Zpravodaj pro incoming 2/2014

Komentáře

Transkript

Zpravodaj pro incoming 2/2014
Zpravodaj pro incoming 2/2014
Novinky z Pražské informační služby – Prague City Tourism
- Nový komunikační vizuální styl Prahy
- Klub V.I.P. průvodců
- Na veletrhu Holiday World představíme nové mobilní TIC
- Valentýn v Praze
- Praha hudební
- Nové brožury
- Kalendář Praha 2014/2015
- Prezentace Prahy v Hamburku
Večerní prohlídky Staroměstské radnice v angličtině, ruštině a češtině
Prohlídky Národního divadla v angličtině
Další vycházky pro děti i dospělé a přednášky PIS - PCT
Významná výročí
Památky a zajímavosti:
- Pražský hrad
- Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
- Židovské muzeum
- Národní galerie
- Virtuální prohlídka vily Karla Čapka
- Pohotovostní služba
Cestovní ruch a gastronomie:
- Praha o svátcích zažila nápor turistů
- Chef Time Fest
- Grand restaurant festival
Nově v únoru
Právě probíhá
Na co se můžeme těšit
Výluky a doprava:
- Trojský most: Nádraží Holešovice – Ke Stírce
Novinky z Pražské informační služby –
Prague City Tourism
Nový komunikační vizuální styl Prahy
Praha bude nově komunikovat na mezinárodní půdě cestovního ruchu
prostřednictvím svého nového vizuálního stylu. Nový vizuální styl turistické
destinace Praha je postaven na emocích, pocitech a zážitcích návštěvníků.
Jasné, pozitivní a mezinárodně srozumitelné řešení doplňuje propagační slogan
„Ryzí emoce / Pure emotion“.
Variabilní
koncept
propagace Prahy v oblasti
cestovního
ruchu
prezentuje město pomocí
citoslovcí
(Oooh,
Wow,
Mmm,
Yeah,
atd.)
a akcentuje tím unikátní
a magickou
atmosféru
města.
Zároveň
tento
otevřený systém umožňuje
zacílit na konkrétní cílové
skupiny a jejich konkrétní
zážitky
(Yum
–
gastronomie, Yippee – děti, Shhh – hudba, atd.).
Klub V.I.P. průvodců
Zdůraznit profesionalitu vybraných průvodců a zkvalitnit tak cestovní ruch
v metropoli má za cíl Klub V. I. P. průvodců, který nyní zakládá Pražská
informační služba – Prague City Tourism. Organizace tímto krokem podpoří
zkušenosti
i odbornost,
a profesionálům
umožní
vymezit
se
vůči
nekvalifikovaným průvodcům Prahou.
„Profesní V. I. P. klub pražských průvodců bude sdružovat jen vzdělané
průvodce s příjemným a kultivovaným vystupováním. Rádi bychom oslovili
ministerstva, úřady a cestovní kanceláře, aby pro průvodcovské služby
zásadně využívaly jeho členy, a tím si zajistily kvalitu. Členům klubu zase
pomůžeme k získání zajímavé práce a množství nekvalifikovaných průvodců
se nám podaří eliminovat,“ vysvětluje hlavní účel klubu Nora Dolanská,
ředitelka PIS–PCT.
Členy Klubu V. I. P. průvodců se stanou pouze ti, kteří doloží svou kvalifikaci.
Základním požadavkem je adekvátní vzdělání (průvodcovské zkoušky u PIS–
PCT, licence pro Židovské muzeum, účast na dalším vzdělávání průvodců),
průkaz a odznak průvodce Prahou, znalost cizích jazyků na vysoké úrovni
a prokazatelná soustavná praxe v uplynulých letech. „Jedním z předpokladů
2
členství je mimo dobrou znalost současného dění v ČR také ochota podělit se
o know-how s průvodcovskými nováčky. Budoucím členům na oplátku nabízíme
