Dnes dochází k umělému umlčování o průběhu II. světové války. Že

Komentáře

Transkript

Dnes dochází k umělému umlčování o průběhu II. světové války. Že
Května 2012
17. ročník
www.os-mjh.wz.cz
zdarma
Dnes dochází k umělému umlčování o průběhu II. světové války. Že jí rozpoutalo
tradičně Německo, o tom mladá generace nemá dnes ani tušení. Stejně tak o počtu
vyvražděných a umučených v koncentračních táborech. Jména Masaryk, Beneš, nebo
gen. Svoboda jsou v dnešním dějepisu zamazána černě. Proto bychom rádi mladým
připomenuli, že slovanské národy (Poláky, Čechy, Srby) zachránila před úplným
vyhlazením jen a jen Rudá armáda. Historie je jediná a neměnná…za osvobození
ČSR a značné části Evropy položilo život 27 milionů ruských občanů… ať se to
dnešním kolaborantům líbí nebo NE.
KVĚTNA 2012
TREFA
STRANA 2
DRZOST ŠLECHTICKÝCH
KOLABORANTŮ NEZNÁ HRANICE
VZPOMÍNKA
na tatíka stávajícího
ministra zahraničních
věcí České republiky
Karla Schwarzenberga.
Komu čest, tomu čest. Rod,
který se do Čech dostal po
Bílé Hoře měl ve svých
řadách hodně potentátů,
vysoce postavených a
věrných Habsburkům do
samého konce.
Měsíčník Občanského sdružení M.J.Husa uvedl již ve svých předchozích číslech fakt, že byla
objevena věrohodná návštěvní kniha prvého říšského německého protektora Neurátha,
zaznamenávající kolaborantské návštěvy mnoha aristokratických rodů. Uvedli jsme, že se u tohoto
fašisty, byť aristokratického původu vystřídala celá řada českých šlechticů (byť již od Masaryka
nebylo povoleno užívání titulů). Byli to Czerninové, Lobkowicové, ale nesmíme ani na chvíli
zapomenout na tatíka
stávajícího ministra zahraničních věcí České republiky, Karla
Schwarzenbewrga. Ano i on si musel v roce 1940 ještě zahajlovat. Důvod? Asi ten, že
nepředpokládal, že dostanou fašisté před Moskvou na prdel a že je bude Rudá armáda hnát až do
Berlína. Stalo se. A právem došlo k Usnesení Národního shromáždění 10. července 1947 k
vyvlastnění majetků Schwarzenbergů,ve prospěch země české.
KVĚTNA 2012
TREFA
STRANA 3
MAJÍ HODNĚ SPOLEČNÉHO
Myslíme Julii Vladimírovnu Timošenkovou
a jejího obhájce v České republice, rakouského
přistěhovalce Schwarzenberga. Jedno je spojuje
zcela určitě. Oba se dostávali k majetkům
nekalým způsobem…………………………...
Ve světové historii by bylo
těžké najít politika, který by
zažil tolik vzletů a pádů, jako
Julie Vladimírovna Timošenková. Narodila se v
ukrajinském Dněpropetrovsku, v rusky mluvící rodině. Z
otcovy
strany pak rodné
kořeny sahají až do desátého
kolena do Lotyšska. Hned na
samém počátku přestavby
,vyhlášenou Gorbačovem, si
manželé Timošenkovi půjčili
5 000 růblů a založili půjčovnu
filmů. Po rozpadu SSSR v
roce 1991 se Julie začíná
aktivně učit ukrajinsky. (zde
můžeme vidět prvou podobu
se Schwarzenbergem, který
se po přivandrování do Čech
začíná učit česky.) Již v
samém počátku vytváří Timošenková firmu Ukrajinský
benzin, která se za pouhé čtyři
roky stává finančně průmyslovou kooperací. S pomocí
ukrajinského premiéra Lazarenka, obdržela exklusivní
právo na obchod s ruským
zemním plynem včetně
danového
privilégia na
veškerou svou činnost.V tomto
období Julii Timošenkovou
začali nazývat … plynovou
princeznou.
A opět zde spatřujeme
průsečíky v životě Timošenkové-Schwarzenberga. Vždyť
to byl Schwarzenberg, který
obdržel v České republice
majetky… neoprávněným
způsobem.
Každopádně došlo v jeho
případě k prolomení Benešových dekretů. Navíc se sta za
záhadných podmínek i vlastníkem karlovarské Becherovky.
Obrat u Julie nastává v roce
1997 a to v okamžiku, kdy
prezident Kučma odvolává
premiéra Lazarenka
(ten
prchá do USA) a v tom
okamžiku ztrácí plynová
princezna kontrolu nad svou
společností. Navíc jí je udělena
daňová pokuta ve výši 1,5
miliardy dolarů, která nebyla
pane Schwarzenbergu nikdy
zaplacena. Z obavy úbytků
finančních zdrojů se začala
Julie zabývat politikou.
Nejprve se stala zástupcem
předsedy strany Kolos. (i zde
se průsečíky těchto osob
setkávají, vždyť Schwarzenberg - nemluvící česky,se
stává přes nos kancléřem
Václava Havla) U Julie
následuje pak ukrajinské
spojení Batkivšina, díky
kterému je Julie dvakrát
zvolena, jako poslankyně
ukrajinského parlamentu.
Strmý vzestup Julie Timošenkové byl v prvé politické
fázi ukončen roku 1999
postem vícepremiérky
energetického celku…
věnovaný jí premiérem
Ukrajiny Viktorem
Juščenkem. Avšak dravá
povaha Julie a rozpory s
prezidentem Kučmou jí na
krátký okamžik zavedla až za
brány vězení.
(koho bude zajímat další
osud Julie Timošenkové –
přečte si naše další vydání )
KVĚTNA 2012
TREFA
STRANA 4
MINISTRYNĚ, KTERÁ NEZNÁ HISTORII ČESKÉHO
NÁRODA (To nám poslal i napsal J.R.,jeden z našich teplických dopisovatelů)
Vážená redakce,k tomu,abych vás požádal o tisknutí svého
příspěvku, mě přivedli nehorázné výroky nové ministryně
kultury ČR. Asi mi dáte za pravdu, že v České republice je
dnes možné-snad vše. To že se stali ministry obrany ČR lidé
od vařečky, hvězdopravci, nebo lidé, kteří v okamžiku jmenování viděli poprvé tank –to máme za sebou. Snad ještě horší
situace může nastat, když se ministerstva kultury ujme člověk,
který jistě často chyběl při školní výuce na hodinách dějepisu. Těžko po slovech stávající ministryně kultury ČR
Vracíme,co nám nepatří... bych chtěl věřit,že ví,kdo byl
T.G.Masaryk, E.Beneš, M.J.Hus, K.H.Borovský, Palacký
a další národní nesmrtelné postavy. Vracíme, co nám
nepatří – samozřejmě, že myslí neoprávněné a drzé majetkové požadavky církve římskokatolické. Na její adresu lze
říci jediné: Paní ministryně, tato církev, pokud něco získala,
tak vždy zločinným způsobem. Co lidí za staletí své existence
zmrzačili, utopili,oběsili a nebo dokonce upalovali. Asi Vám
uniklo,co českých vlastenců muselo po Bílé Hoře opustit rodnou zem a hledat své nové domovy. Samozřejmě, že NE jen
Komenský. Museli zde zanechávat své majetky, které Habsburkové rozdělovali svým věrným (i Vašemu předsedovi),
ale také do správy církve katolické. Paní ministryně, jsem
přesvědčen, že Vaše dějepisné mezery nezaznamenaly ani třísetletou krutou a nemilosrdnou rekatolizaci českého národa…,
doprovázenou hrdelními tresty. Závěr? Paní ministryně,zamyslete se a vezměte do ruky nějaké starší vydání dějepisu.
J.R.Teplice-Řetenice
Katalyzátor Bátora, neb…
jak napsal jeden diskutující,Bátora vadí Nečasovi a Kalouskovi …Nečas a
Kalousek vadí celému státu.Mediální fronta dokáže za krátkou dobu vytvořit
politickou superstár.Už se pomalu dostáváme do situace,kdy se před převratem
hledala pravda tak,že jí nalezl člověk v přesném opaku toho ,co psalo nejenom
Rudé právo,ale v podstatě všechny tehdejší noviny.Jako předseda strany,která se
před posledními senátními volbami ještě jmenovala Suverenita-Blok Jany
Bobošíkové,strana zdravého rozumu jsem podepsal kandidaturu pro mne tehdy
téměř neznámého ,doktora Ladislava Bátory,který mi byl doporučen celostátním
politickým lídrem této strany,Janou Bobošíkovou.Na oslavě narozenin Jany
Bobošíkoví,na konci slávy 2010 jsem se s doktorem Bátorou bavil dlouhou
dobu,neboť jsme seděli u jednoho stolu. Zaujaly mne jeho znalosti širokého
spektra problémů,jakož detailní pohled do historie, nejenom naší země.
Vždyť obhájil doktorské práce v několika vědních oborech a jeho jméno je opentleno řadou titulů před i po jeho
jménu. Proto je úsměvné,když novináři šermují jím neseným transparentem Intelektuálové, běžte do hajzlu. Kdo
jiný by mohl být intelektuálem,než právě on. Domnívám se, že kdyby se mediální scéna pustila do jeho osoby s
takovou vervou,jak to činí nyní,senátorský post by ho neminul. Výsledek nynější práce novinářů je vidět v Novinách
.cz,kdy s naprostou převahou zvítězil v debatě názor: Bátora vadí Nečasovi a Kalouskovi….Nečas a Kalousek pak
vadí celému státu. V naší zemi je v postatě velká vnitřní poptávka po seriozní straně, hájící bez extremistického
vyjadřování,zájmy velkého spektra obyvatelstva. Po straně hájící vskutku národní zájmy,která by se však
vyvarovala excesů .Něco podobného co stvořil v šedesátých letech ve Francii Charles de Gaulle.Myslím tím nejen
vysokou politiku ale i zájmy základních a v podstatě nepolitických věcí. Proč tedy Bátoru nazývat katalizátorem?
Jako úředník nevzbuzoval u většiny obyvatelstva odpor.Bátora se může stát katalizátorem ozdravění myšlení
lidí,aby nekriticky nepřejímali veškeré názory,která jim media vlévají do hlavy.Jednejme s filtrem zdravého
rozumu.
Petr Hannig předseda Suverenity-strany zdravého rozumu
KVĚTNA 2012
TREFA
STRANA 5
Na adresu Jiřího Paroubka lze podotknout,
že za dvacetileté éry ČSSD byl jedním ze
dvou dobrých předsedů. Chyběl mu a asi
stále chybí čuch na lidi, stejně jako chyběl
Zemanovi. O zbytek takového čuchu
přišel v okamžiku, kdy vsadil na
teplického Bendu. Rad, kolem této osoby
dostal dostatek - žádná však u něj nenašla
sluchu. Pravda, Petr Benda je velmi
nadaný podnikatel, ovšem vždy s tím
nejtemnějším pozadím. Proto také v
každých volbách v Teplicích neuspěl a
tepličtí voliči v něm vždy viděli jakéhosi
podvodníka. A tak i když byl na
kandidátních listinách na čelném místě,
přesto nikdy neprošel a místo do
teplického zastupitelstva mu postupovali
kolegové. Bohužel, Jiří Paroubek se nepoučil ani z posledních parlamentních voleb. Vždyť k lepšímu volebnímu
výsledku nestačila ani halda peněz,ani Bendou uplacení cikáni. Tepličtí občané řekli své NE. A tak si Paroubek
svým trvalým pobytem v Teplicích uřízl jen spravedlivý kus ostudy. Jak se zdá chce touto cestou pokračovat i
nadále. Jako bývalí sociální demokraté pak říkáme: Ústecká cesta, kterou jste se pane Paroubek s Bendou
vydal…… vede pouze do bažin. Zde jste se zkompromitovali a problémy po svém kámošovi by jste asi těžko mohl
řešit.
Bývalí sociální demokraté z Teplic
PRO OSTUDU, MAJÍ NADĚLÁNO!
Těžko však předpokládat,že některý
z tohoto Zemanova odvaru najde v
sobě kousek studu a pokusí se o
jakýsi reparát ve vztahu k Zemanovi
V koláži chybí-NE zrovna nejmenší
podrazák Z a o r á l e k ..omlouvám
se neměl jsem po ruce jeho foto.
Zní to opravdu jinak, nežli když se dříve říkalo: Mají pro strach uděláno. Tento zbrusu nový výraz, je jak šitý pro
většinu bývalých Zemanovců. Hlavně těch, které Zeman vyplastelínoval až do špiček vrcholové politiky. Grosse,
Zaorálka, Špidlu, Sobotku, Škromacha, ale i lidi krajských formátů-typu Foldyny a dalších. Jedno se nedá
Zemanovi, ale ani Klausovi upřít. Byli ve své době politiky vysoko nad českým průměrem. Politiky, kteří na své
cestě vzhůru…sebou vynášeli i celou řadu nevděčných podrazáků. Klaus kupříkladu Topolánka, v Zemanově
případě většina zhora jmenovaných, …tedy milionáře Grosse, zbohatlého eurokomisaře Špidlu… atd. A vděk?
NEVDĚK! Především v případě těchto lidí, nelze zapomenout na obrpodraz v předchozích prezidentských
volbách. Toto je nutné opět a opět připomínat, a to hlavně před dalšími prezidentskými volbami: Všichni, kdo byli
jmenováni, se do vrcholové politiky vyškrabali po zádech Miloše Zemana. A proto se závěrem ptám: Co kdyby
jej za opožděný vděk, pár bývalých Zemanovců navrhlo na Prezidentského kandidáta?
KVĚTNA 2012
TREFA
KČP-Teplice: Proč by se pohrobci fašistů od Stalingradu
STRANA 6
těm Čecháčkům dnes
nesmáli, když mají v pražské smetánce nasazené své ochránce.
ODEJDĚTE
