Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Komentáře

Transkript

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku
Noviny jsou distribuovány zdarma, jsou neprodejné.
DUBEN 2010
Slovo ředitele
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
OBSAH ...
Vážení čtenáři
novin Vaše zdraví,
naše nemocnice vstoupila do nejnáročnější etapy přípravy vedoucí k výstavbě nového pavilónu chirurgických
oborů, a to do etapy demolice uzavřeného starého chirurgického pavilónu.
Omlouváme se zároveň pacientům a návštěvníkům nemocnice za zhoršené
podmínky a žádáme o pochopení situace a skutečnosti, že musíme nevyhovující
pavilón zbourat.
Máme za to, že průběh demolice ve spolupráci se zhotovitelem proběhne
co nejefektivněji s přihlédnutím k minimalizaci nepříznivých průvodních jevů.
Samozřejmě, svým charakterem a rozsahem jsou demoliční práce výjimečné
a zhotovitel demolice si je těchto skutečností vědom.
Bez ohledu na stávající provozní zátěž je však zapotřebí dívat se do budoucnosti,
v níž plánujeme významný investiční rozvoj našeho zdravotnického zařízení.
O tom Vás také budeme v dalším vydání novin Vaše zdraví informovat.
Dobrovolníci na dětském pokoji ............. 2
Urologie získala akreditaci MZ ČR .......... 3
Laboratoř OKB splnila
podmínky auditu ................................................ 3
Jak jíst zdravě při diabetu ............................. 4
Nemoc jménem epilepsie ............................ 6
Trápí Vás příznaky menopauzy ................. 7
Chraňte se při opalování ............................... 8
Už máte klientskou kartu lékárny? ......... 9
Jaro na talíři - recepty naší kuchyně ..... 10
Účinky baňkování ............................................ 11
Krvácíte z nosu ? ............................................... 12
Cestování a trombóza .................................. 13
Westernové městečko Šiklův mlýn ....... 14
Děti se nemocnice nebojí .......................... 15
Sudoku .................................................................... 16
Nemocnice ve Frýdku-Místku má nové logo
Veřejná soutěž na vytvoření nového loga, kterou vypsala nemocnice v březnu
tohoto roku, má svého vítěze. Hodnotící komise vybrala logo mladého
autora Milana Anděla, které nejlépe splnilo požadované parametry - jednoduchost, eleganci a snadnou identifikovatelnost.
Soutěže se zúčastnilo celkem 69 autorů z Čech, Moravy i Slovenska, kteří dohromady zaslali rovných 160 návrhů. Při takovém počtu návrhů nebyl výběr vůbec
jednoduchý. „Takový ohlas jsme ani nečekali“, potvrzuje ředitel nemocnice
Miroslav Přádka. „Nakonec jsme se rozhodli udělat výběr dvoukolově - do druhého kola postoupilo patnáct návrhů z původních 160. Těchto patnáct návrhů hodnotili všichni zaměstnanci nemocnice ve veřejném
hlasování. Na základě hlasování zaměstnanců a s přihlédnutím k možnostem zpracování a použitelnosti grafického návrhu bylo
nakonec vybráno vítězné logo.“
A co říká svému vítězství v soutěži autor loga Milan Anděl z Frýdku-Místku? „Inspiraci jsem hledal v lékařském prostředí, logo vlastně
znázorňuje červenou křivku pulsu a modrého hada jako znak zdravotnictví. Vítězství v soutěži beru jako velké ocenění své práce, snažím
se sledovat aktuální trendy a upřednostňuji spíše modernější formu grafického vyjádření oproti konzervativní“, dodává.
Nové logo se stane základem nové vizuální identity nemocnice. Na něj budou navazovat další kroky, od vytvoření nového grafického manuálu až po změnu vzhledu webových stránek.
2
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
Začíná dobrovolnický program na dětském oddělení
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice společně se zástupci Dobrovolnického centra
ADRA připravuje rozšíření dosavadní spolupráce o další
projekt, a to o dobrovolnickou práci na dětském oddělení. Téměř čtyři desítky zájemců o práci dobrovolníka
se zúčastnily úvodního školení, které proběhlo v neděli
11. dubna 2010 od 14:00 do 18:30 hodin v jídelně Nemocnice ve Frýdku-Místku za účasti pracovníků DC ADRA a nemocnice. Z nich bude vybráno přibližně deset nejvhodnějších kandidátů.
programů pro nemocné děti. „Na základě dobrých zkušeností
z těchto aktivit vzešla myšlenka rozšířit dosavadní spolupráci
o nový projekt, jímž je právě dobrovolnický program na dětském
oddělení nemocnice“, potvrzuje primářka dětského oddělení
Ivana Röschlová.
„Dobrovolnictví je něco, co má smysl“, říká Michal Čančík, vedoucí
dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku. „Je to konkrétní pomoc konkrétnímu člověku. Každý z nás může něco nabídnout,
své zkušenosti, schopnosti nebo talent.“
V připravovaném programu „Hry a pohádky na dobrou noc“
budou vybraní dobrovolníci dětem předčítat v herní místnosti
pohádky a příběhy, hrát s nimi stolní hry, divadélko nebo dětem
zahrají na hudební nástroj.
První spolupráce nemocnice a DC ADRA se datuje již z prosince roku 2006, od ledna loňského roku byla zahájena pravidelná
spolupráce, v jejímž rámci se uskutečnilo dvanáct různorodých
Vyšetření sluchu novorozenců
dokáže odhalit poruchu včas
Dětské oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku získalo díky
nadačnímu fondu Prolomené ticho speciální přístroj na vyšetřování sluchu novorozenců. Přístroj v hodnotě 90.000 Kč
umožňuje odhalit případné vady sluchu již velmi krátce po
narození. Screeningové vyšetření sluchu nově narozených
dětí ve frýdecko-místecké nemocnici probíhá od začátku
měsíce března.
„Sluch je považován za jeden z nejdůležitějších lidských smyslů, je
důležitý pro správný rozvoj řeči a jeho porucha může zpozdit psychomotorický vývoj dítěte,“ říká primář ORL oddělení Petr Klečka.
„Porucha sluchu je u novorozenců poměrně častá, podle statistik
se vyskytuje u 1-2 % z každého tisíce narozených dětí. U rizikových
novorozenců, kde se už v rodině vyskytují poruchy sluchu, jsou to až
4 %. Díky screeningovému vyšetření sluchu dnes dokážeme velmi
brzy odhalit sluchovou vadu, proto je toto vyšetření tak důležité.“
„Je to určitě dobrá věc,“ potvrzuje maminka Kateřina Onderková,
která je v porodnici s novorozeným synem Markem. „Díky vyšetření vím, že můj syn je v pořádku. U staršího syna, který má rok
a sedm měsíců, se při jeho narození ještě takové vyšetření neprovádělo. Takhle se případná porucha může včas zachytit,“ dodává.
Vyšetření sluchu pomocí speciálního přístroje ECHO SCREEN TS
se provádí na novorozeneckém oddělení přibližně třetí až čtvrtý den po narození dítěte. Při podezření na sluchovou vadu je
dítě detailně vyšetřeno ORL lékařem a audiologickou sestrou.
Pokud se podezření potvrdí, podstoupí dítě speciální vyšetření
na foniatrii. Tento postup umožňuje zahájení včasné rehabilitace sluchu například pomocí sluchadel pod vedením logopeda
nebo operační zavedení kochleárního implantátu.
Monitory vyvolávacího
systému zmizely
Na podzim loňského roku byl po stavebních úpravách v čekárně chirurgicko-traumatologické ambulance Podbeskydské úrazovky Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. instalován
monitor vyvolávacího systému (elektronického pořadníku).
Vzhledem k nárůstu počtu pacientů byly další dva monitory umístěny v čekárně gastroenterologické ambulance a na
recepci nemocniční vstupní haly v bloku E. Tyto monitory
poskytovaly lepší přehled pacientům čekajícím na vyšetření a zároveň sloužily ke zrychlení a zkvalitnění odbavování
pacientů při ošetření.
Přestože se jedná o zařízení, které s nemalými finančními náklady pořídila nemocnice především ke zvýšení komfortu pacientů, záhy byl jeden z monitorů zcizen dosud neznámým pachatelem. Počátkem dubna tohoto roku následovala krádež dalšího
z monitorů. Z těchto důvodů byl třetí monitor demontován
a uschován a v dohledné době se jeho další používání neplánuje. Tyto události bohužel svědčí o skutečnosti, že vstřícné kroky
vedení nemocnice ve věci zkvalitnění služeb pacientům a nejširší veřejnosti se bohužel nesetkávají s pochopením některých
návštěvníků zdravotnického zařízení.
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
Urologické oddělení získalo
akreditaci Ministerstva
zdravotnictví
„Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo akreditaci našemu urologickému oddělení. To svědčí o kvalitě
naší práce a kvalitním personálním obsazení urologického oddělení,“ říká MUDr. Petr Plasgura, primář urologického oddělení frýdecko-místecké nemocnice a dodává:
„Mimo jiné tato akreditace také umožňuje vzdělávat mladé
urology.“
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
3
kaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu, skladování, zpracování
a vyšetřování klinických vzorků, následné ověření, interpretaci,
předkládání zpráv a poradenskou činnost, a navíc hodnocení bezpečnosti a etiky práce zdravotnické laboratoře,“ říká primářka oddělení klinické biochemie RNDr. Irena Vašutová. „Je třeba s nadsázkou dodat, že naše laboratoř „odauditovala“ na jedničku. Péče
o zdraví pacienta vyžaduje kvalitu a naše laboratoře se bezsporu
snaží kvalitní služby poskytovat.“
Na urologickém oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku je ročně
hospitalizováno průměrně 1300 pacientů a provádí se přibližně
1200 zákroků v anestézii. Na ambulancích je každý rok ošetřeno
téměř 14 000 pacientů. Provádějí se zde operace nádorových
onemocnění ledvin, močového měchýře, prostaty, zevního
genitálu, operace konkrementů horních i dolních močových
cest, některé plastické operace a úrazy močopohlavního systému. Oddělení se specializuje na endoskopické miniinvazivní
terapeutické a diagnostické výkony. Tomu odpovídá i špičkové
endoskopické vybavení. Díky sponzorskému daru firmy Autokola Hayes-Lemmerz ve výši 150 tisíc Kč bude zakoupen nový
ureterorenoskop - nástroj k diagnostickým a terapeutickým výkonům na horních močových cestách.
Laboratoř oddělení klinické
biochemie „odauditovala“
na jedničku
Oddělení klinické biochemie (dále OKB) Nemocnice ve
Frýdku-Místku je v registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře a je
zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví
garantovaném Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V současné době existuje řada možností, jak laboratoř
může deklarovat kvalitu svých činností. Při České lékařské
společnosti (ČLS JEP) vznikla Rada pro akreditaci, která má
svůj výkonný orgán - Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře (dále NASKL). NASKL při své práci využívá
Národní akreditační standardy, od kterých se odvíjí požadavky na laboratoře k Auditu I.
V roce 2008 proběhl v nemocniční laboratoři Audit I pro odbornost 801 - Klinická biochemie a v lednu letošního roku OKB
úspěšně absolvovalo také Audit I pro odbornost 818 - Hematologická laboratoř. Byly prověřeny všechny předepsané požadavky na klinické laboratoře a také plnění standardů v celém
rozsahu. Oddělení klinické biochemie se tak úspěšně zařadilo
k těm laboratořím v republice, které již Audit I získaly.
„Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta, a laboratoř proto musí být připravena splnit požadavky všech pacientů i klinického personálu odpovědného za péči
o tyto pacienty. Tyto služby zahrnují organizaci příjmu, identifi-
BUFET NYNÍ NAJDETE
V NEMOCNIČNÍM PARKU
Od pátku 12. března 2010 byl uzavřen bufet ve vstupní hale
budovy „E“. Bufet je nyní přestěhován do objektu bývalého
„kolotoče“ u boční branky do nemocnice z ulice El. Krásnohorské (naproti nemocniční lékárně).
Otevírací hodiny velkého bufetu jsou:
pondělí až pátek
od 6:15 do 17:00 hod.
sobota a neděle
od 13:00 do 17:00 hod.
V široké nabídce bufetu
nechybí ani teplá kuchyně s polévkami.
4
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
Diabetická dieta aneb
co si dát na talíř, abychom jedli zdravě
Odborně je diabetes mellitus porucha metabolizmu. Zjednodušeně řečeno: je to onemocnění, kdy dochází k poruše zpracování cukrů, tuků a bílkovin v organizmu. Mezi nejdůležitější
způsoby léčby diabetu patří kromě konzultací s Vaším lékařem
pravidelné samostatné měření hodnot glukózy v krvi, pohybové aktivity a zejména zdravá vyvážená strava s vyrovnaným
energetickým příjmem a výdejem. Čím zdravěji a pravidelněji
se budete stravovat, tím lepší kompenzace diabetu dosáhnete
a tím lepší bude prevence možných pozdních komplikací způsobených tímto onemocněním.
MUDr. Renáta Kretková, diabetoložka interního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, se věnuje diabetologii celý svůj
profesionální život. Protože základem léčby cukrovky je dieta,
budeme se tentokrát spolu s ní věnovat dietním zásadám, které
by měli dodržovat nejen diabetici, ale i zdravá populace.
Diabetická dieta není speciální dieta
Jde o rozumnou, racionální stravu, kterou by měl dodržovat
každý člověk řídící se zásadami zdravé výživy. Přemíra sladkostí
nemá ve zdravé výživě místo. „Například ostatní potraviny můžete jíst v takovém složení a množství, abyste měli ke své výšce ideální
váhu. Máte-li nadváhu či obezitu a při svých stravovacích zvycích
od týdne k týdnu přibíráte, musíte množství stravy výrazně snížit,“
upozorňuje doktorka Kretková. Při dodržování zdravého životního stylu byste měli pomýšlet i na to, co a kdy sníte. „Máte-li
pocit, že tzv. “přibíráte z vody“, vezměte si papír a tužku do kapsy
a každé sousto, než ho vložíte do úst, si poznamenejte na papír.
Tím často sami odhalíte své chyby. Pokud Vám není jasné, z čeho
přibíráte, konzultujte svůj jídelníček u profesionálů,“ doporučuje
doktorka Kretková.
Cíl stravy u cukrovkáře
Nejen u cukrovkáře, ale i u zdravého člověka by mělo být
cílem udržování normální hodnoty cukrů v krvi, udržení ideální
hladiny krevních tuků, cholesterolu a tím snížení rizika rozvoje
srdečních a cévních onemocnění a zároveň dosažení přiměřené
tělesné hmotnosti. U diabetiků navíc ještě snížení výskytu
nízkých hladin cukrů. U dětí a dospívajících s cukrovkou je
cílem dietní léčby také zajištění podmínek pro jejich zdravý růst
a vývoj.
Cukry převlečené za sacharidy
Současně se v diabetické dietě doporučuje vyšší množství
cukrů, jinak řečeno sacharidů, než-li tomu bylo dříve. Z celkového energetického příjmu může množství sacharidů zaujímat 50-60%. Jednotný název sacharidy - dříve používané pojmy uhlovodany, glycidy, uhlohydráty - zahrnuje různé druhy
cukrů. Nejznámější sacharid je řepný cukr neboli sacharóza
- nejčastější cukr obsažený ve sladkostech. Další známý cukr
je cukr hroznový neboli glukóza. Tento cukr se hodí nejlépe k
rychlé pomoci při hypoglykémii. „Štíhlí diabetici s vyrovnanou
cukrovkou, kteří si umí počítat cukr ve stravě a dle toho upravovat léčbu inzulínem, si mohou vzít denně až 25 g těchto cukrů ve
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
stravě. Žel takových diabetiků je u nás velmi málo. Pro většinu
dospělých diabetiků platí, aby si raději odvykli od sladké chuti
a nesladili,“ objasňuje doktorka Kretková a pokračuje: „Často
slýchávám námitky diabetiků, že jejich mozek potřebuje k životu
cukr, a když nic sladkého nejí, tak si můžou ublížit. Doslova říkají, já
si to sladké musím vzít. Ale nemusí. I když vynechají sladké pochutiny, jejich tělo přijme velké množství cukru v jiné stravě. Například
v ovoci je obsažen cukr ovocný neboli fruktóza.“
Nesladká jídla
Cukry jsou obsaženy i ve stravě, která nechutná vyloženě sladce. V mléku a mléčných výrobcích je obsažen mléčný cukr
neboli laktóza. Ve všech přílohách jako jsou brambory, rýže,
chleba, těstoviny, knedlíky, pečivo atp. je obsažen složený
sacharid - škrob.
Závěrem
Strava diabetika je základem léčby každého typu diabetu mellitu. Léčebně ovlivňuje onemocnění diabetem, pacienta neomezuje, ani potraviny nezakazuje. Jde o stravu racionální, výživová
doporučení jsou stejná, jako pro populaci s vysokými riziky kardiovaskulárních chorob. Racionální strava je vhodná pro celou
rodinu.
Těhotenství a diabetes
Někdy se stává, že ženy diabetičky zakládají rodinu bez předchozí konzultace se svou lékařkou a podceňují rizika, která tak
pro jejich dítě mohou nastat. Rizika těhotenství pro plod jsou
dvojí. První je zvýšený výskyt vrozených vad dítěte, čemuž lze
zabránit pečlivým vyrovnáním cukrovky v počátku těhotenství
a vlastně již i v období před početím.
Dalším rizikem pro plod je výskyt diabetické fetopatie. Novorozenec mívá mimo jiné vyšší porodní hmotnost (nad 4500g).
Dětský lékař může u dítěte zjistit makrosomii orgánů, tj. zvětšení tukové tkáně, vnitřních orgánů, svalů, srdce. Makrosomie
srdce se může projevovat různými nepravidelnostmi srdečního
rytmu těsně po porodu dítěte. Dále do souboru diabetické fetopatie patří vyšší hladiny žlučového barviva, jež mohou vést k novorozenecké žloutence, často mají tyto děti diabetických matek
také po porodu hypoglykémii nebo snížené hodnoty vápníku
v krvi. Všechny uvedené komplikace netrvají po porodu dlouho a jsou často dobře zvládnutelné dětskými lékaři. V prevenci
makrosomie je důležité, aby těhotná diabetička přesně dodržovala dietu a dávky inzulínu a také aby přírůstek hmotnosti byl
úměrný stupni těhotenství.
A co by žena diabetička s cukrovkou 1. i 2. typu měla udělat pro
to, aby její dítě bylo zdravé? Těhotenství by se mělo naplánovat,
tzn. cukrovka by měla být dobře vyrovnána alespoň tři měsíce
před otěhotněním. V případě labilnějších typů cukrovek se požaduje dobré vyrovnání cukrovky alespoň v době otěhotnění
ženy. V případě žen cukrovkářek léčených tabletami, je třeba
zavést léčbu inzulínem v intenzifikovaném režimu, to znamená
inzulíny čtyřikrát denně, nejlépe již před otěhotněním.
Riziko vzniku diabetu 1. typu u dítěte matky s diabetem 1. typu
je malé (1 - 3 %). O něco větší je riziko u dětí diabetických otců
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
(3 - 6 %). Jsou-li diabetiky oba rodiče, riziko dosti prudce stoupá
(15 - 30 %).
Doporučené hodnoty glykémie v průběhu těhotenství jsou
nalačno 5,5 mmol/l (milimol na litr), a za l hodinu po jídle do
7,8 mmol/l.
Důležitá je v těhotenství kontrola hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c. Odběr krve se provádí jedenkrát za každé čtyři
týdny těhotenství. Vypovídá nám lépe o tom, jak dobře či špatně je cukrovka srovnána, než-li jednorázová glykémie. Výborná
kompenzace cukrovky je při HbA1c do 4,5%.
MUDr. Renáta Kretková, Centrum péče o diabetika,
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Kimči
Kimči je nejtypičtější korejské národní jídlo. Jeho základem je
syrová zelenina a další ingredience. Koření představují zpravidla mleté červené chilli papričky, cibule, česnek, zázvor a rybí
olej, ale znalci rozeznávají až několik set druhů a variant kimči.
Vytvořená směs se tradičně nakládá do kameninových nádob,
ve kterých proběhne fermentace, podobně jako u našeho kysaného zelí. Vykvašené kimči vydrží v ledničce v uzavřené nádobě
několik měsíců.
Kimči je vynikající zdroj vitamínů a minerálů, prostředek k udržení zdravého trávicího systému a celkové vitality. Prokázán je i
jeho preventivní účinek proti vzniku rakoviny. Přestože je kimči
nejznámější, nejoblíbenější a nejtradičnější korejské jídlo, které
se dokonce dostalo na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO, je to pouze příloha. Jenže příloha pikantní, ostrá, která
velmi zvýrazňuje chuť rýže či polévky, ke kterým se nejčastěji
podává, a stimuluje chuť k jídlu. Přiložený recept byl upraven
pro české možnosti nákupu surovin.
Ingredience
1 hlávka čínského zelí
sůl
1 středně velká bílá ředkev
½ sáčku chilli
čerstvý zázvor (cca 5 - 7 cm)
1 dl ústřicové omáčky
½ hlavičky česneku
svazek zelené cibulky
Postup
Zelí rozeberte na jednotlivé listy a operte je pod tekoucí vodou.
Jednotlivé listy pak překrájejte napříč na pruhy široké cca 4–5
cm. Připravte si solný nálev (10 šálků studené vody + 1 šálek
soli) a rozřezané zelí do něj naložte na několik hodin (nejlépe
přes noc). V cedníku postupně dobře properte zelí pod tekoucí
studenou vodou, protože solný roztok neslouží k nasolení zelí,
ale k jeho změknutí a přípravě pro lepší fermentaci.
Očištěnou ředkev nastrouhejte, zelené cibulky pokrájejte nadrobno; zázvor, česnek, ústřicovou omáčku, chilli a 1 čajovou
lžičku soli rozmixujte na pastu. Všechny takto připravené přísa-
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
5
dy dobře promíchejte. Do kameninové nebo skleněné nádoby
dejte na dno vrchovatou lžíci pasty, hrst zelí, pastu, zelí, pastu...
až do spotřebování surovin. Nádobu nenaplňujte až po okraj,
protože v první bouřlivé fázi kvašení
by vám obsah mohl přetéct. Dobře
utlačte, přikryjte víčkem a nechte
kvasit při pokojové teplotě cca 7
dnů. Po vykvašení dejte do uzavřených nádob a uchovávejte
v ledničce.
Poznámka:
Při tradiční přípravě ve velkých nádobách se nakládají celé hlávky zelí podélně
překrojené. Pasta se vtlačuje mezi listy zelí a kimči se krájí až po vykvašení. Při tomto způsobu se ale musí nakládat více hlávek zelí najednou a musejí se velmi dobře utlačit, aby mezi nimi nezůstal žádný
vzduch a aby zelí místo kvašení nezplesnivělo.
6
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
Nemoc jménem EPILEPSIE
Příčinou epilepsie je porucha nervových buněk v mozku. Označení epilepsie se používá v případě, že se jedná o nemoc chronickou, tedy dlouhotrvající chorobu, což ovšem neznamená, že
by to musela být nemoc celoživotní. „Jeden záchvat neznamená ještě nutně začátek epilepsie jako onemocnění,“ upozorňuje
MUDr. Vladimíra Chalupová, zástupkyně primáře neurologického oddělení frýdecko-místecké nemocnice.
V jakém věku epilepsie začíná?
Záchvaty se mohou objevovat v kterémkoli období života. Příčinou je buď strukturální postižení mozku, např. nádor, úraz,
zánět mozku, cévní poruchy prokrvení mozku, při poruše metabolismu s nevhodnou životosprávou, např. hlavně při zvýšeném
užívání alkoholu, porucha spánkového režimu, ale také např. při
hypoglykemii, u dětí se pak epilepsie nejčasteji vyskytuje v prvních třech letech života a okolo puberty.
Velké záchvaty
V běžné hovorové řeči se označují záchvaty jako “velké“
a “malé“. Velké záchvaty, které se nazývají také jako tonicko-klonický grand mal, jsou záchvaty, při kterých postižený upadne
do bezvědomí. Často v úvodu vykřikne, oči má vsloup, pak napne tělo a následně má záškuby paží, nohou, obličeje, na vrcholu se může objevit slinění, pomočení, pokálení nebo pokousání
jazyka. „Obvykle záchvat ustane do jedné až tří minut. Po záchvatu je člověk vyčerpaný, může být zmatený, spavý, někdy následně
zvrací,“ popisuje doktorka Chalupová stavy, kterými si pacient
projde.
Malé záchvaty
Někdy mívají pacienti před záchvatem předzvěst, tzv. auru. Malé
záchvaty nebo psychomotorické záchvaty jsou různé. Nejčastěji
jde o krátké stavy zahledění, ustrnutí v činnosti, někdy dokonce
pád. U pacienta se mohou projevit také záškuby v končetinách,
obličeji apod. Vědomí při tom nebývá porušené, jen dojde k poruše vnímání okolí.
Pomoci může každý
Pokud pacient má auru či psychomotorický záchvat s poruchou vnímání okolí, pak je třeba postiženého odvést do bezpečí, tj. například ze silničního provozu, z vody a podobně.
„Důležité je, hlavně při velkém záchvatu, odstranit ostré předměty
z okolí, případně podložit hlavu dekou, vyčkat až záchvat odezní.
Při záchvatu je zbytečné násilné držení paží, otevírání úst násilím
apod. Stejně tak nedoporučuji křísit postiženého v průběhu záchvatu vodou nebo snažit se postiženého probrat pohlavkováním
nebo pleskáním. Při silném slinění nebo zvracení je dobré uložit
pacienta na bok do stabilizované polohy. A bezprostředně po
záchvatu nedávat postiženému pít,“ radí doktorka Chalupová.
Kdy do nemocnice
Tento záchvat není životu nebezpečný, i přes jeho hrozivý průběh, proto postižený nemusí poté do nemocnice. „Především
pacienti léčení pro epileptické záchvaty nemusí vyhledat po záchvatu lékařskou péči. Stejně tak postižený, který není při záchvatu
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
poraněn, jehož průběh záchvatu byl obvyklý. Po odeznění záchvatu
se postupně postižený probírá a je plně orientován. Pak stačí postiženého uložit a nechat odpočinout, případně v průběhu záchvatu
podat Diazepam rektálně,“ informuje doktorka Chalupová. Je-li
však pacient pro epileptické záchvaty neléčený, je nutné vždy
důkladné vyšetření v nemocnici a následné sledování na neurologické ambulanci.
Zlepšení péče o plánovaně
operované pacienty
s postižením tlustého střeva
U pacientů přicházejících k plánované operaci pro rakovinu
tlustého střeva používá chirurgicko-traumatologické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku již od roku 2004 tzv. protokol
ERAS (enhanced recovery after surgery). Podstatou tohoto
protokolu je odstranění předoperačního hladovění, časné pooperační obnovení příjmu stravy ústy a chápání výživy jako
součásti léčby pacienta. Dále také redukce “stresujících“ faktorů
v období kolem operace a časná rehabilitace, tzn. vstávání
z lůžka v den operace nebo první pooperační den.
Dříve čtyři dny hladem
Před zavedením protokolu ERAS byli pacienti podstupující
operaci na tlustém střevě minimálně 4 dny hladem. „Naše pracoviště jako jedno z prvních v České republice prolomilo desetiletí
používané postupy a pacienty nenecháváme hladovět. Průměrně
ročně provádíme kolem sta operací pro rakovinu tlustého střeva
a to jak klasicky, tak laparoskopicky. Předoperační hladovění není
nutné u většiny pacientů, mohou pít čiré tekutiny ještě dvě hodiny před začátkem anestezie,“ vypráví doktor Martin Chrostek,
asistent primáře chirurgicko-traumatologického oddělení frýdecko-místecké nemocnice.
Jídelníček
Večer před operací se podává pacientům 600 ml sladkého roztoku, dalších 400 ml dostává pacient hned ráno, minimálně dvě
hodiny před zahájením anestezie. Výživa podávaná ústy v den
operace snižuje riziko pooperačních komplikací, chrání kosterní svaly, omezuje nepříjemné pocity operovaných jako je žízeň,
hlad, nervozita, strach atd. Pooperační přerušení příjmu výživy
ústy rovněž není nutné, závisí na individuální toleranci a typu
chirurgického výkonu. Příjem ústy nezhoršuje hojení spojek na
střevě. „V den operace, 3 - 4 hodiny po skončení anestezie, podáváme čiré tekutiny do celkového množství až 1500 ml, samozřejmě
dle tolerance pacienta. Výsledkem našeho snažení je rychlejší obnovení příjmu stravy, zkrácení doby stonání, zkrácení doby pobytu
v nemocnici a rychlejší návrat našich pacientů do běžného života,“
uzavírá optimisticky doktor Chrostek.
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
Trápí Vás příznaky
menopauzy?
Co je to menopauza?
