Rodiny Milčáků v Brutovcích

Komentáře

Transkript

Rodiny Milčáků v Brutovcích
Ondřej MILČÁK
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Andreas MILCSAK]
Rodiče
Štefan MILČÁK (* okolo 1704, † 1777)
? FABULKOVÁ
* okolo 1757
† 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let)
†
†
10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let)
Svědci
Jan VOJTKO
Řehoř KRIVECSKÝ
†
Anna
Rodiče
Štefan SALAJ (* okolo 1719, † 1804)
Anna (* okolo 1732, † 1829)
Kmotři
Josef GOMBAJI
Clara HORVÁTOVÁ
Alžběta
Josef
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Přestože
se narození Ondřeje Milčáka nepodařilo doložit žádnými záznamy z matriky, považujeme za jeho otce
Štefana Milčáka, který je nejstarším nalezeným Milčákem
z Brutovců. Přibližné datum narození lze pak dopočítat ze záznamu o jeho úmrtí dne 13.3.1829. Ten uvádí, že mu bylo 72 let.
Ondřej se přibližně ve svých 22 letech oženil dne 10.10.1779
s Annou Salajovou, dcerou Štefana a Anny Salajových.
†
Kmotři
Ondřej BERNAT
Clara HORVÁTOVÁ (varhaník)
* 23.3.1785 Brutovce
† 10.5.1785 Brutovce
Zhruba rok po svatbě, 26.9.1780, se jim narodila dcera Anna.
Ta se dne 17.11.1800 provdala za Michala Biroščáka (syn
Matiáše a Marie). Z archivních záznamů se podařilo dohledat, že
společně měli pět potomků.
provdala se roku 1809 za Ondřeje DUGAŠE z Vyšného Slavkova
Kmotři
Ondřej BERNAT
Clara HORVÁTOVÁ
Michal
* 30.1.1788 Brutovce
† 17.12.1788 Brutovce
†
Kmotři
Ondřej BERNAT
Clara HORVÁTOVÁ (pozn. „Nobility virgo“)
Alžběta
* 15.1.1791 Brutovce
†
Jan
* 23.5.1794 Brutovce
† 22.4.1855 Brutovce 16
Kmotři
Michal POPOVIČ
Alžběta KAŠČÁKOVÁ
můj prapraprapradědeček
Kmotři
Michal POPOVIČ
Clara HORVÁTOVÁ PYURIKOVIČOVÁ
v roce 1796
Marie HRICZKOVÁ
[Marie HRICZKO]
* okolo 1766
† 15.5.1836 Brutovce (zhruba 70 let)
provdala se roku 1796 za Jana MALYŇÁKA
Kmotři
Michal POPOVIČ
žena Marie
Michal
* 10.4.1803 Brutovce
† 28.3.1870 Brutovce 79
†
†
Kmotři
Jan NEDECZKY
Clara HORVÁTOVÁ
* 30.10.1782 Brutovce
† 5.10.1785 Brutovce
* 1.5.1797 Brutovce
†
†
rodina Ondřeje MILČÁKA
provdala se roku 1800 za Michala BIROŠČÁKA
* 26.9.1780 Brutovce
†
Marie
†
†
†
[Anna SZALAJI]
* okolo 1752
† 3.4.1796 Brutovce (zhruba 44 let)
* 14.4.1786 Brutovce
†
†
†
Anna SALAJOVÁ
Marie
†
†
Kmotři
Michal FEDAK
Marie MIŠENKOVÁ
Rok 1785 byl pro Ondřeje a Annu velmi smutný. V říjnu tohoto
roku jim zemřela dcera Alžběta (byly jí 3 roky) a syn Josef, který
zemřel v květnu, tj. necelé dva měsíce po narození.
Dalším potomkem byla dcera Marie, narozena 14.4.1786.
Ve svých 23 letech se provdala dne 13.11.1809 za Ondřeje Dugaše
z Vyšného Slavkova. Záznamy z Brutovců potom již Marii neuvádí
a proto se domníváme, že se odstěhovala do Vyšného Slavkova.
V pořadí pátým potomkem byl Michal. Bohužel zemřel necelý rok
po svém narození.
Dne 15.1.1791 se narodila dcera Alžběta. Její osud nám není přesně znám. Záznam o svatbě z roku 1814 uvádí její jméno, avšak její
stáří je uvedeno dosti nepřesně a spíše odpovídá její mladší sestře
Marii. Pravděpodobně se tak jedná o chybu v zápisu, čemuž nasvědčuje i fakt, že u dětí narozených z tého svatby je již jako matka uváděna Marie.
V roce 1794 se Ondřejovi a Anně narodil syn Jan (23.5.1794).
Z hlediska pokračování a rozšíření rodu Milčáků z Brutovců se jedná o klíčovou osobu. Ve dvou letech mu zemřela matka (3.4.1796)
a otec Ondřej se musel znovu oženit.
