číslo 78 - Zrcadlo

Komentáře

Transkript

číslo 78 - Zrcadlo
1. ŘÍJEN 2014
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
MĚSÍČNÍK / STRANA 1
78
Až se voliči zeptají…
A tak jsme po několika pokusech přinutili starostu města Ivo Mlátilíka
k rozhovoru nejenom o uplynulém volebním období. Naše redaktorka si
pro něj připravila i několik skutečně záludných otázek.
Máte za sebou druhé volební období, můžete ho krátce popsat a snad
i zhodnotit?
Především je třeba připomenout, že toto volební období bylo pro současné koaliční partnery v zastupitelstvu města poněkud zkrácené, neboť
trvalo necelé tři roky. Rok a tři měsíce vládlo na radnici uskupení jiné.
Co Vám zanechali Vaši předchůdci, kteří
28. března 2012 museli kvapem opustit své
kanceláře?
Dluhy a úžasný nepořádek! Dluhy města se
vyšplhaly na závratných cca 67 milionů! (viz
kopie úvěrových smluv), a to i přes to, že jediná investice bývalého vedení našeho města
byla pod tíhou sněhu tehdy zborcená střecha
rezervace SOOS, kterou ovšem zaplatila pojišťovna.
Chcete tím říci, že tehdejší vedení v našem
městě nic nedělalo?
Ale to v žádném případě. Podávalo trestní oznámení a hledalo usilovně ve skříních
nějaké kostlivce, kteří po nás zbyli, a to jim
vydrželo celých patnáct měsíců… Investice
pro naše občany byla nulová, a když říkám
nulová, tak myslím nulová. Jen plané sliby
a lhaní občanům, práce žádná. Vzpomeňte
si ti z vás, kteří byli na ustavujícím zasedání
nového zastupitelstva dne 22. prosince 2010,
jaký potlesk od důvěřivých občanů sklidila
starostka Malkovská, když ve velmi emotivním projevu prohlašovala, že s okamžitou platností ruší všechna usnesení
městské rady, která jsme přijali do tohoto data. Také jeden z jejích slibů,
který jí zajistil od mnoha občanů tehdy mohutné ovace…
A kolik těch rozhodnutí rady nakonec zrušila?
Ani jedno! Víte, to chce nejenom mluvit, ale zároveň i myslet, a to se tomu
tehdejšímu krátkodobému vedení jaksi vůbec nedařilo…
Ale ono se jim toho nepodařilo mnohem více, když se například zanedlouho po volbách jejich koalice rozpadla, a Vy jste pak inicioval jejich
odvolání.
Není divu, lidé za mnou chodili, zastavovali mne na ulici a požadovali,
abych s tím už konečně něco udělal. Já jsem tehdy ovšem čekal, jak ta
marná a zcela zbytečná snaha tehdejšího nekompetentního vedení dopadne. A dopadla. Všichni si velmi dobře pamatují články naší tehdejší
starostky v médiích o tom, že s penězi vydržíme sotva do švestek. A pak
si začala dokonce půjčovat i z městské výtopny, aby měla na výplaty. No
jistě, člověk, který je celý život zvyklý jen a jen brát, pouze dostávat, od státu, sponzorů, rodičů a který nikdy nic finančně nevyprodukoval, nemůže řídit město, ani velké, ani malé. Já jsem posléze dluhy za Malkovskou
a Šnajdaufa platil, vím tedy, o čem mluvím. Jak je možné, že naše koalice
masivně investuje, na účtu má desítky milionů a nestrádá? Odpovězte si
sami…
Když mluvíte o penězích, jaký bude stav pokladny po tomto Vašem volebním období?
Na to je jednoduchá odpověď. V listopadu
2006, konkrétně 6. listopadu při jednání nového zastupitelstva prohlásila tehdy končící
starostka Chrástová, že nám zanechává město
bez dluhů. Bylo to přesně týden poté, co podepsala úvěr na 17 milionů, které si půjčila na
výstavbu kanalizace. Selhala jí tehdy krátkodobá paměť? Já zdědil a platil dluhy i po ní. No,
a když jsme v tom uplynulém období v našem
krásném městě proinvestovali téměř 550 milionů, odcházel jsem od pokladny, ve které zbylo 80 milionů zůstatku. Do roka tam byl dluh
-45 milionů. Řekněte sama, mám já to zapotřebí, pořád po někom sanovat jeho nekvalitní
a neprofesionální hospodaření? Tentokrát necháme v pokladně pouze na provozní náklady
prvních měsíců a zbytek proinvestujeme, ať
každý další můj potencionální nástupce ukáže,
co umí. Jen zdatní manažeři mohou řídit město. Takoví, kteří vědí, kde sehnat do pokladny
finance. A věřte, že to je opravdu těžká práce.
Půjdete pěšky do Kolína a vsadím se, že nenajdete pětikorunu…
Řeknete nám něco o uskutečněných investicích v minulosti?
Ale samozřejmě. Investice v letech 2012 – 2014 včetně vám otisknu na
následujících stránkách těchto novin. Vidíte v nich zcela transparentně,
kolik jsme nainvestovali do našeho města, potažmo do našich občanů.
Nebylo to vždy jednoduché, ale naše cíle jsme zvládli na výbornou. Chybí
nám dokončit pouze chodník v Horních Lomanech, ale tam byly opravdu
velké problémy s administrativou a tak jsme mohli začít s prací až nyní…
Kdokoliv z občanů za námi přišel, nikdy jsme nikoho nevyhodili. Naopak
jsme je velmi bedlivě poslouchali a budovali pro ně i takové maličkosti, jako byly např. opravy laviček, údržby cest, parků, starost o zeleň atd.
Zásadním způsobem jsme posílili grantovou podporu hromadných volnočasových aktivit našich občanů. Velmi dobře spolupracujeme s organizovanými skupinami, jako je např.
Pokračování na str. 2
www.frantiskovylazne.org
STRANA 2
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH1. ŘÍJEN 2014
Až se voliči zeptají…
Dokončení ze str. 1
Svaz postižených civilizačními chorobami, fotbalovým klubem, karatisty,
Veterán klubem a dalšími subjekty, které rovněž velmi slušně finančně
podporujeme. Masivně jsme také podporovali kulturu. Pochody mažoretek, lázeňské koncerty, znovuzrozené Divadlo Boženy Němcové (které je
konečně za současného vedení po dvaceti letech opět výdělečné), zahájení
lázeňských sezon, výstavy veteránů, lampionové průvody pro děti, to vše
byly a jsou hlavní kulturní priority našeho koaličního uskupení. Nakonec
dobře si prohlédněte i ukazatele o investicích v letech 2006-2010, které
vám také předkládám jako připomínku naší práce v minulém období. Neuškodí myslím, zamyslet se nad naší prací vcelku…
Mohl byste stručně charakterizovat zastupitele, který Vás nejvíce překvapil a naopak toho, kdo Vás nejvíce zklamal?
Jednoznačně nejvíce, a to velmi mile, mne překvapil místostarosta Milan
Ščislák. Víte, na začátku jsme se opravdu moc rádi nemněli, byl to spíše takový „sňatek z rozumu“. Jedno jsme ovšem měli společné oba dva, a
to snahu zamezit tehdejšímu nekompetentnímu vedení v další devastaci
našeho města a jeho ekonomické situace. Když tehdy dosáhlo riziko svého maxima, požádal mne pan Ščislák o pomoc, nikoliv jemu, ale městu.
Tehdy jsem nechtěl, chtěl jsem ty umělce nechat v těch jejich tragických
činnostech vykoupat, ale nedalo mi to. A tak jsem se do toho znovu pustil
a v zádech jsem měl někoho, komu jsem moc nedůvěřoval. Časem jsem
ovšem svůj názor musel velmi podstatně změnit a jsem nucen chtě nechtě
prohlásit, že Milan je člověk přirozeně inteligentní, energický, pracovitý,
spolehlivý, ochotný, obětavý a funkci místostarosty zvládl na výbornou.
Musím ovšem pochválit i ostatní kolegy, jak za pracovitost, tak za opravdu
vzornou docházku, což v Parlamentu ČR, ale i v Senátu ČR, opravdu nikdy
neuvidíte!
Nejhorším zastupitelem byl samozřejmě tradičně opět zastupitel Šnajdauf,
o kterém se bohužel nedá napsat ani jedna jediná pozitivní zpráva. Celé
léta tvrdil, že je zásadně proti prodeji jakéhokoliv majetku, avšak když se
schvaloval letos v květnu prodej části lesoparku u Aquafora jeho kamarádovi Josefu Czorbovi, byla poprvé, a také naposledy, jeho ruka vzhůru
nejrychleji ze všech zastupitelů. Také díky jeho hlasu se stal pan Czorba
majitelem části lázeňského parku! Jeho udavačská oznámení policii (jako
např. kauza pokácených kaštanů) a různým dalším subjektům mu body
také nepřinesly. Pro naše město měl po celé toto, ale i minulá období vždy
méně než nulový význam, což samozřejmě ve volbách v roce 2010 občané
věděli, a tak ho do zastupitelstva nezvolili. Dostal se tam až podvodem
na voličích, když přemluvil MUDr. Rejdovjana, aby mu odstoupil údajně
za nikoliv malé protiplnění… Podle slov samotného Šnajdaufa je potřeba
nachytat hloupé voliče buď doktorem, právníkem, nebo učitelem, ti prý
sbírají nejvíc hlasů. No a pak už jen stačí, když mu odstoupí… Tak voliči,
bděte!!! Sledujte, koho si dal Šnajdauf na druhé místo… Nepodpořit rekonstrukci školy, školní jídelny, divadla, domu s pečovatelskou službou,
klubu seniorů, Lidové školy umění, opravy komunikací, výstavbu multifunkčního hřiště, autocampingu Amerika, naučné stezky a další investice
s odůvodněním, že jsem opoziční zastupitel, a co vymysleli Mlátilíkovo
lidi, tak pro to ruku nezvednu, může udělat opravdu jenom skutečný vůl!!!
Hned na druhé místo musím dát samozřejmě jeho parťačku soudružku
učitelku Malkovskou, která z 33 jednání zastupitelstva města hodila 28
áček a bez jakékoliv elementární znalosti slušného chování (což ovšem
přísně vyžaduje po svých žácích) se ani jedenkrát neomluvila. Chyběla tak
v součtu více než celé dva roky ... Jaký přínos a význam měla tato zapálená
členka františkolázeňské ODS (která kandidovala za ODS v roce 2011-12
dokonce až do zastupitelstva Karlovarského kraje) pro naše krásné město,
je mi dodnes obrovskou záhadou.
Můžete nám prozradit, co se Vám ve vašich obou volebních obdobích nepovedlo?
Tak jistě, každý má své vlastní nedořešené případy, strašáky, které by rád
dokončil. V roce 2010 jsme měli předjednanou dotaci ve výši cca 30 mil.
Kč na vybagrování a vyčištění Ameriky. Dále jsme měli zajištěnou a odsouhlasenou dotaci ve výši cca 60 mil. Kč na rekonstrukci výtopny. Obě
tyto zásadní akce neproběhly díky absolutní neschopnosti tehdejšího vedení. Nevím, zda ještě v budoucnu bude tato možnost opět vyhlášena, ale
jsme na obě připraveni. Rovněž máme hotov projekt na rekonstrukci koupaliště Jadran, ovšem majitel nemovitosti ZD Křižovatka mi tehdy ústy
jednajícího Ing. Šimečka sdělil, že chce od nás za ruinu bývalého hotelu
a restaurace postupně 13 mil. Kč, následně 7 mil. Kč, následně 3 mil. Kč,
když dnes má tato ruina hodnotu pouze pozemku a nikdo ji nemůže koupit za víc. Nebýt chamtivosti zemědělců z Křižovatky, koupaliště by již jistě
dávno fungovalo, a to ke spokojenosti mnoha lidí. Ještě jedna kauza mne
nesmírně trápí, ale ta je opravdu během na dlouhou trať. Myslím, že bych
měl řešení, které by pomohlo městu a našim občanům by přineslo řádově
80 nových pracovních míst, ale to si nechám až na jindy…
Máte ještě pořád chuť starostovat? Nemáte to zapotřebí, jste ekonomicky
soběstačný, můžete cestovat po světě a bavit se, tak proč?
