Seznam literatury dle titulu

Komentáře

Transkript

Seznam literatury dle titulu
Česká numismatická společnost , pobočka v Děčíně
Knihovna ČNS, pobočky v Děčíně - SEZNAM KNIH podle titulu
Stav ke dni 17.března 2015
13. ŠTĚPKOVÁ, J.
308. SBORNÍK
225. BRUNNER-KLÍMA
285. FOUKAL-MRŠTÍK
119. LOWE - STOLL
62. PEŠVÁŘ, J.
309. HAVLÍN
318. HLINKA JOZEF
329 SEDLÁČEK AUGUST
330. SEDLÁČEK AUGUST
331. SEDLÁČEK AUGUST
332 SEDLÁČEK AUGUST
333. SEDLÁČEK AUGUST
342. AUKČNÍ KATALOG
370.
AUKČNÍ KATALOG
346. AUKČNÍ KATALOG
347. AUKČNÍ KATALOG
348. AUKČNÍ KATALOG
350. AUKČNÍ KATALOG
352. AUKČNÍ KATALOG
353 AUKČNÍ KATALOG
357. AUKČNÍ KATALOG
361. AUKČNÍ KATALOG
362. AUKČNÍ KATALOG
363. AUKČNÍ KATALOG
366. AUKČNÍ KATALOG
364. AUKČNÍ KATALOG
365. AUKČNÍ KATALOG
367. AUKČNÍ KATALOG
368. AUKČNÍ KATALOG
371.
AUKČNÍ KATALOG
372. AUKČNÍ KATALOG
377.
AUKČNÍ KATALOG
378. AUKČNÍ KATALOG
379. AUKČNÍ KATALOG
380. AUKČNÍ KATALOG
385.
AUKČNÍ KATALOG
383. AUKČNÍ KATALOG
384. AUKČNÍ KATALOG
248. ROSENBERG,
258.
SBORNÍK
50. PEUKERT, KAREL
167. HLINKA, JOZEF
11. HLINKA, JOZEF
286. SBORNÍK
2500 let íránského mincovnictví
50 let pobočky ČNS v Teplicích – kopie kroniky
let 1951 - 2001
70 let České numismatické společnosti
80 let České numismatické společnosti
ABC - Antika
Administrativně-ekonomická opatření na Moravě
v 18. a v první polovině 19. století
Afganistán
Atentáty na peníze
Atlas erbů a pečetí české a moravské
středověké šlechty – sv. 1
Atlas erbů a pečetí české a moravské
středověké šlechty – sv. 2
Atlas erbů a pečetí české a moravské
středověké šlechty – sv. 3
Atlas erbů a pečetí české a moravské
středověké šlechty – sv. 4
Atlas erbů a pečetí české a moravské
středověké šlechty – sv. 5
Aurea- řády a vyznamenání, 20.aukce
Aurea, aukce 45.19.5.2012, rodové ražby
renesanční medaile,sbírka Huga Poláka ,
Aurea, aukce 22. 6.12.2008
Aurea, aukce 23. 7.12.2008
Aurea, aukce 24. 7.12.2008
Aurea, aukce 27. 24.5.2009
Aurea, aukce 28. 5.12.2009
Aurea, aukce 29. 5.12.2009
Aurea, aukce 31. 24.4.2010
Aurea, aukce 36 30.4.2011
Aurea, aukce 37 1.5.2011
Aurea, aukce 39. 3,12.2011
Aurea, aukce 40 3.12.2011
Aurea, aukce 41 3.12.2011
Aurea, aukce 42 4.12.2011
Aurea, aukce 43. 4.12.2011
Aurea, aukce 44. 4.12.2011
Aurea, aukce 46. 19.5.2012, Medaile a
vyznamenání
Aurea, aukce 47. 20.5.2012, Papírová platidla
Aurea, aukce 48, 8.12.2012, Medaile a
vyznamenání
Aurea, aukce 49, 8.12.2012, Antické mince
Aurea, aukce 50, 25.5.2013, Medaile a řády
Aurea, aukce 51, 25.5.2013, Papírová platidla
Aurea, aukce 52, 8.12.2012,
Medaile,bankovky,řády
a vyznamenání
Aurea, aukce 53, 7.12.2013, Antické mince
Aurea, aukce 54, 8.12.2013, Papírová platidla
Banknotes des Deutsches Reichs 1871-1986
Bankovky a mince České národní banky v letech
1993-1994
Bílé peníze Vladislava II.
