Přehled veletrhů 2015 ke stažení

Komentáře

Transkript

Přehled veletrhů 2015 ke stažení
15
PŘEHLED
VELETRHŮ
adresář
2015
termíny
zajímavosti
www.euroexpo.cz
České oficiální účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
v roce 2015, podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu
LEDEN
Název veletrhu/výstavy
Bangalore (Indická republika)
1 IMTEX,
Mezinárodní strojírenský veletrh
et OBJET, Paříž (Francouzská republika)
2 MAISON
Mezinárodní veletrh designu
ARABHEALTH, Dubaj (Spojené arabské emiráty)
3 Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky.
Příjem přihlášek ukončen viz vysvětlivky pod tabulkou**
Kat.
Datum konání
Iniciátor
B
22. 1. – 28. 1.
Svaz strojírenské technologie
B
23. 1. – 27. 1.
Czech Selection - Design a Export o.s.
B
26. 1. – 29. 1.
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz chemického průmyslu
B
13. 2. – 16. 2
Česká dobývací technika
B
22. 2. – 26. 2
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
B
24. 2. – 27. 2
Svaz sléváren
B
2. 3. – 4. 3.
Českomoravská elektrotechnická asociace
B
5. 3. – 7. 3.
Asociace podniků českého železničního průmyslu
B
14. 4. – 19. 4.
Czech Selection - Design a Export o.s.
B
20. 4. – 25. 4.
Svaz strojírenské technologie
C
5. 5. – 8. 5.
Svaz spedice a logistiky, Česká logistická asociace
B
11. 5. – 15. 5.
Asociace podniků českého železničního průmyslu
B
15. 5. – 19. 5.
České umění skla
B
25. 5. – 29. 5.
Svaz strojírenské technologie
B
2. 6. – 5. 6.
Česká dobývací technika
B
8. 6. – 11. 6.
Českomoravská elektrotechnická asociace
B
15. 6. – 18. 6.
MedChemBio,CzechBio
B
16. 6. – 20. 6.
Svaz sléváren
B
25. 8. – 30. 8.
Letecká amatérská asociace ČR, Asociace leteckých výrobců
B
15.9. – 18.9
B
23. 9. – 26. 9.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
B
27. 9. – 3. 10.
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
ÚNOR
Kalkata (Indická republika)
4 IME,
Mezinárodní veletrh těžebního průmyslu
Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)
5 IDEX,
Mezinárodní veletrh obranné techniky
Lipsko (Spolková republika Německo)
6 Zuliefermesse,
Mezinárodní veletrh subdodávek
BŘEZEN
Middle East Electricity, Dubaj (Spojené arabské emiráty)
7 Mezinárodní veletrh elektrotechniky
Příjem přihlášek ukončen viz vysvětlivky pod tabulkou**
Asia Rail, Istanbul (Turecká republika)
8 Eur
Mezinárodní veletrh kolejových vozidel, infrastruktury a logistiky
DUBEN
del Mobile, Miláno (Italská republika)
9 Salone
Mezinárodní designový veletrh
Peking (Čínská lidová republika)
10 CIMT,
Mezinárodní strojírenský veletrh
KVĚTEN
11
12
13
14
Transport Logistic, Mnichov (Spolková republika Německo)
Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky
TECHNIKA, Bělehrad (Srbská republika)
Mezinárodní všeobecný strojírenský veletrh
ICIF Shenzen (Čínská lidová republika)
Mezinárodní veletrh užitého umění (sklo, design)
METALLOOBRABOTKA, Moskva (Ruská federace)
Mezinárodní strojírenský veletrh
ČERVEN
15
16
17
18
UGOL ROSII and Mining, Novokuzněck (Ruská federace)
Mezinárodní veletrh důlní techniky
ELEKTRO MOSKVA, Moskva (Ruská federace)
Mezinárodní veletrh elektrozařízení
BIO International Convention, Philadelfia (Spojené státy americké)
Mezinárodní veletrh biotechnologií a biomedicíny
NEWCAST, Düsseldorf (Spolková republika Německo)
Mezinárodní veletrh spedice a logistiky
SRPEN
MAKS, Moskva (Ruská federace)
19
Mezinárodní veletrh leteckého průmyslu
ZÁŘÍ
DSEI, Londýn (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)
20 Mezinárodní veletrh skla a designu
Příjem přihlášek ukončen viz vysvětlivky pod tabulkou**
Pharmed and Healthcare, Ho Či Minovo Město (Vietnamská socialistická
21 republika)
Mezinárodní veletrh farmaceutického průmyslu
10th Conference on sustainable development of energy, water and
22 environment, Dubrovník (Chorvatská republika)
Mezinárodní veletrh udržitelného rozvoje
23
24
25
26
27
ŘÍJEN
Energy Iraq, Erbil (Irácká republika)
Mezinárodní veletrh pro energetiku, alternativní energii a vodní
technologie
Equip Auto, Paříž (Francouzská republika)
Mezinárodní veletrh silničních vozidel, jejich dílů a příslušenství
MUSIC CHINA, Šanghaj (Čínská lidová republika)
Mezinárodní veletrh hudebních nástrojů
CHINA COAL and MINING, Peking (Čínská lidová republika)
Mezinárodní veletrh uhlí a těžební techniky
POWER Kazachstán, Almaty (Republika Kazachstán)
Mezinárodní energetický veletrh
B
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
termín bude upřesněn Svaz průmyslu a dopravy
B
13. 10. – 17. 10.
Sdružení automobilového průmyslu
B
14. 10. – 17. 10.
Asociace výrobců hudebních nástrojů
B
29. 10. – 1. 11.
Česká dobývací technika
B
30. 10. – 1. 11.
Českomoravská elektrotechnická asociace
B
3. 11. – 6. 11.
C
10. 11. – 14. 11.
LISTOPAD
Ukraine, Kyjev (Ukrajina)
28 Aqua
Mezinárodní vodohospodářský veletrh
Hannover (Spolková republika Německo)
29 AGRITECHNICA,
Mezinárodní veletrh zemědělské a lesnické techniky
Czech Water Alliance; Sdružení oboru vodovodů a
kanalizací
Asociace zemědělské a loesnické techniky
Vysvětlivky:
** Vzhledem k mimořádnému zájmu a vyčerpání prostorové kapacity české oficiální účasti na tomto veletrhu upozorňujeme, že v souladu se zásadami
pro organizování oficiálních účastí ČR na zahraničních veletrzích a výstavách v roce 2015 si MPO vyhrazuje právo další přihlášky odmítnout.
Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí v roce 2015 a Přihláška vystavovatele ke stažení na stránkách www.mpo.cz
v sekci Zahraniční obchod » Podpora exportu » Veletrhy a výstavy.
Rok 2015 na českobudějovickém výstavišti
Blíží se konec roku 2014, období hodnocení letošní výstavní sezóny
a příprava kalendáře akcí na příští rok.
Podařilo se nám uspořádat všechny letošní naplánované akce, z nichž
mezinárodní agrosalon Země živitelka již oslavil 41. výročí, největší
přehlídka středního a odborného školství v ČR – výstava Vzdělání a řemeslo jubilejní 20. ročník a velmi úspěšná nová výstava – mezinárodní
veletrh výtvarného umění ArtFest, který obohatil v závěru roku svým
2. ročníkem pestrou nabídku akcí na českobudějovickém výstavišti další
specifickou oblastí, prezentoval díla více než 90 umělců z ČR, Slovenska,
Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie, Holandska a Maďarska.
Výstavní sezónu 2014 považujeme za velmi úspěšnou. Podařilo se
nám opět v rámci pronájmu pavilonů (pavilonu Z a multifunkčního
pavilonu T), volných ploch a také u některých výstav zrealizovat celou řadu novinek (koncerty, benefiční a sportovní akce…), což jednak
zvýšilo návštěvnost areálu, ale mělo i jednoznačně pozitivní dopad na
hospodaření celé společnosti. O pronájem pavilonu T díky jeho variabilnímu uspořádání vzrůstá poptávka jak v rámci výstav, tak ve využití
pro nejrůznější akce, nejen koncertního zaměření. Také pavilon Z je rok
od roku častěji využíván, především na společenské akce (firemní a maturitní plesy).
Podle průzkumu mezi vystavovateli byla většina z nich s koncepcí
výstav, složením vystavovatelů, počtem návštěvníků, zájmem návštěvníků o expozice, propagací výstav a kvalitou poskytovaných služeb velmi spokojena a o své účasti uvažuje i příští rok. Například v oblasti regionálních prezentací potravin při výstavě Země živitelka uváděla většina
vystavovatelů splnění cílů své účasti, tzn. prezentaci firmy na vysoké
úrovni, navázání nových obchodních kontaktů a především předvedení
nových výrobků a jejich prodej.
Velmi nás potěšily výsledky průzkumu mezi návštěvníky. Narůstá
počet těch, kteří na českobudějovické výstaviště přicházejí pravidelně
a sami se o termíny akcí zajímají.
Snažíme se proto vystavovatelům a návštěvníkům nabídnout příjemné prostředí, kvalitní služby a přitažlivý a pestrý doprovodný program
pro všechny zájmové a věkové kategorie. Velmi pozitivně byla během
