Metrické a palcové šrouby

Komentáře

Transkript

Metrické a palcové šrouby
BERNER SPOJOVACÍ MATERIÁL
METRICKÉ
KÉ ŠROUBY
MATICE, PODLOŽKY
A KROUŽKY
VRUTA
UTA DO DĤEVA
ZÁVITNÍKY
NÍKY
VRTÁKY
A VRTÁ
ÁKY
OBSAH KATALOGU:
Spojovací a normalizované souìástky
Šestihranné šrouby
Závitové tyìe, kolíky a stavücí šrouby
Vratové šrouby
Válcové šrouby
Šrouby s oblou a ìoìkovou hlavou
Šrouby s pĥírubou
Šrouby se zápustnou hlavou
Šrouby s plochou hlavou
Samoĥezné šrouby
Zajišıovací šrouby
Ostatní šrouby
Vysvütlivky k druhĵm oceli
Šestihranné matice
Pojistné matice
Zajišıovací matice
Palcové šestihranné matice
Ostatní matice
Vysvütlivky k druhĵm oceli
Vruty do dĥeva a dĥevotĥísky
Tesaĥské vruty
1
40
57
60
82
85
99
102
106
109
116
118
119
133
149
152
155
165
166
192
Nábytkové vruty a šrouby
Rychloĥezné vruty
Distanìní šrouby
Montážní systémy pro terasy
Kombinované šrouby
Rámové šrouby
Háky
Klempíĥské šrouby
Šrouby do plechu
Samoĥezné vruty
Podložky a kroužky
Tüsnicí kroužky
O-kroužky
Nýty
Ocelové hĥeby
Pojistné kroužky
Závlaìky a kolíky
Ostatní bezpeìnostní prvky
Hadicové spony
Maznice
Vrtáky, závitníky a závitová oìka
Spirálové vrtáky do kovu
- STANDARTline
- TOPline
- PREMIUMline
Frézy a vrtáky na bodové svary
Frézovací vrták
Stupėovité vrtáky
Vrtáky do plechu
Ruìní závitníky
Strojní závitníky
Závitníky s bit upnutím
Závitová oìka
333
333
338
348
356
361
362
364
366
377
401
404
196
204
208
212
220
222
224
226
232
238
250
262
266
268
301
307
310
316
321
332
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované, M 3 – M 10
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
k mm
Vel. klíče mm
2
5,5
2,8
7
3,5
8
4
10
4,8
11
5,3
13
6,4
17*
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Délka L
mm
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
125778
125779
125780
500
500
500
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
097845
052619
097861
528838
032852
930612
405299
052620
102966
125782
500
200
500
200
500
200
200
200
200
200
125783
200
M5
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
097888
405272
405280
097918
097926
100
100
100
100
100
405302
100
405310
100
405329
125784
125785
125786
075660
100
200
200
200
200
097934
097942
097950
097969
097977
097985
097993
513148
098000
098019
098027
930604
405337
125788
405345
125789
405353
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
075661
200
405361
100
125787
200
125790
100
125791
100
125793
125794
125795
125796
125797
125798
100
100
100
100
100
100
M7
Číslo
výr.
Balení
ks
405396
200
405418
200
405426
200
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
032866
098035
098043
098051
098060
098078
098086
098094
098108
098116
098124
027506
098132
125799
405450
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
50
100
50
405469
125800
405477
125801
405485
125802
405493
125803
405507
405515
405523
528870
125804
075665
125805
075666
50
100
50
100
50
100
25
100
25
25
100
100
100
100
100
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
098140
098159
098167
098175
098183
098191
098205
098213
098221
098230
098248
125807
098256
125808
405531
125809
405540
100
100
100
100
100
100
50
50
50
100
50
100
50
50
50
50
50
405558
25
405566
25
405574
405582
405590
513156
125810
102967
125811
102968
125812
102969
125813
125815
125816
102971
125817
125818
25
25
10
25
50
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
4
4.1
Metrické a palcové šrouby
skup. 00103
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované, M 12 – M 24
Ø mm
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
k mm
Vel. klíče mm
7,5
19*
8,8
22*
10
24
11,5
27
12,5
30
14
32*
15
36
Délka L
mm
4
4.2
Číslo
výr.
Balení
ks
500399
098264
098272
098280
098299
098302
098310
098329
098337
405604
405612
405620
405639
405647
125819
405655
405663
405671
405680
405698
405701
405710
125820
405728
125821
530140
125823
530158
125824
915670
125825
075669
125826
075670
125827
125828
125829
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
50
25
25
25
25
25
10
10
25
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
M 14
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
405736
405744
405752
405760
405779
405787
405795
125831
405809
125832
405817
405825
50
50
50
25
50
10
25
50
25
50
25
25
098345
098353
098361
405922
405930
405949
405957
125835
405965
125836
405973
405981
50
50
50
25
25
10
25
25
25
25
25
25
405833
405841
405850
405868
405876
405884
405892
405906
405914
25
25
25
25
25
10
10
25
10
125833
25
125834
25
405990
406007
406015
406023
406031
406040
406058
406066
406074
125837
406082
125838
406090
125839
406104
125840
406112
125841
406120
125842
125843
125844
125845
125846
125847
125848
125850
25
25
25
25
25
10
10
25
10
25
10
1
10
1
1
1
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
M 18
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
406139
406147
406155
406163
406171
25
25
25
10
25
406180
125856
406198
406201
10
25
10
10
513180
406260
406279
513199
406287
125862
406295
125863
406309
406317
25
10
25
25
25
25
25
25
25
10
406210
406228
406236
10
10
10
406244
125857
406252
125858
513172
10
25
10
1
1
125859
125860
125861
1
1
1
406325
406333
406341
406350
406368
406376
406384
012812
406392
125864
406406
046589
406414
125865
406422
125866
406430
125867
406449
125868
075672
125869
406465
125870
075673
10
10
10
10
10
10
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
075674
1
M 22
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
044335
125880
406473
25
25
10
406481
10
406490
125881
10
10
046618
915757
406554
125887
406562
125888
406570
406589
10
25
10
10
10
10
10
10
406503
125882
012871
125883
406511
10
10
10
10
10
046591
10
406520
10
046615
10
046617
10
125884
1
125885
1
406597
406600
406619
406627
406635
125889
406643
125890
406651
125891
915769
125892
915770
125893
915771
125894
075675
10
5
5
5
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
1
125886
1
915773
125895
075676
125896
125897
125898
915776
1
1
1
1
1
1
1
125899
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
115
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
M 12
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M 12
Číslo
výr.
M 14
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
390
400
410
420
430
440
450
460
480
500
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
125851
125852
125853
125854
125855
M 18
Číslo
výr.
Balení
ks
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
1
1
125871
125872
1
1
1
1
1
125873
125874
125875
125876
125877
125878
125879
1
1
1
1
1
1
1
M 22
Číslo
výr.
Balení
ks
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
125900
125901
125902
125903
125904
125905
125906
1
1
1
1
1
1
1
skup. 00103
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované, M 27 – M 48
4
Ø mm
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 48
k mm
Vel. klíče mm
17
41
18,7
46
21
50
22,5
55
25
60
26
65
30
75
M 36
M 39
M 42
M 48
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Délka L
mm
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
M 27
M 30
M 33
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
406660
915780
406678
406686
046626
075678
046627
075679
046628
125907
052621
125908
046629
5
10
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
075680
125909
075681
1
1
1
046630
915793
406759
406767
406775
915797
046632
406805
406791
125912
406813
125913
915802
125914
406830
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
1
061990
061991
061992
061993
061994
061995
061996
125924
061997
125925
061998
125926
061999
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125930
062001
062002
125931
062003
062004
125932
062005
125933
062006
125934
125935
125936
125937
125938
125939
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
062000
075682
125910
075683
061986
125915
061987
125927
075684
1
125911
1
061988
125916
061989
125917
125918
125919
125920
125921
1
1
1
1
1
1
1
1
125928
1
125940
1
125929
1
125941
1
125942
1
Číslo
výr.
125945
125946
125947
125948
125949
125950
125951
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
1
1
1
1
1
1
1
125952
125953
125954
125955
125956
125957
125958
125959
125960
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125966
125967
125968
125969
125970
1
1
1
1
1
125971
1
125961
1
125972
1
125962
125963
125964
1
1
1
125973
1
125965
1
4.3
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M 27
Číslo
výr.
M 30
Balení
ks
360
380
400
M 33
Číslo
výr.
Balení
ks
125922
125923
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
M 36
M 39
Číslo
výr.
Balení
ks
125943
1
125944
1
Číslo
výr.
M 42
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
M 48
Číslo
výr.
Balení
ks
skup. 00103
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 8.8U,
žárově zinkované, M 8 – M 24
Vlastnosti
S řezaným závitem na toleranční třídu závitu 6H
4
Ø mm
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
k mm
Vel. klíče mm
5,3
13
6,4
17*
7,5
19*
10
24
12,5
30
15
36
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
Délka L
mm
skup. 00109
4.4
Balení
ks
062175
062176
150573
062177
200
200
200
200
062178
150574
062179
200
200
200
062180
200
062182
200
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
150567
062183
062184
062185
062186
062187
062188
062190
062191
100
100
100
100
100
100
100
100
100
062204
062205
062206
062207
062208
062209
062210
062211
100
100
100
100
50
50
50
50
062229
062230
062231
062232
062233
062234
50
50
25
25
25
25
062192
100
062212
50
062236
25
062193
062194
062195
100
50
50
062213
062214
062215
062216
062217
062218
062220
062221
062222
50
50
50
50
50
50
25
25
25
062237
062238
062239
062240
062241
062242
062244
062245
062246
25
25
25
25
25
25
25
25
25
062247
062248
062249
062252
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
062274
062275
062276
062277
150570
062279
25
25
25
25
25
25
062280
062281
062282
062283
062284
062285
062287
062288
062289
149511
062290
062291
062292
062295
25
25
25
25
25
25
10
10
10
1
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
062311
062312
150571
062313
150572
062314
062315
062317
062318
062319
062320
062321
062322
062323
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
062325
062326
062327
062329
1
1
1
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
180
200
210
220
240
260
300
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 8.8U,
žárově zinkovaný, M 27 – M 36
Vlastnosti
S řezaným závitem na toleranční třídu závitu 6H
Ø mm
M 27
M 30
M 33
M 36
k mm
Vel. klíče mm
17
41
18,7
46
21
50
22,5
55
M 27
M 30
M 33
M 36
Délka L
mm
90
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
220
240
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
062334
062335
062336
062337
062338
062339
062340
062341
062342
10
10
1
1
1
1
1
1
1
062350
062351
062352
062353
062354
062355
062356
062357
062358
1
1
1
1
1
1
1
1
1
149284
149292
149311
1
1
1
149326
1
062343
1
062360
062361
062362
1
1
1
149327
1
062363
062364
062365
149341
062366
062368
149349
062369
062370
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
skup. 00109
4.5
Metrické a palcové šrouby
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 10.9,
pozinkované, M 6 – M 16
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
k mm
Vel. klíče mm
4
10
5,3
13
6,4
17*
7,5
19*
8,8
22*
10
24
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
Délka L
mm
4
skup. 00107
4.6
Balení
ks
125974
125975
125976
125977
125978
125979
125980
125981
125982
500
200
200
200
200
200
200
200
200
125983
200
125984
200
125985
100
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
125986
125987
125988
125990
125991
125992
125993
125994
125995
125996
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
126009
126012
121318
167963
121319
126013
121321
126014
126015
100
100
100
100
100
100
100
100
100
126016
100
126017
126018
126019
126020
126021
126022
126023
126024
126025
100
50
50
50
100
50
50
50
50
125997
125998
125999
126000
126007
126008
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126026
126027
100
100
126044
126045
126046
121326
100
50
50
50
121327
126047
121328
126028
50
126029
126030
126031
126032
126033
121325
126034
126035
126036
126037
126038
126039
126040
126041
126042
126043
50
50
50
50
50
25
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Číslo
výr.
Balení
ks
126064
121329
126069
50
50
25
50
50
50
126070
167964
25
25
126048
50
167965
25
126049
126055
126056
126057
126058
126059
50
50
50
50
25
25
121331
126071
121332
126072
126073
126074
121333
126075
121334
126076
126077
126078
126079
126080
126081
126082
126083
126084
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
230
240
250
260
270
280
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 10.9,
pozinkované, M 18 – M 30
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 18
M 20
M 24
M 27
M 30
k mm
Vel. klíče mm
11,5
27
12,5
30
15
36
17
41
18,7
46
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Délka L
mm
65
70
75
80
85
90
100
110
115
120
130
140
145
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
340
M 18
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126086
126087
25
25
126088
25
126089
126090
126091
25
25
25
126092
126093
126094
25
25
25
126096
121335
126097
121336
126098
121337
126099
121338
126100
126102
126103
121340
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
126095
25
126104
126105
126106
126107
25
10
10
10
121341
10
126108
126109
126111
126112
126113
126114
126115
126116
126117
126118
126119
126120
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
M 24
M 27
M 30
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126121
126122
25
25
126145
10
126153
1
126123
126124
126125
10
10
10
126146
126147
126148
10
10
10
126154
126155
126156
1
1
1
126126
126127
126129
126130
126131
126132
126133
126134
126135
126136
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
126149
126150
126151
10
10
1
126157
126158
126159
1
1
1
126137
1
126138
126139
126140
126141
126142
126143
126144
1
1
1
1
1
1
1
126161
126162
126163
126164
126165
126166
126167
126168
126169
126170
126171
126172
126173
126174
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126175
1
4
skup. 00107
4.7
Metrické a palcové šrouby
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 10.9,
lesklé, M 6 – M 18
Délka L
mm
4
30
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120
140
160
M6
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
815404
815406
100
100
026252
100
052622
100
052623
100
M 10
M 12
M 14
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
098434
098442
098450
100
100
100
100
50
50
098760
25
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
50
50
25
25
046636
815486
098647
098477
098493
406848
161645
161647
098515
098523
098531
529583
098558
098574
098590
098604
098612
25
25
25
25
10
25
50
50
50
25
25
25
25
098787
098795
098809
098817
098825
142365
098663
098680
098701
098710
098728
142366
098744
010255
10
046639
098841
098850
098876
098892
406856
098914
098922
098930
406872
026258
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
M 18
Číslo
výr.
Balení
ks
010264
10
010266
10
skup. 00104
DIN 931, šestihranný pohon, ocel 10.9,
lesklé, M 20 – M 24
Délka L
mm
skup. 00104
4.8
Balení
ks
406880
406899
406902
406910
026262
406929
010277
413208
161651
10
10
10
10
10
10
10
5
5
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
026273
026274
026275
5
5
5
026277
5
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
70
80
90
100
110
120
140
160
180
M 20
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
DIN 931, šestihranný pohon, nerez ocel A2,
M 5 – M 14
Ø mm
M5
M6
M8
M 10
M 12
k mm
Vel. klíče mm
3,5
8
4
10
5,3
13
6,4
16*
7,5
18*
Délka L
mm
30
50
60
70
80
90
100
120
140
M5
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
855600
005254
200
100
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
913107
913108
913109
913110
100
100
100
50
031589
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
913114
913115
913116
102976
913118
026474
100
50
50
50
50
100
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
913121
913122
913123
913124
031593
031595
50
50
50
50
25
25
513547
028331
031597
031598
031599
031601
50
50
25
25
25
50
4
skup. 00108
DIN 931, šestihranný pohon, nerez ocel A2,
M 16 – M 36
Ø mm
M 16
k mm
Vel. klíče mm
10
24
Délka L
mm
60
70
80
90
100
120
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
513601
513610
513628
513636
031612
031613
25
25
25
10
10
10
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
skup. 00108
4.9
Metrické a palcové šrouby
Palcové šestihranné šrouby dle DIN 931,
UNC-závity, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované
Ø Palce
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
Chod/1"
Vel. klíče - palce
b mm
k mm
20
7/16"
18
4,14
18
1/2"
22
5,36
16
9/16"
26
6,17
14
5/8"
30
7,39
Délka L
Palce
4
1 1/4"
1 1/2"
1 3/4"
2"
Délka L
mm
31,75
38,1
44,45
50,8
6,35
7,94
Ø 1/4"
9,52
11,11
Ø 5/16"
Ø 3/8"
Ø 7/16"
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
507768
507776
100
100
633828
507865
100
100
507881
100
507970
507989
507997
508004
25
25
25
25
508080
25
skup. 00141
Palcové šestihranné šrouby dle DIN 931,
UNF-závity, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované
Ø Palce
1/4"
5/16"
3/8"
Chod/1"
Vel. klíče - palce
b mm
k mm
28
7/16"
18
4,14
24
1/2"
22
5,36
24
9/16"
26
6,17
Délka L
palce
1"
1 1/4"
1 1/2"
1 3/4"
2"
Délka L
mm
25,4
31,75
38,1
44,45
50,8
6,35
7,94
Ø 1/4"
Číslo
výr.
Balení
ks
508578
100
508594
100
9,52
Ø 5/16"
Ø 3/8"
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
508675
508683
508691
508705
100
100
100
100
508780
25
skup. 00144
Měrná jednotka
palce
mm
palce
mm
4.10
1/4"
6,350
1 1/2"
38,10
5/16"
7,938
1 3/4"
44,45
3/8"
9,525
2"
50,80
7/16"
11,113
2 1/4"
57,150
1/2"
12,7
2 1/2"
63,50
5/8"
15,87
2 3/4"
69,85
3/4"
19,050
3"
76,200
7/8"
22,225
3 1/2"
88,904
1"
25,401
4"
101,60
1 1/4"
31,750
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Převodní tabulka palce/mm
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované, M 3 – M 8
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M7
M8
k mm
Vel. klíče mm
2
5,5
2,8
7
3,5
8
4
10
4,8
11
5,3
13
M6
M7
M8
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Délka L
mm
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
126176
126177
126178
093351
120789
500
500
500
500
500
093440
500
930510
500
930511
046691
500
500
046695
500
126181
500
M4
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
049868
097080
097098
097101
126182
097195
126183
097209
126184
097110
097128
531090
093475
049869
093556
126185
915123
500
200
200
200
500
200
500
200
500
200
200
200
200
500
200
100
100
049870
097284
097292
097306
075632
097322
049871
097250
500
100
100
100
500
100
200
100
126186
100
097268
097276
097144
097152
097160
097179
049872
404144
102977
049878
126188
126189
100
100
100
100
100
100
200
100
200
100
200
200
126190
200
126192
097438
097462
097454
163538
097470
097446
097330
531073
097349
097357
097365
097373
097381
097390
513792
097403
097411
097420
049879
513806
157234
513814
100
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
100
126191
200
531081
157237
075633
126193
126194
126195
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
404160
100
097241
100
097217
100
097225
097233
404101
404110
404128
404136
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
126196
097578
097586
915824
097560
097594
097608
915825
097489
097497
097500
097519
097527
097535
097551
097543
404179
404187
404195
404209
126197
404217
126198
404225
532088
404233
049880
049881
049882
049884
126199
049885
126200
126201
200
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
25
100
100
100
200
50
100
50
50
50
100
25
10
10
100
100
100
100
4
skup. 00113
4.11
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované, M 10 – M 20
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17*
7,5
19*
8,8
22*
10
24
11,5
27
12,5
30
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
Délka L
mm
4
4.12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126202
404241
097683
126203
097691
097705
097713
126204
097632
097640
097659
097667
097675
097721
409910
404250
404268
404276
404284
126205
404292
126206
404306
915838
404314
915840
404322
404330
049886
126207
126208
126209
126210
200
100
100
200
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
50
100
50
100
50
50
50
50
10
10
10
50
50
50
50
126212
404349
126213
097730
102980
097748
126214
097756
097764
097772
097780
097799
097802
404357
404365
404373
404381
404390
075636
404403
126215
404411
404420
404438
404446
915851
404454
049887
126216
049888
126218
126219
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
50
10
25
25
10
25
25
126211
50
126226
25
126227
25
126228
25
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126234
50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
404462
10
404586
50
126248
25
404470
50
180297
50
126249
25
404489
404497
404500
404519
404527
404535
404543
915859
404551
915860
404560
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
915861
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
25
25
10
25
50
25
50
50
126232
25
50
50
50
50
50
50
50
25
25
50
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
25
25
25
10
25
1
1
1
1
1
1
1
1
404837
404845
404853
404861
404870
404888
404896
915896
404900
049895
404918
126250
404926
404578
126229
915863
126230
126231
097810
097829
097837
404608
404616
404624
404632
404640
404659
915869
404667
126235
404675
126236
404683
915872
404691
404705
404713
404721
049889
049890
049891
049892
915879
126237
126238
126239
126240
126242
126243
126244
126245
126246
404934
915901
915902
049896
915904
049897
049898
126251
075639
126252
075640
126253
126254
126255
126256
126257
126258
126259
126260
126261
126262
126263
126264
10
10
25
25
25
25
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
404730
404748
404756
404764
404772
404780
404799
049893
404802
126247
404810
25
50
25
25
25
25
25
25
10
25
10
046697
10
404829
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
10
12
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
280
300
320
340
360
460
M 10
Metrické a palcové šrouby
skup. 00113
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované, M 22 – M 36
Ø mm
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
k mm
Vel. klíče mm
14
32*
15
36
17
41
18,7
46
21
50
22,5
55
M 24
M 27
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Délka L
mm
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
240
250
260
280
300
320
M 22
Číslo
výr.
Balení
ks
532762
25
915910
126265
532797
126266
126267
126268
915915
10
25
10
25
25
25
10
126269
25
075641
075642
075643
10
10
10
Číslo
výr.
Balení
ks
126270
126271
126272
404942
049899
404950
046715
404969
046725
404977
049901
915925
126273
915926
126274
915927
049907
049908
049909
049922
049923
049924
126275
049925
126276
049926
126277
126278
126279
126280
126281
126282
126283
126284
25
25
25
10
25
10
10
10
25
10
25
10
25
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
075644
126285
075645
126286
049927
126287
049928
10
10
10
10
5
10
5
049929
5
915937
10
049930
049931
049933
126288
049934
126289
126290
10
1
1
1
1
1
1
126291
1
126292
1
M 30
Číslo
výr.
Balení
ks
126293
126294
126295
075646
126296
049935
126297
915944
126298
049936
126299
049937
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
10
049938
049939
915948
049940
049941
049942
049943
126300
049944
126301
049945
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126302
126303
1
1
126304
126305
126306
126307
1
1
1
1
M 33
Číslo
výr.
Balení
ks
M 36
Číslo
výr.
Balení
ks
119669
1
4
075649
1
126321
1
075650
126308
075651
1
1
1
075652
1
126322
126323
126324
126325
126326
1
1
1
1
1
075653
126310
126311
126312
126314
126315
126316
126317
126318
126319
126320
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126327
126328
075654
126329
126330
126331
126332
126333
126334
126335
126336
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126338
1
126341
1
skup. 00113
4.13
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 8.8,
pozinkované, M 39 – M 48
Ø mm
M 39
M 42
M 48
k mm
Vel. klíče mm
25
60
26
65
30
75
M 42
M 48
Délka L
mm
4
50
60
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
M 39
Číslo
výr.
Balení
ks
126342
126343
126344
126345
126346
126347
126348
126349
126350
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126351
1
126352
1
Číslo
výr.
Balení
ks
126353
126354
126355
126356
126357
126358
126359
126360
126361
126362
126363
126364
126365
126366
126367
126368
126369
126370
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
126371
126372
1
1
126373
126374
126375
126376
126377
126378
126379
126380
1
1
1
1
1
1
1
1
126381
1
skup. 00113
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 8.8,
žlutě zinkované
Ø mm
M6
M8
M 10
k mm
Vel. klíče mm
4
10
5,3
13
6,4
17*
Délka L
mm
4.14
M8
Balení
ks
294942
294950
294977
294993
295000
295019
295027
295035
100
200
100
100
200
100
100
200
294438
200
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
294535
294551
294560
294578
294586
294594
294608
294616
294624
100
100
100
100
100
100
100
100
100
294640
294659
294675
294683
294691
294705
294713
294721
100
100
100
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
M6
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
60
M6
M8
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
294446
100
294632
100
409901
50
skup. 00112
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 8.8U,
žárově zinkované, M 6 – M 20
Vlastnosti
S řezaným závitem na toleranční třídu závitu 6H
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
k mm
Vel. klíče mm
4
10
5,3
13
6,4
17*
7,5
19*
10
24
12,5
30
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Délka L
mm
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
220
240
260
280
300
Číslo
výr.
Balení
ks
151012
151013
500
500
151014
151015
151016
151017
151027
500
500
500
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
151030
151050
151068
151076
151084
151087
151088
151089
151090
151092
151130
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
151134
Číslo
výr.
Balení
ks
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
150625
100
200
150575
150577
150578
150579
150580
150581
150586
150590
150592
150596
150602
151135
200
150606
100
150626
150630
150634
150649
150657
150661
150665
150673
150680
150681
150690
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
150776
150793
150797
150814
150815
150816
150817
150818
150819
150820
150821
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
151146
151149
151041
200
100
100
150613
150614
100
100
150696
150720
150615
50
50
50
150622
50
150822
150823
150738
150746
150750
150752
150754
150762
150769
150770
150775
150789
149350
149351
149353
149367
149368
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
150827
150835
150843
150860
150878
150886
150894
150907
150908
150909
150910
150911
150824
150825
150826
149371
149372
149373
149385
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
149390
1
4
skup. 00199
4.15
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 8.8U,
žárově zinkované, M 24 – M 30
Vlastnosti
S řezaným závitem na toleranční třídu závitu 6H
Ø mm
M 24
M 30
k mm
Vel. klíče mm
15
36
18,7
46
M 24
M 30
Délka L
mm
4
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Číslo
výr.
Balení
ks
150917
150918
150924
150932
150959
150967
150975
150991
151011
150912
150913
150914
150915
150916
149403
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
1
149411
1
Číslo
výr.
Balení
ks
149500
1
149502
149509
149510
149413
1
1
1
1
149420
149441
149443
149470
149489
149493
149495
149496
149497
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 00199
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
4.16
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 10.9,
pozinkované, M 6 – M 16
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
k mm
Vel. klíče mm
4
10
5,3
13
6,4
17*
7,5
19*
8,8
22*
10
24
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Délka L
mm
10
12
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
Číslo
výr.
Balení
ks
126382
126383
126384
500
500
500
126385
126386
126387
126388
126389
126390
126391
126392
126393
126394
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126395
034119
126396
034120
200
200
200
200
126406
126407
126408
034124
200
200
200
200
126419
100
034121
034122
126397
034123
126398
126399
126400
126401
200
200
200
200
200
200
200
200
034125
200
126409
167967
126410
034127
126411
126412
100
100
100
100
100
100
126402
126403
126404
200
200
200
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
126405
126413
126414
126415
126416
126417
126418
034128
121342
126420
121343
146656
034130
126421
126422
126423
126424
126425
126426
126427
126428
126429
126430
126431
126432
126433
50
50
50
100
100
50
50
50
25
126438
25
126446
25
Číslo
výr.
Balení
ks
034131
126449
100
100
126450
121345
50
50
126451
126452
126453
50
50
50
Číslo
výr.
Balení
ks
126454
50
126455
126456
126457
167968
146655
167969
126458
034133
126459
126460
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
126461
126462
126463
126464
126465
25
25
25
25
25
126467
126468
126469
126471
126472
126473
126474
126475
126476
126477
126478
126479
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
1
4
skup. 00117
4.17
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 10.9,
pozinkované, M 18 – M 36
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 18
M 20
M 24
M 27
M 30
M 36
k mm
Vel. klíče mm
11,5
27
12,5
30
15
36
17
41
18,7
46
22,5
55
M 24
M 27
M 30
M 36
Délka L
mm
4
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
240
260
M 18
Číslo
výr.
Balení
ks
126480
126481
126482
126483
126486
50
50
50
25
25
126487
25
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126488
126489
126490
167970
126491
121346
126492
126493
126494
126495
126496
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
126497
126498
126499
126500
126502
126503
126504
126505
126506
126507
126508
126509
126510
126511
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
126512
126513
126514
126515
126516
126517
126518
126519
126520
126521
126522
126523
126524
126525
126526
126527
126528
126529
126530
126531
126532
126533
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
126534
10
126536
10
126537
126538
126539
126540
126541
126542
126543
10
10
10
10
10
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126549
1
126579
1
126550
126551
126552
126553
126554
126559
126560
126561
126562
126565
126566
126568
126569
126570
126571
126573
126574
126577
126578
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126580
1
126581
1
126582
1
126583
126584
126585
126587
126588
126589
126590
126591
126592
126593
126594
126595
126596
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 00117
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
4.18
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 10.9,
lesklé, M 6 – M 16
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
k mm
Vel. klíče mm
4
10
5,3
13
6,4
17*
7,5
19*
8,8
22*
10,0
24
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
Délka L
mm
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
024391
815773
815775
046732
100
100
100
100
099058
099074
099082
100
100
100
046738
100
099090
100
046739
100
046742
046743
046745
046746
100
100
50
50
099112
099139
099147
099155
099163
046747
046748
046749
046750
046751
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
099180
099198
099201
099210
923656
046754
046755
046769
046770
046771
100
100
100
100
50
50
50
50
50
25
099252
099260
046772
046773
046774
046737
046775
50
50
25
25
25
25
10
099287
099295
099309
406937
046777
046778
046779
25
25
25
25
25
25
10
4
skup. 00114
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 10.9,
lesklé, M 18 – M 20
Pokračování DIN 933 ocel 10.9 lesklé
Ø mm
M 18
M 20
k mm
Vel. klíče mm
11,5
27
12,5
30
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Délka L
mm
40
50
60
70
80
M 18
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
046780
010261
046781
052800
25
25
10
10
406945
406953
406961
10
10
10
046783
10
skup. 00114
4.19
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, ocel 12.9,
lesklé
Ø mm
M6
M8
M 10
k mm
Vel. klíče mm
4,0
10
5,3
13
6,4
17*
M8
M 10
Délka L
mm
20
40
50
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
152103
500
Číslo
výr.
Balení
ks
152102
200
Číslo
výr.
Balení
ks
152098
100
skup. 00114
4
DIN 933, šestihranný pohon, mosazné
Ø mm
M5
M6
M8
k mm
Vel. klíče mm
3,5
8
4,0
10
5,3
13
Délka L
mm
40
50
80
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
152064
100
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
152072
100
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
152080
100
skup. 00114
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
4.20
Metrické a palcové šrouby
DIN 933, šestihranný pohon, nerez ocel A2,
M 3 – M 12
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
k mm
Vel. klíče mm
2
5,5
2,8
7
3,5
8
4
10
5,3
13
6,4
16*
Délka L
mm
10
12
16
20
25
30
40
50
60
M4
M5
M6
M8
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
356581
200
356603
109193
356620
356638
200
200
200
200
109223
356654
109231
109240
109258
109266
109274
100
100
100
100
100
100
100
109282
224987
109290
109304
109312
109320
109339
271705
100
100
100
100
100
100
100
100
109355
109363
109371
109380
109398
271713
100
100
100
100
100
100
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
109401
109410
109428
109436
356816
356832
100
100
100
100
50
50
356875
356883
109444
109452
356913
109460
100
50
50
50
50
50
4
skup. 00118
DIN 933, šestihranný pohon, nerez ocel A2,
M 14 – M 36
Ø mm
M 16
k mm
Vel. klíče mm
10
23,67
Délka L
mm
30
40
50
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
109479
109487
356999
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
skup. 00118
4.21
Metrické a palcové šrouby
Palcové šestihranné šrouby DIN 933,
UNC-závity, ocel 8.8, pozinkované
Ø Palce
1/4"
5/16"
3/8"
Chod/1"
Vel. klíče - palce
k mm
20
7/16"
4,14
18
1/2"
5,36
16
9/16"
6,17
Délka L
palce
5/8"
3/4"
1"
Délka L
mm
15,87
19,05
25,4
6,35
7,94
9,52
Ø 1/4"
Ø 5/16"
Číslo
výr.
Balení
ks
122621
100
Ø 3/8"
Číslo
výr.
Balení
ks
122623
100
122625
100
Číslo
výr.
Balení
ks
122627
25
skup. 00141
4
Palcové šestihranné šrouby DIN 933,
UNF-závity, ocel 8.8, pozinkované
Ø Palce
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
Chod/1"
Vel. klíče - palce
k mm
28
7/16"
4,14
24
1/2"
5,36
24
9/16"
6,17
20
5/8"
7,39
Délka L
palce
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1 1/2"
Délka L
mm
12,7
15,87
19,05
25,4
38,1
6,35
7,94
Ø 1/4"
9,52
11,11
Ø 5/16"
Ø 3/8"
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
122630
122631
122632
100
100
100
122634
100
122636
122639
100
100
Ø 7/16"
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
122640
122641
508799
25
25
25
122642
122643
508870
25
25
25
skup. 00144
Převodní tabulka palce/mm
Měrná jednotka
4.22
1/4"
6,350
1 1/2"
38,10
5/16"
7,938
1 3/4"
44,45
3/8"
9,525
2"
50,80
7/16"
11,113
2 1/4"
57,150
1/2"
12,7
2 1/2"
63,50
5/8"
15,87
2 3/4"
69,85
3/4"
19,050
3"
76,200
7/8"
22,225
3 1/2"
88,904
1"
25,401
4"
101,60
1 1/4"
31,750
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
palce
mm
palce
mm
Metrické a palcové šrouby
DIN 601 s maticí, šestihranný pohon,
ocel 4.6, pozinkované, M 5 - M 14
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
Vlastnosti
Se šestihrannou maticí
Ø mm
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
k mm
Vel. klíče mm
Plný závit až k
3,5
8
L <= 20
4
10
L <= 25
5,3
13
L <= 30
6,4
17*
L <= 35
7,5
19*
L <= 40
8,8
22*
L <= 45
Délka L
mm
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
220
240
250
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
Číslo
výr.
Balení
ks
123218
107735
123226
107743
123228
843634
123229
123231
123232
123234
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
123236
200
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
123241
123242
100
100
107778
127019
107786
105791
107794
123250
107808
123269
107816
123277
107824
123285
107832
100
100
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
107840
127027
107859
107867
107875
105953
107883
123293
107891
105996
107905
123300
107913
100
100
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
123331
106089
106097
106100
106119
106127
106135
107921
123340
107930
123358
107948
123366
106208
200
200
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
100
50
245429
245437
100
100
245445
134813
502065
284521
123305
123307
123315
123324
100
100
100
100
100
50
50
50
245453
106224
144784
106240
146283
106267
146286
106283
123374
284602
284610
138997
138998
100
50
50
50
50
25
50
25
50
25
25
25
25
123382
123390
123404
25
25
25
Číslo
výr.
Balení
ks
123412
106321
106330
032188
106356
106364
106372
123420
106399
123439
106410
123447
106437
123455
245461
106453
146284
106470
502073
106496
057041
242390
123463
242403
242411
242420
242438
123480
242446
242454
242462
695203
139000
516562
139002
139003
139004
139005
139008
100
100
100
100
100
100
50
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
50
25
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Číslo
výr.
Balení
ks
123529
123530
123531
123532
123533
123534
106666
123535
106682
100
100
100
50
50
50
50
50
50
123544
50
123551
144793
123552
123553
123554
50
50
50
50
50
123555
123556
25
25
4
4.23
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
480
500
520
540
560
580
600
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
139010
139011
123498
123510
123521
123527
123528
25
25
25
25
25
25
25
M 14
Číslo
výr.
Balení
ks
skup. 00001
DIN 601 s maticí, šestihranný pohon,
ocel 4.6, pozinkované, M 16 - M 36
Vlastnosti
Se šestihrannou maticí
4
Ø mm
M 16
M 20
M 24
M 27
M 30
M 36
k mm
Vel. klíče mm
Plný závit až k
10
24
L <= 50
12,5
30
L <= 60
15
36
L <= 75
17
41
L <= 85
18,7
46
L <= 80
22,5
55
L <= 100
Délka L
mm
M 16
M 20
M 24
M 27
M 30
M 36
4.24
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
123557
144801
106810
106828
106836
106844
106852
106860
106879
502081
106895
123558
106909
123559
106917
005129
106933
005128
106950
106968
106976
123560
106984
123562
106992
242470
242489
123564
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
123572
123573
032245
123574
144811
123579
139012
123590
107247
123595
107263
123625
107271
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
123652
123654
123655
123656
123657
123658
123659
123660
123661
123662
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
123773
123820
123838
123842
123843
123844
123846
10
10
10
10
10
10
10
123927
10
123929
10
123930
10
123932
10
139013
123629
139014
123633
139015
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
123854
123862
123870
123889
123909
123913
139016
123639
139017
123640
139018
139019
139020
123641
123663
123664
123665
123668
123669
123682
123690
123714
123749
123933
123934
123935
123937
123938
123939
123940
10
10
10
1
1
1
1
123941
1
139036
139037
139038
10
10
10
123917
1
123942
1
123920
1
Číslo
výr.
Balení
ks
123955
123956
123957
1
1
1
123960
1
123962
1
123963
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
250
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
M 16
M 20
M 24
M 27
M 30
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
242497
242500
179485
516678
519529
516686
516694
519545
519561
520071
520152
873209
873217
123565
123566
123567
123568
123570
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
139021
139022
139023
139024
139026
139027
139028
139029
139030
139031
139032
139034
139035
123642
123643
123644
123650
123651
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
139039
139040
139042
139043
139044
139045
139046
139047
139048
139049
139050
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
123922
1
123947
1
123950
1
M 36
Číslo
výr.
Balení
ks
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
skup. 00001
4.25
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s rýhovanou podložkou a jemným
závitem
Se závitem až k hlavě a rýhovanou podložkou na přírubě
Oblasti použití
• Pro vysocepevnostní šroubové spoje rámů na užitkových
vozidlech a trvalé dynamické zátěže jako např. kmitání
a vibrace
• Pro nasazení na těžce dostupných místech, protože
samojistící účinek šroubu umožňuje výrazně snadnější
spojení jednotlivých dílů, než běžné šestihranné šrouby
Hlavní uživatelé
Spedice, opravny nákladních automobilů, dílenské provozy,
konstrukce vozidel, konstrukce přívěsů, karosárny
Přednosti produktu
• Vysoká pevnost spojení díky jemnému metrickému závitu
• Dobrá ochrana proti korozi v místě spojení i po sešroubování
• Povrch materiálu zůstane díky zakulaceným bezpečnostním
drážkám bez poškození
4
Vlastnosti
Jistící účinek spočívá v deformaci vyztužené části šroubu
Upozornění
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm² (např. 10.9...12.9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od cca 390 HV nelze u známých postupů
s jistotou vyloučit nebezpečí zkřehnutí materiálu a ztrátu
jeho pružnosti
Ø mm
M14
M16
Stoupání závitu mm
d1 mm
k mm
Vel. klíče (SW) mm
1,5
27,5
12,0
19
1,5
31,0
14,0
22
Délka L
mm
30
35
40
45
50
55
60
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
052627
052628
052629
052630
052631
50
50
50
50
50
052633
25
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
052635
052636
50
50
052638
052639
25
25
skup. 00193
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/1/14-05-13/#1143303[377224]
4.26
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby
DIN 7990, pro ocelové konstrukce
Upozornění
• Převod šířky klíče (SW) na ISO -> M 12=SW 18
• Žárově pozinkované sady šroubů a matic spolu mohou být
sešroubovány, protože tolerance závitu (boční vůle závitu) je
uzpůsobena pro společné používání. Použití jiného provedení
šroubů popř. matic může vést k problémům se
zašroubováním a/nebo k nefunkčním spojům.
Šestihranné šrouby DIN 7990, ocel 4.6,
žárově zinkované
Vlastnosti
Se šestihrannou maticí
Upozornění
• Regulovaný výrobek dle Seznamu stavebních předpisů
(Bauregelliste) A –> pro výrobek bylo vydáno Osvědčení
o shodě
Ø mm
M 12
M 16
M 20
M 24
M 27
M 30
k mm
Vel. klíče mm
b mm
8
18
17,75
10
24
21
13
30
23,5
15
36
26
17
41
29
19
46
30,5
Délka L
mm
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/2/14-04-15/#1144477[1124687]
4
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
140
150
160
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
150111
150112
150113
150115
150134
150142
150150
150169
150177
150185
150193
150202
150203
150207
150105
150106
150107
150108
150109
150110
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
M 16
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
150317
150319
150320
150321
150322
150339
150347
150348
150355
150363
150371
150380
150385
150215
150223
150231
150240
150258
150266
150274
150312
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
150417
150428
150432
150436
150440
150441
150442
150444
150445
150464
150466
150467
150386
150398
150400
150401
150406
150410
150413
150415
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
150491
150494
150495
150496
150498
150499
150500
150501
150502
150503
150469
150470
150472
150476
150477
150481
150482
150485
150489
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
M 27
Číslo
výr.
Balení
ks
150504
150505
150506
150507
150509
150517
150523
150524
149241
149250
149263
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
149266
149267
1
1
M 30
Číslo
výr.
Balení
ks
149274
1
149276
1
149268
1
149270
1
skup. 00199
4.27
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 7990, ocel 5.6,
žárově zinkované
Vlastnosti
Se šestihrannou maticí
Upozornění
• Regulovaný výrobek dle Seznamu stavebních předpisů
(Bauregelliste) A –> pro výrobek bylo vydáno Osvědčení
o shodě.
Ø mm
M 12
M 16
M 20
M 24
k mm
Vel. klíče mm
b mm
8
18
17,75
10
24
21
13
30
23,5
15
36
26
M 16
M 20
M 24
Délka L
mm
4
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
150527
150528
150529
150530
150531
150532
100
100
100
100
100
100
150533
150534
150535
150536
150537
150538
150539
150540
150541
150542
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
150543
150544
150545
150546
150547
150548
150549
150551
150552
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Číslo
výr.
Balení
ks
150554
150555
150556
150557
150561
150562
150566
25
25
25
25
25
25
10
skup. 00199
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/2/14-04-15/#1144477[1124687]
4.28
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby
DIN 960, ISO 8765, EN 28765 jemný závit
Upozornění
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s pevností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10.9, 12.9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od ca. 390 HV nelze s jistotou vyloučit
nebezpečí zkřehnutí materiálu.
• Šířky klíče (SW) označené * neodpovídají ISO/EN.
Šestihranné šrouby, délky závitů
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
b mm < 125 mm
b mm > 125 mm
26
32
30
36
34
40
38
44
4
Šestihranné šrouby DIN 960, ISO 8765,
ocel 8.8 lesklé
Vlastnosti
Šestihranné ocel 8.8 lesklé
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17*
7,5
19*
8,8
22*
10,0
24
Délka L
mm
40
50
60
70
80
M 10 x 1,25
Číslo
výr.
Balení
ks
833736
833750
833774
833798
100
100
100
50
M 12 x 1,50
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
096350
096377
096393
096415
50
50
50
50
096431
096458
096474
50
50
50
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
096520
096547
096563
50
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/3/14-04-04/#1149674[154093]
skup. 00130
4.29
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 960, jemný závit,
ocel 8.8, pozinkované
Ø mm
M 12
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
k mm
Vel. klíče mm
7,5
19*
7,5
19*
8,8
22*
10
24
12,5
30
15
36
Délka L
mm
4
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
M 12 x 1,25
M 12 x 1,50
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
920410
100
920419
544329
100
100
126701
50
920411
100
920412
50
544345
930489
920423
100
50
50
544248
50
126696
50
126702
126703
920430
126704
544469
50
50
50
50
50
920414
126694
920416
920417
126695
50
50
50
50
50
920425
920426
126697
126698
126699
126700
50
50
50
50
50
50
544485
920433
50
50
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
544523
126705
126706
126707
126708
544566
126709
920440
920441
920442
126710
920444
920445
126711
126712
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
M 20 x 1,50
M 24 x 2,00
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126713
550060
126714
920454
25
25
25
25
126721
25
550086
920456
550116
126715
25
25
25
25
126722
10
126723
126724
10
10
126716
126717
126718
25
25
10
126726
126727
126728
10
10
10
126719
126720
10
10
skup. 00132
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/3/14-04-04/#1149674[154093]
4.30
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 960, jemný závit,
šestihranný pohon, ocel 10.9, pozinkované
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17*
7,5
19*
8,8
22*
10
24
12,5
30
Délka L
mm
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
M 10 x 1,00
M 12 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126729
100
126730
126731
100
100
126732
126733
126734
100
50
50
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
126735
126736
126737
126738
126739
126740
126741
126742
126743
126744
50
50
50
50
50
25
50
50
50
25
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
M 20 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
4
126745
50
126746
126747
126748
126749
126750
126751
126752
126753
25
25
25
25
25
25
25
25
126754
126755
126756
25
25
25
126757
10
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/3/14-04-04/#1149674[154093]
skup. 00137
4.31
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 960, jemný závit,
šestihranný pohon, ocel 10.9,
žlutě zinkované
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17*
7,5
19*
8,8
22*
10
24
11,5
27
12,5
30
M 18 x 1,50
M 20 x 1,50
Délka L
mm
4
45
50
55
60
70
80
90
100
120
140
160
M 10 x 1,00
Číslo
výr.
Balení
ks
403687
50
933996
161690
25
25
M 12 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
403695
403709
403717
403725
403733
403741
403750
103695
161692
50
50
50
50
25
25
25
25
25
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
403768
25
403776
403784
403792
403806
103689
161695
161696
25
25
25
25
25
25
25
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
403814
403822
403830
403849
403857
403865
403881
161700
25
10
10
10
10
10
10
10
Číslo
výr.
Balení
ks
934007
161706
934008
10
10
10
934009
10
161710
10
Číslo
výr.
Balení
ks
936335
934010
103693
934011
10
10
10
10
skup. 00136
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/3/14-04-04/#1149674[154093]
4.32
Metrické a palcové šrouby
Kardanové šrouby dle DIN 960, jemný závit,
šestihranný pohon, ocel 10.9,
žlutě zinkované
Vlastnosti
Tvářené za studena
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
k mm
Vel. klíče mm
b mm
Stoupání závitu
5,3
13
14
1,0
6,4
17*
20
1,0
7,5
19*
22
1,5
8,8
22*
20
1,5
10,0
24
25
1,5
Délka L
mm
25
30
35
40
45
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
103837
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
103870
100
M 12
M 14
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
103918
103993
50
50
103969
50
103950
103977
50
50
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/3/14-04-04/#1149674[154093]
skup. 00190
4.33
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby
DIN 961, ISO 8676, EN 28676 jemný závit
Upozornění
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s pevností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10.9, 12.9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od ca. 390 HV nelze s jistotou vyloučit
nebezpečí zkřehnutí materiálu.
• Šířky klíče (SW) označené * neodpovídají ISO/EN.
Šestihranné šrouby DIN 961, jemný závit,
ocel 8.8, pozinkované, M 8 – M 14
4
Ø mm
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14
M8
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17*
6,4
17*
7,5
19*
7,5
19*
8,8
22*
5,3
13
Délka L
mm
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
M 10 x 1,00
Číslo
výr.
Balení
ks
126759
930495
126760
126761
200
200
200
200
126762
100
126763
100
M 10 x 1,25
M 12 x 1,25
M 12 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126764
836125
126765
836141
920465
126766
126767
200
200
200
100
100
100
100
126768
920466
836150
126769
500968
126770
100
100
100
100
100
100
126771
920471
836184
920473
126772
126773
126774
126775
126776
100
100
100
100
100
100
100
100
100
126777
50
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
920479
126778
836192
126779
836206
126780
100
100
100
100
50
50
126781
126782
126783
126784
126785
50
50
50
50
50
M 8 x 1,00
Číslo
výr.
Balení
ks
126758
200
skup. 00133
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/4/14-04-04/#1149661[154108]
4.34
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 961, jemný závit,
ocel 8.8, pozinkované, M 16 – M 24
Ø mm
M 16
M 18
M 20
M 24
k mm
Vel. klíče mm
10
24
11,5
27
12,5
30
15
36
M 20 x 1,50
M 24 x 1,50
Délka L
mm
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
920486
920487
126786
126787
126788
50
50
50
50
50
126789
126790
126791
126792
126793
50
50
25
25
25
M 18 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
126794
126795
920495
126796
126797
50
25
25
25
25
Číslo
výr.
Balení
ks
126798
126799
920496
920497
920498
126800
920499
126801
126802
126803
126804
126805
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
10
Číslo
výr.
Balení
ks
126806
25
126807
25
126808
126809
126810
25
25
25
4
skup. 00133
Šestihranné šrouby DIN 961, jemný závit,
ocel 8.8, žlutě zinkované
Ø mm
M 10
M8
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17*
5,3
13
Délka L
mm
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/4/14-04-04/#1149661[154108]
20
25
30
35
40
50
M 10 x 1,25
Číslo
výr.
Balení
ks
117021
117048
117102
115410
115460
116971
100
100
100
100
100
100
M 8 x 1,00
Číslo
výr.
Balení
ks
196096
100
skup. 00135
4.35
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 961, ISO 8676 ocel
8.8 lesklé
Vlastnosti
Šestihranné ocel 8.8 lesklé
Ø mm
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14
M 16
M 18
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17
6,4
17
7,5
19*
7,5
19*
8,8
22*
10
24
11,5
27
Délka L
mm
4
20
25
30
35
40
45
50
M 10 x 1,00
Číslo
výr.
096717
M 10 x 1,25
M 12 x 1,25
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
100
833835
833842
833859
100
100
100
Číslo
výr.
876405
M 12 x 1,50
Balení
ks
100
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
096768
096776
096784
096792
100
100
100
50
096865
096873
096881
50
50
50
096903
50
M 16 x 1,50
M 18 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
097004
010155
50
50
097047
50
skup. 00131
Šestihranné šrouby DIN 961, jemný závit,
ocel 10.9, pozinkované, M 8 – M 14
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14
M8
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17*
6,4
17*
7,5
19*
7,5
19*
8,8
22*
5,3
13
Délka L
mm
skup. 00139
4.36
Balení
ks
126815
200
126816
126817
126818
200
100
100
M 10 x 1,25
Číslo
výr.
126819
Balení
ks
M 12 x 1,25
Číslo
výr.
Balení
ks
200
126820
126821
200
100
M 12 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
126822
126823
126824
126825
126826
126827
126828
100
100
100
100
100
100
100
126829
126830
100
200
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
126831
126832
126833
126834
126835
126836
126838
126839
126841
126842
126843
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
M 8 x 1,00
Číslo
výr.
Balení
ks
126811
126812
126813
126814
200
200
200
200
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/4/14-04-04/#1149661[154108]
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
M 10 x 1,00
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 961, jemný závit,
ocel 10.9, pozinkované, M 16 – M 20
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 16
M 20
k mm
Vel. klíče mm
10
24
12,5
30
Délka L
mm
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
126844
126845
126846
126847
126848
126849
126850
126851
126852
126853
126854
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
M 20 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
4
107193
126856
126857
126858
126859
25
25
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/4/14-04-04/#1149661[154108]
skup. 00139
4.37
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 961, jemný závit,
ocel 10.9, žlutě zinkované
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
k mm
Vel. klíče mm
6,4
17*
7,5
19*
8,8
22*
10
24
11,5
27
Délka L
mm
4
25
30
35
40
45
50
60
70
80
M 10 x 1,00
Číslo
výr.
Balení
ks
403890
403903
100
100
403911
100
M 12 x 1,50
M 14 x 1,50
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
403920
403938
403946
835323
161741
161742
100
100
100
25
25
25
403954
403962
403970
403989
403997
161743
161744
161745
50
50
50
50
50
25
25
25
404004
25
409480
409499
409502
161746
161747
25
25
25
10
10
M 18 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
934021
10
934022
10
skup. 00139
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/4/14-04-04/#1149661[154108]
4.38
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby
MBN 10105 s přírubou
Oblasti použití
• Šrouby do rámu, zejména vhodné pro všechna užitková
vozidla Mercedes-Benz (např. Actros, Axor, Atego, Econic)
Vlastnosti
Speciální povrchová ochrana dle DBL 9440.40 (povlakování
mikrolamelami zinku) a tím vysoká
odolnost proti korozi od 720 h
Šestihranné šrouby MBN 10105, s přírubou,
jemný závit, šestihranný pohon, ocel 10.9,
potažené zinkovými lamelami
Vlastnosti
Povrch dle DBL 9440.40
Upozornění
• Šrouby s ø M 10 mají klasický závit
4
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
21,8
9,2
16
26
11,5
18
29,9
12,8
21
34,5
14,4
24
Délka L
mm
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
M 10 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
127604
127605
100
100
127606
100
M 12 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
127607
127608
127609
127610
100
100
100
100
127611
100
127612
100
M 14 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
127613
127614
127615
127616
127617
127618
127619
185933
127620
127621
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
127622
127623
127624
127625
127626
50
50
50
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/5/14-04-03/#1144495[1123741]
skup. 00152
4.39
Metrické a palcové šrouby
Závitové tyče, kolíky, stavěcí šrouby
Závitové kolíky DIN 913, s oblým koncem,
s vnitřním šestihranem, ocel 45H,
pozinkované, M 2 – M 8
Upozornění
• Upozornění: není vhodné pro zatížení tahem (netemperováno)
4
Ø mm
M2
M3
M4
M5
M6
M8
Vel. klíče mm
t mm
t mm
0,9
0,8
0,7 (ab L=3,5)
1,5
1,2
2 (ab L=5)
2
1,5
2,5 (ab L=6)
2,5
2
3 (ab L=8)
3
2
3,5 (ab L=8)
4
3
5 (ab L=8)
Délka L
mm
M2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
130
Číslo
výr.
Balení
ks
125438
100
125439
125440
125441
100
100
100
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
125442
125443
125444
125445
125446
125447
125448
200
200
200
200
200
200
200
125449
200
125450
200
M4
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
125451
125452
125453
125454
125455
125456
125457
125458
125459
125460
125461
125462
125463
125464
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
125465
125466
125467
125468
125469
125470
200
200
200
200
200
200
125471
125472
125473
125474
125475
125476
125477
200
200
200
200
100
100
100
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
125478
125479
125480
125481
125482
125483
125484
125485
125486
125487
125488
125489
125490
125491
125492
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
200
200
125493
100
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
125494
125495
125496
125497
200
200
200
200
125498
125499
125500
125501
125502
125503
125504
200
200
200
200
100
100
100
125505
125506
125507
125508
125509
125510
125511
125515
100
100
100
100
100
100
100
50
skup. 00255
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
4.40
Metrické a palcové šrouby
Závitové kolíky DIN 913, s oblým koncem,
s vnitřním šestihranem, ocel 45H,
pozinkované, M 10 – M 24
Upozornění
• Upozornění: není vhodné pro zatížení tahem (netemperováno)
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
Vel. klíče mm
t mm
t mm
5
4
6 (ab L=10)
6
4,8
8 (ab L=14)
6
5,6
9 (ab L=16)
8
6,4
10 (ab L=18)
10
8
12 (ab L=18)
12
10
15 (ab L=22)
Délka L
mm
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
125517
125518
125519
200
200
200
125520
125521
125522
125523
125524
125525
125526
125527
200
200
100
100
100
100
100
100
125528
125529
125530
125531
125532
100
100
100
100
100
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
125533
125534
125535
125536
125537
125538
125539
125540
125541
125542
125543
125544
125545
125546
125547
125548
125549
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
M 14
Číslo
výr.
125550
Balení
ks
100
125551
50
125552
50
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
125553
125554
125555
125556
125557
125558
125559
125560
125561
125562
125563
125564
125565
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
25
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
4
125566
125567
125568
125569
125570
100
100
50
50
50
125571
50
125572
125573
125574
125575
25
25
25
25
125576
125577
125578
125579
50
50
50
25
125580
125581
125582
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
skup. 00255
4.41
Metrické a palcové šrouby
Závitové kolíky DIN 913, s oblým koncem,
s vnitřním šestihranem, ocel 45H, lesklé
Ø mm
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
Vel. klíče mm
t mm
t mm
2
1,5
2,5 (ab L=6)
2,5
2
3 (ab L=8)
3
2
3,5 (ab L=8)
4
3
5 (ab L=8)
5
4
6 (ab L=10)
6
4,8
8 (ab L=14)
Délka L
mm
4
5
6
8
10
12
16
20
30
40
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
172585
168367
152021
168368
172583
100
100
1000
100
100
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
172582
168369
172581
168370
100
100
100
100
168371
100
M6
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
172578
172577
168372
172576
168373
172575
100
100
100
100
100
100
152030
100
172574
172573
168374
172572
168375
172571
172570
172569
100
100
100
100
100
100
100
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
172568
172567
50
50
172565
172563
172562
50
50
50
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
172561
172560
25
25
skup. 00255
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
4.42
Metrické a palcové šrouby
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem
DIN 914, se špičkou, ocel 45H, pozinkované,
M 3 – M 10
Upozornění
• Upozornění: není vhodné pro zatížení tahem (netemperováno)
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
Vel. klíče mm
t mm
t mm
1,5
1,2
2 (ab L=3,5)
2
1,5
2,5 (ab L=5)
2,5
2
3 (ab L=6)
3
2
3,5 (ab L=8)
4
3
5 (ab L=10)
5
4
6 (ab L=12)
M5
M6
M8
M 10
Délka L
mm
3
4
5
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
125583
125584
125585
125586
125587
125588
200
200
200
200
200
200
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
125589
125590
125591
125592
125593
125594
125595
125596
125597
125598
125599
125600
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
125601
125602
125603
125604
125605
125606
125607
200
200
200
200
200
200
200
125608
125610
125611
200
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
125612
125613
125614
200
200
200
125624
200
125616
125617
125618
125619
125620
125621
200
200
200
200
200
200
125626
125629
200
200
125642
125643
200
200
125622
125623
100
100
125633
125634
125635
125636
125637
125638
125639
125640
200
200
100
100
100
100
100
100
125644
125645
125646
125647
125648
125649
125650
200
100
100
100
100
100
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
skup. 00252
4.43
Metrické a palcové šrouby
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem
DIN 914, se špičkou, ocel 45H, pozinkované,
M 12 – M 20
Upozornění
• Upozornění: není vhodné pro zatížení tahem (netemperováno)
Ø mm
M 12
M 16
M 20
Vel. klíče mm
t mm
t mm
6
4,8
8 (ab L=14)
8
6,4
10 (ab L=18)
10
8
12 (ab L=20)
Délka L
mm
4
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
125651
125653
125654
125655
125656
125657
125658
125659
100
100
100
100
100
100
100
100
125660
125661
100
50
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
125662
125663
125664
125665
125666
125667
125668
125669
125670
125671
125672
125673
50
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
25
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
125674
100
125675
50
125676
50
125677
125678
50
25
skup. 00252
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem,
se špičkou (SP) DIN 914, ISO 4027,
pozinkované
Délka L
mm
10
M 8 x 1,25
Vel. klíče 4
M 6 x 1,00
Vel. klíče 3
M 10 x 1,50
Vel. klíče 5
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
152048
200
152046
500
152043
200
skup. 00252
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
4.44
Metrické a palcové šrouby
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem
DIN 914, se špičkou, ocel 45H, lesklé
Ø mm
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
Vel. klíče mm
t mm
t mm
2
1,5
2,5 (ab L=5)
2,5
2
3 (ab L=6)
3
2
3,5 (ab L=8)
4
3
5 (ab L=10)
5
4
6 (ab L=12)
6
4,8
8 (ab L=14)
M5
M6
M8
M 10
M 12
Délka L
mm
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
164407
172587
164408
172589
164409
100
100
100
100
100
164410
164411
172593
164412
172594
164413
164414
100
100
100
100
100
100
100
164416
164417
164418
164419
164420
100
100
100
100
100
172599
164421
164422
164423
164424
164425
100
100
100
100
100
100
164426
100
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
164428
164429
164430
164431
164432
164433
164434
50
50
50
50
50
50
50
172612
164435
164436
172615
164437
164438
25
25
25
25
25
25
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
skup. 00252
4.45
Metrické a palcové šrouby
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem
a čepem DIN 915, ocel 45H, pozinkované,
M 3 – M 10
Upozornění
• Upozornění: není vhodné pro zatížení tahem (netemperováno)
4
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
Vel. klíče mm
t mm
t mm
1,5
1,2
2 (ab L=6)
2
1,5
2,5 (ab L=8)
2,5
2
3 (ab L=8)
3
2
3,5 (ab L=10)
4
3
5 (ab L=12)
5
4
6 (ab L=14)
Délka L
mm
M3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Číslo
výr.
127718
127719
127725
127726
127727
127728
M4
M5
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
200
200
200
200
200
200
127729
127735
127736
127737
127738
127739
127740
127741
127742
127743
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
127744
127745
127747
127748
127749
127750
127751
127752
127753
200
200
200
200
200
200
200
200
200
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
127754
127755
127756
127757
127758
127759
127760
127761
127762
127763
127765
127766
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
M8
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127767
127768
127769
127770
127771
127772
127773
127774
127775
200
200
200
200
200
200
100
100
100
127778
200
127779
127780
127781
127782
127783
127784
127785
200
200
200
100
100
100
100
127776
100
127786
127787
127788
100
100
100
skup. 00276
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
4.46
Metrické a palcové šrouby
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem
a čepem DIN 915, ocel 45H, pozinkované,
M 12 – M 24
Upozornění
• Upozornění: není vhodné pro zatížení tahem (netemperováno)
Ø mm
M 12
M 16
M 20
M 24
Vel. klíče mm
t mm
t mm
6
4,8
8 (ab L=18)
8
6,4
10 (ab L=22)
10
8
12 (ab L=28)
12
10
15 (ab L=35)
Länge L
mm
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
127789
127790
127791
127792
127793
127794
127795
100
100
100
100
100
100
100
127796
127797
127798
127799
127800
100
100
50
50
50
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
127801
127802
127803
127804
127805
127806
127807
127808
127809
127810
127811
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
127812
100
127813
127814
50
50
127816
50
127818
127819
127820
25
25
25
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
127821
50
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
skup. 00276
4.47
Metrické a palcové šrouby
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem
a kuželovým důlkem DIN 916, ocel 45H,
lesklé
Ø mm
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
Vel. klíče mm
t mm
t mm
2
1,5
2,5 (ab L=6)
2,5
2
3 (ab L=6)
3
2
3,5 (ab L=8)
4
3
5 (ab L=10)
5
4
6 (ab L=12)
6
4,8
8 (ab L=14)
8
6,4
10 (ab L=18)
Délka L
mm
4
5
6
8
10
12
16
20
30
40
M4
M5
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
563978
100
143361
143368
200
100
020169
100
020171
020170
100
020172
020173
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
100
143369
143370
020174
100
100
100
100
100
020175
716901
200
100
M 10
M 12
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
143373
022335
143362
020177
020178
020179
022336
200
100
200
100
100
100
100
022337
143363
022338
022339
022340
022341
50
200
50
50
100
100
143365
022342
022343
022344
022345
25
100
100
25
100
Číslo
výr.
Balení
ks
143367
25
skup. 00250
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem
a kuželovým důlkem DIN 916, ocel 45H,
pozinkované, M 3 – M 10
Upozornění
• Upozornění: není vhodné pro zatížení tahem (netemperováno)
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
Vel. klíče mm
t mm
t mm
1,5
1,2
2 (ab L=5)
2
1,5
2,5 (ab L=6)
2,5
2
3 (ab L=6)
3
2
3,5 (ab L=8)
4
3
5 (ab L=10)
5
4
6 (ab L=12)
Délka L
mm
M3
4.48
M5
M6
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
125679
125680
125681
125682
125683
125684
125685
200
200
200
200
200
200
200
125688
125689
125690
125691
125692
125693
200
200
200
200
200
200
125696
125697
125698
125699
125700
200
200
200
200
200
125712
125713
125714
125715
125716
200
200
200
200
200
125725
125726
125727
125728
200
200
200
200
125686
125687
200
200
125694
125695
200
200
125707
125708
125709
125710
200
200
200
200
125717
125718
125719
125720
125721
200
200
200
200
100
125729
125732
125733
125734
125735
200
200
200
100
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
125739
125740
125741
125742
125743
125744
125745
125746
125747
200
200
200
200
200
200
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
M4
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
M4
Číslo
výr.
M5
Balení
ks
40
45
50
60
70
80
M6
M8
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
125711
100
125722
125723
125724
100
100
100
125736
125737
125738
100
100
100
125748
100
125749
125750
125751
125752
100
100
100
100
skup. 00250
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem
a kuželovým důlkem DIN 916, ocel 45H,
pozinkované, M 12 – M 20
Upozornění
• Upozornění: není vhodné pro zatížení tahem (netemperováno)
4
Ø mm
M 12
M 16
M 20
Vel. klíče mm
t mm
t mm
6
4,8
8 (ab L=14)
8
6,4
10 (ab L=18)
10
8
12 (ab L=22)
Délka L
mm
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
90
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
125753
125754
125755
125756
125757
125758
125759
125760
125761
125762
125763
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
125764
125765
125766
125767
125769
125770
100
100
100
100
100
50
125771
125772
125773
125775
50
50
50
25
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
125776
100
125777
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
skup. 00250
4.49
Metrické a palcové šrouby
Závitové tyče DIN 976, ocel 8.8, pozinkované
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
126930
591378
916522
916523
517950
517968
916526
517984
517992
518000
592625
591386
924768
536261
063097
063098
063103
126931
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 42
M 48
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 00264
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
4.50
Metrické a palcové šrouby
Závitové tyče DIN 976, ocel 4.6, pozinkované
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
126913
126914
249700
126915
204331
204340
165670
165689
165697
165700
181277
181285
181293
162590
124150
242691
935825
517925
126916
126917
126920
126921
126922
126923
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
skup. 00260
Závitové tyče
DIN 976, ocel 4.6,
pozinkované, 2 m
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
Vlastnosti
Tvar A = bez tvarového
zakončení
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
933146
592668
592676
106745
126924
106748
126925
109338
126926
109340
126927
126928
126929
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 36
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 00260
4.51
Metrické a palcové šrouby
Závitové tyče DIN 976, ocel 10.9,
pozinkované
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
044999
045000
045001
045003
045006
045008
045011
126932
126933
126935
126936
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
M 36
M 42
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 00264
4
Závitové tyče DIN 976, ocel 4.6,
pozinkované, 3m
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
859798
502936
502944
502952
502960
902896
008037
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1
1
1
1
1
1
1
skup. 00260
Závitové tyče
DIN 975, tvar A,
ocel 8.8U, žárově
zinkované, 1 m
skup. 00259
Vlastnosti
= DIN 976-1
S řezaným závitem na toleranční třídu závitu 6H
Tvar A = bez tvarového zakončení
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
149187
149197
149198
149199
149200
149201
149202
149206
149218
149221
149225
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.52
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Závitové tyče
DIN 976-1, nerez ocel
A2, 1 m
Závitové tyče
DIN 976-1, nerez
ocel A4, 1 m
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
105724
080896
033073
023094
316997
319988
066702
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
1
1
025741
025742
025743
025744
025745
025746
176020
176021
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 00267
skup. 00267
Závitový kus DIN 976, ocel 4.6, pozinkovaný
Vlastnosti
Tvar A = bez tvarového zakončení
4
Upozornění
• Čísla výr. 126940 (10x35), 126942 (10x45), 126953 (10x180),
126954 (10x190) a 126955 (10x200) mají tvar B (s kuželovým
zakončením).
Délka L
mm
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
130
140
150
180
190
200
M8
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
126050
126937
100
100
126051
100
126052
126938
126053
126060
126061
126062
126065
126066
126067
126068
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
126939
126940
126941
126942
126943
126944
126945
126946
126947
126948
126949
126950
126951
126952
126953
126954
126955
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
25
10
skup. 00271
4.53
Metrické a palcové šrouby
Stavěcí šrouby DIN 938, ocel 8.8,
pozinkované
Ø mm
M6
M 12
e mm
b mm
6
18
12
30
Délka L
mm
M6
M 12
20
25
Číslo
výr.
Balení
ks
152528
500
Číslo
výr.
Balení
ks
152510
100
skup. 00259
Stavěcí šrouby DIN 939, ocel 5.8, lesklé
4
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
e mm
b mm
7,5
18
10
22
12
26
15
30
Délka L
mm
M6
M8
M 10
M 12
25
30
35
40
45
50
55
60
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
009210
009229
009237
009245
25
25
25
25
009270
009288
009296
009300
009318
009326
009334
009342
25
25
25
25
10
25
10
25
009350
009369
009377
009385
009393
009407
009415
009423
25
25
10
10
10
10
100
10
Číslo
výr.
Balení
ks
167971
25
skup. 00254
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
4.54
Metrické a palcové šrouby
Stavěcí šrouby DIN 939, ocel 5.8,
pozinkované
Ø mm
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
e mm
10
12
15
20
25
Délka L
mm
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
M8
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
126597
126598
126599
100
100
100
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
126600
126601
126602
126603
100
100
100
100
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
126604
126605
126606
126607
126608
100
100
100
50
50
Číslo
výr.
Balení
ks
126609
126610
126611
126612
126613
50
50
50
50
25
126614
25
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
126615
126616
126617
126618
126619
25
25
25
25
25
4
skup. 00254
Stavěcí šrouby DIN 939, ocel 8.8,
pozinkované, M 6 – M 20
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
e mm
7,5
10
12
15
20
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
Délka L
mm
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
126620
126621
126623
100
100
100
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
126624
126625
50
50
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
126626
126627
126628
126629
126630
126631
126633
126634
126635
126637
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
126638
126639
126640
126641
126642
25
25
25
25
25
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
126643
126644
126645
126646
126647
126648
50
50
50
50
50
50
126649
25
126650
126651
126652
126653
126654
126655
126656
25
25
25
25
10
25
25
M 16
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126657
126658
126659
126660
126661
126662
126663
25
25
25
25
25
25
10
126669
126670
126671
126672
126673
10
10
10
10
10
126664
10
126674
10
126665
10
126666
126667
126668
10
10
10
126675
126676
126677
126678
126679
126680
10
10
10
10
10
10
skup. 00254
4.55
Metrické a palcové šrouby
Stavěcí šrouby DIN 939, ocel 8.8,
pozinkované, M 24 – M 30
Ø mm
M 24
M 30
e mm
30
38
Délka L
mm
M 24
M 30
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
4
Číslo
výr.
Balení
ks
126681
126682
126683
126684
126685
126686
126687
126688
126689
126690
126691
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
126692
126693
1
1
skup. 00254
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/6/14-04-15/#1144510[1126179]
4.56
Metrické a palcové šrouby
Vratové šrouby
Oblasti použití
• Upevňování dřevěných dílů, popř. dřevěných a kovových dílů
Informace k obsluze
• Čtyřhranný čep je zapuštěn do dřeva
• Při upevňování dvou dřevěných dílů by pod maticí měla být
umístěna větší podložka.
S maticí (FKL 4.6)
Bez matice (nerez ocel A2)
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/7/14-03-24/#1149704[153643]
Vratové šrouby DIN 603 s maticí, ocel 4.6,
pozinkované
Ø mm
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
dk mm
k mm
f mm
v mm
13,5
3,3
4,1
5,48
16,55
3,88
4,6
6,48
20,65
4,88
5,6
8,58
24,65
5,38
6,6
10,58
30,65
6,95
8,75
12,7
38,8
8,95
12,9
16,7
46,8
11,05
15,9
20,84
Délka L
mm
M5
M6
M8
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
250
260
280
300
320
M 10
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
105104
105112
105120
105139
105147
105155
502103
233935
932459
233927
100251
502111
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
100
502120
123970
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
105163
105171
105180
105198
105201
105210
105228
105236
105244
105252
105260
105279
105287
360546
502138
272213
533033
502154
915219
123971
123972
540064
105295
105309
105317
105325
105333
105341
105350
105368
105376
105384
105392
105406
105414
105422
127043
219819
219800
104493
263397
104531
263400
100252
284653
100253
263419
M 12
Balení Číslo
ks
výr.
154090
105457
105465
105473
105481
105490
105503
105511
105520
100254
104671
123974
104698
104701
263427
104728
263435
104744
242373
104760
112380
934501
214833
100255
242381
516392
935981
200
100
100
100
100
50
50
100
50
100
50
100
50
50
50
25
25
25
25
25
25
50
25
50
25
25
25
935982
062544
062545
25
25
25
026815
100257
104868
104876
104884
123975
104906
062546
104922
062547
104949
104957
284700
104973
284718
104990
284726
502162
284734
935984
284742
100260
284750
284629
246085
531928
267724
246093
246107
108147
M 16
Balení Číslo
ks
výr.
100
100
50
100
50
100
50
50
50
50
25
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4
M 20
Balení Číslo
ks
výr.
123980
123981
123982
123983
123984
123985
123986
123987
123988
123989
123990
123991
266280
123992
123993
123994
123995
123997
123998
123999
124000
124001
124002
124003
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
124004
124005
124006
124007
25
25
25
10
Balení
ks
124012
25
124013
25
124014
25
124016
1
124046
1
124060
1
124095
1
124098
124100
1
1
4.57
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M5
Číslo
výr.
M6
Balení Číslo
ks
výr.
M8
Balení Číslo
ks
výr.
M 10
Balení Číslo
ks
výr.
340
360
380
400
M 12
Balení Číslo
ks
výr.
123976
123977
123978
123979
M 16
M 20
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
25
25
25
25
10
10
10
10
124008
124009
124010
124011
Balení
ks
skup. 00010
Vratové šrouby DIN 603 s maticí, ocel 4.6,
lesklé
4
Ø mm
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
f mm
Vel. klíče mm
16,55
3,88
4,6
10
20,65
4,88
5,6
13
24,65
5,38
6,6
17
Délka L
mm
20
40
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
152100
500
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
152099
200
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
152101
200
skup. 00019
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/7/14-03-24/#1149704[153643]
4.58
Metrické a palcové šrouby
Vratové šrouby DIN 603, osazené
čtyřhranem, ocel 8.8, pozinkované
Vlastnosti
Bez matice
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
dk mm
k mm
f mm
v mm
16,55
3,88
4,6
6,48
20,65
4,88
5,6
8,58
24,65
5,38
6,6
10,58
30,65
6,95
8,75
12,7
38,8
8,95
12,9
16,7
Délka L
mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
10
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
160
Číslo
výr.
Balení
ks
137371
137374
137376
137377
137378
137379
137380
137381
137382
500
500
500
500
500
200
200
200
200
137384
200
137385
200
Číslo
výr.
