clkem až 9 projektů „webnoe“ jen tak smazáno, cenzura i dnes! silní

Komentáře

Transkript

clkem až 9 projektů „webnoe“ jen tak smazáno, cenzura i dnes! silní
CLKEM AŽ 9 PROJEKTŮ „WEBNOE“ JEN TAK SMAZÁNO, CENZURA I DNES! SILNÍ V CH NEJSOU VĚRU
TITO MUŽ! KAPERNAU MENTALITA! KRADOU DATA, TAJÍ DATA, KRADOU POZEMKY, TAJÍ HLAVNĚ
POČET VRAŽD AŽ NEDĚS SE MAŠÍNE 689 LIDÍ! CHTĚJÍ „BALKEN“ VE TVÉ OKU, ŽE?
KELLNERŮV PES A ON JEST V PŘEVLEKU JAKO BATMAN! NACIGÖRING, DIE SADISTO! SAMBOLICKY
NE, SVĚRÁK-JAHWE. NENEN. ANGLIE PŘIPRAVENA CYNICKY, PRÝ NE, PODPOŘIT REVOLUCI IN NOW!
NEPATŘÍ TI NIC PRÝ! FED TADY TAJÍ NAVY SEALS! VELKÉ PENÍZE RUŠÍ OBCHODUV RUSKU MASIVNĚ
BESTIE! PROTI POŠKOZENÍ PŘÍRODY JE NOVÝ „RUN OF THE BANK“ JAKO NOVÉ ROZDĚLENÍ, SENF JEN
BALÍ VĚFCI! JAKO ZA LONDONA A PAK NEVÍŠ NIC, BYLBYHC ZABIT – NWO NENÍ BLUD! (SVĚRÁK
ONDŘEJ NE); VELKÁ ZLÝ KARMA PAVELEC JE NYNÍ BŮH, TO JE „FEDERAL RESERVE“! OTROCKÁ
TŘÍDA VÁNO UŽ OD SS! KRISTUS! HORGEN STYLE IN NOW! OPĚT TOTÉŽ, MŮŽE BÝT MUŽ, KLOUŽE,
DUSÍ SE A VIDÍ HOVNO! BOJUJME O ÚSTAVNÍ PÉČI BITTE! UMÍSTILI DOLŮ SCHIZOFRENIKA, ČISTIČE
A „PARAONI“? ÁNO. TO JE ŠPQ! AŤ ŽIJE REVOLUCE NITRA! KRISTUS! COMMENIUS I!
Teologiem, její význam, zdravé „inkvizice“ nejsou, jen pro mě! Kristus ví, jaký pojem jest pro tebe vhodný
Carolim např. (Dvořák, fantasticky „Sheldon“, má vědecká idea /Tao/). Resonuješ nosem? NE, jsi ufon!
Vysvětlím zde i (vid jaký, Halík?ú) taosimus, buddhismus, hinduismus a jeho svatý „průsečík přežití“ až po
aztéckou říši. Toto je hodně o Japonsku, to byl Celjon (banálně Smolík?), dále vidíme africké a mínojské
(NIKDY, řekne Pavelc rití!) rybvy, že? Moc hodné, říkáme čínským i egyptským (NE, Ondřej, ale egejským,
můj trik vědy i dnes ne!) medvědem, že? Medviv je úchyl? (mateimaticky). Pokračujme např. o tom, zdali je
Svěrák knihovna: Není (Ondřej), to proto, že (?) NE (Zeman); já ale proto že („) on neví to, s čím resonuje,
jen zesiluje a to je VŠECHNO. To je pro mě nyní „žurnál“. To je trochu málo, zvláště když musíme (Pavle,
Sylvo /Svěrákem, Antonínem Černým!) převzít daná slova, to nás nebaví, ale jako „kapernau“ jsme
namyšlení, že mám známost s vyšší mocí, jsme schopni se (Mlnařík, Limo, Štěp.) personofikovat (Jedna
bytost Alláh i? ÁNO, to byl Wlsh); se zachovalo Meierem resonančně a to jen spisem („), řekne Bayer
