Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – restaurace

Komentáře

Transkript

Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – restaurace
KR AJSKÁ HYGIENICKÁ S TANI CE
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:[email protected], ID:t3jai32
Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – restaurace „Pekařská“ Cheb
Datum kontroly: 12.10.2015
Adresa provozovny: restaurace „Pekařská“, Pekařská 1695/2, 350 02 Cheb
Provozovatel: 2M Gastro s.r.o., Pekařská 1695/2, 350 02 Cheb, IČ: 27964035
Dne 12.10.2015 provedly pracovnice odd. hygieny výživy KHS Karlovarského kraje kontrolu
v provozovně – restauraci „Pekařská“, Pekařská 1695/2, 350 02 Cheb. Jedná se o zařízení
zajišťující celodenní stravování klientů AMICA centrum s.r.o. Cheb, dále jsou připravovány
obědy vydávané v restauraci „Pekařská“, je zajišťován rozvoz obědů v jídlonosičích.
Na místě byly zjištěny nedostatky spočívající v nedostatečné provozní hygieně – byly
znečištěné podlahy v kuchyni na hůře přístupných místech, malba stěn na personálním WC
byla znečištěná, kolem větráku se vyskytovaly pavučiny, mrazáky ve skladu byly
namražené, uvnitř znečištěné.
Bylo nevhodně manipulováno s hotovými pokrmy a potravinami – v prostoru hrubé přípravy
zeleniny vedle škrabky brambor umístěn pojízdný regál s otevřenými gastronádobami
s vařenou rýží a krájenými knedlíky, přepravky s nebaleným pečivem uloženy v prostoru
převlékání zaměstnanců.
Došlo k nevhodnému ukládání kuchyňského náčiní – dřevěné prkénko pro krájení syrového
masa uloženo v kuchyni na podlaze mezi lednicí a konvektomatem. Ve skladu potravin
umístěny role s textilií pro úklid podlahy a velké množství prázdných přepravek.
Bylo zjištěno zboží s prošlým datem použitelnosti: masité kostky 7,5 kg, datum použitelnosti
5.10.2015, tvaroh tvrdý strouhaný 2 kg, datum použitelnosti 3.10.2015, dukátové buchtičky
2x300g, datum použitelnosti 16.8.2015. Tyto potraviny byly v době kontroly uloženy
v mrazáku, ačkoliv nebyly jako mražené dodány, byly dodatečně zmrazeny v provozovně,
takže nebyly dodrženy skladovací podmínky stanovené výrobcem.
Bylo zjištěno ukládání spolu neslučitelných potravin a tím možnost křížové kontaminace:
v pultovém mrazáku uloženo syrové maso spolu s dukátovými buchtičkami, strouhaným
tvarohem, špekovými knedlíky. V sousedním mrazáku uložena syrová kuřecí stehna spolu
s dukátovými buchtičkami a Jaroměřickým tvrdým tvarohem – tyto potraviny byly navíc
dodatečně zamrazeny v provozovně, takže nebyly dodrženy skladovací podmínky
stanovené výrobcem.
S jednatelem společnosti byly výsledky kontroly projednány a na místě byla přijata opatření
k uvedení provozovny do řádného stavu. Potraviny s prošlým datem použitelnosti byly na
místě zlikvidovány. Za zjištěné nedostatky byla uložena finanční sankce.
Opakovaná kontrola provedená dne 14.10.2015 potvrdila, že provozovna byla uvedena do
řádného stavu, nebyly shledány nedostatky v oblasti osobní ani provozní hygieny, potraviny
byly skladovány dle požadavků výrobců, nebylo zjištěno zboží s prošlým datem
použitelnosti ani minimální trvanlivosti, nebyla zjištěna nevhodná manipulace s potravinami,
pokrmy ani kuchyňským náčiním.
Zpracovala: Alena Maliňaková
Datum zpracování: 15.10.2015
KR AJSKÁ HYGIENICKÁ S TANI CE
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:[email protected], ID:t3jai32
KR AJSKÁ HYGIENICKÁ S TANI CE
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:[email protected], ID:t3jai32

Podobné dokumenty

Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – kantýna

Kontrolní zjištění v provozovně stravovacích služeb – kantýna zlikvidovány. Za zjištěné nedostatky byla uložena finanční sankce. Opakovaná kontrola provedená dne 27.7.2015 potvrdila, že provozovna byla uvedena do řádného stavu, nebyly shledány nedostatky v ob...

Více