program iv. npf

Komentáře

Transkript

program iv. npf
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, Praha 2, 120 00
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
IV. konference Neuropsychiatrického fóra,23. - 25. 4. 2014
Středa, 23. dubna 2014
09.30-10.00
Slavnostní zahájení
(Předsedající: Fiala O, Nawka A)
10.00-12.00
Rozvoj neuropsychiatrie (Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť)
(Předsedající: Fiala O, Nawka A)
10.00-10:25
Anabáza a perspektívy neuropsychiatrie v Slovenskej republike: etablovanie Slovenskej
neuropsychiatrickej spoločnosti a Neuropsychiatrickej kliniky SZU při Pinelovej nemocnici
(Kukumberg P, Černák P, Rakús A, Valkovič P, Hrubý R)
10.25-10.45
Neuropsychiatrický reliéf encefalopatie - kazuistika
(Chochol D, Rakús T, Hubčíková K, Kukumberg P, Ďubeková L)
10.45-11.10
Vplyv kontinuálnej dopaminergnej liečby na nemotorické príznaky Parkinsonovej choroby
(Gmitterová K, MinárM, Valkovič P)
11.10-11.35
Je možná prevencia schizofrénie?
(Janík P, Izáková Ľ, Pečeňák J)
11.35-12.00
Neuropsychiatrické príznaky najviac determinujú kvalitu života pacientov s Parkinsonovou
chorobou
(Valkovič P, Haršány J, Minár M)
12.00-12.50
oběd
12.50-13:00
Informace o projektu OP VaVpI Národní ústav duševního zdraví
(Höschl C)
13.00-15.00
Etanol v 21. století
(Předsedající: Kmoch V, Dušek P)
13.00-13.30
Léčebná koncepce snižování spotřeby etanolu
(Popov P)
13.30-14.00
Nalmefen - stále nová koncepce po roce
(Randák D)
14.00-14.30
Postižení nervového systému způsobené alkoholem
(Dušek P)
14.30-15.00
Etanol a epilepsie
(Nešpor E)
15.00-15.30
kávová přestávka
15.30-17.30
Kognitivní poruchy (Sekce kognitivní neurologieČNS)
(Předsedající: Růžička F, Fiala O)
15.30-15.50
Diferenciální diagnostika onemocnění spojených s demencí
(Hort J)
15.50-16.10
Léčba psychických komplikací u demencí
(Vališ M, Masopust J)
16.10-16.30
rTMS pro studium kognitivních poruch při degenerativním onemocnění mozku
(Rektorová I)
16.30-16.50
Subjektivní poruchy paměti a orientace a jejich vztah k Alzheimerově nemoci
(SheardováK)
16.50-17.10
Atypické prezentace Alzheimerovy nemoci
(Rusina R)
17.10-17.30
Neurokognitivní rehabilitace
(Ressner P)
17.30-18.00
Členská schůze NPF
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, Praha 2, 120 00
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
IV. konference Neuropsychiatrického fóra,23. - 25. 4. 2014
Čtvrtek, 24. dubna 2014
10.00-12.00
Životní cesta kriminálních psychopatů a vrahů
(Předsedající: Nawka A, Vevera J)
10.00-10.30
Predikční analýza životní cesty sériového vraha
(Drbohlav A)
10.30-11.00
Pohled Policie ČR na současného vraha
(Valerián L)
11.00-11.30
Efektivní zacházení s odsouzenými za násilné trestné činy s poruchou osobnosti
(Jiřička V)
11.30-12.00
Souhrn problematiky a společná diskuse
(Vevera J.)
12.00-13.00
oběd
13.00-14.00
Přednášky účastníků
14.00-15.00
Sympozium- Deprese: Zaostřeno na emoce
Léčíme-li depresi, co vlastně léčíme?
(M. Maršálek)
Emoce-dobrý přítel ale zlý pán
(L. Janů)
15.00-15.30
kávová přestávka
15.30-16.30
Sexuální poruchy
(Předsedající: Raszka M, Nawka A)
15.30-16.00
Neurobiologie pedofilie?
(Páv M)
16.00-16.30
Základní východiska psychoterapie parafilií
(Hollý M)
16.30-18.00
Funkční poruchy pohybu
(Předsedající: Raszka M, Dušek P)
16.30-17.00
Přístup k pacientovi s funkční poruchou hybnosti
(Serranová T)
17.00-17.30
Fyzioterapie funkčních poruch hybnosti - možnosti, limity a evidence
(Fialová D)
17.30-18.00
Psychoterapie funkčních poruch hybnosti - možnosti, limity a evidence
(Raszka M)
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, Praha 2, 120 00
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
email: [email protected]
web: www.npforum.cz
IV. konference Neuropsychiatrického fóra,23. - 25. 4. 2014
Pátek, 25. dubna 2014
10.00-12.00
Duchovní život, náboženství a neurověda
(Předsedající: Růžička F, Fiala O)
10.00-10.45
Teologicko-filozofická a neurobiologická interpretace duchovního života - je komunikace mezi
dvěma "jazykovými hrami" možná?
(Halík T)
10.45-11.30
Evoluce a neurobiologie religiozity a ateismu
(Koukolík F)
11.30-12.00
Společná diskuse
12.00-13.00
oběd
13.00-14.00
Postery
(Předsedající: Kmoch V, Dušek P)
14.00-15.00
Sympozium - hluboká mozková stimulace
Indikace hluboké mozkové stimulace v neurologii a psychiatrii
(Baláž M)
Neuropsychiatrické aspekty hluboké mozkové stimulace u neurologických pacientů
(Jech R)
15.00-15.30
kávová přestávka
15.30-17.30
Poruchy příjmu potravy
(Předsedající: Růžička F, Kmoch V)
15.30-16.00
Neurobiologie příjmu potravy a hluboká mozková stimulace
(Růžička F)
16.00-16.30
Neurobiologie spektra poruch příjmu potravy
(Papežová H)
16.30-17.00
Tělesná hmotnost a zdravotní rizika
(Hainer V)
17.00-17.30
Psychoterapie poruch příjmu potravy
(Žuchová S)
17.30-18.00
Předání cen za nejlepší poster a účastnickou přednášku
19.30-23.00
Společenský večer
v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2013
cenu uděluje Alzheimer nadační fond - www.alzheimernf.cz
Pátek,25. dubna 2014 - paralelní program
13.30-17.00
EPA Academia CME course
(v anglickém jazyce, maximálně 30 účastníků)
13.30-15:00
Internet-based Cognitive behavioral therapy in Psychiatry - part 1
(Lindefors N &Kaldo V, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko)
15.00-15.30
kávová přestávka
15.30-17:00
Internet-based Cognitivebehavioral therapy in Psychiatry - part 2
(Lindefors N &Kaldo V, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko)