program - EU2009.cz

Komentáře

Transkript

program - EU2009.cz
EVROPA PŘÁTELSKÁ DĚTEM
pod záštitou ministra pro lidská práva a menšiny České republiky
pořádá České předsednictví v Radě EU
Kongresové Centrum Praha
Praha, Česká republika
6. – 7. dubna 2009
PROGRAM KONFERENCE
6. dubna 2009
8.00 – 9.45
Foyer vchodu č. 10
Registrace účastníků konference
9.00 – 9.50
Jednací sál 2
SETKÁNÍ MINISTRŮ
1. „Zájem dětí“ v evropských strategiích týkajících se práv dětí
2. Program Rady Evropy BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI
3. Diskuse nad návrhem závěrů konference v oblasti práv dětí
Ing. Jan Litomiský, vládní zmocněnec pro lidská práva, Česká republika
Dr. Jur. Maud de Boer-Buquicchio, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy
Jadranka Kosor, Dipl.Jur., vicepremiérka a ministryně pro rodinu, veterány a mezigenerační
solidaritu, Chorvatsko
Klaudijus Stanionis,náměstek ministra práce a sociálních věcí, Litva
Karin Johansson Bc., státní tajemnice, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko
Dr. Idália Moniz, státní tajemnice pro zdravotně postižené a zástupkyně ministra práce a sociální
solidarity, Portugalsko
Dr. Amparo Marzal Martínez, generální ředitelka pro rodinu a děti, Ministerstvo školství, sociální
politiky a sportu, Španělsko
Anne-Sophie Grouchka-Souhaité, poradkyně státní tajemnice pro rodinu při Ministerstvu práce,
sociálních věcí, rodiny, solidarity a urbanismu, Francie
Dr. Cezary Dziurkowski, soudce, odbor mezinárodní spolupráce a evropského práva, Ministerstvo
spravedlnosti, Polsko
Ljubica Šalinger,Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovinsko
Anniki Tikerpuu, Ministerstvo sociálních věcí, Estonsko
Jan van den Burg, zástupce ministra pro mládež a rodinu, Nizozemí
PhDr. Romana Synková, ředitelka kabinetu ministra pro lidská práva a menšiny, Česká republika
MUDr. Eva Vaníčková, CSc., poradkyně ministra pro lidská práva a menšiny pro oblast dětských
práv, předsedkyně Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, UK v Praze- 3.LF, ČR
10:00 – 11:00
Jižní sál
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Ing. Jan Litomiský, vládní zmocněnec pro lidská práva, Česká republika
Dr. Jur. Maud de Boer-Buquicchio, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy
Karin Johansson Bc., státní tajemnice, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko
Anne-Sophie Grouchka-Souhaité, poradkyně státní tajemnice pro rodinu při Ministerstvu práce,
sociálních věcí, rodiny, solidarity a urbanismu, Francie
Studenti Pražské konzervatoře: Houslový koncert
11.00 – 11.30
Předsálí Jižního sálu
Káva a občerstvení
11.30 – 13.00
Jižní sál
MÉDIA A DĚTI
Děti a jejich práva
Prof. Jan Sokol, PhD., CSc., proděkan, UK v Praze – FHS, ČR
Psychosociální vývoj dítěte, média a Internet
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., proděkan, Doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D., FSS MU, ČR
Mediální výchova a význam poznávání médií pro život v novém tisíciletí
Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD., proděkan, FSV UK v Praze, Centrum pro mediální studia FSV UK, ČR
Kyberšikana: rizika a odpovědnost při užívání nových technologií dětmi
Prof. Peter Smith, BA PhD CPsychol FBPsS, Profesor psychologie, vedoucí katedry
studií o škole a rodině, Goldsmiths College, Londýn, Spojené království
