Protokol DF1 pro MORSE

Komentáře

Transkript

Protokol DF1 pro MORSE
Protokol DF1 pro MORSE
Allen-Bradley
verze 9.0.17.0
28. června 2007
1. Úvod
Protokol DF1 pro MORSE je určen pro komunikaci s PLC Allen-Bradley. Podporuje verzi protokolu Full-Duplex. Podle jednobajtové adresy, obsažené v rámci Allen-Bradley, odesílá pakety
MORSE na příslušnou adresu v síti. Používá kontrolní součet BCC nebo CRC.
Používané názvy:
PLC Master - CU RADIOSLAVE ... CU RADIOMASTER - Slave PLC
2. Formát dat
2.1. Formát dat režimu FULL DUPLEX
Formát rámce, který přichází z PLC:
|DLE/8|STX/8|DST/8|SRC/8|CMD/8|STS/8|TNS/16|data/length|DLE/8|ETX/8|BCC/8|
Tento rámec je přenášen sítí MORSE v tomto tvaru:
|CMD/8|STS/8|TNS/16|data/length|
Obsah položek (hexadecimálně):
DLE/8
10 návěští
STX/8
02 start text
DST/8
01 cílová adresa
SRC/8
02 zdrojová adresa
|CMD/8|STS/8|TNS/16|data/length|
sekvence sestavená v PLC
ETX/8
03 end text
BCC/8 nebo CRC/16
kontrolní součet
© RACOM s.r.o. – Protokol DF1 pro MORSE
1
Protokol DF1 pro MORSE
Cílová adresa MORSE (destination) je vytvořena z položky DST, zdrojová adresa MORSE
(source) z položky SRC a naopak.
Pro kontrolní součet je možno zvolit jednu z možností:
•
BCC/8 - block check character (jednodušší)
•
CRC/16 – cyclic redundancy check (dokonalejší kontrola)
2.2. Formát dat režimu HALF DUPLEX
Topologie spoje:
AB Master <-linka-> RADIOSLAVE <-vzduch-> RADIOMASTER <-linka-> AB Slave
Formát rámce, který přichází z PLC:
AB Master -> RADIOSLAVE: Zpráva:
|DLE/8|SOH/8|STN/8|DLE/8|STX/8|DST/8|SRC/8|CMD/8|STS/8|TNS/16|
|escaped data/length|DLE/8|ETX/8|BCC/8-CRC/16|
AB Master <- RADIOSLAVE: Ack:
|DLE/8|ACK/8|
Obsah položek (hexadecimálně):
DLE/8
10 návěští
SOH/8
01
STN/8
DLE/8
10 návěští
STX/8
02 start text
DST/8
01 cílová adresa
SRC/8
02 zdrojová adresa
|CMD/8|STS/8|TNS/16|data/length|
sekvence sestavená v PLC
DLE/8
10 návěští
ETX/8
03 end text
BCC/8 nebo CRC/16
kontrolní součet
Cílová adresa MORSE (destination) je vytvořena z položky DST, zdrojová adresa MORSE
(source) z položky SRC a naopak.
Pro kontrolní součet je možno zvolit jednu z možností:
2
Protokol DF1 pro MORSE – © RACOM s.r.o.
Protokol DF1 pro MORSE
•
BCC/8 - block check character (jednodušší)
•
CRC/16 – cyclic redundancy check (dokonalejší kontrola)
3. Implementace protokolu v systému Morse
Příklad komunikace protokolem DF1 v režimu FULL DUPLEX mezi dvěma PLC Allen-Bradley
s adresami 00 a 03, které jsou připojeny k MORSE CU s adresami xxxxxx00 a xxxxxx03.
13:33:33.058 rx;i
1002 0300 0B00 7E00
8D91 1300 0000 0000
13:33:33.065 tx
1006
13:33:33.252 tx
1002 0003 4B00 7E00
E070 7200 E070 7200
13:33:33.267 rx;i
1006
13:33:33.299 rx;i
1002 0300 0A00 7F00
2800 1010 0010 03B6
13:33:33.304 tx
1006
13:33:33.482 tx
1002 0003 4A00 7F00
0600 0700 0800 0000
13:33:33.500 rx;i
1006
13:33:33.540 rx;i
1002 0300 0B00 8F00
2401 1010 0010 03A3
13:33:33.545 tx
1006
13:33:33.720 tx
1002 0003 4B00 8F00
13:33:33.731 rx;i
1006
60 |
0000
E070
2 |
S00
5402 2006 2401 07E9 0000 0380 827F 0080 E943 0100
7200 F643 E070 7200 F643 A302 2002 2401 1003 15C6