To vzkazuje a doporučuje OR KČP z Teplic centrále Sudetokrajanskému německému sdružení, usídlenému v
Praze. Vaše, Vámi protičesky vedená politika vycházela a vychází z toho, že se v Československé a následně České
republice nacházela a nachází... celá řada kolaborantů, která je ochotna působit ve vašich službách, co by pátá
kolona. Za pár stříbrných vykopávají kostičky fašistů a stávají se prostředníky ke stavbě hřbitůvků, pro kdysi
německé vrahy. NE, vy svou přítomností v žádném případě nezlepšujete vztahy mezi Čechy a Němci. Pouze zde
hledáte zrazující Čechy, kteří jsou ochotni stavět proti svému národu kříže bývalým fašistickým okupantům, kteří
na východ plnili úlohy vrahů. Nezpochybnitelný je fakt, že 90 % Němců stálo až do poslední chvíle za svým
Adolfem a stejné to bylo i z bývalými sudetskými Němci. A právě dnes různí protičesky uvažující magoři a
zrůdičky vykopávají a vymýšlí historky jejich konců. Škoda, že tito dnes protičesky uvažující kolaboranti
nevzpomínají na poslední okamžiky lidí umírajících hlady a mučením v německých koncentračních táborech.
Úplnou zrůdností je pak skutečnost, že lidé s česky znějícími jmény Tomáš Pecina, Jan Šinágl a další, mají v sobě
tolik drzosti, že si troufají zakládat v České republice Občanská sudetoněmecká sdružení.
Vám i všem poněmčeným kreténům vzkazujeme: Odejděte z České republiky a nesnažte
se obnovovat rok 1938.
KVĚTNA 2012
TREFA
STRANA 7
Vážení,
lidem z Klubu českého pohraničí z Teplic se dostalo do rukou vydání lázeňských
Novin, které mají neuvěřitelnou titulní stránku. Čechům se ze zámeckých schodů
směje - Ne do obličeje, ale přímo do “ksichtu” vnuk Clary Aldringena, tedy vnuk
fašisty, který byl věren do posledních dnů říše.
A lidé, kteří stojí na straně těchto fašistických pohrobků, jsou ti, kteří představují
do budoucna protičeskou pátou kolonu.
KČP - Teplice
KVĚTNA 2012
TREFA
STRANA 8
Všem přátelům a všem dobrým českým vlastencům.
CÍRKEV HUSITSKÁ,
je sociálně duchovní společenství,jehož registraci MK ČR, tedy Schwarzenbergovo, již 18 měsíců
oddaluje. Důvod je jediný. Udusit vše,co je české, vlastenecké, umlčet všechny, kteří pranýřují
loupeživé, protinárodní kroky mnoha pravicových politiků, politiků s vazbami na západ, sudetské
Němce a další zahraniční protičeské živly. Lidé z nově utvořené národní církve, se řídí především
odkazem českého národního mučedníka M.J.Husa. Vychází z jeho životního přesvědčení o
sociálně spravedlivé společnosti.
Vážení přátelé,
Církev husitská hledá příznivce,kteří nejen věří v Boha, ale kteří se nebojí vystoupit za
spravedlivou věc a spravedlivou společnost. Církev husitská, jako následovník M.J.Husa se staví
jednoznačně proti neoprávněným, drzým a loupeživým majetkovým požadavkům církve
římskokatolické.
A jak že zní rodný list této katolické církve? Vždy se obohacovala na úkor chudých, bědných a
utiskovaných, vždy vystupovala v zájmu habsburského útlaku, v době kruté rekatolizace
vystupovala vždy protičesky a v českých zemích plnila vždy úlohu německé páté kolony.
Církev husitská je proti neoprávněným restitucím katolické církve
tedy vlastně proti druhé největší loupeži vůči českému národu.
Lidé z Církve husitské neví jaké průtahy ,jaké úmyslné překážky bude Schwarzenbergova
ultrapravice na MK ČR stavět proti zaregistrování nové národní církve.
Přátelé, tato církev existuje… JE a bude naplňovat odkaz národního mučedníka M.J.Husa.
Proto říkáme: Přidejte se k nám .
Měsíčník TREFA vydává předseda OS-MJH Pavel Svoboda, MK ČRE 11316, IČO: 64029239, náklad 3.000 ks,
redakce: Teplice, J. Wolkera 14, tel.: 417 570 308, www.os-mjh.wz.cz, e-mail: [email protected]
Vydání čísla 17/05 vychází 15. května 2012, uzávěrka 1. den v měsíci.
Anonymní příspěvky neuveřejňujeme.