Balení
ks
137386
137387
137399
137400
137479
137487
137510
137529
137561
137570
137588
137596
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
137600
137618
137626
137631
137634
200
100
100
100
100
137642
100
Číslo
výr.
Balení
ks
137650
137665
137669
137677
137679
137680
137681
137685
137693
137707
137715
137723
137731
137740
137756
137758
137762
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
137766
137774
137782
137790
137797
137804
100
100
100
100
100
100
137856
137858
137859
50
50
50
137812
100
137820
137837
137842
137847
137848
137850
137852
137855
50
50
50
50
50
50
50
50
137863
137865
137867
50
25
25
137869
137871
137872
25
25
25
137880
137884
137886
137887
25
25
25
25
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/7/14-03-24/#1149704[153643]
skup. 00016
4.59
Metrické a palcové šrouby
Válcové šrouby DIN 7984
DIN 7984 s vnitřním šestihranem a nízkou
hlavou
Upozornění
• Délka částečného závitu b je uvedena v tabulce
Délka částečného závitu při Ø
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
b při délce L <= 125 mm
b při délce L > 125 - 200 mm
b při délce L > 200 mm
12
-
14
-
16
-
18
-
22
28
-
26
32
-
30
36
-
38
44
57
46
52
65
54
60
73
DIN 7984, s vnitřním šestihranem, ocel 8.8,
pozinkované, M 3 – M 10
4
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
5,5
2
2
7
2,5
2,5
8,5
3,5
3
10
4
4
13
5
5
16
6
7
Délka L
mm
skup. 00205
4.60
M4
M5
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127935
127936
127937
127938
127939
500
500
500
500
500
127944
127945
127946
127947
500
500
500
500
127940
127941
127942
500
500
500
127948
500
127958
127959
127960
127961
127962
127963
500
500
500
500
500
500
127950
500
127964
500
127943
500
127951
127952
127954
127955
500
500
500
500
127956
500
127966
127967
127968
127969
127970
127971
127972
127974
500
500
200
200
200
200
200
200
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
127975
127976
127977
127978
127979
127980
127982
500
500
500
500
500
500
500
127983
127984
127985
127986
127987
127988
127989
127991
127992
127993
127994
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
127995
127996
127997
127998
127999
128000
128001
128002
128003
128004
128005
128006
128008
128009
128010
128011
128012
128013
128014
128015
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
128016
200
128017
128018
128019
200
200
200
128020
128021
128022
128023
128024
128025
128026
128027
128028
128029
128030
128031
128032
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/8/14-04-02/#1144502[1122586]
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
M3
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
DIN 7984, s vnitřním šestihranem, ocel 8.8,
pozinkované, M 12 – M 24
Ø mm
M 12
M 16
M 20
M 24
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
18
7
8
24
9
12
30
11
14
36
13
17
M 16
M 20
M 24
Délka L
mm
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
128033
128034
128035
128036
128037
128038
128039
128040
128041
128042
128043
128044
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
Číslo
výr.
Balení
ks
128045
128046
128047
128048
128049
128050
128051
128052
128053
128054
128055
128056
128057
128058
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
128059
128060
128061
128062
128063
25
25
25
25
25
128068
1
128069
1
128064
128065
128066
128067
25
25
25
25
128070
128071
128072
1
1
1
128073
1
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/8/14-04-02/#1144502[1122586]
skup. 00205
4.61
Metrické a palcové šrouby
Válcové šrouby DIN 912
Šrouby s vnitřním šestihranem dle DIN 912,
ocel 8.8, lesklé
4
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
10
6
5
24 (ab L=35)
13
8
6
28 (ab L=40)
16
10
8
32 (ab L=45)
18
12
10
36 (ab L=55)
24
16
14
44 (ab L=65)
30
20
17
52 (ab L=80)
Délka L
mm
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
817150
142727
817152
817154
500
500
500
500
817157
500
817161
200
102652
200
M8
M 10
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
817179
817181
817183
817184
817185
817186
532649
817188
817189
817190
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
817207
817209
817211
817212
817213
817214
817215
817216
200
200
200
200
100
100
100
100
817227
817229
817230
817231
817232
024613
817234
100
100
100
100
100
100
100
100
817236
024615
817238
817240
100
50
50
50
533297
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
817282
024620
101478
817285
101494
024666
101516
024667
101524
101532
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
404039
25
404047
25
404055
404063
404071
25
25
25
skup. 00210
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
4.62
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 8.8, pozinkované, M 3 – M 10
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
5,5
3
2,5
18 (ab L=25)
7
4
3
20 (ab L=30)
8,5
5
4
22 (ab L=30)
10
6
5
24 (ab L=35)
13
8
6
28 (ab L=40)
16
10
8
32 (ab L=45)
M4
M5
M6
M8
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
Délka L
mm
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
170
180
190
200
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
124101
062638
062639
062640
062641
062642
124102
120791
124103
120792
124104
120793
120794
062643
062644
124105
124106
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
124108
124109
109910
500
500
500
099988
099996
124110
100005
124111
100021
124112
200
200
500
200
500
200
500
160145
500
124113
120795
124114
120796
124115
124116
124117
124118
124119
124120
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
124121
200
124122
200
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
124123
100102
100110
100129
100137
124125
100145
124126
100161
124127
100188
100196
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
124166
100285
100293
100307
062647
100315
100323
100331
124167
100358
100366
100374
100382
100390
100404
100412
100420
100439
100447
100471
100455
124168
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100218
100
100234
100242
100250
062646
100
100
100
200
124130
120798
124131
124135
124136
124138
200
200
200
200
200
200
124176
200
124144
124148
124149
124152
124154
200
100
100
100
100
124177
051315
124178
124180
124181
124182
100
100
100
100
100
100
124156
100
100
124183
124186
124188
100
100
100
124160
124161
124162
124164
100
100
100
124190
124191
124192
100
100
100
124165
100
124193
100
Číslo
výr.
Balení
ks
124210
100528
200
100
198013
100536
100544
100552
198080
100579
100587
100595
100609
100617
100625
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100641
50
100650
100714
100668
124212
100676
124213
100684
124214
100692
124216
100706
124219
100749
124221
062648
124222
051316
50
100
50
100
50
100
50
100
100
100
50
100
100
100
100
100
25
124223
124224
124225
124226
124228
100
100
100
100
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
124239
160146
124240
100757
124241
100773
124242
100790
100803
100811
100820
100838
100846
200
200
200
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100862
024633
100889
124243
100900
124244
100919
124245
100927
50
100
50
100
50
100
25
100
25
100935
124246
25
100
124247
062650
124248
101419
50
50
50
25
051317
124249
160147
124250
160149
124252
062652
50
50
50
50
50
50
50
4
4.63
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
210
220
230
240
250
260
270
280
300
M6
M8
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
124196
124203
124204
100
100
100
124206
124208
100
100
124230
124231
124233
124234
124235
124236
124237
124238
100
100
100
100
100
100
100
100
124254
124255
124256
124257
124258
124259
124260
124261
124265
50
50
50
50
50
50
50
50
50
skup. 00212
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 8.8, pozinkované, M 12 – M 24
4
Ø mm
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
18
12
10
36 (ab L=55)
21
14
12
40 (ab L=60)
24
16
14
44 (ab L=65)
27
18
14
48 (ab L=65)
30
20
17
52 (ab L=80)
36
24
19
60 (ab L=90)
M 14
M 16
M 18
Délka L
mm
4.64
Číslo
výr.
Balení
ks
124266
062653
502545
124269
100978
100986
100994
101001
100
100
50
100
50
50
50
50
101028
915108
101044
024644
101060
124272
101087
124273
50
25
50
25
50
50
50
50
124274
833675
133056
124275
50
25
50
50
124276
133058
133059
124277
50
25
50
50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
124290
100
062657
50
124291
161654
062656
133061
124292
161655
124293
938399
124294
161656
124295
133062
100
25
100
25
50
25
50
25
50
25
50
25
161657
50
161658
124296
25
50
062658
930430
930431
591475
051321
591483
761923
520322
124299
849140
124300
849157
124301
133063
124302
938426
051322
50
50
50
50
50
50
50
50
25
50
25
50
25
10
25
10
25
161659
50
133064
10
124297
161660
50
25
051323
161664
25
10
Číslo
výr.
Balení
ks
124317
124318
124319
124320
124321
124322
124324
50
50
50
50
50
25
25
124326
25
124327
25
124328
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
25
124338
938404
124340
051324
062659
051325
124341
161668
124349
161669
124350
161670
124351
161671
25
25
25
25
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
124329
124332
25
25
161672
051326
124333
25
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
124365
25
062660
124366
161678
124367
161679
124368
161680
124369
161681
124371
161682
25
25
25
25
25
25
5
25
5
10
10
25
25
161683
161684
10
10
161673
25
161685
10
051327
161674
10
25
062661
161686
1
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
14
16
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
115
120
125
130
140
145
M 12
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
150
155
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
340
360
M 12
M 14
M 16
M 18
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
051318
124278
062654
124279
051319
124280
062655
124281
051320
124282
124283
124284
124285
124286
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
124298
25
160150
161661
25
124288
124289
25
25
161663
25
Číslo
výr.
M 20
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
25
051328
25
161665
124303
161666
124304
161667
124305
124306
124307
124308
124309
124310
124311
124312
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
161675
124352
161676
10
10
10
161677
124353
124355
124356
124357
124358
124359
124360
124361
124313
25
124314
124315
124316
10
10
10
051329
124363
124364
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
124372
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
161689
124373
124374
124375
124376
124377
124378
1
1
1
1
1
1
1
124379
1
1
1
1
124380
1
4
skup. 00212
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 8.8, pozinkované, M 27 – M 42
Ø mm
M 27
M 30
M 36
M 42
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
40
27
19
66 (ab L=100)
45
30
22
72 (ab L=110)
54
36
27
84 (ab L=120)
63
42
32
96 (ab L=140)
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
Délka L
mm
35
40
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
M 27
Číslo
výr.
Balení
ks
124382
10
124383
124384
124385
124386
124388
124390
124391
124392
124394
124396
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
M 30
Číslo
výr.
Balení
ks
124404
124405
124406
124407
124408
124409
124410
124411
124412
124413
124428
124429
124430
124431
124432
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
M 36
Číslo
výr.
Balení
ks
124567
1
124573
124575
124582
124583
124584
124591
124596
124597
124598
124605
124613
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
M 42
Číslo
výr.
Balení
ks
124663
124664
124665
124666
1
1
1
1
4.65
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
280
300
310
320
M 27
Číslo
výr.
Balení
ks
124403
1
M 30
M 36
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
124433
124437
124451
124460
124478
124486
124494
1
1
1
1
1
1
1
124621
1
124622
1
124630
1
124648
124656
1
1
124508
124516
124520
124524
124540
1
1
1
1
1
124658
1
124661
124662
1
1
M 42
Číslo
výr.
Balení
ks
skup. 00212
4
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 10.9, lesklé
Ø mm
M8
M 10
M 12
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
13
8
6
28 (ab L=40)
16
10
8
32 (ab L=45)
18
12
10
36 (ab L=55)
M 10
M 12
Délka L
mm
20
25
30
40
45
50
60
70
80
90
4.66
Číslo
výr.
Balení
ks
161851
161852
161853
161855
161856
161857
161858
50
50
50
50
100
50
50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
161866
161867
161869
25
25
25
161882
161884
25
25
161871
161872
25
25
161886
161887
161888
161889
161890
25
25
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
skup. 00213
M8
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 10.9, pozinkované, M 3 – M 10
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
5,5
3
2,5
18 (ab L=25)
7
4
3
20 (ab L=30)
8,5
5
4
22 (ab L=30)
10
6
5
24 (ab L=35)
13
8
6
28 (ab L=40)
16
10
8
32 (ab L=45)
M4
M5
M6
M8
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
Délka L
mm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
124667
124668
124669
124670
500
500
500
500
124671
500
124672
500
124675
124676
124677
124678
124679
124680
124681
124682
500
500
500
500
500
500
500
500
124691
124692
124693
124694
124695
124696
124697
124698
500
500
500
500
500
500
500
500
124673
124674
500
500
124683
124684
124685
124686
124687
124688
500
500
500
500
500
500
124689
124690
200
200
124700
124701
124702
124703
124704
124705
124706
124707
124708
124709
124710
124711
124712
124713
124714
124715
124716
124717
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
124718
124719
124720
124721
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
124722
124723
124724
124725
124726
124727
124728
124729
124730
124731
124732
124733
124734
124735
124736
124737
124738
124739
124740
124741
124742
124743
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
124744
124745
124746
124747
124748
124749
124750
124751
200
100
100
100
100
100
100
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
124752
124753
124754
124755
200
200
200
200
124781
124782
200
200
124783
200
124756
124757
124758
124759
124760
124761
124762
124763
124764
124765
124766
124767
124768
124769
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
124784
200
124770
100
124771
100
124772
124773
124774
124775
124776
124777
124778
124779
124780
100
100
100
50
50
50
50
50
50
124785
124786
124787
124788
124789
124790
124791
124792
124793
124794
124795
124796
124797
124798
124799
124800
124801
124802
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
124803
124804
50
50
124805
124806
124807
50
50
50
4
4.67
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
210
220
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
124808
124809
50
50
skup. 00213
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 10.9, pozinkované, M 12 – M 24
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
4
Ø mm
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
18
12
10
36 (ab L=55)
21
14
12
40 (ab L=60)
24
16
14
44 (ab L=65)
27
18
14
48 (ab L=65)
30
20
17
52 (ab L=80)
36
24
19
60 (ab L=90)
Délka L
mm
4.68
Balení
ks
124810
124811
124812
124813
124814
124815
124816
124817
124818
124819
124820
124821
124822
124823
124824
124825
124826
124827
124828
124829
124830
124831
124832
124833
124834
124835
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
M 14
Číslo
výr.
Balení
ks
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
124855
124856
124857
124858
124859
124860
124861
124862
124863
100
100
100
50
50
50
50
50
50
124864
50
124865
50
124870
124871
124872
124873
124874
124875
124876
124877
124878
124879
124880
124881
124882
124883
124884
124866
124867
124868
50
50
50
124885
124886
124887
25
25
25
124869
50
124888
124889
124890
124891
124892
M 18
Číslo
výr.
Balení
ks
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
124913
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
124942
124943
124944
25
25
25
124945
124946
124947
25
25
25
124948
25
124900
124901
124902
124903
124904
50
25
25
25
25
124905
25
124914
124915
124916
124917
124918
124919
124920
124921
124922
124923
124924
124906
25
124925
25
124949
10
124907
25
124926
124927
124928
25
25
25
124950
124951
124952
10
10
10
25
124908
25
124929
25
124953
10
25
25
25
25
124909
124910
124911
25
25
25
124930
124931
124932
124933
25
25
10
10
124954
124955
124956
124957
10
10
10
10
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
135
140
150
160
170
M 12
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
360
380
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
124836
124837
124838
124839
124840
124841
124842
124843
124844
124845
124846
124847
124848
124849
124850
124851
124852
124853
124854
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
M 14
Číslo
výr.
Balení
ks
M 16
M 18
M 20
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
124893
25
124912
25
124894
124895
25
25
124896
124897
124898
25
25
25
124934
124935
124936
124937
124938
124939
124940
10
10
10
1
1
1
1
124958
124959
124960
124961
124962
124963
124964
10
10
10
1
1
1
1
124941
1
124965
1
124899
25
124966
1
124967
1
124968
124969
1
1
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
skup. 00213
4.69
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 10.9, pozinkované M 27 – M 36
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
4
Ø mm
M 27
M 30
M 36
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
40
27
19
66 (ab L=100)
45
30
22
72 (ab L=110)
54
36
27
84 (ab L=120)
M 30
M 36
Délka L
mm
skup. 00213
4.70
Číslo
výr.
Balení
ks
124970
124971
124972
124973
10
10
10
10
Číslo
výr.
Balení
ks
124974
124975
124976
124977
124978
124979
124980
124981
124982
124983
124984
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
124985
124986
124987
124988
124989
124991
124992
124993
124994
124995
124996
124997
124998
124999
125003
125004
125005
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
125006
125007
1
1
125008
125009
125010
125011
125012
1
1
1
1
1
125013
125014
125015
125016
125017
125018
125019
1
1
1
1
1
1
1
125020
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
40
50
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
210
220
230
240
250
260
280
300
320
330
340
350
M 27
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 12.9, lesklé, M 2 – M 8
Ø mm
M2
M 2,5
M3
M4
M5
M6
M8
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
3,8
2
1,5
16 (ab L=20)
4,5
2,5
2
17 (ab L=25)
5,5
3
2,5
18 (ab L=25)
7
4
3
20 (ab L=30)
8,5
5
4
22 (ab L=30)
10
6
5
24 (ab L=35)
13
8
6
28 (ab L=40)
M3
M4
M5
M6
M8
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
Délka L
mm
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
M2
M 2,5
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
125021
125022
125023
125025
125026
125027
125028
100
100
100
100
100
100
100
125030
125031
125032
125033
125034
125035
100
100
100
100
100
100
125036
100
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
500
125037
125038
062736
062737
062738
062739
125039
062740
125040
062741
125041
062742
062743
125042
125043
125044
125045
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
50
50
500
50
100
50
100
50
50
50
50
200
50
200
50
200
25
200
25
200
25
100
25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125046
160134
062744
534170
030320
125047
534196
125048
534200
125050
534218
534226
030325
030326
125052
109464
125053
125054
125055
125056
125057
125058
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
500
200
125059
200
125060
200
125063
062746
030327
534269
125064
534277
125065
534285
125066
534293
534307
534315
030334
030335
534340
125067
925462
125068
062748
125069
062749
125071
062750
125073
062751
125061
200
062752
100
125062
200
062753
100
062754
100
062755
100
062756
100
062757
100
062758
100
125079
125080
534358
030338
125081
534374
125082
534382
125083
534390
534404
534412
534420
030345
534447
030348
534463
125084
030435
975607
030436
125085
052663
125086
160135
125087
125088
125089
062761
125090
125091
125092
062762
125094
125096
125099
062763
125100
125101
125102
Balení
ks
125115
030347
925470
125116
534501
125117
534510
125118
534528
534536
534544
534552
030355
534579
534587
534595
125119
938434
125120
534617
200
200
200
200
50
200
50
200
50
50
50
50
50
25
200
25
200
25
200
25
030361
25
133065
25
938439
100
108216
100
062766
100
062767
50
062768
50
062769
50
125121
50
4
4.71
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
180
185
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
M2
Číslo
výr.
M 2,5
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
M3
M4
Balení Číslo
ks
výr.
M5
Balení Číslo
ks
výr.
M6
M8
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení
ks
062759
100
062770
50
125074
062760
125075
125076
125077
125078
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125122
062771
125123
125124
125125
125126
125127
125128
125129
125130
125131
125132
125133
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
062764
125103
125104
062765
125105
125106
125107
125108
125109
125110
125111
125112
125113
125114
skup. 00214
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
4.72
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 12.9, lesklé, M 10 – M 22
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
16
10
8
32 (ab L=45)
18
12
10
36 (ab L=55)
21
14
12
40 (ab L=60)
24
16
14
44 (ab L=65)
27
18
14
48 (ab L=65)
30
20
17
52 (ab L=80)
33
22
17
56 (ab L=80)
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
Délka L
mm
10
12
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
M 10
M 12
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
125134
125135
160136
125136
030362
125138
534641
534650
534668
534676
938551
534692
030369
534714
125140
534722
975610
534730
125142
030373
030374
133066
133067
133068
133069
133070
062772
125143
062773
125144
125145
125146
062774
125147
125148
125149
125150
125151
062775
125152
125153
200
200
200
200
50
200
50
50
50
50
50
25
100
25
100
25
100
25
100
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
M 14
Balení Číslo
ks
výr.
M 16
M 18
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
125171
100
125172
160138
030388
030389
030390
030391
030392
534951
125173
030394
125174
030395
100
100
100
25
50
25
50
25
50
25
50
25
50
50
50
50
50
25
10
10
50
10
25
10
25
10
25
10
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
1
125154
160137
125155
030375
125156
534773
534781
030378
534803
030380
534820
030382
030383
030529
534862
125157
030385
100
100
100
100
100
25
25
25
25
25
25
100
25
50
25
50
25
030386
938436
133071
133074
062778
133075
062779
133076
125158
133077
125159
062780
25
10
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
030396
030397
062785
144374
125175
062787
125176
062788
125177
125178
125179
125180
50
10
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
062781
125160
062782
125161
125162
25
25
25
25
25
125181
10
125182
10
125183
10
125163
25
125184
10
125164
125165
125166
25
25
1
125185
10
125186
125187
160139
030561
030398
030399
938402
535044
030402
535060
030404
030405
062791
030406
125188
030407
030408
030409
144375
160140
062793
062794
062795
125189
062796
125190
062797
125191
062798
125192
062799
125194
125196
125197
125198
125199
125200
125201
125203
M 20
Balení Číslo
ks
výr.
M 22
Balení Číslo
ks
výr.
Balení
ks
4
125214
125215
062800
062801
030410
125216
030411
125217
030412
125218
030413
50
50
50
50
10
25
10
25
25
25
10
160141
125231
030415
160142
030416
125232
030417
062809
030418
125233
030419
25
25
25
25
25
25
10
25
25
25
10
030414
062804
125219
062805
125220
062806
125221
062807
125222
125223
125224
125225
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
125226
10
125227
10
125228
1
125229
1
125230
1
030420
030421
160143
160144
062812
975614
062813
062814
125234
062815
125235
062816
125236
062817
125238
062818
125239
535061
125240
062820
125242
062821
125244
125246
25
10
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
125258
125259
125260
125261
125262
125263
062822
125264
062823
25
25
25
25
25
25
25
25
25
125265
062824
125266
062825
125267
062826
125268
062827
125269
062828
25
10
10
10
1
1
1
1
1
1
062829
1
125270
1
125271
1
125272
1
125273
1
125274
1
4.73
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M 10
Číslo
výr.
M 12
Balení Číslo
ks
výr.
330
340
350
360
370
380
390
400
420
440
460
480
500
M 14
Balení Číslo
ks
výr.
125167
1
125168
1
125169
1
125170
1
M 16
Balení Číslo
ks
výr.
M 18
Balení Číslo
ks
výr.
125204
125205
125206
125207
125208
125209
125211
125212
125213
M 20
Balení Číslo
ks
výr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
M 22
Balení Číslo
ks
výr.
125247
125248
125249
125250
1
1
10
1
125251
1
125252
125253
125254
125255
125256
125257
1
1
1
1
1
1
Balení
ks
skup. 00214
4
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
ocel 12.9, lesklé, M 24 – M 48
Ø mm
M 24
M 27
M 30
M 36
M 39
M 42
M 48
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
36
24
19
60 (ab L=90)
40
27
19
66 (ab L=100)
45
30
22
72 (ab L=110)
54
36
27
84 (ab L=120)
58
39
27
90 (ab L=130)
63
42
32
96 (ab L=140)
72
48
36
108 (ab L=160)
M 27
M 30
Délka L
mm
4.74
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
125275
125276
062830
125277
062831
125278
062832
125279
062833
144376
062835
062836
109465
062838
975615
062840
062841
125280
062842
125281
062843
125282
062844
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125304
125305
125306
125307
125308
125309
125310
125311
125312
125315
125316
125317
125318
125319
125320
125321
125322
125323
125324
125325
125326
125333
125334
125335
125336
125337
125338
125339
125340
125341
125342
125343
125344
125345
125346
125347
125348
125349
125350
125351
125352
125353
125354
M 36
Balení Číslo
ks
výr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
M 39
Balení Číslo
ks
výr.
M 42
Balení Číslo
ks
výr.
125371
1
125372
1
125373
125374
125375
125376
125378
125379
125380
125381
125382
125383
125384
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125397
125398
125399
125400
125401
125402
125403
125404
125405
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125385
1
125406
1
125412
125413
125414
125415
125416
125417
125418
125419
125420
125386
1
125407
1
125421
M 48
Balení Číslo
ks
výr.
Balení
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125426
125427
125428
125429
125430
1
1
1
1
1
125431
1
125432
1
1
125433
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
M 24
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
380
400
420
440
450
460
480
500
M 24
M 27
M 30
M 36
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
125283
062845
125284
062846
125285
125286
125287
062847
125288
125289
125290
125291
125292
125293
125294
125295
125297
125299
125300
125301
125302
125303
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125327
125328
125329
125330
1
1
1
1
125331
1
125332
1
125355
125356
125357
125358
125359
125360
125361
125362
1
1
1
1
1
1
1
1
125363
M 39
M 42
M 48
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení
ks
125387
1
125408
1
125422
1
125434
1
125388
1
125409
1
125423
1
125435
1
125389
1
125410
1
125424
1
125436
1
125390
1
125411
1
125425
1
125437
1
1
125391
1
125364
1
125392
1
125365
125366
125367
125368
125369
1
1
1
1
1
125393
125394
125395
125396
1
1
1
1
125370
1
4
skup. 00214
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
nerez ocel A2, M 2 – M 8
Ø mm
M2
M 2,5
M3
M4
M5
M6
M8
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
3,8
2
1,5
16 (ab L=20)
4,5
2,5
2
17 (ab L=25)
5,5
3
2,5
18 (ab L=25)
7
4
3
20 (ab L=30)
8,5
5
4
22 (ab L=30)
10
6
5
24 (ab L=35)
13
8
6
28 (ab L=40)
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
Délka L
mm
6
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
M4
M5
M6
M8
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
094889
354767
354775
354783
354791
354805
354813
1000
200
200
200
200
200
200
354821
354830
354848
354856
354864
354872
100
100
100
100
100
100
354899
026514
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
031932
354902
354910
109649
109657
109665
354929
109673
354945
354953
354970
354988
354996
109720
355003
355011
355038
355054
355062
355070
Balení
ks
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
4.75
Metrické a palcové šrouby
skup. 00217
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
4.76
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912,
nerez ocel A2, M 10 – M 24
Ø mm
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
16
10
8
32 (ab L=45)
18
12
10
36 (ab L=55)
21
14
12
40 (ab L=60)
24
16
14
44 (ab L=65)
27
18
14
48 (ab L=65)
30
20
17
52 (ab L=80)
36
24
19
60 (ab L=90)
Délka L
mm
20
25
30
40
50
60
70
100
M 10
M 12
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
109762
109770
355089
109797
355119
355127
355135
355160
100
100
100
100
50
50
100
100
109800
109819
355216
109827
355224
Balení
ks
100
100
100
50
50
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/9/14-04-15/#1149550[153613]
skup. 00217
4.77
Metrické a palcové šrouby
Válcové šrouby
Vlastnosti
S nízkou hlavou a vedením klíče
Upozornění
• Délka částečného závitu b je uvedena v tabulce
• Riziko vodíkové křehkosti:
U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s pevností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10.9, 12.9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu).
Délka částečného závitu b v mm při Ø
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
M 30
b při délce L <= 125 mm
b při délce L > 125 - 200 mm
b při délce L > 200 mm
14
-
16
-
18
-
22
-
26
32
-
30
36
-
34
40
-
38
44
57
46
52
65
54
60
73
66
72
85
Válcové šrouby s vnitřním šestihranem
DIN 6912, ocel 8.8, pozinkované, M 4 – M 12
4
Ø mm
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
7
2,8
3
8,5
3,5
4
10
4
5
13
5
6
16
6,5
8
18
7,5
10
Délka L
mm
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
4.78
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126956
126957
126958
126959
126960
126961
126962
126963
500
500
500
500
500
500
500
500
126969
126970
161751
161752
500
500
100
100
161754
126971
161755
100
500
100
126964
126966
126967
126968
500
500
500
500
161757
161758
161759
161760
161761
161762
126973
161763
100
100
100
100
100
100
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
126974
161765
161766
126975
126976
126978
105779
126979
161767
161768
161769
161770
161771
161772
126980
161773
126981
161775
500
100
100
500
500
500
100
500
100
100
100
100
200
100
200
100
200
100
161774
126982
126983
100
200
200
126984
126985
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
126986
161776
126987
161777
126988
161778
126989
161779
161781
161782
161783
126990
161784
126991
161785
126992
161786
126993
161787
161788
161789
126994
126995
200
50
200
50
200
50
200
50
50
50
50
200
50
200
50
200
50
200
50
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
161791
126996
161792
25
200
25
127002
100
161806
25
161793
161794
161795
161796
161797
161798
161799
161800
126997
161801
126998
161803
161804
161805
25
25
25
25
25
25
100
25
100
25
100
100
100
100
161807
161808
161809
161811
161812
161813
161814
161815
25
25
25
25
25
25
100
25
161816
100
161817
161818
161819
50
50
25
126999
100
127003
127004
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/10/14-04-04/#1149623[925232]
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
105
110
120
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
M5
Číslo
výr.
M6
Balení
ks
Číslo
výr.
M8
Balení
ks
Číslo
výr.
M 10
Balení
ks
130
140
150
160
180
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127000
127001
100
50
127005
127006
127009
127010
127011
50
50
50
1
1
skup. 00206
Válcové šrouby s vnitřním šestihranem
DIN 6912, ocel 8.8, pozinkované,
M 14 – M 30
Ø mm
M 14
M 16
M 20
M 24
M 30
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
21
8,5
12
24
10
14
30
12
17
36
14
19
45
17,5
22
M 16
M 20
M 24
M 30
Délka L
mm
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/10/14-04-04/#1149623[925232]
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
M 14
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127012
127013
127014
127015
127016
100
100
100
50
50
161821
161822
161823
161824
161825
161826
50
50
50
10
10
10
127028
127029
127030
127031
127032
25
25
25
25
25
127048
127049
127050
1
1
1
127017
127018
50
50
161827
161828
161829
161830
161831
127020
161832
127021
127022
127023
127024
127025
127026
10
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
127033
127034
127035
127036
127037
127038
127039
127040
127041
127042
127044
127045
127046
127047
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
1
127052
127053
127054
127055
127056
1
1
1
1
1
Číslo
výr.
Balení
ks
127057
127058
127059
127061
127062
127063
127064
1
1
1
1
1
1
1
4
skup. 00206
4.79
Metrické a palcové šrouby
Válcové šrouby s vnitřním šestihranem
DIN 6912, ocel 10.9, pozinkované
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
4
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
10
4
5
13
5
6
16
6,5
8
18
7,5
10
24
10
14
M8
M 10
M 12
M 16
Délka L
mm
12
16
20
25
30
35
40
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127065
127066
127067
127068
127069
500
500
500
500
500
127070
127071
127072
127073
200
200
200
200
127074
127075
127076
200
200
200
127078
127079
100
100
127077
100
Číslo
výr.
Balení
ks
127080
127081
127082
50
50
50
skup. 00206
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/10/14-04-04/#1149623[925232]
4.80
Metrické a palcové šrouby
Válcové šrouby
Válcové šrouby DIN 84, ISO 1207 s drážkou,
ocel 4.8, pozinkované, M 2 - M 5
Ø mm
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
dk mm
k mm
n mm
t mm
3,8
1,3
0,5
0,6
4,5
1,6
0,6
0,7
5,5
2
0,8
0,85
6
2,4
1
1
7
2,6
1,2
1,1
8,5
3,3
1,2
1,3
Délka L
mm
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/11/14-03-24/#1149642[225794]
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
M2
M 2,5
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
128790
122814
122815
122816
122817
122818
122820
200
200
200
200
200
200
200
122858
118053
122859
118051
883236
129123
122862
200
200
200
200
200
200
200
122823
122831
122840
200
200
200
122866
122872
122874
200
200
200
072192
200
122882
200
122890
072214
072222
072230
072249
072257
072265
925543
072273
122904
072281
122911
072290
122912
072303
072311
072320
118054
933667
122913
122918
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
122841
200
M 3,5
Číslo
výr.
Balení
ks
122920
122939
507316
122940
547409
200
200
200
200
200
122941
122942
507314
200
200
200
122943
200
122945
122946
122947
122948
122949
200
200
200
200
200
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
122950
072389
072397
072400
072419
072427
122951
072435
122952
072451
122953
072460
122963
072478
072486
072494
072540
072621
118055
310565
122980
118056
109543
122998
123002
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
200
200
200
100
100
100
100
100
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
072559
072567
072575
072583
123003
072591
123005
072613
123013
072630
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
072648
072656
072664
072672
072680
072699
072702
123021
310581
310549
101439
123030
200
200
200
200
200
200
200
100
200
200
100
100
4
skup. 00201
4.81
Metrické a palcové šrouby
Válcové šrouby DIN 84, ISO 1207 s drážkou,
ocel 4.8, pozinkované, M 6 - M 12
4
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
dk mm
k mm
n mm
t mm
10
3,9
1,6
1,6
13
5
2
2
16
6
2,5
2,4
18
7
2,5
2,4
Délka L
mm
M6
M8
M 10
M 12
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
Číslo
výr.
Balení
ks
123034
072729
072753
072761
123038
072770
123048
072800
123056
072818
072826
072788
072842
072796
072869
507424
072885
123064
310573
507427
022266
022267
200
200
100
100
200
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
072834
123072
100
100
123099
100
072850
123073
072958
100
100
50
123102
100
072966
072974
072877
072982
507356
072990
507357
073008
100
50
100
50
100
50
100
50
507392
507394
123128
507396
100
100
100
100
123138
123140
123141
100
100
100
030750
123130
123132
100
100
100
123144
100
553662
026702
118058
118059
100
100
100
100
123133
123134
100
50
123136
50
skup. 00201
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/11/14-03-24/#1149642[225794]
4.82
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s oblou hlavou
(Vratové šrouby s drážkou)
Oblasti použití
• Upevnění měkkých nebo křehkých materiálů (např. dřevo,
plasty) k nosným konstrukcím (např. kovové rámy)
Přednosti produktu
• Díky ploché hlavě nedochází k poškození přečnívajícími
hlavičkami šroubů nebo jinými spojovacími prvky
Šrouby s oblou hlavou, ocelové,
pozinkované
Ø mm
M6
M8
dk mm
k mm
n mm
t mm
15
3,3
1,6
2
19
4,3
1,8
2,7
Délka L
mm
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
M6
4
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
014221
566233
014223
014224
014225
014226
014227
014228
500
500
500
500
200
200
200
200
014245
014246
014247
014248
566438
014250
014251
014252
127627
014254
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/12/14-04-02/#1149696[926552]
skup. 00244
4.83
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s čočkovou hlavou
DIN 7985, ISO 7045, EN 27045 Křížová
drážka
Šrouby s čočkovou hlavou DIN 7985
s křížovou drážkou, ocel 4.8, pozinkované,
M2-M6
4
Ø mm
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
M6
dk mm
k mm
Pohon
4
1,6
1
5
2
1
6
2,4
1
7
2,7
2
8
3,1
2
10
3,8
2
12
4,6
3
Délka L
mm
skup. 00238
4.84
M 2,5
M3
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
127149
127150
064854
064855
064856
064857
200
200
200
200
200
200
064858
200
127151
127152
137011
064860
064861
064862
127153
109544
200
200
200
200
200
200
2000
200
064859
200
064863
200
064864
127154
200
200
127155
127156
127157
078182
078190
078204
078212
127158
078220
127159
078247
127160
078255
078263
163126
546372
064865
064866
127161
M 3,5
Balení Číslo
ks
výr.
200
200
200
100
200
200
100
200
200
200
200
200
200
200
100
100
200
200
200
127162
127163
M4
Balení Číslo
ks
výr.
2000
2000
M5
M6
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení
ks
127164
511271
078271
078280
078298
078301
064867
078310
127165
078336
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
546615
078387
078395
078409
127170
078417
127171
078433
200
100
200
200
200
200
200
200
078484
078492
078506
127172
078514
127173
078522
100
100
100
200
100
1000
100
078344
078352
078360
078379
550272
546593
157233
017532
127166
017533
017534
127167
127168
127169
200
200
200
200
100
200
500
200
500
500
500
500
200
200
078441
078450
078468
078476
546623
547425
200
200
200
200
100
200
546631
200
078530
078549
078557
078565
078573
078581
127174
546682
100
100
100
100
200
100
200
100
017536
017538
200
100
017540
546704
100
100
064868
064869
200
200
118066
064870
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/13/14-03-24/#1149686[225802]
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
M2
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s čočkovou hlavou DIN 7985
s křížovou drážkou, ocel 4.8, pozinkované,
M 8 - M 10
Ø mm
M8
M 10
dk mm
k mm
Pohon
16
6
4
20
7,5
4
Délka L
mm
M8
M 10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
546798
078590
078603
078611
078620
546801
546380
546810
546550
546577
017546
017547
118067
200
200
200
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
Balení
ks
078646
100
4
skup. 00238
Šrouby s čočkovou hlavou DIN 7985, křížová
drážka (PH), nerez ocel A2
Ø mm
M2
M 2,5
M3
M4
M5
M6
M8
dk mm
k mm
Pohon
4
1,6
1
5
2
1
6
2,4
1
8
3,1
2
10
3,8
2
12
4,6
3
16
6
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/13/14-03-24/#1149686[225802]
Délka L
mm
10
12
16
20
25
30
40
50
60
M3
M4
M5
M6
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení
ks
878774
100
592862
592870
933121
878790
100
100
100
100
592919
932499
592935
592943
200
200
200
200
592986
933744
593001
593010
100
100
100
100
103272
880132
933118
100
100
100
592960
592978
100
100
878820
880108
880116
100
100
100
933120
880175
880183
101936
100
100
100
100
skup. 00238
4.85
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s přírubou
Šestihranné šrouby se závitem až k hlavě
s bezpečnostními drážkami na přírubě
Oblasti použití
• Pro šroubové spoje, které jsou vystaveny trvalé dynamické
zátěži jako např. kmitání a vibracím
• Pro nasazení na těžce dostupných místech, neboť samo jistící
účinek šroubu umožňuje výrazně snadnější spojení
jednotlivých dílů než běžné šestihranné šrouby
Přednosti produktu
• Povrch materiálu zůstane díky zakulaceným bezpečnostním
drážkám téměř bez poškození
Vlastnosti
S vytvrzeným povrchem
Informace k obsluze
• S vytvrzeným povrchem
4
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti: U galvanické vrstvy
na vysokopevnostních dílech s odolností v tahu
od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové oceli
s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Délka částečného závitu při Ø
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
b v mm při délce L <= 125 mm
b v mm při délce L > 125 - 200 mm
16
22
18
24
22
28
26
32
30
36
34
40
38
44
Šrouby s přírubou, šestihranný pohon,
ocel 100, pozinkované
Ø mm
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
11,2
4,3
8
14,2
5,5
10
18,2
7
13
21
8,5
15
24
10
17
31
14
22
Délka L
mm
4.86
M6
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127392
127393
500
500
127394
127395
500
500
127397
127398
127399
127401
127402
127403
500
500
500
500
500
500
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
127404
200
127405
127406
127407
127408
200
200
200
200
127409
200
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
127410
127411
127418
127419
127420
127421
200
200
200
200
100
100
127422
100
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
127423
127424
127425
127426
127427
127428
127429
100
100
100
100
100
100
100
127430
100
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
127432
50
127433
127434
127435
127436
127437
127438
127439
50
50
50
50
50
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/14/14-04-04/#1144485[1122470]
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
M5
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Délka L
mm
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
75
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
127431
50
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
skup. 00193
Šrouby s přírubou, šestihranný pohon,
ocel 100, žlutě zinkované
Ø mm
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
11,2
4,3
8
14,2
5,5
10
18,2
7
13
21
8,5
15
24
10
17
31
14
22
Délka L
mm
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
70
M5
Číslo
výr.
161976
Balení
ks
100
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
161978
161979
161981
161983
161984
161986
100
100
100
100
100
100
M8
M 10
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
161987
161989
161991
161994
161995
161996
161997
100
100
100
100
100
100
100
161998
162001
162003
162004
162005
162006
100
100
100
100
100
100
162008
162009
100
100
162011
162012
162013
100
100
100
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
162017
50
162020
162023
50
50
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/14/14-04-04/#1144485[1122470]
skup. 00193
4.87
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s přírubou, jemný závit, šestihranný
pohon, ocel 100, pozinkované
Přednosti produktu
• Vysoká pevnost spojení díky jemnému metrickému závitu
Ø mm
M 12
M 14
M 16
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
24
10
17
27,5
12
19
31
14
22
Délka L
mm
4
30
35
40
45
50
55
60
M 12 x 1,50
M 14 x 1,50
M 16 x 1,50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
052624
50
052625
50
052626
50
052627
052628
052629
052630
052631
052632
052633
50
50
50
50
50
25
25
052634
052635
052636
052637
052638
052639
50
50
50
25
25
25
skup. 00193
Šrouby s přírubou, jemný závit, šestihranný
pohon, ocel 100, žlutě zinkované
Přednosti produktu
• Vysoká pevnost spojení díky jemnému metrickému závitu
Ø mm
M 12
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
24
10
17
Délka L
mm
skup. 00193
4.88
Číslo
výr.
Balení
ks
047156
047157
047158
047159
047160
047161
047162
25
25
25
25
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/14/14-04-04/#1144485[1122470]
30
35
40
45
50
55
60
M 12 x 1,50
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se závitem
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou
DIN 963, ISO 2009, ocel 4.8, pozinkované,
M2-M5
Ø mm
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
dk mm
k mm
n mm
t mm
3,8
1,2
0,5
0,4
4,7
1,5
0,6
0,5
5,6
1,65
0,8
0,6
6,5
1,93
0,8
0,9
7,5
2,2
1
1
9,2
2,5
1,2
1,1
Délka L
mm
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
M2
M 2,5
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127440
127441
127442
127443
127444
127445
200
200
200
200
200
200
127448
127449
127451
127452
127453
127454
200
200
200
200
200
200
127446
200
127455
200
127447
200
127456
200
127459
127460
071269
071277
071285
071293
127461
071307
127462
071340
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
127457
127458
200
200
071374
071331
507712
933245
127464
935325
127465
933246
200
200
200
200
200
200
1000
200
M 3,5
Číslo
výr.
Balení
ks
127473
200
127474
127475
200
200
M4
Číslo
výr.
Balení
ks
127476
071404
071412
071420
071439
200
200
200
200
200
071447
127477
071463
127478
071471
071480
071498
071501
071510
071528
118063
022268
127479
127480
127481
127482
127483
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
071536
071544
071552
071560
127484
071579
127486
071595
127487
071609
071625
071633
071641
071650
071668
507196
071684
200
200
200
200
1000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
193453
022270
022271
127488
200
200
100
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
skup. 00223
4.89
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s drážkou
DIN 963, ISO 2009, ocel 4.8, pozinkované,
M 6 - M 20
4
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
dk mm
k mm
n mm
t mm
11
3
1,6
1,2
14,5
4
2
1,8
18
5
2,5
2
22
6
3
2,4
29
8
4
3,2
36
10
5
4
Délka L
mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
Číslo
výr.
Balení
ks
071692
071706
071714
127489
071722
127490
071820
127491
071757
071765
071773
071781
071790
071803
071838
071811
192813
055999
022274
022275
200
100
200
1000
100
200
100
200
100
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127492
975620
100
100
071846
127493
071862
100
500
100
127496
127497
071994
100
100
100
127501
100
071870
071897
071900
071919
071927
071935
936714
071951
518492
071978
118065
127495
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
072001
072028
072036
072044
030751
072060
127498
030752
030753
030754
127499
127500
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
100
030755
030756
030757
030758
127502
030759
127503
030760
127504
127505
127506
127507
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
Číslo
výr.
Balení
ks
127508
127509
127510
127511
127512
127513
127514
127516
127517
127518
127519
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
Číslo
výr.
Balení
ks
127520
127521
127522
25
25
25
127524
127525
25
25
127526
25
skup. 00223
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
4.90
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s křížovou
drážkou DIN 965, ISO 7046, ocel 4.8,
pozinkované, M 2 - M 6
Ø mm
M2
M 2,5
M3
M4
M5
M6
dk mm
k mm
Pohon
3,8
1,2
1
4,7
1,5
1
5,6
1,65
1
7,5
2,2
2
9,2
2,5
2
11
3
3
Délka L
mm
M2
M 2,5
M3
M4
M5
M6
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126860
126861
126862
126863
126864
2000
200
200
200
200
126867
126868
126869
126870
064872
126871
200
200
200
200
200
200
126865
200
126872
200
126866
200
126873
200
126874
126875
077801
077810
077828
077836
126876
077844
126877
077852
126878
017500
200
200
100
100
200
100
200
200
200
200
200
200
017501
126879
064873
126880
126881
200
2000
1000
1000
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
126882
077860
077879
077887
077895
126883
077909
126884
077917
200
100
200
200
200
200
200
2000
200
077925
126885
077933
017503
553867
103282
017505
200
1000
200
200
200
200
200
017506
017507
017508
126886
200
500
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126887
077941
077950
077968
126888
077976
200
200
200
200
200
200
200
126890
078026
078034
126891
078042
126892
078069
200
100
100
1000
100
200
100
077984
077992
200
078077
100
078000
017509
078018
546135
543143
126889
017511
017512
017513
064874
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
078085
078093
078107
546151
553883
126893
546160
017516
017517
100
100
100
200
100
200
100
200
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
skup. 00228
4.91
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s křížovou
drážkou DIN 965, ISO 7046, ocel 4.8,
pozinkované, M 8 - M 10
4
Ø mm
M8
M 10
dk mm
k mm
Pohon
14,5
4
4
18
5
4
Délka L
mm
M8
M 10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
Číslo
výr.
Balení
ks
126894
078123
078140
078158
078166
078174
933410
546208
933409
886793
017520
017521
017522
118068
126895
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
126897
126898
126899
126901
100
100
100
100
126902
126903
126904
100
100
100
126905
100
skup. 00226
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
4.92
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s křížovou
drážkou DIN 965, nerez ocel A2, M 2 – M 6
Ø mm
M2
M 2,5
M3
M4
M5
M6
dk mm
k mm
Pohon
3,8
1,2
1
4,7
1,5
1
5,6
1,65
1
7,5
2,2
2
9,2
2,5
2
11
3
3
Délka L
mm
10
12
16
20
25
30
40
50
60
70
80
M3
M4
M5
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
503312
100
103285
103286
103287
139271
100
100
100
100
503339
319198
503347
934240
934259
934267
103289
200
200
200
200
200
200
100
901355
936126
901357
934275
936127
901358
936062
934283
936061
103296
103297
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
103298
103299
934291
503398
934305
934313
934330
934356
934364
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
skup. 00228
Šrouby se zápustnou hlavou, s vnitřním
šestihranem, ISO 10642, ocel 8.8, lesklé
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
Upozornění
• Dřívější DIN 7991
Ø mm
M 10
M 12
dk mm
k mm
n mm
t mm
22,4
6,2
6
32 (ab L=55)
26,8
7,44
8
36 (ab L=65)
Délka L
mm
M 10
M 12
20
25
30
40
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
817398
502812
502820
502847
100
100
100
100
502863
502871
502880
100
100
50
skup. 00220
4.93
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s vnitřním
šestihranem, ISO 10642, ocel 8.8,
pozinkované, M 3 – M 10
Upozornění
• Dřívější DIN 7991
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
6,72
1,86
2
18 (ab L=30)
8,96
2,48
2,5
20 (ab L=30)
10,2
3,1
3
22 (ab L=35)
13,44
3,72
4
24 (ab L=40)
17,92
4,96
5
28 (ab L=50)
22,4
6,2
6
32 (ab L=55)
Délka L
mm
4
skup. 00220
4.94
Balení
ks
127175
127176
127178
052664
127183
500
500
500
100
500
052665
127184
117958
100
500
100
117959
117961
500
500
M4
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127185
127186
938728
127187
127189
052666
127190
938429
127191
517003
117962
127192
127193
127194
127195
500
500
100
500
500
100
500
100
500
100
500
500
500
500
100
127196
127197
101958
101966
127198
938448
127199
101982
127200
101990
102008
117963
117964
117965
117966
127201
117967
500
500
100
100
500
100
500
100
500
100
100
200
200
100
200
200
200
127202
200
127203
100
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
127204
102016
102024
127206
102032
127207
102040
127208
102059
102067
517070
517020
117968
938578
117969
517046
127209
117970
127220
117971
127221
127222
500
100
100
500
100
500
100
500
100
100
100
100
200
50
200
200
200
200
100
200
200
100
159868
100
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
127223
127224
127225
102113
127226
102121
127227
102130
102148
102156
102164
117972
102172
117973
938397
127228
117975
200
200
200
100
200
100
200
100
100
100
100
200
50
200
50
200
100
117976
127229
127230
127231
127232
127233
127234
127235
200
200
200
100
100
100
100
100
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
127236
200
102180
127237
102199
100
200
100
102202
102210
517054
102237
127238
102245
117979
517062
100
100
50
50
100
50
100
50
117980
100
117981
127239
127240
127241
127242
127243
127244
127245
127246
100
100
100
100
100
50
50
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
M3
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s vnitřním
šestihranem ISO 10642, ocel 8.8,
pozinkované, M 12 – M 24
Upozornění
• Dřívější DIN 7991
Ø M 24 DIN 7991
Ø mm
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
26,8
7,44
8
36 (ab L=65)
30,88
8,4
10
40 (ab L=70)
33,6
8,8
10
44 (ab L=80)
40,32
10,16
12
52 (ab L=100)
39
14
14
60 (ab L=120)
Délka L
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
117982
547344
102270
117983
102296
117984
102318
117985
117987
127247
117988
117989
127248
127249
127250
127251
127252
127253
127254
127255
127256
127257
100
100
50
50
50
100
50
100
50
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
M 14
Číslo
výr.
127258
127259
127260
127261
127262
127263
Balení
ks
50
50
50
50
50
50
M 16
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127264
127265
160151
127266
160152
127267
160153
127268
938414
50
50
50
50
50
50
50
50
50
127279
127280
127281
127282
127283
127284
25
25
25
25
25
25
160154
160155
127269
127270
127271
127272
127273
127274
127275
127276
127277
127278
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
127285
127286
127287
127288
127290
127291
127292
127293
127294
127295
127296
127297
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
M 24
Číslo
výr.
Balení
ks
4
127298
25
127300
25
127301
25
127303
127304
127305
127306
25
25
1
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
skup. 00220
4.95
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s vnitřním
šestihranem ISO 10642, ocel 10.9,
pozinkované, M 3 - M 10
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
6,72
1,86
2
18 (ab L=30)
8,96
2,48
2,5
20 (ab L=30)
10,2
3,1
3
22 (ab L=35)
13,44
3,72
4
24 (ab L=40)
17,92
4,96
5
28 (ab L=50)
22,4
6,2
6
32 (ab L=55)
M4
M5
M6
M8
M 10
4
Délka L
mm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
M3
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127307
127308
127309
127311
500
500
500
500
127312
500
127316
127317
127318
127319
127320
127321
500
500
500
500
500
500
127331
893960
893978
127332
127333
500
500
500
500
500
127313
500
127322
500
893986
500
127314
127315
500
500
127323
127325
127328
127330
500
500
500
500
893994
127334
127335
127336
127337
500
500
200
200
200
127338
894001
894028
127339
894036
127340
894044
127341
894052
894060
156544
894079
161724
894087
127342
127343
127344
127345
500
500
500
500
100
500
100
500
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
127346
161725
200
200
109542
127347
894117
200
200
50
894125
894133
161726
894141
161727
894150
127348
127349
127350
127351
50
50
50
50
50
50
200
200
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
894168
200
894176
25
894184
894206
161728
894214
151925
151926
25
25
25
25
25
25
161729
161731
127352
127353
127354
25
25
100
100
100
skup. 00221
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
4.96
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s vnitřním
šestihranem ISO 10642, ocel 10.9,
pozinkované, M 12 - M 20
Vlastnosti
Temperováno
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 12
M 16
M 20
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
26,8
7,44
8
36 (ab L=65)
33,6
8,8
10
44 (ab L=80)
40,32
10,16
12
52 (ab L=100)
4
Délka L
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
402893
894222
894230
894257
894265
161732
894273
25
25
25
25
100
100
25
161733
127356
161734
127357
127358
25
50
25
50
50
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
127359
161735
161736
894281
161737
894290
161738
894303
50
10
10
10
10
10
10
10
161739
161740
127360
127361
127362
10
10
25
25
25
M 20
Číslo
výr.
Balení
ks
127363
127364
127365
25
25
25
127366
25
127367
25
127368
127369
127371
127372
127373
127374
127375
25
25
25
25
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
skup. 00221
4.97
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou, s vnitřním
šestihranem ISO 10642, nerez ocel A2, lesklé
Upozornění
• Dřívější DIN 7991
Ø mm
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
8
2,3
2,5
10
2,8
3
12
3,3
4
16
4,4
5
20
5,5
6
24
6,5
8
Délka L
mm
4
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
M4
M5
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
024006
200
517836
024008
115984
115985
200
200
200
200
024009
103013
024010
024011
024012
024013
100
100
100
100
100
100
356107
356115
517852
024016
024017
100
100
100
100
100
356085
115990
100
100
356158
356174
109909
100
100
100
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
356182
024018
024019
024020
356220
024021
024022
115998
115999
116000
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
M 10
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
356263
50
517860
100
024024
024025
356301
024027
356336
116002
50
100
50
50
50
100
517887
100
517895
517909
116007
116008
116010
100
100
100
100
100
skup. 00222
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
4.98
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním
šestihranem DIN 7991, nerez ocel A2,
M 3 – M 10
Upozornění
• V závislosti na výrobních podmínkách se dodávají Ø M 3 –
M 12 s plným závitem, M 16 a M 20 s částečným závitem
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
6
1,7
2
8
2,3
2,5
10
2,8
3
12
3,3
4
16
4,4
5
20
5,5
6
Délka L
mm
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
M4
M5
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
024006
200
517836
024008
115984
115985
200
200
200
200
024009
103013
024010
024011
024012
024013
100
100
100
100
100
100
356107
356115
517852
024016
024017
100
100
100
100
100
356085
115990
100
100
356158
356174
109909
100
100
100
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
356182
024018
024019
024020
356220
024021
024022
115998
115999
116000
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
356263
50
024024
024025
356301
024027
356336
116002
50
100
50
50
50
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
skup. 00222
4.99
Metrické a palcové šrouby
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním
šestihranem DIN 7991, nerez ocel A2,
M 12 – M 20
Upozornění
• V závislosti na výrobních podmínkách se dodávají Ø M 3 –
M 12 s plným závitem, M 16 a M 20 s částečným závitem
Ø mm
M 12
M 16
M 20
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
b mm
24
6,5
8
-
30
7,5
10
38
36
8,5
12
46
Délka L
mm
4
20
30
40
50
60
70
80
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
517860
517887
517895
517909
116007
116008
116010
100
100
100
100
100
100
100
skup. 00222
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
4.100
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s čočkovitou hlavou, s křížovou
drážkou DIN 966, ocel 4.8, pozinkované
Ø mm
M 2,5
M3
M4
M5
M6
M8
dk mm
k mm
f mm
Pohon
4,7
1,5
0,6
1
5,6
1,65
0,75
1
7,5
2,2
1
2
9,2
2,5
1,25
2
11
3
1,5
3
14,5
4
2
4
Délka L
mm
M 2,5
M3
M4
M5
M6
M8
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
126906
126907
126908
126909
2000
200
200
200
126910
546291
118463
077372
077380
077399
077402
077410
017523
126911
126912
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2000
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
077429
077437
077445
077453
077461
077488
077496
077500
077518
077526
118061
017524
017525
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
500
Číslo
výr.
Balení
ks
077534
077542
077550
077569
077585
077593
077615
077623
077631
899213
077607
017526
546356
546364
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
077658
077666
077674
077690
077704
077712
077720
077739
546313
095915
100
100
100
100
100
100
100
100
500
100
095990
096008
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
4
077755
077771
077780
077798
118062
108324
546321
108340
108359
546330
108367
500
500
200
200
200
100
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
skup. 00233
4.101
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s čočkovitou hlavou, s drážkou
DIN 964, ISO 2010, ocel 4.8, pozinkované
4
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
f mm
n mm
t mm
5,6
1,65
0,75
0,8
1,2
7,5
2,2
1
1
1,6
9,2
2,5
1,25
1,2
2
11
3
1,5
1,6
2,4
14,5
4
2
2
3,2
18
5
2,5
2,5
3,8
Délka L
mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
5
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127822
507977
073369
073377
073385
073393
200
200
200
200
200
200
073598
073601
508018
073628
127830
073636
073644
073652
073660
073679
117990
073695
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
073849
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
073717
073725
073733
073741
073407
073415
073423
074071
074080
127825
073474
073482
073490
073504
073512
127826
073520
073539
073555
117942
073571
117944
073580
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
117991
200
073911
100
127832
100
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
073857
127835
127836
073881
073890
127837
073903
127827
127828
127829
073768
073776
073784
073792
073806
117993
073822
127834
073830
074144
117995
127840
100
Číslo
výr.
Balení
ks
127841
073962
127842
127843
127844
100
100
100
100
100
127846
100
skup. 00230
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/15/14-04-15/#1144594[1116853]
4.102
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s plochou hlavou
Upozornění
• ~ ISO 1580
• ISO neobsahuje vůči DIN žádné podstatné změny.
Šrouby s plochou hlavou DIN 85, s drážkou,
ocel 4.8, pozinkované
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
dk mm
k mm
n mm
t mm
6
1,8
0,8
0,7
8
2,4
1,2
1
10
3
1,2
1,2
12
3,6
1,6
1,4
16
4,8
2
1,9
Délka L
mm
M3
M4
M5
M6
M8
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127628
127629
127630
127631
127632
127633
127634
127635
127636
127637
127638
127639
127640
127644
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
127646
127648
127649
127650
127651
127652
127653
127654
127656
127657
127658
127659
127660
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
127662
127663
127664
127665
127666
127667
127668
127669
127670
127671
127673
127674
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
127645
200
127661
200
127675
200
Číslo
výr.
Balení
ks
127676
127681
127682
127683
127684
127685
127686
127687
127688
127689
127690
127692
127693
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
127694
127695
127701
127704
127705
127709
100
100
100
100
100
100
127715
100
127716
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/16/14-04-02/#1149634[924775]
skup. 00204
4.103
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s plochou hlavou
ISO 7380
Upozornění
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 390 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
S přírubou
Šrouby s plochou hlavou s vnitřním
šestihranem ISO 7380, ocel 10.9,
pozinkované, M 3 – M 10
4
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
5,7
1,65
2
7,6
2,2
2,5
9,5
2,75
3
10,5
3,3
4
14
4,4
5
17,5
5,5
6
Délka L
mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
skup. 00296
4.104
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127083
062938
030423
030424
062941
500
500
500
500
500
127087
062945
144189
030425
144187
500
500
500
100
100
062942
500
030426
100
062943
127084
127085
500
500
500
144188
161930
161931
100
500
100
062950
500
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
062953
030427
144190
127088
030428
500
100/300
100
500
100
031794
031795
144191
062955
062956
127089
100
100
100
200
200
200
062958
144192
052667
127090
030429
127091
052668
030431
031796
062961
062962
127092
062963
127093
062964
500
100
100
500
100
500
100
100
100
200
200
200
200
200
200
127094
161932
144194
127095
030432
127096
102306
030434
031797
062966
144195
062967
062968
127097
062969
200
50
50
200
50
200
50
50
50
200
50
200
200
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
062970
200
102295
25
102299
102303
144196
062971
161933
127098
161934
127099
062972
200
25
50
100
50
100
25
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/17/14-04-15/#1149514[925245]
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s plochou hlavou s vnitřním
šestihranem ISO 7380, ocel 10.9,
pozinkované, M 12 – M 16
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M 12
M 16
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
21
6,6
8
28
8,8
10
M 12
M 16
Délka L
mm
14
16
20
25
30
35
40
45
50
60
Číslo
výr.
Balení
ks
127100
127101
127102
127103
127104
127105
127106
127107
127108
127109
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
127110
100
127111
127112
127113
127114
100
50
50
50
4
skup. 00296
Šrouby s plochou hlavou s vnitřním
šestihranem ISO 7380, nerez ocel A2
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
5,7
1,65
2
7,6
2,2
2,5
9,5
2,75
3
10,5
3,3
4
14
4,4
5
17,5
5,5
6
21
6,6
8
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/17/14-04-15/#1149514[925245]
Délka L
mm
30
40
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
039929
039930
50
50
skup. 00297
4.105
Metrické a palcové šrouby
Šrouby s plochou hlavou dle ISO 7380,
s přírubou, šestihranný pohon, ocel 10.9,
pozinkované
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
6,65
1,65
2
8,85
2,2
2,5
11,2
2,75
3
13
3,3
4
17,1
4,4
5
21
5,5
6
23,6
6,6
8
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
Délka L
mm
4
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
60
M3
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
127115
127116
127117
127118
500
500
500
500
127119
011844
011845
011846
500
200
200
200
127123
127124
011843
011848
500
500
200
200
011847
127120
127121
127122
200
500
500
500
011849
011850
127125
011851
127126
200
200
500
200
200
127127
011852
011855
127128
011856
011857
127129
011858
127130
011859
127131
127132
127133
Balení Číslo
ks
výr.
500
200
200
500
200
200
500
200
500
200
200
200
200
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení
ks
011860
127134
127135
011861
011862
011865
011866
011867
011868
200
200
200
100
100
100
100
200
100
127138
200
127139
127140
127141
200
100
100
127143
127144
127145
100
100
100
127146
100
127136
127137
200
200
127142
100
127147
127148
100
100
skup. 00296
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/17/14-04-15/#1149514[925245]
4.106
Metrické a palcové šrouby
Samořezné šrouby
DIN 7500-1 pro metrický závit
Oblasti použití
• Šroubové spoje v plasticky deformovatelných kovech do max.
135 HB (pevnost v tahu Rm = 450 N/mm2), tzn. ocel,
tlakové odlitky, hliník, mosaz a měď, bez řezání závitů
Přednosti produktu
• Průběh vláken v materiálu je vychýlen, a díky tomuto
zpevnění za studena je dosaženo vysoké schopnosti nést
zatížení
Není nutný hlubší slepý otvor, neboť nevznikají špony
Bez boční vůle v závitu a tedy bez ztráty napínací síly
Díky vysoké schopnosti nést zatížení a vysoké napínací síle
není nutné žádné další zajištění
Tvar C-Z
Dle tvaru D
Tvar M-Z
Tvar E
Vlastnosti
Celý závit má trilobulární (trojúhelníkovitý) průřez a kónické
zakončení
Informace k obsluze
• Vytvořte otvor pro závit, šroub zašroubujte a dotáhněte
4
Samořezné šrouby DIN 7500-1, tvar C-Z,
tvrzená ocel, pozinkované
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/18/14-04-03/#1149535[1123736]
Vlastnosti
Tvar C-Z = čočková hlava dle DIN 7985 s pohonem- křížová
drážka
Ø mm
M3
M 3,5
M4
M5
M6
dk mm
k mm
Pohon
6
2,4
1
7
2,7
2
8
3,1
2
10
3,8
2
12
4,6
3
Délka L
mm
M3
M 3,5
M4
M5
M6
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
Číslo
výr.
Balení
ks
127527
127528
127529
127531
127536
127537
127538
127539
127541
2000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
Číslo
výr.
127542
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
1000
127543
064812
064813
064814
064815
064816
127544
127545
127546
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
127547
064817
064819
064820
064821
064822
127548
127549
127552
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
Číslo
výr.
Balení
ks
127553
127554
064824
064825
064826
127555
1000
1000
1000
1000
500
500
skup. 00290
4.107
Metrické a palcové šrouby
Samořezné šrouby dle DIN 7500-1, tvar D,
tvrzená ocel, pozinkované
Vlastnosti
Dle tvaru D = šestihranná hlava s přírubou
Ø mm
M4
M5
M6
M8
dc mm
k mm
c mm
Vel. klíče (s) mm
8,1
3,1
0,55
7
10,1
3,8
0,75
8
12,6
4,6
0,9
10
16,4
6
1,2
13
Délka L
mm
4
8
10
12
16
20
25
30
35
M4
M5
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127581
1000
127583
1000
127584
064828
064829
064830
064831
127585
1000
1000
1000
1000
1000
1000
064832
064833
064834
064835
064836
1000
1000
1000
1000
1000
127586
1000
127587
500
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
127588
064839
064840
064841
064842
500
500
500
500
500
skup. 00290
Samořezné šrouby DIN 7500-1, tvar E,
tvrzená ocel, pozinkované
Vlastnosti
Tvar E = válcová hlava s vnitřním šestihranem dle DIN 912
Ø mm
M5
M6
M8
dk mm
k mm
Vel. klíče mm
8,5
5
4
10
6
5
13
8
6
M6
M8
Délka L
mm
skup. 00290
4.108
Číslo
výr.
Balení
ks
127589
127590
127591
127592
127593
2000
2000
2000
2000
1000
127594
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
127595
127596
127597
127598
127599
1000
1000
1000
1000
500
127600
250
Číslo
výr.
Balení
ks
127601
127602
250
250
127603
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/18/14-04-03/#1149535[1123736]
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
M5
Metrické a palcové šrouby
Samořezné šrouby DIN 7500-1, tvar M-Z,
tvrzená ocel, pozinkované
Vlastnosti
Tvar M-Z = zápustná hlava dle DIN 965 s pohonem- křížová
drážka
Ø mm
M3
M 3,5
M4
M5
M6
M8
dk mm
k mm
Pohon
5,6
1,65
1
6,5
1,93
2
7,5
2,2
2
9,2
2,5
2
11
3
3
14,5
4
4
Délka L
mm
M3
M 3,5
M4
M5
M6
M8
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127556
127557
127559
127560
1000
1000
1000
1000
127561
1000
127562
064844
064845
127563
127564
127565
127566
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
127567
064847
064849
127568
127569
127570
127571
127572
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
127573
064850
064851
127574
127575
127576
127577
127578
127579
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Číslo
výr.
Balení
ks
4
127580
250
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/18/14-04-03/#1149535[1123736]
skup. 00290
4.109
Metrické a palcové šrouby
Zajišťovací šrouby
Zajišťovací šrouby s nákružkem a vnitřním
šestihranem DIN 910
Vlastnosti
Zátěžové provedení, válcové závity
Ocel
5.8
lesklý
Číslo
výr.
4
502308
502316
502324
502332
502340
502359
110359
502367
110358
Rozměry
mm
Stoupání
mm
c
mm
d2
mm
i
mm
l
mm
Vel. klíče
mm
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 30 x 1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
3
3
4
4
4
4
4
4
17
19
21
23
25
27
29
31
36
12
12
12
12
14
14
14
16
16
21
21
21
24
26
26
27
30
30
13
13
17
17
19
19
22
24
24
Balení
ks
10
10
10
10
5
5
10
5
10
skup. 16913
Zajišťovací šroub pro Ford
Vlastnosti
Zátěžové provedení, válcové závity
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
080608
Výpustný šroub olejové M 14 x 1,5
vany Ford
Hloubkazašroubování
mm
Vel. klíče
mm
Referenční
číslo
16
13
1 454 117 / 6 732 Ford
25
529 / 6 186 775
LSF1000402
Land Rover
Výrobce
Balení
ks
skup. 16913
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/19/14-04-15/#1150465[719689]
4.110
Metrické a palcové šrouby
Výpustný šroub 4110 pro VW a Audi
Vlastnosti
Ocel
Obsah dodávky
• Hliníkový těsnící kroužek na šroubu
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
165175
Výpustný šroub olejové M 14 x 1,5
vany 4110 pro VW a
Audi
Hloubka
zašroubování
mm
Vel. klíče
mm
Referenční
číslo
22
19
Výrobce
Balení
ks
N90813201 /
N90813202
VW
10
N90813201 /
N90813202
N90813201 /
N90813202
N90813201 /
N90813202
N90813201 /
N90813202
1459212
Audi
Porsche
Seat
Škoda
Ford
4
skup. 00192
Výpustný šroub 3170 pro Ford Focus
s těsněním
Oblasti použití
• Vhodné pro všechny modely Ford Focus
Vlastnosti
Ocel černá, pozinkovaná
Obsah dodávky
• S gumovým těsněním
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
165179
Výpustný šroub olejové M 14 x 1,5
vany 3170 pro Ford
Focus s těsněním
Hloubka
zašroubování
mm
Vel. klíče
mm
Referenční
číslo
Výrobce
Balení
ks
21
13
1013938
Ford
10
JZH100062
1E0010404
1013938
031132
031132
Jaguar
Mazda
Land Rover
Peugeot
Citroën
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/19/14-04-15/#1150465[719689]
skup. 00192
Těsnění Ford 3175 pro výpustný šroub 3170
Oblasti použití
• Pro výpustný šroub olejové vany č. výr. 165179, vhodné
pro modely Ford Focus
Vlastnosti
Gumový těsnící kroužek
4.111
Metrické a palcové šrouby
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
mm
Referenční
číslo
Výrobce
Balení
ks
165182
Těsnění Ford 3175 pro
výpustný šroub 3170
12,8 x 22 x 3
1 005 593
Ford
50
Hloubka
zašroubování mm
Referenční
číslo
Výrobce
Balení
ks
10
652477 /
90502556
Opel /
Vauxhall
Referenční
číslo
Výrobce
Balení
ks
Opel
50
Výrobce
Balení
ks
Opel
50
skup. 01641
Výpustný šroub 1100 pro Opel s těsněním
Oblasti použití
• Vhodné pro modely Opel Vectra
Vlastnosti
Pohon TX, lesklý pozink
Obsah dodávky
• S gumovým těsnícím kroužkem
Číslo
výr.
Označení
výrobku
165178
Výpustný šroub olejové M 14 x 1,5
vany 1100 pro Opel s
těsnícím kroužkem
4
Rozměry
10
skup. 00192
Těsnění Opel 1101 pro výpustný šroub 1100
Oblasti použití
• Pro výpustný šroub olejové vany Opel č. výr. 165178, vhodné
pro modely Opel Vectra
Vlastnosti
Gumový těsnící kroužek
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
mm
165181
Těsnění Opel 1101 pro 18 x 22 x 2
výpustný šroub olejové
vany 1100
652540 /
90528145
skup. 01641
Těsnění Opel 1201 pro výpustný šroub 1200
Oblasti použití
• Pro výpustný šroub olejové vany Opel č. výr. 171338, vhodné
pro modely Opel Vectra
Vlastnosti
Gumový těsnící kroužek
Označení
výrobku
171339
Těsnění Opel 1201 pro 11 x 21 x 2,5
výpustný šroub olejové
vany 1200
skup. 01641
4.112
Rozměry
mm
Referenční
číslo
652526 /
3536966
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/19/14-04-15/#1150465[719689]
Číslo
výr.
Metrické a palcové šrouby
Výpustný šroub 5100 pro BMW
Upozornění
• Náhradní hliníkový těsnící kroužek č. výr. 001252
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
165180
Výpustný šroub olejové M 12 x 1,5
vany 5100 pro BMW
Hloubka
zašroubování
mm
Vel. klíče
mm
Referenční
číslo
Výrobce
Balení
ks
18
17
11131273093
BMW
25
0652453 /
90542397
STC2034
Opel /
Vauxhall
Land Rover
skup. 00192
Těsnění BMW/Mini pro výpustný šroub 5100
Oblasti použití
• Pro výpustný šroub olejové vany BMW 5100 a také
pro výpustný šroub olejové vany BMW/Mini č. výr. 5426
4
Vlastnosti
Hliníkový těsnící kroužek, tvar A, teplotní odolnost do +200°C
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
mm
Referenční
číslo
Výrobce
Balení
ks
001252
Kroužky těsnící DIN
7603 12x18x1,5
hliníkové
12,2 x 17,9 x 1,5
07119963150
BMW
100
skup. 01600
Těsnění Peugeot 9100
Oblasti použití
• Vhodné pro různé modely značky Peugeot
Vlastnosti
Měděný těsnící kroužek
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
mm
Referenční
číslo
Výrobce
171335
Měděný těsnící kroužek
10,2 x 20,9 x 1,5
0313.33
0313.33
1145962
Y40110455
Peugeot
Citroen
Ford
Mazda
Balení
ks
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/19/14-04-15/#1150465[719689]
skup. 01641
4.113
Metrické a palcové šrouby
Zajišťovací šrouby
Oblasti použití
• Zajištění šroubových spojení, které jsou vystaveny
dynamickým zátěžím ve směru os.
Informace k obsluze
• Odpadá používání pérových podložek, plochých podložek
nebo otočných kroužků, neboť šrouby s ozubením zajistí,
aby šroubový spoj držel
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti:
U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s pevností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10.9, 12.9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Šestihranné šrouby DIN 6921, s přírubou,
ocel 8.8, pozinkované
4
Ø mm
M6
M8
M 10
M 12
M 16
dc mm
k mm
Vel. klíče (s) mm
14,2
6,6
10
18
8,1
13
22,3
9,2
15
26,6
11,5
16
35
14,4
21
Délka L
mm
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
M6
M8
M 10
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
127862
127863
127864
127865
500
500
500
500
127866
127867
127868
127869
127870
127871
127872
200
200
200
200
200
200
200
127875
127876
127877
200
200
200
127873
127874
200
200
127878
127879
127880
127881
127882
127883
127884
127885
127886
127887
127888
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
127889
127890
127891
50
50
50
127892
127893
127894
50
50
25
skup. 00153
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/20/14-04-04/#1149652[730812]
4.114
Metrické a palcové šrouby
Šestihranné šrouby DIN 6921, s přírubou,
ocel 10.9, pozinkované
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Ø mm
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
dc mm
k mm
Vel. klíče (s) mm
11,58
5,4
8
14,2
6,6
10
18
8,1
13
22,3
9,2
15
26,6
11,5
16
35
14,4
21
Délka L
mm
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
127895
127896
127897
127898
500
500
500
500
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
127899
127900
127901
127902
127903
500
500
500
500
500
M8
Číslo
výr.
Balení
ks
127904
200
127905
127906
127907
127908
127909
127910
200
200
200
200
200
200
127911
200
M 10
Číslo
výr.
Balení
ks
M 12
Číslo
výr.
Balení
ks
M 16
Číslo
výr.