roku hodnocena rekonstrukce a inovace stávajícího informačního systé-
mu jak přímo v areálu výstaviště, tak i na našem portálu www.vcb.cz.
Protože výstaviště mimo výstavní areál neprovozuje žádná parkoviště
pro návštěvníky, byly v rámci dalšího zkvalitnění služeb připraveny parkovací plochy na pozemcích výstaviště u hlavní brány i přímo v areálu
(kapacita přes 600 stání během výstavy Země živitelka, pro ostatní
výstavy je kapacita vyšší). Počítáme nejen s dalším navýšením kapacity
parkovacích míst, ale i s vybudováním nového vstupu do areálu s napojením na městskou komunikaci. S příznivými ohlasy se také setkala revitalizace zeleně v lesoparkovém výstavním areálu (odstranění přestárlých a poškozených dřevin a jejich nahrazení novými výsadbami).
Českobudějovické výstaviště tak postupně mění a omlazuje svoji tvář.
Věříme, že Kalendárium 2015, v němž opět přibyla řada nových akcí
(např. 1. jihočeské slavnosti vína ve dnech 20. – 21. 3. 2015), osloví další
vystavovatele a návštěvníky a pomůže nám v realizaci našeho přání,
aby se areál českobudějovického výstaviště stal jedním ze stabilních,
významných multifunkčních a multikulturních center jihočeského
regionu.
16. 1. - 22. 2. 2015
27. 8. - 1. 9. 2015
17. 1. 2015
27. 8. - 1. 9. 2015
7. 3. 2015
27. 8. - 1. 9. 2015
20. 3. - 21. 3. 2015
19. 9. 2015
ZEMÌ ŽIVITELKA
NÁVRAT DINOSAURÙ
- DINOPARK TOUR 2015
EKOSTYL
SVATEBNÍ VELETRH
OBLASTNÍ
VÝSTAVA PSÙ
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
DRUŽSTEVNICTVÍ
OBLASTNÍ VÝSTAVA PSÙ
COUNTRY DEN
ROZLOUÈENÍ S LÉTEM
1. JIHOÈESKÉ SLAVNOSTI
VÍNA
17. 4. - 19. 4. 2015
SVÌT V POHYBU
MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA PSÙ
Tìšíme se na Vás v roce 2015
25. 4. - 26. 4. 2015
43.
2015
29. 10. - 1. 11. 2015
PODZIMNÍ TRHY
HOBBY PODZIM
- Podzimní trhy
13. 5. - 17. 5. 2015
12. 11. - 14. 11. 2015
22. 5. - 23. 5. 2015
26. 11 - 29. 11. 2015
GASTROFEST
RYBÁØSKÝ VELETRH
43. RALLYE ÈESKÝ KRUMLOV
5. 6. - 6. 6. 2015
SLAVNOSTI PIVA
20. 6. 2015
VÍTÁNÍ LÉTA
18. listopadu 2014 11:38:52
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
PSÙ
VZDÌLÁNÍ A ØEMESLO
13. 5. - 17. 5. 2015
Rybářský
veletrh
10. 10. - 11. 10. 2015
21. 10. - 23. 10. 2015
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
PSÙ
HOBBY
Euroveletrhy_195x136
MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA PSÙ
PREZENTAÈNÍ VÝSTAVA
STØEDNÍCH ŠKOL
10
95
75
ADVENTNÍ TRHY
25
28. 11. 2015
5
PREZENTAÈNÍ VÝSTAVA
STØEDNÍCH ŠKOL
28. 11. - 29. 11. 2015
ARTFEST
0
up to date
Mezinárodní veletrhy pro odborníky a veř ejnost
Termíny v Düsseldorfu 2014/2015
123
45
Oborový celek
Stroje,
zar̆ízení a
vybavení
Oborový celek
Móda a
životní styl
Oborový celek
Obchod,
r̆emesla a
služby
Oborový celek
Volný c̆as
Oborový celek
Lékar̆ství a
zdraví
Spojená kompetence
oborů a trhů.
Celkový program k našim
pĕti oborovým celkům
najdete zde:
messe-duesseldorf.de
Setkejte se s nejlepšími
■ PUMP Summit
02.12. – 03.12.14
www.pump-summit.com
■ Valve World Expo
02.12. – 04.12.14
www.valveworldexpo.com
■ Energy Storage
09.03. – 11.03.15
www.ESEexpo.de
■ GIFA
16.06. – 20.06.15
www.gifa.de
■ METEC
16.06. – 20.06.15
www.metec.de
■ NEWCAST
16.06. – 20.06.15
www.newcast.de
■ THERMPROCESS
16.06. – 20.06.15
www.thermprocess.de
■ TRANSGOURMET**
26.11.14
www.rewe-gvs.de
■ Berufe live Rheinland
28.11. – 29.11.14
www.einstieg.com
■ PSI***
07.01. – 09.01.15
www.psionline.de
■ EuroCIS
24.02. – 26.02.15
www.eurocis.com
■ ProWein®**
15.03. – 17.03.15
www.prowein.de
■ COMPAMED®
12.11. – 14.11.14
www.compamed.de
■ MEDICA®
12.11. – 15.11.14
www.medica.de
■ REHACARE®
14.10. – 17.10.15
www.rehacare.de
■ A+A
27.10. – 30.10.15
www.aplusa.de
■ COMPAMED®
16.11. – 19.11.15
www.compamed.de
■ MEDICA®
16.11. – 19.11.15
www.medica.de
■ Tag it! by GDS zima**
03.02. – 06.02.15
www.tag-it-show.com
■ GDS (zima)**
04.02. – 06.02.15
www.gds-online.com
■ BEAUTY DÜSSELDORF**
27.03. – 29.03.15
www.beauty.de
■ beauty boutique**
27.03. – 29.03.15
www.bb-duesseldorf.de
■ make - up artist design show**
28.03. – 29.03.15
www.make-up-artist-show.de
■ TOP HAIR INTERNATIONAL®**
28.03. – 29.03.15
www.top-hair-international.de
■ Tag it! by GDS léto**
28.07. – 31.07.15
www.tag-it-show.com
■ GDS (léto)**
29.07. – 31.07.15
www.gds-online.com
■ boot Düsseldorf
17.01. – 25.01.15
www.boot.de
■ CARAVAN SALON DÜSSELDORF
28.1)08. – 06.09.15
www.caravan-salon.de
■ TourNatur
04.09. – 06.09.15
www.tournatur.com
** jen pro odborné návštĕvníky nebo nákupc̆í s legitimací
*** jen pro c̆leny PSI
1)
den pro odborníky a zástupce médií
® Registrovaná znac̆ka
Stav: 11-2014
BVV Veletrhy Brno a.s.
Zastoupení Messe Düsseldorf pro ČR
Výstavištĕ 1 _ CZ-647 00 Brno
Tel: +420 54115 2921/-2969 _ Fax: +420 54115 3051
[email protected] _ www.bvv.cz
„Drinks of Tomorrow”
na veletrhu ProWein 2015
Nejen jedinečné spektrum vystavovatelů z celého světa, nýbrž i doprovodné specializované výstavy dělají z veletrhu ProWein každoroční nepostradatelnou platformu trendů, inspirací a nových objevů.
V souladu s uvedeným zní motto projektu FIZZZ Lounge veletrhu
ProWein 2015 „Drinks of Tomorrow”. Pod odborným vedením Lukase Motejzika, majitele trendového baru „Zephyr”, se návštěvníci
dozví všechno o nejnovějších barových technikách a jejich fenomenálních výsledcích. Zvláštní chuťové zážitky se například dají
dosáhnout použitím sušeného ovoce, plodů či koření nebo hrou
s kouřovými aromaty. Také vaření ve vakuu za nízkých teplot (sous
vide), známé z oblasti kuchyně, si našlo cestu do barů. Jak na to
a především jak to chutná, to se návštěvníci veletrhu ProWein dozví
ve FIZZZ Lounge. V důsledku přemístění veletrhu do hal 9 až 17 se
tento projekt letos nachází v hale č. 12.
MUNDUS VINI v degustační zóně
Další specializovaný projekt veletrhu ProWein se nachází v hale 17,
přímo přístupný novým vchodem Süd II. Centrální degustační zóna
veletrhu ProWein se v r. 2015 věnuje vítězným vínům z jarních degustací soutěže MUNDUS VINI. Toto renomované ocenění každoročně uděluje mezinárodní hodnotitelská komise složená z enologů,
vinařských analytiků, obchodníků s vínem, someliérů, gastronomů
a odborných novinářů. V degustační zóně na návštěvníky čeká vysoce kvalitní výběr vín z celého světa, oceněných zlatými a stříbrnými medailemi. Celkem je k otevřené degustaci připraveno přibližně
500 vín.
Další degustační zóny, většinou orientované na určité regiony
nebo země, najdou návštěvníci v dalších halách veletrhu.
ProWein Forum s optimalizovaným vytížením
Doprovodný program veletrhu ProWein kompletují četné akce vystavovatelů. Tak se například v expozicích veletrhu nebo v rámci
projektu ProWein Forum koná více než 300 degustací a seminářů.
Fórum je nyní umístěno centrálně v hale 13 a poprvé nabízí oddělené prostory pro degustace a přednášky. Každá ze sousedících ploch
je vybavená pro daný účel, takže se eliminují ztrátové časy potřebné pro přestavby mezi úpravami specifickými pro jednotlivé druhy
akcí. Po doručení podkladů ke svým expozicím mohou vystavovatelé
přihlásit své akce pro ProWein Forum. Kompletní program degustací a seminářů v ProWein Forum a v expozicích vystavovatelů bude
zveřejněn koncem ledna.
Již v polovině října byla zveřejněna obsáhlá databáze vystavovatelů, kterou pořadatelé průběžně aktualizují. Online-prodej vstupenek na stránkách www.prowein.de v sekci „Servis pro návštěvníky”
bude zahájen v listopadu.
www.prowein.com
Zveme vás na Výstaviště Praha Holešovice
Incheba Praha spol. s r.o. chystá pro rok 2015 bohatý veletržní program plný zajímavých akcí. Na své si přijdou odborníci i široká
veřejnost, děti i dospělí. Výstaviště Praha v Holešovicích bude opět místem, kam stojí zato přijít. Přinášíme alespoň malou ochutnávku z veletržní sezóny 2015:
Únor ve znamení cestování