Máte pravdu, také jsem si to chvilku zkusil, když to tehdy nedopadlo,
v roce 2010 a 2011. Jenže poté, co jsem zděšeně sledoval, jak nám parta
sebestředných a nekompetentních osob ničí vše, co jsme po celé předešlé
volební období budovali, jsem to tak nemohl nechat. Samozřejmě, že už
je toho na mne někdy opravdu příliš, myslím, že jedno období bych ještě
vydržel, abych se pokusil dokončit ty zásadní důležité a rozpracované věci.
Pak by byl čas podpořit někoho dalšího na funkci starosty města.
A máte představu, kdo by Vás mohl nahradit? Prozradíte?
Mám, ale neprozradím. Mám dva adepty, o kterých vím, že mají naše krásné město stejně tak rádi, jako já. Že pro něj udělají první poslední, že ho
budou schopni reprezentovat i navenek. Oba dva bych podpořil a na voličích by pak byl zbytek. Samozřejmě bych i sám rád v budoucnu pomohl
a poradil, ale tuto práci, dle mého názoru, nelze dělat déle, než tři volební
období.
Máte nějaký vzkaz pro všechny voliče v našem městě?
Co bych to byl za starostu, kdybych neměl? Začnu příběhem. Všimněte
si, že když kdokoliv nastoupí nově na kteroukoliv radnici, začne dle svých
možností usilovat o to, aby ta část města, ve které bydlí, byla o něco málo
více zvelebovaná, než ty ostatní. Je to zcela normální. Když byl ve vedení
Milan Klabouch, investoval do Žirovic masivněji, než jinam. Místostarosta Ščislák rovněž. Nové osvětlení, chodníky, komunikace, to se v Alejích
nikdy nedělo. Já jsem ze Slatiny. V prvním volebním období jsme udělali
zcela novou Nezvalovu ulici. Chodníky, komunikace, povrch atd. Následně část Kostermannovy okolo hotelu Bohemia. Opět povrchy, chodníky
zámkovou dlažbu, nájezdy občanům atd. Pak přišla na řadu Příčná. To je
ta u bývalé restaurace Rychty. Opět povrchy, komunikace, chodníky, zámková dlažba atd. Letos jsme dokončili zbytek Klostermannovy ulice, povrchy, komunikace, chodník, kanalizace a navíc jsme ve všech již zmíněných
ulicích vyměnili veřejné osvětlení. Za ledkové a úspornější. Celkové investice za obě období bezmála 20 mil. Kč. Proč na to vzpomínám? Je to jednoduché. Slatina má celkem cca 360 voličů. Ve volbách 2010 jich dorazilo
k volbám cca 190, tedy 51%. Chcete znát výsledek? ODS, která nehnula
za celé volební období zadkem, která dokonce tři roky nebyla ani v zastupitelstvu, protože hned z kraje po prohraných volbách všichni členové
odstoupili, která tedy ani logicky zhola nic pro naše město a jeho občany
neudělala, obdržela 39,02% hlasů. Naše Sdružení místních, které makalo,
investovalo, staralo se a budovalo, obdrželo od občanů na Slatině 29,15%
hlasů. Zdá se Vám to vážení voliči a občané, nejenom části města Slatiny,
spravedlivé??? Do základní školy chodí cca 500 našich dětí. V lepším případě je to 1000 rodičů a voličů. To je opravdu tak těžké poděkovat svým
zastupitelům, že vašim dětem zrekonstruovali školu, která je bezesporu
jednou z nejkrásnějších a nejvybavenějších v celém kraji? Že vašim dětem
opravili a vybudovali školní družinu, jídelnu, nové parkoviště a instalovali
do ní jedno z nejmodernějších gastro vybavení v kraji? Vždyť nás nemusíte mít rádi, ani nás milovat. Obyčejný slušný dík v podobě volebního lístku
s křížkem pro naše uskupení by nám všem udělal jistě velkou radost. To
by bylo to, na co všichni čekáme. Pochvala za naši práci. Abychom věděli,
že tu naši snahu a píli vůbec vnímáte, že to neděláme pro nic za nic…
A co ostatní občané z jiných částí Františkových Lázní? Jak vy to vidíte?
Budete volit ty, kteří při každých komunálních volbách opakovaně populisticky a ukřivděně řvou, že je potřeba změna? Opět, jako v roce 2010? Tu
změnu jste si již všichni zažili. Strůjcem byl tehdy zhrzený ODSák Skala.
Člověk, za kterým není vidět zhola nic, žádné hmatatelné úspěchy, žádný
spokojený senior, jen několik zničených bývalých vlastních rodin i s jeho
vlastními potomky. Člověk, který se ještě i po 50tém roku svého života
hledá a stále se nemůže najít. Je to ten správný recept pro naše město???
Myslíte, že dnes mu to půjde lépe? Někomu z Hazlova? Někomu, komu
jde jen o to, aby se choval, jako správný ODSák a drancoval v Hazlově, ve
Skalné, u nás a jinde? Nedělejte to, nepodléhejte klamu. Jde o budoucnost
našeho města, našich dětí i seniorů. Nakonec si celá ta léta přeci nevedeme
zase až tak špatně, co říkáte? Vždyť si to naše krásné město prohlédněte na
následujících fotografiích…
(S pozdravem i úctou Ivo Mlátilík, skutečný občan Františkových Lázní,
někdo, komu na svém městě opravdu záleží, kdo v něm se svou rodinou
již téměř 60let žije, ne jen naoko, ale opravdu žije…)
1. ŘÍJEN 2014
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
STRANA 3
Otázky pro pana starostu:
Akcionářka Chevaku: Vážený pane starosto, dne
11. června jsem se zúčastnila jednání valné hromady firmy Chevak Cheb a.s., kde vlastním nevýrazné množství akcií. Velice mne, a nejen mne,
upoutal Váš dotaz, který jste přednesl vedení
valné hromady, a sice kolik finančních prostředků, a jaké případné nepeněžité plnění, si odnesl
bývalý starosta Skalné pan Gold po své cca 1,5
roční dovolenkové stáži u této firmy. Zároveň jste
chtěl obdobnou informaci o bývalé ředitelce paní
Polidarové. Způsobil jste tím k naší velké radosti
celkem slušný rozruch a jako bonus také hádku
mezi některými přítomnými zástupci! Zároveň
jste vyzval bývalého starostu Golda, který byl
přítomen, aby souhlasil s odtajněním této Vámi
požadované informace. Ten zbaběle odmítl se
zdůvodněním, že toto do jednání nepatří! Ale někteří akcionáři si myslí pravý opak, a mají právo
vědět, jak se nakládá s jejich majetkem. To přeci
není správné, zamlčovat informace, které v konečném důsledku odhalují lumpárny, které se ve
společnosti za doby ředitelování paní Polidarové
děly. Následně jste donutil vedení valné hromady k přestávce, ve které se radilo, kolik informací
Vám smí dát. Jak jsem si všimla, byl jste po celou
dobu této přestávky v jednacím sále, ale já jsem
venku vcelku neslušně, ale zato velmi pozorně,
odposlouchávala funkcionáře valné hromady,
kterak se radí, co s Vámi. Ke svému obrovskému
úžasu jsem zaslechla, že si pan Gold za rok a půl
svého působení v Chevaku připsal na účet cca 2,3
milionu na platu i odstupném a ještě si odvezl
zánovní auto za cca 1mil, za které prý dal pouze
něco okolo 200tisíc! Tedy vcelku nás stál tento
„velmi oblíbený politik“ ze Skalné, který zákeřně podvedl všechny své voliče hladovým úprkem z funkce „málo placeného starosty Skalné„
za lepším platem v Chevaku, 3 miliony korun?
A paní bývalá ředitelka Polidarová si prý odnesla cca 1,6milionu odstupného a taktéž auto
za 1milion? Tedy že i ona nás stála téměř 3 mil.
Kč? To snad nemyslíte vážně! Můžete mi tyto
informace potvrdit?
I.M.: Bohužel jako člen dozorčí rady výše jmenované společnosti jsem vázán některými nařízeními a zákony, i když je považuji za hloupé,
a proto Vám tyto informace nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit.
Mimoto jsem přesvědčen, že nejen
každý akcionář, jako
je tomu ve Vašem
případě, ale i každý
občan regionu, kde
Chevak Cheb působí,
má na tyto informace
zcela jistě právo. Mohu pouze konstatovat, že máte
vynikající sluch, za který by se nemusela stydět ani
Komba Ušatá!!!
Jana D., F.L.: V archivech o konfidentech, udavačích a agentech bývalé komunistické tajné služby
STB jsem nalezla také Petra Švehlu, krycím jménem „Gabriel“ , datum narození 07. 07. 1958.
Můžete potvrdit, že tímto bývalým udavačem je
Petr Švehla z obchodu na Americké ulici? Jestli
ano, už si u něj nekoupím ani sirku, a neměli by
ani ostatní občané!
I.M.: Ano, to potvrdit mohu, avšak udavačství mu jde velmi dobře i v těchto dobách, to
je koníček všech takto charakterově pokřivených lidí, kteří by měli být z naší společnosti
dle mého názoru jakýmkoliv způsobem vyčlenění, aby neotravovali slušným lidem život.
U mnohých se bude jistě jednat i o jistou formu
duševní poruchy.
Jana.D.: Ještě jsem tam našla zastupitele Františka Šnajdaufa, krycím jménem „Šnýdr“. Co tomu
říkáte?
I.M.: Pokud je to náš František Šnajdauf, tak
totéž, co ke Švehlovi. V mládí vás všechny sledoval a udával a dnes si ho volíte do zastupitelstva města. Bravo! Koukněte, zda tam ještě není
Otakar Skala z Hazlova, vůbec by mne to nepřekvapilo… Jsou všichni povahově zcela totožní,
jak tři bratři! Inu vrána k vráně sedá!
Jen pro vzpomínku A to nové parkoviště i s příjezdovou cestou
všem voličům!!! ke školní družině a jídelně je také hotovo!
