Kennedy, Johnson

Komentáře

Transkript

Kennedy, Johnson
Kennedy, Johnson
Volby 1960
•
•
•
•
Dems: JFK
GOP: Richard M. Nixon
Rozhodující debata
Inaugural
Cabinet
Robert McNamara (DOD), McGeorge Bundy (NSC), Dean Rusk (DOS),
Robert Kennedy (DOJ)‫‏‬
Arthur Schlesinger Jr., Ted Sorensen
Kennedy – Nová hranice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kongres blokuje Kennedyho iniciativy
Zákon o bydlení
Mírové sbory
Podpora‫‏‬programu‫‏‬vyslání‫‏‬člověka‫‏‬na‫‏‬Měsíc
Aliance pro pokrok
Zákon‫‏‬o‫‏‬snížení‫‏‬daní
Trade Expansion Act
Housing Act
Area Development Act
SCOTUS
•
•
•
•
•
•
Engel v. Vitale (1962)
Loving v. Virginia (1967)
Griswold v. Connecticut (1965)
Miranda v. Arizona (1966)
Gideon v. Wainwright (1963)
Escobedo v. Illinois (1964)
Boj‫‏‬za‫‏‬občanská‫‏‬práva‫‏‬
pokračuje
• Agenda Roberta Kennedyho
• V čele MLK
• 1/2/1960 Greensboro –
Woolsworth: sit-in
• 4/1960 Studentský koordinační
výbor nenásilného odporu – wadein, kneel-in
• 5/1960 Kongres za rasovou rovnost
– jezdci svobody (Freedom Rides)‫‏‬
• 10/1962 Mississippi Ross Barnett
vs. James Meredith
Boj‫‏‬za‫‏‬občanská‫‏‬práva‫‏‬
pokračuje
•
Podzim 1963: guvernér George
Wallace: Uni of Alabama
•
The President wants us to surrender this state
to Martin Luther King and his group of procommunists who have instituted these
demonstrations."
•
6/1963 Zastřelen Medgar Evers –
NAACP
MLK – pochod na Washington – projev
před Lincolnovým památníkem
28.8.1963
Kennedy: snaha prosadit zákon o
občanských právech
Schváleno až na Johnsona:
– 1964 Zákon o občanských právech
– 1965 Zákon o volebním právu
•
•
•
Kennedy a zahr. politika
• Missile Gap
• Převrat‫‏‬na‫‏‬Kubě?‫‏‬Operace‫‏‬Pluto‫‏=‏‬Richard‫‏‬
Mervin Bissell
• 17.4.1961 invaze v Zátoce sviní
• 15.6.1961‫‏‏‬Berlínská‫‏‬zeď‫‏‬
• 10/1962 Raketová krize
• 22/10 Kennedy: Projev k národu
Kennedy a Vietnam
• Severní Vietnam – udržuje‫‏‬Ho‫‏‬Či‫‏‬
Minovu stezku – zásobování Vietcongu
• 1963 protesty proti Ngo Dinh Diemovi
• U.S.‫‏‬Podporuje‫‏‬převrat‫ –‏‬1.11.1963
Diem‫‏‬zavražděn
• USA‫‏‬angažovány‫‏‬ve‫‏‬snaze‫‏‬udržet‫‏‬
stabilitu‫‏‬ve‫‏‬Vietnamu,‫‏‬obavy‫‏‬z‫‏‬dalšího‫‏‬
diplomatického‫‏‬neúspěchu‫(‏‬po‫‏‬Zátoce‫‏‬
sviní a Berlínu), ALE JV nestabilní,
chaos.
Atentát na Kennedyho
•
•
•
•
22.11.1963 Dallas
Lee Harvey Oswald
Jack Ruby
Lyndon B. Johnson
- presidentem
Lyndon Johnson a Velká
společnost
• Prosazení odkazu JFK – zákon o
snížení‫‏‬daní,‫‏‬zákon‫‏‬o‫‏‬
občanských‫‏‬právech
• Edward R. Murrow: Harvest of
Shame – „objevení‫‏‬chudoby“‫‏‬v‫‏‬
USA,‫‏‬USA‫‏‬již‫‏‬není‫„‏‬společnosti‫‏‬
dostatku“‫(‏‬Affluent‫‏‬society)?‫–‏‬
• Johnson: 5/1964 Ann Arbor:
výzva‫‏‬k‫‏‬vytvoření‫‏‬Velké‫‏‬
společnosti‫ –‏‬s dostatkem pro
všechny,‫‏‬bez‫‏‬bídy‫‏‬a‫‏‬rasové‫‏‬
nenávisti
Volby 1964
• Dems: Johnson, VP Hubert