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World je nejvýznamnější akci svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední
Evropy.
V roce 2015 se bude konat 24. ročník, který proběhne ve dnech
19. – 22. února 2015 v areálu holešovického Výstaviště v Praze. Veletrh
Holiday World bude tradičně rozdělen na dva dny pro odbornou veřejnost a víkendové dny budou patřit veřejnosti laické. Přehlídka cestovatelských a turistických možností napříč kontinenty nepostrádá ani silný
akcent na nabídku tuzemských dovolených a pobytů. Dominantou doprovodného programu je cestovatelský festival WorldFilm plný dobrodružství a zážitků! Také v nadcházejícím ročníku bude nabitý besedami
s cestovateli, unikátními projekcemi a výstavami.
Interbeauty Prague nabízí svým věrným i všem novým návštěvníkům
nejen pestrou nabídku stovek vystavovatelů, ale také zdarma péči
o zdraví z rukou největších lékařských kapacit v zemi v oboru prevence
melanomu – vyšetřování mateřských znamének dermatoskopem a prevence rakoviny prsu – vyšetřování prsou ultrazvukem. Návštěvníci také
mohou zdarma navštívit poradnu uznávaného soudního znalce v oboru plastické estetické chirurgie nebo si nechat bezplatně změřit zrak.
www.veletrhkosmetiky.cz
Významná událost pro stomatology
Společně s veletrhem Holiday World proběhne také 9. ročník gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL 2015. Ten za poslední dva roky
zaznamenal velmi dynamický nárůst. V roce 2014 se veletrhu zúčastnilo
celkem 175 vystavovatelů z 11 států a přišlo 31 325 návštěvníků.
Již 23. ročník stomatologického veletrhu PRAGODENT se uskuteční
v termínu 8. – 10. 10. 2015 na Výstavišti Praha v Holešovicích. Veletrhu
se každoročně účastní naprostá většina českých firem z oboru a prostřednictvím svých českých zastoupení také světová špička. www.holidayworld.cz
Vystavující firmy představí kompletní nabídku dentálního trhu pro
stomatologické ordinace a laboratoře, softwarové vybavení, nástroje pro prevenci, hygienu a bezpečnost práce, farmaceutické výrobky
a odborné publikace pro zubní lékaře. Nebude chybět řada novinek,
které si určitě najdou své místo ve stomatologických ordinacích nebo
laboratořích.
A kola se točí…
Veletrh Motocykl patří k očekávaným zastávkám všech fanoušků
motorismu, a jedné stopy především. Každý rok představuje pestrou
nabídku motocyklů a také veškerého příslušenství a doplňků. Samozřejmou součástí veletrhu je doprovodný program plný atraktivních setkání, hudebních vystoupení a dalších příležitostí pro zábavu či získání
nových informací.
Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek a příslušenství se v roce
2015 koná už po devatenácté a ani tentokrát nic nemění na březnovém
termínu, který představuje ideální začátek nové motorkářské sezóny.
Ve dnech 5. – 8. března 2015 zažije holešovické Výstaviště Praha další setkání vystavovatelů, návštěvníků a všech fanoušků nablýskaných
strojů. Tradiční součástí veletrhu je i největší česká soutěžní výstava
motocyklových staveb a přestaveb Bohemian Custom Bike. Na posledním veletrhu Pragodent 2014 se prezentovalo celkem 180
přímých vystavovatelů a 620 zastoupených firem z 36 států. Expozice
vystavujících firem zaplnily celý Průmyslový palác. Možnost seznámit
se s novinkami na dentálním trhu si nenechalo ujít celkem 8 981 odborných návštěvníků.
www.pragodent.eu
Nadšené děti a spokojení rodiče
www.motocykl-praha.cz
Mimořádně populární akcí na holešovickém Výstavišti Praha je veletrh
hraček, her a dětských potřeb Dětská planeta.
Veletrh pro krásu a zdraví
Pro rodiče veletrh přináší skvělou možnost, jak za výhodné veletržní
ceny nakoupit vánoční dárky a inspirovat se novinkami na trhu hraček
a her. Děti zase čeká zábavný program doslova nabitý všemi herními
evergreeny a aktuálními hity. Návštěva Dětské planety je úžasnou rodinnou příležitostí, jak strávit pěkný den plný zábavy. V dny vyhrazené
pro Dětskou planetu vládnou Výstavišti Praha kreativní dílny, Transformers, Littlest Pet Shop, Furby, panenky Barbie nebo vybavení Nerf.
Vše doplňuje řada kulturních vystoupení, soutěží a dárečků pro malé
návštěvníky. Nadcházející ročník se uskuteční v listopadu 2015.
Mezinárodní veletrh INTERBEAUTY PRAGUE patří k nejvýznamnějším
odborným kosmetickým veletrhům v České republice. Je zaměřen na
současné trendy v kosmetických oborech, zejména na anti-aging, dermatokosmetiku a modelaci postavy, wellness, relaxaci a zdravý životní
styl. Stěžejními vystavovatelskými kategoriemi jsou kosmetika, mani­
kúra a pedikúra, péče o vlasy, vybavení salonů, SPA centra a přístroje
pro pleť a tělo. Veletrh se koná každý rok ve dvou termínech a jinak
tomu nebude ani v nadcházející sezóně:
Jarní veletrh Interbeauty Prague proběhne 10. – 11. 4. 2015 a podzimní
16. – 17. 10. 2015. Součástí akce je i specializovaná výstava herních konzolí a počítačových
her HRAY!EXPO, takže na své si přijdou i větší děti.
www.detskaplaneta.cz
Úspěšná veletržní sezóna na Výstavišti Černá louka
Ostravské výstavy, a.s. jsou obchodní společností statutárního města Ostravy. Kromě výstaviště Černá louka společnost spravuje
Slezskoostravský hrad, areál Miniuni – svět miniatur, Pohádkový sklep
strašidel a městskou tržnici. Patří k předním organizátorům výstav
a veletrhů v České republice. Jaký byl rok 2014 a co nového přinese rok
2015 na Výstavišti Černá louka v Ostravě?
Výstavní sezónu odstartoval již tradičně 23. ročník odborného
stavebního veletrhu Střechy a Stavba. Letošní ročník probíhal současně s 3. bienále Výtahové a zdvihací techniky, která je jedinou specializovanou výstavou v této oblasti průmyslu nejen v České republice, ale
i na Slovensku. Na veletrhu se představily firmy z oblasti zateplovacích
systému, střešních krytin, střešních doplňků či konstrukce střech. Hlavním tématem letošního ročníku byla stále aktuální otázka úspor energií – snížení energetické náročnosti budov. Novinkou byla také sekce
Studny.
Následoval oblíbený jarní trojlístek výstav – Dovolená a Region, Lázeňství, dále svatební výstava Svatba a 4. Ostravský knižní veletrh. Návštěvníci si tak za jedno vstupné mohli vybrat dovolenou za výhodné
ceny, načerpat tipy na výlety, inspirovat se těmi nejnovějšími svatebními
trendy či si vybrat z pestré nabídky knížek. Bohatá nabídka dobrého jídla a pití, ochutnávky, košty, degustační menu, kulinářské show a různé
gastronomické lahůdky, to vše byla výstava Karneval chutí, která potěšila nejednoho labužníka. Jedná se o akci pro širokou veřejnost. Spoluorganizátorem akce je Asociace hotelů a restaurací ČR, záštitu nad touto
akcí převzal Moravskoslezský kraj. Partnerem akce je CzechTourism se
svým projektem Czech specials.
Ani v průběhu letních prázdnin nezůstalo ostravské výstaviště prázdné. Celé léto probíhala výstava amerických veteránů American classic
cars. Zajímavostí letošní výstavy bylo srovnání výroby amerických veteránů s výrobou vozů československé a sovětské produkce. Sportovní
nadšence potěšila sekce závodních vozů. Třešničkou na dortu byl Ca-
dillac z roku 1938, z doby působení největšího mafiánského bosse Al
Capone.
Podzimní výstavní sezónu již tradičně zahájila výstava pro zahrádkáře
a včelaře Život na zahradě, která probíhala společně s výstavou Zdraví
a Duše. V letošním roce se výstaviště již podruhé stalo místem pořádání
Mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství. V Ostravě se tak setkali odborníci z celé Evropy. Hlavními tématy výstavy Zdraví
a Duše byly zdravá výživa, esoterika, alternativní medicína a Feng Shui.
V říjnu se uskutečnil čtyřlístek říjnových výstav. Výstava Teplo domova představila výrobky, materiály a služby z oblasti stavebnictví,
interiéru, exteriéru a vytápění. Pro seniory a osoby s handicapem byla
určena výstava Život bez bariér, která seznámila s novinkami na trhu