Tak to vidíte, stačí jen chtít a práce jde pěkně od ruky. Potvrzuje to právě dokončená výstavba nového parkoviště u školní družiny, ale také dokončená náročná a nákladná modernizace horkovodu
na naše sídliště, kterou v celkové výši 34 milionů Kč zafinancovala Františkolázeňská výtopna. Inu
sliby se mají plnit…. Občany pak čeká do budoucna značná úspora na ztrátách unikajícího tepla ze
zastaralého a přežitého parovodu, což se jim samozřejmě projeví i v jejich peněženkách. Podstatné
je, že tato rekonstrukce proběhla z našetřených finančních prostředků v minulých obdobích, a tudíž nebude promítnuta do ceny tepla. Zároveň jsou již tyto prostředky v zemi, a tak je žádné další
vedení města nebude zneužívat a půjčovat si je například na výplaty úředníkům, jako tomu bylo
v období za Šnajdaufa a Malkovské… (red)
Ne, není to žert, je to opravdu schránka na materiály pro jednání městských zastupitelů paní bývalé starostky Malkovské!!! O její píli svědčí i údaje z tabulky docházky, kterou naleznete dále na
stránkách tohoto čísla. Vaše případné hlasy, které
jste odevzdali této osobě, byly zcela jistě vyhozeny
oknem…Neopakujte, prosíme, stejnou chybu (red)
Tak takhle zadlužit naše město dokázala během prvního roku ve své funkci bývalá starostka Malkovská spolu s osvíceným odborníkem na městské i „jiné“ finance Šnajdaufem, a kdo si myslíte, že to po nich uklízel?(red)
STRANA 4
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH1. ŘÍJEN 2014
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
Myslíme, že ani k tomuto odbornému auditu, oceňujícímu chování představitelů našeho města v uplynulém
období, není třeba nic dodat. Evropská unie, jak vidět, sleduje a hodnotí i naše malá města. Správně! (red)
1. ŘÍJEN 2014
STRANA 5
STRANA 6
3
Volte
Františkovy Lázně
- Sdružení místních
Volte číslo 3
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH1. ŘÍJEN 2014
1. ŘÍJEN 2014
3
Volte
Františkovy Lázně
- Sdružení místních
Volte číslo 3
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
STRANA 7
STRANA 8
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH1. ŘÍJEN 2014
datum/
jméno
25.4.2012
16.5.2012
30.5.2012
14.6.2012
27.6.2012
31.7.2012
9.8.2012
29.8.2012
19.9.2012
24.9.2012
31.10.2012
28.11.2012
19.12.2012
30.1.2013
27.2.2013
27.3.2013
24.4.2013
27.5.2013
19.6.2013
29.7.2013
28.8.2013
23.9.2013
30.10.2013
27.11.2013
18.12.2013
29.1.2014
26.2.2014
26.3.2014
30.4.2014
28.5.2014
25.6.2014
28.7.2014
27.8.2014
přítomnost
Chromá
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
16
Fircák
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
Iterský
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
32
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
16
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
30
Knedlík Malkovská Mlátilík Nezdara Průšová
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
Ščislák
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
Šnajdauf Švehlová
Přítomnost zastupitelů na zastupitelstvech v době duben 2012 - srpna 2014
1. ŘÍJEN 2014
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
STRANA 9
STRANA 10
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH1. ŘÍJEN 2014
Vážená redakce Zrcadla,
vaše noviny Zrcadlo čtu pravidelně, a to i přes to, že je považuji spíše za
bulvár. Dá se v nich však místy najít spousty zajímavých informací, ke
kterým se normální smrtelník nedostane. Hned na úvod chci zcela transparentně zdůraznit, že jsem byla, jsem a zůstávám skalní voličkou ODS.
Možná je to dáno mimo jiné také tím, že naše rodina zažila v předešlém
velmi osvíceném režimu obrovské bezpráví, kdy mého otce odsoudili za
jeho politické názory na několik let do vězení. Možná je to také tím, že
nerada měním kabát a jsem konzervativního smýšlení. Nyní k meritu věci,
proč jsem se rozhodla napsat tento příspěvek. Začnu od počátku. Krátce po revoluci, když po Občanském fóru vznikla ODS, jsem začala k této
nově vzniklé straně cítit důvěru a začala ji volit, podporovat a zároveň dění
okolo ní i pečlivě sledovat. Nikdy jsem se však nestala její členkou. Nějaká léta vévodila i v našem městě. Jména jako starostka Chrástová, místostarosta Klabouch, Štogr, manželé Cingrošovi, bývalý ředitel ZDŠ Kraus
a další, byla zárukou, když ne odbornosti, tak alespoň serioznosti.
Pak se ale cosi zvrtlo a spousty věcí se začaly odehrávat zcela jinak, než by
si i volič ODS přál. Město přišlo o Sadovou kavárnu, bezpochyby tehdy
velmi špatným rozhodnutím tehdejších členů ODS Klaboucha a Štogra.
Začalo ustupovat ve všem Lázním a jejich zástupci v zastupitelstvu prosadili vše, o co tehdy Lázně zažádaly. Bez ohledu na výhodnost pro město
samé. Vzpomeňme např. na pozemky pod AQUAFOREM zcela zdarma.
Dlouhodobá nevýhodná smlouva o pronájmu městského majetku. Vzpomeňme na nákup hlasu Ing. Šnajdaufa při prodeji Harweye, kdy za částku
cca 400.000,- Kč zvedl ruku pro prodej této nemovitosti. Směl tehdy prodat tuto nemovitost předem známému kupujícímu, který měl o tuto zájem, což by město rozhodně dokázalo realizovat zcela zdarma samo. Jenže
to bylo tzv. držhubné pro zastupitele Ing. Šnajdaufa. Ano, chyby se kupily.
Nesmíme však zapomenout i na světlé stránky. Celkem tři etapy kanalizace. Nová Národní třída, zrekonstruovaný Společenský dům a další stavební akce. To byly ty kladné stránky ODS. Bohužel množství tehdejších chyb
vedlo v roce 2006 k pádu ODS a nástupu nového vedení. Pro někoho zázrak, pro někoho pravý opak. Pokud si dobře pamatuji, tak masivní porážka ODS v roce 2006 vedla k nezdravému rakovinovému bujení v politice
této strany na místní komunální úrovni. Hlavním spouštěčem této nemoci
byl právě v současnosti velmi diskutovaný kontroverzní Otakar Skala, tehdy již zdaleka ne tak vlivný člen strany a jejího vedení Oblasti i Kraje. Na
místo, aby se členové zamysleli nad důvodem jejich neúspěchu, analyzovali jej a vyvodili z něj patřičné závěry, pohltila některé z nich nenávist, zloba
a touha po odplatě. Bohužel, je to něco, co do politiky rozhodně nepatří.
Posléze již bylo pouze velmi smutné sledovat, jak se z člověka s obrovskými politickými ambicemi stává díky své nenávisti mimo jiné i hrobař
místního sdružení ODS Františkovy Lázně. Pan Skala s panem Štogrem
vymysleli v roce 2010 kandidátku, kde upřednostnili před vlastními členy
místního sdružení tehdy paní ředitelku Svobodné školy Malkovskou a její
příbuznou lékárnici paní Chromou. Což o to, v době tehdejší protimlátilíkovské hysterie to docela zafungovalo, ale co výsledek? Tristní. Do čela
města se dostali lidé, kteří tam neměli co dělat. Bez jakýchkoliv zkušeností
a dovedností. Členská základna se rozhádala, Skala přivedl z chebské ODS
Tak a konečně je to tu,
náš SENIORBUS se právě
1. září rozjel poprvé.
Přesně tak, jak slíbil starosta města Ivo Mlátilík a zastupitelka
Mgr. Lenka Sazimová – Průšová, se i stalo. První den v září
se rozjel SENIORBUS pro seniory nad 65 let s trvalým pobytem ve Františkových Lázních, který je bude čtyřikrát denně
zcela zdarma vozit do Chebu a zpět. „Je to zatím zkušební
provoz na čtyři měsíce, pak ho vyhodnotíme, prověříme
počet cestujících a upravíme případně časy odjezdů na základě vyhodnocení připomínek občanů“, sdělil starosta Ivo
Mlátilík. „Jsem velmi ráda, že má dosavadní dlouholetá
spolupráce se starostou Ivošem Mlátilíkem je velmi plodná, rychle reaguje na nápady a je přítel okamžitých řešení.
Od našeho společného nápadu na SENIORBUS uplynuly
pouhé dva měsíce a jezdí! Jsem sama zvědavá, zdalipak
nám senioři, kteří jsou nově vlastníky těchto čipových karet, a je jich k dnešnímu dni 305, poděkují alespoň svými
hlasy v nadcházejících komunálních volbách. Myslím, že
bychom si to oba zasloužili“, prohlásila Mgr. Lenka Sazimová - Průšová.
spoustu nových členů, aby staré a poctivé členy zdejší organizace přehlasovali. Bohužel jim šlo na ruku i tehdejší vedení místní organizace. Tento
zákeřný a sprostý krok pak přiměl všechny poctivé a slušné členy k odchodu. Kuchař, Krejčí, Korelus, Hrabáková, Žáček, Wertigová, Nezdara
a další rozvraceči a podrazáci z chebského sdružení ODS pak přesvědčili
i starostku Malkovskou a lékárnici Chromou, aby i ony do ODS vstoupily
a pomohli udělat revoluci v místním sdružení. A kde je jim všem dnes
konec? Není divu, že následně počal rozvrat místního sdružení. ODS tehdy sice vyhrála volby s nestranicí v čele. Té to okamžitě stouplo velice do
hlavy. Předseda ODS pan Knedlík byl tehdy vůbec rád, že mu tato podivná
parta nechala méněcenný post druhého místostarosty. Aby se všichni zájemci o korýtka uspokojili, musela se tehdy ostudně zřídit funkce druhého
místostarosty. ODS se začala již tehdy štěpit. Staří a dobří členové, Milan
Klabouch, manželé Cingrošovi a další si nikdy nepřáli spojení ani se Šnajdaufem, neboť jej velmi dobře a dlouho znali., ani se Skalou, který byl
zářivým příkladem ODSáckého kmotra. Snad největším jeho odpůrcem
byl ředitel ZDŠ Alfred Kraus. Jasně hlásal po celou svou působnost v ODS,
že to je pro ODS jedovaté spojení, což se v roce 2012 potvrdilo rozpadem
koalice. Nedivme se proto Romanu Knedlíkovi a Milanu Ščislákovi. Jediní
v sobě měli dostatek odvahy a té partě se postavili. Bohu dík. S tou chebskou mafií se to již opravdu nedalo vydržet.
A tak jsme po čtyřech letech opět tam, kde jsme byli. Členové ODS se
zakuklili do jiného subjektu, prý je to jakési PRO. V hlavách však mají
stále totéž, co před těmi čtyřmi lety. Nenávist a pomstu. To vše podtrženo
obrovskou hamižností. Jenže s tím se do komunálních, ani jiných voleb, jít
nedá. Většina z kandidujících pochází z Chebu, případně z jiného města.
Sám Skala žije trvale v Hazlově. Nezdara na Poustce. Kandidují s jediným
cílem, který dnes ale všichni průměrně inteligentní občané snadno odhalí.
A tak si všichni, bez ohledu na politiku, musíme uvědomit celou podstatu
toho, k čemu komunální volby slouží. Nikoliv k vyřizování soukromých
válek, nikoliv k drancování městských pokladen, nikoliv k posilování
svého ega, nýbrž ku prospěchu obyvatel našeho malebného a kouzelného města. Místní sdružení ODS již volit nemohu. Neexistuje! Právě kvůli
Skalovi a jeho kumpánům Kuchařovi, Krejčím, Korelusovi a dalším bylo
rozhodnutím centra rozpuštěno! Budu tedy volit to menší zlo. Skalovo
„polepšení Odeesáci“ to ale rozhodně nebudou. A pro našeho velkého
politického funkcionáře ODS Otakara Skalu mám jen jeden jediný
vzkaz. Stydím se za Vás, pane Skalo, a myslím, že se stydí i celá Vaše
rodina. Za to, jaký negativní vztah máte ke svým bývalým dvěma manželkám, ke svým vlastním dětem, které jste jim zanechal a o které zhola
nepečujete, ale také za to, co jste udělal všem slušným lidem z ODS, i za
to, jak si vyřizujete zákeřně své soukromé účty, za to, že neumíte potlačit svůj vlastní mindrák a také za to, že jste se pokusil vůbec kandidovat
ve městě, kde Vás nikdo nechce a kam vás nikdo nezval. Vaše kandidátní listina je plná žluči, jedu a nepochopení samé podstaty a základu
principu křehké demokracie, o kterou jsme kdysi tolik stáli a bojovali.