Pojem menopauza označuje poslední menstruaci. Laiky se někdy používá pro období přechodu (klimakteria). Vaječníky postupně snižují produkci ženských hormonů - estrogenů a gestagenů, menstruační cyklus se stává nepravidelným, většinou
se prodlužuje až zcela ustává.
Jaké jsou příznaky klimakteria?
Jako časné příznaky většina žen (asi 80 %) v různé míře pociťuje
návaly horka, pocení, bušení srdce, bolesti kloubů. Po psychické
stránce mohou nastat změny nálad, poruchy spánku, podrážděnost, deprese, úzkost. Střednědobými obtížemi mohou být častější močení a obtíže s udržením moči, bolest při pohlavním styku.
Do ordinace lékaře přivádějí ženy akutní a střednědobé potíže,
z hlediska ohrožení života jsou však významější dlouhodobé
změny. Několik let po menopauze se nedostatek ochranných
estrogenů projeví změnami metabolismu. Tuk se začne ukládat
převážně v břišní oblasti, s tím souvisí zvýšená hladina cholesterolu. Spolu s dalšími rizikovými faktory se u žen zvyšuje výskyt
aterosklerózy, riziko srdečně cévních onemocnění. Úbytek kostní hmoty (osteoporóza) může vést k bolestivým zlomeninám
obratlů nebo krčku stehenní kosti.
Jak příznaky klimakteria zmírnit?
Většina obtíží spojených s přechodem spočívá ve snížené hladině pohlavních hormonů. Nabízí se možnost nahradit chybějící
hormony do těla ženy zvenčí - zahájit hormonální substituční
terapii. Před jejím započetím musí být provedeno gynekologické vyšetření a mammografie.
Pokud hormonální
substituční terapie
není pro ženu vhodná, lze k prevenci
klimakterických obtíží
využít doplňků stravy
s obsahem fytoestrogenů. Jsou to rostlinné látky, které slabě napodobují účinky pohlavních hormonů. Mohou zmírňovat akutní klimakterické potíže jako návaly horka, pocení, bolesti hlavy, poruchy spánku, suchost sliznic a psychické potíže.
Hlavními představiteli fytoestrogenů jsou izoflavonoidy, kumestany a lignany. Mezi oblíbené byliny s jejich obsahem patří červený jetel (Trifolium pratense) nebo sójové boby (Glycine soja).
Vysoký obsah izoflavonoidů se nachází i v oddenku ploštičníku
hroznatého (Cimicifuga racemosa). Nejdůležitějším zdrojem
lignanu jsou rostlinné oleje, zejména lněný olej (Linum usitatissimum). Ze včelích produktů se nejlépe osvědčila aplikace včelí
mateří kašičky a fermentovaného pylu.
Široký sortiment potravních doplňků s obsahem fytoestrogenů nabízí Ústavní lékárna Nemocnice ve Frýdku-Místku.
Přípravky obsahují včelí produkty a výtažky ze soji, jetele či
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
7
ploštičníku samostatně i v různých kombinacích. Často jsou doplněné vitaminy a minerály (vápníkem). Určité opatrnosti je potřeba u preparátu s obsahem mateří kašičky a pylu u lidí alergických na včelí bodnutí, na
pyl a na včelí produkty.
Co ještě mohu
k zmírnění příznaků
klimakteria udělat?
I když hormonální substituční terapie je hitem
posledních let a vede k výraznému zpříjemnění prožívání menopauzy, stejně důležitá jsou
i různá podpůrná opatření. Se změnou životního stylu by
ženy měly začít již před samotnou menopauzou. Cílem
je snížení rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění,
včetně vysoké hladiny cholesterolu v krvi, vysokého krevního
tlaku a nadváhy. Proto by v denním režimu žen neměl chybět
pravidelný pohyb a jídelníček obsahující dostatek ovoce a zeleniny, upřednostňující rostlinné tuky před živočišnými. Podstatné je rovněž dodržovat vydatný pitný režim, omezit konzumaci
alkoholických nápojů, kávy a úplně přestat s kouřením.
Včelí produkty a rostlinné hormony je možné doporučit jako určitou alternativu k hormonální substituční léčbě v klimakteriu,
zvláště u žen, které ji z určitých důvodu užívat nemohou. Lze
je také doporučit jako prevenci vzniku klimakterických potíží
a eventuálně i jako vhodný doplněk hormonální substituční
terapie. Zabránit osteoporóze a ateroskleróze však nedokáže
při chybném životním stylu ani hormonální léčba a již vůbec
ne fytoestrogeny. Zdravý životní styl, pohyb, dostatečný přísun
vápníku a péče o hladinu cholesterolu jsou v prevenci příznaků
klimakteria nejdůležitější.
Jak jste na tom vy?
Zkuste si vyplnit následující dotazník:
V posledním měsíci mě obtěžovaly následující příznaky:
Vbec
Trochu
Hodn
Extrémn
Návaly horka a potu
Poruchy spánku
Bušení srdce
Stídání nálad,
podráždnost a
nervozita
Vyerpání a únava
Sexuální problémy
(bolesti pi styku)
Suchost pochvy
Pokud jste označila některé z okének „Hodně“ nebo „Extrémně“, pohovořte
si o Vašich problémech s lékařem. Může Vám pomoci zhodnotit Vaše obtíže
a navrhnout vhodnou léčbu.
Navštivte naši lékárnu a využijte zvýhodněných cen
přípravků pro ženy v měsíci dubnu a květnu.
Mgr. Barbora Žembová, tým Ústavní lékárny
Nemocnice ve Frýdku-Místku
8
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
volávaly „falešný pocit jistoty“, že jsme dokonale chráněni. Dnes
platí pravidla, které zavedla Evropská komise ve spolupráci s
Evropskou asociací kosmetického průmyslu (COLIPA). Nejvyšší možné označení je SPF 50+ a takto označené přípravky mají
98% ochranu před UVB zářením.
Jak se krásně, zdravě
opálit a nespálit se?
Většina z nás touží být krásně opálená. Opálení zamaskuje drobné kosmetické defekty kůže a také mnoho lidí uvádí, že slunění zlepšuje jejich psychický stav. Ale i při opalování platí heslo
„všeho s mírou“ a musíme znát zásady správného opalování.
Opálení, které získáme postupným a šetrným sluněním bývá
dostatečně výrazné a většinou nám déle vydrží.
Proč se musíme chránit před sluncem?
Nerozumné opalování nám může způsobit solární dermatitidu
(popálení), která se projeví zarudnutím a pálením, závažněji i
otokem a puchýři. Riziko spálení kůže se zvyšuje při užívání některých léků či při používání nesprávné kosmetiky.
Z dlouhodobého hlediska pravidelné neopatrné slunění vyvolává předčasné stárnutí pokožky, oslabí imunitní systém, podílí se na vzniku zánětu kůže a nebezpečných kožních nádorů
(např. melanom).
Co jsou to sunscreeny?
Sunscreeny jsou látky obsažené v opalovacích přípravcích,
které chrání lidskou kůži před UV poškozením. Podle jejich působení se většinou rozdělují na chemické sunscreeny (absorbéry, filtry) a na fyzikální sunscreeny (blokátory, opony). Dnes
převažují smíšené opalovací přípravky, které
obsahují kombinaci těchto dvou druhů sunscreenů. V přípravcích pro děti či pro dospělé
s velmi citlivou pokožkou se většinou využívají pouze fyzikální sunscreeny, které nepředstavují riziko kožních alergií. Např.
dětské přípravky kosmetické
řady EUCERIN či DAYLONG
BABY 30.
Mezi moderní nejúčinnější sunscreeny patří Tinosorb S a Tinosorb M, které využívá kosmetická řada DAYLONG nebo Mexoryl
SX obsažený v kosmetice VICHY.
Jak se máme chránit?
Proti silnému působení slunečního světla je vhodné využívat
stín (klobouk, slunečník, stromy). Další ochranou je ošacení
(nejlépe chrání barevné oděvy), sluneční brýle a samozřejmě
opalovací přípravky. Kvalitní opalovací přípravky musí chránit
lidskou kůži před negativními účinky UVA i UVB záření.
UVA záření je stále stejné v průběhu celého dne. Představuje
asi 90% - 95% veškerého slunečního záření. Vyvolává hnědnutí kůže, ale také je příčinou oxidačního stresu v kůži se všemi
nepříznivými následky, jako je předčasné stárnutí kůže a vznik
kožních nádorů.
Co bychom ještě neměli opomenout?
Se zvyšující se intenzitou slunečního záření je vhodné již na jaře
posílit ochranu pokožky užíváním beta-karotenu a dalších antioxidantů jako je selen, zinek, vitamín E a vitamín C. Tyto látky
nám pomáhají tlumit
oxidační stres v kůži,
který vzniká důsledkem
opalování a také zajistí,
že nám krásné opálení
vydrží delší dobu.
Opalovací přípravek, který chrání před UVA zářením poznáte tak,
že na obalu je umístěn jednoduchý symbol - UVA v kroužku.
Takto označené přípravky mají alespoň 90% ochranu před UVA
zářením.
UVB záření představuje 5% - 10% celkového slunečního záření
a jeho intenzita kolísá v průběhu dne. Největší část UVB záření
dopadá na zemský povrch v poledních hodinách. Toto záření významně poškozuje kůži, kožní buňky a je
eská republika
příčinou nádorů. Vyvolává spálení
Fototyp I – svtlá kže,
SPF 50
kůže a teprve následně případně její
rezavé vlasy, modré oi
zhnědnutí.
