Prof. PhDr. Petr Weiss Práci si domu nenosím

Komentáře

Transkript

Prof. PhDr. Petr Weiss Práci si domu nenosím
Křížovka / Sudoku
Systém
hodnocení
šachistů
Připravuje © Zdenka Reisenauerová
Slovensky
„věk“
Část dna
koryta
řeky
Druh
vína
Dvakrát
snížený
tón
Zkratka
cestovní
kanceláře
Geochronologická
jednotka
Opatřit
čepcem
(zastarale)
Pohovka
Sova
rybí
Pohodný
Azalka
(zahrad.)
Vyjádřit
písmem
Vybavení
představy
Třpyt
In. rus. metalurga
5. díl tajenky
Sbohem
Anosova
Svobodný
statek
Kloudně
Malá řasa
Starořecký
zhýralec
Pěšec
(slangově)
Iniciály
Panenky
Klokot
(knižně)
Iniciály
herce
Vaculíka
Část svrchní
křídy
Značka hliníku
2. díl tajenky
Třeba
(nářečně)
Jeřabinový
cukr
Zhoubná
nemoc
Klid
zbraní
Nástupiště
1. díl tajenky
Na kterém
místě
Pravoslavný
obraz
Vsazovat
(zastarale)
Papoušek
nestor
Složenina
niklu
s arzenem
Mravověda
Pře
Vzácný jehličnatý
strom
Předložka
Moje
Švédská míra
Chilská
poušť
Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 267 171 245, 267 172 451
Fax: 267 174 245
e-mail: [email protected] • www.ppsd.cz
Český herec
Výklenek
ve zdi
Vtahovati ústy
Rašelinové
bahno
Hlídka
Žaludeční léky
Název
písmene
Cizopasná
houba
Slovensky
»jinak«
Matka (famil.)
Zkratka
atmosféry
Textilní
plodina
Iniciály
režiséra
Olmera
Informační služby – energetika, a. s.
U Plynárny 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 903 • Fax: 267 174 903
e-mail: [email protected] • www.ise.cz
Tětí
Nádor
Prometheus, energetické služby, s. r. o.
U Plynárny 500, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 935, 267 172 255
Tel./fax: 267 174 300
e-mail: [email protected]
www.prometheusgas.cz
Popěvek
Otcův otec
Výzva
Mužské jméno
Značka olova
Předložka
s 2. pádem
Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 397 • Fax: 267 173 438
www.ppsm.cz
4. díl tajenky
Člověk
nepatřící
k Židům
Ambaláž
Pomůcka:
asot, dat, dy, idit, naevus,
PPA, ris, třa, ulu
3
5
4
2
9
7
6
8
3
6
4
7
2
5
5
4
6
4
2
6
1
8
5
5
2
4
5
Sekretariát: Jiří Váňa, tel.: 221 092 386,
e-mail: [email protected] • www.ppas.cz.
9
2
3
6
7
1
3
5
3
8
Redakce časopisu
7
1
7
5
9
Pragoplyn, a. s.
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1-Nové Město
Tel.: 221 092 253 • Fax: 267 174 253
Adresa redakce: Národní 37, 110 00 Praha 1.
Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec.
Redakční rada: Ing. Dagmar Hartmanová,
Mgr. Štěpán Švenda, Miroslav Vránek,
Ing. Jana Hnízdilová, Blanka Hlomová,
Ing. Jiří Šach, Ing. Jana Frýdecká,
Ing. Marek Sukup, František Erben, Jiřina
Nováková, Ivo Kult, Jan Tater,
Ing. Hana Schusterová, Rudolf Novák,
Zuzana Floriánová, Jefim Fištejn,
Tereza Špačková, Jiří Váňa.
5
9
5
8
6
9
5
8
1
3
Dceřiné společnosti
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Tel.: 267 171 111 • Fax: 267 171 030
www.ppdistribuce.cz
Povětroň
Ženský
zpěvní
hlas
1
Služby pro střední odběratele a velkoodběratele
Pražská plynárenská, a. s.,
oddělení velkoodběru
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle,
budova č. 37
Tel.: 267 174 404–422 • Fax: 267 174 414
Spojení do Michle: Tramvaj č. 11 z Bělehradské
ulice (u metra C – I. P. Pavlova), autobus číslo 188
z Pankráce (u metra C – Pankrác). Parkoviště přímo před vchodem do hlavní budovy nebo v areálu
U Plynárny – vjezd motorovou vrátnicí (asi 200 m
před hlavním vchodem směrem od centra města).
Prkenný strop
Týkající se
atomu
M Ě S Í Č N Í K K O N C E R N U P R A Ž S K Á P LY N Á R E N S K Á , a . s . w w w. p p a s . c z
Zákaznická linka
Pracovní doba:
Pondělí až pátek: 7.00–19.00 hodin
Tel.: 840 555 333 • Fax: 267 174 222
www.ppas.cz • www.spoluproprahu.cz
Mateřské
znaménko
Inic. teologa
Říhy
Orientální
tanečnice
11/2008
Sídlo společnosti Pražská plynárenská, a. s.
Praha 1-Nové Město, Národní 37, 110 00
Tel.: 267 171 111 • Fax: 267 171 030
www.ppas.cz
Služby pro domácnosti a maloodběratele
• Jungmannova 31, Palác Adria, 110 00 Praha 1
• U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle,
budova č. 37
Pracovní doba:
Pondělí až čtvrtek: 9.00–18.00 hodin
Pátek od 9.00 do 12.00 hodin
3. díl tajenky
Čistidlo
na skla
Kontakty společnosti
8
2
5
1
Vydavatel: Gallery, s. r. o.,
Legerova 70, 120 00 Praha 2.
Na návštěvě
u zákazníka –
Aquapalace
Praha
Vyhlášení
výherců
soutěže
v dětské
kresbě
Šéfkuchař
Jiří Král
je patriotem
české kuchyně
Prof. PhDr. Petr Weiss
Práci si domu
nenosím
Na navštěvě u zákazníka
Aktuality
Text Jan Žákovec • Foto archiv Aquapalace Praha a J. Žákovec
Když se na počátku devadesátých let otevřely hranice, začali někteří z nás navštěvovat aquaparky v Německu,
Rakousku nebo Maďarsku a bývali uchváceni kvalitou služeb a pestrostí nabídky. Mezitím i u nás začaly vyrůstat aquaparky, k nejznámějším patří Babylon v Liberci nebo Aquapark Kladno. V květnu letošního roku se svého
»vodního světa« dočkali i Pražané. V komerční zóně Průhonice Čestlice byl otevřen největší aquapark na území
České republiky i ve střední Evropě – Aquapalace Praha. Spojuje v sobě moderní technologie, vybavení, nejnovější trendy ve vodních zábavách, atrakcích, fitness programech a rovněž v péči o tělo.
Aquapalace
Praha
mořských ježků. Z podhladiny jednoho z bazénů můžete
pozorovat tři skutečné žraloky černoploutvé. Jednotlivé
paláce jsou protkány umělými řekami – celkem 100 metrů divoké a 350 metrů pomalé. To vše s vodou o teplotě
28 stupňů a teplotou vzduchu 30 stupňů.
Saunový svět – pohlazení
pro tělo i duši
Pokud máte rádi saunování, jistě oceníte celkem 12
druhů saun, které se nacházejí jak ve vnitřní, tak ve venkovní části areálu. Jednotlivé sauny mají různě vysoké
teploty vzduchu a procento vlhkosti, proto se nemusíte
bát, že si nevybere tu pravou. Ať typické prostředí finských saun, římské lázně s caldariem, osmánská tradice
v tepidáriu nebo ruská baňa – každá sauna vám přináší
Pražská plynárenská
a České nebe
Č
eské nebe je název nové hry, kterou uvádí Divadlo Járy Cimrmana
a která vznikla také díky podpoře Pražské plynárenské.
Nová, v pořadí již patnáctá hra tohoto legendárního divadelního souboru České nebe pochází opět z pera pánů Svěráka a Smoljaka. Hra je výjimečná i tím, že je nejvýpravnější, hraje v ní téměř celý soubor a byla i nejnákladnější. Symbolický je i termín uvedení – její
premiéra se uskutečnila 28. října 2008.
Poslední dílko Járy Cimrmana, které shodou náhod objevili v mydlovarském cukrovaru, vyvrací mýtus, že stopa českého génia mizí v zákopech první světové války. Tento český všeuměl se neztratil, ale po celou
dobu války se intenzivně připravoval na poválečnou situaci v českých
zemích. Právě psaním hry o českém nebi. Děj se skutečně odehrává
na nebesích, kde nebeská komise ve složení praotec Čech, svatý Václav, mistr Jan Hus, Komenský, Havlíček Borovský a babička Boženy
Němcové, zastupující ženský prvek, zvažuje koho schválí a koho neschválí do českého nebe. Což je poněkud složité, protože čeští vojáci