Bratislavská mincovňa
Bratislavské korunovačné medaily a žetóny
British coins-Market Values
Cizí mince platné na území Československa v letech 1918 -
L.- KOUNOVSKÝ,
211. HAUSDORF,
J.
1945
107. CRAIG, W.D.
Coins of the world 1750 - 1850
125. EYPELTAUER, T.
Corpus memorum regni Mariae Theresiae
1
B
A
1.
2.
A
A
A
A
3.
4.
5.
6.
O
A
C
7.
8.
9.
C
10.
C
11.
C
12.
C
13.
K
K
14.
15.
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
K
K
32.
33.
K
K
K
K
34.
35.
36.
37.
K
K
B
B
38.
39.
40.
41.
B
A
G
B
B
42.
43.
44.
45.
46.
B
B
47.
48.
Černotisky, pamětní listy přiležitostné
tisky,pob.ČNS Papírová platidla
126. ZENGER, ZD.M.
Česká heraldika
Česká medaile - obrazová část, ČNS Ústí nad
235.aČNS ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Orlicí
103.
Česká medaile a plaketa 20. století
235. ČNS ÚSTÍ NAD ORLICÍ Česká medaile, ČNS Ústí nad Orlicí
45. SPÁČIL, BEDŘICH
Česká měna od dávné minulosti k dnešku
243. HÁSKOVÁ, JARMILA České, moravské a slezské mince 10.-20. století
E
49.
C
I
50.
51.
G
I
A
B
D
52.
53.
54.
55.
56.
D
D
57.
58.
D
59.
D
60.
D
61.
D
62.
D
63.
Československá vyznamenání za pracovní úspěchy
1945-1949
D
64.
Československé mince 1918-1992
Československé pamětní mince a medaile 1948
- 1983
Český lev na penězích Československa
Český znak
Čínské mince císařských dynastií
Čištění a ochrana mincí a medailí
ČNS Praha,aukce 124, 15.9.2012, 1.část
ČNS Praha,aukce 124, 15.9.2012, 2.část,
bankovky Pavla Velíška
ČNS Praha,aukce 125, 15.12.2012, 1.část
ČNS Praha,aukce 125, 15.12.2012, 2.část,
Malé groše Vladimíra Hanibala
ČNS Praha,aukce 127, 14.9.2012,
B
B
65.
66.
C
C
B
A
K
K
67.
68.
69.
70.
71.
72.
K
K
73.
74.
K
O
75.
76.
I
I
A
A
J
D
B
H
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
H
F
85.
86.
B
87.
D
B
B
B
88.
89.
90.
91.
B
F
92.
93.
B
94.
386. ČÍŽEK JIŘÍ A KOL.
MĚŘIČKA, V. -
Československá vyznamenání část VI.a a VI.b
Československá vyznamenání I. část 1918-1938
Československá vyznamenání II. část II – Řád
322. MĚŘIČKA V.
bílého lva
Československá vyznamenání III. část – 1939 323. MĚŘIČKA V.
1948
Československá vyznamenání IV. část – 1945 324. MĚŘIČKA V.
1975
Československá vyznamenání V. část – 1914 325 MĚŘIČKA V.
1918
Československá vyznamenání V. část 1914144. MĚŘIČKA, V.
1918
Československá vyznamenání VI. Čst a,b,c, 326. MĚŘIČKA,KOUNOVSKÝ
II.národní odboj
193. KOUNOVSKÝ, J.
58. MĚŘIČKA, V.
358. KOUNOVSKÝ,HEINC
247. NOVOTNÝ-ŠIMEK
206. NĚMEČKOVÁ - PEKÁREK
53. SÉM, JULIUS
20. PETRÁŇ, JOSEF
141. KUNC, J.
68. DR.ING. ŠÁNA, JAN
373. AUKČNÍ KATALOG
374.
AUKČNÍ KATALOG
375. AUKČNÍ KATALOG
376.