Diskuse
13.00 – 14.00
Jižní sál
PANELOVÁ DISKUSE „MÉDIA A DĚTI“
Může mediální výchova kompenzovat negativní vlivy komercializovaných médií a za použití
jakých nástrojů (vysílací časy, nevhodná skladba programů, reklamy)?
Cecilia von Feilitzen, Ph.D., vedoucí výzkumu, Mezinárodní výzkumné centrum pro děti, mládež a
média, NORDICOM Univerzita, Göteborg, Švédsko
Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Katedra psychologie FF UK, Praha, ČR
Domníváte se, že stát má efektivní nástroje pro ochranu dětí v médiích a může současně
ovlivňovat mediální obraz dětí?
Karin Johansson Bc., státní tajemnice, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko
Dr. Cezary Dziurkowski, soudce, odbor mezinárodní spolupráce a evropského práva, Ministerstvo
spravedlnosti, Polsko
Dr. Jur. Tone Dolčič, zástupce pro sociální zabezpečení a dětská práva ombudsmana pro lidská
práva, Slovinsko
Jak může společnost ovlivňovat média k respektu „Zájmu“ dětí a jejich odpovědnosti za
spoluvytváření klimatu společnosti přátelské dětem za situace, kdy kontakt s médii je jednou
z priorit životního stylu dětí?
Dr. Jur. Rimantė Šalaševičiūtė, dětská ombudsmanka, Litva
Dr. Ágnes Lux, kancelář parlamentního komisaře pro lidská práva (ombudsman), Maďarsko
13.00 – 14.00
Salónek 4.2.
WORKSHOP „CESTA K BEZPEČNÉMU INTERNETU
PRO RODIČE“
Ing. Pavel Vichtera, koordinátor Národního centra bezpečnějšího internetu, ČR
14.00 – 15.00
Restaurace ZOOM
Oběd
15.00 – 16.30
Jižní sál
VÝCHOVA DĚTÍ K LIDSKÝM PRÁVŮM A OCHRANA DĚTÍ
Lidská práva pro děti: škola hrou
Elda Moreno, vedoucí oddělení dětských práv a rodinné politiky Rady Evropy,
koordinátorka programu Budujeme Evropu pro děti a s dětmi, Strassbourg
Kultura dětských práv v systémech ochrany děti
Dr. Marta Santos Pais, ředitelka výzkumného centra Innocenti, UNICEF,Itálie
Prosazování dětských práv ve škole
Karin Fagerholm, Rädda Barnen/Save the Children Sweden, Švédsko
Právo dítěte se nesmí stát povinností
Mgr. Anna Čurdová, místopředsedkyně Parlamentního shromáždění RE, poslankyně PSP ČR
Vzdělávání dětí, pedagogů a široké veřejnosti v oblasti práv dítěte v ČR
Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., PhDr. Jiřina Novotná*, Mgr. Jana Stejskalová, PhD.,
ZSF, JCU, České Budějovice, ČR, UK v Praze – PedF, ČR*
Diskuse
16.30 – 17.00
Předsálí Jižního sálu
Káva a občerstvení
17.00 – 18.00
Jižní sál
PANELOVÁ DISKUSE „VÝCHOVA DĚTÍ K LIDSKÝM
PRÁVŮM A OCHRANA DĚTÍ“
Nabízí mezinárodní spolupráce společná témata týkající se výchovy k lidským právům
zaměřené zejména na zvýšení ochrany práv dětí a jejich participaci? Pokud ano, uveďte jaká
a východiska pro spolupráci.
Dr. Idália Moniz, státní tajemnice pro zdravotně postižené a zástupkyně ministra práce a sociální
solidarity, Portugalsko
Dr.Jur.Kathleen Marshall, ombudsmanka pro děti a mládež pro Skotsko, UK
Dominique Marlet, koordinátorka pro lidská práva a odbory, Education International, Belgie
Můžete, prosím, uvést konkrétní pozitivní zkušenosti ze spolupráce rady Baltických států
v oblasti práv dětí?
Agneta Björklund, předsedkyně pracovní skupiny pro spolupráci ohledně dětí v nebezpečí, Rada
baltských států, Švédsko
Jakými nástroji státy disponují v oblasti výchovy k lidským právům dospělé populace s cílem
podpory rovného přístupu k právům všech skupin dětí ve společnosti?
