Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
6300 9060 - 10/2000 CZ
Návod k montáži
Propojovací sady
S-Flex pro HT70/HT110, H70/H110
a S120
Logamax plus GB122
Logamax U112/U114/U122/U124
Před montáží pečlivě pročtěte
Pro odbornou firmu
Předmluva
Důležité všeobecné pokyny k použití
Zařízení instalovat jen k určenému účelu a při
respektování tohoto montážního návodu. Údržba
a opravy jen autorizovanými odborníky.
Zařízení instalovat jen v kombinacích a s příslušenstvím
a náhradními díly, které jsou uvedeny v tomto
montážním návodu. Jiné kombinace, příslušenství a díly
podléhající opotřebení použít jen tehdy, jestliže tyto jsou
výslovně určeny pro uvažované použití a neovlivní
funkci, ani bezpečnostní požadavky.
Technické změny vyhrazeny!
V důsledku trvale probíhajícího vývoje se mohou
obrázky, funkční kroky a technická data poněkud
odchylovat.
J Upozornění!
V tomto návodu popsané montážní kroky
a údaje pro HT70/HT110 platí i pro zásobníky
H70/H110.
J Upozornění!
Při montáži a provozu zařízení je třeba
respektovat místní předpisy a směrnice!
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
2
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Obsah
1
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Připojovací sada S-Flex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Redukční ventil U-DM (na objednávku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Připojovací šroubení k oběhovému čerpadlu pro S-Flex (na objednávku) . . 5
2
Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Přípojky hydrauliky HT70/HT110 nad sebou.
Vnější rozměry HT70/HT110 nad sebou . . .
Přípojky hydrauliky HT70/HT110 vedle sebe
Vnější rozměry HT70/HT110 vedle sebe . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
7
8
9
Montáž HT70 a HT110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1 Pojistná skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2 Redukční ventil U-DM (na objednávku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 Připojovací šroubení k oběhovému čerpadlu (na objednávku) . . . . . . . 13
3.4 Montáž S-Flex nad sebou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4.1 Vlnovcová hadice pro studenou vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4.2 Vlnovcová hadice pro TUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4.3 Nálevka se sifonem (na objednávku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.5 Montáž S-Flex vedle sebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5.1 Vlnovcová hadice pro studenou vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5.2 Vlnovcová hadice pro TUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5.3 Nálevka se sifonem (na objednávku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.6 Montáž na omítku S-Flex vedle sebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.6.1 Vlnovcová hadice pro studenou vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.6.2 Pojistná skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.6.3 Redukční ventil U-DM (na objednávku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Rozměry k zásobníku S120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1 Přípojky hydrauliky k S120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2 Vnější rozměry S120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5
Montáž S120