bojují na více frontách... Jak rozhodli, se už dozvíte na představení.
A
Dagmar Hartmanová • Foto Milan Malíček
Představujeme CD
Ježek ve foyeru
Č
tenáři našeho časopisu našli v tomto čísle dárek od naší dceřiné
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., hudební CD
s názvem »Ježek ve foyeru«. CD obsahuje třináct písní Jaroslava
Ježka v podání klavíristy Vojtěcha Eckerta v Žižkovském divadle Járy
Cimrmana. Stačí vyjmenovat jen některé nejznámnější - Když jsem
kytici vázala, Nebe na zemi, Život je jen náhoda, Stonožka, Svět patří
nám, Tmavomodrý svět.
Herci Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák a Petr Brukner o tomto CD napsali:
Před každým představením Divadla Járy Cimrmana hraje divákům
v předsálí živý klavírista. Když má službu Vojtěch Eckert, nikdy nevynechá melodie Jaroslava Ježka.
A my herci jsme rádi, protože humor, který pěstujeme, má své prameny tam, kde Ježkovy písně zněly poprvé – v Osvobozeném divadle.
Jeden z našich nejtalentovanějších jazzových pianistů Vojtěch Eckert (1956) je původním povoláním lékař. Když sledujete běh jeho prstů po klávesách, ani na chvíli nezalitujete, že konvertoval z doktorského křesla na černou otočnou stoličku. Eckert Jaroslava Ježka miluje,
lásku mu vyznává tím, že se jeho skladbami prochází s nápaditou hravostí, jako by s ním rozmlouval.
Staňte se svědky těchto rozmluv dvou muzikantských duší.
2
U PLYN ÁRNY 1 1 /2 0 0 8
quapalace Praha nabízí na celkové ploše 16 tisíc
m2 různé možnosti trávení volného času aktivním
způsobem. Pro svůj provoz využívá také nejmodernější technologie zemního plynu a patří k významným
zákazníkům Pražské plynárenské, a. s. Proto jsme se
rozhodli Aquapalace navštívit a představit ho našim čtenářům. Naším průvodcem po vodním světě byl výkonný
ředitel GMG Aquapark Prague, a. s., Ing. Roman Štěrba,
který nás provedl celým areálem, ukázal všechna zařízení, osvětlil nám všechny údaje a požadavky i seznámil
s dalšími záměry společnosti do budoucna.
vštěvníky lákavé. Milovníci vln uvítají bazén s umělým
vlnobitím, které navozuje pocit opravdových mořských
vln. Pro nejmenší návštěvníky jsou určena brouzdaliště
a skluzavky. Pro chvilky odpočinku jsou k dispozici vířivky a masážní lavice. V Paláci relaxace můžete plavat
v bazénu, vyhřívat se v několika vířivkách či odpočívat
na písečné pláži. Těm, kdo si chtějí vyzkoušet potápěčský ponor, nabízí Vodní svět potápěčský tubus o hloubce 8 metrů. Mezi další oblíbená místa Vodního světa
patří Korálový dóm s třemii akvárii, která jsou domovem pestrobarevných rybiček, mořských hvězdic nebo
něco specifického. K uvolnění, relaxaci i ochlazení organismu slouží vířivky, ochlazovací bazény či venkovní
terasy. Vhodným doplňkem saunovacího rituálu jsou
také Kneippovy lázně.
Spa – hebký dotek luxusu
Mnoho žen a mužů ocení služby nabízené lázeňským
spa centrem. Je to místo, kde bezpochyby můžete znovu
načerpat síly a dodat tak tělu potřebnou energii, která
nám v období chladných měsíců často schází. Relaxační
Vodní svět – zábava
pro celou rodinu
Dominantou aquacentra s rozlohou téměř 10 tisíc m2 je
Vodní svět. Na své si zde přijde opravdu každý, od milovníků adrenalinu, přes vyznavače mořského vlnobití,
až po jedince, kteří preferují kondiční plavání a relaxaci.
Díky prosklenému obvodovému plášti budovy je všude dostatek denního světla a návštěvníci mají pocit,
že relaxují pod širým nebem. Pokud dáváte přednost
čerstvému vzduchu, je také k dispozici venkovní část,
kde si, v případě hezkého počasí, můžete vychutnávat
sluneční paprsky a koupání pod širým nebem. V letních
měsících se navíc ve Vodním světě pravidelně konají
zábavné večery, během kterých si v klidu přímo z bazénu
můžete vychutnat živý hudební koncert nebo si dopřát
tóny exotické hudby při pátečních Karibských party.
Vodní svět je tvořen třemi paláci – Palácem dobrodružství, Palácem pokladů a Palácem relaxace. V Paláci dobrodružství se vyřádí milovníci skluzavek a tobogánů. Návštěvníci se mohou projet na šesti tobogánech
(nejdelší z nich měří 140 metrů) a třech skluzavkách.
Palác pokladů ocení nejvíce menší děti. Pirátský koráb
se skluzavkou do brouzdaliště a množství menších bazénků s kresbami mořských živočichů jsou pro malé ná3
Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s.
Body Care Studio Mystic Temple
Představení partnerů
Pražské plynárenské, a. s.,
pro držitele Zákaznické karty
Wellness centrum Radlice
Tento měsíc představujeme zcela originálního partnera, který se zaměřuje na relaxaci a regeneraci lidského
těla – největší salon thajských masáží a kosmetických služeb – Body Care Studio Mystic Temple. V tomto období, kdy pomalu přichází zima, vám Mystic Temple poskytuje širokou škálu služeb, při kterých si odpočinou
dámy i pánové. Načerpají zde sílu a získají nové sebevědomí. O rozhovor jsme požádali paní Lýdii Sobotkovou,
manažerku marketingu.
prostor nabízí privátní sauny s vířivkami, hydromasážní
vany, tělová ošetření a masážní procedury, rassoul, hammam i lávové kameny. Samozřejmě nechybí kosmetické
služby, manikúra, pedikúra nebo solárium.
Fitness – energie na dosah
Pokud chcete potrápit tělo, zamiřte do moderního
dvoupodlažního plně klimatizovaného fitness centra,
vybaveného 44 stroji. V rozsáhlé kardiozóně na vás čeká 54 bruslařských, veslařských, crossových a dalších
trenažérů. Součástí nabídky jsou také skupinová cvičení
– spinning, aerobik, pilates, power jóga. Každý klient
zde může získat nejen tréninkový program, ale třeba
i jídelníček na míru.
Další služby
Při tom všem samozřejmě vyhládne. V areálu je několik
možností občerstvení. Restaurace vás přijmou i v plavkách a při konzumaci z vás může odkapávat voda. Peníze
v plavkách schovávat nemusíte, všechny platby probíhají pomocí čipu, který dostanete při vstupu. Čipem si
otevíráte dveře do různých sekcí, platíte v restauracích,
za půjčení županu a ručníku. Vše vám »spočítají« až
na konci při odchodu. Součástí areálu jsou i kadeřnictví,
kosmetické služby, menší prodejny a obchody s plaveckými potřebami. Návštěvníkům je k dispozici bezplatné
parkoviště s kapacitou 600 parkovacích míst.
Budoucnost
Maximální současná kapacita areálu je 2 100 návštěvníků. Rekord byl zaznamenán 27. října, kdy Aquapalace
navštívilo více než 5 tisíc návštěvníků. Takový počet
v průběhu jednoho dne nebyl dosažen dokonce ani
během letních prázdnin, kdy se denní návštěvnost pohybovala okolo 3,5 tisíce návštěvníků. Cílem je 1 milion
návštěvníků ročně. Počet zájemců o komplexní služby
vodního světa roste, a tak bude ještě v letošním roce
Aquapalace Praha, Pražská 138
Obchodní zóna Průhonice – Čestlice
251 01 Říčany
Recepce: +420 271 104 111
E-mail: [email protected]
www.aquapalace.cz
Otevírací doba: 10.00–22.00, 365 dní v roce
Provozovatel: GMF AQUAPARK PRAGUE, a. s.