nadstandardní možnost dalšího vzdělávání zdarma a možnost pracovat pro V.
I. P. hosty nebo organizace,“ doplňuje Jaroslava Nováková, ředitelka
odborného sektoru, která má v PIS-PCT projekt na starosti. Sérii seminářů pro
V. I. P. průvodce zahájí 5. března 2014 přednáška Ladislava Špačka na téma
etikety, o týden později představí Pavel Maurer gastronomickou mapu Prahy.
Na veletrhu Holiday World představíme nové mobilní TIC
Na 23. ročník veletrhu, který
proběhne ve dnech 20. - 23.
února
2014
v areálu
holešovického
Výstaviště
v Praze společně s 8. ročníkem
gastronomického veletrhu Top
Gastro & Hotel
a s 19.
ročníkem veletrhu golfového
vybavení a turistiky v České
republice Golf Show, představí
Pražská informační služba –
Prague City Tourism své nové
pojízdné informační centrum.
Valentýn v Praze
V polovině ledna 2014 byla na našich webových stránkách spuštěna speciální
mikrostránka v české a anglické verzi zaměřena na oslavu svátku sv.
Valentýna v Praze.
Praha hudební
Rok 2014 je rokem české hudby. Pražská informační služba – Prague City
Tourism připravila speciální webové stránky v češtině i angličtině na
doménách
www.hudbavpraze.cz,
resp.
www.musicinprague.com.
Zde
hudbymilovní návštěvníci najdou informace o (nejen) českých skladatelích,
interpretech, hudebních programech a místech s hudbou spojených, ale
především interaktivní hudební mapu Prahy, která tyto osobnosti, místa a akce
propojuje, včetně hudebních ukázek.
Nové brožury
Pražská informační služba – Prague City Tourism vydala mapu zábavních a
zajímavých míst v Praze určenou rodinám s dětmi od jednoho do přibližně
deseti let věku Prahou s dětmi v anglické, německé a české jazykové mutaci.
3
Další brožurou je Staroměstská radnice v Praze, která vyšla v anglické,
německé, španělské, italské, francouzské, ruské a korejské verzi, a obsahuje
informace jak o historické budově, tak o jejím provozu.
Kalendář Praha 2014/2015
PIS – PCT vydala elegantní nástěnný kalendář o rozměrech 40 x 50 cm.
Obsahem je kolekce nevšedních fotografií Prahy fotografa Michala Vitáska.
Cena 250,-Kč, k zakoupení v sídle PIS - PCT (Arbesovo nám. 70/4, P5) nebo v
TIC Staroměstská radnice a Rytířská.
Prezentace Prahy v Hamburku
Ve dnech 12. - 13. 2. 2014 se v obchodním centru Europa Passage v Hamburku
uskuteční pod záštitou města Hamburku prezentace Prahy a jeho dalších
partnerských měst: tanzánského Dar es Salaam,
Drážďan, Chicaga,
španělského Leonu, Marseille, Osaky, Petrohradu a Šanghaje.
Cizojazyčné prohlídky
Večerní prohlídka Staroměstské radnice v angličtině
1. února
Večerní prohlídka Staroměstské radnice v ruštině
15. února
Večerní prohlídka Staroměstské radnice v češtině
8. a 22.
února
sraz před věží Staroměstské radnice vždy ve 20:00,
cena prohlídky s průvodcem 160,-Kč/osoba, omezený počet účastníků
Národní divadlo v angličtině
9.
a
15.
února
sraz v 10:30 ve vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem, 140,-/100,Kč/osoba
Další vycházky pro děti i dospělé a přednášky PIS–PCT naleznete v našem Eshopu.