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pojistná skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojovací šroubení k oběhovému čerpadlu (na objednávku)
Redukční ventil U-DM (na objednávku) . . . . . . . . . . . . .
Vlnovcová hadice pro studenou vodu . . . . . . . . . . . . . .
Vlnovcová hadice pro TUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nálevka se sifonem (na objednávku) . . . . . . . . . . . . . .
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
20
21
21
21
22
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
3
1
Rozsah dodávky
1
Rozsah dodávky
1.1
Připojovací sada S-Flex
7
2
8
9
2
1
2
3
4
5
6
2
6
2
2
Obr. 1
Rozsah dodávky připojovací sady sanitárního okruhu S-Flex (zobrazení bez tepelné izolace)
J Upozornění!
Číselné označování jednotlivých součástí
v obr. 1, 2 a 3 platí pro součásti v celém
dokumentu, např. součást 9 v obr. 1 je totožná
se součástí 9 v obr. 11.
Legenda k obr. 1
Poz. 1:
Poz. 2:
Poz. 3:
Poz. 4:
Poz. 5:
Poz. 6:
Poz. 7:
Poz. 8:
Poz. 9:
pojistná skupina, tj. uzavírací, zpětný
a pojistný ventil
těsnění Ø 17 x 24 x 2
převlečná matice
nátrubek se závitem R½ x 122
oblouk pro montáž na omítku, zásobník vedle,
přípojka vstupu studené vody
šroubení G¾
vlnovcová hadice pro teplou užitkovou vodu
redukční vsuvka dvojitá G¾ x R½
vlnovcová hadice pro studenou vodu
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
4
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Rozsah dodávky
1.2
1
Redukční ventil U-DM
(na objednávku)
Legenda k obr. 2
11
10
Poz. 10: redukční ventil U-DM s převlečnou maticí
Poz. 11: těsnění Ø 17 x 24 x 2
Poz. 12: krátký nátrubek se závitem R½ x 37
12
3
Z dodávky připojovací sady S-Flex:
Poz. 3: převlečná matice
Obr. 2
1.3
Rozsah dodávky redukčního ventilu U-DM
(na objednávku)
Připojovací šroubení k oběhovému
čerpadlu pro S-Flex (na objednávku)
Legenda k obr. 3
Poz. 13:
Poz. 14:
Poz. 15:
Poz. 16:
13
převlečná matice G¾
redukční vsuvka G¾ x G¼ se závit. těs. kroužkem
těsnění Ø 17 x 24 x 2
oblouk 90° Ø 15
Obr. 3
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
14
15
16
Připojovací šroubení k oběhovému čerpadlu
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
5
2
Rozměry
2
Rozměry
2.1
Přípojky hydrauliky HT70/HT110
Zkratka
Popis
GAS
přípojka plynu R½
AB
výstup TUV R½
EK
vstup studené vody R½
VK
výstup z kotle R¾
RK
zpátečka do kotle R¾
AS
odtok pro pojistný ventil R1
VS
vstup do zásobníku G¾
RS
zpátečka zásobníku G¾
Tab. 1
Kotel
130
196(218)
410
Zkratky
Kotel
A
B
C
U122/U124-11
U112/U114
-
14,0
223,5
U122/U124-20/24
12,5
-
250,0
GB122
12,5
-
250,0
Tab. 2
HT70/(HT110)
Obr. 4
Rozměry přípojek hydrauliky HT70/HT110 nad
sebou, pohled zepředu
Rozměry k obr. 4
Montáž pod omítku
Montáž na omítku
s montážním rámem RM 70/110 (na obj.)
Kotel
Kotel
Montážní rám RM 70/110
AB EK
AS
VS RS
AB EK
VS RS
AB EK
38
HT70/(HT110)
HT70/(HT110)
143 (162,5)
83 (102,5)
243(312,5)
Obr. 5
183(252,5)
Rozměry přípojek hydrauliky HT70/HT110 nad sebou, boční pohled
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
6
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Rozměry
2.2
2
Vnější rozměry HT70/HT110 nad
sebou
Aby se umožnilo vypouštění zásobníku, doporučuje
se dodržet minimální vzdálenost 60 mm mezi spodní
hranou HT70/HT110 a podlahou k vypouštění
(obr. 6, rozměr G).
Fmin
480
D
E
Amin
Bmin
C
386
410
min.
100
850
700
480
G
Obr. 6