Účinnost opalovacích přípravků proti UVB záření je charakterizována
ochranným faktorem, chcete-li SPF
(„sun protecting factor“). SPF je
označováno číslem, které určuje kolikrát déle může být kůže vystavena
UVB záření, než kdyby nebyla vůbec
chráněna. Dříve jsme se setkávali s
SPF 60, 75 nebo dokonce 100. Tyto
faktory byly velmi oblíbené, ale vy-
pobyt u moe
poznámka
SPF 50
vždy se spálí, nikdy se
neopálí, lépe je vbec se
neslunit
SPF 20 - 30
SPF 30 - 40
vždy se spálí, mírn se
opálí, s prodlužující se
dobou slunní zvyšovat
SPF
Fototyp III – mírn sndá SPF 15 - 20
kže, hndé vlasy, hndé
oi
SPF 20 - 30
vzácn se spálí, dobe se
opálí, nižší SPF lze použít
až v druhé polovin
dovolené
SPF 10 - 15
SPF 15 - 20
nikdy se nespálí, pi
opalování zhndne již
sndý odstín pleti, pesto
je vhodné se chránit
Fototyp II – svtlá kže,
blond vlasy, modré oi
Fototyp IV – sndá až
olivová kže, hndé až
erné vlasy, hndé oi
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
Zásady správného opalování
• Při pobytu na slunci vždy používejte opalovací přípravky
s ochrannými filtry.
• Výšku SPF zvolte podle odstínu kůže (fototypu), místa a délky
pobytu na slunci. Čím je doba pobytu na slunci delší, tím vyšší
volte SPF (opakovaným natřením stejným přípravkem se SPF
podstatně nezvýší, jen udrží).
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
Lékárna Nemocnice
ve Frýdku-Místku nabízí
svým návštěvníkům
výhodné klientské karty
• Používejte vždy prostředky s UVB i UVA filtry.
• Pečlivě natřete opalovací prostředky 20-30 minut před zahájením opalování (dle doporučení odborníků úvodní natření
proveďte dvakrát!).
• Vyhýbejte se přímému polednímu slunci (mezi 11 a 14 hod.)
• I ve stínu pod slunečníkem ošetřete kůži opalovacími přípravky.
• Pokud si kůži spálíte, nevystavujte ji slunci, dokud zánět zcela
neodezní.
• Při koupání používejte voděodolné přípravky (označení
„water-resistant“ neboli voděodolný vydrží 40minutové
máčení kůže, označení „very-water resistant“ neboli extra
voděodolný vydrží 80minutové máčení kůže).
• Děti chraňte intenzívně před sluncem (kojence do 6. měsíce
věku nevystavujte slunci vůbec, batolata do 2 let chraňte
oděvem a nevystavujte polednímu slunci, u dětí samozřejmě
používejte pouze přípravky určené na dětskou kůži, nejlépe
s fyzikálními sunscreeny).
• Opalovací přípravky používejte na nechráněnou kůži i při
práci na slunci, nezapomínejte chránit místa, která jsou denně maximálně vystavována slunci - nos, uši, rty, mužská pleš.
Mgr. Jitka Fojtíková, Věra Kundrátová, lékárna nemocnice
Zveme Vás do naší lékárny k nákupu kvalitních přípravků za dobrou cenu. Rádi vám samozřejmě poradíme s výběrem přípravku vhodného pro Vás.
Kolektiv lékárny vám přeje krásnou slunečnou dovolenou beze strachu z nepříjemného spálení!
Naše lékárna pro Vás
na léto 2010 chystá
výrazné slevy na
opalovací přípravky
řady DAYLONG, VICHY
a EUCERIN.
10. 5. 2010 - Evropský den melanomu
Tento den bude v naší lékárně prezentace kosmetiky DAYLONG včetně akčních cen a poradenství
- fototyp, výběr ochranného faktoru.
Konkrétní informace budou včas zveřejněny na našich
webových stránkách www.nemfm.cz/lekarna
a na nástěnce v naší lékárně.
Od poloviny dubna 2010
je možné získat v naší lékárně
tzv. klientskou kartu. Hlavní výhodou
této karty je sleva poskytovaná již po
uskutečnění prvního nákupu.
Karta funguje podobně jako většina věrnostních programů. Za každou zaplacenou částku se načítá klientovi bonus, který činí 4 % z prodejní ceny nákupu bez
receptu a 2 % z celkové ceny receptu nebo poukazu na
zdravotní potřeby. Získaný finanční bonus bude moci
klient využít už při další návštěvě lékárny. Minimální
výše bonusu, kterou lze čerpat, je stanovena na 5 Kč.
Regulační poplatky se nebudou započítávat a bonus
nelze využít ani na jejich platbu. Aktuální výše Vašeho
bonusového konta bude vždy uvedena na účtence,
kterou při nákupu obdržíte.
Kartu obdržíte v naší lékárně zdarma, podmínkou
získání karty je vyplnění dotazníku s kontaktními údaji
a podepsání souhlasu s poskytnutím osobních údajů.
Dotazník získáte v nemocniční lékárně. Karta samotná
neobsahuje žádné údaje, které by bylo možno při její
ztrátě zneužít. Není vázána na jednoho pacienta, je přenosná, tzn. jednu kartu může používat například celá
rodina. Identifikace je prováděna pomocí čárového
kódu na zadní straně karty.
Jednou z neopomenutelných vlastností karty je také
funkce vizitky. S kartou budete mít vždy přehled, kdy
je v naší lékárně otevřeno a na kterém telefonním
čísle Vám bude v případě potřeby poskytnuta odborná konzultace.
9
10
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
Lehký jarní salát
Jaro na talíři
Potřebné suroviny (rozpis pro 10 osob):
Recepty naší kuchyně
Do nového čísla časopisu Zdraví jsme pro vás připravili výběr novinek, které jsme v poslední době zařadili
do jídelníčku Nemocnice ve Frýdku-Místku. Protože se
blíží jaro, zaměřili jsme se na větší používání čerstvých
bylinek a lehčích salátů. Přejeme dobrou chuť.
Jehněčí pečeně na čerstvých bylinkách
Okurky salátové
Ředkvičky
Cibule
Paprika
Salát ledový
Smetana zakysaná
Jogurt řecký
Sůl
Cukr krystal
Ocet
Křen
Pažitka
1500 g
1000 g
1g
500 g
200 g
1000 g
1000 g
20 g
150 g
10 g
10 g
50 g
Potřebné suroviny (rozpis pro 10 osob):
Jehněčí maso - kýta
Olej olivový panenský
Sůl
Tymián čerstvý
Rozmarýn čerstvý
Česnek
1200 g
100 g
10 g
5g
5g
10 g
Omyté, odblaněné maso osušíme a nasolíme. Nasekáme
čerstvé bylinky a česnek, smícháme s olivovým olejem.
Směsí potřeme jehněčí, dáme na 4 hodiny odležet a pak
pečeme asi 15 minut v troubě vyhřáté na 180° C. Maso
musí být na řezu růžové a šťavnaté, ne suché. Vhodnou přílohou je bylinkový kuskus, gratinované brambory, pečená
cibulka a česnek.
Provensálské rigatoni
Potřebné suroviny
(rozpis pro 10 osob):
Těstoviny rigatoni
Cuketa
Paprika
Rajčata
Cibule
Česnek
Ocet jablečný
Pepř mletý
Parmazán
Lilek
Provensálské koření
1000 g
300 g
200 g
100 g
200 g
10 g
10 g
1g
200 g
200 g
2g
Omytou a očištěnou zeleninu nakrájíme na velké kostky.
Šalotku nakrájíme na tenké plátky. Uvaříme těstoviny. Na
oleji osmahneme lilek a papriku, po 5 minutách přidáme
do pánve ostatní zeleninu, česnek a provensálské koření, zalijeme
vývarem a dusíme 10
min. Těstoviny smícháme se směsí, dochutíme jablečným octem.
Na talíři posypeme
sýrem.
Okurky se slupkou nakrájíme na malé kostičky, cibulku
také, přidáme nahrubo strouhané ředkvičky a žluté paprikové lusky nakrájené na nudličky. Hlávku salátu rozebereme na listy. Z kysané smetany, jogurtu, strouhaného křenu,
soli, cukru a octa připravíme dresing. Směs zeleniny naklademe na list ledového salátu a přelijeme dresingem. Salát
bohatě zdobíme sekanou pažitkou. Podáváme s cereálním
pečivem.
Žralok pečený s bylinkami
Potřebné suroviny (rozpis pro 10 osob):
Žralok mražený
Máslo
Česnek
Olej
Sůl
Koření na ryby
Cibule
Paprika
Žampiony
Pažitka čerstvá
Mouka hladká
Saturejka čerstvá
1500 g
100 g
100 g
100 g
30 g
10 g
200 g
500 g
300 g
5g
150 g
10 g
Porce žraloka z jedné strany osolíme a posypeme jemně
sekanou saturejkou (opatrně, je silně aromatická), otočíme a posypeme kořením na ryby, mírně osolíme. Obalíme
v mouce a zprudka opečeme na rozpáleném oleji. Pekáč
vyložíme plátky másla, na ně položíme porce ryb, které posypeme cibulí a paprikou nakrájenými na kolečka, kousky
žampionů a plátky česneku. Pečeme přikryté ve vyhřáté
troubě 15 minut a po odkrytí pečeme ještě dalších 15 minut. Podle potřeby před druhým zapečením přidáme vodu
nebo vývar. Na talíři zdobíme sekanou pažitkou.
Recepty pro Vás připravila vedoucí stravovacího provozu a kolektiv
nutričních terapeutek Nemocnice ve Frýdku-Místku.
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
11
Baňkování
Baňkování (někdy také vakuterapie) je
vhodná doplňková metoda klasických
masáží. Tato metoda údajně pochází ze
staré Číny a je stará několik tisíc let.
Baňkování dokáže odstranit bolesti páteře
a pohybového aparátu. Příznivě ovlivňuje
funkci vnitřních orgánů. „Baňkování provádíme pomocí přikládání skleněných nádobek
na pokožku. Vzduch v baňce před aplikací zahřejeme, vytvoříme v ní podtlak. Nádobka se
tak přisaje na kůži, kterou podtlak vtáhne dovnitř. Zčervenalá pokožka se prudce prokrví.
