Likvidace a výkup odpadů pro rok 2014

Komentáře

Transkript

Likvidace a výkup odpadů pro rok 2014
Likvidace a výkup odpadů pro rok 2014 - Sběrný dvůr KOŽICHOVlCE
Žd'árského ul. 205, 674 01 Třebíě-Kožichovice
Otevírací
doba:
Po
Út
Stř
Čt
Pá
So
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-17.00
7.00 -15.00
7.00 -15.00
7.00 - 10.00 ( každou sudou sobotu v měsíci)
Odpady kategorie (N)
Kat. číslo
Název
1301 10
130205
130208
1501 10
150104
150202
160107
1601 13
1601 14
160121
160601
170605
200121
2001 35
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky NL, nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly (od barev, laků a nátěrových hmot)
Absorpční činidla, filtrační materiály (čisticí tkaniny)
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaJiny obsahující nebo látky
Nebezpečné součástky neuved.pod č.1601078Ž 160111, a 160113 a 1601014
Olověné akumulátory
Vykupujeme
Stavební materiály obsahující azbest
Zářivky ajiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující NL (TV, monitory, PC)
Cena za kg
10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,8,-Kč1k.g
10,10,-Kč/ks
10,-Kčlks
Odpady kategorie (O)
150101
Papír a lepenka (noviny, letáky, časopisy)
150102
150102
160103
160103
170101
170102
170107
170201
170202
170904
2001 10
2001 10
2001 39
200301
200307
Plastové obaly - PET
Plastové obaly - folie
Pneumatiky (osobní auto)
Pneumatiky s diskem
Beton
Cihly
Směs betonu a cihel
Dřevo
Sklo
Směsný demoliční odpad (příměs komunálních složek)
Oděvy
(znečištěné, roztrhané)
Oděvy
(čisté, nepoškozené, na charitativní účely)
Plasty (bez daJšího využiti)
Směsný komunální odpad
Objemný odpad (nábytek, koberce, matrace)
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Vykupujcmc 0.50-1.-Kčikg
ZDARMA
ZDARMA
20,-Kč/ks
50,-Kč/ks
0,250
0,250
0,250
1,500
1,500
1,500
3ZDARMA
3,3,3,-