Kotel
Amin
Bmin
Bmin
bez
vypouštění
s
vypouštěním
OKFFB
Rozměry při HT70/HT110 nad sebou
Gmin = 10-15 mm bez vypouštění
Gmin = 60 mm s vypouštěním
(OKFFB = rovina začištěné podlahy)
C
D
E
Fmin
U124-11
998
2095
2145
223,5
810
755,0
200
U114/
U124-20/24
1148
2245
2295
250,0
850
845,5
285
U112/
U122-20/24
1154
2250
2300
250,0
850
845,5
291
U122-11
1056
2151
2201
223,5
810
755,0
258
GB122
1189
2286
2336
250,0
850
845,5
326
Tab. 3
Vnější rozměry HT70/HT110 (rozměry v mm)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
7
2
Rozměry
2.3
Přípojky hydrauliky HT70/HT110
vedle sebe
Popis
GAS
přípojka plynu R½
AB
výstup TUV R½
EK
vstup studené vody R½
VK
výstup z kotle R¾
RK
zpátečka do kotle R¾
AS
odtok pro pojistný ventil R1
VS
vstup do zásobníku G¾
RS
Tab. 4
Obr. 8
83
(102,5)
AB, EK
AS Kotel
AS HT70
38
Zkratky
Obr. 7
100
Kotel
Rozměry přípojek hydrauliky HT70 a HT110, boční
pohled, montáž pod a na omítku
100
404
515
515
580
580
645
645
756
HT70/(HT110)
196(218)
Rozměry přípojek hydrauliky HT70/HT110, uspořádání vedle sebe s Logamax plus GB122
a Logamax U112/U114/U122/U124
Kotel
A
B
U122 / U124-11
-
14,0
U112 / U114 /
U122 / U124-20/24
12,5
-
GB122
12,5
-
Tab. 5
183 (252,5)
zpátečka zásobníku G¾
HT70/(HT110)
196(218)
Rozměry k obr. 8 (v mm)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
8
HT70/(HT110)
Zkratka
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Rozměry
2.4
2
Vnější rozměry HT70/HT110 vedle
sebe
480
410
410
E
Amin
min.
100
850 700
C
700
580
100
Obr. 9
480
Fmin
850
Bmin
580
480
min. 350
100
OKFFB
Rozměry se zásobníkem HT70/HT110 montovaným vedle (OKFFB = rovina začištěné podlahy)
Kotel
Amin
Bmin
C
E
Fmin
U124-11
998
1348
810
69
200
U114/
U124-20/24
1148
1498
850
133
285
U112/
U122-20/24
1154
1504
850
133
291
U122-11
1056
1406
810
69
258
GB122
1189
1539
850
133
326
Tab. 6
Rozměry k obr. 9 (v mm)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
9
3
3
Montáž HT70 a HT110
Montáž HT70 a HT110
J Upozornění!
Montáž připojovací sady smí provádět jen
odborná firma.
Při montáži kotle a zásobníkového ohřívače
teplé užitkové vody HT70/HT110 je třeba
respektovat příslušný montážní návod.
Při montáži HT70/HT110 pod omítku nad sebou nebo
vedle sebe, nebo při montáži HT70/HT110 na omítku
vedle sebe:
! V souladu s instalačními rozměry upevnit nástěnný
držák HT70/HT110.
Při montáži HT70/HT110 na omítku nad sebou:
! Podle příslušného montážního návodu upevnit
montážní rám HT70/HT110.
A Nebezpečí!
Zařízení odpojit od sítě.
Kotel nesmí být při montáži připojovací sady
naplněn vodou.
! Zásobníkový ohřívač TUV HT70/HT110 zavěsit do
nástěnného držáku popř. na montážní rám.
! Před započetím montáže zkontrolovat na
zásobníkovém ohřívači TUV těsnicí plochy
u nátrubků pro připojení potrubí na případné
poškození.
Kotel
7
Kotel
1
9
7
6
6
AS
AS
6
AB EK
HT70
(HT110)
HT70
(HT110)
Obr. 10 Montáž pod omítku HT70/HT110 nad sebou, přípojky AB, EK a AS, (ozn. viz tab. 4)
HT70 vlevo
(HT110)
6
HT70
(HT110)
Kotel
AB EK
6
AB, EK
6
7
9
7
1
AS
AS
Obr. 11 Montáž pod omítku HT70/HT110 vedle sebe, přípojky AB, EK a AS, (ozn. viz tab. 4)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
10
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Montáž HT70 a HT110
3
HT70 vlevo
(HT110 vlevo)
HT70
(HT110)
AB
6
6
7
Přípojky
dodá stavba
7
Obr. 12
AB
Montáž na omítku HT70/HT110 vedle sebe, přípojka AB (ozn. viz tab. 4)