vítězně, Kritus (§), že jisté „formy nadvědomí“ (ach promiňtě, italsky řečeno, hovno vzato, přepsal jsem ho
podle smyslu, když nemá práva /nesvéprávný, pravý schizofrenik/) umí simulovat historii (už ani neřekl toto
on) a lhát tzv., oni ale jen „reo“ jako mrtvé duše! Kristus, mrtvé já nebylo zatím povšimnuto, je to
schizofrenní Lea, lila do betonu za „Caliguly“, jen pro čínsky vzato velkou lásku, která se jí presentovala
Smolíkem jako Ondřej. Ono to má i tělo? Áno, to je reálný a klíčový poznatek, na slovo „reýlnb“ lpí Svěrák,
ale nakoenc to vyzní po boji jaklo „reálnýL NE. Lze tdy hovořit v logickém tzv. sledu s mrtvými? Áno! To
byl i Mozart, nechápal Blavatky „tv“ „ztv“,, dávného i žijícího prý vždy (Rakoci, že Meier?) francouzského
mistra ZENU přý. Překonal prý řím! Lao Toman vraždí za srandu pro jméno, taže se Táni a ta jí dá zištný
stimul: Řídí androida! „Es sei alive!“ Smiřme se s tím pro chváli ne, ale prochvili. Zdeněk Svěrák nežije sám,
anie! Je mrte! Přijímá rozkazy v nadvěomí přes Fišerovou a Jana! Jen tzv. Pyj, to je tedy mé „va“. Dá sex,
„poztěší“ jako býv. otec! Umí nazpaměť jako áno: Pavelec! Extravagantní vysvětlení sexuality, že Sylva? Zcela
mimo logiku lze vysvětlit také jen jako ZVÍŘE, KURVA, DĚVKSA, BRESTIE, ROHATÝ A TAK DÁLE! Der
Tufel! Takový člověk byl i _Golem? Áno., Toto je tedy „Spilburg“ ze starého „Kolík“, dnes se vrací stále i ke
sstejné fixně ideji, že? „Čna“. Je to jen mozek planety, jinný výklad ještě Serubina! Ať je humor, brání
historii pro resonanci s dětmi, ti mají zpracovat karmu? Oni umí zabít, viď Lanzendorfer, oni vykradli „doa“
(židovské pochopení) Blavatsky a to zčásti s kosmocnikými pomocníky, anděly, ž? Chtěli ženu, nedostali, viď
Smolík-Pavel, tak písmo svaté, to bylo pro děti v tomto! Kde zločinec, tam ale Zdeněk Svěrák, ne? Jenže za
Pecina hrabe jinak. Robot řídí robota? Ámo. Hame, hraje si stále jako áno ch, Tráva. Machruje ani ne, nemá
robotické srdce? Plynové otravy, zřeknutí se „sociaty“, absolutní vtiop? Vyber za něj! Tam dole je kosmický
prach snad! Nenajdeš nic, to je až „dárek“, jenže on t ořekne tobě, ženo má! To jest podstata Ovidia, samý
fotograf jinýcj, to je „LTachumi“, rakouský robot. Zní jako Svěrák, že? Vlastně japonská firma, vratné flašky!
