsadila naše škola vynikající 5. místo z 12 zúčastněných škol,
což je při podmínkách, které máme k dispozici oproti ostatním školám, možno nazvat
malým zázrakem. Nezbývá, než doufat, že se konečně v městském rozpočtu najde
příslušná částka na výstavbu již hotového projektu školního hřiště s atletickou drahou.
Vždyť atletických talentů běhá po našem „hliněném plácku“ celá řada...
Závěrem bych rád poděkoval všem žákům za vzornou reprezentaci školy a maximální
nasazení, které po oba dny předváděli, a paní učitelce Kubišové za vzornou přípravu
žáků na závody.
Kompletní výsledky závodů naleznete na adrese:
25
www.assk.hodonin.sweb.cz
květen 2007
Sport...
K postupu chyběla špetka štěstí...
Pohárové prokletí v turnaji Coca-cola trvá. Ani v letošním roce se našim
žákům nepodařilo přejít přes úvodní střetnutí školského poháru ve fotbalu,
když po prohře 2:3 na pokutové kopy podlehli soupeři z Očova.
Přitom do zápasu naši hráči včera nevstoupili vůbec špatně. Již v 8. minutě
se po gólu Tomáše Netíka mohli radovat z vedení. To, díky dobře fungující
obraně, kterou dirigoval Kuba Junek, udrželi až do přestávky.
Ve druhé půli se začala projevovat únava a naši hráči chvílemi v horkém počasí nestačili s
pohyblivým soupeřem držet krok. Herní převahu přetavili domácí hned ve 2 góly. Nejprve
Milana Lamače prostřelil výborný Stokláska a v zápětí Pavel Svinka otočil vývoj utkání na 2:1.
Po druhé vstřelené brance přestali domácí hrát aktivně a chtěli skóre udržet. Toho v 50. minutě využil Martin Volek, který se po rohovém kopu a zmatcích před domácí brankou nejlépe
zorientoval a ranou pod břevno srovnal na 2:2.
Protože utkání bylo kvalifikační, muselo poznat vítěze. Ve druhé polovině nastavené desetiminutovky se hráči ZŠ Vančurova prezentovali několika velmi pohlednými akcemi a dostali
soupeře pod tlak. Své střelecké pokusy však neproměnili postupně Netík, Junek ani Kuchárek,
a tak dospělo utkání až k pokutovým kopům. Hned v první sérii se ZŠ Očovská ujala vedení
a to již neztratila. Po loňském vyřazení na hřišti Ratíškovic tak naši hráči i letos zažili jarní
fotbalové zklamání. Za předvedený výkon jim však patří absolutorium. Hráli srdcem a ukázali,
že se nevyplatí je podcenit.
/FI/
Válečná porada před prodloužením. (foto: Lucie Kursová, text: Mgr. Martin Fiala)
Mafík 12
26
Sport...
Starší florbalisté druzí na okrese!
V pátek 20.4.2007 se v tělocvičně Základní školy Mírové náměstí uskutečnilo okrskové kolo v malém florbalu
starších žáků (žáci 8. - 9. tříd) . Turnaje se zúčastnily tři
hodonínské školy: ZŠ Mírové náměstí, ZŠ Vančurova a
ZŠ Očovská.
Turnaj probíhal podle našeho očekávání, tedy výhrami nad našimi rivaly … V prvním zápase jsme vyhráli
nad ZŠ Očovskou v poměru 13:7, což je jednoznačný
výsledek a o zápase vám vypoví skoro vše … Ve druhém
zápase turnaje porazila ZŠ Očovská ZŠ Mírové náměstí
a nám nezbývalo nic jiného, než poslední zápas vyhrát.
Úkol zněl jasně: porazit ZŠ Mírové náměstí, abychom
postoupili do okresního kola, což se nám po namáhavém výkonu nakonec povedlo. Po zápase jsme neskrývali radost a výhru si „vychutnali“.
Za tenhle skvělý výsledek bych chtěl jménem celého
týmu poděkovat p.uč. Kubišové. Byla oporou našeho
mužstva a především skvělou fanynkou, která nás burcovala v každém zápase a „zvedala“ nám sebevědomí.
Děkujeme !!!
(JUN)
Pozn. redakce: V době, kdy Kuba psal tento článek,
ještě netušil, že stejný tým na okresním kole obsadí
skvělé 2. místo! Chlapcům gratulujeme a přejeme jim
podobné úspěchy i na středoškolských soutěžích.
Velikonoční laťka letos poprvé
Bezprostředně po Velikonocích proběhla na naší škole
soutěž ve skoku vysokém s názvem Velikonoční laťka
2007.
Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 29 dívek a 16
chlapců. V kategorii mlaších žákyň se na stupních vítězů umístila Romana Sedláková ze 7. C, před Sabinou
Trefilovou (6. B). Obě dosáhly shodného výkonu 120
cm. Mezi mladšími žáky zvítězil výkonem 135 cm Jakub
Zostál (7. A), na druhém místě se umístil Patrik Suchánek a na třetím Daryl Vašek (oba ze 7. B). Nad laťkou
bojovaly také starší dívky - prvenství si výkonem 135
cm nakonec zajistila Eva Pavková (8. B), před Romanou
Schneiderovou a Hanou Kropáčovou (8. A).
Vrcholem akce se stala soutěž starších chlapců, ve které
dominovali hoši z třídy 8. A. Na 2. - 3. místě se umístili s
výkonem 145 cm Tadeáš Kuchtíček a Honza Pospíšil. Pro
první místo si výkonem 148 cm skočil Tomáš Ryll. Všem
jmenovaným žákům gratulujeme!
/FI/
27
Pořadí škol
ve sportovních soutěžích
pořádaných AŠSK
(k 17. 5. 2007)
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
15.
16.
17.
17.
19.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
škola
Hrozn. Lhota
Hodonín Očov
Hodonín Vanč.
Bzenec
Veselí Hutník
Hodonín ČD
Vnorovy
Ratíškovice
Žarošice
Velká nad Vel.
Vracov
Kyjov Újezd
Hodonín MN
Strážnice Šk.
D. Bojanovice
Hovorany
Lužice
Blatnice
Strážnice MK
Kyjov Joklíka Kyjov Kom.
Mutěnice
Prušánky
Lipov
Nenkovice
Dubňany
Milotice
Gy Hodonín
Šardice
Veselí Komen.
soutěží bodů
34
33
40
30
18
17
23
16
15
16
12
10
9
12
11
11
8
11
7
10
10
7
9
12
5
4
4
2
1
2
154
151
148
140
113
92
87
74
65
62
49
43
42
42
40
34
31
31
28
28
27
25
23
18
13
12
10
9
8
6
květen 2007

Podobné dokumenty