Podobné dokumenty

2627.7kB - Bukovina u Čisté

2627.7kB - Bukovina u Čisté odsouzeny pouze do role přihlížejících. Myslím, že se nemýlím, ale některé argumenty ze strany lékařů leckoho z nás ,,zvedly ze židle“. Je to sice věc názoru, ale zdá se být pod úroveň, brát si pro...

Více

K opej za fo tbal!

K opej za fo tbal! americkému klanu Glazerů, kteří zadlužili United natolik, že začala být zvažována možnosti opustit stadion Old Trafford. Kampaň zaznamenala mezi ostatními fanoušky velkou podporu. Za povšimnutí st...

Více

23-2010 - Koruna Česká

23-2010 - Koruna Česká NADĚJE NA ZMĚNU (nebo věc veřejná) V parlamentních volbách v roce 2010 sbíraly body především nově vzniklé politické strany, hlásící se svým programem k záchraně země od hospodářské katastrofy, k m...

Více

Prof. PhDr. Petr Weiss Práci si domu nenosím

Prof. PhDr. Petr Weiss Práci si domu nenosím eské nebe je název nové hry, kterou uvádí Divadlo Járy Cimrmana a která vznikla také díky podpoře Pražské plynárenské. Nová, v pořadí již patnáctá hra tohoto legendárního divadelního souboru České ...

Více

Značkové automobily a motorky od BMW

Značkové automobily a motorky od BMW Motocykl BMW zbavený všech atributů „bavoráka“ a přesto jednoznačně BMW? Ano, na F 650 CS prozradí každý detail dílnu svého původu. Máme k dispozici sice „jen“ jeden válec o objemu 650 ccm, ale me...

Více

OKAY 3500 - prospekt ve formátu PDF

OKAY 3500 - prospekt ve formátu PDF VEGASPORTU Hradec Králové s poèáteèní specializací na výrobu a montáž mantinelù pro lední hokej. V prùbìhu let docházelo k postupnému rozšiøování sortimentu o další sportovní potøeby a vybavení . V...

Více