magazín vitae / start

Komentáře

Transkript

magazín vitae / start
MAGAZÍN VITAE / START
o Vítejte mezi námi!
o Kdo jsme – naše filozofie
o Zdraví není samozřejmost
o Výrobky Energy: tisíciletá tradice v moderním
pojetí
o Záruka kvality
o Budoucnost patří bioinformacím
o Jak co nejúspěšněji “nastartovat” organismus
o Diagnostika Supertronicem
o Naše produkty doporučují lékaři
o Systém Regenerace v Pentagramu® je
unikátní způsob očisty organismu
o Výjimečnost bylinných krémů
o Dopřejte si rituál!
o Energy pro zdraví, k prevenci i řešení obtíží
o Měli byste vědět
o Optimální podmínky pro regeneraci
o Je čas hledat nové cesty
o Zelené potraviny – produkty 3. tisíciletí
o Koloidní minerály
o Humáty mají široké terapeutické využití
o Veterinární řada
o Diagnostika zvířat
o Pozitivní zkušenosti
o Indikace u zvířat: základní okruhy
o Regenerace vytváří podmínky pro uzdravení
o Nový magazín
o Odborná rada
o Univerzita – podpora odborného růstu
o Sponzorujeme nejen sportovce
o Setkání se společností Energy může být vítanou příležitostí vašeho života
o CO VÁM NABÍZÍME
o Jaké jsou možné formy spolupráce?
o Využijte možnosti široké klubové nabídky
o Kompletní informační servis
o Hledejte v klubu
Vítejte mezi námi!
Držíte-li v rukou tento magazín, pravděpodobně jste se právě stali novými členy Energy. Vítám vás tedy
mezi příznivci zdravého života, mezi ctiteli alternativní medicíny a obdivovateli všeho nového. Tento
časopis vám chce pootevřít dveře do společnosti, která už léta odhaluje tajemství přírody ve prospěch
člověka, pomáhá lidem dosáhnout zdraví prostřednictvím kvalitních přírodních produktů a navíc nabízí
povědomí o tom, jak na to, aby se nám žilo co nejlépe do vysokého věku. Není málo lidí, kterým
výrobky Energy pomohly od nemoci, a jsou i takoví, kteří pomocí pevné vůle a našich přípravků začali
znovu žít. Vážím si ovšem velice i všech, kdo slyší na slovo prevence, a i jim slibuji plnou podporu
našich spolupracovníků, lékařů, léčitelů a ostatních terapeutů, kteří vsadili na pomoc z přírody.
Společně s vámi chceme pokračovat ve snaze přispět ke zkvalitnění našich životů.
Tomáš Škopek,
generální ředitel Energy Group
Obsah
Kdo jsme – naše filozofie
Energy Group, a. s., je výhradně česká společnost založená v polovině devadesátých let.
Prostřednictvím vlastních produktů jsme již od svého vzniku průkopníky alternativní medicíny nejen
v Česku, ale i jinde ve světě, kde jsme získali pevné místo na trhu, podporu zákazníků i odborné
veřejnosti. Filozofie firmy Energy je založená na celostním přístupu k člověku a chápe tělo i mysl jako
propojené součásti jednoho energetického systému. Optimální spolupráce obojího je pak základním
předpokladem zdraví celého organismu. Důraz klademe tedy nejen na prevenci jednotlivých
zdravotních problémů, ale snažíme se zaměřit pozornost každého klienta do jeho vlastního středu. Čím
se zabýváme. Sortiment společnosti Energy tvoří ucelená nabídka přírodních bioinformačních produktů,
které vycházejí z principů staré čínské medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie,
krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformačních metod. Bioinformační přípravky působí
na lidský organismus ve dvou úrovních – přírodní účinné látky ovlivňují přímo tělesné orgány
a bioinformace působí díky principu biorezonance na řídící podkorová centra v mozku. Dochází tak
k zesílení účinku přítomných přírodních látek a k celkové harmonizaci organismu člověka. Základem
produktové nabídky je pět hloubkově působících bylinných koncentrátů a pět bylinných krémů,
doplněných o pět mýdel a šamponů, které tvoří ucelený systém Regenerace v Pentagramu®. Tyto
přípravky korespondují s energiemi pěti základních přírodních prvků, jejichž vzájemná součinnost je
podle tradiční čínské medicíny klíčem ke zdraví. Tento systém přispívá k detoxikaci a regeneraci celého
organismu nebo působí cíleně podle povahy konkrétního zdravotního problému. Produkty
Pentagramu® lze kombinovat s ostatními našimi výrobky, jejichž sortiment se neustále rozšiřuje. Kde
získat výrobky. Našim klientům nabízíme nejen produkty, ale i rozmanitou paletu služeb v podobě
odborné poradenské činnosti, přednášek i osobního růstu. Možnost sebevzdělávání završuje Univerzita
Energy, která nabízí uchazečům ucelenou nabídku seminářů z oboru alternativní medicíny, obchodních
dovedností, práce s EAV a emoční inteligence. Svým členům nabízíme nejen zvýhodněné ceny, ale
také individuální přístup a možnost diagnostiky pomocí přístroje Supertronic založeného na principu
EAV. Jak prodej výrobků, tak nabídka služeb probíhá v síti více než dvaceti firemních prodejen
nazývaných Kluby Energy a ve více než stovce Konzultačních center po celé České republice. Všichni
naši klienti mají také možnost objednávat výrobky prostřednictvím zásilkové služby, a to pomocí emailu, telefonu nebo SMS. Více informací Internetové stránky a klubový magazín Vitae nabízejí
nepřeberné množství informací o produktech, zdravém životním stylu, seznamují s názory odborníků
a zkušenostmi našich zákazníků.
Obsah
Zdraví není samozřejmost
Je smutným faktem, že nemocnost stoupá i přes stále vzrůstající náklady na zdravotní péči. Na náš
organismus působí celá řada nežádoucích vlivů. Člověk, zvyklý žít po tisíciletí v těsném vztahu
s přírodou, byl v posledním století – ve zlomku času své existence – vržen do prostředí plného
syntetických chemických látek, znečištěného ovzduší, jedů v potravě a stresu. Je pochopitelné, že to
vše neúměrně zatěžuje imunitní systém, v těle dochází ke kumulaci toxických látek a lidský organismus
tak snadno podléhá nejrůznějším onemocněním. Chemické léky, jichž stále přibývá, eliminují však
pouze příznaky chorob, ale neodstraňují příčinu problému. Odborně řečeno – současná alopatická
medicína se orientuje na léčbu symptomatickou, nikoli kauzální. Samozřejmě ke škodě věci. A tak je
dobře, že dnešní doba začíná slyšet na alternativní metody léčby, opírající se o čistě přírodní
substance, které detoxikují a regenerují organismus a navracejí člověku energii a vitalitu. Zdraví není
samozřejmost a je třeba věnovat mu péči. Sami vědci se dnes čím dál více zabývají přírodními zdroji
léčiv a alternativními způsoby léčení, které posilují schopnost organismu ozdravit se vlastními silami,
bez použití chemikálií. Zamýšlejí se nad metodami starých civilizací, jejichž léčebné postupy používaly
nejen přírodní medikamenty, ale braly například v úvahu i postavení planet a využívání léčivé energie
vesmíru. Konec konců, vždyť i synteticky vyrobené léky mají svůj prazáklad v přírodě. K zajímavým
závěrům nutně dojdeme, zamyslíme-li se sami nad sebou. Ačkoliv je pro nás přirozené udržovat
v čistotě svůj domov, svůj pracovní prostor a pečlivě se staráme o své auto, svoje tělo často
zanedbáváme. V jisté fázi života hřešíme na to, že se nám líbí žít, nestřídmě jíme, pijeme, oslavujeme,
cestujeme a neomezeně vychutnáváme veškeré požitky, jež nám svět nabízí. Postupem času ale
zjistíme, že ne každá strava nám dělá dobře, nedostatek pohybu že přináší bolest a nepravidelný režim
choroby. Teprve potom se v tom lepším případě začínáme zajímat o zdravou životosprávu a o vše, co
s ní souvisí. Člověk je bohužel hazardér, který se nerad vzdává některých požitků, aniž si včas
uvědomí, že klíčem k dlouhému a zdravému životu je předcházení nemocem, tedy prevence. Zdraví lze
upevňovat prostřednictvím výživy, sportu, relaxace, léčivých rostlin a také stravních doplňků, a ačkoliv
jmenované metody nenahradí preventivní lékařské prohlídky, mohou být důležitými komplementy,
pomocí kterých můžeme procházet všemi životními etapami zdraví, šťastní a plni energie. Zohlednímeli přirozené potřeby vlastního těla, pak můžeme být v tomto směru určitě úspěšní. Zdraví není
samozřejmost, ačkoliv je základním předpokladem pro spokojenost a úspěch jak v zaměstnání, tak
i v rodinném a společenském životě.
Obsah
Výrobky Energy: tisíciletá tradice v moderním pojetí
Přirozený výběr v lidské společnosti je potlačován užíváním čím dál většího množství antibio-tik
a nejrůznějších chemických léků. Pomalu, ale jistě, tak zaniká možnost vývoje odolného jedince, jak je
přirozené v přírodě. Pokud se však poučíme z přírodních zákonitostí, naučíme se poslouchat své tělo
a využívat vše ve prospěch svého zdraví, ať už při odstraňování potíží v nemoci či pro preventivní
ochranu. Právě touto cestou – cestou tradice přírodní léčby – se dala společnost Energy už před více
než patnácti lety. Její rozšiřující se nabídka širokospektrálních bioinformačních přípravků vychází ze
základní, vysoce efektivní metody Regenerace v Pentagramu®. Jde o novinku v oblasti obnovy zdraví
a jeho prevence. Pět přípravků představuje působení na pět částí člověka, tedy pět stupňů ke zdraví.
Všechny produkty Energy, jejichž nabídka se stále rozšiřuje, pomáhají lidem přirozenou cestou
úspěšně obnovovat a stabilizovat kondici. Nejsou to však jen samotné výrobky, které ovlivňují optimální