Balení
ks
4
127912
127913
127915
127916
200
200
200
200
127917
100
127918
127919
100
100
127920
127921
127923
127924
127925
127926
127927
127928
127929
100
100
100
100
100
100
100
50
50
127930
127931
50
50
127932
127933
127934
50
50
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/20/14-04-04/#1149652[730812]
skup. 00153
4.115
Metrické a palcové šrouby
Zajišťovací šrouby dle DIN 6921 s přírubou,
šestihranný pohon, ocel 8.8/90/100,
pozinkované
Vlastnosti
Ø M 5, Číslo výr. 127379 (M6x14), Číslo výr. 151157 (M10x16)
= pevnostní třída 90, povrchově kalené
Ø M 12/16 = pevnostní třída 100, povrchově kalené
Všechny ostatní Ø = pevnostní třída 8.8
Upozornění
• Při třídě pevnosti 100: Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
4
Ø mm
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
d1 mm
k mm
Vel. klíče mm
11,2
4,3
8
13,6
6,6
10
17
8,1
13
20,8
9,2
15
24
8,7
17
31
11,2
22
M8
M 10
M 12
M 16
Délka L
mm
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
M5
Číslo
výr.
Balení
ks
127376
127377
151190
500
500
500
151199
127378
500
500
M6
Číslo
výr.
Balení
ks
052643
052644
127379
052645
052646
052647
052648
100
100
500
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
052649
100
052650
052651
052652
052653
052654
052655
100
100
100
100
100
50
Číslo
výr.
Balení
ks
151157
052657
052658
052659
052660
052661
200
50
50
50
50
50
052662
50
Číslo
výr.
Balení
ks
127380
127381
127382
127383
127384
127385
127386
100
100
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
127387
127389
127390
127391
50
50
50
50
skup. 00195
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/20/14-04-04/#1149652[730812]
4.116
Metrické a palcové šrouby
Nábytk. šrouby/Šrouby s ploch. drážkou/Redukce RS
Nábytkové šrouby s kombin. křížovou
drážkou
Vlastnosti
Bíle pozinkované
Délka L
mm
M4
10
12
22
25
30
35
40
45
50
60
Číslo
výr.
Balení
ks
571156
162536
571350
571377
571415
103482
103484
937525
103483
162535
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
skup. 00553
Šrouby s plochou drážkou
Oblasti použití
• Určeny pro dózy UP
Vlastnosti
S podélnou drážkou, povrchově zušlechtěné
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměr
mm
Balení
ks
137186
137187
137188
Přístrojové šrouby 3,2x15
Přístrojové šrouby 3,2x25
Přístrojové šrouby 3,2x40
3,2 15
3,2 25
3,2 40
250
250
250
skup. 12003
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/21/14-03-18/#1149714[137311]
Redukce RS
Vlastnosti
Šestihran, ocel, pozinkovaná, spojka s vnitřním závitem/
vnější závitový čep
Číslo
výr.
Vnitřní-Ø
mm
Vnější-Ø
mm
Balení
ks
430625
430633
8
10
10
8
100
100
skup. 01119
4.117
Metrické a palcové šrouby
Křídlové šrouby
Křídlové šrouby DIN 316, s kulatými
hranami, ocel/litina, pozinkované
Vlastnosti
Ø M 8/M 10 = ocel, pozinkované
všechny ostatní Ø = litina, pozinkované
Třída produktu C
4
Ø mm
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
d1 mm
m mm
h mm
e mm
7
4,6
10,5
20
9
6,5
13
26
11
8
17
33
12,5
10
20
39
16,5
12
25
51
19,5
14
33,5
65
23
17
37,5
73
Délka L
mm
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
Číslo
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
123145
123146
066779
066780
066781
066782
066783
100
100
100
100
100
100
100
066786
066787
066788
066789
066790
066791
066792
066793
066795
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
066796
066797
066798
066799
066800
066801
066802
066803
066804
044924
044925
044966
044972
044974
044975
044976
044977
044978
044979
044980
044981
044982
044983
044984
044985
044986
123147
123148
Balení Číslo
ks
výr.
Balení Číslo
ks
výr.
Balení
ks
25
25
25
25
25
25
25
20
20
123153
044987
044988
044990
20
25
25
25
123175
10
044991
044994
044996
123161
123163
25
25
25
20
20
123200
123204
123205
10
10
10
skup. 00295
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/22/14-04-02/#1149527[924786]
4.118
Metrické a palcové šrouby
Vysvětlivky k druhům oceli
Vlastnosti
ocel 04 - pevnost oceli 04, (04 H) střední odolnost proti korozi
u pozinkované formy
ocel 8.8U - označení "ocel 8.8U" odpovídá minimální mezi
pevnosti nebo hodnotě zatížení (pro šrouby s řezaným závitem
na toleranční třídu závitu 6H) dle normy EN ISO 10684.
ocel 17H - střední pevnost, střední odolnost proti korozi
u pozinkované formy
ocel 45H - pozinkovaná ocel, vysoká třída pevnosti
(např. matice a čepy), střední odolnost proti korozi
u pozinkované formy
ocel 90 - pozinkovaná ocel, je mezi třídou pevnosti 8 až 10
pro matky a 8.8 - 10.9 pro šrouby, střední až vysoká pevnost,
střední odolnost proti korozi u pozinkované formy
ocel 100 (KL 100) - pozinkovaná ocel, odpovídá třídám pevnosti
10 a 10.9 pro matice a pro šrouby, vysoká pevnost,
střední odolnost proti korozi u pozinkované formy
4
Třída produktu C - hrubý výrobek
V1.7.6.5/CZ_H_DN160/24/14-03-21/#1172982
Informace k obsluze
• Třídy pevnosti 14H, 22H, 33H a 45H odpovídají evropským
třídám pevnosti vydělením hodnoty 10-ti.
• Tyto třídy pevnosti odpovídají také tvrdostem podle Vickerse
HV (min.) od 140, 220, 330 a 450,
Upozornění
• Zkouška tvrdosti podle Vickerse
• Tvrdost podle Vickerse je určena poměrem vtlačovací síly F
a povrchu vtisku
HV = 0,189 . (F / d2)
F - síla vtlačování
d - úhlopříčka vtisku
• Pro praktickou potřebu používáme tabulek, kde podle délky
úhlopříčky d a použité síly F je uvedena odpovídající tvrdost
• Metodu měření tvrdosti podle Vickerse lze použít pro všechny
tvrdosti. Metoda je velmi přesná a je minimálně závislá
na zatížení
• Tvrdost podle Vickerse (ČSN 42 0374) - do materiálu
se vtlačuje pod zatížením silou F (působí kolmo na povrch
vzorku) diamantový pravidelný čtyřboký jehlan
o daném vrcholovém úhlu mezi protilehlými stěnami
po danou dobu. Následně se změří střední délka u obou
úhlopříček vtisku
• Zkušební zatěžující síla bývá od 10 do 1000 N. Doba zatížení
se volí od 10 do 180 s. Použité zatížení píšeme do označení,
např. HV 100 (HV 100 = 215)
• Pro běžně zkušební zatížení 300 N a dobu od 10 do 15 s
se používá označení HV.
4.119
Matice
Šestihranné matice pro
sváření
DIN 929
Šestihranné matice pro sváření DIN 929,
ocel 6 – 8, lesklé
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128237
128238
128239
128240
128241
128242
128243
128245
128246
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
3
3,5
4
5
6,5
8
10
11
13
7,5
9
10
11
14
17
19
22
24
500
500
500
250
250
100
100
100
100
skup. 01112
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/1/14-04-02/#1150156[927083]
4.120
Matice
Šestihranné matice
DIN 934, ISO 4032
Šestihranné matice DIN 934, ISO 4032,
ocel 8, pozinkované, M 2 - M 30
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
004316
250848
004324
004332
004340
004359
004367
004375
004448
004553
004391
004405
004413
004421
004430
408980
409006
409022
409049
M2
M 2,5
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
1,6
2
2,4
3,2
4
5
5,5
6,5
8
8
10
11
13
15
16
18
19
22
24
4
5
5,5
7
8
10
11
13
17
15
19
22
24
27
30
32
36
41
46
100
100
250
500
500
500
250
500
100
100
100
100
100
50
50
25
25
10
10
4
skup. 01003
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/2/14-04-04/#1150184[154220]
Šestihranné matice DIN 934, ISO 4032,
ocel 8, pozinkované, M 33 - M 64
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128079
063211
063212
063213
063214
063215
063216
063217
128080
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
M 56
M 64
26
29
31
34
36
38
42
45
51
50
55
60
65
70
75
80
85
95
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 01003
4.121
Matice
Šestihranné matice DIN 934, ISO 4032,
ocel 8, žlutě zinkované
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
297615
297623
297631
297640
297658
117170
297690
297720
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
M 10
M 12
3,2
4
5
5,5
6,5
8
8
10
7
8
10
11
13
14
17
19
100
100
100
100
100
100
100
100
skup. 01003
4
Šestihranné matice DIN 934, ISO 4032,
ocel 8, žárově zinkované
Vlastnosti
Tolerance závitu 6H - riziko problému se zašroubováním
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
149687
149688
149578
149586
149594
149608
149659
149662
149667
149670
149671
149675
149683
149684
149685
149686
149227
149231
149233
149234
149236
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
M 56
M 64
5
6,5
8
10
11
13
15
16
18
19
22
24
26
29
31
34
36
38
42
45
51
10
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
100
100
100
50
50
50
25
50
50
25
25
10
10
5
5
1
1
1
1
1
skup. 01009
4.122
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/2/14-04-04/#1150184[154220]
Číslo
výr.
Matice
Šestihranné matice DIN 934, ISO 4032,
jemný závit, ocel 8, pozinkované
Číslo
výr.
Ø
mm
Závit
stoupání
Výška k
mm
vel. klíče
mm
Balení
ks
004464
004510
411035
128081
004529
004472
128082
004480
004499
004502
128083
408972
063314
408999
077409
409014
409073
409030
063316
409057
409081
063320
063321
063322
063323
128084
128085
128086
128087
128088
128089
128090
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 14
M 14
M 16
M 18
M 18
M 20
M 20
M 22
M 22
M 24
M 24
M 27
M 27
M 30
M 30
M 33
M 36
M 36
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 48
M 48
M 52
1,00
1,00
1,25
1,00
1,25
1,50
1,25
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
1,50
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,50
2,00
3,00
3,00
6,5
8
8
10
10
10
11
11
13
15
15
16
16
18
18
19
19
22
22
24
24
26
29
29
29
31
34
36
38
38
38
42
13
17
17
19
19
19
22
22
24
27
27
30
30
32
32
36
36
41
41
46
46
50
55
55
55
60
65
70
75
75
75
80
100
100
100
500
100
100
100
50
50
50
100
50
50
25
50
10
10
50
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/2/14-04-04/#1150184[154220]
skup. 01003
4.123
Matice
Šestihranné matice DIN 934, ISO 4032,
ocel 10, pozinkované
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128091
128092
005207
005215
005223
005282
005290
005231
409154
409197
409219
409235
409251
409278
128093
128094
128095
128096
128097
128098
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 48
M 52
3,2
4
5
6,5
8
10
11
13
15
16
18
19
22
24
26
29
31
34
38
42
7
8
10
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
75
80
100
100
100/250
100/250
100
100
50
50
50
50
50
25
50
10
10
10
1
5
1
1
skup. 01004
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/2/14-04-04/#1150184[154220]
4.124
Matice
Šestihranné matice DIN 934, ISO 4032,
jemný závit, ocel 10, pozinkované
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Závitstoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
409090
005240
409111
005266
005258
409138
409170
128099
005274
128100
409243
409308
409286
409316
128101
128102
128103
M8
M 10
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 18
M 20
M 20
M 24
M 24
M 30
M 30
M 36
M 42
M 48
1,00
1,00
1,25
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
3,00
3,00
3,00
6,5
8
8
10
11
13
15
15
16
16
19
19
24
24
29
34
38
13
17
17
19
22
24
27
27
30
30
36
36
46
46
55
65
75
100
100
100
100
50
50
25
100
25
25
10
25
10
10
1
1
1
4
skup. 01002
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/2/14-04-04/#1150184[154220]
Šestihranné matice DIN 934, nerez ocel A2
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
005339
005347
005355
005363
005371
005380
005398
005401
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
2,4
3,2
4
5
6,5
8
10
13
5,5
7
8
10
13
17
19
24
200
200
200
200
200
100
100
50
skup. 01005
4.125
Matice
Šestihranné matice DIN 934, nerez ocel A4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
555061
555070
555088
555096
555100
555118
157715
100053
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
3,2
4
5
6,5
8
10
11
13
7
8
10
13
17
19
22
24
100
100
100
100
100
50
50
25
skup. 01005
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/2/14-04-04/#1150184[154220]
4.126
Matice
Šestihranné matice
ISO 4032, ISO-Typ 1
Upozornění
• ~ DIN 934
• Změny dle ISO:
Ø M 10/12/14/22 -> nové šířky klíče (SW) dle ISO a výšky (k)
dle ISO
Ostatní Ø M 5 – M 39 -> nové výšky (k) dle ISO
Ø menší než M 5/vyšší než M 39 -> beze změn, DIN a ISO
jsou identické, viz DIN 934
Šestihranné matice ISO 4032, ocel 8,
pozinkované
Vlastnosti
ISO-Typ 1
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
100050
100051
100052
M 10
M 12
M 14
8,4
10,8
12,8
16
18
21
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/3/14-04-02/#1150199[1124798]
skup. 01003
4.127
Matice
Šestihranné matice
DIN 6923 s přírubou
Šestihranné matice DIN 6923, s přírubou,
ocel 8, pozinkované
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Příruba-Ø d1
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128290
128291
128292
128293
128294
128296
128297
128298
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
4,65
5
6
8
10
12
16
20
10,00
11,80
14,20
17,90
21,80
26,00
34,50
42,80
7
8
10
13
15
18
24
30
1000
1000
200
200
100
100
50
50
skup. 01056
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/4/14-04-02/#1150224[1124838]
4.128
Matice
Šestihranné matice
DIN 439-2, nízký tvar
Upozornění
• Nové provedení (staré provedení je DIN 936)
• ~ ISO 4035 (hrubý závit) / ISO 8675 (jemný závit)
• ISO-změny:
Ø M 10/12/14/22 -> nové ISO - Vel. klíče (SW)
Všechny další Ø -> beze změn, DIN a ISO identické
Šestihranné matice DIN 439-2, tvar B,
pozinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Tvar B = se zkosenou hranou
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128277
128278
128280
128281
128282
128283
044351
044344
044345
044346
044348
128284
128285
128286
128288
128289
M2
M 2,5
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
M 30
M 36
M 42
1,2
1,6
1,8
2,2
2,7
3,2
4
5
6
7
8
10
12
15
18
21
4
5
5,5
7
8
10
13
17
19
22
24
30
36
46
55
65
1000
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
25
10
10
4
skup. 01000
Šestihranné matice DIN 439-2, tvar B,
nerez ocel A2
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/5/14-03-24/#1150206[926739]
Vlastnosti
Nízký tvar
Tvar B = se zkosenou hranou
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
102333
102335
102336
M5
M6
M8
2,7
3,2
4
8
10
13
1000
1000
500
skup. 01000
4.129
Matice
Šestihranné matice
DIN 936, nízký tvar
Upozornění
• Staré provedení, Nové provedení je dle DIN 439
• ~ ISO 4035 (klasický závit) / ISO 8675 (jemný závit)
• Změny dle ISO:
Ø M 10/12/14/22 -> nové šířky klíče (SW) dle ISO a výšky (k)
dle ISO
Všechny ostatní Ø -> nové výšky (k) dle ISO
Šestihranné matice DIN 936, ocel 17H,
pozinkované
Vlastnosti
Nízký tvar se zkosením
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128104
128105
128106
128107
128108
128109
128110
128111
128112
128113
128114
128115
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 36
5
6
7
8
8
9
9
10
10
12
12
14
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
55
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
10
skup. 01007
Šestihranné matice DIN 936, ocel 04/17H,
žlutě zinkované
Vlastnosti
Do Ø M 18 = ocel 04
Od Ø M 20 = ocel 17H
Nízký tvar se zkosením
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
005584
005592
005606
005622
005630
005649
005665
M8
M 10
M 12
M 16
M 18
M 20
M 24
5
6
7
8
9
9
10
13
17
19
24
27
30
36
100
100
100
50
50
50
10
skup. 01007
4.130
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/6/14-04-02/#1150309[1124752]
Číslo
výr.
Matice
Šestihranné matice DIN 936, jemný závit,
ocel 17H, pozinkované
Vlastnosti
Nízký tvar se zkosením
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128116
128117
128118
128119
128120
128121
128122
128123
128124
128125
128126
128127
128128
128129
128130
128131
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 24
M 27
M 27
M 30
M 30
M 33
M 36
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
1,50
5
6
7
8
8
9
9
10
10
10
12
12
12
12
14
14
13
17
19
22
24
27
30
32
36
36
41
41
46
46
50
55
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
25
25
25
10
4
skup. 01007
Šestihranné matice DIN 936, jemný závit,
ocel 04/17H, žlutě zinkované
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/6/14-04-02/#1150309[1124752]
Vlastnosti
Do Ø M 18 = ocel 04
Od Ø M 20 = ocel 17H
Nízký tvar se zkosením
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
005681
005690
005711
005720
005738
005746
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
6
7
8
8
9
9
17
19
22
24
27
30
100
100
50
50
50
50
skup. 01007
4.131
Matice
Šestihranné matice
MBN 13023 s přírubou a upínací částí
(celokovová matice)
Oblasti použití
• Matice vhodné zejména pro všechna užitková vozidla
Mercedes-Benz (např. Actros, Axor, Atego, Econic)
Vlastnosti
Speciální ochrana povrchu dle DBL 9440.40 (povlakování
mikrolamelami zinku) a tím vysoká odolnost proti korozi
od 720 h.
Pojistnou funkci zajišťuje zúžený maticový závit (stoupání a
průměr).
Šestihranné matice MBN 13023, s přírubou,
jemný závit, ocel 10, potažený zinkovými
lamelami
4
Vlastnosti
Povrch v souladu s DBL 9440.40
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání Výška k
mm
128274
128275
128276
M 12 1,50
M 14 1,50
M 16 1,50
13,8
15,9
18,3
Příruba-Ø d1
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
26
29,9
34,5
18
21
24
100
50
50
skup. 01055
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/7/14-04-03/#1150407[1123759]
4.132
Matice
Šestihranné - uzavřené
matice
DIN 917, nízký tvar
Šestihranné - uzavřené matice DIN 917,
ocel 6, pozinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128224
128225
128226
128227
128228
128229
128230
128231
128232
128233
128234
128235
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
M 30
M 36
5,5
7
9
12
14
16
18
20
25
30
34
44
7
8
10
13
17
19
22
24
30
36
46
55
100
100
100
100
100
100
50
50
25
10
1
1
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/8/14-04-02/#1150343[926821]
skup. 01016
4.133
Matice
Pojistné matice
DIN 980, ISO 7042, tvar V
Informace k obsluze
• Pojistný efekt je docílen zúžením průměru závitu matice
Teplotní stálost do +300 °C
Upozornění
• S kovovou upínací částí
Pojistné matice DIN 980, tvar V, ocel 8,
pozinkované
Vlastnosti
Tvar V = jednodílný
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128132
894447
505315
505323
505331
505340
870618
505358
128133
063389
128134
063391
128135
128136
128137
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 36
4,2
5,1
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
36
7
8
10
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
55
100
100
100
100
100
50
50
25
50
50
25
25
25
10
10
skup. 01020
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/9/14-04-04/#1150252[154405]
4.134
Matice
Pojistné matice DIN 980, tvar V, ocel 8,
žlutě zinkované
Vlastnosti
Tvar V = jednodílný
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
006068
006076
006092
006106
006114
180262
408875
M5
M6
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
6
6,6
11
13,2
15,4
17,6
22
8
10
17
19
22
24
30
100
100
100
100
50
50
25
skup. 01020
Pojistné matice DIN 980, tvar V, jemný závit,
ocel 8, pozinkované
4
Vlastnosti
Tvar V = jednodílný
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128138
829074
829913
829937
830162
128140
128141
128142
128143
128144
128145
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 24
M 30
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
8
10
12
14
16
18
20
22
24
24
30
13
17
19
22
24
27
30
32
36
36
46
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25
10
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/9/14-04-04/#1150252[154405]
skup. 01020
4.135
Matice
Pojistné matice DIN 980, tvar V, jemný závit,
ocel 8, žlutě zinkované
Vlastnosti
Tvar V = jednodílný
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
006122
006130
408824
006149
006157
155667
408840
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14
M 16
1,00
1,00
1,25
1,25
1,50
1,50
1,50
8,8
11
11
13,2
13,2
15,4
17,6
13
17
17
19
19
22
24
100
100
100
100
100
50
50
skup. 01020
4
Pojistné matice DIN 980, tvar V, ocel 10,
pozinkované
Vlastnosti
Tvar V = jednodílný
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128146
128147
128148
128149
128150
128151
128152
128153
128154
128155
128156
128157
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 36
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
36
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
55
100
100
100
100
50
50
50
25
25
10
10
10
4.136
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/9/14-04-04/#1150252[154405]
skup. 01021
Matice
Pojistné matice DIN 980, tvar V, ocel 10,
žlutě zinkované
Vlastnosti
Tvar V = jednodílný
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
161917
161918
161919
161921
161923
161924
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
8,8
11
13,2
17,6
22
26,4
13
17
19
24
30
36
100
100
100
100
10
5
4
skup. 01021
Pojistné matice DIN 980, tvar V, jemný závit,
ocel 10, pozinkované
Vlastnosti
Tvar V = jednodílný
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/9/14-04-04/#1150252[154405]
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128158
128159
128160
128161
128162
128163
128164
128165
128166
128167
128168
128169
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 24
1,00
1,00
1,25
1,25
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
8
10
10
12
12
14
16
18
20
22
24
24
13
17
17
19
19
22
24
27
30
32
36
36
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25
skup. 01021
4.137
Matice
Šestihranné matice
DIN 982 s upínací částí, vysoké, nejsou
určeny k použití do kovu
Vlastnosti
Pojistný efekt je docílen do matice zalisovaným
umělohmotným kroužkem
Informace k obsluze
• Pro použití při teplotách od -50 do +120 °C
4
Upozornění
• ~ ISO 7040 (klasický závit) / ISO 10512 (jemný závit)
• ISO změny:
Ø M 10/12/14/22 -> nové ISO velikosti klíče (SW) a nové ISO
výšky matice (k)
Všechny další Ø -> neue ISO nové ISO výšky matice (k)
• Riziko vodíkové křehkosti: U galvanické vrstvy
na vysokopevnostních dílech s odolností v tahu
od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové oceli
s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Pojistné matice DIN 982, ocel 8,
pozinkované
Vlastnosti
Vysoký tvar
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128259
128261
109510
109511
109512
109513
128262
109514
109515
109516
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
6
6,3
8
9,5
11,5
14
16
18
22
28
7
8
10
13
17
19
22
24
30
36
100
100
100
100
100
100
100
50
50
25
skup. 01023
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/10/14-04-04/#1150267[927096]
4.138
Matice
Pojistné matice DIN 982, ocel 10,
pozinkované
Vlastnosti
Vysoký tvar
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128263
128264
128265
128266
128267
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
11,5
14
18
22
28
17
19
24
30
36
100
100
50
50
25
4
skup. 01023
Pojistné matice DIN 982, jemný závit,
ocel 10, pozinkované
Vlastnosti
Vysoký tvar
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128268
128269
128270
128271
107192
128273
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
11,5
14
16
18
22
28
17
19
22
24
30
36
100
100
100
50
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/10/14-04-04/#1150267[927096]
skup. 01023
4.139
Matice
Pojistné matice
DIN 985, nízký tvar s plastovým kroužkem
Vlastnosti
Třecí záběr je vyvinut pomocí plastového kroužku zasazeného
v kovovém pouzdru
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti:
U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Pojistné matice DIN 985, ocel 8,
pozinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128170
006416
006424
006432
006440
006459
006467
006475
006483
006491
006505
006513
006521
006530
006548
408620
408638
063250
063251
128171
128172
128173
128174
M 2,5
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
3,5
4
5
5
6
7,5
8
10
12
14
16
18,5
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
5
5,5
7
8
10
11
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
1000
100
100/500
100/500
100/500
100
100/500
100/500
100
100
50
25
25
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
4.140
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/11/14-04-04/#1150277[154335]
skup. 01025
Matice
Pojistné matice DIN 985, ocel 8,
žlutě zinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
297054
297062
297089
297100
297135
M5
M6
M8
M 10
M 12
5
6
8
10
12
8
10
13
17
19
100/250
100
100/500
100
100
skup. 01025
Pojistné matice DIN 985, jemný závit, ocel 8,
pozinkované
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/11/14-04-04/#1150277[154335]
Vlastnosti
Nízký tvar
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
006270
006289
006360
006394
006378
006297
006300
006319
006327
063324
006335
128175
006343
063326
006351
044343
063328
063329
063330
063331
128176
128177
128178
128179
128180
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 14
M 16
M 18
M 18
M 20
M 20
M 22
M 22
M 24
M 24
M 27
M 30
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
1,00
1,00
1,25
1,00
1,25
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
1,50
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
8
10
10
12
12
12
14
16
18,5
18,5
20
20
22
22
24
24
27
30
30
33
36
39
42
45
48
13
17
17
19
19
19
22
24
27
27
30
30
32
32
36
36
41
46
46
50
55
60
65
70
75
100
100
100
100
100
100
50
50
25
50
25
25
10
25
10
25
10
10
10
1
1
1
1
1
1
skup. 01025
4.141
Matice
Pojistné matice DIN 985, jemný závit, ocel 8,
žlutě zinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
297119
297127
297151
297160
M 10
M 10
M 12
M 12
1,00
1,25
1,25
1,50
10
10
12
12
17
17
19
19
100
100
100
100
skup. 01025
4
Pojistné matice DIN 985, ocel 10,
pozinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
006165
006173
006181
006203
006211
006262
006254
408743
408760
408786
408808
408816
128181
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 36
6
8
10
12
14
16
18,5
20
22
24
27
30
36
10
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
55
100
100
100
100
50
50
25
25
25
10
25
10
1
4.142
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/11/14-04-04/#1150277[154335]
skup. 01026
Matice
Pojistné matice DIN 985, ocel 10,
žlutě zinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
297372
297380
297399
M6
M8
M 10
6
8
10
10
13
17
100
100
100
skup. 01026
4
Pojistné matice DIN 985, jemný závit,
ocel 10, pozinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/11/14-04-04/#1150277[154335]
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128182
006190
128183
128184
128185
006238
006220
006246
408735
408751
408778
408794
128186
128187
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 24
M 30
1,00
1,00
1,25
1,00
1,25
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
8
10
10
12
12
12
14
16
18,5
20
22
24
24
30
13
17
17
19
19
19
22
24
27
30
32
36
36
46
100
100
100
100
100
100
50
100
25
25
25
10
25
10
skup. 01026
4.143
Matice
Pojistné matice DIN 985, jemný závit,
ocel 10, žlutě zinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
297429
297445
297461
M 12
M 14
M 16
1,50
1,50
1,50
12
14
16
19
22
24
50
50
50
skup. 01026
4
Pojistné matice DIN 985, nerez ocel A2
Vlastnosti
Nízký tvar
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
356425
356433
356441
356450
356468
356476
356484
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
5
5
6
8
10
12
16
7
8
10
13
17
19
24
200
200
200
200
100
100
50
skup. 01027
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/11/14-04-04/#1150277[154335]
4.144
Matice
Pojistné matice
Matice s přírubou
Oblasti použití
• Pro upevnění, která jsou vystavena extrémním zátěžím
a vibracím
Hlavní uživatelé
Spedice, opravny nákladních automobilů, dílenské provozy,
konstrukce vozidel, staveniště, opravny zemědělských strojů
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti:
U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Matice s přírubou, ocel 10, pozinkované
Vlastnosti
S vytvrzeným povrchem
4
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Příruba-Ø d1
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128197
128198
128199
128200
128201
128202
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
4,3
5,5
7
8,5
10
14
11,20
14,20
18,20
21,00
24,00
31,00
8
10
13
15
17
22
500
200
200
200
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/12/14-04-16/#1150242[154315]
skup. 01054
4.145
Matice
Matice s přírubou, ocel 10, žlutě
pozinkované
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Příruba-Ø d1
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
161935
161936
161937
161938
161939
161940
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
4,3
5,5
7
8,5
10
14
11,20
14,20
18,20
21,00
24,00
31,00
8
10
13
15
17
22
100
100
100
100
100
100
skup. 01054
Matice s přírubou, jemný závit, ocel 10,
pozinkované
Vlastnosti
S vytvrzeným povrchem
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání Výška k
mm
128203
199620
M 14 1,50
M 16 1,50
12
14
Příruba-Ø d1
mm
Vel. klíče Balení
mm
ks
27,5
31
19
22
100
50
skup. 01054
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/12/14-04-16/#1150242[154315]
4.146
Matice
Matice s přírubou, ocel 10, žlutě
pozinkované s jemným závitem
Vlastnosti
Ocel 10 žlutě pozinkované s jemným závitem
Upozornění
• M 14: MAN-Nr. 06.11251.2005
• M 16: MAN-Nr. 06.11251.8108
Číslo
výr.
Ø
mm
d1
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče Balení
mm
ks
169037
M 16
31
1,50
14
22
skup. 01054
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/12/14-04-16/#1150242[154315]
4
4.147
Matice
Pojistné matice
Pojistné matice s přírubou, dle DIN 6923
Oblasti použití
• K jištění šroubových spojení, která jsou vystavena
dynamickým zátěžím ve směru osy šroubu
Přednosti produktu
• Díky drážkované podložce odpadá nutnost použití pérových,
vějířových nebo jiných podložek
Vlastnosti
Pojistné matice s ozubením jsou mechanicky působící
šestihranné matice s přírubou a ozubením
Ozubené matice s přírubou, dle DIN 6923,
ocel 8, pozinkované
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Příruba-Ø d1
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
567388
021036
021037
028931
567426
M5
M6
M8
M 10
M 12
5
6
8
10
12
11,50
14,00
17,80
20,50
26,00
8
10
13
15
18
100
100
100
100
50
skup. 01053
Ozubené matice s přírubou, dle DIN 6923,
ocel 8, žlutě zinkované
Číslo
výr.
Ø
mm
Vel. klíče
mm
Ø d1
mm
Balení
ks
407968
407976
407984
407992
408000
M5
M6
M8
M 10
M 12
8
10
13
15
18
11,80
14,20
17,90
21,80
26,00
100
100
100
100
50
4.148
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/13/14-04-04/#1150231[154300]
skup. 01053
Matice
Ozubené matice s přírubou dle DIN 6923,
ocel 10, pozinkované
Vlastnosti
S vytvrzeným povrchem
Upozornění
• Riziko vodíkové křehkosti!
• U galvanické vrstvy na vysokopevnostních dílech s odolností
v tahu od 1000 N/mm2 (např. 10,9, 12,9) a dílech z pružinové
oceli s tvrdostí od 320 HV nelze s jistotou vyloučit nebezpečí
zkřehnutí materiálu (vznik křehkého lomu)
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Příruba-Ø d1
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128195
128196
M 12
M 16
8,7
11,2
24,00
31,00
17
22
100
50
skup. 01053
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/13/14-04-04/#1150231[154300]
4
4.149
Matice
Zajišťovací matice
DIN 937, nízký tvar
Oblasti použití
• Kloubové hřídele a osy
Informace k obsluze
• Obráběný šroub nebo svorník se závitem je třeba příčně
provrtat, aby mohla být matice zajištěna závlačkou
Upozornění
• ~ DIN 979
• Změny v DIN 979:
Nové šířky klíče (SW) dle ISO a výšky (k) dle ISO
Zajišťovací matice DIN 937, ocel 17H,
pozinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
4
bis M 10
ab M 12
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
n
mm
e
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
045027
045028
045029
045030
045031
045032
045033
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
8
9
10
11
12
13
13
2,5
2,8
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
6
7
7
8
8
13
17
19
22
24
27
30
100
100
100
50
50
25
25
skup. 01012
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/14/14-04-03/#1150319[1124787]
4.150
Matice
Zajišťovací matice
DIN 935-1
Oblasti použití
• Kloubové hřídele a osy
Informace k obsluze
• Obráběný šroub nebo svorník se závitem je třeba příčně
provrtat, aby mohla být matice zajištěna závlačkou
Zajišťovací matice DIN 935-1, ocel 8,
pozinkované
bis M 10
ab M 12
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
n
mm
e
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128247
128248
128249
128250
128251
128253
128254
128255
128256
128257
128258
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
M 36
M 39
M 42
M 48
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
4
4,5
5
9,5
12
15
19
22
27
33
38
40
46
50
2,5
2,8
3,5
4,5
4,5
5,5
7
7
7
9
9
6,5
8
10
13
16
19
24
29
31
34
38
13
17
19
24
30
36
46
55
60
65
75
100
100
100
50
25
25
10
1
1
1
1
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/15/14-04-03/#1150302[1124831]
skup. 01012
4.151
Matice
Matice s přírubou,
Svorníkové matice
Matice s přírubou, ocel 8, pozinkované
Vlastnosti
Ocel 8 pozinkované
4
Číslo
výr.
Ø
mm
k
mm
Vel. klíče
mm
d1
mm
Balení
ks
004111
004146
004120
004138
M4
M5
M6
M8
4,96
5,73
7,49
9,49
7
8
10
13
11,88
14,82
17,85
22,76
100
100
100
100
skup. 01051
Svorníkové matice, ocel 04, lesklé
Vlastnosti
U Ø M 4 a M 6 = 2 svarové body na spodní straně
U Ø M 8 a M 10 = 4 svarové body na spodní straně
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Tloušťka s
mm
Šířka b
mm
Délka L
mm
Balení
ks
002674
002682
4
10
6
11
1
2
9
18
17
26
50
50
skup. 01112
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/16/14-03-24/#1150378[154552]
4.152
Matice
Palcové šestihranné
matice
dle DIN 934 s UNC- / UNF - závity
Šestihranné matice dle DIN 934,
UNC-závity, ocel 8, pozinkované
Upozornění
• UNC = běžný americký závit
Číslo
výr.
Ø
palce
Výška k
mm
Vel. klíče
palce
Balení
ks
539732
844271
844272
539767
539775
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
5,7
6,9
8,6
9,8
11,4
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
100
100
100
100
100
4
skup. 01015
Šestihranné matice dle DIN 934, UNF-závity,
ocel 8, pozinkované
Upozornění
• UNF = běžný americký jemný závit
Číslo
výr.
Ø
palce
Výška k
mm
Vel. klíče
palce
Balení
ks
844275
844276
539805
844278
844279
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
5,7
6,9
8,6
9,8
11,4
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
100
100
100
100
100
skup. 01015
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/17/14-04-02/#1150215[1123676]
Převodní tabulka palce/mm
Měrná
jednotka
palce
mm
palce
mm
1/4"
6,350
1 1/2"
38,10
5/16"
7,938
1 3/4"
44,45
3/8"
9,525
2"
50,80
7/16"
11,113
2 1/4"
57,150
1/2"
12,7
2 1/2"
63,50
5/8"
15,87
2 3/4"
69,85
3/4"
19,050
3"
76,200
7/8"
22,225
3 1/2"
88,904
1"
25,401
4"
101,60
1 1/4"
31,750
4.153
Matice
Palcové šestihranné
matice
podobná DIN 985 s upínací částí, nízká
forma s nekovovým provedením, se závitem
UNC-/UNF
Vlastnosti
Pomocí plastového kroužku se do sebe zaklíní závity šroubu a
matice, což vytváří pojistnou funkci
Informace k obsluze
• Pro použití v teplotním rozmezí od -50 do +120 °C
Převodní tabulka palce/mm
Měrná jednotka
4
palce
mm
palce
mm
1/4"
6,350
1 1/2"
38,10
5/16"
7,938
1 3/4"
44,45
3/8"
9,525
2"
50,80
7/16"
11,113
2 1/4"
57,150
1/2"
12,7
2 1/2"
63,50
5/8"
15,87
2 3/4"
69,85
3/4"
19,050
3"
76,200
7/8"
22,225
3 1/2"
88,904
1"
25,401
4"
101,60
1 1/4"
31,750
Pojistné matice dle DIN 985, UNC-závity,
ocel 8, žlutě zinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Upozornění
• UNC = běžný americký závit
Číslo
výr.
Ø
palce
Výška k
mm
Vel. klíče
palce
Balení
ks
006734
006742
006750
006769
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
8
8,7
11,5
11,5
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
100
100
100
100
skup. 01030
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/18/14-04-03/#1150293[1123666]
4.154
Matice
Pojistné matice dle DIN 985, UNF-závity,
ocel 8, žlutě zinkované
Vlastnosti
Nízký tvar
Upozornění
• UNF = běžný americký jemný závit
Výr.č. 006688 (Ø 1/4") je dle DIN 982
Číslo
výr.