S00
44 |
0000
0000
2 |
S00
D400 0000 3D7F 0080 827F 0080 E943 0100 8D91 1300
1003 0FC9
S00
39 | S00
0000 3D7F 7F00 4C08 910B 546F 5472 616E 7370 6F72 7400
99
2 | S00
56 |
0000
0000
2 |
S00
827F 7F00 CC00 0000 C300 0A1A 0200 0300 0400 0500
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1003 854D
S00
39 | S00
0000 4E02 2006 2401 07E9 E943 0100 8D91 1300 0200 2002
C4
2 | S00
28 | S00
0000 CE00 0000 E943 0100 8D91 1300 0000 1003 B56A
2 | S00
V následujícím příkladu neúspěšné komunikace je sekvence dodávaná z PLC nahrazena
znaky AAAA.
>>
06:22:58.798 tx
1002 0E0D AAAA 1003
06:22:58.813 rx;i
1015
06:22:58.814 tx
1002 0E0D AAAA 1003
06:22:58.829 rx;i
1015
9 | S00
91
2 | S00
9 | S00
91
2 | S00
© RACOM s.r.o. – Protokol DF1 pro MORSE
3
Protokol DF1 pro MORSE
Komunikační jednotka CU (rádiový modem) vyslala data
1002 0E0D AAAA 1003 91
do PLC a dostala odpověď
1015 = NAK (nerozumím)
Proto je vysílání dat opakováno, v tomto příkladu se stejným výsledkem.
Ve druhém příkladu je linka RS232 rozpojena:
>>
06:23:21.694 tx
9 | S00
1002 0E0D AAAA 1003 91
06:23:22.694 tx
2 | S00
1005
Zde nedostává CU žádnou odpověď, proto po uplynutí timeoutu 1000ms vysílá dotaz
1005 = ENQ (opakuj odpověď)
Logická návaznost komunikace je popsána v dokumentaci PLC Allen-Bradley. Zde uvedeme
jen zjednodušený výpis pro první orientaci:
•
•
Vysílač (PLC nebo protokol DF1 pro MORSE) po odeslání dat dostane odpověď:
•
ACK 1006 -> komunikace ukončena
•
NAK 1015 -> opakuje data
•
nic, timeout vypršel -> vyšle ENQ 1005
Přijímač dostane zprávu:
•
data OK -> odpoví ACK 1006
•
data nesrozumitelná -> odpoví NAK 1015
•
ENQ 1005 -> zopakuje poslední hlášení ACK nebo NAK
4. Konfigurační parametry
ALLEN-BRADLEY DF1 parameters:
PLC Master - CU RADIOSLAVE ... CU RADIOMASTER - Slave PLC
(m) mode:FULL-DUPLEX
(t):1000ms (r):1 (b) bcv:0
(l) glue tim:0ms
(g) glue:1
(x) accept glue:1
(u) pull:1
(e) eot:0
(n) bcast w2n:0
(w) bcast n2w:0
(d) dupl:0
(s) transparent:1
4
Protokol DF1 pro MORSE – © RACOM s.r.o.
Protokol DF1 pro MORSE
(q)uit
>>
(m) mode:FULL-DUPLEX
f-FULL-DUPLEX - vzduchem se přenáší veškerá komunikace
s-HALF-DUPLEX - RADIOSLAVE
m-HALF-DUPLEX - RADIOMASTER
(t)
timeout linkové vrstvy
(r)
počet opakování na linkové vrstvě
(b)
volba kontrolního součtu (0-BCC, 1-CRC)
(l) glue tim:0ms
čas jak dlouho poslouchá na drátech a slepuje rámce než je
odešle protistanici
(g) glue:0
1 - ON - zapnuté slepování paketů ze směru dráty -> vzduch
(x) accept glue:0
1 - ON - akceptuje "slepené" pakety ze směru vzduch -> dráty
(u) pull:0
1 - ON - pull pakety od AB Mastera se vysílají do vzduchu
(e) eot:0
1 - ON - pakety EOT od AB Slave se vysílají do vzduchu
(n) bcast w2n:0
1 - ON - broadcast z drátů do vzduchu se vysílá
(w) bcast n2w:0
1 - ON - broadcast ze vzduchu do drátů se zpracovává
(d) dupl:0
1 - ON - zapnuta kontrola zdvojených paketů
(s) transparent:0
1 - ON - vysílají se všechny pakety vzduchem, včetně ACK a
NAK
5. Historie
•
release 647
11/2003 - protokol přepracován, doplněny parametry
© RACOM s.r.o. – Protokol DF1 pro MORSE
5
6

