KESIE ze Stružského dvora

Komentáře

Transkript

KESIE ze Stružského dvora
Čt5Ko\4oRAVSKA KYNol UL'|CKA t NIL
člen Fédération C'vnologiqLle InternaiionaLe -
lTJ:,;:il;l:.i.]lj"i'i]}.i
FCI
ČLP/RRT / 3792
PRUKAZ PUVODU PSA
/
iú)
lil,ii'.'
08.05.2008
I
i" |i!'
'
l.tl...l
09
tena/temale
PEDIGREE
čEsKoMoRAVSKÁ KYNotoGIcKÁ JEDNoTA
Jungmqnnovo 25, I l5 25 PRAHA
Kesie
ze SŤružskéhodvoro
l)rul]
wn
,
i.i,
Jtaz
|olv.z..ifl.ri.rn.kD
srtzztY
drsná
47.o7.20r)8
kČ,,L K't,c
LlBlcH Lubor
struhV 140, 294 43 ČAcHoV|cE
Border terier
Border Terrier
hr r SnLJ ll,n,k
11 |n.h.\lťL./l]r.anf \sgn
Erel
Adeptiunior
IVDH/KFT 0'11623.h)p.D]' čLP /BKÍ / 20 /92
z Rozdnú
cLP / BÍ{l. /21/94
cLPlBl{r/505/01
CTIAMPION CZ
o
CACIB 3x
NLII.H
BZ'll.c
BOB
T
Gipsy
s
cLP
zN
/
tslerswo llow vom lirchenbruch
lÓHzB Bordt (j4.inrP A), cLP/BK|/9/92
\,,DH
oHzB
Dutlonleo Sunton ot Dondyhow
DKK 34044/43
12
BRÍ /32 /95
Miss Meíe| oÍ thé Ho|Í tlouse
(44)
NHSB r.296 525
E
1211.c.
zN
(841
Xombo
Fiery luciÍer
Dilo
ze stružského dvoÍo
a.LP
/KFT-,I I 3
Rocheby spoÍk|ing s|one
BOF:m 39
u|ysses oÍ lhé Ho|Í Housé
LucifeÍ
I
M359760r M03
'l :li:''
ZH Lc.
R
sloÍ o| oňeísgíoí
Fox\^"'/n B|u€
Dt.CH, C^CIB 4x
íussy oí lhe Ho|í House
|\HsP |7h67o4' |'''| \L/Ho'
|'
' L|
BR'l
'
|
Hondsorné Hoogy oí B dcly.s Home
| 'Ó3
NHSB 15424 rO
rH CZ. BOB 2x, NLll., ZV Lc.
Ínkébél|ol lhé Ho|Í Housé
NHSB 1474376
Bodgéíbécks|enloíon
i{c x5643506Y01
v072620
rv0l
Ropid Eye Movemén|
/Bm /2297 /a6
ri473A703U0'l
E.Sg.VDH. C^CIB, work cer, Mcn.lip
Pink Lody Fisry LuciÍeí
čLP / L]ř,. /55o / 02
N.H.S.I].r970451
CACT
Lody |uck fjely tuciíel
HZ-I c
BH'l.c
l(BZl I Lc
BZ ]'c.
lZ lc.
BÍixo
ze siruŽského dvoÍo
cLP / BRT / ).629 /44
/-lll CZ, Dvrop.v.. zN (a4),
Millslroom Oivo ond
zV Lc.
čLP /Br<Í / l3a /97
loko
{vLrH/Kl.'. 04looo2 l55. lnlp D]. ČLP/Bm/389/o
t
Millslreom AmbeFannio
v.d.. ZN (81)
zN
(n4)
Nej'p.acovní |er 2005.3xcAc]T.Rcs'cÁc.I.
ÓEsKÝ ŠAMPIoN PRÁCE
CHAMPIoN cz
cc KcH,l.
{íbonrá
KfuboÚ vitéz Bzl'
chodský čákán/lz+Bz l .,
NÍLz.l'.
MBZII ILc.
.
Hje|me PÍVoie
.LP / BÍt1./7o5 /a2
Dip|omt
(DKK 20234/96.ÚuP'DK].
ci|ko 2e sněžné jómy
!ýborn'l' zN la4]' zv I..'
cLP/BRr/ l5a/!a
cLP / BÍ<| /
]
a2
/9?
Cislo zápisu
]méno psa
Name and the Kennel Name
Reg. Nr.
Majitel (Owner)
výstalry (shows)
Tirdr ocenenrl.hrbcrtr n,h! \1 l.J.,Jlr.'
Datum
./6'ó- o,i.
ťlk& /.rlli t,l,rrfu.n
ipal/Ý4
lNTEBD OG FiOHEtvllA
t? -í\
jadá
.-
ifoleslaV
!Í,
fiÉ?i|ll$ LJ t!'lvP - FCrl
KL EiOVA V y! iA a .y.st /,+jt"4- /
r 2 -0s- 200 TEBIEBŮ
//" ,
q
|''4
Ro2hodči
yn
u.
'o/,ypu
Drtum
Jnréno' adresa a
11 lolp
//Á^,,i,,
,rd,M"'
".
ďil;;
PsC
I1._'I^
Podpis
"""^, š,"
€.,!*;y
-pť,i
YEJZ
Tuto čáý YyPlňuje chovate]nebo naji|el'
ostatní záznamv (others)
Dalum
Záznam
ď l.u,1
(L,""
'^.
1l//ÍJ./ r'.,J/
!h.\lU. l]r\otn'ztrn]m] 'l
Razitko a podpis
JoseÍ 1
ŤťLťrč.{
Tuto
č:1st
v}plňuie rozhodči exte défu' pra.ovňik
výíN.ni kdnceláie
nebo plemenná knlhá.
)/íZ
."
Ó-C
Z2' P,
CI-IOVNA FENA
/
Ň1
/tt.'e
,k u+ G-\
\t_--l
Mikročip:
,WŤ
Tuto Část \].Plňuj€
ffPliP''rwa:rn
Po|adce chovu,
Ir'|'\.\.| \l 'R|^/| '\'''
P]c
cnná knjhá' vďeÍi nárni iékai
!\\l'DoDD|.Y P'' \!'\\'A\N Hq'LPoV{|||'\'lÁJ.l||'

Podobné dokumenty

Pedigree - Wild Happiness

Pedigree - Wild Happiness j WovedonTobv A|| oÍVoringo

Více

Burzitidy - Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Burzitidy - Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Burzitidy • Septické nebo aseptické záněty tíhových váčků - burz = váčky vyplněné tekutinou, mezi kostmi a šlachami a úpony svalů v blízkosti kloubů • V lidském těle - více než 150 burz, funkce – ...

Více

BONNYS z Mirdova chovu

BONNYS z Mirdova chovu Hje|me P vot€ Dip|omo| {DKK 2023'1196,l,np'DK). ČLP /,3RÍ /

Více

/u`O,*`

/u`O,*` ,.-.;:]!ii:il,:t.il:;':,].,:..

Více

01-Kucera-Aditiva

01-Kucera-Aditiva Jak se používáni aditiv kontroluje

Více

Katalog ISAN - aktualizovaný 12/2015 - Otopné

Katalog ISAN - aktualizovaný 12/2015 - Otopné Možnosti připojení ............................................................................... 54-55 Joy - skleněné radiátory.......................................................................

Více