AUKČNÍ KATALOG
382. AUKČNÍ KATALOG
381.
JOZA,NĚMEC,
POTUŽNÍK
SBORNÍK
SBORNÍK
SEJBAL, JIŘÍ
KOLEKTIV NM
ČASOPIS
360.
356.
139.
173.
299.
334. KOUNOVSKÝ,STANĚK
208. SBORNÍK
74. ONDROUCH, V.
184. ARNOLD, P.
232.
124. MENZEL, PETER
257. SBORNÍK
127. GREICHEN, G.
207. GREICHEN, G.
114. KRUG, GERHARD
115. DIETZEL
133. FUNCK, W.
349. SBORNÍK
Děčín a jeho hasiči 1963 - 2013
Děčínské vlastivědně zprávy, č.1/2010
Děčínské vlastivědně zprávy, č.2/2009
Dějiny peněz na Moravě
Dějiny peněz na území ČSSR
Dějiny peněz na území ČSSR
Dekorace a odznaky v období ohrožení ČSR
Denárová měna na Moravě
Der romische Denarenfund von Vyškovce aus
der Fruhkaiserzeit
Der zweite Brakteatenfund von Pirna - Copitz
Deutsche Notmunzen und Sonstige
Geldersatzmarken 1873-1932
Deutsche Notmunzen und sonstige
Gelderschutzmarken 1873 - 1932
Deutsche orden und Ehrenzeichen 1871-1992
Die Geldzeichen der DDR
Die Geldzeichen der Tschechoslowakei
Die Meissnisch-Sachsischen Groschen 13381500
Die Munzen des Deutschen Reiches ab 1871
Die Notmunzen der deutsche Stadte,
Gemeinden, etc....
Emma regina civitas Melnic
2
Erbovní sešity č.5-8, KLUB VOJENSKÉ
HISTORIE
Erbovní sešity č.9-12, KLUB VOJENSKÉ
64.b SBORNÍKY
HISTORIE
Erkarung der Abkurzungen auf Munzen und
SCHLIKEYSEN 202. PALLMANN
Medailen
339. SCHÖN
Euro Münzkatalog 2007
340 SCHÖN
Euro Münzkatalog 2007
341 SCHÖN
Euro Münzkatalog 2007
254. SCHOENAWA
FAO Munzen 1968-1983
128.
Gedenkmunzen der DDR
219. KOPPATZ, JURGEN Geldscheine des Deutschen Reiches
244.
Geschichte in Gold
91. AUKČNÍ KATALOG
Gitta Kastner Mnichov, aukce 1974
233. ŠILAR, JAROSLAV
Hasičské medaile
90. AUKČNÍ KATALOG
Helbing Mnichov aukce 1926,
88. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1974
89. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1975
111. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1976
123. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1977
130. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1978
146. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1979
161. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1980
190. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1982
191. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1983
197. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1984
210. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1985
218. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1986
227. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1987
229. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1989
230. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1990
255. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1991
317. SBORNÍK
Heraldická ročenka 1999 - 2000
231. SCHWARZENBERG, KAREL Heraldika
Historická dokumentárnost nálezů mincí na
17. PETRTÝL, J. - ŠEBEK, F.
Pardubicku a Chrudimsku
192. SBORNÍK
Historie a perspektivy numismatické společnosti
PUSŤEJOVSKÝ, A. 177. STOHEL, M.
Historie Vítkovických železáren ražená do kovu
64.a SBORNÍKY
Chebské mince z 12. a 13. století
Informační příručka pro členy a zájemce o
106. ČNS
členství
Informační zpráva o ediční a emisní činnosti
310. SBORNÍK
ČNS v období od I/1999 do X/2002
6. OBERMAJER, JAROSLAV J.E.Purkyně v reliefní plastice
Jáchymovská mincovna v první polovině 16.
18. NEMEŠKAL, LUBOMÍR
století
109. MARCO, JAN
Jak sbírat mince
K 70. výročí Manfreda Schreibera,z obecného
307. MEDAILE
kovu,včetně podložného listu
23. PINTA, VÁCLAV
K jakosti pražských grošů Karla IV.