Jadranka Kosor, Dipl.Jur, vícepremiérka a ministryně pro rodinu, veterány a mezigenerační
solidaritu, Chorvatsko
Irma Ertman, velvyslankyně Finska u RE, tématická koordinátorka pro práva dětí, RE, Strassbourg
Jan van den Burg, zástupce ministra pro mládež a rodinu, Nizozemí
Jak posuzujete vývoj a současné výzvy výchovy k lidským právům a jaký je, dle Vašeho
názoru, význam výchovy k lidským právům v dnešní globální společnosti pro efektivní
ochranu dětí a klima přátelské dětem?
Dr. Fredrik Malmberg, dětský ombudsman, Švédsko
Prof. Per Wickenberg, vedoucí katedry sociologie práva, Univerzita Lund, Švédsko
Jaký je pohled Agentury EU pro základní práva na ochranu práv dětí v dnešní Evropské unii
a co v tomto směru již učinila či plánuje učinit?
Dr. Ioannis Dimitrakopoulos, ředitel oddělení pro rovnost a občanská práva, Agentura EU pro
základní práva, Vídeň
17.00 – 18.00
Salónek 4.2.
WORKSHOP „JINÍ LIDÉ A NÁSILÍ“
MgA. Matěj Šefrna a studentky, Vyšší odborná škola a střední škola pedagogická, Litomyšl
18.00 – 19.00
Restaurace ZOOM
Večeře
19.00 – 20.00
Jižní sál
Romský taneční soubor CIKNE ČHAVE
umělecká vedoucí Irena Daňková
7. dubna 2009
9.00 – 9.50
Jednací sál 2.
SETKÁNÍ DĚTSKÝCH OMBUDSMANŮ
1. „Zájem dětí“ v evropských strategiích týkajících se práv dětí
2. Zkušenosti z mezinárodní spolupráce v oblasti práv dětí
RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně Veřejného ochránce práv ČR
Mgr. Czeslaw Walek, náměstek ministra pro lidská práva a menšiny, Česká republika
Dr. Fredrik Malmberg, dětský ombudsman, Švédsko
Dr.Jur.Kathleen Marshall, ombudsmanka pro děti a mládež pro Skotsko, UK
Mgr. Marek Michalak, dětský ombudsman, Polsko
Dr. Jur. Rimantė Šalaševičiūtė, dětská ombudsmanka, Litva
Dr. Carmen Zammit, dětská ombudsmanka, Malta
Dr. Tone Dolčič, zástupce ombudsmana pro sociální zabezpečení a dětská práva, Slovinsko
Dr. Ágnes Lux, kancelář parlamentního komisaře pro lidská práva (ombudsman), Maďarsko
Mgr. Markéta Millerová, tajemnice Výboru pro práva dítěte při Radě vlády ČR pro lidská práva,
Česká republika
10.00-11.30
Jižní sál
POZITIVNÍ VÝCHOVA – VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ
Zavedení zákazu všech tělesných trestů – postup v nejlepším zájmu dětí
Dr. Jur. Peter Newell, Globální iniciativa ke zrušení tělesných trestů pro děti, Spojené království
Vliv zrušení tělesných trestů při výchově dětí : evropské srovnání
Prof. Dr. Kai-D. Bussmann, profesor trestního práva, Univerzita Martina Luthera HalleWittenberg, Německo
Postoje rodičovské veřejnosti k výchově dětí
MUDr. Eva Vaníčková, CSc., poradkyně ministra pro lidská práva a menšiny pro oblast dětských
práv, předsedkyně Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, UK v Praze-3.LF, ČR
Láska a pevné objetí
PhDr. Jiřina Prekopová, Společnost pro propagaci objetí jako životního stylu a terapie, Lindau,
Německo
Diskuse
11.30 – 12.00
Předsálí Jižního sálu
Káva a občerstvení
12.00 – 13.30
Jižní sál
PANELOVÁ DISKUZE „POZITIVNÍ VÝCHOVA –
VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ“
Výchova bez násilí je konsensuální východisko naší moderní společnosti a v souvislosti s tím
vyvstává otázka, jak státy mohou podpořit klima přátelské dětem a rodinám, pozitivní
výchově a rozvoji rodičovských kompetencí?
