vy_32_inovace_2.1.09

Komentáře

Transkript

vy_32_inovace_2.1.09
Základní škola a Mateřská škola Žirovnice
Autor: Mgr. Dagmar Brýnová
Vytvořeno: září 2011
Název a číslo DUM: VY_32_INOVACE_2.1.09_ NJ – mluvnice 7
Téma: Časování pravidelných sloves – test
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204
Anotace: Tento pracovní list je určen k procvičení časování pravidelných sloves
v čase přítomném. Tento materiál je pro žáky 7. ročníku ZŠ.
1. Vyčasuj sloveso spielen.
.....................................................
....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
....................................................
2. K daným zájmenům napiš správný tvar slovesa tanzen.
wir
..............................................
du
er
...............................................
sie /č. j./ ..............................................
ich
..............................................
ihr
....................................................
Sie
..............................................
es
....................................................
3. Která osoba chybí?
....................................................
...................................................
4. Z daných slov sestav věty, sestavené věty můžeš rozšířit o další rozvíjející větné členy.
Peter
spielen
Klavier
Wir
wandern
oft
Du
telefonieren
lange
Achim und Jana
zelten
gern
Die Kinder
malen
in der Schule
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Hledej slova, pak z nich sestav věty.
wohnenMeinWirVaterPraggerninbasteltWasSiemachtkochtdeineoftMutterundoftgern
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Řešení
1. Vyčasuj sloveso spielen
Ich spiele
wir spielen
du spielst
ihr spielt
er, sie, es spielt
sie spielen
2. K daným zájmenům napiš správný tvar slovesa tanzen.
wir tanzen
du tanzt
er tanzt
sie tanzt
ich tanze
ihr tanzt
Sie tanzen
es tanzt
3. Která osoba chybí?
3. os. č. mn. sie tanzen
4. Z daných slov sestav věty, sestavené věty můžeš rozšířit o další rozvíjející větné členy.
Peter
spielen
Klavier
Wir
wandern
oft
Du
telefonieren
lange
Achim und Jana
zelten
gern
Die Kinder
malen
in der Schule
Peter spielt gern. Wir zelten schon lange. Telefonierst du oft? Achim und Jana spielen Klavier.
Die Kinder malen in der Schule.
5. Hledej slova, pak z nich sestav věty.
wohnen/ein/Wir/Vater/Prag/gern/in/bastelt/Was/Sie/macht/kocht/deine/oft/Mutter/und/
oft/gern
Wir wohnen in Prag. Mein Vater bastelt gern. Was macht deine Mutter oft und gern? Sie
kocht oft.

Podobné dokumenty