47. JANOVSKÝ, H. - POLÍVKA, E. Katalog knihovny NSČs v Praze
70. MIXA, M.
Katalog losů 1853-1957
71. MIXA, M.
Katalog losů 1957-1980
300. ŠKŇOUŘIL,
Katalog výstavy Bankovky celého světa
60. MEYER, HANS
Kennen Sie diese deutsche Munze?
203. NECHANICKÝ - ŠAFÁŘ Kladské mincovnictví
75. KATZ, VIKTOR
Kontramarky na pražských groších
155. SBORNÍK
Královehradecký sborník numismatických prací
Krátký přehled českého mincovnictví a tabulky
327. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ
cen a mezd
Lékařské a zdravotnické medaile, plakety,
101. BOR, ING. J.K.
vyznamenání a odznaky československé
215.
Lexikon der Antike
200. FENGLER - GIEROW - UNGER Lexikon der Numismatik
165. VELICKÝ, P.R.
Majster Peter z Kremnice
14. HÁSKOVÁ, JARMILA
3
C
95.
C
96.
B
97.
B
B
B
B
B
B
O
K
G
K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
I
C
C
C
C
C
C
H
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
A
G
127.
128.
B
A
129.
130.
A
131.
G
B
132.
133.
A
O
134.
135.
B
A
O
O
B
B
B
B
I
A
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
G
146.
A
A
A
147.
148.
149.
Malé groše
Medaile , Plakety a žetony okresu Opava
Medaile 1975-76
Medaile Českobudějovicka
Medailen aus Meissener Porzelan
Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do
118. POŠVÁŘ, J.
poč. 20. st.
245. VELÍMSKÝ, TOMÁŠ
Město na louce
12. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E. Mince a jejich sbírání
176. POLÍVKA, EDUARD
Mince a medaile Františka Josefa I. 1848 - 1916
369. VANDAS JIŘÍ
Mince a platidla
252. NOVOTNÝ, VLASTISLAV Mince Ferdinanda V. 1835-1848
27. POLÍVKA, EDUARD
Mince Františka I. 1792 - 1835
251. NOVOTNÝ, VLASTISLAV Mince Františka I. 1792-1835
246. NOVOTNÝ, VLASTISLAV Mince Františka Josefa I. 1848-1916
249. NOVOTNÝ, VLASTISLAV Mince Františka Josefa I. 1848-1916
164. NOVÝ, MILOSLAV
Mince Františka Lotrinského 1745-65, 1766-80
205. POLÍVKA, EDUARD
Mince Josefa II. a Leopolda II.
Mince království českého za panování rodu
19. SKRBEK, BEDŘICH
Habsburského - díl III.
28. PEUKERT, KAREL
Mince Leopolda I. 1657-1705
131. NOVÝ, MILOSLAV
Mince Marie Terezie 1740 - 1780
253. NOVOTNÝ, VLASTISLAV Mince Marie Terezie 1740-1780
214. HALAČKA, IVO
Mince zemí koruny české 1526 - 1856 I. díl
220. HALAČKA, IVO
Mince zemí koruny české 1526 - 1856 II. díl
223. HALAČKA, IVO
Mince zemí koruny české 1526 - 1856 III. díl
54. KŘÍŽEK, FRANTIŠEK Mincovní úředníci biskupů olomouckých
183. MARCO, JAN
Mincovní značky 1519-1918
Mincovnictví olomouckých biskupů ve
212. BOBEK, JAN
středověku
76. SUHLE, ARTUR
Mittelalterliche Brakteaten
4. SEJBAL, JIŘÍ
Moravská mince doby husitské
151. POŠVÁŘ, J.
Moravské mincovny
84. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 10-1967
85. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 11-1968-69
77. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 1-2 - 1957
86. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 12-1970
142. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 13-1973
143. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 14-1977
150. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 15-1980
145. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 16-1984
78. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 3-1957
209. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 4-1958
79. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 5-1959
80. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 6-1959
81. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 7-1960
82. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 8-1961
83. SBORNÍK
Moravské numismatické zprávy č. 9-1962
134. HOBAON-NATHORST-BOOS Munzkatalog Skandinavien
338. NĚMEČKOVÁ,SEJBAL Nález mincí a slitkového stříbra Černožic
Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u
108. RADOMĚRSKÝ, PAVEL
Berouna
Nález mincí z 15. století v Luzích u Kosovy
57. NEMEŠKAL, LUBOMÍR
Hory, okres Příbram v r. 1923
Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve
7. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.