H. Humphrey
• GOP: Barry Goldwater vs.
Nelson Rockefeller
•
•
Barry Goldwater: Mr. Conservative
Lyndon B Johnson 1964 TV Ad - LBJ
Goldwater KKK
Johnson‫‏‬a‫‏‬Velká‫‏‬společnost
smršť‫‏‬zákonů
• Zdravotní‫‏‬pojištění:‫‏‬Medicare,‫‏‬Medicaid
• 1966‫‏‬Zákon‫‏‬o‫‏‬rozvoji‫‏‬Apalačského‫‏‬pohoří‫‏‬
• Zákon‫‏‬o‫‏‬bydlení‫‏‬a‫‏‬rozvoji‫‏‬měst‫ –‏‬peníze na výstavbu
měst‫ –‏‬Ministerstvo‫‏‬pro‫‏‬rozvoj‫‏‬měst‫‏‬a‫‏‬bydlení‫–‏‬
• Zákon‫‏‬o‫‏‬bezpečném‫‏‬provozu‫‏‬na‫‏‬dálnicích‫‏‬
• Zákon‫‏‬o‫‏‬bezpečnosti‫‏‬dopravy
• Zákon‫‏‬o‫‏‬vyšším‫‏‬vzdělání‫‏‬- stipendia
Občanská‫‏‬práva
• 2.7.1964‫‏‬Zákon‫‏‬o‫‏‬občanských‫‏‬právech
• 1965‫‏‬MLK‫‏‬kampaň‫‏‬za‫‏‬registraci‫‏‬voličů‫‏‬
• 7.3.1965 pochod za volební práva (Selma –
Montgomery)
• 1965 Zákon o volebním právu
Radikalizace‫‏‬hnutí‫‏‬za‫‏‬občanská‫‏‬
práva
• 11.8.1965 Watts, L.A. – bouře,
rabování
• Zvláštní komise pro vyšetřování
nepokojů – výtržnosti hlavně z
iniciativy černochů
• Black Power – rasový
separatismus, radikální členové
Studentského koordinačního
výboru nenásilného odporu
– Stokely Carmichael
– H. Rap Brown
– Malcom X
•
•
Black Panthers – separatismus, ozbrojené
útoky, Huey P. Newton, Eldridge Cleaver
Inspirace Marcusem Garveyem
Vietnam
• Eskalace – Gulf of
Tonkin Resolution
(7.8.1964)
• 5.2.1965 incident v
Pleiku – operace
Dunivý hrom
• 3/1965 Gen.
Westmoreland –
žádost o 1. skupinu
vojáků:
•
Kontext
•
•
•
•
Zadržování
Domino efekt
„ztráta‫‏‬Vietnamu“?
Snaha‫‏‬nevyprovokovat‫‏‬Čínu
• 1965 protesty na univerzitách
• 1/1966‫‏‬Fulbright‫‏=‏‬vyšetřování
Obrat situace
• 31.1.1968 Ofenzíva
Tet
• Dobití Saigonu, Hue
• Americká veřejnost
se staví proti
• Johnson izolován
• 5/1968 zahájení
jednání v Paříži
Kritický rok 1968
• 4.4.1968 MLK‫‏‬zastřelen‫ –‏‬James Earl Ray
• 6.1968 Robert Kennedy – Sirhan Sirhan
• Protesty v Chicagu – Dem sjezd
Boj‫‏‬za‫‏‬občanská‫‏‬práva‫‏‬
pokračuje
• Agenda Roberta Kennedyho
• V‫‏‬čele‫‏‬MLK
• 1/2/1960 Greensboro –
Woolsworth: sit-in
• 4/1960 Studentský‫‏‬koordinační‫‏‬
výbor nenásilného odporu –
wade-in, kneel-in
• 5/1960 CORE: Kongres za
rasovou rovnost – jezdci
svobody (Freedom Rides)‫‏‬
• 10/1962 Mississippi Ross
Barnett vs. James Meredith
Boj‫‏‬za‫‏‬občanská‫‏‬práva‫‏‬
pokračuje
•
•
•
•
•
Podzim 1963: guvernér George Wallace:
Uni of Alabama
Zastřelen‫‏‬Medgar‫‏‬Evers‫ –‏‬NAACP
MLK – pochod na Washington – projev
před‫‏‬Lincolnovým‫‏‬památníkem‫‏‬
28.8.1963
Kennedy: snaha prosadit zákon o
občanských‫‏‬právech‫‏‬
Schváleno‫‏‬až‫‏‬na‫‏‬Johnsona:
– 1964 Zákon o občanských
právech
– 1965 Zákon o volebním právu
Kennedy a zahr. politika
• Převrat‫‏‬na‫‏‬Kubě?‫‏‬Operace‫‏‬Pluto‫‏=‏‬Richard‫‏‬
Mervin Bissell
• 17.4.1961 invaze v Zátoce sviní
• 15.6.1961‫‏‏‬Berlínská‫‏‬zeď‫‏‬
• 10/1962 Raketová krize
Fotografie U-2