Jak se do Aquapalace Praha dostanete?
Autem: dálnice D1, Exit D6,
komerční zóna Průhonice – Čestlice u Prahy
Autobusem, MHD: autobusy číslo 324, 325, 328,
363, 385 z metra Opatov
Aquabus: Zdarma pravidelná linka
metro Opatov – Čestlice Aquapalace a zpět
4
U PLYN ÁRNY 1 1 /2 0 0 8
v sousedství otevřen nový čtyřhvězdičkový hotel. Hosté
uvnitř naleznou 230 dvoulůžkových pokojů s 500 lůžky,
restauraci a konferenční centrum s kapacitou více než
600 osob.
Technologie a zemní plyn
v Aquapalace Praha
Aquapalace Praha má ocelovodřevěnou konstrukcí
a prosklenou střechou. Celá stavba má půdorys trojúhelníku a dále se dělí na tři další části. Každý z trojúhelníků
má hranu o délce 138 metrů, výška stavby je 12 metrů.
Tři paláce Vodního světa – bazénové haly – mají tvar
kosoúhlého půdorysu a jsou zaskleněné transparentními střechami tvaru plochých pyramid, každá o ploše
2 100 m2. Pro aquapark je nezbytností složitý systém
vzduchotechniky a odvětrávání a samozřejmě technologie úpravy vody, tedy prvky souhrnně označované
jako bazénová technologie. Množství vody v bazénech je
2,8 milionu litrů. Při stavbě se myslelo i na ekologii. Fungují zde tepelná čerpadla, výměníkové jednotky, využívá
se odpadní teplo.
Aquacentrum má svoji vlastní čistírnu vody. Pokud jde
o hygienu, má veškerá teplá voda v bazénech akvaparku jištění proti bakteriím Legionelly. Dokonce si provozovatel vyrábí i část elektřiny sám v plynových kogeneračních jednotkách.
Zemní plyn je v Aquapalace Praha využíván pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny. V energetickém centru
jsou instalovány dvě kogenerační jednotky a dva plynové
kotle. Základem kogeneračních jednotek TEDOM Quanto
C400 je plynový pístový spalovací 12válcový motor Caterpillar a synchronní generátor. Elektrický výkon jednotky
je 390 kWe, tepelný pak 560 kWt, hodinová spotřeba se
pohybuje okolo 110 m3. Celková účinnost kogeneračních
jednotek dosahuje 87 % (elektrická 36 %, tepelná 51 %).
Veškerá z plynu vyrobená elektřina (cca 20 % celkové
spotřeby) se spotřebuje v areálu pro osvětlení, vaření,
nejrůznější bazénové technologie a otop saun. Potřeby
vytápění, vzduchotechniky a výrobu teplé vody zajišťují
2 teplovodní kotle Ignis, každý o výkonu 2 150 kW, s hořáky Weishaupt. Kotle jsou vybaveny kaskádovým spínáním podle požadovaného výkonu. Plynové technologie
v energetickém centru jsou dimenzovány nejen na pokrytí stávajících energetických potřeb aquacentra, ale
i pro nový hotel a konferenční centrum.
Dobrý den paní Sobotková, představte prosím čtenářům
váš salon Mystic Temple.
V naší práci vycházíme z původních thajských principů chápání systému péče o tělo v jeho úzké vazbě
na stav mysli a jeho harmonickým spojením. Krása lidského těla a tváře roste s uvolněným a povzneseným
stavem ducha. Nejkvalitnější tělová, vlasová a masážní
kosmetika, nejmodernější kosmetické přístroje a lidské
ruce a víra ve své poslání našich pracovníků jsou hmatatelnou stránkou Mystic Temple. Nezaměnitelná thajská
atmosféra, pocit sounáležitosti a oddanosti představují
mystickou stránkou našeho salonu. Nabízíme vám unikátní koexistenci dvou světů, východního a západního,
spojení časů dávných s tím dnešním, tradičních praktik s nejmodernějšími přístroji a kosmetikami, péči thajských a českých rukou a srdcí.
Jednou ze zásadních procedur, které nabízíte jsou,
thajské masáže. O jakou masáž se jedná?
Tradiční thajská masáž je úzce spjata s buddhistickým učením. Základem tradiční thajské masáže je nauka o neviditelných liniích procházejících lidským tělem.
Masér požívá na klientovi cviky jógy a promačkává tzv.
body energie, masáž konkrétních svalů má až druhý význam. Na rozdíl od klasické švédské masáže, která je většinou předepsána lékařem, soustředí se na určité pro-
blémové partie a je masírováno svalstvo
a měkká tkáň, vám thajská masáž nabídne
celkovou relaxaci, uvolnění mysli a navození pocitu harmonie těla a duše. Je však
nezbytné, aby pravá thajská masáž byla
prováděna dle původních receptur, a to
pouze zkušenými a v thajských školách
vyškolenými odborníky.
Jsou různé druhy masáží, nabízíte jenom thajské?
Specializujeme se na thajské masáže, kterých je několik druhů, dle přání
zákazníka.
Nabízíme rovněž klasické masáže a také speciální masáže například Medová
masáž, bambusová masáž Bamboo, Mystic face atd.
Nabídka masáží je opravdu široká. Co
další služby?
V horním podlaží našeho luxusního salonu nabízíme širokou škálu kosmetických
služeb od unikátní kosmetiky Darphin,
od které nabízíme nejen pleťové ošetření pro dámy Bon Jour, ale i pro pány Jean
Paul. K našemu profesionálnímu i zkrášlujícímu ošetření z oblasti Thalgo patří
úžasná tělová ošetření, vysoce relaxační a velmi účinná na detoxikaci, konturování a zpevnění těla.V kadeřnickém studiu
vám pak za použití kosmetiky vyšší třídy
Wella a profesionální kosmetiky Redken
dokáží naše kadeřnice vytvořit dokonalý
účes dle vašeho přání včetně společenského.
Vím, že stále rozšiřujete vaše služby, máte nyní nějaké novinky?
Ano, snažíme se aby naše služby byly komplexní
a uspokojily každého klienta. Nově nabízíme prodlužo-
Společnost byla založena jako nadstavba stávajících služeb v rámci víceúčelového sportovního areálu SK Motorlet Praha a to v oblastech, které se zaměřují na komplexní služby tzv.péče o tělo. Mottem
je heslo »Sport – zdraví – krása«. Aktivity jsou zaměřené na formování postavy, detoxikaci organismu, zpevnění svalstva a celé postavy, lymfatické
drenáže, odstraňování celulitidy, rehabilitační a regenerační metody.
Prostory plaveckého bazénu poskytují nadstandardní služby v oblasti fitness, wellness, plavání,
halových sportů a dalších doplňkových aktivit, jako
jsou Solární studio, Kryosauna, Pilates studio a Vacu studio.
Poskytnutá sleva pro držitele Zákaz. karty PP, a. s.:
10–25 % na služby dle jejich charakteru a bezplatná příprava individuálních tréninkových programů.
Adresa: Radlická 298/105, Praha 5
www.wellnessradlice.cz
Aktuální informace o Zákaznické kartě a přehled
partnerů naleznete na www.ppas.cz,
nebo v letáku v našich obchodních kancelářích.
Přejeme vám hodně příjemných zážitků s vaší
Zákaznickou kartou PP, a. s.
vání a zhušťování vlasů unikátní metodou, bez poškození vlastních vlasů. V kosmetice máme novinku permanentní make-up a nejluxusnější pleťové ošetření Ceremony of Gold. Z masáží nabízíme novinku Ba Guan masáž
a bambusovou masáž Bamboo.
Váš rozsáhlý salon nabízí opravdu nevídané na jednom místě, proto nám na závěr řekněte, kde je možné
získat více informací o salonu i nabízených službách?
Veškeré informace, nabídka služeb a přesné specifikace procedur lze nalézt na www.mystictemple.cz, nebo na [email protected]
Telefon: 221 779 510 – 4
Adresa: Dlouhá 39, Praha 1
Moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho spokojených zákazníků.