HT70 vlevo
(HT110 vlevo)
HT70
(HT110)
EK
EK
1
6
6
7
9
5
4
Obr. 13 Montáž na omítku HT70/HT110 vedle sebe, přípojka EK (ozn. viz tab. 4)
Kotel
Kotel
7
1
9
7
6
6
AB EK
AS Přípojky
dodá stavba
HT70
(HT110)
6
AB / EK
HT70
(HT110)
Obr. 14 Montáž na omítku HT70/HT110 nad sebou s montážním rámem RM 70/110 (ozn. viz tab. 4)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
11
3
3.1
Montáž HT70 a HT110
Pojistná skupina
! Nátrubek se závitem R½ x 122 s převlečnou maticí
(obr. 15, poz. 3+4) zatěsnit konopím do hrdla
studené vody.
1
2
3
4
! Pojistnou skupinu (obr. 15, poz. 1) s těsněním
(obr. 15, poz. 2) přišroubovat k nátrubku. Dát pozor
na těsnění a směr průtoku!
Obr. 15 Pojistná skupina, montáž pod omítku
1
2
3
4
Obr. 16 Pojistná skupina, montáž na omítku při níže
zavěšeném zásobníku
3.2
Redukční ventil U-DM
(na objednávku)
Redukční ventil (obr. 17, poz. 10) se namontuje na místo
nátrubku se závitem délky 122 mm (obr. 16, poz. 4) před
pojistnou skupinu (obr. 17, poz. 1).
Na vstupní straně se použije převlečná matice (obr. 16,
poz. 3) pojistné skupiny.
! Krátký nátrubek se závitem (obr. 17, poz. 12)
s převlečnou maticí (obr. 16, poz. 3) pojistné skupiny
zatěsnit do hrdla studené vody.
1
2
10
12
11
3
! Redukční ventil s převlečnou maticí (obr. 17, poz. 10)
přišroubovat ke krátkému nátrubku (obr. 17, poz. 12).
! Pojistnou skupinu (obr. 17, poz. 1) spojit s redukčním
ventilem. Dát pozor na těsnění a směr průtoku!
Obr. 17 Redukční ventil U-DM
(montáž pod omítku jako příklad)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
12
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Montáž HT70 a HT110
3.3
3
Připojovací šroubení k oběhovému
čerpadlu (na objednávku)
! Vyšroubovat horní zátku z plastu na zpětném
a uzavíracím ventilu (obr. 18, poz. 1).
! Matici (obr. 18, poz. 13) nasadit utěsněně na
redukční vsuvku G¼ (obr. 18, poz. 14).
! Redukční vsuvku G¼ (obr. 18, poz. 14) přišroubovat
těsně k horní přípojce.
! Koleno (obr. 18, poz. 16) připájet k oběhovému
potrubí (obr. 18, poz. 17).
17
16
15
14
13
2
3
4
1
! Redukční vsuvku (obr. 18, poz. 14) s maticí (obr. 18,
poz. 13) a těsněním (obr. 18, poz. 15) přišroubovat
ke kolenu (obr. 18, poz. 16).
Obr. 18 Připojovací šroubení k oběhovému čerpadlu
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
13
3
Montáž HT70 a HT110
3.4
Montáž S-Flex nad sebou
3.4.1
Vlnovcová hadice pro studenou vodu
! Prodloužení G¾ (obr. 19, poz. 6) přišroubovat
a konopím utěsnit k vstupnímu hrdlu studené vody
(EK) zásobníku.
! Krátkou, předem ohnutou vlnovcovou hadicí
(obr. 19, poz. 9) s těsněním (obr. 1, poz. 2), propojit
pojistnou skupinu (obr. 19, poz. 1) s prodloužením
(obr. 19, poz. 6) vstupního hrdla studené vody (EK)
do zásobníku.
9
1
6
EK
! Všechny šroubové spoje pevně utáhnout
a zkontrolovat na těsnost.
Obr. 19 Připojení studené vody
3.4.2
Vlnovcová hadice pro TUV
! Prodloužení G¾ (obr. 20, poz. 6) přišroubovat
a konopím utěsnit k výstupnímu hrdlu TUV (AB).
! Redukční dvojitou vsuvku G¾ x R 1/2 (obr. 1, poz. 8)
přišroubovat a konopím utěsnit k hrdlu ve stěně.
! Dlouhou vlnovcovou hadicí (obr. 20, poz. 7)
s těsněním (obr. 1, poz. 2), propojit redukční dvojitou
vsuvku (obr. 1, poz. 8) s prodloužením (obr. 20,
poz. 6) výstupního hrdla TUV (AB) ze zásobníku.
J Upozornění!
Krátkou i dlouhou vlnovcovou hadici lze ohýbat.
7
6
AB
A Pozor!