Ján se oženil dne 16.11.1818 s Marií Biroščákovou, dcerou
Pavla a Marie. Ze záznamů lze vypátrat, že Marie byla neteř Michala
Biroščáka (Michal a Pavel byli bratři). Vzniklo tak zajímavé propojení dvou generací Milčáků a Biroščáků.
Ján a Marie měli spolu osm dětí, z nichž tři syny, kteří dále prozšíli
rod Milčáků. Ján zemřel v 61 letech (22.4.1855) a jeho žena o 12
let později (21.3.1867).
Poté, co 3.4.1796 zemřela Ondřejova žena Anna Salajová, musel
Ondřej svým dětem Anně (16 let), Marii (10 let), Alžbětě (5 let)
a Janovi (2 roky) obstarat novou matku. Proto nedlouho po
smrti Anny (odhadujeme max. měsíc či dva) se oženil s Marií
Hriczkovou. Záznam o jejich svatbě nebyl nalezen a domníváme se tedy, že nevěsta nepocházela z Brutovců. Z jejího záznamu
o úmrtí (15.5.1836) vyplývá, že se narodila kolem roku 1766 a tedy
v době svatby ji bylo kolem 30 let (možná byla také vdova).
Na svatbu v roce 1796 ukazuje i narození jejich dcery Marie začátkem května následujícího roku, přesně 1.5.1797. Ta se provdala 21.11.1814 za Jana Maliňáka, syna Jana a Kateřiny. V záznamu
je sice uvedeno jméno její starší, nevlastní sestry Alžběty, ale nejspíše jde o chybu. Marie a Jan spolu měli přinejmenším sedm dětí.
Posledním doloženým Ondřejovým potomkem je syn Michal. Narodil se 10.4.1803. Podařilo se zjistit, že byl mlynář - zda mlýn
vlastnil či v něm pouze pracoval již nevíme.
V jeho dalších záznamech byla nalezena jedna nesrovnalost - jedná se o jeho manželku. Michal se dle záznamu oženil 24.2.1827
s Alžbětou Mišenkovou, avšak u narození jeho tří dětí je uvedena Alžběta Popovičová. Tato druhá větev Milčáků se bohužel příliš nerozrostla.
Ondřej Milčák zemřel 13.3.1829 a dočkal se několika vnoučat.
Mezi nimi například i Michala (8.5.1824, otec Jan), mého praprapradědečka.
Jan MILČÁK
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Joannes MILCSAK]
Rodiče
Ondřej MILČÁK (* okolo 1757, † 1829)
Marie SALAYOVÁ (* okolo 1752, † 1796)
* 23.5.1794 Brutovce
† 22.4.1855 (61 let)
†
†
16.11.1818 Brutovce (ženich 24 let, nevěsta 21 let)
(v záznamu: ženich 22 let, nevěsta 21 let)
Svědci
Pavel MIHELKO
Jan MALIŇÁK
†
†
†
†
†
Marie BIROŠČÁKOVÁ
* 30.1.1797 Brutovce
† 21.3.1867 Brutovce 14 (70 let)
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
[Mária BIRESS]
Rodiče
Pavel BIROŠČÁK (* okolo 1773)
Marie KAŠTIAKOVÁ
Marie
rodina Jana MILČÁKA
provdala se roku 1843 za Michala TARBAYE
Kmotři
Jiří ŽILKA
Anna ŽILKOVÁ
* 29.12.1819 Brutovce
†
Michal
starší bratři Josef a Michal zemřeli nedlouho po svém narození.
Jan se narodil 23.5.1794, měl starší sestry Annu, Marii a Alžbětu
a mladší nevlastní sestru Marii a bratra Michala.
můj praprapradědeček
* 8.5.1824 Brutovce
† 18.12.1868 Brutovce 8 (44 let, rakovina)
Jan je prakticky prvorozeným synem Ondřeje a Marie, jeho dva
Kmotři
Jan HORTULANY (varhaník)
Anna DOLEVICZENI (poznámka „Nobil.“)
Jan se oženil když mu bylo 24 let. Vzal si 16.11.1818 Marii, dceru
Pavla Biroščáka a Marie Kaštiakové. Jeho žena Marie byla neteř
Michala Biroščáka (bratr Pavla Biroščáka), za kterého se provdala 17.11.1800 Janova starší sestra Anna.
dvojčata
Anna
* 8.5.1824 Brutovce
† 10.5.1824 Brutovce
úmrtí zapsáno chybně jako Marie
Kmotři
Jan ? (nečitelné)
Marie HORTULANYOVÁ
†
Jan a Marie spolu měli celkem osm dětí. Nejstarší Marie, narozena 26.12.1819, se provdala 6.6.1843 za Michala Tarbaye, syna
Matyáše a Heleny. Narodilo se jim celkem devět dětí.