Významná výročí
2. 2. 1993 prezident ČR Václav Havel složil ústavou předepsaný slib a ujal se
tím prezidentského úřadu, 20
5. 2. 1796 založení Národní Galerie, 218
10. 2. 1868 v budově bývalé radnice založena Malostranská beseda, pražský
kulturně společenský spolek, 145
22. 2. 1973 otevřen Nuselský most v Praze, 40
Památky a zajímavosti

Pražský hrad
4
Do 31. března 2014 je hradní areál otevřen od 6:00 do 23:00 hodin. Virtuální
prohlídka.
Návštěvnické objekty – Starý královský palác, expozice Příběh Pražského
hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského
hradu, Prašná věž, Rožmberský palác – jsou přístupné od 9:00 do 16:00 hodin.
Expozice Svatovítský poklad od 10.00 do 17.00 hod. Velká jižní věž katedrály
od 10:00 do 17:00 hodin. Výstavní objekty – Jízdárna Pražského hradu,
Císařská konírna, Tereziánské křídlo – od 10:00 do 18:00 hodin. Návštěvnické
objekty jsou s výjimkou 24. 12. (neplatí pro katedrálu) přístupné denně.
Kalendář akcí. Slavnostní střídání vojáků Hradní stráže s fanfárami a výměnou
standarty probíhá vždy ve 12:00 hodin na 1. nádvoří, střídání na stanovištích
probíhá každou celou hodinu od 7:00 do 18:00 hodin.
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou do 31. března 2014 uzavřeny,
otevřena je pouze Zahrada na Baště, a to od 6:00 do 23:00 hodin.
Na letošní stavební sezonu je naplánována rekonstrukce exteriérů Nového
královského paláce. Opravovat se budou omítky jižního, severního a
západního křídla. Cílem je odhalit původní okrovou omítku z 19. století.
Zároveň chystá pro letošní rok výstavy pokladů staré Číny, včetně originálů
vojáků a koňů Terakotové armády, nebo kočárů. Na poslední chvíli domluvila
také expozici děl slavného malíře Tiziana.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Otevírací doba Po - So: 9:00 - 16:00 hodin, Ne: 12:00 – 16:00 (poslední možný
vstup v 15:40 hodin) Bohoslužby v českém jazyce jsou slouženy v Po – Čt: 7:00,
Pá: 7:00 a 18:00, So: 7:00, Ne: 8:30 a 10:00 hodin. Virtuální prohlídka
Pro návštěvníky bez vstupenky je vymezen prostor pod západní kruchtou.
Návštěvy církevních osob, poutníků či účastníků adorací, liturgií apod.
zpoplatněny nejsou. V průběhu církevních obřadů však není prohlídka chrámu
možná
Hrobka českých králů je z technických důvodů uzavřena.
Dovolujeme si upozornit všechny návštěvníky, že provoz katedrály podléhá
bezpečnostnímu režimu sídla prezidenta republiky. Návštěvní provoz katedrály
může být proto omezen i v době běžných otevíracích hodin.
Změny v otevírací době (vyznačeny tučně):
1.2. 12:00 – 16:00, v 10:00
bohoslužba

Židovské muzeum
Židovské muzeum vč. Starého židovského hřbitova jsou otevřeny od neděle do
pátku od 9:00 do 16:30 hodin. Staronová synagoga (Židovská obec) od neděle
do čtvrtka od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek je otevřena od 9:00 do: 7.2. 15:45;
14.2. 15:55; 21.2. 16:10 a 28.2. 16:20. Jeruzalémská synagoga je od listopadu do
31.3.2014 zavřena. Nový židovský hřbitov (Želivského) je otevřen od neděle do
čtvrtka od 9:00 do 16:00 hodin, v pátek od 9:00 do 14:00 hodin. Židovský
5
hřbitov na Žižkově je otevřen v pondělí a ve středu od 11:00 do 15:00, v pátek
od 9:00 do 13:00. Zavíracím dnem ve všech objektech je sobota.

Národní galerie
Národní galerie v Praze získala do svých sbírek výjimečný obraz slavného
barokního malíře Petra Brandla (1668–1735) „Sv. Jan Nepomucký adoruje
Paladium země České“ (olej, plátno, 100,5 × 77 cm), který je návštěvníkům
prezentován ve Schwarzenberském paláci v expozici Baroko v Čechách. Ve
dnech 1.- 2. 2. 2014 bude u příležitosti 218. výročí založení Národní galerie
vstup zdarma. Akce neplatí pro Slovanskou epopej, kterou pořádá Galerie
hlavního města Prahy, jejíž výstava je prodloužena do 31. 12. 2015.

Virtuální prohlídka vily Karla Čapka
MČ Prahy 10 koupila v loňském roce polovinu vily K. Čapka na Vinohradech
z let 1923-24. Než její interiéry zpřístupní veřejnosti, spustila na svých
stránkách virtuální prohlídku zahrady domu, spisovatelovy pracovny, ložnice
i slavné místnosti Pátečníků. Hodnota domu je především v neporušenosti jeho
interiéru a vybavení, místnosti v horním patře domu zůstaly zachovány tak,
jak je Čapek naposledy opustil.