Slezsku I.díl
Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve
8. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.
Slezsku II.díl
Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve
9. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.
Slezsku III.díl
Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve
10. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E.
Slezsku IV.díl
2. CACH, FRANTIŠEK
Nejstarší české mince I.
3. CACH, FRANTIŠEK
Nejstarší české mince II.
112. CACH, FRANTIŠEK
Nejstarší české mince III.
175. HANIBAL, V. - NOVÁK.E.
345. STŘÍŽ, JAVORSKÝ
73. ČNS BRNO
355. CHVOJKA
147.
4
B
G
G
G
G
A
150.
151.
152.
153.
154.
155.
O
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
B
B
A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
B
H
H
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
H
198.
H
199.
H
200.
H
201.
H
202.
B
B
B
203.
204.
205.
Nejstarší české mince IV.
Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569
Nouzová papírová platidla vydaná na území
279. VLČEK, B.
ČSSR 1914-18
Nouzové papírové peníze vydané na území
196. VLČEK, B.
ČSR 1918-1939
163. NECHANICKÝ, ZDENĚKNovodobá falza vzácných českých mincí
148. SBORNÍK
Numismatická Příbram
236. SBORNÍK
Numismatická ročenka 1987
237. SBORNÍK
Numismatická ročenka 1989
238. SBORNÍK
Numismatická ročenka 1990
262. ČASOPIS
Numismatické listy 1945-47
263. ČASOPIS
Numismatické listy 1948-49
264. ČASOPIS
Numismatické listy 1950-51
265. ČASOPIS
Numismatické listy 1952-53
266. ČASOPIS
Numismatické listy 1954-55
267. ČASOPIS
Numismatické listy 1956-57
268. ČASOPIS
Numismatické listy 1958-59
269. ČASOPIS
Numismatické listy 1960-62
270. ČASOPIS
Numismatické listy 1963-64
271. ČASOPIS
Numismatické listy 1965-66
272. ČASOPIS
Numismatické listy 1967-68
273. ČASOPIS
Numismatické listy 1969-70
274. ČASOPIS
Numismatické listy 1971-72
287. ČASOPIS
Numismatické listy 1971-73
275. ČASOPIS
Numismatické listy 1973-75
288. ČASOPIS
Numismatické listy 1974-76
289. ČASOPIS
Numismatické listy 1977-78
290. ČASOPIS
Numismatické listy 1979-80
291. ČASOPIS
Numismatické listy 1981-82
292. ČASOPIS
Numismatické listy 1983-85
293. ČASOPIS
Numismatické listy 1986-88
296. ČASOPIS
Numismatické listy 1989-91
297. ČASOPIS
Numismatické listy 1992-94
298. ČASOPIS
Numismatické listy 1995-97
306. ČASOPIS
Numismatické listy 1998 - 2000
135. ČASOPIS
Numismatické listy roč. XXIII - 1968
138. ČASOPIS
Numismatické listy roč. XXIX - 1974
136. ČASOPIS
Numismatické listy roč. XXVI - 1971
137. ČASOPIS
Numismatické listy roč. XXVIII - 1973
354. ČASOPIS
Numismatické listy, roční 2005
199. MATULA - NOVÝ
Numismatické památky Ašska do r. 1945
Numismatické památky zemské jubilejní výstavy
234. ŠTEMBERG-FUCIMAN-PETR
1891
181. ČASOPIS
Numismatický časopis československý -II- 1926
92. ČASOPIS
Numismatický časopis československý -III- 1927
93. ČASOPIS
Numismatický časopis československý -IV- 1928
98. ČASOPIS
Numismatický časopis československý -IX- 1933
94. ČASOPIS
Numismatický časopis československý -V- 1929
95. ČASOPIS
Numismatický časopis československý -VI- 1930
ČASOPIS
Numismatický časopis československý -VII96.
1931
ČASOPIS
Numismatický časopis československý -VIII97.
