Expresní kotva EXA

Komentáře

Transkript

Expresní kotva EXA
95
Expresní kotva EXA
přehled
EXA expresní kotva
pozinkovaná ocel
Ocelové kotvy
Vhodná pro:
▪ tlačený beton C20/25
až C50/60
Pro upevnění:
▪ dřevěných a ocelových
konstrukcí
▪ do max. zatížení 25 kN
v tahu
EXA expresní kotva
nerez ocel A4
EXA-GS expresní
kotva s velkou
podložkou DIN 440
EXA K expresní kotva
pozinkovaná ocel,
zkrácená verze
popis
▪Expresní kotva pro průvlečnou montáž, třída pevnosti ocele 5.8.
▪Provedení v nerez oceli A4 a žárově pozinkovaná verze pro venkovní použití a do vlhka.
▪ Záruka max. využití pevnosti základového materiálu.
▪ Pro dřevěné konstrukce použijte EXA-GS s velkou podložkou
podle DIN 440.
▪ Dvě rozpěrná pouzdra z nerez oceli.
▪ Vrtání 1:1.
▪ Rychlá a snadná montáž.
▪ Vedení svorníku v ose vývrtu.
▪ Kontrola kvality kotvení momentovým klíčem.
▪Varianta s povrchovou úpravou žárovým zinkováním (fvz).
montáž
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
Tipy pro montáž
▪ Před zaražením musí být šestihranná matice umístěna
do optimální pozice pro montáž (svorníková kotva vystupuje
asi o 2 - 3 mm).
▪ Pro sériovou montáž doporučujeme montážní přípravek
pro svorníkovou kotvu FABS (viz str. 90), který zkracuje dobu
montáže.
TechniCKÉ ÚDAJE
typ
EXA M 6 K
EXA M 8 K
EXA M 10 K
typ
katalogové
číslo
průměr
vrtání
M
hloubka vrtání
podložka - (vnější průměr
skrz připevňovaný díl
x tloušťka)
tfix
[mm]
[mm]
h0
[mm]
[mm]
6
8
10
M6
M8
M 10
5
5
5
40
50
60
45
50
55
12 x 1,6
16 x 1,6
20 x 2
katalogové
číslo
průměr
vrtání
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
celková délka
kotvy
[mm]
750
751
752
8154
8155
8168
8156
8157
8158
8161
8162
8163
8164
8165
maximální tloušťka
připevňovaného dílu
do
[mm]
■ ETA
EXA 12/85 GS
EXA 12/105 GS
EXA 12/125 GS
EXA 12/145 GS
EXA 12/170 GS
EXA 12/250 GS
EXA 16/75 GS
EXA 16/100 GS
EXA 16/130 GS
EXA 16/170 GS
EXA 16/200 GS
závit
l
závit
maximální tloušťka
připevňovaného dílu
celková délka
kotvy
M
[mm]
tfix
[mm]
[mm]
h0
[mm]
[mm]
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
85
105
125
145
170
250
75
100
130
170
200
186
206
226
246
268
350
198
223
253
293
323
175
195
215
235
250
342
185
210
240
280
310
44 x 4
44 x 4
44 x 4
44 x 4
44 x 4
44 x 4
50 x 5
50 x 5
50 x 5
50 x 5
50 x 5
viz str. 23 - 28.
100
100
50
hloubka vrtání
podložka - (vnější průměr počet kusů
skrz připevňovaný díl
x tloušťka)
v balení
do
[mm]
Požární ODOLNOST
KOTEV A HMOŽDINEK
l
počet kusů
v balení
KORoze
Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 23.
25
25
25
25
25
25
20
20
20
10
10
96
OCELOVÉ kotvy
Expresní kotva EXA
Technické údaje
Ocelové kotvy
typ
katalogové katalogové katalogové
číslo
číslo
číslo
průměr
vrtání
nerez ocel žárově poz. ■ ETA
gvz
EXA 6/5
EXA 6/10
EXA 6/40
EXA 8/5
EXA 8/15
EXA 8/28
EXA 8/55
EXA 8/100
EXA 10/5
EXA 10/15
EXA 10/45
EXA 10/90
EXA 10/140
EXA 10/160
EXA 12/5
EXA 12/15
EXA 12/35
EXA 12/55
EXA 12/85
EXA 12/105
EXA 12/125
EXA 12/145
EXA 12/160
EXA 16/10
EXA 16/30
EXA 16/75
EXA 16/100
EXA 16/130
EXA 16/170
EXA 16/200
EXA 20/10
EXA 20/25
EXA 20/80
EXA 20/220
EXA 24/40
7172
7661
7662
7174
7663
8500
7664
7665
7176
7666
7667
7668
3337
3338
7179
7669
7660
7670
7671
7672
7697
7673
3339
8466
7674
7675
7676
7677
7680
7678
3619
7184
3620
7679
3621
A4
8090
8060
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8095
8096
8097
fvz
8562
8563
8565
8570
8571
8572
8573
8575
8580
8581
8583
8585
8587
8589
8591
8592
8593
8594
8599
8601
8603
8604
8606
8609
8611
8613
8617
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
závit
M
maximální tloušťka celková délka
hloubka vrtání podložka - (vnější průměr počet kusů
připevňovaného dílu
kotvy
skrz připevňovaný díl
x tloušťka)
v balení
do
[mm]
[mm]
tfix
[mm]
[mm]
l
h0
[mm]
[mm]
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
24
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 20
M 20
M 20
M 20
M 24
5
10
40
5
15
28
55
100
5
15
45
90
140
160
5
15
35
55
85
105
125
145
160
10
30
75
100
130
170
200
10
25
80
220
40
50
70
100
60
85
98
125
170
70
92
122
167
217
237
80
116
136
156
186
206
226
246
261
110
153
198
223
253
293
323
130
175
230
370
250
50
70
100
60
80
95
120
165
65
85
115
160
210
230
75
105
125
145
175
195
215
235
250
100
140
185
210
240
280
310
110
155
210
350
230
12 x 1,6
12 x 1,6
12 x 1,6
16 x 1,6
16 x 1,6
16 x 1,6
16 x 1,6
16 x 1,6
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
24 x 2,5
24 x 2,5
24 x 2,5
24 x 2,5
24 x 2,5
24 x 2,5
24 x 2,5
24 x 2,5
24 x 2,5
30 x 3
30 x 3
30 x 3
30 x 3
30 x 3
30 x 3
30 x 3
37 x 3
37 x 3
37 x 3
37 x 3
44 x 4
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
10
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
ZATÍŽENÍ
Garantovaná zatížení1) kotvy v betonu bez trhlin B252) resp. C20/25.
Při dimenzování je nutno respektovat celé schválení ETA-00/0004.
Garantovaná zatížení kotvy EXA-K v tlačené zóně
betonu C20/25
typ kotvy
EXA M 8 EXA M 10 EXA M 12 EXA M 16 EXA M 20
kotevní hloubka
hef [mm]
47
49
67
85
103
garantovaná tahová zatížení v betonu bez trhlin B25
Nzul [kN]
4,08
6,35
9,91
16,67
24,71
garantovaná střihová zatížení v betonu bez trhlin B2
Vzul [kN]
6,19
8,11
10,95
27,81
40,89
garantovaný ohybový moment Mzul
Mzul [Nm] 12,86
23,80
40,47
99,78
194,66
rozměry stavebního dílu a montážní údaje
osová vzdálenost
scr,N [mm]
141
147
201
255
309
okrajová vzdálenost
ccr,N [mm]
71
74
101
128
155
minimální osová vzdálenost 3)
smin [mm]
45
50
75
85
105
pro c ≧
60
85
90
145
170
cmin [mm]
40
65
90
90
100
minimální okrajová vzdálenost 3)
pro s ≧
100
100
75
145
170
minimální tloušťka stavebního dílu hmin [mm]
100
100
135
170
205
průměr vyvrtané díry
d0 [mm]
8
10
12
16
20
utahovací moment
Tinst [Nm]
14
45
65
110
230
typ kotvy
kotevní hloubka
garantovaná zatížení jedné kotvy
v tahu
ve smyku
garantovaný ohybový moment
montážní údaje
průměr vyvrtané díry
hloubka vyvrtané díry
minimální tloušťka stavebního dílu
otvor v připevňované součásti
utahovací moment
hef [mm]
EXA
M6K
24
EXA
M8K
28
EXA
M 10 K
30
Nzul [kN]
Vzul [kN]
[Nm]
1,5
1,6
4,7
2,1
2,8
11,2
3,0
4,0
22,4
d0 [mm]
h1 [mm]
hmin [mm]
df [mm]
Tinst [Nm]
6
40
70
≦7
6
8
45
90
≦9
15
10
50
100
≦ 12
30
Upozornění: Se softwarem pro dimenzování COMPUFIX můžete využít celou využitelnou kapacitu zatížení rychlých kotev Upat EXA firmy fischer a můžete provádět dimenzování s individuálním vlivem okrajů.
1)
Dle podmínek v certifikátu je bezpečnostní součinitel pro ocel min 1,4. Detaily v příslušném ETA reportu. Při dimenzování tahových a smykových zatížení a při vlivu okraje prosím dodržujte postup dle metody A (ETAG příloha C).
2)
3)
U betonů vyšších pevností jsou možné až o 55 % vyšší hodnoty nosnosti.
Při současném snížení zatížení.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: [email protected]; 603 515 164; 739 587 040; 739 345 249.
základNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 22.