Všechny šroubové spoje pevně utáhnout.
Obr. 20 Připojení TUV
3.4.3
Nálevka se sifonem (na objednávku)
! Připojovací šroubení nálevky se sifonem namontovat
k odpadnímu potrubí.
! Nálevku se sifonem montovat s rozetou.
! Odpadní potrubí přišroubovat k pojistnému ventilu.
Obr. 21 Nálevka se sifonem (montáž pod omítku jako příklad)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
14
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Montáž HT70 a HT110
3.5
Montáž S-Flex vedle sebe
3.5.1
Vlnovcová hadice pro studenou vodu
3
! Prodloužení G¾ (obr. 22, poz. 6) přišroubovat
a konopím utěsnit k vstupnímu hrdlu studené vody
(EK) zásobníku.
EK
! Krátkou vlnovcovou hadicí (obr. 22, poz. 9)
s těsněním propojit pojistnou skupinu (obr. 22,
poz. 1) s prodloužením vstupního hrdla studené vody
(EK) do zásobníku.
6
A Pozor!
Všechny šroubové spoje pevně utáhnout
a zkontrolovat na těsnost.
9
1
Obr. 22 Připojení studené vody (montáž pod omítku a HT70/
HT110 vedle sebe jako příklad)
3.5.2
Vlnovcová hadice pro TUV
! Prodloužení G¾ (obr. 23, poz. 6) přišroubovat
a konopím utěsnit k výstupnímu hrdlu TUV (AB).
! Redukční dvojitou vsuvku G¾ x R½ (obr. 1, poz. 8)
přišroubovat a konopím utěsnit k hrdlu ve stěně.
! Dlouhou vlnovcovou hadicí (obr. 23, poz. 7)
s těsněním propojit redukční vsuvku (obr. 1, poz. 8)
s prodloužením (obr. 23, poz. 6) výstupního hrdla
TUV (AB) ze zásobníku.
A Pozor!
Všechny šroubové spoje pevně utáhnout
a zkontrolovat na těsnost.
3.5.3
6
AB
7
Nálevka se sifonem (na objednávku)
! Připojovací šroubení nálevky se sifonem namontovat
k odpadnímu potrubí.
! Nálevku se sifonem montovat s rozetou.
Obr. 23 Připojení TUV (montáž pod omítku a HT70/HT110
vedle sebe jako příklad)
Kotel
HT70/(HT110)
Obr. 24 Nálevka se sifonem (montáž pod omítku a HT70/HT110 vedle sebe jako příklad)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
15
3
Montáž HT70 a HT110
3.6
Montáž na omítku S-Flex vedle sebe
3.6.1
Vlnovcová hadice pro studenou vodu
! Prodloužení G¾ (obr. 25, poz. 6) přišroubovat
a konopím utěsnit k vstupnímu hrdlu studené vody
(EK) zásobníku.
EK
! Krátkou vlnovcovou hadicí (obr. 25, poz. 9)
s těsněním přišroubovat k prodloužení hrdla (EK)
zásobníku.
161
6
9
Obr. 25 Přípojka studené vody
3.6.2
Pojistná skupina
! Pojistnou skupinu (obr. 26, poz. 1) přišroubovat ke
krátké vlnovcové hadici (obr. 26, poz. 7) s těsněním
(přípojka studené vody).
! Oblouk s převlečnou maticí (obr. 26, poz. 5)
a s těsněním přišroubovat k pojistné skupině.
EK
6
! Nátrubek se závitem R 1/2 x 122 s převlečnou maticí
(obr. 26, poz. 3+4) připevnit k přípojce studené vody.
1
7
! Nátrubek se závitem (obr. 26, poz. 4) s těsněním
(obr. 1, poz. 2) a převlečnou maticí (obr. 26, poz. 3)
přišroubovat k oblouku (obr. 26, poz. 5).
5
3
! Všechna šroubení pevně utáhnout a zkontrolovat
na těsnost.
4
Obr. 26 Pojistná skupina
3.6.3
Redukční ventil U-DM (na objednávku)
Redukční ventil (obr. 27, poz. 10) se namontuje na místo
nátrubku se závitem délky 122 mm (obr. 26, poz. 4) před
pojistnou skupinu (obr. 27, poz. 1).
Na vstupní straně se použije převlečná matice (obr. 26,
poz. 3) pojistné skupiny.
! Redukční ventil s převlečnou maticí (obr. 27, poz. 10)
a těsněním (obr. 27, poz. 2) přišroubovat k oblouku
(obr. 27, poz. 5).
1
2
5
! Nátrubek se závitem a převlečnou maticí (obr. 27,
poz. 12) zatěsnit do hrdla studené vody.
10