zdravotní stav člověka, ale i široké povědomí o tom, jak si zdraví udržet. V tomto směru mají své
nezastupitelné místo naše Kluby Energy a Regenerační centra, jež se programově věnují zdravotní
problematice jak formou osvěty, tak v podobě lékařských poraden či alternativních ozdravných služeb.
Obsah
Záruka kvality
Certifikát ISO 9001:2008 pro společnost Energy Group. Toto prestižní osvědčení zaručuje zákazníkům
na základě jednotných kontrolních a výrobních postupů správnost výrobní praxe a kvalitu při výrobě
a skladování produktů. Certifikační audit úspěšně provedla v Energy Group jedna z největších
certifikačních organizací Bureau Veritas Czech Republic. Dodržování nastavených postupů
a povinností je pravidelně kontrolováno interními audity a dozorem certifikační organizace.
Značka biokvality
Všechny produkty Energy, označené “B!O”, garantují, že jste si zakoupili produkt zcela šetrný k přírodě,
vyrobený ze surovin pro lidské tělo nejpřirozenějších a nejhodnotnějších. Suroviny jsou pěstovány
podle nejpřísnějších principů ekologického zemědělství, v souladu s přírodními zákonitostmi a biorytmy,
bez použití umělých hnojiv, pesticidů a herbicidů, takže si zachovávají svou původní hodnotu. Důležitou
roli hrají též použité obaly produktů, které nenarušují bioenergetickou rovnováhu přípravků.
Obsah
Budoucnost patří bioinformacím
Jedinečná detoxikační a regenerační terapie pomocí produktů Energy je založena na principu
rezonance a působení bioinformací na lidský organismus. Stejně jako existuje rezonance, lze hovořit
i o biorezonanci. Ta je základem fungování homeopatie, bioterapie, systému Regenerace v
Pentagramu® a také přístrojů fungujících na principu EAV, které se úspěšně používají u nás
i v zahraničí při terapii řady civilizačních chorob. Bioinformace jsou elektromagnetické frekvence, jež
ovlivňují biochemické reakce a napodobují řídící kmitočty podkorových center mozku, regulujících
vegetativní nervovou soustavu a práci vnitřních orgánů. Frekvenční vzor bioinformací je ovšem jen
podobný, a proto se musí dodávat opakovaně v pravidelných intervalech. Působí pak na principu
rezonance. V každém organismu je možné dříve či později podle určitých pravidel vyvolat regenerační
proces. Stačí, aby se použitá informace alespoň zčásti podobala té, kterou potřebujeme ovlivnit.
Kombinace používaných frekvencí urychlují, zpomalují nebo úplně zastavují některé biochemické
reakce. Tím umožňují lépe využít obsahové látky v jednotlivých přípravcích, případně mohou odstranit
jejich nežádoucí vedlejší účinky. Výsledkem ošetření produktů bioinformací je o 40 až 80 % vyšší
účinnost přípravků oproti přípravkům bez bioinformace. Opakovaným použitím správné informace lze
v těle postupně vyrušit nebo utlumit původní negativní informaci. Tento proces pak může stačit k
vyvolání regeneračního pochodu a současně dojde k úpravě energetických poměrů v meridiánech
a k návratu ztracených sil. Každý z nás je sice jiný, ale všichni máme stejné orgány, stejné energetické
dráhy, a právě v tomto směru pak můžeme přípravky Energy charakterizovat jako univerzální sérii klíčů,
jež na principu podobnosti aktivizují a harmonizují důležité životní pochody v těle. Jejich nedílnou
součástí jsou zmiňované bioinformace, vyvolávající biorezonanci.
Obsah
Jak co nejúspěšněji “nastartovat” organismus
Ani sebedokonalejší přípravek nemůže nahradit řídící frekvence nervového systému. Ty se obměňují
podle potřeby orgánů, kdežto přípravek je “namíchán” jednou provždy. Lze jej však přirovnat
ke startéru, jenž zahájí regenerační pochody. Jakmile regenerace začne probíhat, je nutné nechat
dokončení procesu na řídících centrech těla a přípravek po doporučené době vysadit. Pokud to
neuděláme, organismus na produkt přestane reagovat. Proto je tedy nutné užívání opakovat
s pravidelnými přestávkami. U lehčích zdravotních potíží doporučujeme 3 týdny užívání, u středně
těžkých dysfunkcí pak po 3 týdnech udělat 1 týden přestávku a kúru ještě zopakovat. U těžších stavů
a starších lidí jsou někdy nutné 3x 3 týdny užívání, vždy s týdenními pauzami. Další nutností je dopřát
čas řídícím strukturám nervového systému k nápravě předchozí škody ve funkci orgánu. Měníme-li
jeden přípravek za druhý s doporučenou týdenní přestávkou, nemusí být tato pauza vždy dostačující.
Zde tedy doporučujeme přestávku alespoň 14 dní až jeden měsíc mezi dvěma různými produkty, aby
byl proces regenerace dokončen. Řídící centra nemusí mít vždy dostatek energie k nápravě poškození
na více úrovních. Zatímco dokončují započatou regeneraci po předchozím užívání, předčasné
podávání jiného přípravku může přeorientovat regeneraci jiným směrem a eliminovat tak předchozí
účinky. Mladému organismu stačí kratší pauza, s přibývajícím věkem by se přestávky měly prodlužovat.
Optimální produkt i postup při užívání vám poradí odborníci v Klubech Energy po proměření energetiky
vašeho těla Supertronicem.
Obsah
Diagnostika Supertronicem
Jednou z definic zdraví je rovnováha energií v těle. Každé její vychýlení může časem přinést zdravotní
problém, o němž zpočátku nemáme ani potuchy. Kdy je nemoc v latentním stavu, může však spolehlivě
určit přístroj, fungující na principu elektroakupunktury podle Dr. Volla (EAV). Poradci firmy Energy
používají pro měření energetiky v těle Supertronic. Jde o elektronický přístroj, který prostřednictvím
měření elektrického odporu kůže v přesně definovaných akupunkturních bodech zjišťuje momentální
energetický stav orgánového meridiánu, případně přímo orgánu nebo jeho tkáně. Laicky řečeno –
zjišťuje, jakým způsobem řídí autonomní centra v mozku a v páteřní míše činnost jednotlivých orgánů
a jejich tkání. Navíc umožňuje testování vhodnosti bioinformačních přípravků pro konkrétního člověka.
Změřením bodů na rukou a nohou a následnou analýzou jejich hodnot lze poměrně přesně zjistit zdroj
případných potíží. Je možné určit druh stresu, které enzymatické systémy nepracují na 100 %, zda
nejde o poruchu vstřebávání v tenkém střevě, je možné odhalit i infekční stavy. Nejedná se o lékařskou
diagnostiku, ale o zjištění funkčnosti jednotlivých systémů. Po této analýze je možné přímo vytestovat
konkrétní přípravek nebo kombinaci produktů, které pomohou k obnově funkce orgánu – k jeho
regeneraci. Energetická diagnostika je neinvazivní metoda, která již v předstihu odhalí funkční potíže v
určitém orgánu. Největší význam má pro prevenci zdraví, kdy je regenerace nejúčinnější a kdy lze
spolehlivě odstranit příčinu poruchy funkce orgánu. Pokud se zdravý člověk nechá změřit minimálně
1x za půl roku, nemusí mít obavy z nebezpečných chronických onemocnění. Přístroj prokáže funkční
poruchy ještě před manifestací symptomů, následné regenerační působení vytestovaného preparátu
zabrání dalšímu rozvoji poruchy a vrátí funkci příslušného orgánu do normálních hodnot. Pokud již
měřený klient vykazuje určité symptomy, Supertronic dokáže zacílit regeneraci přímo na původ
onemocnění a organismus se vrací mnohem rychleji k normálu. I v případě těžkých a mnohdy
neléčitelných postižení dochází alespoň k částečné nápravě během 6 až 9 měsíců cílené regenerace.
Jak dlouho bude regenerace trvat, závisí na hloubce a délce postižení. U mladých lidí nebo u potíží,
které se objevily v nedávné době, může dojít k nápravě i do 3 týdnů. Regeneraci lze většinou
kombinovat s klasickou léčbou, neboť princip regeneračního působení je naprosto odlišný od působení
klasických léčiv. Metoda měření Supertronicem je určena k odhalování funkčních problémů, čímž se liší
od lékařské diagnostiky, kdy se detekují organické poruchy a anatomické změny. Nelze tedy
zaměňovat lékařskou diagnostiku s diagnostikou energetickou, která však vhodně doplňuje klasickou
medicínskou diagnostiku a je prospěšnou alternativou péče o zdraví.
Obsah
Naše produkty doporučují lékaři
Přípravky Energy může jako doplňky stravy doporučit i laik. Je možné kombinovat je s klasickými léky,
avšak nasazení, a tedy i vysazení léků, by měl uživatel nechat vždy na svém ošetřujícím lékaři. Je
nutné mít na paměti, že tyto preparáty mají preventivní, ale také regenerační účinky. Pracují tedy s
vlastními léčivými silami organismu, jejichž úkolem je docílit harmonii v těle v souladu s přírodou. Pokud
jde o nemocného v komplikovaném stavu, je vždy třeba doporučit návštěvu lékaře. Existují totiž
případy, kdy se i ten nejlepší alternativní terapeut může zmýlit. Produkt, odpovídající aktuálnímu
zdravotnímu stavu klienta, dokáže přesně určit přístroj Supertronic.
Obsah
Systém Regenerace v Pentagramu® je unikátní způsob očisty organismu
Pentagram® – bylinné koncentráty a krémy unikátního složení Základním pilířem produktové nabídky
firmy Energy je pět přírodních bylinných koncentrátů tvořících ucelený systém nazvaný Regenerace
v Pentagramu®. Je založen na principu bioinformační terapie a na holistickém přístupu k člověku, který
bere v úvahu, že tělo a mysl jsou navzájem propojeny, a soustřeďuje se na celou osobnost člověka (z
pohledu duševního, emočního, duchovního i fyzického). Bioinformační přípravky účinkují v lidském
organismu ve dvou hlavních úrovních – přírodní substance ovlivňují přímo tělesné orgány,
a bioinformace působí díky principu biorezonance na řídící podkorová centra v mozku. Prostřednictvím
bioinformací dochází k zesílení účinku a k harmonizaci celého energetického systému člověka. Pět
bylinných koncentrátů je složeno tak, aby korespondovaly s energií pěti základních přírodních prvků,
jejichž vzájemná součinnost je podle tradiční čínské medicíny klíčem ke zdraví: Vironal – Kov, Regalen
– Dřevo, Renol – Voda, Gynex – Země, Korolen – Oheň. Tento systém přípravků pokrývá svými účinky
všech dvanáct základních energetických drah – meridiánů, skrze něž působí na detoxikaci a regeneraci
celého organismu. Přípravky je možné užívat postupně v naznačeném pořadí jako celkovou
detoxikační kúru pro preventivní posílení zdraví a aktivovat tak celý energetický systém organismu,
nebo cíleně – jednotlivě podle povahy konkrétního zdravotního problému. Pro přesné určení pořadí
a cílené užívání je vhodné poradit se s odborníky v Klubech Energy, kde je rovněž možné nechat si
vytestovat optimální produkt pomocí EAV přístroje Supertronic. Systém Regenerace v Pentagramu® je
vedle pěti bylinných koncentrátů určených k vnitřnímu užití doplněn o pět bioinformačních krémů, které
rovněž odpovídají energiím pěti prvků TČM: Droserin – Kov, Protektin – Dřevo, Artrin – Voda, Cytovital
– Země, Ruticelit – Oheň. Krémy lze užívat jak v kombinaci s bylinnými koncentráty, tak samostatně,
kdy je aplikujeme lokálně na místa průběhu příslušných energetických drah nebo nad uložení orgánů,
které tyto dráhy ovlivňují. Podrobnější informace o zmiňovaných produktech najdou zájemci
v brožurách “Regenerace v Pentagramu®” a “Krémová regenerace v Pentagramu®”, které jsou
k dostání v každém Klubu Energy. Bylinné koncentráty a krémy je možné použít buď samostatně,
případně podle individuálních potíží kombinovat s dalšími přípravky z nabídky Energy. Spojení vnitřního
užívání koncentrátu spolu se zevním použitím krému otevírá další možnosti regenerace, ať už
preventivní či terapeutické. Z obrázku Růžice Pentagramu® jsou patrné základní údaje o tom,
ke kterým orgánům se vztahují které přípravky:
VIRONAL – Droserin
Ovlivňují především dráhu plic, tlustého a tenkého střeva, sleziny. Oba výrobky lze využít preventivně,
ale i při akutních virových, mikrobiálních a bakteriálních infekcích, jako jsou chřipky, angíny, teploty,
záněty horních cest dýchacích, k vyvolání pocení, též k vylepšení činnosti imunitního a lymfatického
systému. Vironal je vhodné podávat i při léčbě antibiotiky. Droserin pomáhá při prvních chřipkových
příznacích.
REGALEN – Protektin
Ovlivňují dráhu jater, žlučníku, žaludku, sleziny a dráhu řídící. Hodí se zejména při zažívacích obtížích
a v případech potřeby detoxikovat a regenerovat organismus (poruchy žlučníku, nadýmání, stavy
vyčerpanosti, astma, alergie, ekzémy atd.). Regalen se hodí k jarní očistné kúře, Protektin zabírá
na všechny svědivé vyrážky.
RENOL – Artrin
Osvědčují se především při poruchách na dráze ledvin a močového měchýře. Pomáhají s úspěchem při
regeneraci této oblasti, ale podporují též dobrou funkci štítné žlázy. Oba produkty se používají při
degenerativních onemocněních kloubů, při otocích končetin a okolí očí. Renol se uplatní také pro
zvyšování imunity. Artrin je ideální krém pro ošetření pohybového aparátu.
GYNEX – Cytovital
Ovlivňují zejména dráhu početí a dráhu tří zářičů. Urychlují celkovou regeneraci organismu žen i mužů
a vyznačují se protizánětlivými účinky. Kromě příznivého působení u ženských chorob pomáhá Gynex
mimo jiné snižovat chuť k jídlu při redukčních dietách, úspěšně též stabilizuje psychiku a má vynikající
účinky na pleť. Cytovital zabraňuje vzniku vrásek a působí proti celulitidě.
KOROLEN – Ruticelit
Oba produkty řeší problémy na dráze srdce, řídící a tří zářičů. Jsou vhodné jako prevence cévních
příhod, při zvýšené hladině cholesterolu, při stresech, únavovém syndromu, nespavosti, senilitě nebo
pro regeneraci buněk při rakovině či při HIV pozitivitě. Korolen navíc přispívá k odstranění plísní
z organismu. Ruticelit pomáhá mimo jiné zpevňovat cévní stěny. Uplatnění koncentrátů Pentagramu®
je v oblasti prevence i pomoci při zdravotních problémech velmi široké, úspěšně je lze kombinovat
i s léčebnými postupy klasické medicíny.
Obsah
Výjimečnost bylinných krémů
Krémy Pentagramu® obsahují na rozdíl od jiných mastí s 1 až 3 % bylinných výtažků, výjimečný 50%
podíl bylinného extraktu. Pečlivě vyladěná kompozice je navíc obohacena o bioinformace, které zesilují
efekt samotných účinných látek. Tukový základ krémů tvoří čistě přírodní rostlinné oleje, jejichž
nespornou výhodou je přirozeně vysoký obsah pěstících a ochranných látek a vitaminů (ricinový, lněný,
sezamový, sojový, makový či konopný olej). K dalším účinným složkám patří například lipozomy, AHA
kyseliny a lecitin, které významným způsobem přispívají k jejich kvalitě. Nedílnou součástí bylinných
krémů je energeticky nabitá minerální voda z termálního vřídla Podhájska (Slovensko) s vlastnostmi
srovnatelnými s vodou z Mrtvého moře, dále humát draselný se silnými protizánětlivými účinky
a výtažky ze vzácných pryskyřic (myrha, kadidlo, dracéna), jež zajišťují maximální regenerační efekt
krémů. Krémy Pentagramu® jsou výjimečné nejen svým složením, ale i možnostmi terapeutického
využití. Jejich původ je zaručeně přírodní, neobsahují žádné stabilizátory ani syntetické vůně, a proto
nevyvolávají nepříznivé kožní reakce. Protože účinné látky jsou v krémech Pentagramu® smíchány
s olejovým základem, pronikají velmi snadno do hlubších vrstev pokožky a odtud i do tkání. Používání
bioinformačních krémů ovlivňuje tedy pozitivně nejen samotnou pokožku, ale prostřednictvím
energetických drah i hluboko uložené orgány a jejich soustavy. Při přesném směrování působení krémů
je vhodné využít metody reflexní terapie a aplikovat je na reflexní zóny jednotlivých orgánů na dlaních
nebo chodidlech (viz níže). Účinnost zvýšíme i tím, když budeme na zóny působit v době, kdy je
příslušný meridián (energetická dráha) v aktivní fázi. Systém Pentagramu® představuje mimořádně
užitečnou diagnostickou pomůcku, která pomůže lépe a snadněji pochopit příčiny nemocí a problémů.
Měli bychom si ale uvědomit, že příčiny našich obtíží neleží pouze ve vnějším světě, v působení
vnějších faktorů, jako jsou viry, bakterie, války, hurikány či vzrůstající znečištění ovzduší. Řadu nemocí
si způsobujeme sami, svými špatnými stravovacími návyky, svými chorobnými duševními procesy
a svými potlačovanými či nezvládnutými emocemi. Pentagram® tedy není jen prostředkem k tělesné
a duševní rovnováze, ale i učitelem na cestě k poznání nás samotných.
Obsah
Dopřejte si rituál!
Západní civilizace se stále častěji obracejí ke starým učením a hledají v nich rozklíčování dřívějších
schopností, které jsme postupem věků ztratili. Nejcennějším stavem člověka je vlastnost setrvávat
ve středu, ve svém niterném těžišti. Každý člověk se od chvíle, kdy se dokáže vzpřímeně postavit,
stává jedincem, který určuje zeměpisné směry. Od něho se odečítá sever, jih, východ a západ.
Nejrůznější životní situace nás však často vychylují z rovnovážného stavu a nebývá vždy snadné vrátit
se zpět do středu, do původní, výchozí pozice sebe sama. Každý člověk se svou individualitou,
energiemi a emocemi z tohoto centra více či méně vymyká a onen kýžený soulad musí v průběhu
života tvořit prostřednictvím vztahů, které mu pomáhají vrátit se do harmonie – do podstaty lidství.
Pouze tato centrální pozice nám zajišťuje schopnost využít svou přirozenou sílu. Nejjednodušší cesta
k této rovnováze vede přes drobné denní rituály. Nový Pentagram® mýdel a šamponů
Energy: Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital a Ruticelit vychází z unikátní metody Regenerace
v Pentagramu®. Tyto přípravky obsahují stejně jako bioinformační krémy bylinné extrakty, čisté přírodní
silice a termální vodu z vřídla Podhájska. Mají nejen příznivý účinek na pokožku a vlasy, ale přes
energetický systém akupunkturních bodů a reflexních zón ovlivňují i naši celkovou zdravotní kondici
a zpracování emocí. Jejich výhodou je, že působí šetrně, snadno se omývají vodou a nezatěžují naše
tělo zbytečně chemickými látkami. Používáním mýdel a šamponů můžeme vhodně podpořit a doplnit
účinky koncentrátů a krémů Pentagramu®. Tato kombinace urychlí obnovu organismu, jejich vzájemná
součinnost naplní tradiční zásadu čínské medicíny – současného působení zevnitř i zvenčí. Zároveň si
můžeme díky nim vytvořit pravidelný rituál očisty těla i duše. Přispějeme tím k vytvoření a upevnění
harmonie, a využijeme osvědčený recept na spokojený a smysluplný život. Naše péče o zdraví a životní
vyváženost získá nový, nečekaný rozměr. Jednotlivá mýdla a šampony Pentagramu® podporují