Matyáš
* 21.2.1826 Brutovce
†
Kmotři
Jan HORTULANY (varhaník)
Anna DOLEVICZENI (poznámka „Nobil.“)
Anna
* 15.1.1828 Brutovce 16
†
Štefan
* 20.8.1830 Brutovce
† 12.3.1908 Brutovce (78 let)
Jan
* 10.9.1833 Brutovce
†
Kmotři
Jan HORTULANY
a žena Marie
oženil se roku 1855 se Zuzanou KRAVECZOVOU
Kmotři
Jan KOMARA
Anna TARBAYOVÁ
Dalším synem byl Matyáš narozený 21.2.1826. Záznam o jeho
úmrtí se nepodařilo najít a ani záznamy ze sčínání obyvatel z roku
1869 v Brutovcích jeho jmého neuvádí. Nejspíše se odstěhoval.
oženil se roku 1864 ve Spišském Podhradí s Annou ELIÁŠOVOU
Kmotři
Jan KOMARA
Anna TARBAYOVÁ
Jiří
* 30.4.1837 Brutovce
† 18.4.1838 Brutovce
8.5.1824 se Janovi a Marii narodila dvojčata Michal a Anna.
Bohužel dcerka zemřela dva dny po narození. Michal se oženil 25.11.1846 s Marii Komarovou, dcerou Matyáše Komary
a Anny rozené Malyňákové. Měli 4 děti, z nichž ale dospěl pouze
Valentýn. Roku 1855 Marie zemřela a Michal se znovu oženil. Vzal
si 12.2.1855 Marii Kickovou s níž měl šest dětí. Michal zemřel
na rakovinu 21.3.1867.
†
Kmotři
Jan KOMARA
Anna TARBAYOVÁ
Dcera Anna narozená 15.1.1828 se provdala 23.9.1844 za vdovce Ondřeje Popoviče. Další záznamy jsou velmi strohé, podařilo se
nalézt pouze narození jejich dcery Kateřiny.
Dne 20.8.1830 se narodil Štefan, zakladatel větve jejíž řada
potomků odplula do Ameriky za prací a někteří tam i zůstali. Štefan se oženil 12.11.1855 se Zuzanou Kraveczovou
z Olšavice. Někdy byla Zuzana uváděna jako Morocová, což může
být spojeno s jejím přechodem z řeckokatolického na římskokatolické vyznání. Společně měli pět dětí. Po úmrtí Zuzany (pravděpodobně v roce 1872) se Štefan oženil 13.1.1873 s vdovou
Marii Hockickovou a měli spolu dva syny. Především osud staršího
z nich, Telka/Telesfora, je zajímavý, neboť emigroval do Ameriky a založil tam velmi rozsáhlý rod Milčáků, resp. Milchaků (došlo
k poameričtění příjmení).
Dalším synem, který se zasloužil o rozšíření rodu byl Jan, narozen 10.9.1833. Oženil se 8.11.1864 s Annou Eliášovou dcerou
Matiáše ve Spišském Podhradí. U záznamu je uvedena poznámka
„auriga - vozka (kočí)“, což ukazuje na Janovo povolání. Společně
pak žili ve Spišském Podhradí a měli šest dětí.
Posledním potokem Jana a Marie byl syn Jiří (30.4.1837). Ten však
zemřel rok po svém narození.
Ján Milčák zemřel 22.4.1855 ve věku 61 let a jeho žena Marie rozená Biroščáková zemřela 21.3.1867 ve věku 70 let. Jejich společné manželství tak trvalo více než 36 let.
Michal MILČÁK
* 10.4.1803 Brutovce
† 28.3.1870 Brutovce 79 (67 let)
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Michael MILCSAK]
Rodiče
Ondřej MILČÁK (* okolo 1757, † 1829)
Marie HRICKOVÁ (* okolo 1766, † 1836)
†
†
24.2.1827 Brutovce (ženich 24 let, nevěsta 18 let)
Svědci
Jan POPOVIČ
Jan MALIŇÁK
Alžběta MIŠENKOVÁ/POPOVIČOVÁ
†
* okolo 1827
†
Josef
* 20.3.1831 Brutovce 73 (69)
† 16.8.1878 Brutovce 79
Anna
* 20.6.1846 Brutovce
† 11.12.1913
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
[MISCHENKO/POPOVICS]
rodina Michala MILČÁKA
provdala se roku 1844 za Michala BIROŠČÁKA
Kmotři
vzal si roku 1855 Žofii BIROŠČÁKOVOU; byl mlynář
Kmotři
Jiří KOMARA
Marie KICKOVÁ
Ondřej
* 14.11.1834 Brutovce
†
†
†
* okolo 1809
† 9.1.1868 Brutovce (zhruba 59 let)
Marie
†
†
Kmotři
Jiří KOMARA
Marie KICKOVÁ
Michal Milčák byl synem Ondřeje a jeho druhé ženy Marie
Hrickové, narodil se 10.4.1803. Představuje zakladatele druhé
větve Milčáků z Brutovců, která je však značně menší než jakou
tvoří potomci jeho staršího nevlastního bratra Jana.
