Popis služby Dynafleet

Komentáře

Transkript

Popis služby Dynafleet
Popis služby Dynafleet
Úvod
Tento dokument popisuje službu správy vozového parku
Volvo Trucks Dynafleet. Obsahuje témata:
• Rozsah služby a dostupné funkce
• Přístup k aplikaci Dynafleet
Obsah online služby Dynafleet
Dynafleet je systém správy vozového parku společnosti Volvo
Trucks. Jádrem služby Dynafleet je webová aplikace Dynafleet
Online, která umožňuje, aby majitelé vozových parků získali
plnou kontrolu nad přepravními operacemi. Služba Dynafleet
poskytuje řidiči také funkce přímo na palubě nákladního vozu
a aplikaci pro přístroje iPhone/iPad zaměřenou na řidiče
a majitele vozových parků, jejíž stažení je bezplatné.
Čtyři služby Dynafleet lze kombinovat nezávisle na sobě.
Jsou spjaty s konkrétními vozy.
K dispozici jsou následující služby:
Fuel & Environment (Palivo a životní prostředí)
• Přehled o spotřebě paliva, ujeté vzdálenosti, úrovních
emisí a mnoho dalších informací
• Zprávy a analýzy výkonu řidičů s ohledem na úsporu paliva
• Upozornění na jakékoli významné změny hladiny
pohonných hmot
• Automatické odesílání přizpůsobených zpráv
Positioning (Sledování polohy)
• Zobrazuje přesnou polohu nákladního vozu na mapě
systému Google až do úrovně jednotlivých ulic.
• Poskytuje informace o časech, řidičích, rychlosti,
nákladu a typu vozidla.
• Navigační body lze odeslat do navigačního systému
v nákladním voze.
• Zákazníci mohou po přihlášení do systému sami
sledovat pohyb svého nákladu.
Driver times (Časy řidičů)
• Data z tachografu jsou vzdáleně stahována z vozidla.
• Stažení rychlostního souboru může spustit uživatel
vozového parku. Bude účtován další poplatek.
• Všechny soubory z tachografů jsou uchovávány
v system Dynafleet Online, takže si je můžete
v souladu s podmínkami kdykoli stáhnout.
• Alarmy a varování v reálném čase.
• Vyšle varování, pokud se řidič přiblíží k povolenému
pracovnímu limitu.
• Poskytuje základ pro fakturaci a výpočet mezd řidičů.
• Minimalizuje nejistotu dodržování předpisů o pracovní
době řidičů.
Messaging (Předávání zpráv)
• Zprávy vyměňované mezi vozidly
• Zprávy vyměňované mezi vozidlem a systémem
Dynafleet Online
• E-maily odesílané z vozidla a přijímané ve vozidle
• SMS zprávy odesílané z vozidla a přijímané ve vozidle
• Messaging (Předávání zpráv) je služba vyžadovaná
k integraci objednávek do systémů třetích stran.
Aplikace Dynafleet
Aplikace Dynafleet pro zařízení iPhone a iPad přináší
informace pro majitele vozových parků a řidiče. Informace
vychází z následujících služeb: Fuel & Environment (Palivo
a životní prostředí), Positioning (Sledování polohy) a Driver
times (Časy řidičů). Za aplikaci Dynafleet nejsou účtovány
žádné další poplatky. Řidiči mohou po přihlášení zobrazovat
své vlastní informace a majitelé vozových parků mají přístup
k informacím všech řidičů.
Aplikace je rozdělena do čtyř hlavních částí:
i.
Palubní deska: Udává skóre hospodárnosti spotřeby paliva
(Fuel Efficiency Score) pro příslušný vozový park a využívá
přitom parametry, které mohou řidiči ovlivnit. Skóre je
normalizováno, takže je možné porovnávat vozidla
v různých aplikacích.
ii. Vozidla: Zjišťuje polohu vozidel vozového parku na mapě.
Výběrem konkrétního vozidla se zobrazí příslušný řidič a
skóre hospodárnosti spotřeby paliva. Skóre hospodárnosti
spotřeby paliva je spjato s vozidly bez ohledu na řidiče.
iii. Řidiči: Poskytuje seznam řidičů přidružených k vozovému
parku. Výběrem řidiče se zobrazí poloha vozidla, časy řidičů
a skóre hospodárnosti spotřeby paliva. Skóre hospodárnosti