s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby. Výstava Kreativ Ostrava potěšila všechny kreativce nabídkou novinek, workshopů, kreativních dílen a originálních výrobků. Novinkou letošního ročníku byl pokus
o výstavu kreativního pečení Sladké pečení.
Závěr roku 2014 tradičně patřil již 21. ročníku výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák, která je největší akcí v oblasti školství a vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Proběhla 28. – 29. listopadu a byla určená
absolventům základních a středních škol, především žákům devátých
tříd, kteří stojí před rozhodnutím o svém budoucím profesním uplatnění, s důrazem na technické obory. Souběžně proběhla výstava nejen
pracovních příležitostí PRO JOB. Letos nově také připravujeme vánoční
prodejní trhy s esoterickou tématikou (5. – 7. prosince 2014).
Přípravy na následující rok 2015 jsou v plném proudu. Výstavní sezónu tradičně zahájí stavební veletrh Střechy, Stavba. Následovat bude již
zmiňovaná oblíbená kombinace Dovolená a Region, Lázeňství, výstava Svatba a 5. Ostravský knižní veletrh. Pro návštěvníky připravujeme
i jednu novinku. Prezentace krásy a půvabu, zdravého životního stylu,
relaxace a pohody přinese první ročník kosmetického a SPA veletrhu
Moravia Beauty.
Více informací na www.cerna-louka.cz
Váš partner Výstaviště Flora Olomouc - to nejsou jen květinové Flory
Společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s. připravuje pro rok
2015 opět pestrou paletu vlastních výstav a veletrhů v čele se
třemi etapami mezinárodní zahradnické výstavy Flora Olomouc
- jarní (23. - 26.4. 2015), letní (20.- 23.8. 2015) a podzimní
(1. - 4.10. 2015). Vedle nich se však na olomouckém výstavišti
opět uskuteční například výstava služeb cestovního ruchu
a využití volného času Tourism Expo, prodejní výstava
modelů a sběratelství For Model či veletrh sportovních potřeb
a vybavení Moravia Sport Expo.
Výstaviště Flora Olomouc však kromě realizace vlastních
akcí nabízí rovněž pronájem a vybavení prostor - interiérů
i externích ploch, dále poradenství a realizaci expozic,
doprovodné programy, květinové výzdoby a aranže, prohlídky
botanické zahrady, rozária a sbírkových skleníků. Podrobnosti
naleznete na webových stránkách www.flora-ol.cz.
K a l e n d á ř v ý s t a v a v e l e t r h ů v r o c e 2 01 5
Tourism Expo
13. – 15. 2. 2015
moravia sporT Expo
Výstava služeb cestovního ruchu a využití volného času
Veletrh sportovních potřeb a vybavení
For modEl
Flora olomouc
13. – 15. 3. 2015
23. – 26. 4. 2015
Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh,
jarní etapa
horTiFarm
23. – 26. 4. 2015
Veletrh drobné zahradní mechanizace,
pomůcek a potřeb
jarní zahradnické Trhy
lETní zahradnické Trhy
20. – 23. 8. 2015
23. – 26. 4. 2015
1. –4. 10. 2015
20. – 23. 8. 2015
olima
1. – 4. 10. 2015
Festival gastronomie a nápojů
podzimní zahradnické Trhy
1. –4. 10. 2015
Prodej květin, zahradnického sortimentu,
drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
Prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných
dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
vyznání růžím
ByDLEní a moDErní žEna – rEnova
20. – 23. 8. 2015
Přehlídka a prodej růží
Prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin,
školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb
Flora olomouc
Výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků,
podzimní etapa
Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní etapa
Prodejní výstava modelů a sběratelství,
expozice a prodej hracek
Flora olomouc
19. – 20. 6. 2015
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Wolkerova 17 • 771 11 Olomouc • Česká republika
tel.: +420 585 726 111 • fax: +420 585 413 370
www.flora-ol.cz • e-mail: [email protected]
23.– 25. 10. 2015
Veletrh nábytku a vybavení interiérů
Veletrh módy, kosmetiky a zdravého životního stylu
vÁnocE Flora 2015
Vánoční trhy
12. – 21. 12. 2015
Čtyřicítku slaví rekordním úspěchem
Veletržní společnost NürnbergMesse
oslavila letos 40. narozeniny:
Ani stopa po krizi středního věku!
Příběh úspěchu veletržní společnosti NürnbergMesse pokračuje
i v jubilejním roce 2014. Po roce 2013, což byl se 193 miliony eur
obratově nejsilnější lichý rok v historii firmy, přicházely již v první
polovině roku 2014 další zprávy o úspěchu, který vydařené podzimní akce, mezi které patřily například veletrhy GaLaBau, POWTECH,
Chillventa, it-sa či BrauBeviale, potvrdily.
Důvody pro úspěch společnosti NürnbergMesse jsou mnohovrstevné – jasné je především jedno: Důvěra, kterou v roce 2013 do
společnosti NürnbergMesse vložilo na 27 000 vystavovatelů a 1,13
milionu návštěvníků, se odráží ve 174 odborných veletrzích, konferencích, akcích pro veřejnost a firemních akcích. Veletržní společnost sází na odborné, úzce specializované veletrhy určené výhradně
pro návštěvníky z oboru.
Celosvětová přítomnost skupiny NürnbergMesse Group se rozšířila na 109 zemí, v současné době má 50 zahraničních zastoupení,
z toho pět dceřiných společností. Z této celosvětové sítě profituje
opět veletržní Norimberk, protože do domácího veletržního centra jsou přiváděni zahraniční návštěvníci a vystavovatelé, a tím zde
vzniká i znatelná přidaná hodnota.
ním roce své existence je již osmkrát rezervována a působí tak na
aktuální veletržní obchody jako „turbo“.
O skupině NürnbergMesse Group
Společnost NürnbergMesse je jednou z 15 největších veletržních
společností na světě a v Evropě patří k první desítce. Její portfolio
zahrnuje kolem 120 národních a mezinárodních odborných veletrhů a kongresů. Vlastních, partnerských i hostujících akcí skupiny
NürnbergMesse Group, která má dceřiné společnosti v Číně, Severní Americe, Brazílii, Itálii a Indii, se každoročně zúčastní kolem
30 000 vystavovatelů (podíl zahraničních vystavovatelů 39 %) a až
1,4 milionu návštěvníků (podíl odborných návštěvníků ze zahraničí se pohybuje kolem 22 %). Kromě toho skupina NürnbergMesse
Group disponuje sítí 50 zastoupení, jež působí ve více než 100 zemích. V České republice je Vám pro Vaše dotazy k dispozici výhradní
zastoupení – firma PROveletrhy s.r.o., kontaktní osoba – Ing. Naďa
Lichte ([email protected], tel. č.: 220 511 974).
Více informací na www.nuernbergmess.de a www.proveletrhy.cz
Čtyři desetiletí dynamického rozvoje
společnosti
40 let společnosti NürnbergMesse – to také znamená, že veletržní centrum dosud navštívilo kolem 42 milionů lidí. Pokud bychom
z tohoto počtu osob utvořili lidský řetěz, obepnul by kolem dokola
celou zeměkouli na úrovni rovníku. A stejně tak celý svět obepíná
i pohled na země původu návštěvníků veletrhu: V tomto časovém
období Norimberk již přivítal lidi z 96 % všech států celého světa.
I investice do výstaviště jsou úctyhodné. V uplynulých čtyřech dekádách bylo do areálu investováno asi tři čtvrtě miliardy eur – naposledy do stavby nové veletržní haly 3A.
„Turbo“ nová hala 3A
Hala 3A je v obchodním roce 2014 pro společnost NürnbergMesse ziskem z kvantitativního i kvalitativního pohledu. Zákazníci tuto
novou perlu architektury na ulici Große Straße přijali skvěle. V prv-
Nová výstavní hala 3A - Veletrh GaLaBau 2014
Veletrhy v perspektivních regionech ČR
Odpovídá Ing.Daniel Vaverka, ředitel Omnis Olomouc, a.s.
Omnis je veletržní správa spjatá s regionálním výstavnictvím – v čem je
vaše specifika?
Veletržní správa Omnis Olomouc, a.s je unikátní tím, že nemá vlastní výstaviště, ale vyhledává perspektivní místa a regiony a zde zakládá
veletržní tradici. Některé výstavy se velmi dobře uchytily a koná se třeba
jejich dvacáté pokračování. Na druhou stranu jsme poměrně nekompromisní a pokud výstava v regionu jeví známky poklesu a nevidíme perspektivu zlepšení, tak projekt vyřazujeme v kalendáře nebo necháváme
rok či dva pauzu. V roce 2015 plánujeme pořádání akcí v 17 městech,