(J.A. Františkovy Lázně)
1. ŘÍJEN 2014
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
STRANA 11
Jedovatá ODS opět útočí…
Tak jsme se vážení občané opět dočkali. Stejně tak, jako před 4 lety hazlovský občan Otakar Skala postavil se svou ODS kandidátku do tehdejších
komunálních voleb v našem městě, zvolil i dnes zcela stejný scénář. Zkouší
to znovu, a to i přes nesporný fakt, že ona poslední tragická zkušenost
tehdy zcela ochromila chod našeho města. Ustaly jakékoliv investice, narostly dluhy do výše několika desítek milionů Kč. Jedna nepatrná změna
však přibyla. Hazlovský občan Otakar Skala se těsně před podáním kandidátek odhlásil ze svého trvalého pobytu v Hazlově, kde si postavil dům
a kde žije se svou rodinou, naoko se přihlásil ke své matce do paneláku
v ulici Otakara Březiny a hodlá nám z Hazlova osobně vládnout. Prý jsme
všichni blbci, a tak to musí vzít do ruky sám! Abyste neprohlédli tuto jeho
lumpárnu, schoval všechny své ultra Odeesáky pod hlavičku jistého neznámého politického uskupení PRO. Prý je to tajná zkratka:
PARTA RECYKLOVANÝCH ODEESÁKŮ!!!
Důvod je jasný. Zatím co všichni, kdo nejsou schováni pod jakýmkoliv
vypůjčeným politickým uskupením, musejí poctivě přesvědčovat své voliče, občany, hovořit s nimi, naslouchat jim a následně je pěkně poprosit o
podepsání petice, která jim pak umožňuje podat kandidátku, tato podivná
uskupení povinnost odevzdat petici nemají, a tak se pod ně může uchýlit
jakýkoliv grázl, třeba rovnou celý stranický výbor ODS, neboť velmi dobře ví, že pod hlavičkou ODS by už jim nikdy nikdo hlasy nedal. Opět další
podvod na voličích, svědčící o tom, že rozpad ODS byl to nejlepší, co naše
voliče mohlo potkat, když všichni vidíme, co za lidi tam nalezlo. A tak si
alespoň o těch hlavních můžeme něco málo připomenout:
Otakar Skala, ode dne 30. července tohoto roku nahlášen v našem městě
k trvalému pobytu, aby zde mohl kandidovat a ukázat nám všem, jak se to
správně dělá, bývalý řidič autobusu ČSAD, kterého tehdy propustili z důvodů machinací s tržbami za jízdné. Po třetí ženatý, o potomky z původních
vztahů nejeví sebemenší zájem. Má na svědomí mimo jiné i vytunelovanou
firmu SEBALD – Skalná, odkud ho z důvodu několikamilionové zpronevěry vyhnala jeho druhá bývalá manželka spolu s německým vlastníkem této
firmy. V současnosti podezřelý ze spáchání trestného činu pomluvy a prošetřován policií za svá nepravdivá tvrzení o starostovi města Ivo Mlátilíkovi,
zveřejněná v jeho plátku Ohlasy. Trvale bytem v Hazlově, kde si se svým
bratrem postavili rodinné domy a kde skutečně žije. V posledních měsících
účelově přihlášen k matce. Byl dlouholetým aktivním členem ODS, předsedou oblastního sdružení ODS, členem regionální rady ODS, avšak pro jeho
„morální vlastnosti a oblibu v kolektivu“ ho záhy zbavili všech jeho funkcí.
V současnosti tento nenávistný, sebestředný a zamindrákovaný Odeesák
prodává dílenské vozíky.
PharmDr. Eugenia Chromá, od roku 2011 byla aktivní členka ODS a zastupitelka s druhou největší absencí na jednáních městského zastupitelstva
našeho města za období 2010-2014. Co právě ta chce v zastupitelstvu dělat,
když tam prakticky rok a půl chyběla, nikdo netuší…
Jan Kuchař, do našeho města se přistěhoval V listopadu 2008, opět byl aktivním členem ODS, člen nejvyššího vedení krajské ODS-člen regionální
rady ODS, nenávistný, sebestředný a nic produkující člověk, který stojí mimo
jiné za zcela zničeným rekreačním areálem a koupalištěm Dřenice. Člověk
přisátý na ODS pouze z důvodu vlastního prospěchu. Není divu, jeho dluhy
převyšují jeho příjmy a exekuce se na něj jen hrnou. V roce 2012 kandidoval
dokonce za Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové do Kraje, avšak díky své oblibě u
františkolázeňských občanů si tehdy odnesl úctyhodných celých 6!!! (slovy
šest) preferenčních hlasů! Za doby vlády Malkovské a Šnajdaufa vydával
Františkolázeňské radniční listy, což stálo městskou pokladnu a vás občany statisícové částky. Byla to typická ODEESÁCKÁ TRAFIKA!
Jiří Krejčí, do našeho města se přistěhoval v červnu 2003, sice si píše na
kandidátku jednatel společnosti, ale popravdě jej najdete za barem Ingo
Casina, jak čepuje pivo. Je to barman - číšník, který se za své zaměstnání
zřejmě stydí, a proto udává nepravdivé informace o svém zaměstnání na
kandidátku. Po vzoru soudruha Otakara Skaly také on opustil svou zákonitou manželku a své dvě děti, což mělo za následek, že si jeho manželka sáhla
na život a jen díky šťastné náhodě se jí to nepovedlo. Dnes žije na hromádce
se svou přítelkyní Lucií Heklovou v jejím bytě. I on byl zaníceným aktivním
členem ODS a je tudíž tím správným kandidátem na správné kandidátce.
Ing. Michaela Polidarová, velká kamarádka Skaly a Malkovské, bývalá
ředitelka firmy Chevak Cheb, kterou navrhl odvolat z funkce právě starosta Ivo Mlátilík z důvodu podivných machinací kolem angažování bývalého
starosty Skalné ve firmě Chevak pana Golda a vytvoření tzv. manažerských
smluv ve společnosti spojených se „zlatými padáky“ pro oba jmenované.
Společnost přišla u Polidarové a Golda jen za tyto „zlaté padáky“ o cca
6mil!!! (slovy šest milionů) Kč. Potom se velice špatně bojuje za nízkou cenu
vody, že? Nutno podotknout, že po kontrole pracovních smluv paní Polidarové a pana Golda pak pro její odvolání hlasovali všichni významní zástupci
akcionářů měst a obcí.