Metoda je naprosto bezbolestná. Můžete cítit
lehké pnutí, jakoby táhnutí kůže,“ popisuje
Gábina Birgusová, vedoucí fyzioterapeutka
rehabilitačního oddělení a Denních lázní
frýdecko-místecké nemocnice.
Baňky se většinou přikládají na dobu 20 minut. „Zejména po
první aplikaci je možné, že na těle zůstanou v místech, kde byly
baňky přiloženy, tzv. modřiny. Nejsou ale nebezpečné. Za pár dní
vám zmizí,“ upozorňuje fyzioterapeutka Birgusová a pokračuje: „Nejčastěji baňkujeme klientům místa okolo páteře. Přikládat
baňky můžeme i na kolena, lokty, kyčelní klouby, chodidla, kotníky
a podbřišek.“
Baňkování je jedna z mála masážních metod, která je doporučena i při nemoci. Při zvýšené teplotě se baňky mohou např. přikládat na plíce a průdušky a tím dochází ke zlepšení dýchání.
Baňkování však není vhodné, pokud trpíte trombózami, křečovými žilami, gangrénami, máte otevřené rány nebo hnisavé
infekce.
V kostce
Při baňkování se urychlí krevní oběh a tělo vylučuje škodlivé
látky rychleji než obvykle. Dochází k prohřátí organismu a jeho
uvolnění.
Účinky baňkování:
•
•
•
•
•
•
•
přináší úlevu při kašli, astmatu, zánětech průdušek
detoxikuje organismus
odstraňuje problémy s močovým měchýřem
odstraňuje blokády a ztuhlé svaly
příznivě působí na lymfatický systém
příznivě ovlivňuje problémy se zažíváním
působí proti otokům a bolestem nohou
Využijte možnost obdarovat své nejbližší dárkovým poukazem Denních lázní. Hodnotu poukazu si můžte určit sami.
Ceny vybraných procedur v denních lázních:
Procedura
Cena
Masáž celé páteře
25 minut/170 Kč
(šíje, ramena, hrudní a bederní páteř)
Masáž krční páteře
Masáž hrudní páteře
Masáž bederní páteře
Masáž celého těla
Masáž končetin
Celotělová hydromasážní vana Biaritz
15 minut/80 Kč
15 minut/80 Kč
15 minut/80 Kč
60 minut/370 Kč
25 minut/220 Kč
20 minut/170 Kč
Rašelinové koupele
Rašelinové zábaly
Baňkování
20 minut/170 Kč
20 minut/60 Kč
1 sezení/250 Kč
Cenově zvýhodněné balíčky - vhodné také jako dárek
Permanentka A: parafín a masáž
200 Kč
Permanentka C: vana Biaritz a masáž
300 Kč
Permanentka D: 5x masáž
750 Kč
12
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
Rozhovor s primářem ORL
MUDr. Petrem Klečkou
na téma nosní polypy
Co jsou to nosní polypy?
Nosní polypy jsou slizniční útvary, které vznikají na základě
chronických procesů v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách. Polypy ucpávají nosní průduchy, nemocní tedy nemohou
dýchat nosem, nebo jen s obtížemi. Současně dochází k poruchám čichu. Vyřazena je i důležitá funkce nosu, tedy čištění,
ohřátí a zvlhčení přijímaného vzduchu, což ve svém důsledku
zvyšuje riziko onemocnění dolních cest dýchacích.
Jaké jsou projevy nosních polypů?
Nosní polypy výrazně zhoršují nosní průchodnost. Vzhledem ke
zhoršenému příjmu vzduchu pacienti často trpí bolestmi hlavy,
stěžují si na tlak v oblasti čela a tváří. Většinou dochází k částečnému nebo plnému vyřazení čichu. Přítomen je také stálý
obtěžující výtok z nosu. Pacienti s nosní polypózou trpí častěji
nespavostí a chrápáním.
Jaké jsou rizikové faktory vzniku polypů?
Přesná příčina vzniku polypů není známa. Vznik polypů se nejčastěji dává do souvislosti s astmatem a opakovanými záněty
bakteriálními, virovými i mykotickými, které vedou k chronickým zánětům nosní sliznice. Objevení polypů je výjimečně také
reakcí na některé léky, jako Acylpyrin či Ibalgin. V neposlední
řadě se uvádí i genetická dispozice.
Jaká je léčba nosních polypů?
Po stanovení diagnózy nosních polypů se nejdříve volí konzervativní přístup. Předepíšou se nosní spreje s obsahem kortikoidů, které se užívají dlouhodobě. Při nedostatečném účinku této
léčby se nasazují kortikoidy v tabletách. Pokud ani tato léčba
není dostatečně účinná, přistupujeme k chirurgickému řešení. Operaci, to znamená odstranění polypů, provádíme buď
v místním znecitlivění nebo v narkóze. Většinou dáváme přednost operacím v celkové anestézii. V současnosti je využívána
chirurgická metoda všeobecně nazývaná „funkční endonazální
chirurgie“. K tomuto typu operací je nezbytná endoskopická
soustava s kamerou, monitorem a příslušným instrumentáriem.
Tato metoda je nejčastěji používána u odstraňování nosních
polypů a u zánětlivého postižení vedlejších nosních dutin.
Jaká je prevence nosních polypů
a jak si mohu pomoci sám?
Vzhledem k tomu, že není známa příčina onemocnění, je těžké
mu předcházet. Jako jedna z hlavních příčin je uváděno chronické onemocnění horních cest dýchacích, je tedy nezbytné
tyto záněty včas a účinně léčit. Pacient proti polypům sám těžko něco zmůže. Důležitá je pooperační péče o nosní sliznici. Je
nezbytné nos několikrát denně proplachovat Vincentkou nebo
mořskou vodou. Dlouhodobě se užívají spreje s kortikoidy. Přesto je určité procento nemocných, u kterých se i přes veškerou
péči lékařů i pacientů samotných toto onemocnění vrací, s nutností opakovaných operačních zákroků.
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
Krvácíte z nosu?
Krvácení z nosu neboli epistaxe je běžná zdravotní potíž, kterou
ve svém životě zažije většina populace. Průběh mnoha krvácení
je mírný, někdy však masivní epistaxe představuje život ohrožující stav, který vyžaduje pohotový zásah lékaře. Příčin může
být mnoho a v zásadě je rozdělujeme do dvou hlavních skupin
- místní a celkové.
Epistaxe z místních příčin mohou být způsobeny úrazy nebo
mechanickým drážděním sliznice přední části septa (například
při nesprávném a příliš usilovném čištění nosu), jindy je vyvoláno vlivy profesionálními, jako inhalací průmyslových plynů,
par, prachu a výparů některých rozpouštědel. U dětí je potom
častou příčinou krvácení z nosu cizí těleso.
Jiným důvodem epistaxe z místních příčin mohou být nosní polypy či nádory. Jde jednak o nádory nezhoubné, jako například
cévní tumory, jednak o nádory zhoubné.
Mezi nejčastější celkové příčiny krvácení z nosu patří bezesporu
vysoký krevní tlak a arterioskleróza (kornatění tepen). Další častou příčinou jsou virózy, zejména chřipka a jiná infekční horečnatá onemocnění, kdy dochází k překrvení nosní sliznice. K poněkud vzácnějším onemocněním způsobujícím epistaxi se řadí
onemocnění hematologická, jako hemofilie, leukémie a různé
jiné poruchy krevní srážlivosti, která mohou být způsobena
například i nekontrolovanou léčbou léky na ředění krve (Warfarin), dále onemocnění endokrinologická a hypovitaminóza C.
Léčba epistaxe začíná první pomocí, kterou může nemocnému
poskytnout i jeho nejbližší nelékařské okolí. Horní polovina trupu krvácejícího má být ve zvýšené poloze a hlava lehce předkloněna, aby nedošlo k polykání krve zatékající do nosohltanu
a z toho k nevolnosti a zvracení. Dobře se též osvědčují studené
obklady na čelo a na šíji, účinné je i pevné přitisknutí nosního
křídla proti septu (nosní přepážce) prstem po dobu několika
minut. U lehkých forem krvácení tato opatření již sama o sobě
stačí k zástavě krvácení.
Jestliže ani po těchto manévrech epistaxe neustane, je potřeba vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Na odděleních ORL se
k zástavě krvácení používá několik metod, v závislosti na lokalizaci a závažnosti krvácení. Jestliže je zřejmé místo krvácení,
lze ho zastavit lokálním ošetřením krvácivého místa elektro- či
chemokoagulací. Docílíme tím zatavení krvácejících cévek použitím elektrokauteru nebo speciálních chemických roztoků.
V nepřehledném terénu je indikována mastná přední (případně
i zadní) nosní tamponáda nebo tamponáda balónková (viz obrázek). Tamponáda je obvykle odstraňována za 48 hodin. Nedaří-li se ani takto epistaxi zvládnout, přichází na řadu chirurgický
zákrok v celkové anestezii - nejdříve stavění krvácení elektrokoagulací za kontroly nosní optiky, při selhání této metody je pak
ke zvážení i podvaz či embolizace přívodných cév.
K léčbě epistaxe neodmyslitelně patří i úprava celkového stavu
pacienta. Jedná se především o léčbu vysokého krevního tlaku, vyřazení či snížení dávky léků na ředění krve (pokud je to
možné), podání léků podporujících stavění krvácení, vitamínů K
a C. Při výrazném krvácení dochází k velkým krevním ztrátám
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
s poklesem hemoglobinu, klesá krevní tlak, pacient je dehydratovaný, vyčerpaný. Příjem ústy (per os) v této fázi je tak omezený a nedostatečný. Proto musí být při větších krevních ztrátách
nemocný hospitalizován a tekutiny hradíme nitrožilně až do
úpravy tlaku, pulzu a hemoglobinu.