z toho jen v domovské Olomouci je regulérní a zavedené výstaviště.
Co regionální výstavy přinášejí vystavovatelům a návštěvníkům?
Vystavovatelům umožňují přiblížit se k lidem, které by jinak neoslovili. Ne každý čte odborné časopisy, ne každý jezdí na veletrhy do Brna či
Prahy. Pořád je zde velká skupina lidí, kteří zůstávají mimo hlavní proud
marketingové komunikace. A právě tito lidé, spolu s těmi informovanými,
chodí na regionální výstavy. Na premiérách se proto vystavovatelům z oblasti přímého prodeje dobře prodává, jejich zboží není v regionu dosud
známé a nikdo ho ještě nemá doma. Opatrná strategie „přijdu se podívat
a pak zvážím účast“ se proto moc nevyplácí.
Většina výstav, které Omnis pořádá, je zaměřena na stavebnictví – jakou
vidíte perspektivu tohoto oboru v roce 2015?
Stavebnictví prochází v posledních letech krizí, resp. z nadprůměrného
stavu se přes velký propad a krizi dostává do normální situace. Asi nejen ve stavebnictví se říká, že lépe už bylo. To se mírně odrazilo i ve
stavebních výstavách. V roce 2015 ale čekáme určité oživení, proto také
navyšujeme počet stavebních výstav. Pro řadu vystavovatelů představují
regionální stavební výstavy příležitost, jak pokrýt většinu trhu a s náklady srovnatelnými s regionální inzercí komunikovat s řadou zájemců
a drobných investorů.
O co je na stavebních výstavách největší zájem?
Asi o úspory energií a vytápění, ale i o kvalitu bydlení obecně. Nespokojujeme se jen s tím, co nabídnou vystavovatelé, ale připravujeme též
doprovodné programy, přednášky a semináře, přehlídky kvalitní architektury, studentských prací - zkrátka snažíme se přinášet návštěvníkům
inspiraci a nové myšlenky, kultivovat obecný vkus. To sice stojí nějaké
peníze navíc, ale věříme, že se to vyplácí. Vždyť z cihel, oken a střešních
tašek se dá postavit jak stavba, která okolí doslova hyzdí, tak i špičková
architektura.
VŠECHNO,
JEN NE OBYČEJNÉ.
Jeden z hospodářsky nejúspěšnějších evropských
regionů. Vysoký podíl technologií budoucnosti.
Světově významné výzkumné instituce. Efektivní
napojení. Jeho centrem je vysoce moderní
výstaviště s prvotřídní infrastrukturou.
Veletrhy Karlsruhe – všechno, jen ne obyčejné.
Messe Karlsruhe
Výstaviště Karlsruhe
Veletržní společnost Messe Karlsruhe se v oblasti veletrhů a kongresů
zasazuje o poskytnutí prostoru novým tématům a inovacím, informační
výměnu a podporu navazování kontaktů. KMK nabízí se svými čtyřmi
lokalitami, výstavištěm Karlsruhe – 52 tis. m2 výstavní plochy ve čtyřech
prosvětlených halách, kongresovým centrem Karlsruhe, dm-arenou a Evropskou halou, prostor pro malé i velké kongresy, veletrhy a akce. Ve
vysoce moderním výstavišti Karlsruhe Trade Fair Center a budově kongresového centra se koná více než 300 akcí každý rok. Veletržní společnost má síť čtrnácti mezinárodních zástupců na podporu projektů KMK
na příslušných cílových trzích.
NUFAM – veletrh užitkových vozidel
Ve dnech od 24. do 27. září 2015 se Karlsruhe stane již po čtvrté místem setkání prodejců a nákupčích užitkových vozů. Na 60 000 m2 výstavní plochy se představí přední výrobci těžkých a lehkých užitkových vozidel, přívěsů a dalších příslušenství. V průběhu čtyř dní tak bude k vidění
přes 350 vystavovatelů zastupujících široké spektrum tohoto odvětví.
Klíčovými tématy veletrhu NUFAM 2015 budou jištění nákladu a telematika, stejně jako demo-park ukazující nejnovější vozidlovou techniku,
nástavby a vestavné přístroje v akci.
Veškeré termíny a další informace Vám poskytne: Naveletrh s.r.o., oficiální zastoupení Messe Karlsruhe v České republice, na [email protected]
nebo navštivte www.naveletrh.cz
Změny vyhrazeny | Stav: 10/14 | Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH | Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe | Germany
art KARLSRUHE – mezinárodní veletrh klasického, moderního
a současného umění
Ve dnech 5. – 8. března 2015 přiláká art KARLSRUHE milovníky umění
na prezentaci více než 200 galerií.
EUNIQUE – mezinárodní veletrh užitého umění a designu
EUNIQUE je jedním z nejdůležitějších mezinárodních veletrhů
užitého umění a designu v Evropě. Jeho vysoce mezinárodní charakter
učinil EUNIQUE přední platformou mezi vystavovateli i návštěvníky.
V popředí zájmu stojí jako již tradičně kvalita. Právě velkými kvalitativními požadavky se bude od většiny ostatních veletrhů spotřebního
zboží zřetelně odlišovat také sedmý ročník EUNIQUE, který se koná
od 8. do 10. května 2015.
27. – 29.01.2015
Učení s IT | Mezinárodní
odborný veletrh a kongres
Výstaviště Karlsruhe
art KARLSRUHE
05. – 08.03.2015
Mezinárodní veletrh klasického, Výstaviště Karlsruhe
moderního a současného umění
LEARNTEC | Učení s IT | – mezinárodní odborný veletrh a kongres
Stále rostoucí počet vystavovatelů potvrzuje fakt, že e-learning už
není jen trend, ale stal se nedílnou součástí integrovaných vzdělávacích
konceptů. Ve dnech 27. – 29. ledna 2015 představí LEARNTEC nejrůznější
poskytovatele služeb a produktů pro vzdělávání s IT již po dvacáté třetí.
Vysoce kvalifikovaní referenti z hospodářství a vědy prodiskutují žhavá
témata a návrhy řešení na kongresu LEARNTEC, jehož sloganem je tentokrát „Lidé a inovace“.
REHAB – mezinárodní veletrh rehabilitace, terapie a prevence
Za téměř 35 let své existence se REHAB stal jedním z předních světových veletrhů pro rehabilitaci a své brány více než 20 tisícům návštěvníků
otevře opět ve dnech 23. – 25. dubna 2015. Více komunikačních sítí - to
je heslo pro blížící se veletrh REHAB. Inovativní plánování s tematickými
okruhy a prostorem pro speciální akce vytváří možnost užšího oborového zaměření a umožňuje intenzivnější výměnu informací.
LEARNTEC
USETEC
13. – 15.04.2015
Světový veletrh pro použitou
techniku
Výstaviště Karlsruhe
REHAB
23. – 25.04.2015
Mezinárodní veletrh pro
rehabilitaci, terapii a prevenci
Výstaviště Karlsruhe
EUNIQUE
08. – 10.05.2015
Mezinárodní veletrh užitého
umění & designu
Výstaviště Karlsruhe
EST
20. – 22.05.2015
Energie, věda a technologie
Mezinárodní konference a
výstava
Kongresové centrum
Karlsruhe
NUFAM
24. – 27.09.2015
Veletrh užitkových vozidel
Výstaviště Karlsruhe
expoSE
18. – 19.11.2015
Evropská burza chřestu a jahod Výstaviště Karlsruhe
expoDirekt
18. – 19.11.2015
Odborný zemědělský veletrh
přímého odbytu produktů
Výstaviště Karlsruhe
Veškeré termíny a bližší informace Vám poskytne
firma Naveletrh s.r.o., oficiální zastoupení veletržní
společnosti Messe Karlsruhe v ČR:
[email protected]
www.naveletrh.cz
+420 605 404 691
KALENDÁŘ VÝSTAV PRO ROK 2015
16. - 19. 04. 2015
Dům a zahrada
04. - 06. 09. 2015
XIX. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení interiéru,
exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře
Člověk v přírodě
tradiční výstava drobného zvířectva a chovatelských potřeb
Výstaviště Louny
21. - 24. 05. 2015
Dům a zahrada Liberec
XI. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení interiéru,
exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře
Výstaviště Liberec
05. - 07. 06. 2015
Autosalon Louny
XVII. ročník výstavy osobních, užitkových, nákladních automobilů,
motocyklů a autopotřeb
Výstaviště Louny
05. - 07. 06. 2015
Rodina a volný čas
V. ročník prodejní a kontraktační výstavy pro rodinu a volný čas
Výstaviště Louny
21. - 23. 08. 2015
04. - 06. 09. 2015
Potravinářský a nápojový salon
XVII. ročník prodejní a kontraktační výstavy potravin a nápojů
08. – 11. 10. 2015
Dům a bydlení Liberec
XI. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu
a zařízení interiérových a exteriérových částí našich obydlí
08. – 11. 10. 2015
Výstaviště Louny
Výstaviště Liberec
Autosalon Liberec
II. ročník výstavy osobních, užitkových, nákladních automobilů,
motocyklů a autopotřeb
Výstaviště Liberec
Dům 2015
XXII. ročník všeobecné stavební výstavy
Pořadatel:
Diamant Expo spol. s r. o.,
M. Kršňákové 119,
403 17 Chabařovice
Výstaviště Louny
Výstaviště Louny
Tel./fax: 475 214 793-4
e-mail: [email protected]diamantexpo.cz
www.diamantexpo.cz
19. kosmetický veletrh
WORLD OF BEAUTY & SPA
opět v moderních halách areálu PVA EXPO PRAHA
– LETŇANY v předjarním týdnu 13. a 14. března 2015.
MEZINÁRODNÍ
VELETRH
KOSMETIKY
A ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU
PVA EXPO PRAHA
VELETŽNÍ AREÁL
PRAHA 9 – LETŇANY
13. – 14. 3. 2015
4. – 5. 9. 2015
300 výstavních stánků
20 tisíc návštěvníků
ZA KOSMETIKOU DO LETŇAN
13. – 14. března 2015
4. – 5. září 2015
Pro očekávaných dvacet tisíc návštěvníků nabídne své novinky
i tradiční výrobky více než tři stovky vystavovatelů zastupujících
několik set známých a prestižních značek profesionální kosmetiky s přípravky pro wellness, spa a lázeňskou a hotelovou péči
i výrobky pro finální spotřebitele. Do popředí zájmu se dostávají
především přírodní produkty.
Anti-aging péče, péče o nohy, masáže, relaxace, regenerace
V několika saloncích i na hlavním podiu bude probíhat program věnovaný
zkrášlovacím metodám a anti-aging, péči, aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče o zdraví i vzdělávání v těchto oblastech.
Témata i praktické ukázky budou prezentovat přední odborníci, partnery
pro odbornou spolupráci budou nejvýznamnější oborová sdružení. Atraktivní program bude připraven pro zájemce o aromaterapii, podologickou péči či péči o ruce a nehty.
Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2015
Nejznámější kosmetické značky a trendy budou prezentovány již tradičně
v podání vizážistů Pavla Bauera i Štěpánky Podroužkové, stejně tak na
podiu předvedou své úspěšné kadeřnické show Honza Hlaváček, Martin Loužecký, Romana Topinková, Honza Špilar a další úspěšní kadeřníci,
vizážisté a stylisté. Velkou oblibu si získaly módní přehlídky v podání řady
českých miss a dalších známých tváří show businessu za účasti předních
návrhářů, butiků a oděvních značek.
Soutěže veletrhu
K programu budou nedílně patřit každoroční prestižní klání. K „highlights“ se řadí dlouho očekávaná týmová soutěž Pavla Bauera „CREATIVE
IMAGE TEAM“ (tým tvoří vizážista, kadeřník a modelka), další prestižní
soutěží bude FOTOMAKE-UP pořádaný skvělou vizážistkou a mezinárodní
mistryní 2002 Štěpánkou Podroužkovou, probíhat budou soutěže v prodlužování řas, manikúře, nail artu, oděvním designu, učňovské soutěže aj.
Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program a další informace pro jarní veletrh najdete na www.WorldOfBeauty.cz
BAU 2015 v plné parádě
Na výstavišti v Mnichově se chystá hned na začátku příštího roku velká
událost. Jubilejní 50. ročník předního mezinárodní veletrhu architektury, stavebních materiálů a systémů BAU proběhne od 19. do 24. ledna
2015.
Na ploše 180 000 m² prezentuje veletrh BAU architekturu, stavební
materiály a systémy pro hospodářskou a bytovou výstavbu, vybavení
interiérů jak novostaveb, tak i stávající zástavby. Na veletrhu BAU
2015 bude opět vystavovat více než 2 000 vystavovatelů z přibližně 40
zemí. Očekává se, že podíl zahraničních vystavovatelů se přiblíží k 30
procentům. Co se návštěvnosti týče, je cílem organizátorů výrazně překročit hranici 230 000 návštěvníků a pokud možno nadále navyšovat
podíl zahraničních hostů.
Záměr veletrhu BAU
Na čem je vybudována značka kvality veletrhu BAU? Charakteristickými rysy jsou kvalita, mezinárodní charakter, inovační principy a přístup
veletrhu orientovaný na jednotlivá řešení. A co je důležité: Veletrh
BAU je obchodní platformou, vystavovatelé i návštěvníci se chtějí stát
obchodními partnery. Často se zde hovoří o zcela konkrétních projektech, mnozí návštěvníci s sebou přinášejí hotové stavební plány, popř.
plány objektů a hledají vhodné technologie nebo materiály pro své
projekty.
Connecting Global Competence
Seznam
nejvýznamnějších
mezinárodních veletrhů v r. 2015
Na výstavišti v Mnichově:
opti münchen
evropský doborný veletrh
trendů v optice
9. - 11. ledna, www.opti-munich.com
BAU
světový odborný veletrh stavebních
materiálů a architektury
19. - 24. ledna, www.bau-muenchen.de
ISPO MUNICH
světový odborný veletrh sportovních potřeb a módy
(akce zahrnuta do programu SVV)
5. - 8. února, www.ispo.com
f.re.e.
Mezinárodní veletrh
cestovního ruchu
18. - 22. února, www.free-muenchen.de
Inhorgenta
evorpský odborný veletrh sperků,
bižuterie a hodin
20. - 23. února, www.inhorgenta.com
Garten München
mezinárodní veletrh zahrady
(akce zahrnuta do programu SVV)
Kvalita se vztahuje jak na vystavovatele, tak i na návštěvníky. Na veletrhu BAU se setkávají všichni, kteří pracují na rozhodujících a odpovědných pozicích v oblasti plánování, stavebnictví a designu, a to jak na
národní, tak i mezinárodní úrovni. Veletrh BAU se vyznačuje vysokou
mezinárodní účastí. Účastní se ho odborná veřejnost nejen z Evropy, ale
ze všech koutů světa.
Průmyslová odvětví berou roli veletrhu BAU jako motor inovací. Směřují
své inovace, výzkum a vývoj na veletrh BAU. Veletrh BAU se na oplátku
zabývá novými tématy, která si žádá trh. Přitom se veletrh BAU vždy
orientuje na konkrétní řešení. Spoluprací mezi jednotlivými profesemi podporuje veletrh součinnost mezi jednotlivými řemesly, stejně tak
jako spolupráci průmyslu a řemesel.
Od roku 2005 je veletrh BAU trvale vyprodán. Poptávka je výrazně vyšší
než plocha dostupných pavilónů (180 000 m²). V roce 2013 dosáhl veletrh BAU nového rekordu s počtem 2.060 vystavovatelů, a co je obzvlášť
potěšující, také mezinárodní účast byla tak vysoká, jako nikdy předtím.
Zúčastnilo se 572 vystavovatelů ze zahraničí, což představuje 27% podíl.
Celkem zde vystavovali zástupci ze 41 různých zemí.
Mimořádně příznivý vývoj zaznamenal v posledních letech i počet návštěvníků. Novému rekordu v počtu zákazníků zabránil v roce 2013 pouze brzký nástup zimy. Ale i tak zde poprvé bylo více než 60 000 zahraničních návštěvníků. Je to jasné potvrzení, jaké jméno si veletrh BAU
získal na mezinárodní scéně.
Stránky veletrhu: www.bau-muenchen.com
České zastoupení: www.expocs.cz.
11. - 17. března, www.garten-muenchen.de
Internationale Handwerksmesse I.H.M.
(akce zahrnuta do programu SVV)
11. - 17. března, www.ihm.de
transport logistic
světový odborný veletrh pro logisitiku a dopravní služby
(oficiální účast ČR)
5. - 8. května, www.transportlogistic.de
LASER World of PHOTONICS
světový odborný veletrh
laserových technologií
22. - 25. června, www.world-of-photonics.com
Intersolar
světový odborný veletrh
solárních technologií
10. - 12. června, www.intersolar.de
IBA
světový odborný veletrh pro
pekaře a cukráře
12. - 17. září, www.iba.de
CERAMITEC
světový veletrh keramického prúmyslu
20. - 23. října, www.ceramitec.de
productronica
světový odborný veletrh technologií
pro elektronický průmysl
10. - 13. listopadu, www.productronica.de
Veletrhy konané mimo Evropu:
Ispo Beijing
mezinárodní veletrh sportovních potřeb
IFAT Eurasia Ankara
28. - 31. ledna, www.ispo.com
16. - 18. dubna, www.ifat-eurasia.com
BAUMA CONEXPO AFRICA Johannesburg
15. - 18. září www.bcafrica.com
Bližší informace:
oficiální zástupce Messe Mnichov pro ČR a SR:
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.,
Příkop 4, 604 45 Brno,
[email protected], www.expocs.cz
Veletrhy zaznamenaly stabilitu
Poslední Analýza veletržního a výstavního trhu za rok 2013 zpracovává
statistické charakteristiky celkem 273 jednotlivých veletržních a výstavních titulů, které připravilo 33 organizátorů – veletržních a výstavních
správ, veletržních agentur či městských úřadů.
S napětím očekávané výsledky českého veletržního průmyslu za rok
2013 prokázaly, že přes problémy ekonomiky si veletrhy pozici v rámci
marketingového mixu uhájily a jsou vnímány jako důležitý nástroj pro
obchodní strategii firem.