Pohotovostní služba
Lékařská pohotovostní služba zajišťovaná a financovaná hl. městem Prahou v
roce 2014.
Cestovní ruch a gastronomie

Praha o svátcích zažila nápor turistů
Do české metropole zavítalo na přelomu roku 2013/2014 kolem 120 tisíc turistů.
Prahu si pro trávení Vánoc a Silvestra vybrali kromě Čechů zejména Rusové,
ale i tradiční hosté z Německa, Itálie nebo Velké Británie. Podle údajů Pražské
informační služby – Prague City Tourism byl konec roku 2013 z hlediska počtu
turistů rekordní. Jen na Staroměstskou radnici zavítalo v období vánočních
svátků a prvního lednového týdne 30 000 návštěvníků.

Chef Time Fest
10. 1. - 8. 2. 2014
Nejlepší šéfkuchaři v Praze. V jeden čas, na jednom místě, v restaurace
AvantGarde. Večeře s kuchařskými osobnostmi, naostřené duely, michelinské
menu, školy vaření a workshopy. To a mnohem víc přináší Food festival, který
není jen o jídle.

Grand restaurant festival
15. 1. – 28. 2. 2014
6
Organizátoři festivalu nabídli všem zájemcům možnost navštívit luxusní
podniky nejen v Praze, ale po celém Česku na degustační porce, které vyjdou
na 250 korun.
"Někoho by ani nenapadlo vkročit do restaurace oceněné hvězdičkou
Michelin nebo se najíst v podniku, kde hlavní jídlo stojí pět set korun. Během
festivalu se ale nejdražší menu o třech chodech vyšplhá na šest set, včetně
vína a nealko nápojů," říká Pavel Maurer, vydavatel nezávislého hodnocení
našich restaurací Grand Restaurant, jenž festival spolu se svým týmem
vymyslel.
Degustace probíhají v 83 podnicích ve třiceti městech, objednávky se přijímají
prostřednictvím internetu na www.grandrestaurantfestival.cz. "Začali jsme s
nimi už prvního prosince a během dvou hodin byla třeba vyprodaná všechna
místa v michelinské restauraci La Degustation Boheme Bourgeoise," dodává
Maurer s tím, že letos se jim podařilo zapojit do gastronomického kolotoče
všechny kraje, nechybí samozřejmě ani zvláštní jídelní vlaky či autobusy.
Nově v únoru

Doba ledová
1. a 2. 2. 2014, vždy v 11:00 a 15:00
Originální show kombinující film, krasobruslení a loutkářství v O2 Aréně
s českým dabingem.

Olympijský park Letná
7.- 23. 2. 2014, 9:00 – 22:00
V průběhu her v Soči na pražské Letné vyroste olympijský park, který nabídne
bruslařskou plochu, curlingovou dráhu, běžkařský ovál nebo hokejová hřiště.
Na více jak sto místech budou diváci sledovat interaktivní přenosy ze Soči.

Ples v opeře
8. 2. 2014
Jedenáctý ročník Plesu v Opeře na téma „Strauss, Strauss a opět Strauss“
proběhne v budově Státní opery.

Ennio Morricone
9. 2. 2014, 20:00
Složil hudbu k více jak 500 filmům, spolupracoval s nejlepšími světovými
režiséry jako je Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, Roman
Polanski, Warren Beatty, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino. Koncert v O2
Aréně bude dirigovat osobně.

Depeche Mode
10. 2. 2014, 20:00
Druhá část Delta Machine Tour, v jejímž rámci vystoupí v O2 aréně.
7

Romeo & Julie ve skladbách
14. 2. 2014, 19:30
P. I. Čapkovského, S. Prokofjeva, N. Roty a Ch. Gounoda, které ve Smetanově
síni Obecního domu zahrají Český národní symfonický orchestr s dirigentem
Liborem Peškem.

Collegium Musicum
19. 2. 2014, 20:00
Slovenská art-rocková hudební skupina, jejímž zakladatelem a vedoucí
osobností je Marián Varga, jeden z nejvýraznějších rockových klávesistů,
vystoupí v klubu JazzDock.

Carnevale Praha
20. 2.- 4. 3. 2014
Barvitá přehlídka navazuje na historické výpravné alegorické slavnosti,
pořádané na území Čech, jejichž počátek sahá do období středověku a jejichž
každoročně se opakující proslulé oslavy probíhaly až do nedávné minulosti.
Projekt Bohemian Carnevale je znovuzrozením tohoto fenoménu oslavujícího
lidskou radost a pospolitost.

