Weinviertel - CYKLO Jižní Morava

Komentáře

Transkript

Weinviertel - CYKLO Jižní Morava
Niederösterreich
O
M
Weinviertel
Vinařská
oblast
v
Dolním
Rakousku
Mimořádné kulinářské zážitky, malebné uličky s vinnými sklípky a svátky vína s družnou atmosférou – region
Weinviertel je místem k odpočinku, k novým objevům a užívání krásných stránek života.
RA
VA
AY
A
Dolní Rakousko
&D
YJ E
Téměř 14 000 vinařů produkuje v oblasti Weinviertel asi třetinu v Rakousku vypěstovaných vín. Žádný div,
že i hosté zde opravdu velice často narazí na révový mok. S vínem se setkáte při příjemném posezení ve výčepu
s mladým vínem /tzv. Heurigen/, při cyklistických toulkách, při pěším putování nebo veselých vyjížďkách traktorem po vinicích, při tradičních vinných slavnostech nebo při výletu do některé z mnoha idylických uliček se
starobylými vinnými sklepy, které jsou typickým znakem regionu. Hned za vinnými sklepy začínají vinice. Nespočetné vinohrady se táhnou po svazích, jako by je učesal hřebenem, jako jemná pavučina propůjčující této
krajině pomalý rytmus života a mírumilovný poklid, díky kterému se snadno vymaníte z všedních dnů.
C
R
MA
&
H
H
T
Weinviertel
Kulinarische Highlights, malerische Kellergassen und gesellige Weinfeste – das Weinviertel ist ein Ort zum
Erholen, Entdecken und Genießen.
Kellergassen sind typisch für das Weinviertel. Copyright
Weinviertel Tourismus/Mandl
Rund 14.000 Winzer produzieren im Weinviertel ca. ein Drittel des österreichischen Weines. Kein Wunder, dass man hier auch als Gast recht oft auf den Rebensaft trifft. Man begegnet ihm beim gemütlichen
Zusammensein beim Heurigen, bei Radtouren, bei Wanderungen oder geselligen Traktorfahrten in den
Weingärten, bei einem der traditionellen Winzerfeste oder beim Ausflug in eine der vielen idyllischen Kellergassen, dem Wahrzeichen der Region. Hinter den Kellergassen beginnt das Weinland. Wie mit dem Kamm
gezogen schmiegen sich die unzähligen Weingärten an die Hänge, ein feingesponnenes Gefüge, das dem
Land seinen sachten Rhythmus und die genussvolle Gelassenheit verleiht, die das Abschalten vom Alltag
so leicht macht.
Informationen: www.weinviertel.at
Další informace naleznete na stránce: www.weinviertel.at
Blick auf Kellergasse und Weinberge mit Sonnenblumen im
Vordergrund. Copyright Weinviertel Tourismus/Wurnig
Ruine Falkenstein. Copyright Weinviertel Tourismus/Mandl
Traktorwandern
March-Thaya-Auen
Lužní lesy v povodí řeky Moravy
a
Dyje
na
rakouském
území
Rakouské lužní lesy v povodí řek Moravy a Dyje a jejich blízké okolí jsou tajným tipem pro milovníky přírody
díky krajině plné kontrastů: nalezneme zde mírné, prosluněné svahy s vinicemi, jinde zase bujně zelenou, téměř tropickou divočinu a také se setkáte s prastarými stromy – lesními velikány.
Picknick im Weingarten. Copyright Weinviertel Tourismus/Himml
weinkeller sierndorf mit fahrrad
Verträumter Altarm. copyright Ruth Trinkler
Kanufahrer. RV Zeitung
Původní vyhloubené sklepy, zasněné uličky s vinnými sklípky, zámky a muzea zvou k objevitelským výpravám.
Také zajímavá místa s možností pozorování bohaté ptačí populace dělají z povodí řek March a Thaya něco jedinečného.
March-Thaya-Auen
Als Geheimtipp für Genießer und Naturfreunde bezaubern die österreichischen March-Thaya-Auen durch kontrastreiche Landschaft: Hier sanfte, sonnige Weinhügel, da grüne Tropenwildnis und uralte Baumriesen.
Urige Kellerberge, verträumte Kellergassen, Schlösser und Museen laden zum Erkunden ein. Auch die interessanten Vogelschauplätze machen die March-Thaya-Auen einzigartig. Es gibt viel zu entdecken und zu genießen.
Nikde v Evropě není možné pozorovat na tak malém prostoru a z takové blízkosti více než 230 různých druhů
ptactva. Neobyčejně cenná lužní krajina je fascinujícím světem s pestrobarevnými opeřenci, s jejich dojemnými rituály při tokání a s překrásným ptačím zpěvem.
Nirgends in Europa kann man über 230 verschiedene Vogelarten auf so engem Raum aus der Nähe beobachten. Die wertvolle Aulandschaft ist eine faszinierende Welt, mit buntschillernden Gefiedern, eindrucksvollen
Balzritualen und schönen Gesängen.
Vyhlášená místa pro sledování ptactva v lokalitě Hohenau-Ringelsdorf nabízejí ideální možnosti pro pozorování a to buď přímo v přírodě, nebo na stanici pro kroužkování ptactva. Drobné identifikační kroužky, které se
zde různým tažným ptákům nasazují, slouží k jejich mezinárodní registraci a vypovídají o dlouhém putování
těchto opeřených světoběžníků.
Die vogel.schau.plätze Hohenau-Ringelsdorf bieten ideale Beobachtungsmöglichkeiten in der Natur und bei
der Beringungsstation. Der winzige Fußring, der verschiedenen Zugvögeln angelegt wird, dient zur internationalen Registrierung und gibt Aufschluss über die Reise der gefiederten Globetrotter.
Další informace naleznete na stránce: www.marchthayaauen.at
Informationen: www.marchthayaauen.at
Birdwatching. copyright Ruth Trinkler
Vogelberingung Blaumeise mit Ring
Kopfweide in Hohenau. Copyright Ruth Trinkler
Realizace povalového chodníku a informačních tabulí je financována z projektu „Soutok Moravy a Dyje pro turisty – vybudování infrastruktury cestovního ruchu na česko-rakouské hranici“ Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013