Zuzana Fialová, nemusíme snad ani tuto zhrzenou tenisovou „matku
chatařku“ představovat. Snad jen pro pořádek je dobré vzpomenout, že se
svou rodinou dlouhá léta zneužívala městský majetek za 170,-Kč měsíčního
nájmu pro pořádání soukromých pitek, mejdanů a večírků, které měly s tenisem velmi málo společného. Když si chtěl zahrát kdokoliv cizí, byl velmi
rychle vykázán, neboť bylo tzv. pořád obsazeno. Teprve po té, kdy nebyla
úspěšná ve vyhlášeném výběrovém řízení, kdy nový nájemce nabídl městu o
58.000,- Kč více, začala její strmá politická kariéra. Dalšího člena tenisové
rodiny naleznete na Šnajdaufovo kandidátce, prý chtějí tenisové kurty zpět
stůj co stůj… A zase zadara! A tak pro to udělají vše.
Pokud se vám snad zdá, že mnohé osoby mají se současným starostou
nevyřízené účty a chtějí mu to samozřejmě „ku prospěchu našeho města“
vrátit, tak ano. Máte pravdu. Nikoliv o město samé jim všem jde, ale ne,
to jen hloupá touha po odvetě za to, že těm všem darmožroutům šlápl
konečně někdo nebojácný na kuří oko!!! Ale totéž výše zmínění odborníci předvedli v minulých volbách a snad už i vy všichni víte, jak to vše
dopadlo.
Ten zbytek kandidátky snad nemusíme ani představovat, za zmínku stojící
snad už jen bývalá aktivní ultrakomunistka Marie Giňová, které dnes už
kupodivu parta prohnilých Odeesáků rozhodně nepáchne…
To byla tedy krátká seznamka s některými opravdu pokrokově smýšlejícími zachránci našeho města a jen na vás nyní záleží, zda se vám to,
co jste si právě přečetli, líbí, či nikoliv…
(Magdalena Pilná, věrná dopisovatelka Zrcadla)
PRO
Parta Recyklovaných Odeesáků!!!
JAK VOLIT
STRANA 12
Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH1. ŘÍJEN 2014
Hurá, tak dnes byl opravdu slavnostní den, dnes to vypuklo!!!
Jsou opravdu úžasní, ti naši malí prvňáčci. Byl jsem je
přivítat při jejich prvním dni, kdy vstoupili poprvé do
zcela nového terénu, kdy budou muset poslouchat i
někoho jiného, než dosavadní rodinu. Pokolikáté? Po
sedmé! Ano, 7 let uteklo jako voda! Je na ně krásný
pohled. Dívám se na ně s nadějí, s úctou i strachem.
S nadějí, že budou tuto naší zemi jednou řídit lépe
než my, bez pochybností a stínů z minulosti. S úctou,
že se tváří nebojácně a odhodlaně, někdy zamračeně,
někdy rozesmátě, někdy smutně. Je to přeci jen jejich
první den v opravdové škole. Jsou bezprostřední.
Motivuji je. „Když se budete dobře učit, můžou z vás
být učitelé, lékárníci, doktoři, právníci, starostové,
ministři a dokonce i prezidenti.“ Smějí se. Straším.
„A když se budete učit špatně, budete popeláři!“ Několik rukou je vždy nahoře: „Já chci být popelářem!“
Se strachem? Ano, jen aby se nedostali nikdy mezi
špatné lidi a na šikmou plochu. Ale to už je, vážení
rodičové, nyní i naše starost. Pomůžeme vám. Věřte
nám. Přeji vám všem krásný nový školní rok a ať to
těm vašim Einsteinům jde po celý život pokud možno
k vaší spokojenosti.
S pozdravem Ivo Mlátilík, bývalý žák stejné školy.
Redakce Zrcadla spolu s panem starostou
Ivo Mlátilíkem přeje touto cestou mnoho
zdraví a štěstí všem výše uvedeným
občanům, kteří oslavují významná životní
jubilea. Hodně štěstí!!!
V MĚSÍCI ZÁŘÍ
PATŘÍ NAŠE GRATULACE
TĚMTO MÍSTNÍM JUBILANTŮM:
V srpnu tohoto roku strávil v našem krásném městě svou dovolenou i sám generální ředitel n. p. Budvar České
Budějovice Ing. Jiří Boček s chotí. Zároveň proškolil svého kamaráda a našeho starostu Ivo Mlátilíka ve správném čepování piva světoznámé značky.
V sobotu dne 30 srpna proběhl v našem městě v pořadí již čtvrtý ročník
soutěže „Veteran rallye“ Děkujeme všem, kdo za přípravou a organizací této
velmi zdařilé akce stojí. Finanční podpora, kterou jsme letos této akci věnovali, bude pro vás, milí veteranisté, připravena i v dalších letech. (red)
Janská Hana
Kokošková Marie
Bíbová Anna
Dvořák Jaroslav
Semotová Helena
Pekař František
Nováková Marie
Horňáková Věra
Slavík Milan
Bínová Růžena
Ježková Emilie
Třísková Milena
Gall Michal
Krásné počasí, ale vskutku netradiční místo pro konání svého svatebního
obřadu, si vybrali 30. srpna novomanželé Edita Zezulková a Tomáš Ligas.
Oddávajícímu do zad dýchaly lamy z naší minizoo v areálu autocampingu
Amerika. Obavy pana starosty, že ho lamy poplivají, se projevily jako liché,
když lamy se chovaly v souladu se svatebním protokolem a pouze mírně
svým mručením do svatebního proslovu oddávajícímu zasahovaly. Novomanželům přejeme mnoho štěstí! (red)
Vydavatel: Františkovy Lázně - SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH, Francouzská 206/6, 351 01 Františkovy Lázně,
E-mail: [email protected], www.frantiskovylazne.org, DIČ: CZ27014142
MK ČR E - 16 706

Podobné dokumenty