Michal byl v několika záznamech uváděn jako mlynář, zda mlýn
vlastnil či v něm pouze pracoval se zjistit nepodařilo. V pozemkové knize z roku 1855 bych několikrát také uveden jako majitel
některých parcel. Jeho jméno však bylo vždy přeškrtnuto
a nahrazeno někým jiným - Biroščák nebo Szakmar. Více informací k vlastnictví a případnému prodeji či převodu bohužel nemáme.
Dne 24.2.1827 se Michal ve svých 24 letech oženil s Alžbětou
Mišenkovou. Její rodiče se nalézt nepodařilo a další záznamy ji
uvádí jako Alžbětu Popovičovou. S největší pravděpodobností jde
o jednu a tutéž osobu a nejspíše došlo k chybě v zápisu.
provdala se roku 1867 za Jana POPOVIČE
Kmotři
Jiří KOMARA
Marie KICKOVÁ
Narození jejich prvního potomka, dcery Marie, nemáme z matriky doloženo, avšak další dokumenty jako např. sčítání obyvatel
z roku 1869 uvádí rok jejího narození 1827. Marie se provdala
23.9.1844 za Michalem Biroščáka a měli spolu 11 dětí.
Syn Josef se Michalovi a Alžbětě (uvedené jako Popovičová) narodil 20.3.1831. Stejně jako jeho otec byl povoláním mlynář.
Oženil se 12.11.1855 s Žofií Biroščákovu, se kterou měl dceru
Marii. Žofie v roce 1867 zemřela a Josef se 4.2.1867 oženil s Marií
Popovičovou, dcerou Michala a Anny. Marie byla sestra Jana
Popoviče, za kterého se provdala Josefova mladší sestra Anna
(také 4.2.1867). Josef a Marie spolu měli šest dětí, avšak čtyři
z nich zemřeli ihned po narození.
Druhým Michalovým synem byl Ondřej. Narodil se 14.11.1834.
V censu z roku 1869 již uveden není a ani v dalších zkoumaných
záznamech. Jeho osud tak zústává nepoznán.
Dne 20.6.1846 se narodila dcera Anna. Jak již bylo uvedeno,
provdala se za Jana Popoviče, syna Michala Popoviče a Anny
Biroščákové. Svatba proběhla ve stejný den jako svatba jejího
bratra Josefa s Marií Popovičovou - 4.2.1867. Svatby tak v jeden
den nadvakrát propojily rodiny Milčáků a Popovičů. Anna a Jan
spolu měli deset dětí a navíc rok před jejich svatbou se Anně narodil nemanželský syn Michal. Ten však po roce a půl zemřel.
Michal a Alžběta spolu již více dětí neměli. Alžběta zemřela
v 59 letech dne 9.1.1868 a o dva roky později (28.3.1870) zemřel
i Michal. Bylo mu 70 let.
Michal MILČÁK
* 8.5.1824 Brutovce
† 18.12.1868 Brutovce 8 (44 let)
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Michael MILCSAK]
Rodiče
Jan MILČÁK (* 1794, † 1855)
Marie BIROŠČÁKOVÁ (* 1797, † 1867)
†
†
25.11.1846 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 23 let)
Svědci
Jan BANYIK (tovaryš)
Michal MILČÁK (mlynář)
Marie KOMAROVÁ
* 30.1.1823 Brutovce
† 20.1.1855 Brutovce (32 let)
†
Valentýn
* 8.2.1851 Brutovce
†
Rodiče
Matyáš KOMARA
Anna MALIŇÁKOVÁ
12.2.1855 Brutovce (ženich 31 let, nevěsta 23 let)
†
†
odstěhoval se do Spišských Vlachů
Kmotři
Pavel TREFFIK
a žena Anna
Petr
* 31.1.1857 Brutovce 10
† 29.11.1923 Spišské Vlachy
Kmotři
Michal HEFFIK
Anna HEFFIKOVÁ
Svědci
Jan BANYIK
Matyáš BIROŠČÁK
[Mária KICKO]
Rodiče (pravděpodobně)
Jan KICKO/HOCKICKO
Anna FECKOVÁ
odstěhoval se do Spišských Vlachů
Kmotři
Jan KICKO
a žena Marie
†
†
†
†
†
†
Michal
se narodil 8.5.1824 jako jedno z dvojčat Janu
Milčákovi a Anně Biroščákové. Jeho sestra Anna však krátce
po narození zemřela. Michal se ve 22 letech, 25.11.1846 oženil
s Marií Komarovou. Její rodiče byli Matyáš Komara a Anna
Maliňáková. Jedním ze svědků byl Michalův strýc Michal Milčák,
v záznamu uvedený jako mlynář.
Michal a Marie spolu měli čtyři děti, ale pouze syn Valentýn přežil. Nejstarším narozeným potomkem byl syn Jan. Narodil se
29.11.1846 a zemřel tři dny po narození.
8.2.1851 se Michalovi a Marii narodil syn Valentýn. Přestěhoval
se do Spišských Vlachů, kde se oženil s Annou Žembovou. Podařilo
se zjisti, že společně měli dceru Marii a syna Valentýna.
