pasportizační zpráva

Komentáře

Transkript

pasportizační zpráva
PASPORTIZAČNÍ ZPRÁVA
M A G S Y , s. r . o . , J a t eč n í 5 2 3 ; 7 6 0 0 1 Z l í n ; C Z E C H R E P U B L I C
T el . : + 4 2 0 5 7 7 2 2 0 4 9 7 ; + 4 2 0 7 3 4 5 7 0 0 6 6
Fax : +420 577 019 097
e - m a i l : p ec h a l @ m a g s y . c z ; w w w . m a g s y . c z
KONTR
MPC CESSI a.s
Pro:
E-mail:
[email protected]
+421 907 956 927
Od:
Datum:
Počet stran :
Jakub Pechal
16.5.2016
14
Prosím, kontaktujte nás, jestliže jste neobdrželi všechny strany
PASPORTIZAČNÍ ZPRÁVA O STAVU MAGNETICKÝCH SEPARÁTORŮ ZE
DNE
Vážený pane Juste,
na základě provedeného měření magnetické indukce a odtrhové síly magnetických
separátorů ve Vašem závodě dne Vám posílám hodnotící souhrnnou PASPORTIZAČNÍ ZPRÁVU.
Obsahem této zprávy je změření následující veličin magnetických obvodů:
1. Magnetické indukce (Gs)
Pozn.: je měřena gaussmetrem MAGSYS s transverzální sondou S, šířka sondy 4 mm,
tloušťka sondy 0,75 mm. Měřeno s tolerancí ± 500 Gs
2. Odtrhové síly (N)
Pozn.: je měřena tenzometrem SHITO, testovací etalon průměr 10 mm, výška 20 mm. Měřeno
s tolerancí ± 10 N
Dále v této zprávě uvádíme přesné označení
místa, kde je magnetický separátor umístěn
vč. jeho označení a dalších dostupných
identifikátorů.
Naměřené
hodnoty
vyhodnotíme a uvedeme náš názor na stav
konkrétního magnetického separátoru a
stručné doporučení na opravu, servis
případně výměnu. Pasportizační zpráva
obsahuje
pouze
vypočtené
průměrné
hodnoty
magnetických
vlastností
magnetických separátorů jako celků, nikoliv
jednotlivých roštů.
V případě, že se jedná o uzavřený systém (např. automat nebo magnetické tyče) a přístup
k magnetickému jádru vyžaduje demontáž některých prvků, měříme hodnoty pouze na
krycí trubici. V případě Vašeho požadavku na podrobné měření je potřeba si vyžádat
podrobné Kontrolní měření.
Text vždy uvádíme v barvě, kterou
vyjadřujeme náš názor
ZELENÁ – HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
ORANŽOVÁ – DOPORUČUJEME VÝMĚNU
ČERVENÁ – DOPORUČUJEME OKAMŽITOU VÝMĚNU
-1-
Pozice: Linka č.1
Název výrobku: Magnetický rošt
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
9167
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
72
N
Závěr: HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
-2-
Pozice: Linka č.2
Název výrobku: Magnetické tyče
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
8863
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
72
N
Závěr: HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
-3-
Pozice: Linka č.3
Název výrobku: Magnetické tyče
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
4033
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
42
N
Závěr: DOPORUČUJEME VÝMĚNU
-4-
Pozice: Linka č.1 – Big Beg
Název výrobku: Magnetická tyč
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
3893
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
40
N
Závěr: DOPORUČUJEME VÝMĚNU
-5-
Pozice: Linka č.2 - Big Beg váha
Název výrobku: Magnetická tyč
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
4280
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
45
N
Závěr: DOPORUČUJEME VÝMĚNU
-6-
Pozice: Čistiarenský magnet Pšeničný
Název výrobku: NEUVEDENO
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
1740
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
39
N
Závěr: HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
-7-
Pozice: Čistiarenský magnet - Ražný
Název výrobku: NEUVEDENO
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
1810
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
36
N
Závěr: HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
-8-
Pozice: Čistiarenský magnet – Ráž dva
Název výrobku: NEUVEDENO
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
1990
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
68
N
Závěr: HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
-9-
Pozice: Biela čistiareň - Pšenice
Název výrobku: NEUVEDENO
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
1883
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
41
N
Závěr: HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
- 10 -
Pozice: Mlýnská váha - Ráž
Název výrobku: NEUVEDENO
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
1780
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
56
N
Závěr: HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
- 11 -
Pozice: Mlýnská váha - Pšenice
Název výrobku: NEUVEDENO
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
1513
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
35
N
Závěr: HODNOTY JSOU V POŘÁDKU
- 12 -
Pozice: Mučné hospodárstvo
Název výrobku: Magnetický rošt
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
2010
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
13
N
Závěr: DOPORUČUJEME VÝMĚNU
- 13 -
Pozice: Mikrodávkovač
Název výrobku: Magnetický rošt
Výrobní číslo: NEUVEDENO
Rok výroby: NEUVEDENO
Měření
Hodnota
Jednotka
Magnetická indukce
na jádře
NEMĚŘENO
Gs
Magnetická indukce
na plášti
2120
Gs
Odtrhová síla
na jádře
NEMĚŘENO
N
Odtrhová síla
na plášti
15
N
Závěr: DOPORUČUJEME VÝMĚNU
Zprávu vytvořil
Jakub Pechal,
MAGSY s.r.o.
- 14 -