! Krátký nátrubek se závitem (obr. 27, poz. 12)
s převlečnou maticí (obr. 27, poz. 3) a těsněním
(obr. 27, poz. 2) přišroubovat k redukčnímu ventilu.
! Všechna šroubení pevně utáhnout a zkontrolovat na
těsnost.
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
16
2
11
12
3
Obr. 27 Redukční ventil U-DM
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Rozměry k zásobníku S120
4
4
Rozměry k zásobníku S120
4.1
Přípojky hydrauliky k S120
Kotel
Kotel
50
VK, RK
AB, EK
AS
AB, EK
AS
38
RS,VS
AB, EK
AB, EK
RS,VS
321
321
(65)
(60 - 65)
Obr. 28 Rozměry přípojek hydrauliky, boční pohled, montáž na omítku a pod omítku
Zkratka
Popis
GAS
přípojka plynu R½
AB
výstup TUV R½
EK
vstup studené vody R½
VK
výstup z kotle R¾
RK
zpátečka do kotle R¾
AS
odtok pro pojistný ventil R1
VS
vstup do zásobníku G¾
RS
zpátečka zásobníku G¾
Tab. 7
Kotel
Zkratky
Kotel
A
B
C
U122/U124-11
U112/U114
-
14,0
213,5
U122/U124-20/24
12,5
-
240
GB122
12,5
-
240
Tab. 8
46
Zásobník S120
Rozměry k obr. 29 (v mm)
Obr. 29 Rozměry přípojek hydrauliky, pohled zepředu
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
17
4
4.2
Rozměry k zásobníku S120
Vnější rozměry S120
Výšku zásobníku lze nastavit stavěcími šrouby jeho
nohou.
Fmin
Amin
480
D
E
C
Bmin
Ø512
min.
100
956
11721202
15-25
OKFFB
Obr. 30 Vnější rozměry S120
(OKFFB = rovina začištěné podlahy)
Kotel
Amin
Bmin
C
D
E
Fmin
U124-11
998
2170 - 2200
183,5 - 213,5
810
755,0
200
U114/
U124-20/24
1148
2320 - 2350
210 - 240
850
845,5
285
U112
U122-20/24
1154
2326 - 2356
210 - 240
850
845,5
291
U122-11
1056
2228 - 2258
183,5 - 213,5
810
755,0
258
GB122
1189
2361 - 2391
210 - 240
850
845,5
326
Tab. 9
Vnější rozměry S120 k obr. 30 (v mm)
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
18
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Montáž S120
5
5
Montáž S120
J Upozornění!
Montáž připojovací sady smí provádět jen
odborná firma.
Při montáži kotle a zásobníkového ohřívače
TUV S120 je třeba respektovat příslušné
montážní návody.
A Nebezpečí!
Zařízení odpojit od sítě.
Kotel nesmí být při montáži připojovací sady
naplněn vodou.
! Při dodatečné montáži připojovací sady zařízení
vyprázdnit.
! Před započetím montáže zkontrolovat na
zásobníkovém ohřívači těsnicí plochy u nátrubků pro
připojení potrubí na případné poškození.
5.1
Pojistná skupina
Obr. 31 Montovaná připojovací sada (montáž pod omítku
jako příklad), zkratky viz tab. 7
! Nátrubek se závitem R½ x 122 s převlečnou maticí
(obr. 32, poz. 3+4) zatěsnit konopím do hrdla
studené vody.
1
2
3
4
! Pojistnou skupinu (obr. 32, poz. 1) s těsněním
(obr. 32, poz. 2) přišroubovat k nátrubku se závitem.
Dát pozor na těsnění a směr průtoku!
Obr. 32 Pojistná skupina, montáž pod omítku
1
2
3
4
Obr. 33 Pojistná skupina, montáž na omítku
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
19
5
5.2
Montáž S120
Připojovací šroubení k oběhovému
čerpadlu (na objednávku)
! Vyšroubovat horní zátku z plastu na zpětném
a uzavíracím ventilu (obr. 34, poz. 1).
! Matici (obr. 34, poz. 13) nasadit utěsněně na
redukční vsuvku G¼ (obr. 34, poz. 14).
! Redukční vsuvku (obr. 34, poz. 14) těsně
přišroubovat k horní přípojce.
! Koleno (obr. 34, poz. 16) připájet k oběhovému
potrubí (obr. 34, poz. 17).
17
16
15
14
13
2
3
4
1
! Redukční vsuvku (obr. 34, poz. 14) s maticí (obr. 34,
poz. 13) a těsněním (obr. 34, poz. 15) přišroubovat