Petrof Jazz Piano Festival
24. – 27. 2. 2014
V rámci festivalu v klubu Jazzdock vystoupí fenomenální klavírista Tigran
Hamasyan, narozen v Arménii, který již 10 let žije a tvoří v Americe. Dále
vystoupí finští Kari Ikonen Trio, Vítek Křišťan a další.

Mene Tekel
24. 2. - 2. 3. 2014
8. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa,
vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů
padesátých let, ale i na absenci výuky o tomto období ve školském systému.
Právě probíhá

CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny, tradice, úcta.
do 2. 2. 2014
Výstava u příležitosti 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu,
kterou připravuje Národní galerie v Anežském klášteře. Poslední 2 výstavní
dny, tj.1. a 2. února bude otevírací doba expozice prodloužena do 20 hodin.

Francouzské umění - Dědictví šlechty. Rohanové, francouzské rody a země
Koruny české
do 23. 2. 2014
Výstava v Císařské konírně Pražského hradu Má za úkol představit širší
veřejnosti francouzské (francouzsko-belgické) šlechtické rody, které se v
8
minulosti usadily v Českých zemích. Jedná se zejména o rod Rohanů, Des
Fours, Buquoy de Longeval, Harbuval de Chamaré, Mensdorff-Pouilly,
Beaufort-Spontin či vévoda Zákupský (Napoleon II. zv. Orlík).
 Retrospektiva Olbrama Zoubka
do 3. 3. 2014
Dosud největší retrospektivní výstava sochaře Olbrama Zoubka se otevře v
Jízdárně Pražského hradu. Expozice, jejímž autorem je sám Zoubek, nabídne to
nejlepší z jeho celoživotní tvorby.
 Slovenská nová vlna, 80. léta
do 16. 3. 2013
V nově otevřeném Domě fotografie Galerie HMP vystavují: Jano Pavlík, Rudo
Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga,
Peter Župník.

Veřejné kluziště na Štvanici
do 20. 3. 2014, 10:30 – 21:00
Kluziště nabízí veřejné bruslení zdarma již třetí rok za sebou a láká bruslaře
na bruslení pod širým nebem s výhledy na okolní části Prahy.

Noční provázení
do 22. 3. 2014, leden a únor v pátek v 18:00, březen pátek a sobota v 19:00
Atmosféru setmělého skleníku Fata Morgana dokresluje tajemno navozující
osvětlení. Během noci voní některé rostliny intenzivněji, interiér prostupuje
kuňkání desítek tropických žabek.

Osobní automobily Praga
do 27. 4. 2014
Národní technické muzeum v Praze se ve spolupráci s Automuzeem Praga ve
Zbuzanech a za přispění několika soukromých sběratelů rozhodlo výrobu
osobních automobilů Praga připomenout samostatnou výstavou. Ta sestává
z patnácti historických automobilů Praga z let 1910 až 1939, které doplňuje
jedno atraktivní současné překvapení.

Finská sauna na Vltavě
do 30. 4. 2014
Lázně na palubě lodi (A)void Floating Gallery na Rašínově nábřeží budou od
konce listopadu do konce dubna v provozu každý den od 16 do 22 hodin. Po
dohodě je možné lázně na lodi užívat i soukromě. Kapacita je 20 osob.

Médium a poselství: Plakát v souboji ideologií 1914-2014
do 19. 5. 2014
Výstava v Centru současného umění DOX se zaměřuje na médium plakátu
s přesahy k dalším médiím, jako je film a média digitální, a je členěna do
několika sekcí z historického hlediska.
9

Tichá síla Liu Xia
do 9. 6. 2014
Díla ve své zemi zakázané básnířky a fotografky uvádí Centrum současného
umění DOX. Přestože se nepovažuje za politickou aktivistku, dlouhodobě
bojuje za svobodu slova. V relativně liberálních 80. letech byla aktivní členkou
literární a umělecké scény, která v té době v Pekingu vzkvétala. Černobílé
fotografie, které představí výstava, vznikaly v letech 1996-1999 a poodhalují
neoficiální čínskou realitu podléhající represím a cenzuře.