Zuzana Floriánová
Nezapomeňte se zúčastnit čtenářské soutěže s Mystic Temple na straně 11. Na 1 vylosovaného výherce čeká dárkový voucher
s relaxační thajskou masáží na 60 minut a elegantní deštník.
Naše čtenáře upozorňujeme na to, že se Zákaznickou kartou PP, a. s., mají u Mystic Temple slevu ve výši 15 % na thajské
a klasické masáže, 10 % na veškeré kosmetické i kadeřnické služby.
5
Rozhovor
Jefim Fištejn • Foto archiv
Jak se vám jeví sexuální chování Čechů v mezinárodním srovnání?
Sexuální chování Čechů se samozřejmě moc neliší
od sexuálního chování jiných národů, až na jednu věc –
ta se však netýká chování, nýbrž postojů. Češi jsou
ve srovnání s jinými národy v otázkách sexu vůbec nejtolerantnější a nejliberálnější.
My jsme se v našich výzkumech ptali reprezentativního souboru českého obyvatelstva v počtu 1000 mužů a 1000 žen na jejich vztah k homosexualitě, promiskuitě, prostituci, pornografii, mimomanželským stykům,
předmanželskému sexu, k masturbaci, antikoncepci,
interrupci atd. – ve všech ohledech to vypadá tak, že
Češi jsou podstatně tolerantnější než jakýkoli jiný národ, kde srovnatelné výzkumy proběhly, to znamená,
že jsme ve svých postojích liberálnější než Američané,
Britové, Francouzi, Němci. Čím to je? My si to vysvětlujeme především tím, že česká společnost je nejsekulárnější na světě, nejméně lidí se u nás hlásí k jakékoli církvi či náboženství. Víme přitom, že právě v otázce sexuality je náboženské přesvědčení tím činitelem,
který nejvíce ovlivňuje konzervativnost nebo liberálnost postojů. Domníváme se, že právě ateizmem je dána ta neobvykle velká tolerantnost Čechů a Češek v sexuálních otázkách.
Děláte také soudního znalce v oboru sexuologie.
Pracujete v současné době zrovna na tzv. kuřimské kauze. Víme, že posudky jednotlivých odborníků se často
různí a zejména v tomto případě jsme byli svědky přímo
protichůdných znaleckých posudků. Jak je to možné?
Nesvědčí to o tom, že sexuologie je spíše dojmologií
než exaktní vědou?
Skutečnost, že různí znalci někdy mívají rozlišné názory na stejný případ, nesvědčí o žádné systémové chybě.
Stejně tak jako fakt, že vyšší soudní instance v odvolacím řízení někdy úplně zruší rozsudek nižšího soudu a má
na věc jiný názor, nesvědčí ještě o selhání justice.
Vznikají v současné době nějaké zvláštnosti nebo
úchylky v sexuálním chování podmíněné dobou, moderními technologiemi atd.? Jak se vůbec liší sexuální
chování a zvyklosti v mezigeneračním srovnání?
V mezigeneračním srovnání se sexuální chování samozřejmě dost liší. Všichni víme, že u generace, která začínala sexuálně žít a byla vychovávána před 2. světovou
střednictvím chatu, eventuálně na vizuálním kamerovém kontaktu mezi dvěma lidmi na dálku, včetně sexuálních aktivit zprostředkovaných třeba internetem. Ale
také třeba internetové seznamky, diskuze v rámci internetového sexu, přístupnost pornografie v jakékoli podobě, to znamená i v té, která uspokojí i ty nejzvláštnější
fetišistické fixace atd.
S jakým nejbizarnějším příkladem sexuálního chování jste se ve své praxi setkal? Je něco, co zaráží
i odborníka?
Snažím se být velmi nestranný a zachovat si odstup
od všech svých pacientů, i od těch nejzvláštnějších projevů lidské sexuality. Ale čemu jsem osobně nepřivykl,
je fetišistická fixace na výkaly. I ta existuje - mnoho lidí
je skutečně sexuálně vzrušováno manipulací s exkrementy. V této oblasti mi někdy dá práci zachovat si pro-
jste již zcela saturován? A jak vůbec vznikla ta touha
zahrát si ve filmu?
Tak to je spíše recese. Pro mne je to stejná recese
jako když v 70. letech hrál role psychiatrů Dr. Miroslav
Plzák. Stejně tak i já jsem byl vyzván k zahrání podobných roliček v některých českých filmech mými kamarádkami Irenou Pavláskovou nebo Jitkou Němcovou.
Pak jsem dostal i významnější roli od mladého, ale velmi nadějného režiséra Dolenského ve filmu Chyťte doktora! Podle slov pana režiséra byl ten film inspirován
mými články v populárním tisku o tom, že vlastně celoživotní monogamie není pro člověka tou úplně nejpřirozenější formou soužití.
A co je nejpřirozenější formou soužití?
To je ta základní otázka evoluční sexuologie – jací
vlastně jsme? Jak jsme designováni evolucí? Zda jsme
zcela odumírá a že budoucí lidská společnost nebude
založena na rodině.
To je velmi složitá otázka. My vidíme, že model rodiny se samozřejmě mění. Rodina byla po tisíce let institucí, která nejlépe zajišťovala ekonomické vztahy, dědičné majetkové vztahy, rodinné aliance. V minulosti nikdo
nepomyslil na to, že by se lidé měli brát na základě lásky.
To je záležitost až pozdního kapitalismu. Rodina založená na lásce, představa, že se lidé mohou vzít na základě
zamilovanosti, je koncepce až 20. století. Tato koncepce romantické lásky, respektive manželství jako stvrzení lásky dvou lidí, vedla k tomu, že ostatní funkce rodiny
v 21. století ztratily na významu. Ta změna souvisí především s emancipací žen, hlavně s jejích ekonomickou nezávislostí. Dnes vidíme, že model rodiny se nesmírně diversifikuje. Máme teď děti vyrůstající s jedním rodičem,
Práci si domu nenosím
K
dyž jsme se před lety seznámili, studoval jste
psychologii. Stal jste se nakonec čelným českým
sexuologem. Proč?
V podstatě jsem se stal sexuálním psychologem, protože sexuologie je lékařská profese, studuje se v rámci nástavbové atestace po psychiatrii, urologii nebo gynekologii. Jelikož jsem vystudoval psychologii, nemohu
být sexuologem v tom lékařském slova smyslu. Nicméně
pokud se ptáte na to, jak jsem se stal sexuálním psychologem, tak odpovím, že to byla náhoda, jak už to v životě
často bývá. V roce 1982 jsem nastoupil do psychiatrické
léčebny Horní Beřkovice a jediné volné místo bylo právě na sexuologickém oddělení. Tam jsem začínal a tam
jsem zůstal další čtyři roky. Sedm let jsem pak pracoval na sexuologickém oddělení v psychiatrické léčebně v Bohnicích a od roku 1993 pracuji jako psycholog
v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Vaše jméno je opentleno řadou vědeckých titulů, jste
profesor, doktor atd. Existuje ještě nějaký titul, který
nemáte a který byste chtěl mít?
Ne, už neexistuje žádný titul, který bych mohl získat. Ale co jsem chtěl, a už od patnácti let vím, že toho
nedosáhnu, to byla Nobelova cena. V patnácti jsem si
6
U PLYN ÁRNY 1 1 / 2 0 0 8
uvědomil, že Nobelovku nikdy mít nebudu a musel jsem
se s tím nějak smířit. A myslím, že se mi to nakonec docela povedlo.
Soudě podle množství sexuologů v ČR bychom mohli
dojít k závěru, že tento obor v současnosti prožívá nebývalý rozmach. Je to pravda? Pokud ano, čím to je?
Není to pravda, protože sexuologů ve skutečnosti tak moc není. Na 10 milionů obyvatel v České republice je celkem asi 170 sexuologů a Sexuologická společnost patří k nejmenším odborným společnostem vůbec. To, že ten pocit může vzniknout, je způsobeno pouze