Pokud jde o globální pohled, kopíruje rok 2013 v ukazateli prodané
výstavní plochy výsledky let 2009, 2010 a 2012. Klesající trend vykazuje
počet návštěvníků i když lehce překračuje úroveň roku 2009. Trvalým
se jeví pokles počtu přímých vystavovatelů. Tím více je potěšitelný fakt
stabilizace výstavní plochy. Důležitým ukazatelem v tomto směru je však
počet všech vystavujících firem, který kromě přímých vystavovatelů zahrnuje i tzv. zastoupené firmy, tedy ty, které se fyzicky prezentovaly v rámci
expozice přímého vystavovatele. Při tomto pohledu počet zúčastněných
firem neklesá, naopak – oproti roku 2012 vykazuje významný nárůst.
SOVA ČR využívá služeb agentury AMASIA EXPO a sleduje celkovou
bilanci segmentu veletrhů v kontinuální řadě již 17 let. Má tak k dispozici unikátní trendovou studii veletržního a výstavního dění v ČR.
Obdobně jako v minulých letech lze konstatovat, že též ANALÝZA 2013
obsahuje cca 85 - 90 % všech veletržních a výstavních dat za Českou
republiku ve sledovaném roce. A výsledky roku 2013 mohly být ještě
lepší – negativně se projevila skutečnost, že svá data neposkytly dva
významní organizátoři – Terinvest Praha a Výstaviště Lysá nad Labem.
Do souhrnné statistiky je tedy zahrnuto celkem 273 akcí 33 organizátorů. Ve srovnání s rokem předchozím se zvýšil celkový počet analyzovaných veletržních a výstavních akcí o 19.
Lze konstatovat, že doznívající obecná ekonomická krize sice zasáhla sektor fair industry razantně, nicméně nikoliv likvidačně. Bude zřejmě nezbytné hledat intervenční nástroje, které by v konkurenci jiných
médií – zejména elektronických – prezentovaly nesporné přednosti veletržní a výstavní formy komunikace:
• Nezastupitelnost veletrhů a výstav při vstupu na trh – zejména
zahraniční
• Osobní kontakt v komerčním jednání při setkání nabídky a poptávky
• Bezprostřední zpětnou vazbu
• Racionální i emocionální rovinu dialogu
• Cílevědomější úsilí organizátorů o propagační oslovení a získání
relevantních skupin vystavovatelů i návštěvníků ve vazbě na nomenklaturní profilaci akce
• Kvalitní skladbu doprovodných programů atd.
PhDr. Jan Novotný, předseda SOVA ČR
www.czechfairs.cz
SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ČESKOU REPUBLIKU 2013 -1997
PLOCHA
VYSTAVOVATELŮ
NÁVŠTĚVNÍKŮ
NOVINÁŘŮ
ČR CELKEM 2013
853.856
22.432
2,767.229
6.113
ČR CELKEM 2012
892.537
25.198
2,970.595
5.856
ČR CELKEM 2011
922.915
28.293
3,096.713
6.503
ČR CELKEM 2010
863.889
31.345
2,950.405
7.146
ČR CELKEM 2009
816.554
28.458
2,717.869
8.040
Tabulka zahrnující přímé vystavovatele
i firmy zastoupené v expozicích
CELKOVÝ POČET VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
Rok 2002
35.741
35.292
ČR CELKEM 2008
1,067.787
31.707
3,007.545
8.441
Rok 2003
ČR CELKEM 2007
1,023.754
30.116
2,872.119
9.207
Rok 2004
34.748
ČR CELKEM 2006
1,055.415
31.388
3,149.624
9.557
Rok 2005
36.471
ČR CELKEM 2005
996.314
32.289
3,169.951
10.150
Rok 2006
35.523
ČR CELKEM 2004
927.018
29.843
3,229.814
9.674
ČR CELKEM 2003
909.661
31.460
3,345.550
9.594
Rok 2007
34.323
ČR CELKEM 2002
850.566
31.740
2,729.416
10.089
Rok 2008
36.055
ČR CELKEM 2001
877.288
33.638
3,248.001
11.431
ČR CELKEM 2000
889.192
39.088
2,656.636
ČR CELKEM 1999
887.722
42.671
2,614.130
ČR CELKEM 1998
1,012.218
50.677
3,387.969
ČR CELKEM 1997
1,049.744
47.763
3,292.837
Rok 2009
31.673
11.538
Rok 2010
34.500
5.850
Rok 2011
30.070
nezjištěno
nezjištěno
Rok 2012
26.359
Rok 2013
30.062
Veletrh STŘECHY PRAHA 2015
s řadou novinek!
Kompletní přehled o současné nabídce materiálů pro střechy, izolace
i fasády nabídne 17. ročník největšího středoevropského veletrhu pro
stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA ve dnech 22. – 24. 1. 2015,
PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně se koná 11. veletrh úspor energií
SOLAR PRAHA a 3. veletrh ŘEMESLO PRAHA.
Zvýrazněným tématem pro tento ročník je dřevo a dřevěné střešní
konstrukce.
Pestrý doprovodný program je realizován za aktivní účasti špičkových
odborníků a institucí a zahrne například:
Fórum Dřevěné konstrukce střech – garantem je ČKAIT a zazní zde
užitečná témata, jako jsou změny v druhové skladbě českých lesů,
požadavky na střechy z hlediska architektury a konstrukce, rekonstrukce a opravy krovů, ochrana dřeva, ochrana proti požáru či kondenzace
a vlhkost ve střeše.
Fandíme řemeslu – nový projekt na podporu řemesel v ČR, který
v roce 2014 zahájila AMSP ČR, bude prezentován formou společné expozice řemeslných cechů, ukázkami prací a řadou přednášek.
Konference Izolace 2015 – 16. ročník s nosným tématem „Systémy
vodotěsných izolací spodní stavby“.
Mezinárodní odborná konference Coil-Coating představí dvě stěžejní
témata - moderní technologie výroby lehkých střešních krytin a výhody
a nevýhody plechových střech.
Dalšími tématy přednášek a poradenství budou rekonstrukce střech,
výběr, užívání a údržba ETICS, bezpečnost práce na střeše, zelené
střechy a fasády, solární elektrárny na střeše a další…
Všem návštěvníkům bude k dispozici bezplatné Stavební poradenské
centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze a Centrum pro obnovitelné
zdroje a úspory energií.
www.strechy-praha.cz
Adresář
PASIV_15_210x148,5.indd 1
ABF a.s.
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9
tel.: 225 291 111
e-mail: [email protected]
www.abf.cz
Diamant Expo spol. s r.o.
Marie Kršňákové 119, 430 17 Chabařovice
tel.: 475 214 793-4
e-mail: [email protected]
www.diamantexpo.cz
EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o.
Smaragdová 322, 154 00 Praha 5
tel.: 257 941 691
e-mail: [email protected]
www.beautyexpo.cz
Expo–Consult+Service spol. s r.o
Oficiální zastoupení Messe München
Příkop 4, 604 45 Brno
tel: 545 176 158-60
e-mail: [email protected]
www.expocs.cz
INCHEBA PRAHA spol. s r. o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7 - Holešovice
tel.: 220 103 111
e-mail: [email protected]
web: www.incheba.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel.: 224 851 111
e-mail: [email protected]
www.mpo.cz
Naveletrh s.r.o.
Oficiální zastoupení
Messe Karlsruhe a Messe Stuttgart
U parního mlýna 1290/6, 170 00 Praha 7
tel.: 605 404 691
e-mail: [email protected]
www.naveletrh.cz
Omnis Olomouc, a.s.
Horní lán 10a, 779 00 Olomouc
tel.: 588 881 444
e-mail: [email protected]
www.omnis.cz
OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s.
Výstaviště Černá louka, 728 26 Ostrava 1
tel.: 596 167 112
e-mail: [email protected]
www.cerna-louka.cz
20.11.14 15:14
PROveletrhy s.r.o.
Přemyslovská 25, 130 00 Praha 3
tel.: 220 511 974
e-mail: [email protected]
www.proveletrhy.cz
Střechy Praha s.r.o.
Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13
tel.: 296 397 305 e-mail: [email protected]
www.strechy-praha.cz
Veletrhy Brno, a.s.
Výhradní zastoupení Messe Düsseldorf
Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel.: 541 152 969
e-mail: [email protected]
www.bvv.cz
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523, 370 21 Č. Budějovice
tel.: 387 714 911
e-mail: [email protected]
www.vcb.cz
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel.: 585 726 111
e-mail: [email protected]
www.flora-ol.cz
Sledujte veletržní portál www.euroexpo.cz – čerstvé informace po celý rok
Vydává Euroexpo, adresa redakce: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, tel.: 266 007 226, www.euroveletrhy.cz, www.euroexpo.cz, IČ 88383369. Vyšlo v 11/2014.
MK ČR E 7062, ISSN 1802-436X. DTP: Atelier Dokument
TĚŠÍME SE NA VÁS
I V ROCE 2015
NA VÝSTAVIŠTI
PRAHA - HOLEŠOVICE
AUTOSHOW PRAHA
nOn-HAndICAP
CZECHBUS
PAMáTkY
děTSká PlAnETA
PRAGOdEnT
GOlF SHOW
PRAGOInTERIER
HOdInY A klEnOTY
PRAGOlIGnA
HOlIdAY WORld
PRAGOMEdICA
InTERBEAUTY PRAGUE
SPORT EXPO
JOBS EXPO
TOP GASTRO & HOTEl
lInGUA SHOW
vánOční TRHY
MOTOCYkl
www.incheba.cz