Kdo se bojí nesmí do Prahy aneb strašidelné příběhy z pražských pověstí
do 29. 6. 2014
Herní procházka po objektech Muzea hl. města Prahy (hlavní budově muzea,
Prašné bráně, Staroměstské mostecké věži, Malostranské mostecké věži,
Svatomikulášské městské zvonici a Podskalské celnici na Výtoni), kde jsou
představeny nadpřirozené bytosti společně s jejich příběhy z pražských
pověstí

Secese – Vitální umění 1900
do 31. 12. 2015
Toulouse-Lautrec,
Kotěra,
Tiffany, Gočár,
Gallé,
Mucha,
van
der
Velde, Daum, Sucharda, Chéret, Anýž, Hoffmann, Olbrich, G. & E. Spitzer, Bílek,
Oliva, Hansal, Marold, Drtikol ....
Expozice v pražském Obecním domě představí výběr špičkových děl české a
evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Na co se můžeme těšit
březen

Crystal Ball Prague
1. 3. 2014, 19:30
Večer plný okouzlující hudby, vznešeného tance, delikátního jídla, masek a
zábavy v Clam-Gallasově Paláci.

Yundi
3. 3. 2014, 20:00
Famózní čínský klavírista vystoupí v rámci svého evropského turné ve
Dvořákově síni Rudolfina. Celý odborný svět překvapil v roce 2000 svou
výhrou v jednom z nejtěžších interpretačních klání – Chopinově mezinárodní
klavírní soutěži ve Varšavě. Nejenže se stal prvním Číňanem, který v této
soutěži zvítězil, ale zároveň se stal i jejím nejmladším laureátem. Bylo mu
pouhých osmnáct let. Na jeho pražském recitálu zazní díla Chopina,
Schumanna a Beethovena.
10

Jeden svět
3.- 12. 3. 2014
Festival dokumentárních filmů o lidských právech se uskuteční na různých
místech Prahy.

Ailish Tyran, Jac van Steen
5. 3. a 6. 3. 2014, vždy v 19:30
Rodačka z Irska, sopranistka Ailish Tyran, která pravidelně hostuje na
nejprestižnějších světových scénách, a Jac van Steen, který patří k
nejúspěšnějším holandským dirigentům současnosti, vystoupí společně ve
Smetanově síni Obecního domu. Diriguje pravidelně např. BBC Symphony
Orchestra, BBC Philharmonic, Hallé Orchestra, London Sinfonietta, Royal
Scottish National Orchestra. S orchestrem BBC National Orchestra of Wales
vystupuje od roku 2005 jako jeho hlavní hostující dirigent.

Česká filharmonie a Helene Grimaud
5. 3. 2014 v 10:00 a 19:30, 6. 3. 2014 v 19.30, 7. 3. 2014 v 19.30
Poprvé se tato mezinárodně uznávaní klavíristka, která účinkovala s řadou
světových orchestrů, jakými jsou Berlínská filharmonie, Londýnský symfonický
orchestr a další známá tělesa, představila českému publiku na Pražském
podzimu v roce 1999. Helene Grimaud vystoupí v Dvořákově síni Rudolfina.

Orchideje
7. – 23. 3. 2014
Tradiční jarní výstava orchidejí v skleníku Fata Morgana.

Dinosaurium
14. 3. – 29. 6. 2014
Unikátní expozice, která představí část jedné z největších světových sbírek
pravých koster a zkamenělin dinosaurů, mohou návštěvníci shlédnout
v Křižíkově pavilonu na Výstavišti.

Hvězdy barokní opery — Vivica Genaux
18. 3. 2014, 19:30
Mezzosopranistka Vivica Genaux a dirigent Václav Luks představí společně s
Collegiem 1704 v Dvořákově síni Rudolfina hudbu dvou skladatelů, kteří své
první hudební zkušenosti sbírali v Čechách, aby později jejich umění
obdivovala celá Evropa, a kteří se nesmrtelným písmem zapsali do dějin
opery. Zatímco Ch. W. Gluck, jehož 300. výročí narození si v roce 2014
připomeneme, je již řadu let uctíván jako reformátor opery a jedna z
nejvýraznějších skladatelských osobností 2. poloviny 18. století, dílo Josefa
Myslivečka jako vrcholného tvůrce žánru opera seria stále ještě na své plné
docenění čeká a je příslibem mnohých překvapení.

Febio Fest
11
20.- 28. 3. 2014
Mezinárodní filmový festival Praha byl založen v roce 1993 nezávislou
filmovou a televizní společností Febio. Začínal jako akce pořádaná téměř bez
peněz, ale s nadšením pro přátele a filmové fanoušky, a během let se
proměnil ve velký filmový festival, který si ale stále zachovává svůj původní
profil a cíl: všechno pro diváka. Je situován do multiplexu Cinestar Anděl na
pražském Smíchově.