tím, že téma sexu je značně atraktivní a všechny noviny, časopisy, televize, rádia vlastně těch pár sexuologů značně využívají. O sexu hovoříte s pacienty nebo kolegy po celý pracovní den. Nevede to k utlumení vlastního zájmu o sex?
Já o tom mluvím hlavně celý den s pacienty – a ten
pacientský sex je většinou něco úplně jiného, než je ten
většinový. Spojitost s něžným milováním, jak ho známe
my, je u deviantních pacientů přerušená, takže si myslím, že to ani příliš neovlivňuje naší sexualitu osobní. Je
to stejné jako když gynekologové celý den pracují s ženským genitálem, a přesto to neovlivňuje jejich pohled
na vlastní manželky a přítelkyně.
válkou, bylo chování konzervativnější než chování dnešní mládeže. Tehdy byl průměrný věk prvního styku kolem
19 let, zatímco u dnešních mladých lidí je to v průměru
17 a půl. Víme ale taky to, že dnešní mladí lidé se chovají zodpovědněji, než se chovaly předchozí generace.
Například po sametové revoluci stoupl několikanásobně
počet žen užívajících účinnou hormonální antikoncepci
a v souvislosti s tím samozřejmě nebývale, ve světě naprosto unikátně, klesl počet interrupcí – a to na čtvrtinu původního stavu z roku 1989. Ptal jste se i na to, zda
nevznikají nové deviantní projevy, nové úchylky. Nové
deviace sice nevznikají, ale existují nové podoby těch
starých. Například v oblasti fetišistické. V 19. století byl
velmi rozšířený fetišismus hedvábí. Ten dnes už vůbec
nevidíme. Ale dnes máme na druhou stranu mnoho fetišistů gumy – ti předtím být vůbec nemohli, protože tehdy guma ještě neexistovala.
Stále ale převládají fetišistické fixace na dámské
prádlo, punčochy, botičky, anebo vznikly jiné fetišistické fixace – třeba na počítač nebo na mobil?
Že by vznikla fetišistická fixace na počítač, to jsem
ještě neslyšel. Počítač a internet však umožnily vznik
nových forem sexuality – virtuální sex. Znamená to jednak sex, který je založen na vzájemném kontaktu pro-
fesionální odstup. Nicméně chápu, že existují i lidé takto zaměřeni, chápu, že tito lidé nikomu neškodí a nejsou
nebezpeční ani sobě, ani svému okolí.
Jak se sexualita proměňuje v extrémních podmínkách – dejme tomu, ve vězení, na neobydleném ostrově
apod.? Existují přece různé pověry o tom, že v extrémních podmínkách se dokonce mění sexuální orientace
člověka.
To jsou skutečně pouze pověry. Výskyt homosexuálních styků ve vězení, zvláště u těch lidí, kteří jsou odsouzeni k mnohaletým trestům odnětí svobody, je skutečně
častější než je průměr, ale pouze jako náhražkové chování, Člověk, který vstupuje do vězení jako heterosexuál, odchází z vězení také jako heterosexuál a po propuštění navazuje plynule na svůj předchozí život s opačným
pohlavím. Homosexuální styky v nepřirozených podmínkách uvěznění jsou pouze náhražkové způsoby sexuálního uspokojení.
V poslední době se často objevujete jako odborníksexuolog nejen v televizních pořadech, ale také ve filmech. Je to spíše náhoda, nebo zpestření profesního
života? V televizi máte svůj pravidelný pořad, přispíváte
do časopisů a magazínů, jinými slovy, fušujete i do novinařiny. Je ještě něco, co byste chtěl zkusit dělat, nebo
designování jako monogamní, polygamní, promiskuitní,
harémoví? Jsme asi mírně promiskuitní druh. Většina
lidských společenství přitom byla polygynní, kde jeden
muž měl povoleno více manželek. Současná převažující povinně monogamní kultura a zákonodárství vlastně vyžadují, abychom žili v monogamních vztazích pokud možno po celé své životy. I to někteří z nás dokonce
zvládnou. Nejblíže pravdě na otázku, jaká je v této oblasti lidská přirozenost, bude asi odpověď, kterou dává
americký evoluční psycholog David Buss. Ten tvrdí, že
člověk má k dispozici celé spektrum různých sexuálních
strategií – promiskuitu, monogamii, polygamii – a aktualizuje tu kterou strategii vždy v závislosti na kontextu,
na situaci, na tom, co je aktuálně pro něho z reprodukčního hlediska to nejvhodnější.
Nyní je populární názor, že rodina jako způsob uspořádání lidského soužití je na ústupu, nebo dokonce
děti vyrůstající ve dvou rodinách rozvedených a znovu
oženěných rodičů, v rodinách s jednopohlavním rodičovským párem atd. To všechno dnes už existuje a přitom se naštěstí nezdá, že by lidská společnost ekonomicky, morálně, technicky, umělecky degenerovala. To
rozhodně ne. Vývoj je však v této oblasti bouřlivý a kde
to celé skončí, to zatím těžko odhadneme.
Jsme časopis Pražské plynárenské. Vyvolává u vás
slovo plyn nějaké konotace? Máte něco do činění
s plynem?
Celý život jsme používali plyn, jen posledních deset
let bydlím v tzv. elektrickém domě. Musím říci, že je to
jedna z velkých změn v mém životě – musel jsem si zvykat na elektrickou varnou desku. Vše na ní trvá déle, navíc je to dražší. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych sporák radši plynový.
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. (*1954) je český sexuolog (sexuální psycholog), klinický psycholog a psychoterapeut. Pracuje jako klinický psycholog v sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a je
vědeckým sekretářem České sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Zabývá se
sexuálními dysfunkcemi, deviacemi a transsexualitou. Je soudním znalcem v odvětví psychiatrie (specializace
na klinickou psychologii) a sexuologie.
7
Soutěž v dětské kresbě
Vyhlášení výherců
Soutěže v dětské kresbě
na téma Zemní plyn
nám pomáhá
Vaříme na zemním plynu
Připravila Tereza Špačková
Šéfkuchař Jiří Král
je patriotem české kuchyně
V
prázdninovém dvojčíslo našeho časopisu jsme vyhlásili dětskou
soutěž na téma »Zemní plyn nám pomáhá«. Soutěž byla určena
pro děti do 15 let.
Rádi bychom poděkovali všem talentovaným autorům, kteří se této
soutěže zúčastnili. Všechna výtvarná díla se nám velice líbila.
V nelehké roli poroty jsme po dlouhých debatách vybrali následující výherce, kteří budou za své umění
odměněni:
František Erlich
Pavlína Kalousová
Veronika Bartoňová
Pavel Hálek
Viola Bláhová
Filip Facincani
Katka Kvapilová
Denisa Černo
Tereza Hlaváčová
Aneta Nová
Nikola Horká
6 let
11 let
5 let
3,5 roku
8 let
12 let
11 let
8 let
7 let
4 roky
5,5 roku
J
ak se vám vařilo podle receptů známých osobností,
s nimiž vycházely během celého roku rozhovory
v tomto časopise? Je pro profesionála těžké řídit
se amatérskými recepty?
Vařilo se mi dobře. Nemám problém vařit podle receptu. I když musím přiznat, že některé kombinace a postupy nebyly moc obvyklé. I zpěvák může zpívat podle textu
někoho, kdo sám moc nezpívá, a profesionální kuchař
může i jednoduchý recept dovést k dokonalosti.
Kdy jste se doma zapojil do vaření a jaké jídlo jste
poprvé sám připravil?
Asi v pěti letech jsem se svou prababičkou udělal míchaná vajíčka. Měla hospodářství, tak jsem si je i sám
nasbíral.