působení pěti prvků, takže se můžeme vydávat bez obav z vychýlení do různých směrů. A bude nám
k tomu stačit jediné. Zvolit si některé z nich.
Obsah
Energy pro zdraví, k prevenci i řešení obtíží
další BYLINNÉ KONCENTRÁTY
V nabídce Energy najdou zákazníci ještě další širokospektrální bylinné koncentráty – Stimaral a King
Kong. Oba produkty se vyznačují výraznými povzbuzujícími účinky na organismus a ovlivňují hned
několik energetických drah současně. Nejsou návykové. Stimaral je předurčen pro lepší přizpůsobení
organismu zvýšené psychické námaze a novému prostředí. Lze jej využít pro zklidnění, lepší
soustředění a zvýšení činnosti mozku. King Kong představuje vynikající doplněk pro sportovce, osoby
se zvýšenými fyzickými a psychickými nároky, seniory a pacienty v rekonvalescenci po úrazech
a operacích.
UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE
Mezi produkty pocházející z unikátních přírodních zdrojů patří tři produkty s univerzálním využitím,
které se osvědčily jak k užívání vnitřnímu, tak k aplikaci zevně. Fytomineral je tekutý přípravek
s obsahem více než 60 minerálních prvků v lehce vstřebatelné koloidní formě, těžený v centrálním
Utahu. Protože nedostatek minerálních látek doprovází valnou většinu chronických zdravotních obtíží,
je právě Fytomineral jejich cenným zdrojem. Přípravek Drags Imun je surová pryskyřice, získávaná
z jihoamerické rostliny Croton lechleri rostoucí v oblasti Amazonie, kde je již po staletí nedílnou
součástí lidového léčitelství domorodých obyvatel. Je ceněný především pro své antivirové,
antibakteriální a antioxidační účinky. Skupina humátových přípravků vhodných pro vnitřní (Cytosan,
Cytosan Inovum) i vnější užití (Cytosan, Cytosan Inovum, Cytosan Fomentum gel a Balneol) je
výjimečná díky svým hlubokým detoxikačním účinkům. Huminové látky jsou specifickou skupinou
přírodních organických látek vyskytujících se například v rašelině, které mají superantioxidační účinky,
významně ochraňují buňky, napomáhají očistě organismu a blahodárně působí na žaludek a povrch
střev. Působení Drags Imunu a humátových produktů vhodně doplňuje používání mýdel Drags Imun
a Cytosan.
DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY
Nabídka dalších doplňků stravy z Energy je pestrá a na požadavky zákazníků se stále rozšiřuje.
Všechny přípravky se vyznačují unikátními kombinacemi účinných přírodních látek, jež se na běžném
trhu nevyskytují. S výjimkou tablet Flavocelu jsou plněny výhradně do želatinových kapslí, což má
výhodu po stránce poživatelnosti. Tyto produkty pokrývají hlavní oblasti zdraví (imunita, zažívání,
kardiovaskulární systém, mozek, klouby a alergie) a uplatní se při akutních zdravotních problémech
(Grepofit, Probiosan, Peralgin, Flavocel, B!omultivitamin) a civilizačních onemocněních chronického
rázu (Vitamarin, Probiosan, Skeletin). Mnohé z nich zlepšují mozkové funkce (Vitamarin, Celitin),
optimalizují metabolické pochody (Geriatrim), jiné se podílejí na dlouhodobé podpoře imunitního
systému (Grepofit, Probiosan, Vitamarin, Flavocel, Peralgin, B!omultivitamin, Imunosan). Všechny jsou
volně kombinovatelné mezi sebou i se základní řadou Pentagramu®.
BYLINNÉ ČAJE
Zdraví prospěšné účinky bylin lze velmi dobře využít ve formě čajů a odvarů. Účinné látky jsou
ve většině případů rozpustné ve vodě a po kratší či delší době varu přecházejí z rostlinné hmoty
do vodného roztoku. Tento způsob užívání bylin je tradiční a velmi účinný. Léčebné látky se totiž daleko
snadněji v těle vstřebávají, a pokud se čaj popíjí po malých dávkách v průběhu celého dne, efekt je
intenzivnější než při aplikaci stejné dávky jednorázově. V nabídce čajů Energy jsou byliny pocházející
z jihoamerických pralesů: Lapachos výrazným protizánětlivým, antioxidačním a protirakovinným
působením, Chanca Piedra používaná zejména u chorob zažívacího a močopohlavního ústrojí
a Uncaria tomentosa (Vilcacora) osvědčená u zánětlivých a infekčních onemocnění. Další čaj – Smilax
officinalis harmonizuje dráhu ledvin a močového měchýře, Lycium chinense neboli kustovnice čínská
oddaluje stárnutí, zelený čaj Green – Tea Gaba má příznivé účinky na mozkovou tkáň a Tribulus
terrestris se využívá při neplodnosti u mužů i žen.
ZELENÉ POTRAVINY
Velmi důležitou skupinou přírodních látek, které mají schopnost soustavně a účinně zlepšovat bilanci
našeho organismu ve prospěch zdraví, jsou zelené potraviny. Mezi ně se řadí rostlinné produkty, které
jsou šetrným způsobem získávány z ekologicky pěstovaných těl rostlin v počátečním stadiu jejich
vývoje. Díky tomu obsahují zelené potraviny, mezi něž patří řasy a výhonky, přirozeně vysoký obsah
životně důležitých látek (enzymů, aminokyselin, vitaminů, stopových prvků) spolu s přirozenou
informací o růstu a přežití. Užívání produktů obsahujících mladý ječmen – Barley, sladkovodní řasu –
Chlorella nebo kombinaci ječmene a řasy – Spirulina Barleypředstavuje jednoduchý a účinný způsob,
jak příznivě působit na lidský organismus vystavený vysokému životnímu tempu, stresu a nekvalitní
stravě.
KOUPELE
Péče o pokožku celého těla a podpora detoxikace formou koncentrovaných koupelových přísad je
nedílnou součástí produktové nabídky. Jak bioinformační koupelová sůl Biotermal z termální vody
vřídla Podhájska, tak bioinformační aromatická koupel s vysokým obsahem huminových látek
a vybranou směsí éterických olejů Balneol, vykazují výrazné regenerační účinky a podporují
vyplavování toxických látek z těla. Mají uklidňující a relaxační vliv na psychiku, působí proti bolesti
a zlepšují stav pohybového aparátu.
SPECIFICKÉ ANTISEPTICKÉ PRODUKTY
Pouze pro vnější užití jsou určeny další bylinné výrobky: Audiron – primárně určený k ošetření uší,
vhodný mimo jiné též pro ošetřování onemocnění způsobených herpetickými viry, a sprej Spiron –
ideální pro osvěžení ovzduší a dezinfekci ran i nejrůznějších předmětů; podporuje zastavení krvácení.
Obsahuje éterické silice příznivě působící na zklidnění psychiky. Oba produkty se vyznačují
protiplísňovými účinky.
ZUBNÍ PASTY
Základem zubních past Bílý Diamant, Silix a Balsamio je minerální voda z třetihorního vřídla Podhájska
na Slovensku a komplex bylinných extraktů. Tyto bioinformační zubní pasty jsou středně pěnivé,
s velmi dobrým čisticím efektem. Při čištění ovlivňují energetické dráhy těla a vzájemně se svými účinky
doplňují. Vyznačují se antimikrobiálními účinky a zanechávají v ústech velmi příjemný pocit na dlouhou
dobu. Bioinformační pasty jsou ideálním doplňkem celostní léčby.
TĚLOVÁ KOSMETIKA
Samostatnou skupinu tvoří kategorie kosmetiky. V nabídce Energy je to tělové mléko Caralotion, jehož
hlavní složku tvoří osvědčený bylinný komplex s fytohormony a termální vodou z vřídla Podhájska. Díky
tomuto složení je po jeho použití pleť dobře zásobena kyslíkem, pestrou paletou minerálů, vitaminů a
celou řadou biologických látek se silným regeneračním a vitalizujícím účinkem na buňky pokožky
i hlubší vrstvy kůže. Bioaktivní látky ovlivňují hormonální činnost kůže, její výživu a prokrvení.
Podrobnosti o účincích přípravků Energy najdou zájemci v produktových letácích nebo v Katalogu
produktů, které je možné zakoupit u všech prodejců Energy.
Obsah
Měli byste vědět
* Přestože jsou přípravky Energy širokospektrální, ovlivňuje každý z nich vždy jen určitou oblast těla.
Produkt, který užíváme, připravuje vždy další systém orgánů pro regeneraci, a tak dochází
k postupnému ozdravení celého těla. Řešíme jeden problém za druhým. Regenerace tak může někdy
trvat déle, vzhledem k postupnému odstraňování potíží.
* Při chronických stavech a při podávání přípravků dětem je vždy vhodnější začínat nižšími dávkami –
od jedné kapky postupně k doporučenému dávkování. V těhotenství a při komplikovaných zdravotních
potížích je nutná porada s lékařem.
* Produkty Energy jsou vhodné též pro podávání zvířatům. Potvrzují to dlouhodobé zkušenosti
chovatelů při řešení potíží akutního i chronického rázu.
Obsah
Optimální podmínky pro regeneraci
Základem regenerace je detoxikace těla, proto je třeba zajistit mu dostatečné množství tekutin, nejlépe
čisté vody, aby se uvolněné nežádoucí látky mohly z organismu dobře vylučovat. Pokud dodržujete
vhodná dietní opatření, vyhýbáte se chemicky konzervované stravě, nadměrné konzumaci červeného
masa, salámů, konzerv, kávy, cukru a podobných poživatin, vyhnete-li se stresovým situacím
a do svého života zařadíte více pohybu, pak se vaše úspěchy v regeneraci znásobí. Každý toho není
bohužel schopen, a tak je přinejmenším žádoucí, abychom se k tomuto ideálu alespoň co nejvíce
přiblížili.
Obsah
Je čas hledat nové cesty
Poté, co sir Fleming přišel s objevem penicilinu, nastala doba, kdy jsme si mysleli, že vymýtíme
bakteriální infekce. Několik desítek tisíc jednotek krystalického penicilinu zvládlo infekční zánět
mozkových blan, angíny, záněty plic. Víc než půl století nato se stále zřetelněji ukazuje, že příroda
dokázala antibiotické vychýlení rovnováhy “ustát”, a dokonce začínají mít mikrobi v tomto boji jaksi