Ø
palce
Výška k
mm
Vel. klíče
palce
Balení
ks
006688
006696
006700
006718
006726
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
8
8,7
11,5
11,5
15,1
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
100
100
100
100
50
skup. 01031
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/18/14-04-03/#1150293[1123666]
4
4.155
Matice
Matice s očkem DIN 582
Matice s očkem DIN 582
Vlastnosti
Ocel, pozinkované
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit-Ø
d1
mm
d2
mm
d3
mm
h
mm
Balení
ks
045962
045963
045955
045956
Matice s očkem DIN 582
Matice s očkem DIN 582
Matice s očkem DIN 582
Matice s očkem DIN 582
M 24
M 30
M6
M8
90
108
28
36
50
60
16
20
50
65
17
20
90
109
31
36
5
1
25
25
skup. 01115
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/19/14-04-02/#1150165[154542]
4.156
Matice
Matice s očkem DIN 582
C15E
Oblasti použití
• Zvedání zátěží a stavebních dílů
Upozornění
• V souladu s novou normou vyrobeno z materiálu C15E
(tzn. vstupní materiál má obsah hliníku 0,02 - 0,05 %)
• Stanovení minimálního zatížení na mezi pevnosti
• Podíl hliníku ve vstupním materiálu pozitivně ovlivňuje
odolnost vůči stárnutí
Ø mm
M 10
M 12
M 16
M 20
Nosnost v kg (jednobodová)
Nosnost v kg (dvoubodová pod
úhlem 45°)
230
170
340
240
700
500
1.200
860
4
DIN 582, C15E, pozinkované
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Nákružek-Ø D
mm
Výška nákružku m Výška h Kruh-vnitřní-Ø
mm
mm
d2 mm
Kruh-vnější-Ø
d1 mm
Kruh-Ø
k mm
Balení
ks
152819
152820
152822
152821
Matice závěsné dle DIN 582
Matice závěsné dle DIN 582
Matice závěsné dle DIN 582
Matice závěsné dle DIN 582
M 10
M 12
M 16
M 20
25
30
35
40
10
11
13
16
45
54
63
72
10
12
14
16
25
25
25
10
45
56
62
71
25
30
35
40
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/20/14-03-17/#1150360[948267]
skup. 01115
4.157
Matice
Uzavřené matice
DIN 1587
Přednosti produktu
• Zabraňuje poškození závitu
Informace k obsluze
• K zakončení šroubu zvenku
Šestihranné - uzavřené matice DIN 1587,
ocel 6, pozinkované
4
Číslo
výr.
Ø
mm
k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
128188
002550
002569
002577
002585
002593
002607
002615
002623
124205
092377
128189
128190
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 20
M 24
M 30
6
8
10
12
15
18
22
25
28
39
34
42
52
5,5
7
8
10
13
17
19
22
24
30
30
36
46
100
100
100
100
100
50
50
25
50
50
25
10
10
skup. 01016
Šestihranné - uzavřené matice DIN 1587,
nerez ocel A2
Vlastnosti
Vysoký tvar
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
356344
356352
356360
356379
356387
356395
356409
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
8
10
12
15
18
22
28
7
8
10
13
17
19
24
100
100
100
100
50
50
50
skup. 01017
4.158
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/21/14-03-24/#1150334[154572]
Číslo
výr.
Matice
Křídlové matice dle DIN
315
Křídlové matice dle DIN 315
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Stoupání
mm
k
mm
d1
mm
Balení
ks
002402
002410
002429
002437
002445
930231
128074
128076
Matice křídlové podobné DIN 315
Matice křídlové podobné DIN 315
Matice křídlové podobné DIN 315
Matice křídlové podobné DIN 315
Matice křídlové podobné DIN 315
Matice křídlové podobné DIN 315
Matice křídlové podobné DIN 315
Matice křídlové podobné DIN 315
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 12
M 16
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
1,75
2
10,3
10,3
12,7
15,1
18,3
22
23,8
34,9
10,4
10,4
12,1
13,8
17
0,65
22,7
29,5
100
100
100
100
100
50
50
20
4
skup. 01110
Křídlové matice DIN 315, litina, pozinkované
Vlastnosti
Křídlové s kulatými hranami
Produktová třída C
Upozornění
• Výr. č. 128075 (Ø M 14) není součástí standardu
Číslo
Ø
Výška k
Nákružek- Šířka e
ØD
mm
mm
Balení
mm
Výška
nákružku m
mm
výr.
mm
128075
128077
128078
M 14
M 20
M 24
32,3
46,5
56,5
12
21
25
21,5
35
44
50
10
5
63,5
90
110
ks
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/22/14-03-24/#1150351[154532]
skup. 01110
4.159
Matice
Narážecí matice
Narážecí matice
4
Číslo
výr.
Ø
mm
h
mm
dc
mm
Balení
ks
231371
231401
231410
231487
M5
M6
M8
M 10
8
9
11
13
19,00
19,30
22,30
25,00
100
100
100
100
skup. 01113
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/23/14-03-24/#1150386[154562]
4.160
Matice
Výfukové matice
Výfuková pojistná matice AGGN 14440
Thermag matice s drážkou
Oblasti použití
• Zajištění výfukových systémů na vozidlech
Technické údaje
Teplotní stálost do: +400 ºC
Vlastnosti
Ocel se silně poměděným povrchem, pro běžný rozměr klíče,
třecí styk se vytváří pomocí snížení stoupání závitu
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
k max
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
002461
002470
002488
Matice pojistné výfukové AGGN 14440
Matice pojistné výfukové AGGN 14440
Matice pojistné výfukové AGGN 14440
M8
M 10
M 12
8,5
10,5
12,5
13
17
19
100
100
100
4
skup. 01028
Výfuková pojistná matice AGGN 14441
Thermag matice s drážkou se zmenšeným rozměrem klíče
Oblasti použití
• Zajištění výfukových systémů na vozidlech
Technické údaje
Teplotní stálost do: +400 ºC
Vlastnosti
Ocel se silně poměděným povrchem, zmenšený rozměr klíče,
třecí styk se vytváří pomocí zúžení stoupání závitu
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
k max
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
002496
002500
002542
002518
002534
Výfukové pojistné matice AGGN 14441
Výfukové pojistné matice AGGN 14441
Výfukové pojistné matice AGGN 14441
Výfukové pojistné matice AGGN 14441
Výfukové pojistné matice AGGN 14441
M6
M8
M8
M 10
M 12
7
8,5
8,5
10,5
12,5
9
12
12
14
17
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/24/14-03-17/#1150367[252778]
skup. 01028
4.161
Matice
Výfukové matice s podložkou, ocel 8,
poměděné
Oblasti použití
• Zajištění výfukových systémů na vozidlech Opel
Vlastnosti
Pro běžný rozměr klíče (SW)
Upozornění
• Pojistné funkce je dosaženo prostřednictvím úzkého závitu
matice (stoupání a průměr)
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
001717
Výfukové matice s přírubou, ocel 8, poměděné
M8
8
13
25
skup. 16103
4
Výfukové matice s podložkou, ocel 8,
poměděné
Oblasti použití
• Zajištění výfukových systémů na vozidlech BMW
Vlastnosti
Se zmenšeným rozměrem klíče (SW)
Upozornění
• Pojistné funkce je dosaženo prostřednictvím úzkého závitu
matice (stoupání a průměr)
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
184110
Výfukové matice s přírubou, ocel 8, poměděné, pro BMW
M8
8
12
100
skup. 16100
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/24/14-03-17/#1150367[252778]
4.162
Matice
Výfukové matice s podložkou, ocel 8,
poměděné
Oblasti použití
• Zajištění výfukových systémů na vozidlech Opel
Vlastnosti
Č. výr. 284831 (Ø M8) s běžným rozměrem klíče
Č. výr. 97818 (Ø M10) se zmenšeným rozměrem klíče
Upozornění
• Bez pojistné funkce
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Výška k
mm
Vel. klíče
mm
Balení
ks
284831
097818
Výfukové matice s přírubou, ocel 8, poměděné, pro Opel
Výfukové matice s přírubou, ocel 8, poměděné, pro Opel
M8
M 10
10
10
13
15
100
25
skup. 16103
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/24/14-03-17/#1150367[252778]
4
4.163
Matice
Matice na disky kol dle
DIN 74361
Matice na disky kol DIN 74361
Vlastnosti
S otočným plochým nákružkem
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Stoupání
Výška k
mm
Vel. klíče
259012
M 20
1,5
27,0
30
259004
M 22
1,5
27,0
32
Referenční
typ vozidla
Magirus Deutz
Daimler Benz
Magirus Deutz
Daimler Benz
Original-Nr.
Balení
ks
2476979
25
4459603
3854000124
25
skup. 01062
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/25/14-03-17/#1150393[154592]
4.164
Matice
Spojovací matice
Vlastnosti
S postupným vnitřním závitem
Spojovací matice
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Materiál
Závitprovedení
Vel. klíče Výška
mm
mm
013034
013035
013036
154267
013024
013032
013033
806808
806822
Spojka s vnitřním závitem kulatá
Spojka s vnitřním závitem kulatá
Spojka s vnitřním závitem kulatá
Spojka s vnitřním závitem M12, 6-hran
Spojka s vnitřním závitem 6-hran
Spojka s vnitřním závitem 6-hran
Spojka s vnitřním závitem 6-hran
Spojka s vnitřním závitem 6-hran
Spojka s vnitřním závitem 6-hran
Ocel
Ocel
Ocel
Nerez ocel A2
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
Ocel
M6
M8
M 10
M 12
M6
M8
M 10
M 12
M 16
11
13
17
10
13
13
17
22
30
30
30
40
30
30
30
40
40
Balení
ks
100
100
100
25
100
100
100
50
50
4
skup. 01116
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/26/14-04-02/#1170064[1150456]
Spojovací matice, oblé, nerez ocel A2
Číslo
výr.
Ø
mm
Výška k
mm
Vnější-Ø D
mm
Balení
ks
021455
021453
021448
021436
021434
097337
021459
021458
021457
021456
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M6
M8
M8
M8
M8
25
30
40
30
40
30
20
25
30
40
13
13
13
15
15
10
11
11
11
11
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
skup. 01116
4.165
Matice
Vysvětlivky k druhům oceli
Vlastnosti
ocel 04 - pevnost oceli 04, (04 H) střední odolnost proti korozi u
pozinkované formy
ocel 8.8U - označení "ocel 8.8U" odpovídá minimální mezi
pevnosti nebo hodnotě zatížení (pro šrouby s řezaným závitem
na toleranční třídu závitu 6H) dle normy EN ISO 10684.
ocel 17H - střední pevnost, střední odolnost proti korozi u
pozinkované formy
ocel 45H - pozinkovaná ocel, vysoká třída pevnosti (např.
matice a čepy), střední odolnost proti korozi u pozinkované
formy
ocel 90 - Pozinkovaná ocel - je mezi třídou pevnosti 8 až 10 pro
matky a 8.8 - 10.9 pro šrouby, střední až vysoká pevnost,
střední odolnost proti korozi u pozinkované formy
4
ocel 100 - KL 100 - pozinkovaná ocel, odpovídá třídám pevnosti
10 a 10.9 pro matice pro šrouby, vysoká pevnost, střední
odolnost proti korozi u pozinkované formy
Třída produktu C - hrubý
Informace k obsluze
• Třídy pevnosti 14H, 22H, 33H a 45H odpovídají evropským
třídám pevnosti vydělením hodnoty 10-ti.
• Tyto třídy pevnosti odpovídají také tvrdostem podle Vickerse
HV (min.) od 140, 220, 330 a 450,
4.166
V1.7.6.5/CZ_H_DN110/28/14-03-21/#1172999[1172982]
Upozornění
• Zkouška tvrdosti podle Vickerse
• Tvrdost podle Vickerse je určena poměrem vtlačovací síly F a
povrchu vtisku.
HV = 0,189 . (F / d2)
F - síla vtlačování
d - úhlopříčka vtisku.
• Pro praktickou potřebu používáme tabulek, kde podle délky
úhlopříčky d a použité síly F je uvedena odpovídající tvrdost.
• Metodu měření tvrdosti podle Vickerse lze použít pro všechny
tvrdosti. Metoda je velmi přesná a je minimálně závislá na
zatížení.
• Tvrdost podle Vickerse (ČSN 42 0374) - do materiálu se
vtlačuje pod zatížením silou F (působí kolmo na povrch
vzorku) diamantový pravidelný čtyřboký jehlan
o daném vrcholovém úhlu mezi protilehlými stěnami po
danou dobu. Následně se změří střední délka u obou
úhlopříček vtisku.
• Zkušební zatěžující síla bývá od 10 do 1000 N. Doba zatížení
se volí od 10 do 180 s. Použité zatížení píšeme do označení,
např. HV 100 (HV 100 = 215).
• Pro běžně zkušební zatížení 300 N a dobu od 10 do 15 s se
používá označení HV.
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty do dřevotřísky EASYtop s vrtným hrotem
EASYtop se zápustnou hlavou, pozinkované
Oblasti použití
• Šroubové spojení tvrdého a měkkého dřeva, dřevotřískových
desek, překližky, MDF desek a umělých hmot
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, tesaři, dřevozpracující podniky,
pokrývači, výroba prefabrikátů
Přednosti produktu
• Vrtný hrot snižuje nebezpečí tvorby trhlin a rozštěpů
na okrajích nebo rozích a snižuje odpor vůči zašroubovábní
o 40%
• Dřík zajišťuje pevné stažení dvou na sebe položených
dřevěných dílů
• Frézované drážky pro rychlé, čisté a proti vytržení chráněné
zapuštění do všech druhů dřeva s nátěrem i bez nátěru
Vlastnosti
TX, pozinkovaná ocel
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/1/12-02-24/#404171[196684]
Informace k obsluze
• Pozinkované vruty nejsou ve vnějším a vlhkém prostředí
trvale odolné proti korozi, použijte vruty EASYtop z nerezu
Ø mm
4,0
4,5
5,0
dk mm
TX
8,0
15
9,0
20
10,0
25
L/b
mm
Ø 4,0 mm
Ø 4,5 mm
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
30/21
35/24
40/26
45
45/28
50/30
60/36
70/42
80/48
90/54
100/60
119430
119313
119429
119314
1000
500
500
500
138565
119315
165139
121357
500
144892
400/500 121358
300/500
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
500
400/500 001748
300
157463
121359
121360
157462
001749
Balení
ks
300
200
200
200
150
150
skup. 00440
4.167
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
EASYtop se zápustnou hlavou,
martenzitické
Oblasti použití
• K šroubovým spojením ve venkovním prostředí jako jsou
např. terasy, obložení fasád, balkóny, ploty, zařízení dětských
hřišť
• Velmi vhodné do tvrdého dřeva
Hlavní uživatelé
Tesaři, dřevozpracující podniky, pokrývači, výroba prefabrikátů,
truhláři, montáže interiérů
Přednosti produktu
• Speciální nerez (martenzitická) zabraňuje vzniku stop rzi
na dřevě stejně jako rezavých hlav vrutů a zajišťuje o 60%
vyšší pevnost proti běžným vrutům z nerezi A2
• Vrtný hrot snižuje nebezpečí tvorby trhlin a rozštěpů na
okrajích nebo rozích a snižuje odpor vůči zašroubování o 40%
• Dřík zajišťuje sešroubování dvou na sebe položených
dřevěných dílů bez pnutí
• Frézované drážky pro rychlé, čisté a proti vytržení chráněné
zapuštění do všech druhů dřeva s nátěrem i bez nátěru
4
Terasy
Obložení fasád
Balkóny
Ploty
Vlastnosti
TX, martenzitická ocel (ušlechtilá ocel se zvýšenou pevností
o 60% proti oceli A2)
4,0
5,0
6,0
dk mm
TX
8,0
15
10,0
25
12,0
25
L/b
mm
Ø 4,0 mm
Ø 5,0 mm
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
30/26
35/24
40/26
45/28
50/30
60/36
70/42
80/48
90/54
100/60
120/60
140/70
160/70
157464
157471
149395
149396
149397
149398
167954
400
300
300
300/500
300
200/500
200
skup. 00442
4.168
Číslo
výr.
Balení
ks
043269
149401
149402
149406
149407
149412
158180
200
200
200
150
150
150
150
Číslo
výr.
Balení
ks
002261
002262
002263
002264
003574
002265
100
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/1/12-02-24/#404171[196684]
Ø mm
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
s plným závitem, zápustnou hlavou,
pozinkované
Vlastnosti
Pozinkované
TX
Ø mm
4,0
dk mm
TX
7,0
15
L/b
mm
30
35
40
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
167334
167330
167331
1000
500
500
skup. 00440
EASYtop s ozdobnou hlavou 60°,
pozinkované
4
Oblasti použití
• Šroubové spojení podlah stejně jako ozdobných, podlahových,
zakončovacích, dveřních, okenních, zasklívacích a montážních
lišt
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, tesaři
Přednosti produktu
• Malá 60º ozdobná hlava zajišťuje pěkný vzhled na viditelných
místech a snižuje nebezpečí rozštípnutí lišty
• Vrtný hrot snižuje nebezpečí tvorby trhlin a rozštěpů
na okrajích nebo rozích a odpor vůči zašroubování o 40%
• Dřík zajišťuje sešroubování dvou na sebe položených
dřevěných dílů bez pnutí
Vlastnosti
TX, žlutě pozinkované
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/1/12-02-24/#404171[196684]
Informace k obsluze
• Ve vnějším prostředí použijte vruty EASYtop s ozdobnou
hlavou z nerezu
Ø mm
3,2
dk mm
TX
5,2
10
L/b
mm
Ø 3,2 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
30/21
35/23
40/25
50/30
60/39
164329
164330
164331
164332
164333
1000
1000
1000
500
500
skup. 00446
4.169
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
EASYtop s ozdobnou hlavou 60°,
martenzitické
Oblasti použití
• Šroubové spojení teras, balkónů a plotů, ozdobných, dveřních,
okenních a montážních lišt, obložení fasád, zařízení hřišť
• Pro venkovní použití
• Vhodné pro tvrdé dřevo
Hlavní uživatelé
Tesaři, truhláři, montáže interiérů, montáž oken, pokrývači,
bednění
4
Přednosti produktu
• Malá ozdobná hlava 60° zajišťuje pěkný vzhled a snižuje
nebezpečí rozštípnutí dřeva a lišt při zašroubování zápustné
hlavy
• Závit na dříku (od Ø 4 mm) snižuje potřebu vynaložené síly
o 25%
• Speciální nerez (martenzitická) zabraňuje vzniku stop rzi na
dřevě stejně jako rezavých hlav vrutů a zajišťuje o 60% vyšší
pevnost proti běžným vrutům z nerezi A2
• Vrtný hrot snižuje nebezpečí tvorby trhlin a rozštěpů na
okrajích nebo rozích a snižuje odpor vůči zašroubování o 40%
• Dřík zajišťuje sešroubování dvou na sebe položených
dřevěných dílů bez pnutí
• Frézované drážky pro rychlé, čisté a proti vytržení chráněné
zapuštění do všech druhů dřeva s nátěrem i bez nátěru
Balkóny
Obložení fasád
Terasy
Detail terasy
Vlastnosti
TX, martenzitická ocel
Informace k obsluze
• Při šroubování částí teras je doporučeno použití šroubu
Ø 5 mm, stejně jako předvrtání a zarovnání podlahy
• Každé prkno by mělo být sešroubováno se spodním dílem
párem šroubů v průsečíku
• Vzdálenost mezi prkny by měla být minimálně Ø 7 mm
• Optimálního výsledku bude dosaženo dodatečným použitím
Berner terasové lišty mezi prnkem a spodním dílem
• Není určeno pro použití ve dřevě obsahujícím třislovou
kyselinu (např. akát, dub, cedr), Do těchto dřevin je vhodné
použít A4 šrouby
3,2
4,0
4,5
5,0
dk mm
TX
5,2
10
6,0
15
7,0
20
7,7
20
L/b
mm
Ø 3,2 mm
Ø 4,0 mm
Ø 4,5 mm
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
30/21
40/26
50/30
60/36
70/42
80/48
164297
164299
164300
164301
500
400
300
300
skup. 00442
4.170
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
020907
020905
020904
020903
300
300
200
200
020900
020899
020898
200
200
150
022615
020896
020894
020893
200
200
150
150
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/1/12-02-24/#404171[196684]
Ø mm
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty do dřevotřísky
s plným závitem
a zápustnou frézovací
hlavou
Zápustná frézovací hlava
Oblasti použití
• Šroubové spojení tvrdého a měkkého dřeva, umělých hmot,
kuchyňských pracovních desek, nábytku
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, výroba a montáž kuchyní, nábytkáři
Přednosti produktu
• Upravená hlava k dodatečnému nasazení barevně sladěných
krytek na viditelných místech, frézovací hlava pro automatické
zapuštění
Informace k obsluze
• Pozinkované vruty ve vnějším a vlhkém prostředí nejsou
trvale odolné proti korozi
4
Vlastnosti
PZD, pozinkované
Ø mm
4,5
dk mm
PZD
9,0
2
L/b
mm
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
30/20
35/21
40/23
50/30
60/39
70
241938
241946
241954
241970
820910
820927
500
500
500
400
500
200
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/2/10-02-03/#196297[152942]
skup. 00400
4.171
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty do dřevotřísky
s čočkovitou hlavou
S plným závitem
Oblasti použití
• Spojování tvrdého a měkkého dřeva, dřevotřískových desek,
překližkových desek, MDF-desek a plastů
• Ve spojení s nylonovými hmoždinkami jsou optimálně určeny
pro upevňování ve zdivu a betonových podkladech, např. při
montážích kabelových kanálů
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, tesaři, dřevozpracující podniky,
výroba prefabrikátů, pokrývači
Čočkovitá hlava s plným závitem PZD
brynýrované
4
Vlastnosti
Pohon PZD (Pozidrive), brynýrované
Ø mm
3,0
3,5
dk mm
PZD
6,0
1
7,0
2
Délka L
mm
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
17
20
25
30
35
40
822365
822372
822396
822389
822402
1000
1000
1000
1000
1000
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
263770
263788
263796
263800
822426
1000
1000
1000
1000
1000
skup. 00454
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/3/12-06-26/#202407[114470]
4.172
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Čočkovitá hlava s plným závitem PZD
poniklované
Vlastnosti
Pohon PZD (Pozidrive), poniklované
Ø mm
3,0
3,5
4,0
dk mm
PZD
6,0
1
7,0
2
8,0
2
Délka L
mm
Ø 3,0 mm
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
20
25
30
35
40
50
870106
870113
870137
870144
1000
1000
1000
1000
726532
726540
858074
858203
1000
1000
1000
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
059552
059551
500
500
4
skup. 00455
Čočkovitá hlava s plným závitem PZD
pomosazené
Vlastnosti
pohon PZD (Pozidrive), pomosazené
Ø mm
3,0
3,5
4,0
4,5
dk mm
PZD
6,0
1
7,0
2
8,0
2
9,0
2
3,0
3,5
4,0
20
25
30
35
40
50
60
Číslo
výr.
Balení
Číslo
výr.
Balení
858036
858043
858050
1000
1000
1000
858098
858104
858111
512338
1000
1000
1000
1000
4,5
Číslo
výr.
Balení
858159
500
Číslo
výr.
Balení
097467
097466
500
400
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/3/12-06-26/#202407[114470]
skup. 00456
4.173
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Čočkovitá hlava s plným závitem PZD
pozinkované
Vlastnosti
PZD (Pozidrive) pozinkované
Ø mm
3,0
4,0
5,0
dk mm
PZD
6,0
1
8,0
2
10,0
2
Délka L
mm
15
30
40
50
4
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
152106
1000
Ø 4,0 mm
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
152105
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
152104
152439
500
200
skup. 00450
Čočkovitá hlava s plným závitem PZD A2
Vlastnosti
Pohon PZD (Pozidrive), nerez A2
Ø mm
3,0
3,5
4,0
dk mm
PZD
6,0
1
7,0
2
8,0
2
Délka L
mm
Ø 3,0 mm
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
20
25
30
35
40
50
Číslo
výr.
Balení
ks
933551
539287
500
500
Číslo
výr.
Balení
ks
428817
899954
933554
040476
040477
500
500
500
400
400
Číslo
výr.
Balení
ks
539325
101946
300
300
skup. 00457
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/3/12-06-26/#202407[114470]
4.174
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty do
dřeva
Částečný závit Ø 3,5 – 6,0 mm
Oblasti použití
• Spojování dřeva ve stavebních dřevěných konstrukcích, např.
u dřevěných rámů, konečné montáže, balkonů a schodišť.
• Verze se zápustnou hlavou pro sešroubování úhelníků a
kování.
• Verze s frézovacími žebry na zápustné hlavě k přímému
zahloubení do dřeva
Přednosti produktu
• Používají se pouze 2 velikosti utahovacích prvků, stačí tedy
méně výměn bitů
• Dvojitá zápustná hlava brzdí šroub při zapouštění a snižuje se
tak možnost jejího utržení
• Tření mezi závitem a dříkem zajišťuje, že utahovací moment
šroubového spoje je až o 25 % nižší, je tak možné
zpracovávat více šroubů na jedno nabití akumulátoru
• Dvouchodý závit se speciální kluznou vrstvou snižuje dobu
zašroubování až o 50 %
• Vrubová drážka snižuje vliv rozštípnutí dřeva a umožňuje tak
šroubové spoje v blízkosti okraje
• Až ke špičce vyválcovaný závit zajišťuje rychlé nasazení do
dřeva
• Jako prostředek ke spojení dřeva splňuje stavebně technický
atest (číslo Z-9.1-620) a zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti
4
Informace k obsluze
• Pozinkované vruty nezaručují ve venkovní oblasti a ve vlhkých
prostorách trvalou odolnost proti korozi
• Vruty EASYfast CUT nejsou z důvodu vysoké rychlosti
zašroubování vhodné pro kování – pro kování se proto
doporučují vruty EASY Classic nebo EASYtop
• U tvrdých dřev proveďte předvrtání nebo použijte vrut
EASYtop s vrtací špičkou
• Doporučená hloubka zašroubování činí 8 x Ø závitu
• Minimální hloubka zašroubování činí 4 x Ø závitu
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/4/14-05-13/#727799[716402]
Upozornění
• Rozměry 3,5 x 20 mm nejsou součástí atestu
Částečný závit se zápustnou hlavou Ø
3,5-6,0 mm TX pozinkovaný
Ø mm
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
7,0
20
8,0
20
9,0
20
10
20
12
30
4.175
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
L/b
mm
20/20
25/17
30/18
35/21
40/24
45/25
50/30
55/34
60/38
70/44
80/44
90/54
100/54
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
090773
090809
090814
090815
090817
1000
1000
1000
090819
500
1000
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
090820
090821
090822
090824
090825
090827
1000
1000
500
500
500
500
090829
090830
091938
300
200
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
090835
090836
090837
090838
090839
090840
090841
Ø 5,0 mm
Balení
ks
500
500
400
400
300
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
090842
090843
090844
090845
090846
500
500
500
400
300
090855
200
090847
090848
200
200
090857
090858
200
100
090850
090851
150
150
200
090860
skup. 00487
4
Částečný závit se zápustnou hlavou Ø
3,5-6,0 mm TX žlutě pozinkovaný
Ø mm
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
7,0
20
8,0
20
9,0
20
10
20
12
30
Ø 5,0 mm
Ø 6,0 mm
L/b
mm
skup. 00484
4.176
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
089992
089993
089994
089995
089996
089997
089998
1000
1000
1000
089999
090000
090001
090002
090003
090004
1000
1000
1000
500
500
1000
500
500
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
090011
090012
090013
090723
090724
090726
090728
090729
500
500
500
090732
090733
090734
090736
090737
090738
090739
090740
090741
090742
500
500
500
400
150
150
090745
100
300
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
090747
200
090749
200
090752
090754
090755
090756
090757
090758
090759
090763
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/4/14-05-13/#727799[716402]
20/20
25/17
30/18
35/21
40/24
45/25
50/30
60/38
70/44
80/44
90/54
100/54
110/70
120/70
140/70
150/70
160/70
180/70
240/70
Ø 3,5 mm
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Částečný závit se zápustnou hlavou Ø 5,0
mm TX, 60° hlava, žlutě pozinkovaný
Ø mm
5,0
Ø mm
dk mm
TX
5
10
30
L/b
mm
40/24
50/30
70/44
80/44
90/54
100/54
Číslo
výr.
Balení
ks
144240
144622
144649
144657
144664
144665
500
300
200
200
150
150
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/4/14-05-13/#727799[716402]
skup. 00484
Ø 5,0 mm
4.177
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty do
dřevostřísky s plným
závitem
Oblasti použití
• Šroubové spojení tvrdého a měkkého dřeva, dřevotřískových
desek, překližky, MDF-desek a umělých hmot
• Ve spojení s nylonovými hmoždinkami vhodné pro optimální
připevnění do zdiva a betonových podkladů
Přednosti produktu
• Strmější závit zajišťuje o 20 % vyšší rychlost zašroubování
• Ražba na hlavě – Berner
• Harmonizace sortimentu s TX pohonem
4
Informace k obsluze
• Pozinkované šrouby ve vnějším a vlhkém prostředí nejsou
trvale odolné proti korozi
• Alternativa: vruty do dřevotřísky z nerez oceli A2
• Při použití vrutů bez frézovací hlavy doporučujeme zarovnání
povrchu 90°záhlubníkem
• Norma DIN 1052 odkazuje na to, že dřevěné desky od
objemové hmotnosti 500 kg/m³ musí být po celé délce
předvrtány 0,6 – 0,8 x Ø šroubu
Vruty s plným závitem se zápustnou hlavou,
pozinkované, PZD
Ø mm
3,0
3,5
4,0
5,0
dk mm
PZD
6,0
1
7,0
2
8,0
2
10,0
2
Délka L
mm
skup. 00400
4.178
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
086563
086565
1000
1000
086576
1000
086567
086568
086569
086570
086571
086572
1000
1000
1000
1000
1000
1000
086578
086579
086580
086581
086582
086583
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086589
1000
086591
086592
086593
086594
086595
086596
086597
086598
086599
086600
1000
1000
1000
500
500
500
500
400
400
300
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086617
086618
086619
500
500
500
086621
300
086623
086624
200
200
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/5/14-05-13/#870144[852908]
12
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
Ø 3,0 mm
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty s plným závitem se zápustnou hlavou,
žlutě pozinkované, PZD
Ø mm
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
PZD
6,0
1
7,0
2
8,0
2
9,0
2
10,0
2
12,0
3
Délka L
mm
12
13
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086637
1000
086639
1000
086641
086642
086643
086644
086645
086646
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086647
086648
1000
1000
086650
086651
086652
086653
086654
086655
086656
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086660
1000
086662
086663
086664
086665
086666
086667
086668
086669
086670
1000
1000
1000
500
500
500
500
400
400
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086676
086677
086678
086679
086680
500
500
500
500
400
086682
300
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086685
086686
086687
086688
086689
086690
086691
086692
086693
086694
500
500
500
500
500
400
300
300
200
200
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086698
200
086699
200
086701
200
086702
086703
200
200
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/5/14-05-13/#870144[852908]
skup. 00401
4.179
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty s plným závitem se zápustnou hlavou,
bíle pozinkované, TX
Ø mm
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
6,0
10
7,0
20
8,0
20
9,0
20
10,0
20
12,0
30
Délka L
mm
4
12
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
Ø 3,0 mm
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
086752
086754
1000
1000
086764
1000
086756
086757
086758
086759
086760
086761
086762
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
086766
086767
086768
086769
086770
086771
086772
086773
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086776
1000
086778
086779
086780
086781
086782
086783
086784
086785
086786
132285
1000
1000
1000
500
500
500
500
400
400
300
Ø 4,5 mm
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
086788
086789
086790
086791
086792
086793
086794
1000
1000
500
500
500
500
400
086798
086799
086800
086801
086802
086803
086804
500
500
500
500
500
400
300
086796
300
086806
086807
086808
086809
086810
200
200
200
150
150
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086811
200
086812
200
086813
086814
200
200
skup. 00404
Vruty s plným závitem se zápustnou hlavou,
žlutě pozinkované, TX
Ø mm
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
6,0
10
7,0
20
8,0
20
9,0
20
10,0
20
12,0
30
Délka L
mm
4.180
Ø 3,5 mm
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
086815
086816
086818
1000
1000
1000
086828
1000
086820
086821
086822
086823
086824
086825
1000
1000
1000
1000
1000
1000
086830
086831
086832
086833
086834
086835
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086840
1000
086842
086843
086844
086845
086846
1000
1000
1000
500
500
086848
500
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
086853
086854
086855
086856
086857
Balení
ks
500
500
500
500
400
Ø 5,0 mm
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
086860
086861
086862
086863
086864
500
500
500
500
500
086870
200
086866
300
086871
200
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/5/14-05-13/#870144[852908]
10
12
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Délka L
mm
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
60
70
80
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086859
300
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086872
086873
152534
200
200
200
skup. 00405
Vruty s plným závitem se zápustnou hlavou,
nerez ocel A2, TX
Ø mm
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
6,0
10
7,0
10
8,0
20
9,0
20
10,0
25
12,0
25
Délka L
mm
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
Ø 3,0 mm
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
149656
149657
149658
145077
500
500
500
500
145078
145079
145080
145081
500
500
500
500
149673
149674
149676
400
400
400
149678
149679
149680
300
300
300
Ø 4,5 mm
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
149689
149690
149692
149693
300
300
300
300
149700
149701
149702
300
300
200
149704
200
149696
149697
200
250
149709
200
Ø 6,0 mm
4
Číslo
výr.