Měl jste v rodině profesionálního kuchaře?
Ano, teta byla profik na studenou kuchyni, babička
dělala výčepní. Ale celá rodina ráda vaří.
U PLYNÁRNY 1 1 / 2 0 0 8
Co u vás rozhodlo o volbě povolání kuchaře?
Asi náhoda. V 15 letech jsem si nebyl jistý ničím, natož tím, co chci dělat. Jezdil jsem na motocyklu, tak jsem
chtěl dělat mechanika. Bavila mě i práce se dřevem, takže i truhlářem. Vařit mě také bavilo a děda říkal: »jíst se
bude pořád«, tak jsem šel na kuchaře. Ale chytlo mě to
až někdy ve 20 letech.
Kde jste po vyučení pracoval a doplňoval si profesní
kvality?
Začínal jsem ve Vinném restaurantu Pálava, který
byl ve své době nejlepší podnik Prahy 3. Já byl nejlepší učeň, tak jsem mohl do nejlepšího podniku. Tam mě
to začalo bavit. Nejdřív jsem chodil jako ucho pro pivo, skládal zboží, běhal na poštu. No, co bylo potřeba.
Ale po roce jsem začal postupovat. Dělal přílohy, saláty, studenou kuchyni, maso, omáčky a skončil po revoluci jako zástupce šéfkuchaře. Pak jsem byl šéfkuchařem Pivnice u Malvaze, pracoval v zahraničí a přišla
nabídka z Obecního domu na šéfa. Velký barák a velká
výzva. Najednou skoro 60 podřízených a mezi tím soutěže a stáže v zahraničí.
Máte nějaký profesní vzor u nás a ve světě?
U nás pana Nódla, výborného kuchaře a laskavého, hodného člověka, který mi vždy rád poradil a pomohl. A z těch světových obdivuji ze staré generace Francouze Augusta Escofiera, který položil základ světové
a francouzské moderní kuchyně a pro celý svět udělal
hrozně moc na poli gastronomie. Z novodobých se mi líbí Jamie Oliver, který předvádí moderně a stylově pojaté
vaření pro širokou veřejnost. Díky němu proniká do tajů vaření tisíce lidí.
Specializoval jste se na určitou kuchyni?
Nespecializoval, vařím světovou moderní kuchyni
s prvky francouzské. Znamená to, že mám rád vše dobře připravené a naservírované. S chutí a vůní je to jako
s módou, ale jen vy si nakonec určujete, co vám chutná
a co ne. A tak mám i já období, kdy mi chutná, vařím a preferuji určitou kuchyni nebo právě sezonní surovinu.
Od kdy pracujete v Obecním domě a jakou dobrotu,
kterou tam nabízíte, nám můžete doporučit?
Pracuji tam již 10 let. Z francouzské kuchyně doporučuji Coq au vin – kohoutek na víně, nebo výborné
foie gras – bílá kachní či husí játra v několika variantách, čerstvé ryby, vynikající jehněčí kolínko nebo hovězí líčka, černé lanýže s rizotem..., no je toho opravdu ještě hodně.
Dají se najít u české kuchyně nějaké přednosti?
Určitě, považuji se za patriota všeho českého, jak surovin, tak pokrmů. Používáme co nejvíce českých surovin. Bohužel musíme brát i zahraniční produkty, ale
jak to jde, preferuji české suroviny a českou chuť. Jaké
má přednosti česká kuchyně? Je přece naše, výborná
a národní. Jak si ji uvaříme, taková je. Nemám rád řeči typu, že je tučná atd. Je to jenom o tom, kde se stravujete a jak dotyčný kuchař vaří. Pokud vám někdo zalije vepřovou pečeni vypečeným tukem, tak je to tučné, ale je-li šťáva dle receptu, tak je v ní minimum tuku,
ale hodně chuti!
Kdo vaří u vás doma a jak vypadá váš sobotní
oběd?
Samozřejmě manželka, ta je doma šéfkuchař a vynikající! Když jsem doma v sobotu, tak udělá většinou nějakou klasiku, naposledy to byl řízek s novým bramborem a okurkovým salátem.
Vaří profesionálové podle kuchařek? Máte nějakou?
Ano, vaří, ale ne každý to přizná. Starší zkušený kuchař ví, že jídel, která nevařil a ještě neochutnal, je stále hrozně moc. Mladý sebevědomý a nezkušený kuchař
vám suverénně řekne, že umí téměř vše a jídla si vymýšlí
sám. Člověk, a kuchař obzvlášť, se učí celý život. A chceli jít dopředu, tak se musí poučit a jít s dobou. A ta je sakra rychlá! Složité, nové a cizokrajné pokrmy bez receptu
připravit nelze. Napodruhé či potřetí už máte představu
a lze si daný recept vylepšit nebo zdokonalit dle svého,
ale základem je znalost receptu a chuti pokrmu. Při posledním stěhování před 3 roky jsem balil 4 přepravky kuchařek a dnes jich může být tak sedm. Mám slabost pro
staré české kuchařky a antikvariátní kousky.
Foto Zdeněk Lhoták
Jiří Král je šéfkuchařem Francouzské a Plzeňské restaurace v Obecním domě v Praze 1 na náměstí Republiky. Můžete ho vidět v sobotu v podvečer na ČT 1 v pořadu Kuchařská pohotovost. Za své kuchařské umění
získal bezpočet medailí v domácích i zahraničních
soutěžích. Absolvoval několik praxí a stáží v Paříži,
Německu, Švýcarsku, Skotsku, Norsku, Itálii i v Indonésii. V roce 1996 získal titul Kuchař roku ČR. Je šéfem
soutěžní sekce AKC ČR, lektorem odborných seminářů
pod záštitou EU, předním českým Food stylistou. Je
také kapitánem národního týmu kuchařů a cukrářů ČR
a členem Chaine des Rotisseurs – společenství kulinářského umění a gastronomie. Publikoval řadu článků, vydal kuchařku Jedlá krása a kuchařku národního
týmu Talent a profesionalita, Excelent Menu.
8
Text Blanka Dražanová • Foto Miloš Svoboda
Kohoutek dušený
v červeném víně podle
Jiřího Krále
1 střední kuře, 100 g oleje (pro dietáře) nebo 200 g
uzené slaniny na nudličky (pro labužníky), 1 litr kvalitního červeného polosuchého vína, 250 g šalotky,
150 g rybízové marmelády, 250 g silného kuřecího
vývaru (ve studeném stavu želé), případně (masox),
sůl, pepř, cukr
Kuře rozdělíme asi na 8 menších kousků, které osolíme a opepříme. Na rozehřátém oleji, lépe slanině,
zpěníme jemně nakrájenou šalotku a přidáme marmeládu. Asi 3 minuty restujeme, zalijeme vínem a přivedeme k varu. Přidáme kostku vývaru a naporcované kuře. Po chvilce ochutnáme a lehce ochutíme solí
a pepřem (opravdu lehce, protože budeme ještě vařit). Pozvolna vaříme, spíše dusíme, přikryté pokličkou do změknutí (při zatáhnutí jdou vyndat hlavní
kosti). Hotové maso přendáme do jiného kastrůlku
a přikryjeme. Omáčku přivedeme do prudkého varu a svaříme na 0,7 až 0,5 l. Pak případně dochutíme,
ale možná to nebude potřeba, protože chuť zesílí při
vyvaření vody. Případně zahustíme škrobem rozmíchaným ve studené vodě. Při podávání maso přeléváme omáčkou. Podáváme se šťouchaným bramborem
ale i rýže na kari je moc dobrá! Francouz si dá bílou
bagetu a omáčku nezahušťuje a nesladí.
9
Soutěže 11/2008
Historie
Stalo se před 130 a 90 lety
Vzpomínka na dvě osoby, které se významně
zasloužily o výstavbu michelské plynárny
Ing. Karel Jedlička
Dne 2. listopadu 1878 se v Kutné Hoře narodil Ing. Karel Jedlička, první ředitel Pražské obecní pynárny v Michli a předseda Plynárenského a vodárenského sdružení
(obr. 1). Ing. Karel Jedlička byl, jako městský stavební
rada, jmenován 1. prosince 1924 přednostou kanceláře pro stavbu moderní strojní plynárny v Michli (obr. 2).
Zasloužil se o postavení plynárny v rekordním čase bez
překročení rozpočtu. Dne 15. února 1927 se stal prvním
jejím ředitelem. V r. 1929 byl zvolen předsedou Plynárenského a vodárenského sdružení. V r. 1937 byl Jedlička