navrch. Stále dražší, jedovatější a “účinnější” umělá antibiotika ztrácejí dech. A divíte se Vždyť kdejaká
teplota, kašel, zánět průdušek, nosohltanu nebo i rýma jsou dnes “likvidovány” pomocí antibiotik! Přitom
je většina onemocnění z nachlazení virového původu! Výsled-kem tohoto “antibiotického alibismu” je
nárůst alergií a rezistence mikrobů na léky. Je zřejmé, že používání antibiotik je třeba přísně zvažovat,
pokud o tuto účinnou léčbu nechceme zcela přijít. A tak je načase hledat nové cesty, jednou z nichž
může být třeba Energy.
Obsah
Zelené potraviny – produkty 3. tisíciletí
Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě. A není se čemu divit. Většina potravin, které se
dostávají na náš stůl, je nějakým způsobem chemicky ošetřena nebo s nimi v průběhu výroby či
zpracování bylo nakládáno takovým způsobem, že došlo k výraznému poklesu obsahu nutričně
a biologicky cenných látek. Díky kyselým dešťům se například z půdy odplavují minerální látky, které
pak přirozeně nemohou být zaintegrovány do těla příslušné plodiny. Všechny tepelně zpracované
výrobky navíc obsahují výrazně menší množství vitaminů a minerálních látek, které ve vyšších
teplotách velmi snadno oxidují a znehodnocují se. Na našem talíři pak nacházíme v podstatě jen stíny
původních potravin. Užívání zelených potravin představuje jednoduchý a přitom účinný způsob, jak
preventivně a někdy také terapeuticky působit na lidský organismus člověka dnešní doby, vystavený
vysokému životnímu tempu, stresu a nekvalitní stravě.
CHLORELLA
Tablety obsahují sladkovodní řasu Chlorella pyrenoidosa, která je bohatým zdrojem celé řady
biologicky vázaných vitaminů, minerálních látek, aminokyselin, vlákniny a chlorofylu. Stimuluje imunitní
systém, zlepšuje funkci střev, chrání buňky před účinky volných radikálů a podporuje detoxikaci
organismu. Je vhodným každodenním doplňkem stravy pro zdravý životní styl vzhledem k vysokému
obsahu přirozeně hodnotných nutričních látek. Chlorella podporuje regeneraci a rekonvalescenci
organismu vystaveného dlouhotrvajícímu stresu nebo zátěži. Použití Chlorelly představuje z hlediska
čínské medicíny podporu života, pomalý proces, který zkvalitňuje naši vitalitu. Nástup účinku je velmi
pozvolný, v počátcích až téměř neznatelný. V dlouhodobějším horizontu však působí velmi jemně
a vyváženě a i po jejím vysazení zůstává po dlouhou dobu účinnou clonou. Chlorellu využíváme při
preventivním podávání jako pomalý prostředek ke stálému vzestupu energie.
BARLEY
Barley neobsahuje žádné příměsi, vyrábí se pouze ze šetrně zpracovávaných mladých rostlinek
ječmene setého (Hordeum vulgare). Mladý ječmen je bohatým přírodním zdrojem potřebných živin,
minerálů a vitaminů, ale výjimečný je především vysokým obsahem více než 20 živých enzymů,
vlákniny, aminokyselin a rostlinných bílkovin, které jsou snadno využitelné pro zdravý růst organismu.
Barley je téměř pravým opakem Chlorelly. Svou dravostí mladého osení nám prakticky ihned dodává
aktivní energii. Jeho působení je ovšem časově značně omezené. Účinek Barleye je tedy velmi silný,
rychlý, ale krátkodobý. Barley využíváme pro okamžité zvýšení použitelné energie.
SPIRULINA BARLEY
Spirulina – modrozelená odrůda řas, patří mezi nejstarší organismy na Zemi. Pro nás je zajímavá
zejména svým obsahem plnohodnotných bílkovin. Spojení enzymů, aminokyselin, vitaminů, stopových
prvků a dalších biologicky aktivních látek v přípravku Spirulina Barley představuje významnou pomoc
enzymatickému systému lidského těla, usnadňuje metabolické pochody a dá se bez nadsázky říci, že
pozitivně ovlivňuje činnost každé jednotlivé buňky lidského těla. Spirulina Barley je mimořádně
zajímavým doplňkem obou předchozích přípravků. Spirulinu Barley používáme všude tam, kde
působení Chlorelly je příliš pomalé a účinky Barleye zase příliš výrazné.
Obsah
Koloidní minerály
Považují se za nejdokonalejší formu minerálů pro svou až 98% využitelnost a nulovou toxicitu. Koloidní
minerály (přípravek Fytomineral) jsou minerální látky rozpuštěné ve vodě, které dobře procházejí
do buněk lidského organismu. Pomáhají tak tělu udržet perfektní bioelektrickou rovnováhu, která je
základem pro dobré zdraví a dlouhý život. Dále zvyšují využitelnost vitaminů a ostatních látek
potřebných pro výživu člověka. Koloidní minerály také napomáhají regulovat hormonální činnost
endokrinního systému těla a hrají důležitou roli při syntéze DNA. Jsou základní částí každého enzymu
nebo s nimi vzájemně působí, takže použití Fytomineralu pomáhá produkovat v těle enzymy, které se
tvoří pouze za přítomnosti stopových minerálních látek. Zajímavou a důležitou vlastností koloidních
minerálů je jejich vytěsňovací (nahrazovací) funkce.
Obsah
Humáty mají široké terapeutické využití
V poslední době je zaměřena velká pozornost na vnitřní a vnější užívání výtažků z rašeliny, které mají
velmi široké spektrum pozitivních účinků a významný vliv na detoxikaci celého organismu. Tak zvané
huminové látky mohou trvale vázat řadu toxických a mutagenních sloučenin organického původu nebo
cizorodých mikroorganismů a bez rizika poškození organismu je vyloučit z těla ven.
Výčet účinků těchto látek je velmi široký. Vedle antivirového, antibakteriálního a protiplísňového
působení byly prokázány i jejich účinky analgetické (zmírňující bolest), velmi výrazné je především
jejich působení protizánětlivé. Výzkumem bylo zjištěno, že huminové látky mají vliv na zpomalení
rozvoje některých typů nádorových onemocnění. Ochranný a preventivní efekt se projevuje především
v případě rakoviny tlustého střeva a konečníku. Huminové látky mají mimořádný dopad na zvyšování
přirozené nespecifické obranyschopnosti díky efektivnímu odstraňování toxických látek z tlustého
střeva. Obranyschopnost se zvyšuje i díky jejich schopnosti stimulovat aktivitu bílých krvinek. Je také
známo, že katalyzují enzymatické reakce, a stimulují tím metabolismus. Huminové látky zlepšují
okysličení buněk díky příznivému vlivu na cévní systém. Díky schopnosti snížit toxické zatížení
a antioxidačnímu působení ve tkáních a kloubech mají huminové látky příznivý vliv na onemocnění
celého pohybového aparátu včetně páteře, při artrózách, artritidách a dalších degenerativních
onemocněních kostí a kloubů. Cytosan je velmi vhodný pro detoxikaci vnitřního prostředí buněk, krve
a všech tělesných orgánů, pro pravidelnou preventivní i léčebnou očistu těla a pro nastartování
detoxikace, Cytosan Inovum je výrazně zaměřen na precizní odstranění všech nežádoucích
látek z celého trávicího traktu. Cytosan Fomentum gel podporuje detoxikační schopnosti kůže a její
regeneraci a působí výrazně protizánětlivě i na hlouběji uložené tkáňové struktury. Obklady z Cytosan
Fomentum gelu je tedy možné použít na zánětlivá onemocnění vnitřních orgánů. Balneol je určen
především pro koupele, ale lze z něj vytvořit i léčebný obklad. Cytosan a Cytosan Inovum je možné
rovněž použít zevně jednak k omývání povrchových poranění, vyrážek a chronických otevřených ran
a dále jako velmi účinný kosmetický prostředek ve formě pleťových masek. Potřeba pravidelné
detoxikace lidského těla je neoddiskutovatelný fakt. I vlivem sebeukázněnějšího života se lidské tělo
opotřebovává a zanáší odpadními látkami. Tato toxická zátěž je přirozenou příčinou stárnutí,
náchylnosti k nemocem a v konečném důsledku i příčinou přirozené smrti. Stejně tak jako je nutné
pravidelně uklízet domácnost, aby se v ní dalo žít, je nezbytné odklízet “nepořádek” i z těla.
Obsah
Veterinární řada
Patnáct let praxe s bioinformačními přípravky Energy v humánní medicíně a zkušenosti s jejich
úspěšným používáním u zvířat přispěly ke vzniku ucelené řady produktů určených pro veterinární účely.
Čistě přírodní přípravky Energy nabízejí vhodnou alternativu ke klasické léčbě, která u zvířat poskytuje
řadu výhod.
Obecně lze říci, že všechna zvířata reagují na potravinové doplňky mnohem lépe než lidé. Proč?
Příčinou je zřejmě skutečnost, že se neléčí tak často jako lidé. Lehčího onemocnění si u nich ani
nevšimneme a tím, že je neléčíme a necháme uzdravení na jejich imunitním systému, tak jej vlastně
posilujeme. Což v konečném důsledku usnadňuje i regenerační proces přírodními přípravky v případě
nemoci. K velké spokojenosti chovatelů s veterinárními produkty přispívá snadno využitelná forma
přípravků a jejich dobrá snášenlivost u zvířat bez nežádoucích vedlejších účinků. Efekt nastupuje
zpravidla rychle, stav zvířete se může zlepšit během pár hodin. Výhodou je dobrá kombinovatelnost
s klasickými léčivy, jejichž účinek produkty Energy potencují. Lze je použít i jako první pomoc pro akutní
stavy a často se ukazují být jediným účinným prostředkem u chronických onemocnění. Jsou vhodné
pro všechny druhy zvířat. Pro farmáře a chovatele hospodářských zvířat představuje velký přínos i to,
že užívání přípravků neovlivňuje kvalitu mléka, masa a dalších živočišných produktů. Zkrácená doba