ke kolenu (obr. 34, poz. 16).
Obr. 34 Připojovací šroubení k oběhovému čerpadlu
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
20
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Montáž S120
5.3
5
Redukční ventil U-DM
(na objednávku)
Redukční ventil (obr. 35, poz. 10) se namontuje na místo
nátrubku se závitem délky 122 mm (obr. 34, poz. 4)
před pojistnou skupinu (obr. 35, poz. 1).
Na vstupní straně se použije převlečná matice (obr. 34,
poz. 3) pojistné skupiny.
! Krátký nátrubek se závitem s převlečnou maticí
(obr. 35, poz. 12) zatěsnit do hrdla studené vody.
! Nátrubek se závitem (obr. 35, pos. 12) s převlečnou
maticí (obr. 35, poz. 3) a těsněním (obr. 35, poz. 2)
přišroubovat k redukčnímu ventilu.
1
2
11 12
10
3
! Redukční ventil s převlečnou maticí (obr. 35, poz. 10)
a těsněním (obr. 35, poz.2) přišroubovat k pojistné
skupině (obr. 35, poz. 1).
! Všechna šroubení pevně utáhnout a zkontrolovat na
těsnost.
5.4
Obr. 35 Redukční ventil U-DM
(montáž pod omítku jako příklad)
Vlnovcová hadice pro studenou
vodu
! Prodloužení G¾ (obr. 36, poz. 6) přišroubovat
a konopím utěsnit k vstupnímu hrdlu studené vody
EK zásobníku.
! Krátkou předem ohnutou vlnovcovou hadicí (obr. 36,
poz. 9) s těsněním (obr. 1, poz. 2) propojit pojistnou
skupinu (obr. 36, poz. 1) s prodloužením vstupního
hrdla (EK) studené vody (obr. 36, poz. 6) do
zásobníku.
9
! Všechna šroubení pevně utáhnout a zkontrolovat na
těsnost.
EK
1
6
Obr. 36 Připojení studené vody
5.5
Vlnovcová hadice pro TUV
! Prodloužení G¾ (obr. 37, poz. 6) přišroubovat
a konopím utěsnit k výstupnímu hrdlu TUV (AB).
! Redukční vsuvku dvojitou G¾ x R½ (obr. 1, poz. 8)
přišroubovat a konopím utěsnit k hrdlu ve stěně.
! Dlouhou vlnovcovou hadicí (obr. 37, poz. 7)
s těsněním (obr. 1, poz. 2) propojit redukční vsuvku
(obr. 1, poz. 8) s prodloužením výstupního hrdla
(obr. 37, poz. 6) TUV (AB) ze zásobníku.
J Upozornění!
Krátkou i dlouhou vlnovcovou hadici lze ohýbat.
A Pozor!
Všechny šroubové spoje pevně utáhnout
a zkontrolovat na těsnost.
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
7
6
AB
Obr. 37 Připojení TUV
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
21
5
5.6
Montáž S120
Nálevka se sifonem
(na objednávku)
! Připojovací šroubení nálevky se sifonem (obr. 38,
poz. 1) namontovat k odpadnímu potrubí.
! Nálevku se sifonem montovat s rozetou.
! Přišroubovat odpadní potrubí k pojistnému ventilu.
! U zásobníkového ohřívače S120 zkrátit nálevku se
sifonem o rozměr:
x = cca 25 mm při montáži pod omítku
x = cca 60 mm při montáži na omítku (obr. 39).
1
Obr. 38 Nálevka se sifonem (montáž pod omítku jako příklad)
Obr. 39 Nálevka se sifonem - rozměr "x"
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
22
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
Poznámky
Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha s.r.o., [email protected], http://www.buderus.cz
Návod k montáži propojovací sady S-Flex pro HT70/HT110 a S120 • Vydání 10/2000
23
Buderus, Váš spolehlivý partner.
Špičková technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu.
Buderus proto dodává kompletní program exkluzivně přes odborné topenářské firmy.
Zeptejte se jich na techniku vytápění.
Vaše odborná firma
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.
Průmyslová 372/1, Praha 10, 108 00
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