Dcera Alžběta se narodila 9.11.1853, ale zemřela po zhruba roce
a půl. Jejímu úmrtí 13.3.1855 však předcházely ještě dvě události. V lednu tohoto roku zemřela Michalova žena Marie, rozená
Komarová. Nedlouho poté, 12.2.1855, se Michal znovu oženil.
Vzal si Marii Kickovou, dceru Jana Kicka (někdy uváděn také jako
Hockicko) a Anny, rozené Feckové.
Smutný začátek roku 1855 ještě umocnilo úmrtí Michalova otce
Jána Milčáka dne 22.4.1855.
†
V roce 1857 se dočkal Michal druhého syna Petra (31.1.1857).
Petr se přiženil do Spišských Vlachů, kde si 21.11.1882 vzal
Kateřinu Tomašovčíkovou, dceru Josefa a Alžběty, rozené
Krivošiové. Společně měli tři děti a když v roce 1901 Kateřina
zemřela, Petr se znovu oženil. Záznamy pak udávají, že se svou
druhou ženou Annou Kiszkovou-Galuškovou měl další tři děti
a v roce 1911 se ženil ještě jednou (s Annou Brindskovou).
Kmotři
Jan PAVLÍK
Marie KICKOVÁ
můj prapradědeček
Kmotři
Jan KICKO
a žena Kateřina
Martin
* 15.10.1867 Brutovce 8
†
†
Michalovi a jeho druhé ženě Marii, rozené Kickové se 28.12.1855
narodila dcera Marie. Ta však necelý rok po narození zemřela.
Kmotři
Jan PAVLÍK
Marie KICKOVÁ
Josef
* 14.3.1863 Brutovce 9
† 26.11.1942 Spišské Vlachy
†
†
Vendelín
* 8.1.1861 Brutovce 8
† 6.5.1862 Brutovce 8
†
Kmotři
Jan KICKO
a žena Marie
Matěj
* 21.9.1858 Brutovce 8
† 15.1.1871 Brutovce 10
†
Druhým synem byl Adam. Narodil se 19.2.1849 a ještě tentýž den
zemřel.
†
Marie
* 28.12.1855 Brutovce 11
† 8.12.1856 Brutovce 10
†
Kmotři
(asi pokřtěn nouzově porodní bábou)
(pozn.: ... Ersébét POPOVICS ...)
Marie KICKOVÁ
* 3.7.1832 Brutovce
†
†
rodina Michala MILČÁKA
Kmotři
Michal MESTINOVSKÝ
Anna HEFFIKOVÁ
Alžběta
* 9.11.1853 Brutovce 20
† 13.3.1855 Brutovce 20
†
†
†
[Mária KOMARA]
Adam
* 19.2.1849 Brutovce
† 19.2.1849 Brutovce
†
†
Jan
* 29.11.1846 Brutovce
† 2.12.1846 Brutovce
†
†
Kmotři
Jan KICKO
a žena Kateřina
Další Michalův syn - Matěj, narozený 21.9.1858, zemřel ve 12 letech na „hydrops“, neboli vodnatelnost.
Také syn - Vendelín, narozený 8.1.1861, zemřel a to po zhruba
roce a půl od svého narození.
Dne 14.3.1863 se narodil další šiřitel rodového jména - Josef. Jedná se o mého prapradědečka. Stejně jako jeho starší bratři Petr
a Valentýn se přestěhoval do Spišských Vlachů, kde se oženil.
Datum jeho sňatku s Marií Hoholovou, dcerou Ondřeje a Zuzany,
rozené Krivatsyové se zatím nepodařilo dohledat. Společně měli
čtyři děti a z nalezených dokumentů vyplývá, že Josef minimálně
jednou (kolem roku 1899) odplul do Ameriky za prací.
Posledním potomkem Michala a Marie byl Martin, narozený
15.10.1867. Jeho osud nám není znám.
Michal zemřel v pouhých 44 letech dne 18.12.1868 na rakovinu
žaludku.