Podobné dokumenty

pasportizační zpráva

pasportizační zpráva Dále v této zprávě uvádíme přesné označení místa, kde je magnetický separátor umístěn vč. jeho označení a dalších dostupných identifikátorů. Naměřené hodnoty vyhodnotíme a uvedeme náš názor na stav...

Více

KOMERČNÍ ZPRÁVA O MĚŘENÍ

KOMERČNÍ ZPRÁVA O MĚŘENÍ tloušťka sondy 0,75 mm. Měřeno s tolerancí ± 500 Gs

Více

kontrolní měření magnetických separátorů

kontrolní měření magnetických separátorů M A G S Y , s. r . o . , J a t eč n í 5 2 3 ; 7 6 0 0 1 Z l í n ; C Z E C H R E P U B L I C T el . : + 4 2 0 5 7 7 2 2 0 4 9 7 ; + 4 2 0 7 3 0 1 5 1 2 6 3 Fax : +420 577 019 097 e - m a i l : k o z...

Více

1 - KONTROLNÍ MĚŘENÍ MAGNETICKÝCH SEPARÁTORŮ

1 - KONTROLNÍ MĚŘENÍ MAGNETICKÝCH SEPARÁTORŮ Separátor M8 – Mlýn: Typ separátoru: Magnetický separátor výsuvný s manuálním čištěním Označení: MSV 150/5 VVM, v.č. 053, r.v. 2012, zak.č. 12-344, 50208 Použité magnety: neodymové NdFeB magnety M...

Více

Kompletní obchodní podmínky

Kompletní obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek. Obchodní podmínky vydány dne 21. 4. 2016

Více

Výroční zpráva HBZS Most za rok 2012

Výroční zpráva HBZS Most za rok 2012 Velký důraz, kromě nezbytných morálních a fyzických schopností všech záchranářů, je kladen také na pestrost a maximální množství odborných způsobilostí každého jednotlivého záchranáře. To je předpo...

Více

podzim 2013 - MJM Litovel, as

podzim 2013 - MJM Litovel, as - to zpravidla neprospívá nikomu, výrobcům, dodavatelům ani spotřebitelům ... Přesto několik posledních let nás nutí přijmout je jako realitu. Základní filosofií naší práce vždy bylo nabízet něco nav...

Více

podzim / zima 2012

podzim / zima 2012 Dej kobylám ovsa

Více