Podobné dokumenty

Ocelové kotvy

Ocelové kotvy nachází ve střihové spáře na povrchu betonu. U typů hmoždinek při maximální tloušťce nástavbového dílu tfix,max ≤ 50 mm lze vycházet z toho, že se střihová spára nachází v oblasti dříku, když skute...

Více

Katalog Fischer 2011 - narex

Katalog Fischer 2011 - narex Velikost zatížení upevňovacího prvku závisí především na pevnosti betonu v tlaku. Třída betonu dle našich stavebních norem je udávaná v pevnosti na válci či krychli v Mpa. K označení se používá B –...

Více

Fasádní a rámové hmoždinky

Fasádní a rámové hmoždinky FUR 8 x 80 T FUR 8 x 100 T FUR 8 x 120 T FUR 10 x 80 T FUR 10 x 100 T FUR 10 x 115 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 185 T FUR 10 x 200 T FUR 10 x 230 T FUR 14 x 100 T FUR 14 x 140 T FUR 14 ...

Více

Hmoždinka pro pórobeton GB

Hmoždinka pro pórobeton GB Ø x ls 10 x 95 10 x 105 10 x 140 10 x 165 10 x 190 10 x 205 10 x 235 10 x 265 10 x 295 10 x 325 10 x 365

Více

Klínové spoje

Klínové spoje s nábojem za účelem přenosu rotačního pohybu. Klín má v podélném směru úkos a zaráží se ve směru osy hřídele mezi hřídel a náboj. Po zaražení klínu vznikne tlaková síla působící ve stykových plochá...

Více