ošetřování zvířat a snížení výdajů za léčbu jsou určitě jen dalším plusem na kontě přírodních
koncentrátů a kapslí. Pentagram® Koncentrátů
Virovet – působí u všech infekčních procesů, významně posiluje imunitu a schopnost organismu bránit
se průniku nežádoucích mikroorganismů. Napomáhá tvorbě specifických protilátek.
Renovet – zvyšuje výkonnost vylučovacího systému, optimalizuje funkci ledvin. Upravuje metabolismus
minerálních látek a vody, výrazně pomáhá při postižení kloubů. Je vhodný na vlhké ekzémy.
Korovet – má příznivý vliv na cévní systém, harmonizuje činnost srdce a podporuje tvorbu červených
i bílých krvinek. Působí vyváženě na transportní pochody v organismu, pozitivně ovlivňuje transport
živin.
Regavet – je vhodný při problémech trávicího traktu a veškerého metabolismu, působí při jaterních
a žlučníkových obtížích, je účinný při intoxikacích, alergiích a potížích se srstí.
Gynevet – bioinformační přípravek pro harmonizaci nervového a hormonálního systému, aktivizuje
metabolismus tuků. Nejúčinnější prostředek u posttraumatických stavů.
Obsah
Diagnostika zvířat
Práce se zvířetem se zdá složitější než s člověkem. Člověk řekne, kde má problém, popíše typ bolesti
atp. U zvířete to není možné, ale zase u něj lze snáze než na člověku detekovat markantní příznaky
důležité pro správný výběr přípravku. Poměrně snadno lze provést i amatérskou prohlídku zvířete, která
odhalí nesrovnalosti oproti předchozímu zdravotnímu stavu. Stačí někdy najít jen jeden příznak
a soustředit se pak na ty další, které jsou s ním obvykle spojeny. Na tomto principu diagnostiky pracuje
program Domácí poradce na stránkách www.energyvet.com, který vás takovouto prohlídkou povede až
k výběru optimálního přípravku Energy.
Obsah
Pozitivní zkušenost
i “neléčitelné” nemoci
Velmi dobré zkušenosti s přípravky Energy se projevují i při zvládání těžkých stavů zvířat, se kterými si
klasická léčba neporadí. Například z ordinace veterináře MVDr. Petra Hrabáka jde o případy selhání
ledvin šelem řešené s pomocí Regavetu a následným podáváním Renovetu. Dalším nebezpečným
onemocněním je sarkoidóza koní, u které se osvědčil Virovet a Audivet. Z ordinace veterinářky
MVDr. Lucie Míkové přišly pozitivní ohlasy na regeneraci při zánětu žaludku a střev pomocí Regavetu
a Probiovetu, i dobrá odezva u maligního lymfomu po podávání Imunovetu a Renovetu. Z dalších
indikací jmenujme zvládání epilepsie pomocí Korovetu a Fytovetu. Zkušenosti veterinárních lékařů
začínají nabývat na objemu a podrobně vás s nimi seznámíme v prvních číslech časopisu ANIMAL.
Obsah
Indikace u zvířat: základní okruhy
Vedle základního Pentagramu® koncentrátů obsahuje nabídka veterinárních přípravků širokou paletu
produktů vyráběných převážně v kapslové formě. Jejich užití u zvířat je snadné, lze je podávat přímo
nebo ukrýt v pamlsku, který má zvíře rádo. Doplňují účinky bioinformačních koncentrátů, se kterými se
mohou vhodně kombinovat. Svým spektrem účinků pokrývají tyto produkty většinu základních
zdravotních obtíží u zvířat. Nejčastější onemocnění se týkají trávicího traktu, jehož regeneraci plně
podpoří Probiovet, optimalizující poměry ve střevě. Při infekcích prokazuje svůj přirozený antibiotický
účinek Imunovet, který je vhodný i při hojení ran. Skelevet a Kingvetdodávají potřebné látky pro
pohybové ústrojí, příznivě napomáhají hojení a prospívají kondici zvířat. Kožní afekce pomáhá
zmírnit Audivet (určený pro zevní užívání), bylinný koncentrát Etovet ovlivňuje pozitivně chování zvířat.
Další produkty jsou pak zaměřeny na celkové ozdravění organismu zvířat, jeho regeneraci, detoxikaci
(Cytovet), doplnění potřebných minerálů (Fytovet), vitaminů (Biomultivet) a nenasycených mastných
kyselin (Omegavet).
Obsah
Regenerace vytváří podmínky pro uzdravení
Stejně jako u humánních produktů setkáváme se i u veterinární řady Energy s ojedinělým fenoménem.
S naprosto odlišným působením bylin na organismus zvířete, než na jaký jsme zvyklí. Klasické léčivé
směsi působí proti původcům onemocnění, nahrazují nedostatek enzymů, doplňují vitaminy, stavební
látky nebo minerály – k tomu slouží doplňkové produkty Energy. Základní řada veterinárního
Pentagramu® však stimuluje cestou jemného podráždění vnitřních receptorů samotná centra pro řízení
činnosti orgánů, tkání anebo celých systémů. Tím na rozdíl od klasické léčby působí regenerace
nepřímo. Vytváří podmínky pro dobré fungování každé tkáně a orgánu. Vypadá to nevýznamně, ale
tento přístup umožňuje zvládat i “nevyléčitelné” choroby. Právě z toho důvodu, že přímé působení
na postiženou tkáň vyznívá jako neúčinné, může vytvořením vhodného prostředí pro správnou činnost
postižené tkáně dojít i k úplné obnově její funkce. Regenerace znamená odpočinek. Co si představit
pod pojmem regenerace? Je to návrat funkce těla do původního stavu. Nelze zaručit, že se
anatomické změny dají zvrátit, ale stav už se nebude dále zhoršovat a vrátí se plně funkce postiženého
orgánu. Regenerace probíhá po každé nemoci nebo zranění. A všimněte si, jak probíhá u zvířat. Ta se
chovají přirozeně a vytvářejí takové podmínky, aby je to co nejméně bolelo a aby co nejrychleji nabrala
sílu. Přirozeným projevem regenerace je odpočinek. Bolest je určena ne k tomu, aby trápila nás nebo
naše zvířátko, ale jako signál, že za tuto bariéru už nelze jít. Brání těžšímu poškození a vede zvíře
k tomu, aby například nezatěžovalo poškozený kloub. Člověk si na rozdíl od zvířete většinou vezme
léky proti bolesti, ale kloub zatěžuje dále, a zhoršuje tím jeho stav. Když má zvíře trávicí problémy, tak
prostě nepřijímá potravu. Vše za účelem co nejmenší zátěže postiženého orgánu. Proto je nutné si
zapamatovat, že správná regenerace je doprovázena snížením aktivity postiženého orgánu nebo tkáně.
Samotný odpočinek však nestačí. Je nutné zajistit zázemí této tkáně. Například je nutné zlepšit
prokrvení, odvod metabolitů lymfou, zajistit klid tkáně tlumením nervových impulsů, přepracovat
metabolismus tkáně, tj. místo na výkon buněk veškeré síly soustředit na jejich obnovu. Tělo musí
nastartovat imunitní pochody ve smyslu odstranění poškozených buněk, aby měly nové buňky kde
narůst a zaplnit původní defekt plnohodnotnou funkční tkání. A toto vše veterinární produkty Energy
dokážou nabídnout.
Obsah
Nový magazín
V roce 2012 začíná vycházet časopis ANIMAL vydávaný společností Energy. Nový magazín má ambici
oslovit jak odborníky – chovatele, farmáře a veterináře, tak všechny majitele a milovníky zvířat, kteří
preferují přírodní prostředky bez negativních vedlejších účinků a chtějí se dozvědět o zvířatech
v souvislosti s jejich užíváním co nejvíce. Animal jim zprostředkuje letité zkušenosti s regeneračními
přípravky pro laické i odborné využití tak, aby péče o jejich svěřence byla co nejefektivnější
a nejúčinnější. Nabídne také řadu dalších zajímavostí a informací ze světa zvířat. Magazín je pro
všechny zájemce k dostání v jednotlivých Klubech Energy.
Obsah
Odborná rada
Spolupráce s odborníky. Od začátku svého působení spolupracuje společnost Energy Group s lékaři,
odbornými specialisty a terapeuty nejrůznějšího zaměření. Nejužší spolupracovníci jsou členy Odborné
rady, která je garantem vysokého standardu nabízených produktů a služeb a zodpovídá za zvyšování
odborného kreditu firmy. Oddělení vývoje věnuje systematickou pozornost také rozvoji výrobních
a měřicích přístrojů a technologií, jež jsou v souladu s produktovou řadou Energy a podporují propagaci
firmy.
Obsah
Univerzita – podpora odborného růstu
Společnost Energy organizuje pro všechny zájemce, členy i poradce integrovaný vícestupňový program
vzdělávacích seminářů pod názvem UNIVERZITA ENERGY. Kromě pravidelných setkání, besed
a přednášek v Klubech Energy tak mohou zájemci o hlubší vědomosti z oblasti alternativní medicíny
a zdravého životního stylu absolvovat kvalitní školení, zaměřená na rozvoj a osvojování konkrétních
odborných, komunikačních i prodejních dovedností. Pro účastníky Univerzity jsou v sekci “Odborné
vzdělávání” připraveny na každý semestr nové semináře z oblasti zdravovědy, přednášky týkající se
využívání produktů Energy a souvislostí s tradiční čínskou medicínou. Sekce “Supertonic” je určena
zájemcům o práci s přístrojem Supertronic. Přednášky jsou na vysoké odborné úrovni, podané snadno
srozumitelným způsobem i pro laiky. Školitelé z řad lektorů, lékařů a terapeutů spolupracují s firmou
Energy většinou od samého začátku. Všichni mají mnohaletou praxi v používání přírodních produktů
Energy a bohaté zkušenosti, které rádi předávají dál. Zájem o účast na akcích pořádaných Univerzitou
je vždy velký. Účastníci si cení možnosti nejen rozšířit své odborné znalosti, ale také se podělit o vlastní
zkušenosti z praxe a setkat se v přátelském a inspirujícím prostředí se svými kolegy. Vzdělávání
v Univerzitě Energy tak směřuje mimo jiné i k podpoře firemní sounáležitosti.
ODBORNÉ SYMPOZIUM
Kromě tohoto pravidelného systému vzdělávání pořádá společnost Energy jednou za dva roky