Klaudijus Stanionis,náměstek ministra práce a sociálních věcí, Litva
Dr. Hanno Pevkur, ministr sociálních věcí, Estonsko
Dr. Amparo Marzal Martínez, generální ředitelka pro rodinu a děti, Ministerstvo školství, sociální
politiky a sportu, Španělsko
Domníváte se, že zkušenosti z Evropské sítě dětských ombudsmanů jsou argumentem pro
vytvoření instituce dětského ombudsmana ve všech evropských státech s cílem zvýšení
respektu „Zájmu“ dětí a budování dětem přátelské společnosti s cílem rozšíření této sítě o
všechny evropské země?
Mgr. Marek Michalak, dětský ombudsman, Polsko
Dr. Carmen Zammit, dětská ombudsmanka, Malta
Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, Česká republika
Jaké priority vidíte v evropské spolupráci – při realizaci programu Rady Evropy Budujeme
Evropu pro děti a s dětmi na období 2009-2012 „Zajištění, ochrana a účast dětí “ – v oblasti
práv dětí, která podporuje budování dětem přátelské společnosti?
Elda Moreno, vedoucí oddělení dětských práv a rodinné politiky Rady Evropy,
koordinátorka programu Budujeme Evropu pro děti a s dětmi, Rada Evropy, Strassbourg
Ljubica Šalinger, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovinsko
MUDr. Džamila Stehlíková, dětská psychiatrička, Česká republika
PhDr. Jaroslav Šturma, předseda Českomoravské psychologické společnosti a ředitel Dětského
centra Paprsek, Praha
12.00 – 13.30
Salónek 4.2.
WORKSHOP „EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ KROK ZA
KROKEM“
Ing . Valérie Wágnerová, Ing. Bc. Eliška Vondráčková, Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně
13.30 –14.30
Restaurace ZOOM
Oběd
14. 30 – 15.15
Jižní sál
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Prezentace závěrů konference
Mgr. Czeslaw Walek, náměstek ministra pro lidská práva a menšiny, Česká republika
Ing. Ján Figeľ, eurokomisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež
Zástupce Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko
Chlapecký pěvecký soubor Bruncvík
umělecká vedoucí Lenka Pištěcká
15.30 – 16.30
Jednací sál 2
TISKOVÁ KONFERENCE
POSTEROVÁ SEKCE
Presentace vybraných úspěšných projektů nevládních neziskových organizací v České republice
bude instalována po oba dny konference v Jižním sále.
1. „Děti Vám to řeknou“, Český rozhlas 1 - Radiožurnál
2. „Evropská kampaň mládeže „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“, MŠMT ve
spolupráci s Českou radou dětí a mládeže
3. „Bez bariér v nás-od francouzské inspirace k české praxi v multidisciplinární podpoře
ohroženého dítěte a jeho rodiny“, STŘEP,o.s.
4.
„Telefonická krizová pomoc“, Sdružení linka bezpečí
5.
„Děti odsouzených rodičů“, Český helsinský výbor
6. „Projekt péče o rodinu - otcovské kompetence“, Rodinné centrum Paleček
7. „Výchova k lidským právům“, Amnesty International Česká republika
8. „Důležité je nebýt sám“, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
9. „Slabikář dětských práv“, Nadace Naše dítě, Praha
10. Rodinná pohoda – Schůdky - Divadlo, Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava
MODERÁTOR KONFERENCE: Václav Žmolík (Český rozhlas)
SPOLUMODERUJÍ: Studentky pražských gymnázií
KONFERENCE EVROPA PŘÁTELSKÁ DĚTEM PROBÍHÁ ZA ÚČASTI
DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY.

Podobné dokumenty

Program konference

Program konference 10.00-11.30 Konferenční sál

Více