spotřeby paliva je spjato s řidičem bez ohledu na to, jaká
vozidla řídí.
iv. Hodnocení: Seznam řidičů na základě skóre hospodárnosti
spotřeby paliva
Popis služby Dynafleet
Integrace do systémů 3. stran
Telekomunikační náklady
Dynafleet Online nabízí aplikační programovací rozhraní
(API) pro integraci do systémů 3. stran, jako je plánování
objednávek, obchodní hlášení, fakturace atd.
Všechny telekomunikační náklady jsou zahrnuty
do poplatku za službu.
Dokumentace API je k dispozici na požádání. Za používání
rozhraní API jsou účtovány další poplatky.
Všechny služby zahrnují roaming v zemích
v souladu s ceníkem uvedeným na stránkách
http://www.dynafleetonline.com/fm/dynafleetstatic/online_documents/online_documents.html.
Vybavení ve vozidle
Minimální požadavky
Telematická brána zprostředkovává komunikaci mezi
vozidlem a systémem Dynafleet Online. Telematickou bránu
je možné nainstalovat do každého nákladního vozu Volvo
nebo vozu jiných značek s rozhraním FMS.
S telematickou bránou je možné používat následující služby:
• Fuel & Environment (Palivo a životní prostředí)
• Positioning (Sledování polohy)
• Driver times (Časy řidičů)
Další vybavení
Zařízení typu Driver Tool nebo Driver Service Platform tvoří
spolu se systémem Dynafleet rozhraní řidiče. Se zařízením
typu Driver Tool nebo Driver Service Platform je možné
používat následující služby:
• Fuel & Environment (Palivo a životní prostředí) – údaje
o trase
• Positioning (Sledování polohy)
• Driver Times (Časy řidičů) – časy řidičů a stažení údajů
z tachografu iniciované řidičem
• Messaging (Předávání zpráv)
Digitální tachograf umožňuje automatické přihlášení řidiče do
systému Dynafleet a usnadňuje vzdálené stahování souborů
z tachografů.
Roaming
Přístup k aplikaci Dynafleet
i.
Vybavení ve vozidle zahrnující systém Dynafleet
společně s nejméně jednou službou Dynafleet se
objednává v provozovně.
ii. Zákazník musí v provozovně podepsat podmínky
smlouvy.
iii. Přihlašovací údaje získáte registrací na následujících
stránkách online služeb společnosti Volvo Trucks
Online Services:
http://vtos.trucks.volvo.com/ebusiness.
iv. Přihlaste se na stránkách www.dynafleetonline.com
v. Na kartě Administrace vytvořte vozidla a uživatele.
Ukončení používání systému
Dynafleet
Zákazník může ukončit používání systému Dynafleet tak,
že smaže všechna vozidla ze systému Dynafleet Online.
Pokud chcete zvýšit nebo snížit počet předplacených služeb,
kontaktujte obchodní zastoupení společnosti.
Reference
Dynafleet Online:
Webová služba na stránkách www.dynafleetonline.com

Podobné dokumenty

Dynafleet - návod Mapa a sledování

Dynafleet - návod Mapa a sledování zobrazí informace o posledních polohách vozidel včetně jména řidiče a rychlosti vozidla zobrazí historickou polohu vybraného vozidla Pozor dokud nevyberete vozidlo na mapě, zůstává ikona neaktivní....

Více

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON – LINE VMS…

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON – LINE VMS… soustavě a podvozku silničního vozidla). Protože přenos dat je obecně poměrně nákladná záležitost a objem dat oproti sledovacím systémům je několikanásobný, byl zvolen systém přenosu dat pomocí SMS...

Více

Nejlepší volba pronájmu automobilu v Severní Americe - Czech-us

Nejlepší volba pronájmu automobilu v Severní Americe - Czech-us Havarijní pojištění (1 mil. $) = Extended Liability Protection (EP) (usa/ca: Up To $1 Mil) EP zajišťuje pronajímateli a autorizovaným řidičům krytí až do výše výloh 1 000 000$ pro úhradu případných...

Více