znovu zvolen předsedou Plynárenského a vodárenského
svazu. Ředitelem michelské plynárny a předsedou svazu byl až do r. 1939, kdy odešel do důchodu.
Dětská soutěž s časopisem
Pražské plynárenství
na téma:
Návrat plynových lamp
Jak již bylo uvedeno, poslední svítiplynové lampy zhasly v Praze na Hradčanském náměstí v roce 1985. Dlouhá
léta pak nebyl o plynové osvětlení zájem. Až v roce 1997 v rámci 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě Pražská plynárenská, a. s., provedla obnovu funkce původní plynové pochodně na sousoší Ladislava Šalouna ...(tajenka popletených rčení) ve svém areálu v Michli. Po 17 letech se plynové pouliční osvětlení vrátilo i do ulic Prahy.
Prvních devět lamp bylo přestavěno na zemní plyn v Michalské ulici na Starém Městě v říjnu 2002. V dalších letech
následovaly Uhelný trh, ulice Melantrichova, Vejvodova, Celetná, Staroměstské náměstí, Malé náměstí, ulice Železná, Rytířská a Karlova. Před Pražský hrad na Hradčanské náměstí se plynové světlo vrátilo v květnu 2006, kdy
po několikaměsíční rekonstrukci byl zprovozněn unikátní historický osmiramenný kandelábr veřejného plynového
osvětlení z roku 1867. V Praze tak dnes opět svítí více než ...(tajenka číselné křížovky) plynových lamp.
Popletená rčení
Vyber správný konec
rčení a písmeno, které je
uvedeno za ním, napiš do
tabulky ke stejnému číslu,
jako má jeho začátek.
František Titěra
Obr. 1 – Ing. Karel Jedlička – stavitel a první ředitel
plynárny v Michli
Obr. 3 – Vrchní správní rada Pražské obecní plynárny
František Titěra
Dne 29. listopadu 2008 tomu bude právě 90 let, co byl
předsedou správní rady Pražské obecní plynárny zvolen
vrchní zemský účetní státní rada František Titěra (obr.
3). František Titěra měl velkou zásluhu na výstavbě plynárny v Michli a byl jejím horlivým propagátorem a zastáncem. Přispěl významně k tomu, aby byl Ing. Jedlička pověřen vedením výstavby plynárny a on to také byl,
kdo dne 11. 3. 1925 provedl, za účasti primátora hl. m.
JUDr. Karla Baxy a francouzského velvyslance, slavnostní výkop na její stavbě. Prosazoval, aby tato plynárna byla co nejmodernější a byla vzorem nejen československému plynárenství. Za své zásluhy o stavbu michelské
plynárny byl v r. 1927 zvolen čestným členem Plynárenského a vodárenského sdružení. František Titěra zemřel
21. května 1931. Nedožil se zaslouženého důchodu. Bylo mu pouhých 56 let.
Rudolf Novák
Číselná křížovka
Dosaď čísla vodorovným
i svislým směrem. Dej
pozor, aby se ti správně
křižovala.
12
21
25
34
36
66
67
82
1214
1840
3469
7074
554
881
14725
49063
89159
Posláním soutěží se Zákaznickou kartou je předsta-​
vovat vám zajímavé partnery, kteří jsou zapojeni
do programu Pražské plynárenské, a. s.
Úkolem čtenáře je správně odpovědět na otázku,
která souvisí s jednotlivými partnery.
Soutěž je otevřena pro všechny čtenáře našeho
časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří dosud Zákaznickou kartu nevlastní. Na vylosované čtenáře
čekají zajímavé dárky od představeného partnera.
Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů!
Mystic Temple
Mystic Temple, Body
care studio – největší
palác thajských masáží
a kosmetických služeb
s nezapomenutelnou atmosférou – vám nabízí příjemný odpočinek, uvolnění
celého těla a vyrovnanost ducha. Kosmetické služby
s přípravky Darphin a Thalgo, manikúru a pedikúru,
kadeřnictví (Wella, Redken), laserový systém Deka
Smartepil LS, solárium Ergoline. Nabízíme i dárkové
certifikáty, jako vhodný dárek pro vás a pronájem
prostoru pro uzavřenou společnost 25–80 osob.
Adresa: Dlouhá 39, Praha 1, www.mystictemple.cz
Sleva pro držitele Zákaznické karty PP, a. s., je:
15 % na thajské a klasické masáže, 10 % na veškeré kosmetické i kadeřnické služby.
Dnešní otázka: S jakým učením je spjata thajská
masáž a jaké cviky se při masáži používají?
Na 1 vylosovaného výherce čeká dárkový voucher s relaxační thajskou masáží na 60 minut a elegantní deštník.
23067351
64589729
Odpovědi prosíme zasílejte do 15. 12. 2008 na adresu:
Redakce časopisu U Plynárny, Jiří Váňa,
Národní 37, 110 80 Praha 1-Nové Město
nebo e-mail: [email protected]
Nezapomeňte uvést výrazné označení
››Makovice 11/2008« a svoji zpáteční adresu a telefon.
Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské
plynárenské, a. s.
Soutěž s partnery
Zákaznické karty
Pražské plynárenské, a. s.
Správná odpověď z čísla 9/2008:
Doplňovačka: K uvaření a upečení oběda
Popletená antonyma: na splátky
Výherci dětské soutěže z čísla 9/2008:
Terezie Čedíková, Blatná
Barbora Petrtýlová, Praha 8
Eva Voblizová, Praha 8
Odpovědi prosíme zasílejte do 15. 12. 2008 na adresu:
Redakce časopisu U Plynárny, Jiří Váňa,
Národní 37, 110 80 Praha 1-Nové Město
nebo e-mail: [email protected]
Nezapomeňte uvést výrazné označení
››Mystic Temple‹‹ a svoji zpáteční adresu a telefon.
Správná odpověď z čísla 9/2008: Spa Hotel Felicitas
– na lázeňské kolonádě naproti centrální fontáně
v Poděbradech
Výherci soutěže z čísla 9/2008:
Vladimír Volf, Praha 7, Milada Nováková, Praha 10,
Pavlína Havlíčková, Praha 4
Čtenářská soutěž s časopisem U PLYN Á R N Y
Obr. 2 a – Rozestavěná Pražská obecní plynárna v Michli v roce 1926 (pohled od severu)
Odpovědi prosíme zasílejte do 15. 12. 2008 na adresu:
Redakce časopisu U Plynárny, Jiří Váňa,
Národní 37, 110 80 Praha 1-Nové Město
nebo e-mail: [email protected]
Nezapomeňte uvést výrazné označení ››Soutěž 11/2008«
a svoji zpáteční adresu a telefon.
Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské
plynárenské, a. s.
Správná odpověď z čísla 9/2008:
1c) V Sovových mlýnech v současnosti najdete
galerii moderního umění
2b) Fotograf Jindřich Štreit získal přezdívku básník
venkova
3a) Slovo plyn pochází původem z polštiny
Výherci soutěže z čísla 9/2008:
Dana Vachová, Praha 10
Jarmila Kostkanová, Praha 1
Eva Břicháčková, Praha 10
Obr. 2 b – Pražská obecní plynárna v Michli v květnu 1927 (pohled od jihu)
10
U PLYN ÁRNY 1 1 /2 0 0 8
Dnešní otázky:
1.Nová hra Divadla Járy Cimrmana je v pořadí:
a) Dvanáctá
b) Patnáctá
c) Osmnáctá
2.Celková účinnost
plynové kogenerační
jednotky v Aquapalace
Praha dosahuje:
a) 36 %
b) 51 %
c) 87 %
3.Kapitán národního týmu
kuchařů a cukrářů ČR
Jiří král je šéfkuchařem v:
a) Obecním domě
b) Zlaté studni
c) Ambiente
Co najdete v příštím čísle 12/2008:
 Rozhovor s Vladimírem Jiránkem
 Návštěva u zákazníka – Palladium
 Italské Plynárenské muzeum v Toríně
Řešení sudoku na straně 12:
1
5
4
3
7
9
8
2
6
3
8
7
6
4
2
5
1
9
6
2
9
1
8
5
3
4
7
5
9
6
4
3
1
2
7
8
4
1
8
2
5
7
6
9
3
2
7
3
9
6
8
1
5
4
7
6
1
5
9
3
4
8
2
9
3
2
8
1
4
7
6
5
8
4
5
7
2
6
9
3
1
8
9
2
7
1
5
4
6
3
1
4
3
9
6
8
2
7
5
5
7
6
4
3
2
1
9
8
3
8
9
5
4
1
7
2
6
7
1
5
2
8
6
9
3
4
2
6
4
3
9
7
5
8
1
4
3
8
1
7
9
6
5
2
6
5
7
8
2
4
3
1
9
9
2
1
6
5
3
8
4
7
Tajenka křížovky na straně 12:
Před dvaceti lety skončila v Praze záměna svítiplynu.
11