Štefan MILČÁK
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Stephanus/Ištván MILCSAK]
Rodiče
Jan MILČÁK (* 1794, † 1855)
Marie BIROŠČÁKOVÁ (* 1797, † 1867)
* 20.8.1830 Brutovce
† 12.3.1908 (78 let)
†
†
Svědci
Jan BANYIK (tovaryš)
Michal MILČÁK (mlynář)
25.11.1846 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 21 let)
Zuzana KRAVECOVÁ/MOROCOVÁ
†
†
Kmotři
Michal TARBAY
a žena Marie
Jiří
1899 plul do Ameriky
Kmotři
Valentýn HOCKICKO
Marie TARBAYOVÁ
* 15.4.1859 Brutovce 14 (matka KRAVECZ)
†
Jan
několikrát plul do Ameriky, žil ve Spišských Vlaších
Kmotři
Valentýn KICKO
a žena Anna
* 22.6.1861 Brutovce 14 (matka KRAVECZ)
†
Žofie
†
* 10.3.1864 Brutovce 14 (matka MOROCZ)
† 30.3.1878 Brutovce 61 (14 let, zápal mozku)
Michal
Kmotři
Valentýn KICKO
a žena Anna
několikrát plul do Ameriky, žil ve Spišských Vlaších
* 3.9.1867 Brutovce 14 (matka KRAVECZ)
† 28.6.1936 Spišské Vlachy
13.1.1873 Brutovce (ženich 43 let, nevěsta 40 let)
(v záznamu: ženich 41 let vdovec, nevěsta 40 let vdova)
Kmotři
Valentýn HOCKICKO
a žena Anna
Svědci
Jan HOCKICKO
Jan KICKO
[Mária HOCKICKO]
* okolo 1833
†
1898 emigroval do Ameriky, užíval také jméno Theodor
Kmotři
Jan KICKO
a žena Kateřina
Petr
* 31.1.1877 Brutovce 61
†
†
†
†
†
rodina Štefana MILČÁKA
* 5.9.1856 Brutovce 16 (matka KRAVECZ)
† 20.11.1878 Brutovce 61 (22 let, zápal plic)
* 4.1.1874 Brutovce 10
†
†
1902 odplul do Ameriky
Kmotři
Jan KICKO
a žena Kateřina
†
†
[KRAVECZ/MOROCZ]
Marie
Telek/Telesfor
†
†
* okolo 1830 Olšavica 44
† před 1873 (méně než 43 let)
Marie HOCKICKOVÁ
†
†
Sem brzy doplním popis rodiny.
†
†
†
†
†
†
†
Jan MILČÁK
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Joannes MILCSAK]
* 10.9.1833 Brutovce
†
Rodiče
Jan MILČÁK (* 1794, † 1855)
Marie BIROŠČÁKOVÁ (* 1797, † 1867)
†
†
8.11.1864 Sp. Podhradí (ženich 31 let, nevěsta 22 let)
Svědci
Ondřej REPAŠSKÝ
Štefan TABAK
Anna ELIÁŠOVÁ
* okolo 1842 Spišské Podhradí
†
†
Štefan
* 15.7.1878 Spišské Podhradí 555
†
†
†
Sem brzy doplním popis rodiny.
Kmotři
Ondřej MIHALÍK
Marie MISIČKOVÁ
†
Kmotři
Jan NĚMČÍK
Marie MISIČKOVÁ
†
Kmotři
Jan NĚMČÍK
Marie MISIČKOVÁ
Kmotři
Jan NĚMČÍK
Marie MISIČKOVÁ
1924 plul do Ameriky za dcerou Marií
Kmotři
Jan VILČEK
a žena Marie
dvojčata
Jakub
* 15.7.1878 Spišské Podhradí 555
† 12.4.1892 Spišské Podhradí
†
rodina Jana MILČÁKA
Kateřina
* 26.3.1872 Spišské Podhradí 505
†
†
Rodiče
Matiáš ELIÁŠ
Jan
* 28.9.1870 Spišské Podhradí 505
† 28.11.1870 Spišské Podhradí
†
†
Kmotři
Jan VILČEK
a žena Marie
†
†
[Anna ELIAS]
Pavel
* 16.1.1869 Spišské Podhradí 565
† 14.10.1870 Spišské Podhradí
†
†
Marie
* 23.9.1865 Spišské Podhradí 512
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Josef MILČÁK
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Josephus MILCSAK]
* 20.3.1831 Brutovce 73
† 16.8.1878 Brutovce 79 (42 let, mrtvice)
Rodiče
Michal MILČÁK (* 1803, † 1870)
Alžběta MIŠENKOVÁ (* okolo 1809, † 1868)
†
†
12.11.1855 Brutovce (ženich 24 let, nevěsta 22 let)
Svědci
Ondřej POPOVIČ
Michal POPOVIČ
Žofie BIROŠČÁKOVÁ
* 19.4.1833 Brutovce 12
† 27.1.1860 Brutovce 74 (27 let)
†
4.2.1867 Brutovce (ženich 36 let, nevěsta 23 let)
(v záznamu: ženich 31 let, nevěsta 23 let)
Rodiče
Pavel BIROŠČÁK (* 1803, † ?)
Marie STROJNIOVÁ (* 1806, † ?)
Svědci
Valentýn KOCKO
Ondřej POPOVIČ
[Sophie BIROSCAK]
Rodiče
Michal POPOVIČ (* okolo 1816, † ?)
Anna BIROŠČÁKOVÁ (* okolo 1822, † ?)