1932
99. ČASOPIS
Numismatický časopis československý -X- 1934
ČASOPIS
Numismatický časopis československý -XI- 1935, 100.
XII- 1936
ČASOPIS
Numismatický časopis československý -XIII,
194.
XIV- 1938
122. ČASOPIS
Numismatický časopis -XIX- 1950
195. ČASOPIS
Numismatický časopis -XV- 1940
189. ĆASOPIS
Numismatický časopis -XVIII- 1943
188. ČASOPIS
Numismatický časopis -XVI-XVII- 1941
152. ČASOPIS
Numismatický časopis -XX- 1951
153. ČASOPIS
Numismatický časopis -XXI- 1952
187. CACH, FRANTIŠEK
261. KUBÁTOVÁ,
5
B
O
F
206.
207.
208.
F
209.
B
I
I
I
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
A
A
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
J
J
J
J
J
J
J
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
J
254.
J
J
255.
256.
J
257.
J
J
J
J
J
J
258.
259.
260.
261.
262.
263.
159. SBORNÍK
160. SBORNÍK
178. SBORNÍK
213. SBORNÍK
32. SBORNÍK
33. SBORNÍK
34. SBORNÍK
35. SBORNÍK
40. SBORNÍK
36. SBORNÍK
37. SBORNÍK
38. SBORNÍK
39. SBORNÍK
41. SBORNÍK
42. SBORNÍK
87. SBORNÍK
180. SBORNÍK
52. ČNS CHOMUTOV
198. ČNS ÚSTÍ NAD LABEM
224. SVOBODOVÁ, DANA
72. SBORNÍK
201. RENTZMANN,
Numismatický sborník - 12 - 1971-2
Numismatický sborník - 15 - 1977-8
Numismatický sborník - 16 - 1983
Numismatický sborník - 17 - 1986
Numismatický sborník - I - 1953
Numismatický sborník - II - 1955
Numismatický sborník - III - 1956
Numismatický sborník - IV - 1957
Numismatický sborník - IX - 1966
Numismatický sborník - V - 1958
Numismatický sborník - VI - 1960
Numismatický sborník - VII - 1962
Numismatický sborník - VIII - 1964
Numismatický sborník - X - 1968
Numismatický sborník - XI - 1970
Numismatický sborník - XIII - 1975
Numismatika a regionální historie
Numismatika na Chomutovsku
Numismatika na Ústecku -INumismatika v českých zemích
Numismatische Nachrichtenblatt - ročník 1966
Numismatische Wappen-Lexikon
Numismtiscche Verein/münz kabinet Dresden,
344. SBORNÍK
Nimismatische Heft Nr.4
204. MINAROVIČOVÁ - BYSTRICKÝ Numizmatická príručka
49. KATZ, VIKTOR
O chronologii denárů Boleslava I. a II.
170. KOUNOVSKÝ, J.
Oběživo bývalých německých kolonií
Oesterreichische Nationálbank-Chinas
320. SBORNÍK
bronzweg in die Geldwiirtschaft
Olomouc - nejstarší přemyslovská mincovna na
15. RADOMĚRSKÝ, PAVEL
Moravě
16. TAUL, ANTONÍN
Olomoucké medaile, plakety, žetony a námky
Osterreichische,Ungarische,Bohmische und
21. CEJNEK,JOSEF
Schlesische
münzprägungen 1519 - 1705
46. ČNS BRNO
Památník 1937 - 1987
Papírová platidla Československa 1919-1993, a
311. BAJER JAN
Slovenské republiky 1993-2003
Papírová platidla Československa 1919-92,ČR a
284. BAJER,
SR 1993-99
Papírová platidla Československé.České a
359. BAJER,HOLNA,KOHOUT
slovenské republiky 1919-2010
132. SÉM, JULIUS
Papírové peníze na území ČSR 1762-1975
Peněžní oběh a medailistika na Kubě od zač.
156. SBORNÍK
16.do 20. st.