tematicky zaměřené odborné sympozium Universum. Je určené široké základně uživatelů a všem
příznivcům produktů Energy, účastní se jej také celá řada lékařů, terapeutů a poradců. Tradicí se již
stala účast kolegů ze zahraničí. Cílem odborného sympozia je seznámit širší veřejnost s novými trendy
a technologiemi z oblasti alternativní medicíny a uživatelům doporučit postupy při řešení konkrétních
zdravotních problémů. Na trh jsou také stále uváděny nové výrobky, které se těší velkému zájmu ze
strany klientů Energy. Je proto nezbytné udržovat prostřednictvím těchto odborných setkání kontakty
jak s prodejci a uživateli těchto produktů, tak s odborníky z oblasti alopatické i alternativní medicíny,
kteří je využívají ve své odborné praxi. Názory a zkušenosti všech těchto lidí s našimi produkty jsou pak
zpětně nepostradatelné při výzkumu a vývoji nových přípravků Energy.
Obsah
Sponzorujeme nejen sportovce
Přípravky Energy díky svému přírodnímu složení nabízejí ideální regenerační podmínky pro sportovce
– mezi jejich příznivci najdeme nejedno významné jméno. Pravidelně je užívají hokejisté pražské Slávie
s trenérem Vladimírem Růžičkou a tým fotbalového dorostu klubu Sparta. Vedle nich pak řada atletů
a atletek, reprezentanti v lyžování i třeba automobilový závodník Karel Loprais. Produkty oslovily i řadu
známých hereček, mimo jiné Květu Fialovou, Lenku Vlasákovou a Terezu Bebarovou. Šetrné působení
přípravky Energy přímo předurčuje pro jejich podávání dětem, v rámci sponzoringu pomáhaly
malým pacientům s HIV v Kambodži a při výpravě královéhradeckých školáků do africké Keni.
Obsah
Setkání se společností Energy může být vítanou příležitostí vašeho života
Energy není jen příležitost, jak se ve zdraví a v plné síle dožít vysokého věku. Poskytuje mimo jiné
i možnosti seberealizace a nabízí cestu k finanční nezávislosti. Co vám v tomto směru může Energy
nabídnout? Představte si firmu, ve které můžete začít pracovat díky vašemu jedinému podpisu. Je
pouze na vašem výběru, zda zvolíte spolupráci s námi jako svou hlavní profesi, nebo budete pracovat
na částečný úvazek. Je jen na vás, jakou cestou se vydáte směrem ke kvalitnějšímu životu. Společnost
Energy vám nabízí, že se stane na této cestě vaším průvodcem. Činnost naší firmy je založena
na osobním přístupu k lidem prostřednictvím široké sítě spolupracovníků – členů a poradců Energy. Ti
prezentují mezi širokou veřejností naše výrobky, filozofii, možnosti a výhody členství. Záleží jen
na vašem rozhodnutí, co si z naší nabídky vyberete. Máte na dosah ruky vše pro to, abyste…dělali
pouze to, co chcete, ...tehdy, kdy se vám líbí, ...tam, kde vám to jde, ...s jakými lidmi chcete, ...za
odměnu, kterou si skutečně zasloužíte. Nejlepším společníkem a průvodcem se pro vás stanou
obchodní zastoupení společnosti, která pod názvem Klub Energy zprostředkovávají prodej výrobků
po celé ČR. Ať jste kdekoliv, stále se rozšiřující síť klubů vám zajistí pevné zázemí a možnosti široké
nabídky služeb.
Obsah
CO VÁM NABÍZÍME
NAVŠTIVTE SVŮJ KLUB ENERGY, ZÍSKÁTE:
1. nabídku širokého sortimentu výrobků
2. kvalitní odborné poradenství
3. možnost vyzkoušet diagnostiku pomocí přístroje Supertronic
4. nabídku terapií alternativní medicíny vhodně doplňující působení přírodních produktů Energy
5. informace o pořádaných kurzech, školeních a klubových setkáních
6. nejnovější zprávy o dění ve společnosti
7. přehled o slevách
8. příležitost setkat se s mnoha zajímavými lidmi
9. seznam regeneračních a konzultačních center Energy po celé republicea mnoho dalšího…
Obsah
Jaké jsou možné formy spolupráce
Společnost Energy nabízí svým zákazníkům široké možnosti v případě, že se zaregistrují, a stanou se
tak členy Klubu Energy. Členství v klubu přináší značné výhody, a to nejen vzhledem ke garantovaným
slevám při nákupu zboží. Hlavní myšlenkou filozofie Energy je poskytovat komplexní péči o klienty.
Nechceme jen prodávat produkty, ale snažíme se zprostředkovat další možnosti, které doplňují
myšlenku široké podpory zdraví s důrazem na prevenci.
Členství v Energy
ČLEN ENERGY – spotřebitel
Každý člen Klubu Energy má nárok na nákup za velkoobchodní ceny, roční předplatné klubového
magazínu, klubové poradny zdarma, čerpání bonusových odměn formou slev při dalším nákupu,
možnost kontinuálního vzdělávání, atp. Kromě slev na výrobky může každý člen zdarma využívat
nadstandardní služby, jako jsou např. poradny lékařů a léčitelů, návštěvy přednášek kvalifikovaných
firemních lektorů, účastnit se klubových setkání a besed na zajímavá témata. Osvědčeným
informačním zdrojem je náš klubový magazín, který dostávají všichni členové zdarma na adresu svého
bydliště. Člen klubu není oprávněn k dalšímu prodeji výrobků Energy.
PORADCE ENERGY – obchodník
Zájemci o obchodní spolupráci (podmínkou je vlastnictví příslušného živnostenského oprávnění) najdou
v klubech v tomto směru spolehlivé zázemí a podporu. Pro své partnery vypracovala EG kvalitní
obchodní systém. Ten zohledňuje různé možnosti výdělku a pomáhá vybudovat stabilní a funkční
obchodní strukturu, jež zaručuje trvalý příjem pro registrovaného poradce. Každý poradce má kromě
výhod člena možnost spolupráce a aktivního budování obchodní struktury, nárok na kompletní
informační servis, čerpání bonusových odměn formou finanční odměny, využívání internetové služby
“pracovna poradce” a další.
Prémie – pro poradce, kteří splní stanovené podmínky v bonusové tabulce bodů, je připravena
speciální finanční prémie – Dynamický bonus.
Bližší informace je možné získat v každém klubu, v Průvodci či na internetových stránkách www.
Energy-praha.cz.
Obnova registrace
Platnost registrace je 1 rok, informace o datu platnosti má každý člen i poradce uvedeny v měsíčním
vyrovnání klienta, na každém prodejním dokladu, na webových stránkách Energy, případně ji lze zjistit
v kterémkoliv Klubu Energy. V případě, že máte zájem v členství pokračovat, je nutné před ukončením
platnosti registrace členství prodloužit na dalších 12 měsíců.
Obsah
Využijte možnosti široké klubové nabídky
Kluby Energy zprostředkovávají především prodej našich výrobků. Navíc se však programově věnují
klubové činnosti ve smyslu osvěty v oblasti zdravotní problematiky. Jde o pravidelné aktivity, jako jsou
poradny alternativní medicíny, široká škála ozdravných služeb, přednášky odborných terapeutů, lé-kařů
a dalších specialistů. Nabídka jednotlivých klubů má svá specifika odvíjející se od možností a zájmu
členů. Některé z našich prodejen dosáhly statutu Regenerační centrum, kde navíc umožňují
terapeutickou péči na vysoké úrovni. Každý Klub Energy disponuje stálou nabídkou poraden, konzultací
a služeb a pravidelně seznamuje své klienty s novinkami z oboru přírodní medicíny. Také zájemci
o obchodní spolupráci s naší firmou najdou v klubech v tomto směru spolehlivé zázemí a ochotné
odpovědi našich pracovníků. Myšlenka Klubů Energy se úspěšně rozvíjí také v ostatních státech
mezinárodního obchodního systému. Filozofii naší firmy stejně prezentují před veřejností i dceřiné
společnosti na Slovensku a v Maďarsku.
Obsah
Kompletní informační servis
Každý měsíc náš klubový magazín ve vaší schránce
Každý člen získává zdarma roční předplatné klubového magazínu Vitae. V něm publikujeme firemní
novinky, aktuality z oblasti zdravého životního stylu, zajímavosti z vývoje alternativní i klasické medicíny
a další informace ze světa zdraví. V tomto měsíčníku jsou čtenáři mimo jiné informováni o speciálních
slevách a aktuální nabídce našich klubů, jako jsou poradny, přednášky, placené i neplacené služby.
Součástí magazínu jsou rovněž praktické rady a zkušenosti uživatelů našich produktů.
Přístup na web
Informační možnosti rozšiřují internetové stránky www.energy.cz. Kromě podrobností o produktech
najdete na našem webu také mnoho dalších témat týkajících se zdraví, odborné poradny lékařů
a léčitelů, ale také třeba zábavu a soutěže. Pro členy klubu je po zadání registračního čísla
zpřístupněna rozšířená nabídka v tzv. Pracovně poradce. Zde mají zájemci možnost pod svým
přístupovým heslem chránícím důvěrné informace sledovat např. výši slevy k čerpání, historii vlastního
obchodního rozvoje, jeho aktuální stav a další podrobnosti.
Obsah
Hledejte v klubu
Materiály nejen pro poradce:
* Regenerace v Pentagramu® – průvodce základními principy pentagramu, bioinformačními přípravky
Energy a systémem regenerace
* Krémová regenerace v Pentagramu® – obsáhlá brožura o bioinformačních krémech
* Katalog produktů – reprezentativní přehled všech produktů Energy
* Produktové dokumentace – podrobné odborné informace o jednotlivých produktech
* Tematické prospekty – doporučení přípravků Energy podle tematických zdravotních okruhů
* Průvodce – materiál o obchodním systému Energy a filozofii firmy
* Plakáty – Body zdraví, Růžice Pentagramu®, Orgánové hodiny, Reflexní zóny
* Další odborné materiály – pomohou v práci každému poradci a přiblíží problematiku alternativní
medicíny běžnému spotřebiteli našich produktů
Obsah