†
Kmotři
nepokřtena
dvojčata
Michael
†
Kmotři
Stefan KORCHNIYAK
a žena Marie
Michael
* 6.9.1868 Brutovce 69
† 27.9.1868 Brutovce 69
†
Kmotři
Stefan KORCHNIYAK
a žena Marie
-
narozen mrtvý
* 15.9.1872 Brutovce 79
† 15.9.1872 Brutovce 79
Ondřej
* 29.11.1873 Brutovce 80
†
†
Kmotři
nepokřtěn
pravděpodobně emigroval do Ameriky
Kmotři
Stefan KORCHNIYAK
a žena Marie
Gabriel
* 25.6.1875 Brutovce 79
†
†
†
†
Sem brzy doplním popis rodiny.
narozena mrtvá
* 10.10.1867 Brutovce 69
† 12.10.1867 Brutovce 69
†
rodina Josefa MILČÁKA
Kmotři
Valentýn KICKO
a žena Žofie
* 10.10.1867 Brutovce 69
† 10.10.1867 Brutovce 69
†
Kmotři
Stefan KORCHNIYAK
a žena Marie
†
†
[Sophie BIROSCAK]
Marie POPOVIČOVÁ
* 3.12.1843 Brutovce
†
†
Marie
* 30.12.1856 Brutovce 73
† 18.6.1933
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Valentýn MILČÁK
* 8.2.1851 Brutovce
†
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Valentinus MILCSAK]
Rodiče
Michal MILČÁK (* 1824, † 1868)
Marie KOMAROVÁ (* 1823, † 1855)
†
†
před 1887, asi Spišské Vlachy
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Anna ŽEMBOVÁ
*
†
rodina Valentýna MILČÁKA
Marie
provdala se roku 1908 za Štefana VALKA
* 18.1.1888 Spišské Vlachy
†
Valentýn
* okolo 1894
†
oženil se s Marií AŠTORYOVOU
Sem brzy doplním popis rodiny.
†
†
†
†
†
†
†
Petr MILČÁK
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Petrus MILCSAK]
* 31.1.1857 Brutovce 10
† 29.11.1923 Spišské Vlachy (66 let)
Rodiče
Michal MILČÁK (* 1824, † 1868)
Marie KICKOVÁ (* 1832, † ?)
†
†
20.11.1882 Sp. Vlachy (ženich 25 let, nevěsta 17 let)
(v záznamu: ženich 26 let, nevěsta 18 let)
Svědci
Štefan JANOŠÍK
Michal FRANTSAK
Kateřina TOMAŠOVČÍKOVÁ
* 7.9.1865 Sp. Vlachy 321 (282)
† 1.8.1901 Sp. Vlachy (36 let)
Jan
†
†
†
†
†
†
rodina Petra MILČÁKA
oženil se roku 1909 s Emou Gizzelou MATYAŠČÍKOVOU
Štefan
†
* 19.8.1886 Sp. Vlachy 282
† 22.3.1888 Sp. Vlachy
Marie
†
* 14.12.1887 Sp. Vlachy 412
† 28.1.1888
roku 1912 odplula do Ameriky
* okolo 1894 asi Johnstown, USA
19.9.1901 Sp. Vlachy (ženich 44 let, nevěsta 37 let)
Anna KIŠKOVÁ/GALUŠKOVÁ
* 25.7.1864
† před 1911
Petr
†
* okolo 1907 Sp. Vlachy
† 3.4.1914 Sp. Vlachy
Anna
†
* 1909 Sp. Vlachy
† 11.6.1909 Sp. Vlachy
?.7.1911 Sp. Vlachy (ženich 54 let, nevěsta 52 let)
Anna BRINDSKOVÁ
Rodiče
Michal BRINDSKO
?
†
†
[Catharina TOMASOVTSIK]
* 21.9.1884 Sp. Vlachy 282
† 15.6.1964 Sp. Vlachy
* 20.6.1863
†
†
Rodiče
Josef TOMAŠOVČÍK
Alžběta KRIVOŠOVÁ
Marie
†
†
Sem brzy doplním popis rodiny.
†
†
†
†
†
†
†
Josef MILČÁK
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Josephus MILCSAK]
* 14.3.1863 Brutovce 9
† 26.11.1942 Spišské Vlachy (79 let)
Rodiče
Michal MILČÁK (* 1824, † 1868)
Marie KICKOVÁ (* 1832, † ?)
†
†
odhadem kolem 1895
†
†
†
†
†
†
Marie HOHOLOVÁ
*19.7.1864 Sp. Vlachy
† 24.8.1942 (78 let)
Marie
Rodiče
Ondřej HOHOL (* 1828, † ?)
Zuzana KRIVATSYOVÁ (* okolo 1832, † ?)
asi se narodila v USA, provdala se za Julia PETRIKA
odplul 1922 do Ameriky, kde žil s ženou ? ŠEVČÍKOVOU
* 17.3.1899 Sp. Vlachy
† asi v New Yorku, USA
Jan
můj pradědeček
* 7.5.1902 Sp. Vlachy
† 8.9.1981 Sp. Vlachy
Júlie
* 21.6.1904 Sp. Vlachy
† ? Bratislava
†
provdala se roku 1926 za Salvatora MIGLIERIUGA
†
†
†
†
[Mária HOHOL]
* odhadem 1897
Josef
†
rodina Josefa MILČÁKA
Sem brzy doplním popis rodiny.