Kennedy a Vietnam
• Severní Vietnam – udržuje‫‏‬Ho‫‏‬Či‫‏‬
Minovu stezku – zásobování
Vietcongu
• Walt Rostow, Gen. Maxwell
Taylor – návrh na posílení
americké‫‏‬přítomnosti‫‏‬v‫‏‬JV
• 1963 protesty proti Ngo Dinh
Diemovi
• U.S.‫‏‬Podporuje‫‏‬převrat‫–‏‬
1.11.1963‫‏‬Diem‫‏‬zavražděn
Atentát na Kennedyho
•
•
•
•
22.11.1963 Dallas
Lee Harvey Oswald
Jack Ruby
Lyndon B. Johnson
- presidentem
Lyndon Johnson a Velká
společnost
•
•
Prosazení odkazu JFK – zákon‫‏‬o‫‏‬snížení‫‏‬daní,‫‏‬zákon‫‏‬o‫‏‬občanských‫‏‬
právech
Edward R. Murrow: Harvest of Shame – „objevení‫‏‬chudoby“‫‏‬v‫‏‬USA,‫‏‬USA‫‏‬již‫‏‬
není‫„‏‬společnosti‫‏‬dostatku“‫(‏‬Affluent‫‏‬society)?‫‏‬
Michael Harrington: The Other America
•
JOHNSON: Výzva‫‏‬k‫‏‬vytvoření‫‏‬Velké‫‏‬společnosti‫ –‏‬VIDEO
•
– Zákon‫‏‬o‫‏‬hospodářské‫‏‬příležitosti‫ –‏‬vzdělávací,‫‏‬rekvalifikační‫‏‬programy,‫‏‬pracovní‫‏‬
příležitosti‫‏‬pro‫‏‬VŠ,‫‏‬finanční‫‏‬příspěvky‫‏‬pro‫‏‬farmáře,‫‏‬atd.‫‏‬
– Dobrovolníci‫‏‬ve‫‏‬službě‫‏‬Americe
Volby 1964
• Dems: Johnson,
VP Hubert H.
Humphrey
• Dohoda z Páté
Avenue 1960
• GOP: Barry
Goldwater (Sen,
AZ)
•
•
Barry Goldwater: Mr. Conservative
Lyndon B Johnson 1964 TV Ad - LBJ Goldwater
KKK
Johnson‫‏‬a‫‏‬Velká‫‏‬společnost
smršť‫‏‬zákonů
• Zdravotní‫‏‬pojištění:‫‏‬Medicare,‫‏‬Medicaid
• Návrh‫‏‬na‫‏‬finanční‫‏‬pomoc‫‏‬základním‫‏‬a‫‏‬středním‫‏‬
školám
• 1966 Zákon‫‏‬o‫‏‬rozvoji‫‏‬Apalačského‫‏‬pohoří‫‏‬
• Zákon‫‏‬o‫‏‬bydlení‫‏‬a‫‏‬rozvoji‫‏‬měst‫‏‬- Ministerstvo pro
rozvoj‫‏‬měst‫‏‬a‫‏‬bydlení‫‏‬
• Zákon‫‏‬o‫‏‬bezpečném‫‏‬provozu‫‏‬na‫‏‬dálnicích‫‏‬
(normy)
• Zákon‫‏‬o‫‏‬bezpečnosti‫‏‬dopravy
• Zákon‫‏‬o‫‏‬vyšším‫‏‬vzdělání
Občanská‫‏‬práva
• 2.7.1964 Zákon o
občanských právech
• 1965 MLK (1964
Nobelova cena za mír):
kampaň‫‏‬za‫‏‬registraci‫‏‬
voličů‫‏‬
• 7.3.1965 pochod za
volební práva (Selma –
Montgomery):
• 1965 Zákon o volebním
právu
Radikalizace‫‏‬hnutí‫‏‬za‫‏‬občanská‫‏‬
práva
• Eliminace‫‏‬segregace‫‏‬již‫‏‬
není jediným cílem
• 11.8.1965 Watts, L.A.
• Black Power – rasový
separatismus,
– Stokely Carmichael
– H. Rap Brown
– Malcom X
•
•
Black Panthers – separatismus, ozbrojené
útoky, Huey P. Newton, Eldridge Cleaver
Inspirace Marcusem Garveyem
Vietnam
• Eskalace – Gulf
of Tonkin
Resolution
(7.8.1964)
• 3/1965 Gen.
Westmoreland –
žádost‫‏‬o‫‏‬1.‫‏‬
skupinu‫‏‬vojáků
Kontext
•
•
•
•
Zadržování
Domino efekt
„ztráta‫‏‬Vietnamu“?
Snaha‫‏‬nevyprovokovat‫‏‬Čínu
• 1965 protesty na univerzitách
• 1/1966‫‏‬Fulbright‫‏=‏‬vyšetřování
Obrat situace
• 31.1.1968 Ofenzíva
Tet
• Dobití Saigonu, Hue
• Americká‫‏‬veřejnost‫‏‬se‫‏‬
staví proti
• Johnson izolován
• 5/1968 zahájení
jednání‫‏‬v‫‏‬Paříži‫‏‏‬
Kritický rok 1968
• 4.4.1968‫‏‬MLK‫‏‬zastřelen‫ –‏‬James Earl Ray
• 6.1968 Robert Kennedy – Sirhan Sirhan
• Protesty v Chicagu – Dem sjezd

