GT30_1207

Komentáře

Transkript

GT30_1207
Geofyzikální spektrometry záření gama
GT­30, GT­32
Typová řada ručních přístrojů pro detekci a
měření ionizujícího záření je určena hlavně
pro geologii, ale je možné je využít i
v mnoha jiných oborech. Základní režimy
práce jsou vyhledávání nebo určování
obsahu K, U, Th v terénu. Přístroje jsou
identické po hardwarové stránce, liší se
pouze v použitém detektoru. Podle něj
označujeme jednotlivé přístroje:
GT­30 (označovaný také RS­125) je spektro­
metr vybavený NaI(Tl) detektorem 2x2" .
GT­32 (RS­230) je spektrometr vybavený
detektorem BGO 2x2" pro zvýšení citlivosti
přístroje, která je tak srovnatelná s přístroji
vybavenými NaI(Tl) detektorem 3x3".
Přístroje jsou vybaveny grafickým LCD
displejem
s
podsvícením
řízeným
automaticky dle intenzity vnějšího osvětlení.
Měřená četnost je zobrazována každou
sekundu velkým, snadno čitelným číslem.
Pod ním je grafický záznam posledních 100
naměřených hodnot. Zobrazení času a stavu
baterie je již standardní výbavou ručních
přístrojů. Pro rychlou odezvu
na silný
zářič je akustický signál aktualizován 20 x za
sekundu.
TYPICKÁ POUŽITÍ
● Vyhledávání kontaminovaných
materiálů
● Vyhledávání radiačních anomálií
v terénu
● Zjišťování obsahu K, U, Th v terénu
● Proměřování vrtných jader
Při vyhledávání anomálií v terénu je možné
použít celkový počet impulzů registrovaných
detektorem nebo průběžná orientační
vyhodnocení koncentrací K, U, Th.
K přístroji je možno připojit GPS anténu
pomocí bluetooth rozhraní a zaznamenaná
data ukládat do vnitřní paměti včetně
zeměpisných souřadnic.
Přesnější stanovení se provádí měřením
spekter po dobu 5 ­ 20 minut podle nároků
na přesnost a spolehlivost výsledků.
Spektrometr nastavuje zesílení automaticky
pomocí radionuklidů přírodního pozadí. Není
k tomu třeba žádný zářič.
Přístroje komunikují s
počítačem přes USB
port nebo Bluetooth.
Přístroje jsou napá­
jeny čtyřmi tužko­
vými NiMH akumulá­
tory
s
možností
dobíjení přes napá­
jecí adaptér.
Součástí
dodávky
jsou
2
bateriové
moduly, aby mohly
být baterie rychle
vyměněny bez nut­
nosti dobíjení.
TECHNICKÉ PARAMETRY
SPOLEČNÉ VLASTNOSTI
Detektor: NaI(Tl) 2x2" nebo BGO 2x2", 103 ccm
● Jednoduchá obsluha
FWHM max. 7 % (BGO max. 11 %)
● Ovládání jedním tlačítkem
Citlivost: 160 imp/s (BGO 210) / MBq Cs­137 / m
● Digitální LCD displej
75 imp/s (BGO 75) / MBq Am­241 / m
● Robustní provedení (IP65)
270 imp/s (BGO 400) / MBq Co­60 / m
● Nízká hmotnost (2,0 ­ 2,4 kg)
Rozsah energií gama:
30 ­ 3 000 keV
● Nízká spotřeba energie
Počet kanálů analyzátoru:
1024
● Napájení 4 x AA baterie
Displej: grafický 128 x 64 bodů, 28 x 60 mm
● Rychlá odezva, vysoká citlivost
automatické podsvícení
● Akustická kontrola měřené četnosti
Zvuková indikace:
20 x za sekundu,
● Nastavitelný práh akustického signálu
automaticky nastavitelná úroveň pozadí,
● Interní paměť na ukládání dat
změna frekvence úměrná změně
intenzity záření
● Automatická stabilizace na pozadí
Připojení PC:
USB, Bluetooth
Vyhodnocení dat: impulzy za sekundu (cps),
% K, ppm U a Th,
Gy/h přírodních radionuklidů
Záznam dat:
vnitřní paměť nebo PC
Datová paměť: max. 288 hodin vzorků nebo
14 000 analýz K, U, Th nebo 1768
spekter, popř. jejich kombinace dle
alokace paměti
Napájení:
4 x AA, typicky 8 hod provozu
Rozměry:
260 x 81 x 96 mm
Hmotnost:
2,0 kg včetně baterií (2,4 kg s BGO)
Pracovní teploty: ­ 10 až 50 ºC
Druh krytí:
IP65, odolný vůči vodě tryskající
v libovolném směru a plně prachotěsný
Součásti dodávky: 4 NiMH baterie 2000 mAh
miniUSB kabel
síťový napaječ ­ nabíječ akumulátorů
PU ochranné pouzdro s ramenním
popruhem
přepravní kufr STORM CASE
Program na PC "GeoView"
Výroba a servis: GEORADIS s.r.o.
Novomoravanská 321/41
619 00 Brno, CZ
Tel.
+420 541 422 231
E­mail: [email protected]
Web: www.georadis.com
07/2012
Prodej:
GEORADIS s.r.o.
Novomoravanská 321/41
619 00 Brno, CZ
Tel.
+420 541 422 231
E­mail: [email protected]
Web: www.georadis.com

Podobné dokumenty

MS Map

MS Map M N  E  I  O  P   QRF !#S " T U $ V %I N& K $ K' W(*X OY)  P $ S %Z + I *N , E - I  O+ P & GR!#H I ' J  S . K[' $ H / I !*T I \  S $ V]+ $ F 0 V ( ^ 1 \ 23O & _ 4 ` ' 4 a I / ...

Více

GSM Connect

GSM Connect Z centrá lního počítače, odkud jsou zařízení obsluhová na, je lze pomocí ovlá dacího programu navá zat datové spojení s libovolný m zařízením GSM Connect ve vzdá leném umístě ní a ná sledně přenést...

Více

ICP spektrometr PRODIGY - zázrak z USA

ICP spektrometr PRODIGY - zázrak z USA v rozsahu 700–2000 W. Generátor okamžitě reaguje na každou změnu vzorku a udržuje získáte ve dnech 20.–24. září 2004 na MSV konstantní výkon pro indukčně vázanou Brno v pavilonu C na stánku č. 4, d...

Více

Hlavní specifikace Rozšířená specifikace

Hlavní specifikace Rozšířená specifikace 15.6" technologie podsvícení LED dotykový displej 1920 x 1080 / Full HD

Více

Prodejní argumenty Vlastnosti produktu Hlavní specifikace

Prodejní argumenty Vlastnosti produktu Hlavní specifikace Cestujte stylově  s aktualizovaným designem,s úhlopříčkou 39,6 (15,6"). HP ProBook 450 G2 je vybaven jemným potahem na krytu LCD a krytem klá vesnice z broušené ho hliníku. Výkonné zpracování Proch...

Více