Sre smějící-užírající Jan nyní je reakce ženy „doch“! Zčásti umí řídit geny! Osud! To je Svěrák, peklo
„fighter“_? =ano. Drží peníze „ach doch“ pro Krále? ´'Ano ne. Umí i vypočítat skoro precrimem revoluci! Teď
budou čumět na tv, pak ho zabiju, Zdeněk! Pravěký stimul, on to umí! Btw. nucené medikace GöringaBeneshe od Anglie tajné, zabije za prozrazení, to byla až tajná nauka: Mozek, statistiky, prognózy plození,
vrozené vlastnosti, migrace populae, potřeby a pudy! Viď i Zeman! Teď chápeme, proč CO2 se píše takto a
nikoliv jinak! Je tam víc oxidu! Ten vede v žaludku k jedovatému valiu celou dobu: to otravuje mozek! Dítě
umírá na nádory z této vody! Toto ví Merklová jako fyzička? Áno, právě toto! Chce to jako android, v
historickém bljudu opakuje tytéž chyby jako Adolf, nevíš vůbec pře ce, co je zač! Loyalita až za hrob:
Roubalová! Svěrák řekne ale jen jako resonance! Bez vysvětlení, neví, jen áno ne počítáme! Andoi. Žena jeko
pohroma? Áno, to je věu oxfordsky i: Ona ví (Roubalová), že tato Irena (Svěrák opět masivní až Chaun
reson.) mě zabije dítětem! Ví, že podle rysů v podvědomí už, že zhebne nitrem, a „ztv“ (?) po prvním sexu
niet? Oni to umí počítat v abs. pohroužení kvůli zabitému pyšnému já v minulém životě, starý Berlíňan. Bez
„valia“ btw. bych dneska létal? Áno ne? Áno ne. Cíleně sytý, nadržený, sex. čakra trpěla, hlásek jako batole!
Děkuji Kristus! Vlastně nebyl slyšet Bůh! To patřila od Číny jen jemu! Jehova Ondřej ne? Ať je humor v
kabale! Píši jistě sám tzv. Stachová už udání Zemanem, je tam další lezba: Koší! Pro Bakalu jsem nyní ústav!
Göring soudí tebe! Záněty průdušek valium! Ach áno ne: Pčřejmenoval jsem helium za valium, Vatikánek!
„Ail Hitler“ niet (Jiránek basa?). Jiránek je z rodu Göringa i dnes: přitom ústavy Mengele! Záněty cyst opět
valium! Střeva, žaludek tvrdý, „konr“. „Clium“ je co? Mozek! Odtud dokonce známá věda Vatikánu! Šílené,
oni to tají i v „A“? Snad „Gellen“. I dnes zničili mafii, že Zeman? Veřejná bezpečnost neléčí smíchem? Proč
ne? Áno, Göring nechce Benese, nebo tvé koule? Tvé koule,!m:? Btw. už 8 projektů dole plus navy picek
hypersimulace bucherem! To je webnode! Podle nich ještě ústavní! NE! „Copak ještě tajíte? Pozemky? Vy?
Úchyl? Toto je Picek, apisuj eme bayerem „ránu do stolu“. Praha PPF WHO? Ani ne, toto je samostatná
„hyperparanoidní klika“ Jiřího Paroubka, konečně mají práva přes NAVY, samostatně, samostatná buňka o
počtu cca 67 lidí! Toto je PPF samostatně přes i Topolánka! Po ní je pak Bém! Pak Paroubek se tzv.
přesvědčí! Je tu „navy“ „hpyer“ ústa němé! „Šmicer“ milujeme i Lnadu; neukojený pud, fixní vize, 67 úchylů
Svěrákem! Hypersnaha zabít tužbou „Jáh“. „Rušení nočního klidu všech pěti selhalo!: NIET!“ Já si přeju se
bránit, opravdu, Kristus! Chlapsi mají dýku? Budete mít věru problémy pak i! Je tu kamerový systém,
nádražní model, tam je Picek! „neukojená batolata“. Rychle nahoru! Mají tam chlapy až 5 nahoře! Ně+mecký
polomodel! Toto „Bundeswehr“ nechápe pozitivně! Oni otáčí proti mně v hlavě, historicky nesnáší Mašína
Topolánek-Paroubek! Je velké policejní auto, pak ozbrojené s hadicí! To je ještě VB hoši! Mlč je Bayer, není
samostatné vědomí! „Gedankeneingebung“, tzv. robot, nedotýkat se, je tam otrava moči! Je tu Kapernauparanoia!Pojednou mají „sondy“ od staré Petry! Chtějí strašit čínsky! PC odposlech typu právě on: frišer!