Fred Wesley and the new JBs
23. 3. 20145, 21:00
V Lucerna Music Baru vystoupí legendární funkový muzikant Fred Wesley se
svojí kapelou. Ta navazuje na odkaz Jamese Browna, se kterým spolu s Maceo
Parkerem Wesley dlouhé roky hrával.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro - San Francisco Symphony
24. 3. 2014, 20:00
Sanfranciský symfonický orchestr s jeho charismatickým šéfdirigentem
Michaelem Tilsonem Thomasem, který stojí v jeho čele od roku 1995, a
houslistkou Julií Fischer vystoupí ve Smetanově síni Obecního domu.

Beth Hart
24. 3. 2014, 20:00
V současné době jedna z nejlepších amerických rockových zpěvaček Beth Hart
vystoupí poprvé v Praze. Umělkyně, která se proslavila světovým hitem “LA
Song (Out of This Town)” a nedávno sklidila obrovský ohlas za společné album
s bluesovým velikánem Joe Bonamassou, zahraje v rámci koncertní série
Prague International Bluenights v Lucerna Music baru.

Danny Elfman
25. 3. 2014, 19:30
Americký filmový režisér a scénarista Tim Burton uvede ve Smetanově síni
Obecního domu koncert filmové hudby svého dvorního skladatele Dannyho
Elfmana. Součástí večera bude velkoplošná projekce režisérových skic a
storyboardů. Hudbu z filmů Tima Burtona zahraje Český národní symfonický
orchestr s dirigentem Johnem Maucerim

Prague Fashion Night
27. 3. 2014
Druhý ročník jedinečné nákupní akce, která přinese nejen déle otevřené
obchody, ale i spoustu doprovodných akcí.

Rolando Vilazón
12
28. 3. 2014, 19:30
Světově proslulý tenorista se v posledních letech vydal po mnohých hudebních
cestách. V roce 2014 nás při svém pátém koncertě v Praze zavede ve
Smetanově síni Obecního domu zavede do magického světa hudby Wolfganga
Amadea Mozarta.

Tim Burton
28. 3. – 3. 8. 2014
Poprvé v historii zhruba třicetileté tvorby tohoto moderního pohádkáře se
české veřejnosti otevře zcela jedinečná možnost poznat všechny Burtonovy
hororové světy a dimenze, které za svůj život vytvořil. Výstavu poprvé viděli
návštěvníci newyorského Muzea moderního umění (MoMA) v roce 2009 a stala
se 3. nejnavštěvovanější expozicí v jeho historii – jen za první dva měsíce ji
shlédlo přes 100.000 lidí. Návštěvníci Prahy ji mohou shlédnout v Domě u
Kamenného zvonu.
duben

Sportisimo ½ Maratón Praha 2014
5. 4. 2014
Již 16. ročník mezinárodního běžeckého závodu historickým centrem Prahy.

Velikonoční trhy
5. – 27. 4. 2014
Na Staroměstském a Václavském náměstí. Velikonoční pondělí připadá na 21.
4. 2014.

Dny evropského filmu
10. - 17. 4. 2014
21. ročník festivalu proběhne v Praze v kinech Lucerna a Světozor.

Piotr Bezcała
22. 4. 2014, 19:30
Poprvé se v Praze ve Smetanově síni Obecního domu představí jeden
z nejžádanějších pěvců současné operní scény.

Robbie Williams
26. 4. 2014, 20:00
V O2 aréně představí nové swingové album “Swings Both Ways“.

Yo-yo ma
27. 4. 2014, 19:30
Fenomenální americký violoncellista, virtuóz a orchestrální hudební skladatel
vystoupí spolu s vynikající britskou klavíristkou Kathrin Stott ve Španělském
sále Pražského hradu v rámci festivalu Struny podzimu.
13
květen

André Rieu
7. 5. 2014, 20:00
Holandský houslista, dirigent a bavič vyrazil na turné spolu s 50ti členným
orchestrem. Představení, trvající více než 2,5 hodiny, bude naplněno valčíky,
úryvky z oper a operet, muzikálů i tradiční hudbou.

Volkswagen Maratónský víkend 2014
10.– 11. 5. 2014
20. ročník nejprestižnějšího maratónu ve střední Evropě.