Podobné dokumenty

stáhněte si tento program ve formátu PDF

stáhněte si tento program ve formátu PDF Mládeži nepřístupno 158 minut

Více

pátek 4. 12.

pátek 4. 12. Kino i bufet bude otevřen 45 minut před představením. Více informací na: www.palkovice.cz (rubrika Kino) a www.facebook.com/ObecPalkovice Adresa kina: Palkovice 295, 739 41 Palkovice; Provozovatel ...

Více

(4) Washington D.C.

(4) Washington D.C. jsme, že zahlédneme pana prezidenta, který ten den měl na programu propouštění krocana v zahradě Bílého domu (středa před Dnem díkůvzdání), ale to se k našemu zklamání nestalo. Ještě ten samý den j...

Více

CIA a invaze v Zátoce sviní Proč kennedyho administrativa

CIA a invaze v Zátoce sviní Proč kennedyho administrativa roli. Do prezidentských voleb zbývalo přibližně osm měsíců a za další necelé tři měsíce měl Eisenhower předat prezidentské žezlo svému nástupci. Když R. Bissell sliboval, že do šesti až osmi měsíců...

Více

Vietnam – neobjevená krása

Vietnam – neobjevená krása náboženství spojením křesťanství, budhismu, islámu .V odpoledních hodinách se seznámíte s trasou podzemních tunelů Cu Chi, kde během americké války žili a bojovali místní lidé a partyzáni. 13. den:...

Více

12-Dvorakova

12-Dvorakova od konce 60. let minulého století, a to v USA, následně ve Velké Británii i v Sovětském svazu. Hlavním podnětem k jejich koncipování v USA bylo implementovat principy a podnikatelské praktiky do ří...

Více

Práce ke stažení - IUS et SOCIETAS

Práce ke stažení - IUS et SOCIETAS vybírat podle určitého kritéria. Přibliţně pětina z nich začne právo skutečně studovat a právnické fakulty se dostávají do zapeklitého postavení. Mají pět let na to, aby předaly určitý styl chování...

Více

Vietnam a Indočína

Vietnam a Indočína rozkládá na krasovém území a má rozlohu 857,54 km2. Nachází se 450 km jižně od Hanoje. V parku je okolo 300 jeskyní s celkovou délkou tunelů více než 126 km. V dubnu 2009 britští průzkumníci objevi...

Více