Technická zpráva – „ Měření tlakové ztráty mřížkou“

Komentáře

Transkript

Technická zpráva – „ Měření tlakové ztráty mřížkou“
Technická univerzita v Liberci
Katedra energetických zařízení
Studentská 2, 461 17 Liberec
Technická zpráva –
„ Měření tlakové ztráty mřížkou“
V Liberci dne 2.4.2010 + doplněno 12.4.2010
Pro: Haco spol. s r.o., Svobody 826188, 460 15, Liberec 15
Zadání
Cílem měření bylo určit tlakovou ztrátu sady kruhových větracích mřížek. Dle dohody
bylo provedeno měření tlakové ztráty na mřížkách s největší a nejmenší plochou a na
základě těchto hodnot byly hodnoty tlakových ztrát pro ostatní mřížky lineárně
interpolovány. Dodatečně bylo provedeno doměření tlakové ztráty pro další mřížku
s cílem zajistit data pro věrohodnější výsledek interpolace. Měření bylo provedeno pouze
pro použití mřížky na výfuku.
Popis měření
Schéma měření je uvedeno na obrázku 1. Pro určení hodnoty průtočného množství je
použita normalizovaná clona. Průtočného množství je vypočteno z rozdílů tlaků na cloně
a před clonou. Tlaková ztráta na mřížce je stanovena jako rozdíl statického tlaku před
mřížkou a atmosférického tlaku, kam vzduch po průchodu mřížkou expanduje. Pro
každou mřížku byl uzpůsoben průměr potrubí tak, aby nevzniknul ostrý přechod mezi
uložením mřížky a přívodním potrubím a byla tak měřena skutečná tlaková ztráta pouze
na mřížce.
Obrázek 1. Schéma měření
Výsledky měření
Výsledky měření pro mřížky o průměrech 67, 95 a 147 mm jsou uvedeny na obrázku 2.
Tlaková ztráta je vynesena v závislosti na průtoku. Uvedená data jsou přiložena ve
formátu MS-Excel.
200
180
Tlaková ztráta [Pa]
160
67
140
120
95
VM160
VM75
VM100
100
80
60
147
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
3
Průtok [m /h]
Obrázek 2. Měřená tlaková ztráta
500
75
125
450
Tlakova ztrata [Pa]
140
400
160
350
100
110
300
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
3
Průtok [m /h]
Obrázek 3. Interpolace tlakové ztráty na dalších velikostech mřížek.
Na obrázku 3. jsou zobrazeny výsledky interpolace hodnot tlakové ztráty ostatních
mřížek. Interpolace byla provedena tak, že naměřené křivky byly nejprve proloženy
polynomem 3 stupně. Následně byla mezi křivkami provedena lineární interpolace na
základě poměrů velikosti průřezů jednotlivých vyústek. Interpolovaná data jsou rovněž
přiložena ve formátu MS-Excel.
Přílohy: soubory ve formátu excel
vyustka_67mm_100401.xls …. Graf + naměřená data včetně záhlaví (podmínky měření a
nastavení), v tabulce jsou obsaženy hodnoty tlaku před a za clonkou, tlaková ztráta a
aktuální průtok – poslední dva parametry jsou označeny červeným polem ( tyto data jsou
rovněž vyjádřena v grafu)
vyustka_95mm_100331.xls ….. Graf + naměřená data včetně záhlaví (podmínky měření
a nastavení), v tabulce jsou obsaženy hodnoty tlaku před a za clonkou, tlaková ztráta a
aktuální průtok – poslední dva parametry jsou označeny červeným polem ( tyto data jsou
rovněž vyjádřena v grafu)
vyustka_147mm_100331.xls ….. Graf + naměřená data včetně záhlaví (podmínky měření
a nastavení), v tabulce jsou obsaženy hodnoty tlaku před a za clonkou, tlaková ztráta a
aktuální průtok – poslední dva parametry jsou označeny červeným polem ( tyto data jsou
rovněž vyjádřena v grafu)
interpolace.xls …. kompletní výsledky interpolace pro jednotlivé průměry mřížky,
vychází se z nejmenšího, největšího a středního průměru.

Podobné dokumenty

Katalog EPM 2016 CZ

Katalog EPM 2016 CZ 5.2 Technická data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 5.2.1 - připojitelnost vodičů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12...

Více

ZAHRANIČNÍ VELETRHY říjen – listopad 2008 18

ZAHRANIČNÍ VELETRHY říjen – listopad 2008 18 Internationale Mineralien – und Fossilienbörse, 21. – 23. 11. Mezinárodní výstava minerálů a fosilií hair & style management,

Více

RUKÁ VY - FERMATA, a.s.

RUKÁ VY - FERMATA, a.s. na 1 x AMARAY STYLE BOX 22 mm hřbet + 1 x AMARAY STYLE BOX 24 mm hřbet

Více

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY Pomocí velkých trysek lze vzduch dopravovat na největší vzdálenosti. V závislosti na statickém tlaku a rozdílu teplot mohou být dosahy i větší než 20 m. Pro konkrétní návrh použijte náš návrhový so...

Více

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele

Projekt - Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele vizualizační experimenty s možností zavádění mlhy do proudícího vzduchu. Systém je umístěn v laboratoři větrání a připojen k přívodu vzduchu. Celé zařízení se skládá z přívodního potrubí zakončenéh...

Více