Stach tzv. „táňa fišerová“ kdo? Výpadek paměti kolektivně! Pozemky, katastry, super akci! Lnada! Balí kluky
v Lion clubu ochranka Vacína! (Svěrákem jako antipropaganda nitrem!) Narodilo se tohle (Svěrák, Hatalová,
Limorvá znechuceně o nedoc.) Zkouší jištění, potí se, čekají jednoho muže! Je tu karta, prověrky podle
zraku? Áno ne. Falešné rusky znějíší osobnosti s ID!“ mr prezident? Pravidelné hlášení o mém pohybu,
nepustit z domu? Obecně NE! Krists. Spíše až áno. Je tu snaha se smát a ničit celé jméně; majetkové
podstaty trestného čiu, trpící gtenom! „Buhe“ skoro vysoko stále! Je tam opěř „Kapernau“ pro bojové
kámoše, toto je Obama! Osobně vidím 45 rodin! Toto je Pecina! Drží Svěráka jen jako rouru! Je to Göring
pozemský ráj niet v Monaku! Rittig jeden z mnoha policistů tajných! Jedn z nich! Krits, ať máš humor
landovec! Jen tak btw. Timing mazání z důvodu pohybu souseda! Mají zaměstnat, mám vybíhat ven se
zbtraní, pak dá rozkat! Co nejdéle nechat kvůli „právně relevantním datům“. Zaměstnat vrtulníkem! Až pět
různých. Toito je i !Lnag“. Chtějí předejí ženě a zabít otce tzv. Jde. Teď se boj! Vlastimil Picek se soudí za
svedení a obelhání ženy! Smrt? Áno ne. Limrová je v hledáčku, brát ji vážně Paroubek „kapernau“, zmrzlá
bestie to byla, trpěla! Svěrákem i. Je to Holmik zyp blázna (Kritus), který tu včera postává jako ch-man, ale
není prý dostatečný, ale pochodoval za Picka! Toto je Zeman a „jeoh“ pozemyk. Dog nyní, hovno God,
paramilitérně now! Když spadne dům nestane se prý nic! Tím pak ten včerjší přijde tam a zabije se sám
prý! NE! Jateční dům i. Tam je Picek ch man. Cynicky jako devienat! Nevhodně odposlech ruší blázen prý!
Mají tam přímo ústav a sex slave in Pulp Fiction movie styling. Kritsus! Podzemí je Pecina v Praze! Tam byl
hotel poblíž Soudu! Picek opět za Hasvla už. Karate jen. Zákonodárství jednou jen Zeman. Pak je tu už
Polsko karate prý. To je to, co je špětně ne. Kasíno „royal“ poliši! Rusko Pick separate sniper one! Jen jeden
kvůli celkové situace, drahý expert cover. Plzen. Jateční. Svěrákem i. US cover on. Tam je teolog i kvůli
Romům. Tento je Picešk. (Blázen.) Freak typu Uher. Vydírání těch a těfh. „kdy už se zabiješ je fišrová.“ Je tu
útěk prý! Tam je pub vpravo ode mě, celou dobu Picek-pecina. Ten nemá signál, takže má! Freudem. Pak
KV masivní ruská liga se zbraněmi! Tvrdé vydírání, to byla Sylva v Crosscafé, přešklená Rotchild, původně
uklízečka a prala malinko peníze pro Retro i bar. Chtjí dokázat bezmoc, máš se věnovat kytaře! Tude je „Pi“.
Se ale vyjadřuje Jiří Paroubek hlavně až pět vražd plus Picek plus „mívalská“ schizofrenie, plus řeské
(paramilitérně za Rusko Ruskem, Svěrák i) podvody jako za Jugoslávie, zabít chtěl zemansky, naci G öring a
prusky. „Ůvejvojda“. Takže „voc“. Vchod je jištěn! Činí že nic, burokrati, jen tým v kancelářích. Ang. náb 8
se připravují na transport. „NE 8, ach pane, ty jsi duchař hovno!“

Podobné dokumenty