wedi Overview

wedi Overview desky wedi od tloušťky 20 mm. Pro jednoduché a rychlé upevnění stavební desky wedi se nejprve namontuje na nosný podklad svisle a přesně v líci dřevěná nebo kovová konstrukce. Maximální vzdálenost ...

Více

Buderus ceník

Buderus ceník Palivo ZP, pfiestavba na propan moÏná.

Více

MT020 Poruchový transparent

MT020 Poruchový transparent Při přivedení napětí nebo ztrátě napětí (lze konfigurovat) na alarmovém vstupu se příslušné okénko rozbliká a sepne sumární alarmové relé, které je možné použít pro řízení bzučáku nebo dalších návě...

Více

WC SPL A CHO VA ČE

WC SPL A CHO VA ČE Univerzální připojení na vodu DN 15 (1/2˝) s vestavěným rohovým ventilem Připojovací koleno z PE ø 90/90 mm s těsněním Připojovací redukce z PE ø 90/110 mm s těsněním Hloubkově nastavitelné připojo...

Více

Praktické srovnání provozu suchých a olejových - Elpro

Praktické srovnání provozu suchých a olejových - Elpro Praktické srovnání provozu suchých a olejových transformátorů SGB Po průmyslovém zavedení a stabilizaci suchých transformátorů se energetická veřejnost rozdělila na dvě skupiny. Na příznivce suchýc...

Více

údržba budov.cz - Atelier Dokument

údržba budov.cz - Atelier Dokument prostředkům, které podle zákona č. 218/2000 Sb. musí mít uloženy na účtech ČNB, a tím pádem nejsou nijak úročeny. Pro letošní rok je připraveno 300 mil. Kč, což představuje cca 2 000 žádostí pro ml...

Více

Závazná stanoviska leden - červen 2014

Závazná stanoviska leden - červen 2014 Krbová kamna na pevná paliva "Andrus" o příkonu 17,7 kW / ÚŘ, SŘ Krbová kamna na pevná paliva "Andrus" o příkonu 17,7 kW / ÚŘ, SŘ Krbová vložka na pevná paliva o příkonu do 14 kW / SŘ Krbová vložka...

Více

Rozšířená řada optických spojek 3M™ BPEO

Rozšířená řada optických spojek 3M™ BPEO velikosti. Tuto skutečnost je nutné brát na zřetel již při návrhu spojky a zvolit spojku s vhodnými porty pro vstupující kabely. Všechny porty pro ECAMy jsou na dodané ECAM SB 4-12 spojce zatěsněny...

Více