113. HLINKA-KAZIMÍR-KOLNÍKOVÁ Peniaze v našich dejinách
168. HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P. Peníze celého světa
278. HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P. Peníze celého světa
343. ŠOUŠA,ŠŮLA
Peníze v proměnách moderní doby
104. HLINKA, B. - RADOMĚRSKÝ, P. Peníze, poklady, padělky
313. AUKČNÍ KATALOG
Peus č 282,díly A,B z roku 1973
312. AUKČNÍ KATALOG
Peus č.277,díl A z roku 1971
315. AUKČNÍ KATALOG
Peus č.282,díly A,B z roku 1979
314. AUKČNÍ KATALOG
Peus č.282,díly A,B z roku 1974
316. AUKČNÍ KATALOG
Peus č.303,díly A,B z roku 1981
Plaketa k výr.150 let trvání železnice Dresden –
305. PLAKETA
Pirna z obecného kovu včetně etue
172. MINAROVIČOVÁ, ELENA Portrét na minciach
67. SÉM, JULIUS
Poznáváme a sbíráme papírové peníze
Pražská mincovna 1526 -1856,katalog mincí
351. MILITKÝ
tolarového období ze sbírek Národního muzea
336. PINTA
Pražské groše Karla IV. 1346-1379
1. SMOLÍK, JOSEF
Pražské groše a jejich díly
48. HÁSKOVÁ, JARMILA Pražské groše z let 1471 - 1526
222. SNS SVIT-TATRY
Problematika mincovníctva Jageloncov
6
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
A
A
A
I
C
I
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
A
B
B
B
287.
288.
289.
290.
B
291.
B
B
292.
293.
A
E
294.
295.
E
296.
E
297.
B
B
298.
299.
A
B
B
A
A
K
K
K
K
K
O
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
G
A
B
311.
312.
313.
B
B
B
B
314.
315.
316.
317.
Přehled církevních a rodových panství
římsko-německého císařství - tolarová doba
140. PLAČEK, A.
Přehled ruských a sovětských mincí
Přehledný seznam panovníků a rodů
29. POLÁČEK, ANTONÍN oprávněných
vydavatelů mincí 15. až 19. století
Přehledný seznam panovníků a rodů
328. POLÁČEK ANTONÍN
oprávněných vydavatelů 15.-19.stol.
277. LOKVENC-ŠAFÁŘ
Ražby okresu Náchod
SBORNÍK
Regionální zpravodaj 1989/1, SKP ROH ÚSTÍ
239.
NAD ORLICÍ
SBORNÍK
Regionální zpravodaj 1989/2, SKP ROH ÚSTÍ
240.
NAD ORLICÍ
Rejstřík Numismatický časopis československý
337. ŠIMEK
1925-1952
162. ČNS
Rejstřík Numismatických listů 1945-1975
276. ČASOPIS
Rejstřík Numismatických listů 1945-1975
295. ŠIMEK,
Rejstřík Numismatických listů 1976-1995
335. NOVÁK JOZEF
Rodové erby I. – Kubinyho sbírka pečatí
Ruské a sovětské papírové peníze v letech
169. NOVÁK, JAN
1917-1947
321. SCHUKINA
Ruské medailérství 18.století
51. KRAUMAN, FRANTIŠEKRuské mincovnictví
102. KRAUMAN, FRANTIŠEKRuské mincovnictví
260. WENDT,
Sachsische Schweiz
Sachsische und Bohmische Schweiz in alten
259. SCHOBER
Ansichtskarten
Sběratelské zprávy pobočky Hradec Králové č.
301. ČASOPIS
1 - 20
ČASOPIS
Sběratelské zprávy pobočky Hradec Králové č.
302.
21 - 40
ČASOPIS
Sběratelské zprávy pobočky Hradec Králové č.
303.
41 - 60
ČASOPIS
Sběratelské zprávy pobočky Hradec Králové č.
304.
61 - 80
63. ČNS CHEB
Sběratelský ceník československých mincí
121. SBORNÍK
Sborník I. numismatického sympozia 1964
117. SBORNÍK
Sborník II. numismatického sympozia 1969
66. FIALA, EDUARD
Sborník příspěvků k 50. výročí jeho úmrtí
65. CASTELIN, KAREL
Sborník příspěvků k oslavě jeho 70. narozenin
SBORNÍK
Sborníky Moravského muzea Brno-Folia
281.