Závěrem je nutno zdůraznit, že krvácení z nosu patří mezi běžné příhody, které ve většině případů při správné první pomoci
zvládne pacient sám. Odborné vyšetření je vhodné u opakovaných krvácení. Naopak urgentní ošetření vyžaduje masívní
krvácení, které za určitých nepříznivých okolností může ohrozit
pacienta i na životě.
Trombóza
Mám před sebou několika hodinovou cestu
letadlem. Je pravda, že jsem ohrožen trombózou?
A jak se jí mám bránit?
Cestovní trombóza ohrožuje lidi cestující více než 6 hodin
v kuse letadlem, ale i jiným dopravním prostředkem. Přispívá
k ní omezený pohyb, sezení s neustále pokrčenými končetinami,
omezený příjem tekutin. Pokud můžete, během cesty se procházejte nebo alespoň cvičte dolními končetinami, dostatečně
pijte tekutiny (s výjimkou černé kávy a alkoholu), neužívejte
těsné oblečení, se škrtící gumou. Jestliže máte zvýšené riziko
trombózy - kouříte, berete hormonální antikoncepci, jste obézní, měli jste v nedávné době úraz nebo jste starší 65 let - pak
je vhodné navštívit svého ošetřujícího lékaře, který vám může
předepsat kompresivní punčochy, eventuálně léky na zpevnění
žilní stěny. Pacienti, kteří již trombózu či embolii prodělali nebo
mají tzv. trombofilní stav, jsou většinou sledováni v trombotické
ambulanci, kde jim lékař může předepsat před cestou protisrážlivé injekce, tzv. nízkomolekulární heparin.
MUDr. Šárka Solecká, Primář MUDr. Petr Klečka,
ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
CHORVATSKO
RODINNÁ DOVOLENÁ
Baška Voda
Cenově zvýhodněné autobusové zájezdy
do bungalovů URANIJA - NEPTUN KLUB
Animační program - Zábava pro dospělé i děti
POLOHA: patrové bungalovy umístěné v příjemné
zeleni s ideální polohou cca 150 m od centra Bašky
Vody. Příjemnou procházkou podél moře je možno
vydat se na sever do letoviska Brela - cca 1 km nebo
na jih do Baško Polje - cca 1 km, Promajny - cca 2 km,
Makarske - cca 6 km. VYBAVENÍ: restaurace, aperitiv
bar, směnárna, sejf, TV místnost, snack bar, prostor
pro semináře, v rámci NEPTUN KLUBU v období od
12.6. do 18.9. - herní koutek vybavený 4x playstation
konzolí, terasa (3x týdně živá hudba). UBYTOVÁNÍ:
2 a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV s českým
programem, balkonem nebo terasou. Na vyžádání
a za poplatek možno zajistit lednici do pokoje - cca 30
HRK/den, platí se na místě. Bungalov je tvořen čtyřmi
pokoji, každý se zcela samostatným vstupem. STRAVOVÁNÍ: formou polopenze v centrální restauraci
- snídaně formou bufetu a večeře výběr ze 3 menu,
polévka nebo předkrm, salátový bufet, desert. PLÁŽ:
oblázková, cca 50-100 m, vhodná pro děti. SPORT:
v blízkosti - tenisové kurty, hřiště pro míčové hry,
minigolf, vodní sporty. POZNÁMKA: parkování za
poplatek cca 20 HRK/den. Návštěvy celebrit v našich
NEPTUN KLUBECH budou pokračovat.
Cenov zvýhodnn é 10-ti denní autobusové zájezdy
do BUNGALOV URANIJA s polopenzí. Cena za os./zájezd (K)
KÓD
POKOJ
H-054X
1/2 SWCB
H-054X
1/3 SWCB
Dítě do 8 let bez lůžka
s polopenzí v 1/2 a 1/3
18.6.-27.6. 25.6.-4.7.
10.9.-19.9. 3.9.-12.9. 27.8.-5.9.
6 490
7 490
7 990
5 490
6 490
6 990
2 290
2 290
2 290
13
2.7.-29.8.
8 690
7 690
2 290
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, dopravu klimatizovaným autobusem (odjezd z ČR v pátek,
návrat v neděli), pobytovou taxu, zákonné pojištění
dle zákona č. 159/1999 Sb. Možnost dokoupení:
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu,
osoby do 18 let - 25 Kč/den, nad 18 let - 35 Kč/den.
Další atraktivní nabídky rodinné dovolené na www.ckvt.cz nebo na tel.: 59 666 40 40
MUDr. Renáta Kološová, internistka
Nemocnice ve Frýdku-Místku
14
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
Westernové městečko
Šiklův mlýn
Jako vystřižené z dob osídlování Divokého západu, vyrostlo ve
Zvoli nad Pernštejnem, v malebném údolíčku řeky Bobrůvky na
Českomoravské vysočině. Oplývá neobyčejně pestrou paletou
nepřeberných druhů zábavy uprostřed přírody. Městečko disponuje širokou nabídkou ubytovacích a stravovacích kapacit.
Díky kombinaci překrásné přírody, kvalitního ubytování a zábavy je rájem pro dovolenou s dětmi i jako cíl víkendového výletu.
Pro děti je připraven bohatý program, který podporuje rozvoj
dětské kreativity a přirozené aktivity. V areálu probíhají denně
mimo pondělí atraktivní westernová vystoupení, lze si ovšem
užít také adrenalinové zábavy ve stylu Military & Off-Road, využít přírodní koupaliště nebo vyjížďky na koních či dostavníkem.
I Vy sami se můžete aspoň na chvíli stát součástí doby divokého
západu. Stačí si v kostymérně vybrat některý z krásných kostýmů. Nabídka je široká, na své si přijdou i malí kovbojové, indiáni
a dámy.
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
Pro návštěvníky jsou připraveny
také zvýhodněné týdenní pobyty:
AMAZONKA - wellness pobyt pro aktivní ženy
Týdenní pobyt s polopenzí a bohatým doprovodným programem: permanentka do areálu Westernového městečka, výlety
na kolech i pěšky za krásami Vysočiny, kosmetika, sport, solárium, relaxační masáž, vířivka, výuka country tanců, projížďka na
koních a mnohé další.
RANČEŘI
- rekreační pobyt pro rodiny s dětmi
Týdenní pobyt s polopenzí a bohatým doprovodným programem: permanentka do areálu Westernového městečka, výlety
za krásami Vysočiny, rukodělná a výtvarná dílna, výuka country
tanců, zapůjčení dobových kostýmů, vycházka na Strašidelný
zámek Draxmoor s průvodcem (vstupné v ceně), táborák s hráčem na kytaru a opékáním špekáčků, volejbal, nohejbal, tenis,
badminton, jízda vláčkem Union Pacific, projížďka dobovým
kočárem s koňským spřežením, 2x jízda na čtyřkolce (dětská/
dospělá) v Military & Off-Road zóně…
Co vás čeká?
•
•
•
•
veselé divadelní představení z Divokého západu
návštěva kovbojského města s obchůdky
odborný výklad o historii Divokého západu
velká Westernová show s ukázkami drezúry zvířat
a kovbojského umění
• ZOO Divokého západu
• soutěžní kvíz o sladké odměny
• ukázka sedlářského řemesla
Komu by snad program a možnosti zábavy v areálu nestačily,
určitě najde mnoho dalších cílů v nejbližším okolí. Pro děti je
nejpřitažlivější Strašidelný zámek DraXmoor v Dolní Rožínce, ojedinělý zábavný projekt unikátní nejen v České republice.
Již na první pohled vás zaujme, jak mohutně a tajemně se tyčí
tato historická budova nad ponurým jezerem. Zámek návštěvníkům představí strašidelně fantastickou expozici kombinovanou atraktivními exponáty, originálními sklepními prostory
a středověkým pohádkovým tržištěm. Na úvod expozice vás do
tajemného světa přesune originální 3D kino.
Další atrakce: Stylová krčma, Dětský koutek, Pohádkové tržiště,
Čarodějné lektvary, Strašidelná expozice, Tajemné sklepení
Novinky: Strašidelný výtah, Muzeum legend, Skákací hrad,
Noční světelná show
OLD SHATTERHAND
- relaxační pobyt pro seniory
Týdenní pobyt s polopenzí a bohatým doprovodným programem: permanentka do areálu Westernového městečka, výlety
za krásami Vysočiny, relaxační masáž a vířivka, výuka country
tanců, výlet na hrad Pernštejn, projížďka dobovým kočárem...
INDIANA JONES
- adrenalinový pobyt pro pravé muže
Týdenní pobyt s polopenzí a bohatým doprovodným programem: permanentka do areálu Westernového městečka, výlet
na kolech po trasách pověstí Vysočiny s průvodcem a výkladem,
relaxační masáž, vířivka, výuka lasování a práskání s bičem, volejbal, nohejbal, tenis, badminton, jízda na čtyřkolce nebo BVP
(bojovým vozidlem pěchoty) v Military & Off-Road zóně, paintball - set Warrior, výuka lukostřelby, petanque, jízda s koňmi těžkým terénem…
MUSTANG
- tréninkový pobyt pro milovníky koní
Týdenní pobyt s polopenzí a bohatým doprovodným programem: permanentka do areálu Westernového městečka, rela-
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
xační masáž, výuka country tanců, zapůjčení dobových kostýmů, projížďka na koních, výuka lasování, lukostřelba a práskání
s bičem, projížďka dobovým kočárem s koňským spřežením,
kurs přirozené komunikace koně a jezdce, jízda s koňmi těžkým
terénem…
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
15
Program
Třikrát denně westernový program. Ve westernovém městečku
dvakrát denně (mimo pondělí) akční divadlo s pyrotechnickými
efekty, westernová show a speciální akce o víkendu.