Podobné dokumenty

výstavy a veletrhy 2014

výstavy a veletrhy 2014 V ZAHRANIČÍ (SVV) organizované ve spolupráci MPO, CzechTrade a fi­

Více

Přehled veletrhů 2013

Přehled veletrhů 2013 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací; Czech Water Alliance

Více

Obsah v pdf - Sklář a keramik

Obsah v pdf - Sklář a keramik stavem stavebního průmyslu nebo první část Výroční zprávy Asociace českého sklářského a keramického průmyslu obsahující aktuální data za pětileté období 2005 –2010. Druhý díl zprávy bude publikován...

Více

číslo 4/2010 ke stažení

číslo 4/2010 ke stažení své činnosti a výrobků, aby si posluchač ze semináře odnesl co největší přehled a co nejvíce informací z této oblasti. Těšíme se na setkání s Vámi v termínu 27. – 29. 1. 2011 v Průmyslovém paláci.

Více

STÁHNOUT SOUBOR ()

STÁHNOUT SOUBOR () firem z nejrůznějších oborů. Výstavní akce mohou mít podle charakteru a nomenklaturního členění řadu podob, a tím i označení. Prezentují se výrobní, hospodářské, vědecko-technické, výzkumné či uměl...

Více

rakoVině děložního číPku - Zdraví-AZ

rakoVině děložního číPku - Zdraví-AZ funkčnost centrální nervové soustavy a vznik serotoninu a melatoninu, dvou hormonů „dobré nálady“. Pomohou vám vypořádat se s depresí, poruchami spánku a podrážděností, napomáhají i uvolňovat energ...

Více