Nuismatika č. 3
SBORNÍK
Sborníky Moravského muzea Brno-Folia
282.
Nuismatika č. 4 a 5
SBORNÍK
Sborníky Moravského muzea Brno-Folia
283.
Nuismatika č. 6 a 7
SBORNÍK
Sborníky Moravského muzea Brno-Folia
280.
Nuismatka č. 2
256. SBORNÍK
Seznam knihovny ČNS Praha
HUGO
242. SAURMA-JELTSCH,
Schlesische Munzen und Medailen
VON
61.
Sieg´s Montkatalog 1973 - Norden 1808-1972
43. SBORNÍK
Slezský numismatik ročník 1964-1968
217. KRAUSE - MISHLER Standard Catalog of World Coins - 1987 Edition
116. KRAUSE - MISHLER Standard Catalog of World Coins 1800 - 1975
182. MIXA, M.
Starosti s papírovými penězi za II. svět. války
157. SBORNÍK
Studie ´80 Muzea Kroměříž
120. RAVÍK, SLAVOMÍR
Svět starožitností
Taschenbuch der Zeitrechnung des Mittelalters
186. GROTEFEND, H.
und der Neuzeit
149. VÁPENKA, I.
Tvůrci čs. platidel
Umělecká litina v hutnictví, železářství a
319. HRADIL
památkách
166. KURZ, KAREL
Úvod do antické numismatiky I. - řecké mince
Úvod do problematiky českého denárového
129. HÁSKOVÁ, JARMILA
období
31. POLÁČEK, ANTONÍN
7
B
318.
B
B
319.
320.
B
321.
B
I
322.
323.
I
324.
J
325.
J
J
J
C
B
326.
327.
328.
329.
330.
G
A
A
B
B
331.
332.
333.
334.
335.
J
336.
J
337.
J
338.
J
339.
B
I
I
I
I
I
340.
341.
342.
343.
344.
345.
I
346.
I
347.
I
348.
A
B
349.
350.
K
I
B
B
A
I
O
A
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
A
O
359.
360.
B
A
361.
362.
Vládní mincovnictví na našem území, I.díl, 15261620
Vládní mincovnictví na našem území, II.díl,
158. HALAČKA, IVO
1620-1740
Vyobrazení a popis rakouských feniků z let
LUSCHIN, RITTER VON
22. EBENGREUTH,
1156-1404
5. HLINKA, JOZEF
Vývoj peňazí a medailí na Slovensku
Wahlspruche, Devisen und Sinnspruche
deutscher
185. LOBE, MAX
Furstengeschlechter des 16. und 17.
Jahrhundert
216. SCHON - CARTIER
Weltmunzkatalog 19. Jhrhundert
44. POLSKOJ, GEORGIJ Z penězokazeckých dílen
105. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, .
Základy numismatiky
30. POLÁČEK, ANTONÍN Zkratky a monogramy na mincích od 15. století
179. PLESKOTOVÁ, P.
Zlato!
110. PŘIBYL, A. - LIŠKA, K. Znaky a pečetě středočeských měst
294. ČASOPIS
Zpravodaj numismatického kroužku v Děčíně
174. ČNS BRNO
Zprávy pobočky Brno
221. SBORNÍK
Život a kultura Trnavy
171. HALAČKA, IVO
8
B
363.
B
364.
B
365.
A
C
366.
367.
B
A
A
B
A
C
J
I
O
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

Podobné dokumenty

Seznam literatury dle autorů

Seznam literatury dle autorů Mince Marie Terezie 1740 - 1780 164. NOVÝ, MILOSLAV Mince Františka Lotrinského 1745-65, 1766-80 6. OBERMAJER, JAROSLAV J.E.Purkyně v reliefní plastice Der romische Denarenfund von Vyškovce aus 74....

Více

Seznam literatury dle obsahu

Seznam literatury dle obsahu Die Munzen des Deutschen Reiches ab 1871 SBORNÍK Emma regina civitas Melnic Erkarung der Abkurzungen auf Munzen und SCHLIKEYSEN PALLMANN Medailen SCHÖN Euro Münzkatalog 2007 SCHÖN Euro Münzkatalog ...

Více