Atrakce
Military Off-road zóna, Strašidelný zámek DraXmoor v nedaleké Dolní Rožínce, UL letiště – Aero zóna, skákadla, koně, vláček
Union Pacific, elektrický býk, ZOO aj.
Ubytování
Hotel Colorado Grand***, penzion, chatky, stany, nový kemp.
Více informací zájemcům ochotně poskytnou v informační
kanceláři na tel. čísle 566 567 400, 602 750 130 nebo e-mailové
adrese [email protected] • www.western.cz
Děti se nemocnice nebojí
Herní terapeutky na dětském
oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku nemají na starosti jen hrát
si s dětmi, jak by se mohlo zdát
z jejich názvu, ale jejich úkolem
je především citlivě a laskavě provést děti všemi úskalími při jejich
pobytu v nemocnici a připravit je
tak na operaci či zákrok, který je čeká. Zdejší „herní tety“ to dělají
tak dobře, že v soutěži Nadačního fondu Klíček a Společnosti pro
herní práci vyhrály stáž v kolébce herní terapie Velké Británii.
Vybavení areálu
Stylové restaurace, bary a občerstvení, kavárna v zóně dětských
atrakcí, ZOO, skákací hrad, trampolína, vláček Union Pacific,
lukostřelba, jízda na koni, jízda na el. býkovi, půjčovna dobových kostýmů, jízda na čtyřkolkách a BVP, hod tomahawkem,
tenisové kurty, volejbalové a nohejbalové hřiště, půjčovna kol
a sportovního vybavení, whirpool, solárium, koupaliště, rybník
pro rybaření, letiště pro ULL, tréninkové golfové odpaliště, indiánská vesnice a další.
Dvě speciálně vyškolené sestry - terapeutky se věnují dětem od
přijetí k hospitalizaci až po její ukončení. Pečují o dobrý psychický
stav nejen dětí, ale i jejich rodičů. Individuální psychická předoperační příprava dítěte probíhá za pomoci názorných pomůcek.
„Prostřednicvím demonstračních loutek Petrušky a Péti vysvětlujeme
dětem, co se bude dít. Za pomoci fotoalba, operační masky, roušky,
balónku a čepic je formou pohádky a hry seznamujeme s průběhem
zákroku. Malí pacienti jsou předem připraveni na to, že pojedou
v postýlce na kolečkách do kosmické lodi, tety a strejdové budou mít
čepičky, budou foukat do balónku, dostanou medaile (elektrody) na
tělíčko a podobně,“ říkají Věra Strakošová a Věra Vojkůvková, herní
terapeutky nemocnice. „Fungujeme zároveň jako prostředníci mezi
dětmi, zdravotníky a rodiči.“
„Průběh hospitalizace dítěte pozitivně ovlivňuje řada faktorů. Podle našich zkušeností a také prostřednictvím zpětné vazby od rodičů
máme ověřeno, že když je dítě na operaci či zákrok předem připraveno, lépe se dokáže s nastalou situací vyrovnat. U převážné většiny
dětí, připravených na operaci herním specialistou, se účinek projeví
tak, že nepláčou, což pozitivně hodnotí i naše operační týmy,“ potvrzuje primářka dětského oddělení Ivana Röschlová. „Za rok projde
naším oddělením kolem 2500 dětí a předoperační přípravu absolvují téměř všechny z nich, kromě akutních příjmů.“
S projektem „Rozšíření a prohloubení předoperační přípravy dětí
a rodičů“ se herní terapeutky zúčastnily soutěže Nadačního fondu Klíček a Společnosti pro herní práci s názvem „Jak si poradit
aneb co můžeme udělat pro to, aby byl pro děti a jejich blízké
pobyt v nemocnici snazší“ a získaly v ní třetí místo. Odměnou za
umístění v soutěži je pracovní stáž ve Velké Británii, na kterou
terapeutky odjedou už v červnu tohoto roku.
16
w w w. n e m f m . c z / v a s e z d r a v i
VAŠE ZDRAVÍ / duben 2010
Pravda o tom, pro eši jezdí na Jadran
Najde nkdo konen jasnou odpov na otázku, pro je Jadran dlouhodob místem, které si pro svou letní dovolenou vybírá nejvíce
ech? Jadran zstává místem nabízejícím pocit jistoty, bezpeí a pohody. Toto a navíc dobrá dostupnost Jadranu, který je z naší republiky doslova na dosah ruky, nakonec rozhodují pi výbru místa pro dovolenou nejenom rodin s dtmi.
Nejvtší eský touroperátor na Jadran, cestovní kancelá VÍTKOVICE TOURS, zaal prodávat zájezdy na letošní léto již v íjnu loského roku a poet doposud prodaných zájezd potvrzuje, že zájem o slevy za vasný nákup je obrovský. Lidé se prost nauili šetit své
peníze a vdí, že ím díve si zájezd zakoupí, tím více svých penz ušetí! A nejenom to, platí totiž jednoduché pravidlo, kdo díve pijde,
ten si vybírá z nejvtší nabídky.
ckvt.cz
dovolená za minutu
Rodie, Vaše dti milují Neptuna Cenově zvýhodněné autobusové
Již tvrtým rokem VÍTKOVICE TOURS organizuje tzv. „NEPTUN
KLUBY – Zábava pro dosplé a dti“, které jsou v r. 2010 v chorvatských letoviscích Solaris u Šibeniku, Promajna a Baška Voda na
Makarské riviée. Animaní projekt pod názvem NEPTUN KLUB se
postará, aby dovolená pro Vás a Vaše dti byla tím, na co budete ješt
dlouhé msíce doma vzpomínat – pette si písemné ohlasy spokojených klient na www.ckvt.cz. Programová nabídka, zábava, sportovní aktivity a utkání, hry pro dosplé i dti a každý týden pekvapení
v podob celebrity v kesle pro hosta je ve spojitosti s nádherným
prostedím prost opravdovým zážitkem, a to nejen pro dti, které
NEPTUN KLUBY milují, ale také pro jejich rodie.
Pro rok 2010 je nabídka na Neptun Kluby rozšíena o all inclusive
hotel Niko**** ve stedisku Solaris u Šibeniku. Práv to je považováno za nejlépe vybavené stedisko na chorvatském Jadranu. (na www.
ckvt.cz najdete i další hotely stediska Solaris – hotel Ivan a Jure)
Napsali svj názor...
Chtli bychom touto cestou podkovat Vaší cestovní kancelái
za krásnou dovolenou v Bašce Vod, v bungalovech Uranija.
Zaátkem ervence jsme zde s manželem a dcerou strávili
nádherný týden. Vše bylo úžasné - ubytování, polopenze, moe,
pláže. Dkujeme hlavn všem delegátm. S takovým množstvím
výlet, které nabízíte, jsme se ješt nesetkali. Nádherný byl výlet
lodí na ostrov Hvar a Bra. Píští rok pojedeme s Vaší kanceláí
urit znovu.
Alena Nmcová s rodinou
Další názory a ohlasy na www.ckvt.cz
Baška Voda
zájezdy do Bungalovů URANIJA
POLOHA: patrové bungalovy umístěné v příjemné zeleni s ideální
polohou cca 150 m od centra Bašky Vody. Příjemnou procházkou
podél moře je možno vydat se na sever do letoviska Brela - cca
1 km nebo na jih do Baško Polje - cca 1 km, Promajny - cca 2 km,
Makarske - cca 6 km. VYBAVENÍ: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, snack bar, prostor pro semináře, v rámci
NEPTUN KLUBU v období od 12.6. do 18.9. - herní koutek vybavený
4x playstation konzolí, terasa (3x týdně živá hudba). UBYTOVÁNÍ:
2 a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV s českým programem,
balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za poplatek možno zajistit
lednici do pokoje - cca 30 HRK/den, platí se na místě. Bungalov je
tvořen čtyřmi pokoji, každý se zcela samostatným vstupem. STRAVOVÁNÍ: formou polopenze v centrální restauraci - snídaně formou
bufetu a večeře výběr ze 3 menu, polévka nebo předkrm, salátový
bufet, desert. PLÁŽ: oblázková, cca 50-100 m, vhodná pro děti.
SPORT: v blízkosti - tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, minigolf,
vodní sporty. POZNÁMKA: parkování za poplatek cca 20 HRK/den.
Návštěvy celebrit v našich NEPTUN KLUBECH budou pokračovat.
Cenov zvýhodnné 10-ti denní autobusové
zájezdy
KÓD
POKOJ
H-054X
1/2 SWCB
H-054X
1/3 SWCB
Dítě do 8 let bez lůžka
s polopenzí v 1/2 a 1/3
10.9.-19.9.
6 490
5 490
18.6.-27.6.
3.9.-12.9.
7 490
6 490
25.6.-4.7.
27.8.-5.9.
7 990
6 990
2.7.-29.8.
8 690
7 690
2 290
2 290
2 290
2 290
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, dopravu klimatizovaným autobusem (odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli),
pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999
Sb. Možnost dokoupení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 25 Kč/den, nad 18 let
- 35 Kč/den.
LETECKY NA JADRAN
S VÍTKOVICE TOURS
OSTRAVA-SPLIT-OSTRAVA PRAHA-SPLIT-PRAHA PRAHA-DUBROVNÍK-PRAHA
Odlety každou středu a neděli
Odlety každou sobotu
Odlety každou neděli
Rezervujte svou dovolenou z pohodlí svého domova online na www.ckvt.cz nebo volejte ihned na 59 666 40 40. Ušetříte své peníze!
Sudoku
Pro začátečníky
Pro pokročilé
Zdroj: www.sudokuonline.cz
Noviny VAŠE ZDRAVÍ vydává Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ: 00534188
Četnost vydávání: měsíce únor, duben, září a listopad roku 2010 • Duben 2010, 14. vydání, MK ČR E 17112 • www.nemfm.cz/vase zdravi
Grafická úprava a tisk: © Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek

Podobné dokumenty