Pražské jaro
12. 5.- 3. 6. 2014
Program 69. ročníku festivalu je již znám, prodej vstupenek byl zahájen.
Festival zahájí České filharmonie v čele s jejím šéfdirigentem Jiřím
Bělohlávkem Mou vlastí Bedřicha Smetany ve Smetanově síni Obecního domu.

Mezinárodní festival reklamy a marketingu PIAF
19.- 21. 5. 2014
Pátý ročník se uskuteční v Praze ve Veletržním paláci Národní galerie.
Předsedou poroty se stane jeden z nejuznávanějších kreativních ředitelů v
Evropě Alexander Schill.
červen

Justin Timberlake
3. 6. 2014, 20:00
Vystoupí poprvé v České republice v rámci světového turné The 20/20
Experience World Tour zavítá do pražské O2 arény.

Tori Amos
11. 6. 2014, 20:00
Vydá na jaře nové album Unrepentant Geraldines a sedmého května
odstartuje světové turné v Irsku. Do Prahy se vrátí po pěti letech a vystoupí
v Kongresovém centru. V pořadí 14. album má být návratem k identitě
současné písničkářky poté, co poslední alba inspirovala klasická hudba.

René Pape
17. 6. 2014, 19:30
„René Pape – Nejcharismatičtější světový basista“, napsal americký časopis
Opera News. Rodák z Drážďan vzešel z tamějšího proslulého chlapeckého
sboru Kreuzchor a někdejšímu východoněmeckému prostředí zůstal věrný i ve
14
svém angažmá – od roku 1988 v Berlínské státní opeře. Nyní vystoupí ve
Smetanově síni Obecního domu.

Nine Inch Nails
20. 6. 2014, 20:00
Americká rocková skupina založená v Clevelandu v roce 1988 frontmanem a
jediným stálým členem Trentem Reznorem.
Výluky a doprava

Trojský most: Nádraží Holešovice – Ke Stírce
do dubna 2014
Provoz tramvají byl ukončen na Trojském mostě mezi Holešovicemi a Trojou,
zavedena je náhradní autobusová doprava X17 a došlo ke změnám
tramvajových linek.
Vaše
Pražská informační služba – Prague City
Tourism
15

Podobné dokumenty

Newsletter PIS - PCT březen 2014 - Cestovní ruch

Newsletter PIS - PCT březen 2014 - Cestovní ruch Pražská informační služba – Prague City Tourism vydala u příležitosti roku české hudby Hudební mapu Prahy, která obsahuje krátké informace o osobnostech ze světa hudby spjatých s Prahou, památky, d...

Více

Newsletter PIS - PCT leden 2014 - Cestovní ruch

Newsletter PIS - PCT leden 2014 - Cestovní ruch Rok 2014 je rokem hudby. Pražská informační služba – Prague City Tourism připravila webové stránky www.hudbavPraze.cz, které byly zprovozněny 16. 12. 2013. Kalendář Praha 2014/2015 PIS – PCT vydala...

Více

Zpravodaj pro incoming 6/2014

Zpravodaj pro incoming 6/2014 cena prohlídky s průvodcem 160,-Kč/osoba, omezený počet účastníků Národní divadlo v angličtině 8. a 28. června sraz v 10:30 ve vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem, cena 250,-/150,- ...

Více

Newsletter PIS říjen 2013 - Cestovní ruch

Newsletter PIS říjen 2013 - Cestovní ruch  Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Otevírací doba Po - So: 9:00 - 17:00 hodin, Ne: 12:00 – 17:00 (poslední možný vstup v 16:40 hodin)Bohoslužby v českém jazyce jsou slouženy v Po – Čt: 7:00, ...

Více

Jazzman No 1 - JazzFestBrno

Jazzman No 1 - JazzFestBrno Není-li uvedeno jinak, není na místech konání možné platit kreditní kartou. Mohu platit vstupné na místech konání koncertů v eurech? Pokud není výslovně uvedeno jinak, není na místech konání možné ...

Více

1 ROK ČESKÉ HUDBY 2014 – doporučený výběr Změny vyhrazeny

1 ROK ČESKÉ HUDBY 2014 – doporučený výběr Změny vyhrazeny více na www.rokceskehudby.cz a www.czechmusic.org kontakt: [email protected], 603584218

Více