Balení
ks
149716
150
149718
149720
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/5/14-05-13/#870144[852908]
skup. 00407
4.181
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty do
dřevostřísky s částečným
závitem
Oblasti použití
• Šroubové spojení tvrdého a měkkého dřeva, dřevotřískových
desek, překližky, MDF-desek a umělých hmot
• Ve spojení s nylonovými hmoždinkami vhodné pro optimální
připevnění do zdiva a betonových podkladů
Přednosti produktu
• Částečný závit zabraňuje pnutí mezi dvěma k sobě
přišroubovanými dřevěnými deskami
• Strmější závit zajišťuje o 20 % vyšší rychlost zašroubování
• Ražba na hlavě – Berner
• Harmonizace sortimentu s TX pohonem
4
Informace k obsluze
• Pozinkované šrouby ve vnějším a vlhkém prostředí nejsou
trvale odolné proti korozi
• Alternativa: vruty do dřevotřísky z nerez oceli A2
• Při použití vrutů bez frézovací hlavy doporučujeme zarovnání
povrchu 90°záhlubníkem
• Norma DIN 1052 odkazuje na to, že dřevěné desky od
objemové hmotnosti 500 kg/m³ musí být po celé délce
předvrtány 0,6 – 0,8 x Ø šroubu
Vruty s částečným závitem se zápustnou
hlavou, žlutě pozinkované, PZD
Ø mm
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
PZD
6,0
1
7,0
2
8,0
2
9,0
2
10,0
2
12,0
3
L/b
mm
4.182
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Ø 4,5 mm
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
086948
086949
1000
1000
086951
086952
1000
1000
086956
086957
500
500
086966
500
086953
086954
500
500
086958
086959
086960
086961
086962
086963
500
500
400
400
300
200
086967
086968
086969
086970
086971
086972
500
400
400
300
200
200
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086976
086977
086978
086979
086980
086981
086982
500
400
300
300
200
200
200
086983
086984
086985
086986
150
150
100
100
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086987
200
086988
086989
200
200
086990
086991
086992
086993
086994
086995
086996
086997
086998
100
100
100
100
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/6/13-11-21/#870180[852919]
35/20
40/23
40/25
45/25
50/30
55/30
60/39
70/44
80/44
80/54
90/54
100/54
110/54
120/54
130/64
140/64
150/64
160/64
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
L/b
mm
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
180/64
200/64
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
086999
087000
100
100
skup. 00411
Vruty s částečným závitem se zápustnou
hlavou, bíle pozinkované, TX
Ø mm
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
7,0
20
8,0
20
9,0
20
10,0
20
12,0
30
L/b
mm
35/20
40/23
45/25
50/30
55/30
60/39
70/44
80/44
80/54
90/54
100/54
110/54
120/54
130/64
140/64
150/64
160/64
180/64
200/64
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
087030
087031
087032
087033
1000
1000
500
500
087034
087035
087036
087037
087038
087039
087040
087041
500
500
500
500
400
400
300
200
087042
087043
200
150
Ø 4,5 mm
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
087044
087045
087046
500
500
400
087052
087053
087054
500
400
300
087047
087048
087049
300
200
200
087055
087056
087057
200
200
200
150
087058
087059
150
150
087060
100
087050
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
087061
087062
200
200
087063
087064
087065
087066
087067
087068
087069
087070
087071
087072
087073
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/6/13-11-21/#870180[852919]
skup. 00414
4.183
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty s částečným závitem se zápustnou
hlavou, žlutě pozinkované, TX
Ø mm
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
6,0
10
7,0
20
8,0
20
9,0
20
10,0
20
12,0
30
L/b
mm
4
30/20
35/20
40/23
45/25
50/30
55/30
60/39
70/44
80/44
80/54
90/54
100/54
110/54
120/54
130/64
140/64
150/64
160/64
180/64
200/64
220/64
240/64
260/64
300/64
Ø 3,0 mm
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
087077
087078
087079
1000
1000
500
087080
087081
087082
087083
1000
1000
500
500
087084
087085
087086
087087
087088
087089
087090
087091
500
500
500
500
400
400
300
200
Ø 4,5 mm
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
087094
087095
087096
087097
087098
500
500
500
500
400
087105
087106
087107
500
400
300
087099
087100
087101
300
200
200
087108
087109
087110
200
200
200
087111
087112
087113
087114
150
150
100
100
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
087115
087116
200
200
087117
087118
087119
087120
087121
087122
087123
087124
087125
087126
087127
087128
087129
087130
148524
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
skup. 00415
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/6/13-11-21/#870180[852919]
4.184
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty s částečným závitem se zápustnou
hlavou TX nerez ocel A2
Ø mm
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
7,0
10
8,0
20
9,0
20
10,0
25
12,0
25
L/b
mm
35/24
40/24
45/30
50/30
60/35
70/44
70/42
80/50
90/60
100/60
120/60
140/64
160/64
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
115506
115875
400
400
115880
115881
300
300
115883
115884
171284
300
200
200
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
115890
115891
115892
200
200
200
115893
150
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
115906
100
115900
115901
200
200
115909
115910
100
150
115902
115903
115904
115905
150
150
150
150
115911
115912
115913
115914
115915
171285
171287
100
100
100
100
100
100
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/6/13-11-21/#870180[852919]
skup. 00416
4.185
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty s plným
závitem s Pan-Head
hlavou
Oblasti použití
• Šroubové spojení tvrdého a měkkého dřeva, dřevotřískových
desek, překližky, MDF-desek a umělých hmot
• Ve spojení s nylonovými hmoždinkami vhodné pro optimální
připevnění do zdiva a betonových podkladů
Přednosti produktu
• Pan Head hlava pro vzhlednou montáž
• Hladká kontaktní plocha hlavy vrutu zabraňuje poškození
měkkých materiálů, jako jsou plasty
• Strmější závit zajišťuje o 20 % vyšší rychlost zašroubování
• Ražba na hlavě – Berner
• Harmonizace sortimentu s TX pohonem
4
Informace k obsluze
• Pozinkované šrouby ve vnějším a vlhkém prostředí nejsou
trvale odolné proti korozi
• Norma DIN 1052 odkazuje na to, že dřevěné desky od
objemové hmotnosti 500 kg/m³ musí být po celé délce
předvrtány 0,6 – 0,8 x Ø šroubu
Upozornění
• Ø 4,0 mm a 4,5 mm od délky 70 mm mají částečný závit
Ø 5,0 mm a 6,0 mm od délky 80 mm mají částečný závit
Vruty s plným závitem s Pan Head hlavou,
pozinkované, PZD
Ø mm
4,0
4,5
5,0
dk mm
PZD
8,0
2
9,0
2
10,0
2
Délka L
mm
skup. 00420
4.186
Balení
ks
085234
085236
085239
085241
085243
085246
085251
085254
085411
1000
1000
1000
1000
500
500
500
400
300
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
085418
500
085420
085422
500
400
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
085426
085427
085428
085429
085430
085431
085433
085434
085435
500
500
500
500
500
500
300
200
200
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/7/13-06-20/#870198[852934]
17
20
25
30
35
40
50
60
70
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty s plným závitem s Pan Head hlavou,
pozinkované, TX
Upozornění
• Č. výrobku 085845 Vrut do dřevotřísky s hlavou Pan Head,
pozinkovaný 5,0 x 16 má TX25
Ø mm
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dk mm
TX
6,0
10
7,0
20
8,0
20
9,0
20
10,0
20
12,0
30
Délka L
mm
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
085459
085460
085461
085462
Balení
ks
1000
1000
1000
1000
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
085465
085466
085467
085468
085469
085470
Balení
ks
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Ø 4,0 mm
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
085471
1000
085485
1000
085473
085474
085475
085476
085477
085478
085479
085480
085481
085482
085483
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
400
300
200
085486
085487
085488
085489
085490
085491
085492
085493
085494
1000
1000
1000
500
500
500
500
400
300
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
085845
085495
085496
085497
085498
085499
085500
085501
085502
085503
085504
085505
500
500
500
500
500
500
500
400
300
200
200
200
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
4
085506
200
085512
200
085513
085514
085515
085516
085517
085518
085520
200
200
200
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/7/13-06-20/#870198[852934]
skup. 00422
4.187
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty do
dřeva
Částečný závit Ø 3,0 – 6,0 mm
Oblasti použití
• Spojování dřeva ve stavebních dřevěných konstrukcích, např.
u dřevěných rámů, konečné montáže, balkonů a schodišť
• Frézovací kapsy se zapuštěnou hlavou se hodí jak pro
sešroubování úhelníků a kování, tak i pro přímé zapuštění do
dřeva
4
Přednosti produktu
• Frézovací kapsy se zapuštěnou hlavou spojují vlastnosti
zapuštěné hlavy a zapuštěné frézovací hlavy a snižují tak
nutnost různých variant vrutů. Hlava frézovací kapsy působí
ve dřevě jako zapuštěná frézovací hlava, lze ji však použít i u
kování, bez toho, že by byl poškozen nátěr
• Zářez na hrotu silně snižuje riziko rozštípnutí dřeva a
umožňuje tak šroubové spoje v malých vzdálenostech od
okraje
• Silnější bok závitu v jeho první třetině zlepšuje rozepření
hmoždinky a tím vyšší hodnoty vytahovací síly
• Dvouchodý závit zajišťuje až o 50 % rychlejší zašroubování a
tím vzniká i vysoká úspora času a zvýšení produktivity
• Stopková fréza a speciální kluzná vrstva výrazně snižují
krouticí moment nutný k zašroubování, především u dlouhých
šroubů, čímž se šetří šroubovací nástroje
• Ve spojení s Toko bity má velmi dobré zalícování. Vzájemně
sladěnými a sníženými tolerancemi se sníží rotační pohyb a
optimalizuje se přenos síly z bitu na pohon šroubu
• Pouze jeden bit TX20 pro průměry závitu 3,5 - 5,0 mm
• Z důvodů lepšího přenosu síly však existuje pro použití u
tvrdého dřeva i bit TX25 pro průměr 5,0 mm
• Evropské technické schválení (ETA): ETA-12/0280 zaručuje u
vrutů EASYfast WAVE jako spojovacích prostředků dřevěných
konstrukcí nejvyšší bezpečnost
Inovativní frézovací
kapsy
Přesný tvar špičky s
vrubovou drážkou
Informace k obsluze
• Pozinkované šrouby ve venkovní oblasti a ve vlhkých
prostorách nejsou trvale odolné vůči korozi
• Šrouby je možné použít do dřevěných dílů jak bez předvrtání,
tak i s předvrtáním, jehož maximální hodnota odpovídá
malému průměru závitu d1
• Předvrtání se bezpodmínečně doporučuje při použití tvrdého
dřeva, aby se zabránilo lomům šroubů a kvůli ochraně
šroubovacích nástrojů
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/8/13-10-04/#1109274[1104973]
4.188
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Zápustná hlava s frézovacímí kapsami,
částečný závit¨Ø 3,0-6,0 mm TX pozinkované
Ø mm
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dh mm
TX
7,0
20
7,5
20
8,5
20
9,5
20
11,5
30
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Ø 4,5 mm
Ø 5,0 mm
Ø 6,0 mm
L/b
mm
20/16
25/17
30/18
35/21
40/24
45/25
50/30
55/34
60/38
70/44
80/44
90/54
100/54
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
188568
188569
188570
188571
188572
188573
188574
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
188576
188577
188578
188579
188580
188581
1000
1000
500
500
500
500
188583
188584
188585
400
300
200
Číslo
výr.
188589
188591
188592
188593
188594
188595
188596
Balení
ks
500
500
400
400
300
200
200
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
188597
188598
188599
188600
188601
500
500
500
400
300
188626
200
188604
188605
188606
188607
188608
200
200
200
150
150
188627
188628
188629
200
200
100
188631
100
4
skup. 00460
Zápustná hlava s frézovacímí kapsami,
částečný závit Ø 3,0-6,0 mm TX žlutě
pozinkované
Ø mm
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
dh mm
TX
7,0
20
7,5
20
8,5
20
9,5
20
11,5
30
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Ø 4,5 mm
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/8/13-10-04/#1109274[1104973]
L/b
mm
20/16
25/17
30/18
35/21
40/24
45/25
50/30
60/38
70/44
80/44
90/54
100/54
110/70
120/70
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
188648
188649
188650
188651
188652
188653
188654
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
188655
188656
188657
188658
188659
188660
188661
188663
188664
1000
1000
1000
500
500
500
500
400
300
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
188667
188668
188669
188671
188672
188674
188675
188676
500
500
500
500
400
300
200
200
188677
188678
188679
188680
188681
188682
188683
188684
188685
188686
500
500
500
400
300
200
200
200
150
150
188688
100
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
188702
188703
188704
188705
188706
188707
188708
188709
200
200
200
100
100
100
100
100
4.189
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
L/b
mm
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
140/70
150/70
160/70
180/70
200/70
220/70
240/70
260/70
Balení
ks
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
188711
188712
188713
188714
188715
188716
188717
188718
100
100
100
100
100
100
100
100
skup. 00461
Zápustná hlava s frézovacímí kapsami,
částečný závit Ø 5,0 mm TX 25 žlutě
pozinkované
4
Ø mm
5,0
dh mm
TX
9,5
25
L/b
mm
40/24
50/30
60/38
70/44
80/44
90/54
100/54
120/70
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
188691
188693
188694
188695
188696
188697
188698
188700
500
300
200
200
200
150
150
100
skup. 00461
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/8/13-10-04/#1109274[1104973]
4.190
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Krytky na vruty
Oblasti použití
• K barevnému přizpůsobení spojů přišroubovaného materiálu
barvě povrchu podkladového materiálu
Vlastnosti
Krytky se na vruty do dřevotřísky připevňují na principu
patentních knoflíků, vzniká tak dekorativního účinek a zabraňuje
se znečištění stejně jako poškození hlav vrutů
Krytky TX
Krytky PZD
Krytky
Pohon
PZ 2
PZ 3
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Ø vrutu
mm
d1 mm
4,0 - 5,0
5,0 - 6,0
3,5 - 4,0
4,0 - 4,5
4,5 - 6,0
6,0 - 7,0
8,0 - 10,0
11,0
13,0
12,0
12,0
15,0
16,5
18,0
Barva
béžová
bílá
šedá
černá
jilm
jilm světlý
limba
teak
třešeň
tmavě
hnědá
PZD 2
PZD 3
Číslo
výr.
Balení
ks
162108
162370
162116
162078
500
500
500
500
162140
162124
162094
500
500
500
889598
162086
500
763675
198806
Balení
ks
TX 15
Číslo
výr.
Číslo
výr.
Balení
ks
100
100
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
169735
169742
100
100
760153
760145
100
100
760358
100
760331
100
169740
169739
100
100
760226
889628
100
100
760340
889687
100
100
889695
100
169738
169741
169737
169736
100
100
100
100
889636
760196
889644
760188
100
100
100
100
760277
100
760250
100
4
skup. 00900
Krytky s okrajem
Pohon
TX 30
Ø vrutu
d1 mm
6,0
16,5
Barva
bílá
TX 30
Číslo
výr.
Balení
ks
889652
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/9/14-05-13/#199229[137432]
skup. 00900
4.191
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Krytky na vruty se zápustnou hlavou
Oblasti použití
• Pro vruty do dřevotřísky se zápustnou hlavou
• Barevné přizpůsobení spojů barvě povrchu materiálu
Přednosti produktu
• Chrání pohony vrutů před poškozením a znečištěním
Kotvička
d1 mm
2,5
12,0
Barva
bílá
PZD 2
Číslo
výr.
Balení
ks
826189
100
skup. 00901
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/9/14-05-13/#199229[137432]
4.192
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Tesařské vruty
Ø 8,0-10,0 mm se zápustnou
hlavou, hrubým a dvojčinným závitem,
špička se zářezem
Oblasti použití
• Šroubová spojení v konstrukcích dřevěných staveb jako např.
dřevěných rámů, krokví, rohů a při konečných montážích
• Upevnění střešních izolací s tloušťkou od 60 – 200 mm,
které se vyznačují pevností v tlaku >0,06 N/mm²
Hlavní uživatelé
Tesaři, dřevozpracující podniky, pokrývači, výroba prefabrikátů
Přednosti produktu
• Schválení stavebního dozoru jako prostředek ke spojení dřeva
(Z-9.1-620) stejně tak jako pro střešní izolační systémy
(Z-9.1-619)
Zápustná hlava
s frézovacími
drážkami pro
čisté zapuštění
do dřeva
Kluzným
povlakem
potažený hrubý
závit umožňuje
o 30% rychlejší
zašroubování
Špička se
zářezem
zabraňuje
praskání dřeva
Stavební a
technické
osvědčení
Vlastnosti
TX, žlutě pozinkované
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/10/14-04-15/#411901[196182]
Informace k obsluze
• U systémů střešních izolací je minimální hloubka
zašroubování 80 mm pod úhlem zašroubování od 67º (± 5º)
• Šrouby musí být v pracovním postupu zašroubovány bez
předvrtání skrz pojistnou lať a izolační hmotu do krokví
Ø mm
8,0
10,0
dk mm
TX
15
40
18
40
L/b
mm
Ø 8,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
80/52
100/80
120/80
140/80
160/80
180/80
200/80
220/80
240/80
260/80
280/80
300/80
320/80
340/80
360/80
380/80
400/80
000786
000788
000789
000791
000792
000793
000794
000796
000797
000798
000799
000811
000813
000814
000815
000816
000818
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
006639
006640
006641
006643
006644
006645
006646
006647
006648
006649
006650
006651
006652
006653
006654
006655
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Ø 10,0 mm
skup. 00435
4.193
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Rozety žlutě pozinkované
Vlastnosti
Ocel, žlutě pozinkovaná
Číslo
výr.
Pro vruty
Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Balení
ks
010759
010761
8
10
8,5
11
25
32
50
50
skup. 01296
Ø 8,0-10,0 mm s částečným závitem se
zápustnou hlavou
Ø
8
10
dk
Tx
15
40
18
40
L/l
mm
4
80/52
100/80
120/80
140/80
160/80
180/80
200/80
220/80
240/80
260/80
280/80
300/80
320/80
340/80
360/80
380/80
400/80
Ø 8,0 mm
Ø 10,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
129235
129204
129208
129207
129213
129212
129215
129217
129209
129219
129218
129224
129230
129221
129234
129233
129231
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
129199
129202
129201
129203
129205
129206
129261
129262
129264
129265
129266
129267
129268
129269
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
skup. 00435
Rozety bíle pozinkované
Vlastnosti
Ocel, bíle pozinkovaná
Pro vruty
Ø
Vnitřní Ø d1 Vnější Ø d2
mm
mm
Tloušťka s Balení
mm
ks
129391
129418
8
10
8,5
11
5
6
skup. 01296
4.194
25
32
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/10/14-04-15/#411901[196182]
Číslo
výr.
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Ø 8,0 mm s talířovou hlavou,
hrubým a dvojčinným závitem, špička se
zářezem
Oblasti použití
• Šroubová spojení v konstrukcích dřevěných staveb, střech,
přístřešků, pergol a zimních zahrad jako např. dřevěných
rámů, při dokončovacích pracech, krokví a rohů
• Upevnění střešních izolací s tloušťkou od 60 – 200 mm, které
se vyznačují pevností v tlaku >0,06 N/mm²
Hlavní uživatelé
Tesaři, dřevozpracující podniky, pokrývači, výroba prefabrikátů
Přednosti produktu
• Schválení stavebního dozoru jako prostředek ke spojení dřeva
(Z-9.1-620) stejně tak jako pro střešní izolační systémy
(Z-9.1-619)
• Talířová hlava Ø 22 mm zvyšuje hodnotu tahu skrz hlavu
a ušetří dodatečné použití podložky
Vlastnosti
TX, žlutě pozinkované
Informace k obsluze
• U systémů střešních izolací je minimální hloubka
zašroubování 80 mm pod úhlem zašroubování od 67º (± 5º)
• Šrouby musí být v pracovním postupu zašroubovány bez
předvrtání skrz pojistnou lať a izolační hmotu do krokví
Ø mm
8,0
dk mm
TX
22
40
L/b
mm
Ø 8,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
100/80
120/80
140/80
160/80
180/80
200/80
220/80
240/80
260/80
280/80
300/80
320/80
340/80
360/80
400/80
013798
013799
008746
008747
008748
008749
008750
008751
008752
008753
008754
005719
005729
005736
005772
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Díky talířové
hlavě
nepotřebujete
žádné podložky
a rozety
Třecí část pro
rychlejší a
snadnější
zašroubování i
redukci
utahovacího
momentu.
Kluzným
povlakem
potažený hrubý
závit umožňuje
o 30% rychlejší
zašroubování.
Špička se
zářezem
zabraňuje
praskání dřeva
Stavební a
technické
osvědčení
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/10/14-04-15/#411901[196182]
skup. 00435
4.195
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Ø 10 mm s částečným závitem, talířovou
hlavou, žlutě pozinkované
Ø mm
10,0
dk mm
TX
25
40
L/b
mm
4
200/80
220/80
240/80
260/80
280/80
300/80
320/80
340/80
360/80
380/80
400/80
Ø 10,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
098793
098792
098791
098790
098789
098788
098786
098801
098794
098796
098797
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
skup. 00435
Ø 10 mm s částečným závitem, talířovou
hlavou, bíle pozinkované
Ø mm
8,0
dk mm
TX
23
40
L/b
mm
skup. 00435
4.196
Číslo
výr.
Balení
ks
129200
129246
129245
129244
129243
129242
129240
129188
129190
129189
129191
129193
129194
129195
129196
129197
129198
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/10/14-04-15/#411901[196182]
80/52
100/80
120/80
140/80
160/80
180/80
200/80
220/80
240/80
260/80
280/80
300/80
320/80
340/80
360/80
380/80
400/80
Ø 8,0 mm
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vruty do dřeva
DIN 95 se zápustnou čočkovitou hlavou PD
Oblasti použití
• Montáž držadel a klik na okna a dveře
• Upevnění koupelnových doplňků - chromované provedení
• Montáže lišt
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, sanita, elektro-instalační závody,
kovovýroba
Přednosti produktu
• Pevné upevnění ve dřevě, neboť si svůj protizávit neřeže, ale
vytlačuje
• Optimální stahovací hodnoty v Berner umělohmotných
hmoždinkách pomocí ideálního těsnění
Vlastnosti
Podélná drážka, lesklá mosaz
Podélná drážka, chromovaná ocel
4
Upozornění
• Pro bezproblémovou práci předvrtejte do dřeva otvor podle
průměru šroubu a podle tvrdosti dřeva
Ø mm
4,0
5,0
6,0
Bit
drážka
0,8
1,2
1,6
Ø
mm
Délka L
mm
4
5
6
40
50
40
50
60
70
60
Mosaz, Mosaz
Mosaz,
pochromovaný
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
038059
038075
200
200
038199
038202
200
200
035548
035572
035742
035769
035777
035785
035955
200
200
200
200
200
200
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/11/14-04-11/#413186[202338]
skup. 00515
4.197
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
DIN 7995 se zápustnou čočkovitou hlavou
PZD
Oblasti použití
• K přišroubování krycích lišt a pro instalace sanity
• Montáž držadel a klik na okna a dveře
• Upevnění pomocí hmoždinek
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, sanita, elektro-instalační závody,
kovovýroba
Přednosti produktu
• Pevné upevnění ve dřevě, neboť si svůj protizávit neřeže, ale
vytlačuje
Vlastnosti
Kříž PZD, chromovaná mosaz
Upozornění
• Pro bezproblémovou práci předvrtejte do dřeva otvor podle
průměru vrutu a tvrdosti dřeva
4
Ø mm
4,0
5,0
6,0
PZD
2
2
3
Délka (L)
mm
40
50
60
70
80
Ø 4,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
896212
896229
200
200
Ø 5,0 mm
Ø 6,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
896236
896243
896250
200
200
200
896267
100
896281
100
skup. 00512
DIN 7997 se zápustnou hlavou TX
Oblasti použití
• Vyvinuty speciálně pro použití s hmoždinkami
Přednosti produktu
• Tupý závit zabraňuje poškození hmoždinky a zajišťuje
maximální pevnost ukotvení
Vlastnosti
Torx, žlutě pozinkované
Ø mm
5,5
7,0
TX
30
40
Délka L
mm
skup. 00590
4.198
Balení
ks
748439
748447
100
100
Ø 7,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
748480
748498
748501
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/11/14-04-11/#413186[202338]
105
125
140
165
Ø 5,5 mm
Číslo
výr.
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
DIN 7997 se zápusnou hlavou PZD,
pozinkované
Oblasti použití
• Vyvinuty speciálně pro použití s hmoždinkami
Přednosti produktu
• Tupý závit zabraňuje poškození hmoždinky
Číslo
výr.
Označení
výrobku
ØxD
mm
Pohon
152095
DIN 7997 se zápusnou hlavou PZD,
pozinkované
DIN 7997 se zápusnou hlavou PZD,
pozinkované
5 x 25
PZD 2
5 x 40
PZD 2
152096
Balení
ks
skup. 00505
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/11/14-04-11/#413186[202338]
4
4.199
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
DIN 571 s 6-hrannou hlavou pozink
Oblasti použití
• Spojování dřeva na dřevo, stejně jako připevňování železa
na beton nebo dřeva na beton ve spojení s nylonovými
hmoždinkami
Přednosti produktu
• Pevné upevnění ve dřevě, neboť si svůj protizávit neřeže,
ale vytlačuje
• Optimální rozpínací hodnoty v Berner plastových
hmoždinkách díky ideálnímu vytlačení
Vlastnosti
Vnější 6-hran, bíle pozinkováno
Informace k obsluze
• Pro bezproblémové použití ve dřevě předvrtat otvor
dle průměru a tvrdosti dřeva
Upozornění
• Délka závitu b = nejméně 0,6 x délka L
4
Ø mm
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Vel. klíče
8
10
13
17
19
Délka L
mm
Číslo
výr.
Balení
ks
152093
200
skup. 00531, 00532
4.200
Ø 6,0 mm
Ø 8,0 mm
Ø 10,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
103411
103438
103454
103462
103470
127051
127060
127949
284343
263354
076212
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
103489
103500
103527
103543
103551
103560
103578
103713
100
100
100
100
100
100
100
100
103594
103608
103616
103624
103756
103632
50
100
100
50
50
50
127965
50
103640
263362
50
263370
284351
50
50
Ø 12,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
103764
50
103780
50
103802
50
50
103675
25
127981
511439
272175
283681
283690
511447
932850
50
50
50
50
50
25
25
511420
25
161098
128007
161101
103225
157171
283746
283754
283770
283789
25
25
25
25
25
25
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/11/14-04-11/#413186[202338]
25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
280
300
Ø 5,0 mm
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
DIN 571 s 6-hrannou hlavou nerez A2
Vlastnosti
Vnější 6-hran, nerez A2
Ø mm
6,0
8,0
10,0
SW
10
13
17
Délka L
mm
30
40
50
60
70
80
100
Ø 6,0 mm
Ø 8,0 mm
Ø 10,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
932469
932470
932471
932472
933416
835155
933066
100
100
100
100
100
100
100
835157
284122
284130
284149
284157
835163
100
100
100
100
50
50
835165
932480
932481
932482
50
50
50
25
4
skup. 00532
DIN 7998 lešenářský šroub se závitem
Oblasti použití
• Ukotvení lešení do dřeva, betonu, přírodního kamene,
dutinového kamene, dutinových cihel, s nylonovou
lešenářskou hmoždinkou o Ø 14 mm
• Při kotvení do dřevěného podkladu není potřeba používat
hmoždinky
Hlavní uživatelé
Lešenáři, fasádníci, štukatéři, malíři
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
Délka L
mm
Min. hloubka
zašroubování
Užitečná
délka L2
Ø osy
d
120
160
190
230
300
350
55 mm
75 mm
75 mm
75 mm
65 mm
65 mm
65 mm
85 mm
115 mm
155 mm
235 mm
285 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/11/14-04-11/#413186[202338]
Délka L
mm
120
160
190
230
300
350
Ø 10,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
863061
25
Ø 12,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
104685
104688
104687
039538
039539
25
25
10
10
10
skup. 00542
4.201
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Nábytkové vruty a šrouby
Nábytkový šroub s křížovou hlavou PZD
Oblasti použití
• Trvale stabilní a přesto opět uvolnitelné spojení dvou
dřevěných dílů v pravém úhlu např. nábytku
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, nábytkáři
Vlastnosti
PZD, pozinkované
Informace k obsluze
• Díry pro nábytkové šrouby předvrtat HSS-stupňovitým
vrtákem (3-stupně) č. v. 447869
4
Ø mm
7,0
dk mm
PZD
10,0
3
Délka L
mm
50
Ø 7,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
249246
200
skup. 00550
Nábytkové šrouby s kombinovaným křížem
PZD a drážkou
Vlastnosti
Kombinovaný PZD s drážkou, bíle pozinkovaný
Délka L
mm
skup. 00553
4.202
Číslo
výr.
Balení
ks
571156
162536
571350
571377
571415
103482
103484
937525
103483
162535
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/12/09-09-30/#414132[196039]
10
12
22
25
30
35
40
45
50
60
Ø 4 mm
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vrut do zadních stěn
Oblasti použití
• Připevnění tenkých a měkkých desek jako obložení zadních
stěn
Hlavní uživatelé
Truhláři, nábytkáři
Přednosti produktu
• Optimální rozložení síly a vyšší přítlak díky velkému Ø hlavy
• Kombinace zápustné hlavy s velkou přítlačnou plochou
a s malým průměrem vrutu umožňuje optimální připevnění
tenké a měkké desky u obložení
Vlastnosti
PZD, pozinkovaná ocel s hladkým povrchem
Ø mm
3,5
dk mm
PZD
8,5
2
Délka L
mm
25
30
35
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
800097
800103
389633
1000
1000
1000
4
skup. 00554
Vruty na závěsy
Hlavní uživatelé
Truhláři, nábytkáři
Přednosti produktu
• Zápustná hlava k připevnění závěsů
Vlastnosti
Zápustná hlava a plný závit
PZD, žlutě pozinkované
Ø mm
3,0
dk mm
PZD
5,0
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/12/09-09-30/#414132[196039]
Délka L
mm
15
17
20
25
30
35
Ø 3,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
214051
214060
828220
828237
828244
828251
1000
1000
1000
1000
1000
1000
skup. 00494
4.203
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Eurošrouby
Eurošrouby PZD se zápustnou hlavou,
pozinkované
Oblasti použití
• Upevnění kloubových závěsů, miskových závěsů, nábytkových
pásů a nábytkových lišt
Ø hlavy
7,7
Ø vrtáku
PZD
5,0
2
D
mm
11
13
15
4
Ø 6,3 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
546852
163939
003623
500
500
500
skup. 00552
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/13/09-09-30/#613841[606516]
4.204
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Rychlořezné vruty
Rychlořezné vruty s dvojitým jemným
závitem
Oblasti použití
• Montáž sádrokartonových, upínacích, spojovacích a dřevěných
desek na kovové profily do tloušťky 0,75 mm nebo
na dřevěné konstrukce
Hlavní uživatelé
Malíři, štukatéři, truhláři, montáže interiérů, klempíři
Přednosti produktu
• Rychlé a bezpečné upevnění díky dvojitému jemnému závitu
a úzkému dříku
• Snadné nasazení díky samocentrovací špičce
• Optimální přilnavost na materiály a nátěry
• Černé fosfátování zabraňuje korozi
• Velká dosedací plocha na materiál díky hlavě ve tvaru
trumpety zabraňuje poškození desek
4
Vlastnosti
PH 2, černě fosfátovaná ocel
Délka (L)
mm
25
35
45
55
70
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
560855
560863
560871
560880
1000
1000
1000
1000
Ø 4,2 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
223115
250
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/14/13-11-21/#414212[196720]
skup. 00470
4.205
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Rychlořezné vruty s dvojitým jemným
závitem, páskované
Oblasti použití
• Montáž sádrokartonových, upínacích, spojovacích a dřevěných
desek na kovové profily do tloušťky 0,75 mm nebo
na dřevěné konstrukce
• Použitelné se zásobníky: Makita 6830-34, Hitachi W4YE, Hilti
TME 25/45, Hilti SMT 55, Hilti FD MI 55, Würth MSG 1,
Würth MSG 2, Ryobi SDR-101, Rida Super Drive 55, Knoke
Profix Schraubenvorsatz Typ 9000, Duo Fast RD-100/55,
ESSEVE MEKATECH 2541, Helfer Type 20-45
Přednosti produktu
• Profesionální rychlá jednoduchá práce
• Šetří čas a náklady díky vysokému pracovnímu výkonu
Délka (L)
mm
4
25
35
45
55
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
937690
937681
121434
121435
1000
1000
1000
1000
skup. 00475
Rychlořezné vruty s vrtací špičkou TEKS
Oblasti použití
• Montáž sádrokartonových, upínacích, spojovacích a dřevěných
desek na kovové profily s tloušťkou více než 0,75 mm nebo
na dřevěné konstrukce
Hlavní uživatelé
Montáže interiérů, sádrokartonáři, malíři, štukatéři, truhláři,
tesaři
Přednosti produktu
• Aplikace bez předvrtání díky vrtací špičce
• Rychlejší zašroubování do kovu díky závitu do plechu
• Velká opěrná plocha v materiálu díky hlavě trumpetového
tvaru
Vlastnosti
PH 2, černě fosfátovaná ocel
Délka (L)
mm
skup. 00473
4.206
Balení
ks
743453
743470
869681
869698
1000
1000
1000
1000
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/14/13-11-21/#414212[196720]
25
35
45
55
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Rychlořezné vruty se závitem HiLo
Oblasti použití
• Šroubová spojení sádrokartonů na kovové a dřevěné
konstrukce
• Černě fosfátované vhodné také pro upevnění fermacelových
desek
Hlavní uživatelé
Sádrokartonáři, malíři, štukatéři, truhláři, montáže interiérů,
tesaři
Přednosti produktu
• Vysoká pevnost díky vysokému a hlubokému závitu HiLo
• Snadné nasazení díky rychlé speciální špičce
• Bezproblémové zapuštění díky malé 60º frézované hlavě
s rýhami
Vlastnosti
PH 2, černě fosfátované, kalené
PH 2, žlutě pozinkované, kalené
Ø
mm
3,9
Délka (L)
mm
19
30
45
55
Ocel, Fosforující
Číslo
výr.
Balení
ks
118460
118656
118699
185726
1000
1000
1000
1000
4
skup. 00474
Rychlořezné vruty Baufix GG Gips
Oblasti použití
• Ke vzájemnému spojování sádrokartonových desek
Hlavní uživatelé
Sádrokartonáři, malíři, štukatéři, truhláři, montáže interiérů,
tesaři
Přednosti produktu
• S hrubým závitem do dřeva
• Samovystřeďovací jehlová špička
• Se zapuštěnou hlavou
Vlastnosti
PH 2, černě fosfátované, tvrzené
Délka (L)
mm
Ø 5,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
38
129274
1000
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/14/13-11-21/#414212[196720]
skup. 00471
4.207
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Rychlořezné vruty
Rychlořezné vruty do dřeva s hrubým
závitem
Oblasti použití
• Spojování sádrokartonových desek s podkladovou dřevěnou
konstrukcí
Hlavní uživatelé
Suchá výstavba, sádrokartonáři, malíři, štukatéři, truhláři,
montáže interiérů
Přednosti produktu
• Rychlé zašroubování díky hrubému závitu a tenké špičce
• Vysoké hodnoty zatížení díky dlouhému závitu
• Velká nosná plocha díky široké hlavě vrutu
Vlastnosti
PH, černě fosfátované, kalené
4
Ø mm
3,9
4,2
PH
2
2
Délka L
mm
25
35
55
75
Ø 3,9 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
376760
127302
127329
1000
1000
400
Ø 4,2 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
376779
200
skup. 00471
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/15/12-06-27/#962502[940014]
4.208
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Distanční šrouby
Distanční šrouby - montážní pokyny
A: montáž podhledů a stěn
K montáži podhledů a stěn s vymezením vzdálenosti. Výhodou je rychlá montáž, protože pracujeme bez dřevěných klínů.
Postup pro zjištění délky vrutu: sečtěte sílu latě, vzdálenost mezi stěnami, délku hmoždinky a přičtěte 5 mm, tím získáte minimální délku vrutu.
B: Montáž oken
Pro zjištění délky vrutu sečtěte sílu profilu, vzdálenost od stěny, délku hmoždinky a přičtěte 5 mm, tím získáte minimální délku vrutu.
Do okenních rámů předvrtat otvory v upevňovacích bodech. Průměr otvoru závisí na síle profilu: DISTAFIX 6/10 dřevo: otvor Ø 8mm, 8 mm hmoždinka; hliník /um. hmota: otvor Ø
8 - 9,5 mm, 8 mm hmoždinka
Okenní rám nastavit a vyrovnat. Vyvrtat otvor na hmoždinky pomocí vrtáku 8 mm. Zvolit hmoždinku odpovídající podkladu a správnou hmoždinku natlouci do montážního bodu.
DISTAFIX-distanční šroub zašroubovat elektrickým šroubovákem do okna a při potřebě namontovat krytku.
C: Montáž krovů
Výhody: rychlejší a úspornější montáž než při použití hřebíků, každý vrut má optimální uložení a nemůže se ohnout, přesné nastavení, lze demontovat
DISTAFIX nemontovat do hřebenu střechy ani do krokve. Zašroubování následuje pomocí příčné montáže na hřebenu střechy. Nastavitelný. Zpracování podle principu "Vlašťovčí
ocásek".
D: Montáž schodů
Příklepovým vrtákem SDS Super Speed Ø 8 mm předvrtat otvor do podlahy. nastavit hmoždinku a našroubovat DISTAFIX šroub. Výšku šroubu vyrovnat vodováhou. Montážní
body přenést na schody. Předvrtat schod vrtákem do dřeva o Ø 9,5 - 10 mm (vývrty natřít klihem). Nasadit schod a připevnit. Eventuelně větší prostory mezi schody a podkladem
vyplnit montážní pěnou.