†
†
†
†
†
†
†
Michal MILČÁK
* 3.9.1867 Brutovce 14
† 28.6.1936 Sp. Vlachy (69 let)
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Michael MILCSAK]
Rodiče
Štefan MILČÁK (* 1830, † 1902)
Zuzana KRAVECOVÁ (* okolo 1830, † ?)
†
†
21.9.1891 Sp. Vlachy (ženich 24 let, nevěsta 24 let)
Žofie BÁNYIKOVÁ
Svědci
Ondřej WÁGNER
Štefan MILČÁK
†
asi se narodila v USA, provdala se za Julia PETRIKA
asi 1894
[Anna Mária OLEJNIK]
Rodiče
Jan OLEJNÍK (* kolem 1836, † ?)
Anna VARETŠÍKOVÁ
provdala se roku 1914 za Františka ČURILLU
* 2.2.1895 Sp. Vlachy
†
Jan
odplul 1913 do Ameriky
* okolo 1898
†
Štefan
* 18.12.1908
†
†
†
†
Sem brzy doplním popis rodiny.
* 27.8.1893 Sp. Vlachy 193
† 7.9.1893 Sp. Vlachy
Helena
†
rodina Michala MILČÁKA
* 8.6.1892 Sp. Vlachy 343
* 9.12.1864
†
†
oženil se s Žofii DEMOČKOVOU
†
†
[Sophia BÁNYIK]
Marie
Anna Marie OLEJNÍKOVÁ
†
†
* okolo 1867
† 7.10.1893 Sp. Vlachy (26 let)
Zuzana
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Telek MILČÁK (Theodore MILCHAK)
* 4.1.1874 Brutovce 10 (4)
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Telesphor/Felestor MILCSAK]
Rodiče
Štefan MILČÁK (* 1830, † 1902)
Marie HOCKICKOVÁ (* okolo 1833, † ?)
†
†
18.11.1895 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 18 let)
(v záznamu: ženich 21 let, nevěsta 18 let)
Svědci
Štefan MILČÁK
Jan HOCKICKO
Kamila KORCHNYÁKOVÁ
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
[Camila KORCHNYÁK]
* okolo 1877 Brutovce 26
rodina Telka MILČÁKA (Theodora MILCHAKA)
Sem brzy doplním popis rodiny.
Mary (Marie)
* okolo 1902 Johnstown, Pennsylvania, USA
John (Jan)
* okolo 1903 Johnstown, Pennsylvania, USA
Elizabeth (Alžběta)
* okolo 1905 Johnstown, Pennsylvania, USA
August
* okolo 1907 Johnstown, Pennsylvania, USA
Andrew (Ondřej)
* okolo 1909 Johnstown, Pennsylvania, USA
Catharine (Kateřina)
* okolo 1911 Johnstown, Pennsylvania, USA
Joseph (Josef)
* okolo 1913 Johnstown, Pennsylvania, USA
Anna
* okolo 1916 Johnstown, Pennsylvania, USA
George (Jiří)
* okolo 1919 Johnstown, Pennsylvania, USA
provdala se za Johna POPCHAKA
†
†
†
Ondřej MILČÁK
* 29.11.1873 Brutovce 80
rod MILČÁKŮ z Brutovců
[Andreas MILCSAK]
Rodiče
Josef MILČÁK (* 1831, † 1878)
Marie POPOVIČOVÁ (* okolo 1843, † ?)
†
†
záznam o svatbě nenalezen
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Marie ?
* okolo 1887
rodina Ondřeje MILČÁKA
Annie (Anna)
* okolo 1904 Munhall, Pennsylvania, USA
Helen (Helena)
* okolo 1907 Munhall, Pennsylvania, USA
Joseph (Josef)
* okolo 1909 Munhall, Pennsylvania, USA
Edward
* 9.6.1914 Munhall, Pennsylvania, USA
† ?.5.1979
Josephine (Josefína)
* okolo 1917 Munhall, Pennsylvania, USA
Elmer
* okolo 1920 Munhall, Pennsylvania, USA
†
†
Sem brzy doplním popis rodiny.
†
†
†
†
†
†
†

Podobné dokumenty

Kabelová televize Životice u NJ od 2.6. do 8.6. 2014

Kabelová televize Životice u NJ od 2.6. do 8.6. 2014 které často potřebují lidskou péči a ochranu. Mládě na které sáhnete, zabíjíte! V lepším případě ho odsoudíte k životu v zajetí! Pouze zraněná mláďata potřebují lidskou péči. Tu jim poskytnou odbor...

Více

Znalecký posudek č. 15/08/158

Znalecký posudek č. 15/08/158 krytou taškou pálenou. Bytový dům je vybaven výtahem. Původní stáří bytové domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření 55 roků. Bytový d...

Více

Kapitola 12 - Nakupování ve Wrexhamu

Kapitola 12 - Nakupování ve Wrexhamu Wales a Skotsko mají určitou politickou nezávislost; ta je ve Walesu zajišťována formou Welsh Assembly (Waleský parlament), který se nachází v hlavním městě Walesu – Cardiffu. Přestože většina lidí...

Více