GLOBALIZATION

Komentáře

Transkript

GLOBALIZATION
Autor: Mgr. Bc. Ivana Stará Škola: I. Základní škola Zruč nad Sázavou
GLOBALIZATION
Mezipředmětové vztahy: Zeměpis
Časová dotace: 45 min
Ročník: 9.
Cíle:
Matematika:
• vysvětlit pojem osídlení, specifikovat rozdíly dle velikosti sídel (osada – velkoměsto) uspořádat sídla dle hierarchie
Angličtina
• pojmenovat moderní komunikační prostředky
– mobilní telefon, e-mail, Internet, účet,
vyhledávač, ochrana
• diskutovat na téma moderní technologie,
média, sociální sítě a bezpečnost na internetu
Cílová slovní zásoba a fráze:
globalization, modern technologies, media, a mobile phone, a tablet computer, an email
acount, a Facebook acount, SMS, short message system, a virus, a hacker, protection, the Internet, a web search engine
Pomůcky a materiály:
• nástěnná mapa světa nebo mapa světa zobrazená na interaktivní tabuli
• notebook či tablet pro vyhledávání informací na internetu
• slovník do každé skupiny
• nůžky, lepidlo
• zpracovaný postup práce (příloha 1)
• zpracované typy globalizací + příklady nadnárodních společností, organizací (příloha 2)
• zpracovaný dotazník na téma moderní komunikační prostředky (příloha 3)
• příklady pravidel ochrany dat a bezpečnosti na internetu (příloha 4)
1
Průběh:
1. Seznámíme žáky s cílem vyučovací hodiny – vysvětlit pojem globalizaci a uvést konkrétní příklady globalizace v oblasti ekonomiky, politiky, v oblasti sociální, kulturní a životního prostředí. Diskutovat na téma moderní komunikační prostředky, ochrana dat a bezpečnosti na internetu.
2. Každá dvojice se seznámí s pracovním postupem. (příloha 1)
3. Žáci budou postupně pracovat ve dvojicích na třech úkolech:
• rozstříhají si připravené čtyři základní typy globalizace a ke každé správně přiřadí vybrané názvy nadnárodních společností, organizací atp. Výsledek nalepí na připravený
list papíru. (příloha 2)
• diskutují na téma moderní komunikační prostředky, procvičí si slovní zásobu spojenou
s otázkou ICT (příloha 3)
• vysvětlí si vybraná pravidla ochrany dat a bezpečnosti na internetu a vytvoří nejméně další dvě pravidla
4.Vyučující bude průběžně kontrolovat práci každé dvojice, mentoringem podporovat postupy v rámci jednotlivých dvojic.
5. Vyučující bude průběžně kontrolovat práci každé dvojice, mentoringem podporovat postupy v rámci jednotlivých dvojic.
6. Žáci diskutují zařazení jednotlivých nadnárodních společností a organizací do typů globalizace (prezentace zpracovaných listů) a prezentují nově vytvořená pravidla ochrany dat a bezpečnosti na internetu.
7. Žáci sebehodnotí vlastní práci, zhodnotí spolupráci v rámci dvojice a vyučující provede hodnocení průběhu a výsledků jednotlivých dvojic a dosažení cíle vyučovací hodiny.
Příloha 1
Průběh:
1. Vystřihejte si čtyři připravené typy globalizace a seznam nadnárodních společností a organizací.
2. Z vystřihaných podkladů vytvořte na připravený prázdný list papíru prezentaci, 2
přiřaďte správně k jednotlivým typům globalizace vybrané nadnárodní společnosti a organizace. Diskutujte ve dvojici, hledejte na internetu. Postupujte systematicky, prezentaci zpracujte přehledně. (příloha 2) Prezentaci doplňte vhodnými obrázky charakterizující vybrané nadnárodní společnosti.
3. Diskutujte nad otázkami v dotazníku na téma moderní komunikační prostředky. Vy
měňte si vzájemně role. (příloha 3)
4.Prostudujte příklady pravidel ochrany dat a bezpečnosti na internetu (příloha 4). Vytvořte nejméně další dvě pravidla týkající se bezpečnosti na internetu v souvislosti s používáním mobilního telefonu, emailového účtu nebo účtu na sociálních sítích.
5. Prezentujte v angličtině vytvořená pravidla. Každý dvojice prezentuje dvě pravidla.
Příloha 2
Economic globalization
Sociocultural globalization
Political globalization
Environmental globalization
WALMARTSAMSUNG
GREENPEACEMYSPACE
TESCOTWITTER
MCDONALD´S
SEE SHEPHERD
GENERAL MOTORS LG
THE EUROPEAN UNION KJOTO PROTOCOL
WORLD TRADE ORGANIZATION
TOYOTA
THE UNITED NATIONS
WORLD BANK
FACEBOOKAIRBUS
INTERNATIONAL MONETARY FUND
STARBUCKS
CHILDREN OF THE EARTH
SONY
GOOGLEG8
3
Příloha 3
Průběh:
1. Do you have a mobile phone?
7.How many friend do you have on Facebook?
_______________________________________________________________
2.Do you send SMS messages? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
8.How many other social media sites
3.How many SMS messages do you do you know?
send a day?
_______________________________________________________________
9. What is your most popular web
_______________________________________________________________
4.Do you have an email acount? search engine?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5.How many emails do you send a day? 10. Does your computer have _______________________________________________________________
virus protection?
6.Do you have a Facebook acount?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Příloha 4
Data protection & Internet safety
- BE CAREFUL TO PUBLISH PRIVATE DATA OR PRIVATE PHOTOS!
- DON´T OPEN E-MAILS OF UNKNOWN ORIGIN!
- USE A DIFFERENT PASSWORD FOR EACH ACOUNT!
- NEVER TELL ANYONE YOUR PASSWORD!
- NEVER PUBLISH YOUR PERSONAL DATA SUCH AS YOUR ADDRESS OR YOUR TELEPOHONE NUMBER!
- USE PASSWORDS THAT ARE HARD TO GUESS, MIX UP NUMBERS AND LETTERS!
- IGNORE EVERYBODY WHO WANTS TO BE YOUR FRIEND AND
- YOU DON´T KNOW THEM!

Podobné dokumenty

TRAFFIC EDUCATION

TRAFFIC EDUCATION tabulku, do které vyberou nejdůležitější argumenty. Používají fráze vyjadřující názor: In my opinion, In my experience, As far as I concerned, Personally I think, I´d say that, What I mean is, Of ...

Více

Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením

Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112, 289 16 Název pracovního listu, téma: Hra - počasí Cíle činnosti...

Více

Hodnocení projektů a programů

Hodnocení projektů a programů dopady programů na základě statisticky významných změn v určitých výstupech: například zda program vedl ke zvýšení příjmů, zlepšil práci škol, indikátory zdravotního stavu atd. Vědecký přístup je z...

Více

COLONIZATION - EXPLORERS, NAVIGATORS AND COLONIZERS

COLONIZATION - EXPLORERS, NAVIGATORS AND COLONIZERS COLONIZATION - EXPLORERS, NAVIGATORS AND COLONIZERS Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 9. Cíle: Zeměpis: • popsat vybrané objevné cesty v 15. a 16. století a pojmenova...

Více