2. novojičínský den dětských sester z praxe do praxe aneb sestry

Komentáře

Transkript

2. novojičínský den dětských sester z praxe do praxe aneb sestry
2. NOVOJIČÍNSKÝ DEN
DĚTSKÝCH SESTER
Konference je organizována ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě,
Fakultou veřejných politik v Opavě, Ústavem ošetřovatelství
13. 2. 2016
od 8:00 do 16:30 hodin
Zámek Kunín
Odborní garanti:
MUDr. Miroslav Kobsa, MBA
primář dětského a novorozeneckého oddělení
Nemocnice Nový Jičín a.s.
MUDr. Zenon Lasota
primář transfúzního oddělení
Nemocnice Nový Jičín a.s.
PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
Vedoucí Ústavu ošetřovatelství
Koordinátoři a kontaktní osoby:
Mgr. Miroslava Vaňková, tel.: 702 137 937
Bc. Ivona Mikulenková, tel.: 739 609 377
[email protected]
Téma konference:
Z PRAXE DO PRAXE ANEB SESTRY SESTRÁM
Konference je určena pro nelékařské zdravotnické profese a je zařazena do systému kontinuálního
vzdělávání s bodovým ohodnocením. Akce bude ohodnocena kredity dle vyhlášky MZČR.
Účastnický poplatek
do 5. 2. 2016
350,- Kč
Více informací týkajících se plateb, programu a přihlašování na konferenci naleznete na stránkách
http://detskesestry.nnj.agel.cz od 5. 1. 2016
Místo konání: Zámek Kunín: http://zamek.kunin.cz
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN, A.S.
DĚTSKÉ A NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ
A
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ
ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ
pořádají
odbornou konferenci dětských sester
2. Novojičínský den dětských sester
Konference se koná pod záštitou primáře dětského a novorozeneckého oddělení
nemocnice Nový Jičín a.s. MUDr. Miroslava Kobsy, MBA
13. února 2016
zámek KUNÍN
Odbornými garanty konference jsou:
primář dětského a novorozeneckého oddělení MUDr. Miroslav Kobsa, MBA
primář transfúzního oddělení MUDr. Zenon Lasota
a vedoucí Ústavu ošetřovatelství PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
Téma konference: Z PRAXE DO PRAXE ANEB SESTRY SESTRÁM
PROGRAM:
8:00
8:50
Registrace účastníků
Slavnostní zahájení
9:00 – 10:30 První Blok
Předsedající: PhDr. Jana Haluzíková, PhD., Bc. Martina Vaňková
9:00
Význam klinické praxe pro vzdělávání sester
Mgr. Lenka Špirudová, PhD., Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných
politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
9:15 Profesionální přístup - základ kvalitní ošetřovatelské péče
doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D, mim. prof., Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Bratislava,
9:30 Duševní zdraví v kontextu ošetřovatelské praxe
Mgr. Jiřina Hosáková, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
v Opavě, Ústav ošetřovatelství
9:45 Spolupráce pediatrické sekce ČAS s PNAE
Jitka Voříšková, místopředsedkyně pediatrické sekce České asociace sester
10:00 Intervenční služba ve FNO (nové zkušenosti)
Martina Vzorková, DiS., Mgr. Radim Němec, Fakultní nemocnice Ostrava
10:15 Diskuze
10:30 – 10:45 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM
10:45 – 12:00 Druhý blok
Předsedající: Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D., Mgr. Jiřina Hosáková,
10:45 Péče o dítě z jiné kultury
Mgr. Jana Kačorová, PhD., Mgr. Zuzana Hlubková, Slezská univerzita
v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
11:00 Druhý dech - DUPV
Bc. Jitka Coufalová, Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství
11:15 Syndrom CAN
Mgr. Eva Lapčíková, Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství
11:30 Eliška a Mareček
Mgr. Pavla Medková, Fakultní nemocnice Olomouc, Dětská hematoonkologie
11:45 Diskuze
12:00 – 13:30 PŘESTÁVKA NA OBĚD, MOŽNOST PROHLÍDKY ZÁMKU
13:30 – 14:45 Třetí blok
Předsedající: Bc. Ivona Mikulenková, Bc. Markéta Novobilská
13:30 Postavení Plazmaferézy v léčba atopické dermatitidy
MUDr. Miroslav Kobsa, MBA, Nemocnice Nový Jičín a.s., Dětské a
novorozenecké oddělení
13:45 Plazmaferéza na PPI v praxi
Jana Mičková-Domitrová, DiS, Petra Bartošíková, DiS., Nemocnice Nový Jičín
a.s., Dětské a novorozenecké oddělení
14:00 Edukace pacienta k plazmaferetickému odběru
Bc. Zdeňka Műllerová, Nemocnice Nový Jičín a.s., Transfúzní oddělení
14:15 Fytofarmakologie
MUDr. Zenon Lasota, Nemocnice Nový Jičín a.s., Transfúzní oddělení
14:30 Nový přístup k aplikaci imunoglobulinů - podkožní facilitovaná aplikace.
PharmDr. Anita Čisláková, BAXTER CZECH spol. s r.o.
14:45 Diskuze
15:00 – 15:15 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM
15:15 – 15:30 Čtvrtý blok
Předsedající: Bc. Markéta Novobilská, Mgr. Miroslava Vaňková
15:15 Informovanost rodičů v péči o děti s onemocněním dýchacích cest
Bc. Jana Tymlová, Nemocnice
Nový
Jičín
a.s.,
Dětské
novorozenecké oddělení
15:30 Strach z bolesti u dětí při neurochirurgických výkonech
Bc. Michaela Vondřejcová, Fakultní nemocnice Ostrava
15:45 Diskuze
16:00 Ukončení konference
a

Podobné dokumenty

stáhnout knihu v

stáhnout knihu v k nim ještě další dva lékaři. Také o nich se musím zmínit, protože rovněž posunuli mou věc o kousek dál. Důvod, proč se o mě i nadále zajímali bývalí kolegové z laboratoře dr. Káry, je jasný – už t...

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Opakování skloňování II. Приезжайте в Прагу – cvičení Intonace Прага – мой любимый город III. Opakování – cvičení, TEST

Více

Distribuce - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Distribuce - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Faktory ovlivňující vazbu na albumin Hypoalbuminémie > vyšší koncentrace a rychlejší eliminace léčiva Věk - vazebná kapacita se s věkem mění, např. u kojenců je nižší než u dospělých Vzájemné vytě...

Více

ZP160101

ZP160101 Puritan Bennett

Více

ZP150101

ZP150101 leden 2015

Více

ZP150501

ZP150501 MASKA SLEEPGEAR KOMPLETNÍ VČETNĚ ÚCHYTŮ BEZ NOSNÍCH

Více