Podobné dokumenty

Mapy - KŘESŤANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mapy - KŘESŤANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Tematický okruh: Místo, kde žijeme Téma: Mapy 3.ročník OPVK 1/3 Informační gramotnost - šablona č. I/2

Více

Vysoký výkon, vysoká produktivita

Vysoký výkon, vysoká produktivita portfolio výkonných diagnostických řešení, které poskytují účinné způsoby, jak pomoci při diagnostice, sledování a léčbě chorob. Naše produkty a služby jsou kombinací nejnovějších vědeckých poznatk...

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi databázi, která je jednotlivými účastníky trhu veřejných zakázek používaná ke specifikaci předmětu VZ. Z tohoto důvodu jsou data Číselníku NIPEZ přebírána do dalších elektronických nástrojů (softwa...

Více

Parabolická anténa JRMB - 900 -17Ra

Parabolická anténa JRMB - 900 -17Ra Největší přípustná rychlost větru

Více

Monitorovací a řídicí systém pro datové sítě RACOM

Monitorovací a řídicí systém pro datové sítě RACOM perioda - perioda zjišťování stavu alarmů - krátká perioda zvyšuje zatížení sítě!

Více

Instalované technologie

Instalované technologie Instalované technologie SDH multiplexní zařízení HUAWEI OSN 1500/3500/7500, HUAWEI OSN 500, Metro100, HUAWEI OSN 3500 II, RTN600, RTN9xxx MARCONI FlexPlex 1/4, MARCONI MS1-C MARCONI SMA-16, Marconi...

Více

Mikrovlnný spoj RAy

Mikrovlnný spoj RAy spoje a kvalitu poskytovaných služeb. Na druhé straně rezerva zbytečně velká prodraží spoj (vyšší výkon, větší a dražší antény) a zvedne náklady na zřízení mikrovlnné linky. Následující odstavce po...

Více

Mikrovlnný spoj RAy2

Mikrovlnný spoj RAy2 Přílohy ............................................................................................................................................. 169 Bloková schémata jednotky ....................

Více

Návod k obsluze MR25

Návod k obsluze MR25 Při výpadku napájecı́ho napětı́ je tato skutečnost dı́ky náboji uchovaném v elektrolytických kondenzátorech zaznamenána s přı́slušným časovým údajem do paměti. Uživatel tak má k ...

Více

Exkurze ve firmě RACOM s.r.o., Blansko | radio modems | cellular

Exkurze ve firmě RACOM s.r.o., Blansko | radio modems | cellular Středisko se zabývá osazováním desek plošných spojů používaných v zařízeních pro mikrovlnné přenosy. Mikrovlnná pojítka sloužící jako bezdrátové datové přenosy v pásmu desítek GHz mají rozličná pou...

Více