Podobné dokumenty

www.ssoar.info Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity

www.ssoar.info Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity Přestože tento typ necírkevní religiozity vyvolal značnou pozornost sociologů a přestože dnes existuje relativně široká datová základna, která umožňuje tento fenomén empiricky analyzovat, panuje je...

Více

dukla 2007 - KDO JSME?

dukla 2007 - KDO JSME? jako pěší jednotka bez předcházející přípravy a dělostřelecké podpory ze strany sovětských jednotek. Přesto nezklamali. Úspěšně jsme dobývali jednu pozici za druhou. Náhle jsme zůstali bez střeliva...

Více

Informační zpravodaj - Sdružení Zimních Stadionů

Informační zpravodaj - Sdružení Zimních Stadionů Základní rozsah potřebných náhradních dílů pro servis kompresorů máme k dispozici v našem skladu v Praze k okamžité expedici. Sklad je dostupný servisním technikům 24 hodin denně. Přesvědčte se!!! ...

Více

říjen 2008 - Čechoaustralan

říjen 2008 - Čechoaustralan uprostřed nakupování nastalo povídání a výsledkem bylo zaměstnání pro mého manžela Zdeňka v laboratořích sklárny ACI, kde Ing. Zdeněk Gruner zastával místo ředitele. Později jsem tam získala zaměst...

Více