Podobné dokumenty

fytovet - Energyvet

fytovet - Energyvet toxicitu. Po vypití roztoku anorganického minerálu se může zvíře otrávit, ale v koloidní formě jsou minerály netoxické a nehrozí jejich předávkování. Koloidní minerály jsou minerální látky rozpuště...

Více

Katalog

Katalog k člověku a chápe tělo i mysl jako propojené součásti jednoho energetického systému. Optimální spolupráce obojího je pak základním předpokladem zdraví celého organismu. Důraz klademe tedy nejen na ...

Více

humáty - Anja bylinarka

humáty - Anja bylinarka sorpčním vlastnostem mají schopnost udržovat teplotu na konstantním bodě po dlouhou dobu a jsou mimořádně vhodným přírodním materiálem pro léčebné zábaly, koupele a obklady. V poslední době je zamě...

Více

50% sleva

50% sleva Dalšími důležitými přípravky Země je biokosmetika Energy; bioinformace a složení pleťového mléka Caralotion mění prostou kosmetiku na

Více

Přehled produktů

Přehled produktů vysoce efektivní metody Regenerace v Pentagramu®. Pět přípravků, které reprezentují pět základních elementů: Dřevo, Oheň, Zemi, Kov a Vodu. Přestože každý z produktů je zaměřený na určité oblasti l...

Více

Fytomineral

Fytomineral a nulovou toxicitu. Po vypití roztoku anorganického minerálu se může člověk otrávit, ale v koloidní formě jsou minerály netoxické a nehrozí jejich předávkování. Koloidní minerály jsou minerální lát...

Více

B!OMULTIvitamin

B!OMULTIvitamin molekuly, jejichž stopové množství je nezbytné pro bezproblémové fungování organismu. Vitaminy patří k základním složkám lidské stravy. Většina z nich patří mezi tzv. látky esenciální, které si těl...

Více