4
Zjištění délky šroubů
Zjištění délky šroubů v plných
stavebních materiálech
Vzdálenost v mm
při montáži s nylonovými hmoždinkami BF 8 v mm
Vzdálenost v mm
při montáži s dutými hmoždinkami B 8 H-80 v mm
DISTAFIX - distanční šroub 6/10 x 100
DISTAFIX - distanční šroub 6/10 x 120
DISTAFIX - distanční šroub 6/10 x 135
DISTAFIX - distanční šroub 6/10 x 150
DISTAFIX - distanční šroub 6/10 x 180
40
15
35
50
65
95
40
25
55
60
15
30
45
75
70
5
20
35
65
80
10
25
55
90
15
45
50
15
45
60
35
70
25
80
15
90
5
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/16/13-04-29/#194572[153230]
50
5
25
40
55
85
4.209
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Distafix Mini 20/8 Ø 4,5 mm
Oblasti použití
• Distanční montáže různých druhů, např. rámů dveří, kontralatí
nebo lišt
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, montáž oken, montáže
Přednosti produktu
• Díky extrémně krátkému uchycení závitu do materiálu nebo
hmoždinky od 8 mm jsou tyto šrouby ideální k upevnění ve
drážkách a záhybech, pod krycími lištami nebo těsněním
• Ve spojení s nylonovými hmoždinkami je možné tyto šrouby
použít do jakéhokoliv materiálu včetně dřeva
Optimální pro úzké záhyby
Skrytá montáž s pojistnou
podložkou a těsněním
Vlastnosti
TX pozinkovaná ocel
Informace k obsluze
• Upevňovací prvek a podklad neprve předvrtejte vrtákem Ø 6
mm a použijte 6 mm nylonovou hmoždinku
Obsah dodávky
• Každé balení obsahuje 1 bit TX25, délka 50 mm
Optimální upevnění s hmoždinkou
do dutinových cihel
4
Ø mm
4,5
Ø1 mm
L1 mm
L2 mm
8,0
20
40
L2 při délce L 60 mm = 30 mm
TX
25
Länge L
mm
Distanční rozsah
mm
60
80
100
120
25
45
65
85
Ø 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
140504
140502
140505
140501
100
100
100
100
skup. 00600
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/16/13-04-29/#194572[153230]
4.210
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Distafix 20/10 Ø 6,0 mm
Oblasti použití
• Distanční montáže oken a dveří ze dřeva/umělé hmoty,
hřebenových a hranových latí stejně jako vnitřních konstrukcí
a schodišť bez upínání
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, montáž oken, montáže, tesaři
Přednosti produktu
• Zaklínování není nutné, díky tomu ušetříte 40 až 60% času
oproti klasické montáži
• Zesilující žebrování v závitu omezuje utahovací moment,
snižuje napětí k okrajům a dodatečně zvyšuje utahovací
moment a zabraňuje tím zlomení
• Ve spojení s nylonovou hmoždinkou možno použít
ke každému podkladu nebo přímo zašroubovat do dřeva
Vlastnosti
TX, pozinkovaná ocel
Obsah dodávky
• Každé balení obsahuje 1 TX 25 bit, délka 50 mm
Upozornění
• Distafix 20/10 Ø 6 mm jsou přezkoušeny institutem pro
okenní techniku v Rosenheimu (Institut für Fenstertechnik
Rosenheim) a proto je zaručena nejvyšší kvalita a
bezpečnostní standardy
• Zkušební protokol č. 509 28828/3 U na www.berner.de
Ø mm
6,0
Ø1 mm
L1 mm
L2 mm
10,0
20
40
Montáže dřevěných oken
Obložení stěn
Vnitřní dřevěné konstrukce/
podhledy
4
L2 u délky L 60 mm = 30mm
TX
25
Délka
mm
Distanční rozsah
mm
60
80
100
120
150
180
200
0 - 15
15 - 35
35 - 55
55 - 75
75 - 105
100 - 135
135 - 155
Ø 6 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
825727
825743
825760
825778
825808
825824
825832
200
200
200
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/16/13-04-29/#194572[153230]
skup. 00601
4.211
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Seřizovací šroub Distafix Vario
Oblasti použití
• Přesné nastavení vzdálenosti vnitřních dřevěných konstrukcí
s 20–25 mm silnými dřevěnými podklady, např. obložení stěn
a stropu
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, montáže, tesaři, suchá výstavba
Přednosti produktu
• Velká úspora času při montáži, protože vnitřní konstrukce
mohou být jednoduše, plynule a přesně nastaveny bez
pracného klínování a napojování
Vlastnosti
TX, pozinkovaná ocel
Informace k obsluze
• Montáž se provádí bez předvrtání skrz lať přímo do podkladu
dokud hlava šroubu v lati není zapuštěna alespoň 2 mm
• Při následném vytáčení šroubu zpět je potřebná vzdálenost
nastavena a přesně dodržena
4
Maximální tloušťka latě = 25 mm
Minimální kotevní hloubka hv = 30
mm
Obsah dodávky
• Každé balení obsahuje 1 TX 25 bit
Ø mm
6,0
a mm
dk mm
TX
21,0
12,0
25
L/b
mm
Vzdálenost A
max. mm
70/25
80/38
90/48
100/60
120/60
130/60
145/60
20
30
40
50
70
80
95
Ø 6 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
117885
117886
117887
117888
117890
123768
123769
100
100
100
100
100
100
100
skup. 00606
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/16/13-04-29/#194572[153230]
4.212
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Montážní systém pro
terasy TerTec
Oblasti použití
• Pro montáž terasových desek s přiznanými šrouby
Upozornění
• Specifikace výrobce dřeva musí být bezpodmínečně
dodrženy
TerTec šrouby martenzitické
Oblasti použití
• Montáže dřevěných teras
Hlavní uživatelé
Dřevozpracující podniky, zahradnictví a krajinářství, truhláři
Přednosti produktu
• Válcová hlava zabraňuje tvorbě třísek
• Zesílený dřík zabraňuje přestřižení šroubu ve spojích
dřevěných deskek
• Speciální martenzitická ocel zabraňuje tvorbě koroze jak těla
šroubu ve dřevě, tak hlavičky šroubu a má o 60% větší tuhost
ve střihu než klasická A2 nerezová ocel
4
Vlastnosti
Šroub do dřeva s částečným závitem a válcovou hlavou
Informace k obsluze
• Při montáži terasových desek doporučujeme předvrtání děr
zápustným vrtákem Easypat/TerTec
• Každá deska musí být přišroubovaná na místě křížení dvěma
šrouby k podkladové konstrukci
• Vzdálenost mezi šroubovými spoji by neměla překročit 50 cm
• Vzdálenost mezi deskami by měla být minimálně 7 mm
• Optimálních výsledků dosáhnete přidáním Berner terasové
lišty mezi terasovou desku a podkladovou konstrukci
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/17/12-08-03/#315927[165007]
Upozornění
• Pro dřevěné desky s vysokým obsahem kyseliny tříslové
(např. akát, dub, modřín nebo cedr) je nezbytné použít TerTec
A4 šroub. Při použití jiného materiálu hrozí nebezpečí koroze
• Hloubka zašroubování do podkladové konstrukce by měla být
šestinásobek průměru závitu
Ø mm
5,5
dk mm
a mm
TX
7,8
9,0
25
L/b
mm
5,5
Číslo
výr.
Balení
ks
50
60
70
80
100
060848
060849
060850
060851
083483
200
200
200
200
100
Rozdíl mezi válcovou a standardní
zápustnou hlavou
skup. 00496
4.213
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Terasové šrouby EasyPat martenzitické
Oblasti použití
• Montáže dřevěných teras
Hlavní uživatelé
Dřevozpracující podniky, zahradnictví a krajinářství, truhláři
Přednosti produktu
• Válcová hlava zabraňuje tvorbě třísek
• Vrubová drážka na dříku snižuje riziko rozštěpení dřeva a
slouží k rychlému usazení šroubu
• Tření mezi závitem a dříkem snižuje utahovací moment
šroubového spoje až o 25%
• Speciální martenzitická ocel zabraňuje tvorbě koroze jak těla
šroubu ve dřevě, tak hlavičky šroubu a má o 60% větší tuhost
ve střihu než klasická A2 nerezová ocel
Vlastnosti
Šroub s částečným závitem, válcovou hlavou a vrubovou
drážkou
4
Informace k obsluze
• Při upevňování terasových desek se doporučuje vrtání s 0,6 –
0,8 x průměru šroubu
• Každé prkno se v místě křížení spojí s podkladovou konstrukcí
pomocí šroubového páru
• Vzdálenost mezi šroubovými spoji by neměla překročit 50 cm
• Vzdálenost mezi deskami by měla být minimálně 7 mm
• Optimálních výsledků dosáhnete přidáním terasové lišty
Berner mezi terasovou desku a podkladovou konstrukci
Upozornění
• Pro dřevěné desky s vysokým obsahem kyseliny tříslové
(např. akát, dub, cedr nebo modřín) je nezbytné použít šroub
TerTec A4. Při použití jiného materiálu hrozí nebezpečí koroze
• Hloubka vrutu do podkladové konstrukce by měla být 6 x Ø
závitu
Ø mm
5,0
dk mm
TX
8,5
25
L/b
mm
skup. 00496
4.214
Balení
ks
034160
034161
034162
034163
156553
156552
300
200
200
200
200
200
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/17/12-08-03/#315927[165007]
50/30
60/35
70/40
80/50
90/55
100/60
Ø 5,0 mm
Číslo
výr.
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
TerTec šrouby nerez ocel A4
Šroub do dřeva s částečným závitem, válcovou hlavou a
vrtným hrotem
Oblasti použití
• K montáži dřevěných teras v blízkosti vody nebo v přímém
styku s mořskou vodou
• Pro dřevěné desky s vysokým obsahem kyseliny tříslové
(např. akát, dub, modřín nebo cedr)
Hlavní uživatelé
Dřevozpracující podniky, zahradnictví a krajinářství, tesaři
Přednosti produktu
• Válcová hlava zabraňuje tvorbě třísek
• Vrtný hrot zabraňuje praskání dřeva
• Nerez ocel A4 je absolutně odolná vůči korozi a kyselinám
• Druhý závit pod hlavičkou přitahuje desku pevněji k
podkladové konstrukci
Informace k obsluze
• Při montáži terasových desek doporučujeme předvrtání děr
zápustným vrtákem Easypat/TerTec Ø 4,5 mm
• Každá deska musí být přišroubovaná na místě křížení dvěma
šrouby k podkladové konstrukci
• Vzdálenost mezi šroubovými spoji by neměla překročit 50 cm
• Vzdálenost mezi deskami by měla být minimálně 7 mm
• Optimálních výsledků dosáhnete přidáním Berner terasové
lišty mezi terasovou desku a podkladovou konstrukci
Rozdíl mezi válcovou a standardní
zápustnou hlavou
4
Upozornění
• Hloubka zašroubování do podkladové konstrukce by měla být
šestinásobek průměru závitu
Ø mm
5,0
dk mm
a mm
TX
7,8
9,0
25
L/b
mm
5,5
Číslo
výr.
Balení
ks
50
60
70
80
034167
034171
034174
034175
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/17/12-08-03/#315927[165007]
skup. 00496
4.215
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
TerTec montážní lišta
Distanční lišta pro montáže dřevěných teras
Oblasti použití
• Slouží jako oddělovač mezi podlahou a podkladní konstrukcí
Hlavní uživatelé
Dřevozpracující podniky, zahradnictví a krajinářství, tesaři
4
Přednosti produktu
• Žebrovaná konstrukce lišty zajištuje cirkulaci vzduchu mezi
podlahou a podkladní konstrukcí. Proto je vlhkost rychle
odváděna z pod terasy a dřevěné desky nepodléhají
nadměrnému zvětrávání
• Lišta je vyroběná z plastu odolnému UV záření a
povětrnostním vlivům
• Desky z tvrdých druhů dřeva, v závislosti na vlhkosti,
podléhají materiálovému zisku nebo ztrátě až 7 mm. Pokud
jsou desky přišroubovány přímo k podkladové konstrukci
mohou se šrouby vlivem rozdílné roztažnosti desek lehce
přestřihnout viz. obr. 1. Použitím terasových distančních lišt
mezi desky a podkladovou konstrukci se vytvoří mezera 10
mm, proto je minimalizováno smykové namáhání šroubu a
nedojde k jeho přestřižení viz. obr. 2.
• Díky spojkám je libovolně prodloužitelná
Položte montážní lišty na celou
podkladovou konstrukci
Částečně přišroubujte montážní
lištu k podkladové konstrukci
Vzdálenost mezi deskami by měla
být minimálně 7 mm
Šrouby v blízkosti lišt zašroubujte
do podkladové konstrukce
Bez použití montážní lišty: kvůli
vlhkosti se deska rozpíná a ustřihne
šroub
cPoužití montážní lišty: Šrouby jsou
namáhány ohybem, ale
nepřestřihnou se
Technické údaje
Délka: 730 mm
Šířka: 16 mm
Výška: 10 mm
Informace k obsluze
• Terasovou montážní lištu přišroubujte k podkladové
konstrukci např Easytop vrutem
• Připevnění se provádí pěti vruty na lištu
• Lišty mohou být libovolně zkracovány
• Desky v blízkosti lišt zašroubujte do podkladové konstrukce
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
034176
TerTec lišta 10 x 16 x 730 mm
50
skup. 00496
EasyPat/TerTec zápustný vrták
Oblasti použití
• K předvrtání a zapuštění přiznaných šroubů do teras z tvrdého
dřeva
Informace k obsluze
• Předvrtání je nutné púři práci s exotickými a tvrdými druhy
dřeva
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø-Senker
mm
Ø-Bohrer
mm
Länge Bohrer
mm
Balení
ks
082840
EasyPat/TerTec zápustný vrták
7,0
4,5
25
1
skup. 00496
4.216
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/17/12-08-03/#315927[165007]
Přednosti produktu
• Předvrtání díky hloubkovému dorazu zaručuje vždy stejnou
hloubku zapuštění
• Současné předvrtání a zahlubování v jednom pracovním
úkonu
• Zabraňuje poškození povrchu desek
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Terasová noha S
Oblasti použití
• Výškově nastavitelná základová noha pro konstrukce z
tvrdého dřeva jako jsou např. terasy
Přednosti produktu
• Výškově nastavitelná
• Zabraňuje přímému kontaktu dřevěné konstrukce s
podkladem a aktivně tak zabraňuje procesu zvětrávání
Technické údaje
Materiál: umělá hmota zpevněná skelnými vlákly
Základní plocha: kulatá, Ø 90 mm
Rozsah nastavení: 25 – 40 mm
Nosnost: 110 kg/noha
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
099072
Terasová noha S
30
WGR 00496
4
Terasová noha M
Oblasti použití
• Výškově nastavitelná základová noha pro konstrukce z
tvrdého dřeva jako jsou např. terasy
Přednosti produktu
• Výškově nastavitelná
• Zabraňuje přímému kontaktu dřevěné konstrukce s
podkladem a aktivně tak zabraňuje procesu zvětrávání
Technické údaje
Materiál: umělá hmota zpevněná skelnými vlákly
Základní plocha: kulatá, Ø 150 mm
Rozsah nastavení: 35 – 65 mm
Nosnost: 110 kg/noha
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
082838
Terasová noha M
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/17/12-08-03/#315927[165007]
skup. 00496
4.217
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Terasová noha XL
Oblasti použití
• Výškově nastavitelná základová noha pro konstrukce z
tvrdého dřeva jako jsou např. terasy
Přednosti produktu
• Výškově nastavitelná i v zabudovaném stavu
• Zabraňuje přímému kontaktu dřevěné konstrukce s
podkladem a aktivně tak zabraňuje procesu zvětrávání
Technické údaje
Materiál: umělá hmota zpevněná skelnými vlákly
Základní plocha: 10-ti hranná, Ø 200 mm
Rozsah nastavení: 70 – 125 mm
Nosnost: 390 kg/noha
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
082839
Terasová noha XL
10
skup. 00496
4
Terasová podložka z EPDM
Oblasti použití
• Podložka pro konstrukce z tvrdého dřeva jako jsou např.
terasy
Přednosti produktu
• Zabraňuje přímému kontaktu dřevěné konstrukce s
podkladem a aktivně tak zabraňuje procesu zvětrávání
Technické údaje
Materiál: EPDM
Rozměry: 60 x 60 x 10 mm
Nosnost: 200 kg/podložka
Informace k obsluze
• Terasová podložka může být spojena s konstrukcí šrouby
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
055779
Terasová podložka z EPDM
20
skup. 00496
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/17/12-08-03/#315927[165007]
4.218
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Montážní systém EasyPat
Oblasti použití
• Pokládání terasových panelů bez viditelného šroubového
spojení
Upozornění
• Je třeba bezpodmínečně dbát speciálních pokynů výrobce
dřeva
Vruty EasyPat martenzitické na terasu
Oblasti použití
• Pro stavbu teras z tvrdého dřeva
Hlavní uživatelé
Dřevozpracující podniky, zahradnictví a krajinářství, truhláři
Přednosti produktu
• Nutný pouze jeden rozměr vrutu - nezávisle na tloušťce
materiálu, délce nebo šířce desky nebo spodní konstrukce
• Speciální tvar hlavy je optimálně tvarován pro spojovací prvky
na terasu
• Z martenzitické nerez oceli, to znamená o 60 % vyšší kritický
moment oproti vrutů z nerez oceli A2 při stejném korozních
chování
4
Vlastnosti
Systémový vrut pro práci se spojovacími prvky na terasu
Upozornění
• U dřeva s vysokým podílem tříslové kyseliny (např. akát, dub,
cedr, částečně také modřín) nelze tento vrut použít, neboť by
mohlo dojít k oxidaci dřeva
Ø
4,2
dk
TX
5,0
20
L
mm
24
Ø 4,2 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
042251
600
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/18/09-04-29/#669043[660568]
skup. 00496
4.219
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Spojovací prvek EasyPat na terasy
Oblasti použití
• Pro stavbu teras z tvrdého dřeva
Hlavní uživatelé
Dřevozpracující podniky, zahradnictví a krajinářství, truhláři
Přednosti produktu
• K neviditelnému upevnění teras z tvrdého dřeva
• Díky spojovacím prvkům je dosaženo odstupu mezi palubkou
a spodní konstrukcí. Tak může mezi palubkami a konstrukcí
cirkulovat vzduch, což zabraňuje zvětrávání dřeva
• Univerzální použití pro palubky o šířce 80-160 mm
• Flexibilní vyrovnávací zóna uprostřed spojovacího prvku
na terasy optimálně přijímá pohyby materiálu a tím zabraňuje
stržení šroubů
• Z plastu odolného proti povětrnostním vlivům (PA 6)
s podílem skleněného vlákna 30 %
Spojovací prvek zašroubujte 4 vruty
na každy spojovací prvek na spodní
stranu palubky
Následující spojovací prvky jsou
přesouvány, na úrovni spodní
kontrukce, zašroubovány pod další
palubky
Technické údaje
Délka: 190 mm
Šířka: 19 mm
Výška: 10 mm
4
Vlastnosti
Distanční lišta pro stavbu teras z tvrdého dřeva bez viditelného
sešroubování
Informace k obsluze
• U spodní konstrukce by měl odstup příčných prken činit
cca 50 cm
• Spojovací prvek na terasy je všude tam, kde je příčné prkno
zašroubováno vruty EasyPat 4,2 x 24 na spodní straně
palubky
• Mezi palubkami nechat dilatační spáru o šířce 7-10 mm
• První palubka musí být zašroubována viditelně
Spojovací prvek našroubujte
na palubku dvěma šrouby
Připravené palubky postupně otočte
a spojovací prvek posuňte pod
dřívější, již zašroubovanou palubku.
Mezi palubkami nechejte dilatační
spáru o šířce 7-10 mm
Upozornění
• K zašroubování spojovacího prvku používat vruty EasyPat 4,2
x 24, neboť jsou díky tvaru hlavy optimálně vhodné pro
spojovací prvek
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
047285
Spojovací prvek EasyPat na terasy
100
skup. 00496
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/18/09-04-29/#669043[660568]
4.220
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Kombinované šrouby
Kombinovaný šroub
Oblasti použití
• Univerzální upevňování trubkových objímek a umyvadel
ve zdivu (s nylonovými hmoždinkami) nebo v dřevěných
podkladech
Hlavní uživatelé
Sanita, topenáři, klimatizace, elektro-instalační závody,
vzduchotechnika, klempíři, pokrývači, tesaři
Přednosti produktu
• Rychlé zašroubování díky pohonu TX (Torx)
• Možné jemné nastavení díky nástavci pro plochý klíč
Vlastnosti
Pohon TX 25
Bíle pozinkovaná ocel 4.8
4
Upozornění
• Ø 6 mm bez nástavce pro plochý klíč
Ø mm
M8
M10
TX
SW
Ø hmoždinky mm
25
6
10
25
8
12
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Délka LM
mm
Délka LH
mm
Balení
ks
117996
167384
117997
164239
117998
117999
118000
167387
167388
167389
167390
167391
167392
167394
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
50
60
80
90
100
120
150
180
60
80
100
120
140
180
10
20
30
40
40
50
50
50
20
20
30
50
50
50
30
30
37
37
50
62
62
62
37
47
57
57
57
57
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/19/09-10-13/#202308[146228]
skup. 00560
4.221
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Kombinovaný šroub se svazkem RA-ST
Hlavní uživatelé
Sanita, topenáři, vzduchotechnika
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Délka LM
mm
Délka LH
mm
Balení
ks
200840
M6
50
10
30
100
skup. 00562
Nářadí na zašroubování kombinovaných
šroubů
Oblasti použití
• Zašroubování kombinovaných šroubů se svazkem i bez
svazku strojním šroubovákem
4
Přednosti produktu
• Úspora času díky strojnímu zašroubování
Vlastnosti
Pohon 6-hran 1/4"
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
880892
880884
Nářadí na kombi šrouby 1/4" M8
Nářadí na kombi šrouby 1/4" M10
1
1
skup. 03519
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/19/09-10-13/#202308[146228]
4.222
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Rámové šrouby
Betofix K8 a K11
Oblasti použití
• Stačí pouze zašroubovat a tím upevnit rychle a bezpečně
rámy oken a dveří z různých materiálů (dřevo, hliník, umělá
hmota)
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, montáž oken, montáže
Přednosti produktu
• Zvláštní délky 212, 252 a 302 mm zajišťují optimální upevnění
v porobetonu a Porothermu
Vlastnosti
Betofix K8:
Malá hlava pro spojení ploch, se zapuštěnými šrouby
Betofix K11:
Zápustná hlava s plochou spodní stranou pro příčnou
na rámech uloženou a univerzální montáž okenních a dveřních
rámů. Upevnění rámů okenními spojkami možné stejně tak
jako propojení rámů.
Informace k obsluze
• Rám předvrtat vrtákem Ø 6,2 mm
• Rám nastavit a vyrovnat
• Skrz otvory v rámu vyvrtat otvory do zdi o Ø 6,0 mm
• Našroubovat rámové šrouby do zdi (bez hmoždinek)
• Ø vrtání:
beton a tvrdé plné cihly Ø 6,5 mm
ostatní zdivo Ø 6,0 mm
porobeton a měkké dřevo není nutné předvrtat
rámy Ø 6,2 mm
děrované cihly Ø 6,0 mm
4
Vyvrtání základního otvoru do zdiva
(Ø 6,0 mm) skrz vyvrtaný otvor
v rámu (Ø 6,2 mm)
Zašroubování bez hmoždinek
Příklad montáže do kamene nebo
betonu
Příklad montáže do dřeva
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/20/12-07-24/#192882[88126]
Upozornění
• Rámové šrouby Betofix jsou přezkoušeny institutem pro
okenní techniku v Rosenheimu (Institut für Fenstertechnik
Rosenheim) a je zaručena nejvyšší kvalita a bezpečnostní
standardy.
Šířka rámu, vzdálenost od zdi a hloubka zašroubování určují délku šroubu.
Hloubka vývrtu ve zdi se vypočítá z hloubky zašroubování plus 10 mm.
4.223
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Vlastnosti
TX 30, pozinkovaná ocel
Ø
mm
Délka
mm
Pohon TX 30
Ocel
pozinkovaný
K 11
7,5
4
40
60
80
100
120
132
150
180
212
252
302
K8
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
006469
169891
169892
169893
169894
169895
169896
169897
171038
054022
054023
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
006425
006470
006471
006472
006473
006430
006474
006476
006434
006435
006436
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
K8 - malá hlava
K11 - zápustná hlava
skup. 00611, 00612
Krytky pro rámové šrouby Betofix
Oblasti použití
• Krytky pro barevně přizpůsobené montáže na okna nebo
dveře
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Pohon
Ø hlavy
mm
Barva
RAL
Balení
ks
810738
810746
Krytka bílá
Krytka hnědá
TX 30
TX 30
11
11
dopravní bílá
čokoládově hnědá
100
100
skup. 00903
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/20/12-07-24/#192882[88126]
4.224
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Háky
Hák s očkem pozinkovaný
Vlastnosti
bíle pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Balení
ks
029452
Hák s očkem Ø 5,0
50
100
skup. 00543
Hák metrický
Vlastnosti
bíle pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka x Ø
mm
Balení
ks
029439
Hák metrický
60
100
M6
4
skup. 00541
Hák s drážkou a podložkou
Vlastnosti
bíle pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka x Ø
mm
Balení
ks
084317
Hák s drážkou a podložkou
68 x 4,5
100
skup. 00547
Hák s drážkou pozinkovaný
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/21/10-07-19/#202293[137269]
Vlastnosti
bíle pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Balení
ks
128422
512907
190080
193690
190098
190101
Hák s drážkou Ø 4,5
Hák s drážkou Ø 4,5
Hák s drážkou Ø 5,2
Hák s drážkou Ø 5,2
Hák s drážkou Ø 6,0
Hák s drážkou Ø 6,0
40
50
50
80
65
80
100
25
100
25
25
25
skup. 00541
4.225
Vruty do dřeva, dřevotřísky a rychlořezné vruty
Hák s křížovou drážkou pozinkovaný
Vlastnosti
bíle pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Balení
ks
849626
849634
849642
849650
849677
Hák s křížovou drážkou Ø 5,2
Hák s křížovou drážkou Ø 5,2
Hák s křížovou drážkou Ø 5,8
Hák s křížovou drážkou Ø 5,8
Hák s křížovou drážkou Ø 5,8
40
50
65
80
100
100
100
100
25
25
skup. 00541
Hák na lustr pozinkovaný
Vlastnosti
bíle pozinkovaný
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Balení
ks
815596
815602
512940
512958
512966
815787
815794
513008
513016
Hák na lustr Ø 3,2
Hák na lustr Ø 3,2
Hák na lustr Ø 5,0
Hák na lustr Ø 5,0
Hák na lustr Ø 5,0
Hák na lustr Ø 5,0
Hák na lustr Ø 6,0
Hák na lustr Ø 6,0
Hák na lustr Ø 6,0
50
60
60
70
80
100
120
140
160
100
100
100
100
100
25
25
25
25
skup. 00546
Šroub s plochou hlavou
Vlastnosti
bíle pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka x Ø
mm
Balení
ks
084318
084319
Šroub s plochou hlavou
Šroub s plochou hlavou
70 x 5,2
95 x 5,2
100
100
skup. 00547
V1.7.6.5/CZ_H_DN210/21/10-07-19/#202293[137269]
4.226
Šrouby do plechu
Klempířské šrouby
DIN 7995, 3-dílné
Oblasti použití
• Vazba plechů a obkladů ve venkovním i vnitřním prostředí
Hlavní uživatelé
Klempíři, pokrývači
Upozornění
• Odpovídá DIN 7995, krycí rozeta Ø 15 a 26 mm, neoprénový
těsnicí kroužek, odolné vůči korozi a povětrnostním vlivům,
po montáži 100% vodotěsné
Klepířské šrouby TX, A2 lesklé
Ø rozety
mm
15
26
Délka
mm
25
35
45
60
80
100
120
150
180
200
35
45
Ø závitu 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
165752
165753
165754
165755
165756
165757
165758
165761
144749
157412
084313
084314
250
250
250
100
100
100
100
100
100
100
200
150
4
skup. 00571
Klepířské šrouby TX, poměděné
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/1/10-04-15/#417034[111289]
Ø rozety
mm
15
26
Délka
mm
25
35
45
60
80
100
120
150
35
45
Ø závitu 4,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
165762
165763
165764
165765
165766
165767
165768
165770
084315
084316
250
250
250
100
100
100
100
100
250
150
skup. 00571
4.227
Šrouby do plechu
Klempířské šrouby
barevné
Oblasti použití
• Odolné proti korozi a povětrnostním vlivům, vzduchotěsné
a vodotěsné sešroubování a vazba plechů i obkladů
ve venkovním, vnitřním stejně jako ve vlhkém prostředí
Hlavní uživatelé
Klempíři, pokrývači
TX, nerez A2 barevná
Vlastnosti
TX 20, nerez ocel A2 barevná
Ø krytky 15 mm
4
Upozornění
• Srovnávací tabulka barev odpovídá značení dle RAL a Prefa
barev. U některých barev je uvedeno za Prefa barvou i její
přibližná podobnost s RAL
Srovnávací tabulka barev:
Berner
RAL
rezavě červená
holubově modrá
mechově zelená
antracitová
prefa šedá
cihlově červená
destomoro
polární bílá
bílý hliník
hnědá anodická
červeno hnědá
signálně černá
zinková
3009
5015
6005
7016
7036
Prefa barva/8004
Prefa barva/8028
Prefa barva/9002
9006
Prefa barva
8012
9004
Prefa barva
Barva
antracitová
antracitová, bílý hliník,
9006
cihlově červená
4.228
Ø 4,5 / 15 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
25
35
45
60
80
100
120
167275
167283
167293
167305
176164
167316
084877
250
250
250
100
100
100
100
25
35
45
60
80
100
25
35
45
60
167272
167279
167289
167301
176161
167313
167273
167280
167291
167303
250
250
250
100
100
100
250
250
250
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/2/13-06-07/#198143[153368]
destomoro
Délka
mm
Šrouby do plechu
Barva
destomoro
červeno hnědá
hnědá anodická
holubově modrá
mechově zelená
polární bílá
prefa šedá
rezavě červená
signálně černá
weißaluminium, bílý
hliník, 9006
zinek
Délka
mm
Ø 4,5 / 15 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
80
100
120
25
35
45
60
25
35
45
60
80
100
120
45
25
35
45
60
80
25
35
45
60
80
100
25
35
45
60
80
100
35
45
60
80
45
35
45
60
35
176162
167314
167321
170776
170777
167290
167302
167271
167278
167288
167300
176160
167312
084876
167298
167277
167285
167295
167307
176166
167276
167284
167294
167306
176165
167317
167274
167281
167292
167304
176163
167315
167287
167299
167311
176167
032002
099044
099066
099067
052820
100
100
100
250
250
250
100
250
250
250
100
100
100
100
250
250
250
250
100
100
250
250
250
100
100
100
250
250
250
100
100
100
250
250
100
100
250
250
250
100
250
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/2/13-06-07/#198143[153368]
skup. 00573
4.229
Šrouby do plechu
Parapetní šrouby
Nerez A2
Oblasti použití
• Speciální šrouby k připevnění hliníkových či plastových
parapetů na hliníková, dřevěná a plastová okna
Hlavní uživatelé
Truhláři, montáže interiérů, montáž oken, montáže, montáže
žaluzií
Přednosti produktu
• TX pohon pro optimální přenos síly a dobré držení šroubu
na bitu
• Čepičková hlava šroubu umožňuje připevnění barevně
sladěných krytek
• Nylonová podložka (Ø 12 mm/tloušťka 2 mm) zajišťuje
elastické přilnutí na parapet
• Nerezové provedení zabraňuje vzniku stopám rzi nebo
rezivění hlav šroubů – kontaktní koroze vyloučena
4
Vlastnosti
TX 15
Provedení přírodní leské s transparentní nylonovou podložkou
nebo staroněmecké poměděné s tmavěhnědou nylonovou
podložkou
Závit šroubů do plechu pro okna hliníková, plastová a dřevěná
Ø
mm
3,9
Délka (L)
mm
19
25
Nerez ocel A2, A2
lesklá
Nerez ocel A2,
Nerez ocel,
staroněmecká
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
163210
163211
1000
800
163207
163208
1000
800
Provedení: přírodní leské s transparentní
nylonovou podložkou
Provedení: staroněmecké poměděné
s tmavě hnědou nylonovou podložkou
skup. 00351, 00352
Krytky pro parapetní šrouby
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
101614
101615
101617
162169
210294
Krytky pro parapetní šrouby hnědé
Krytky pro parapetní šrouby bílé
Krytky pro parapetní šrouby šedé
Krytky pro parapetní šrouby mechově zelené
Krytky pro parapetní šrouby antracitová
100
100
100
100
100
skup. 00906
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/4/14-05-07/#192949[88104]
4.230
Šrouby do plechu
Těsnící šrouby do fasád
Těsnící šroub do fasád typ A
Oblasti použití
• K upevnění profilových plechů a vláknitých cementových
desek na dřevo, hliník a ocelové konstrukce
Hlavní uživatelé
Fasádníci, tesaři, pokrývači, klempíři
Přednosti produktu
• Speciální samořezné šrouby včetně předmontované těsnící
podložky Ø 16 mm s navulkanizovaným neoprénovým
těsněním
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel nebo nerez ocel A2
Hrubý závit k připevnění na dřevěné a ocelové nosné
konstrukce do tloušťky 3 mm
Šestihranná hlava 3/8"
4
Typ A
Tloušťka nosníku
Ø vrtáku
dřevo
4,5
Pohon
SW
Délka
v mm
Ø
v mm
3/8"
3/8" 8
3/8"
0,63
3,5
Ocel,
pozinkovaný
Ocel
Nerez ocel A2, Balení
(pozinkovaná), A2 lesklá
ks
pozinkovaný
316598
315524
3/8" 8
316660
32
316679
316687
316695
38
50
65
315532
315540
315680
315699
810096
75
3/8" 8
3/8"
3/8" 8
1,5 - 3,0
5,0
315516
25
3/8"
0,88 - 1,25
4,5
316555
20
6,5
0,75
4,0
315770
100
316768
315796
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
100
100
skup. 00700
Těsnicí šrouby s vrtným hrotem
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/5/14-06-25/#192579[88130]
Vlastnosti
6-hranná hlava s podložkou a vrtným hrotem, ocel pozinkovaná
Délka L
mm
19
25
32
45
50
Ø 6,3 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
829753
829760
083446
083447
083448
500
500
250
250
250
skup. 00721
4.231
Šrouby do plechu
Podložka s neoprenovým těsněním
Technické údaje
Rozměr Ø x délka: 6,5 x 16 mm
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
083449
896137
Podložka ZI s neoprenovým těsněním
Nerezová podložka A2 s neoprenovým těsněním
250
500
skup. 01266
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/5/14-06-25/#192579[88130]
4.232
Šrouby do plechu
Šrouby do plechu
DIN 7981, ISO 7049 s čočkovitou hlavou
Vlastnosti
Čočkovitá hlava s křížem PH, ocel pozinkovaná
Čočkovitá hlava s křížem PH, ocel černě pozinkovaná
Čočkovitá hlava s křížem PH, nerez ocel A2
Ø mm
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
6,3
dk mm
k mm
PH
5,6
1,95
1
6,9
2,35
2
7,5
2,55
2
8,2
2,75
2
9,5
3,25
2
10,8
3,65
3
12,5
4,25
3
Ø
mm
Délka L
mm
2,9
3,5
3,9
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/6/14-05-07/#207128[88091]
4,2
6,5
9,5
13
16
19
22
25
32
6,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38
50
6,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
70
Ocel, pozinkovaný
Číslo
výr.
Balení
ks
087696
087700
087718
087726
087734
087742
182044
108104
087750
087769
087777
087785
087793
087807
087815
087823
087831
723485
088307
087840
087858
087866
087874
087882
087890
087904
087912
144369
087920
087939
087947
087955
087963
087971
087980
087998
088005
070016
108455
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
100
250
250
250
250
250
250
250
250
250
100
250
100/250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
Ocel, černě
pozinkovaný
Nerez ocel A2, A2
lesklá
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
724424
724432
250
250
913513
913514
519227
913516
250
250
250
250
194743
091189
206520
091197
230448
250
250
250
250
250
932327
152323
206695
225525
239690
250
250
250
250
250
915511
225800
161608
225819
225827
403660
250
250
250
250
250
250
239704
239712
239119
239127
239135
239143
239151
028215
250
250
250
250
250
250
250
250
194751
225835
091200
091219
250
250
250
250
225851
091227
250
250
239720
239739
225495
239178
225487
239194
239208
225479
028266
028274
250
250
250
250
250
250
250
250
100
100
4
4.233
Šrouby do plechu
Ø
mm
4,8
5,5
4
6,3
Délka L
mm
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
13
16
19
22
25
32
38
45
50
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
80
90
100
120
Ocel, pozinkovaný
Číslo
výr.
Balení
ks
088013
088021
088030
088048
088056
088064
088072
088080
088099
088102
723871
535613
535621
088110
088129
088137
088145
088153
088161
088170
088188
088196
088200
088218
088226
088234
088242
088250
088269
088277
088285
028116
648299
028119
028120
054043
250
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ocel, černě
pozinkovaný
Nerez ocel A2, A2
lesklá
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
206245
150282
206261
206512
504386
250
250
250
250
250
126160
239216
239224
239232
239240
239259
239267
028312
268470
428744
724861
538086
880686
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
250
skup. 00300, 00301, 00302
Šrouby do plechu podobné DIN 912 s
vnitřním 6-hranem
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
19
25
32
38
skup. 00329
4.234
Ø 4,8 mm
Ø 5,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
076213
076214
076215
076216
1000
1000
1000
1000
076218
076219
500
500
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/6/14-05-07/#207128[88091]
Délka L
mm
Šrouby do plechu
DIN 7976, ISO 1479 s 6-hrannou hlavou
Vlastnosti
6-hranná hlava, ocel pozinkovaná
Ø mm
4,8
6,3
8,0
k mm
SW
2,8
8
4,8
10
5,8
13
Délka L
mm
16
19
22
25
32
Ø 4,8 mm
Ø 6,3 mm
Ø 8,0 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
089648
089656
100
100
089672
100
089770
089788
089796
089800
089818
100
100
100
100
100
089834
089842
089850
100
100
100
skup. 00320
DIN 968 s nalisovanou podložkou
4
Vlastnosti
Čočkovitá hlava s nalisovanou podložkou, PH kříž, ocel černá
Ø mm
3,5
3,9
4,2
4,8
dk mm
k mm
PH
9
2,6
2
10
2,8
2
10
3,05
2
11,5
3,55
2
Délka L
mm
9,5
13
16
19
22
25
Ø 3,5 mm
Ø 3,9 mm
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
173371
173380
173398
173401
100/250
100/250
100/250
100/250
173410
173428
173444
173452
173479
100/250
100/250
100/250
100/250
100/250
173495
173517
173525
173533
173541
632554
100/250
100/250
100/250
100/250
100/250
100
173550
173576
173614
173622
632562
100/250
100/250
100/250
100/250
100
skup. 00308
Torx s nalisovanou podložkou
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/6/14-05-07/#207128[88091]
Vlastnosti
Čočkovitá hlava s nalisovanou podložkou Torx, ocel černá
Ø mm
3,5
3,9
4,2
4,8
dk mm
k mm
9
2,6
10
2,8
10
3,05
11,5
3,55
Délka L
mm
16
19
22
25
Ø 3,5 mm
Ø 3,9 mm
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
106516
106517
100
100
106519
106520
100
100
106521
106522
100
100
106524
100
106525
100
106523
100
skup. 00305
4.235
Šrouby do plechu
Šrouby do poznávacích a registračních
značek s umělohmotnou krytkou podobné
DIN 7981
Vlastnosti
Čočkovitá hlava s křížem PH, ocel pozinkovaná
Černá krytka u výr. č. 083968, 503614
Bílá krytka u výr. č. 890777, 083933
Barva
bílá
černá
Délka
mm
Ø 4,8 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Ø 5,6 mm
Balení
ks
19
16
19
890777
100
083933
083968
100
100
503614
100
skup. 00910
Šroub do poznávacích a registračních
značek s nákružkem a rychlořeznou špičkou
4
Přednosti produktu
• Bez nutnosti předvrtání plechu
• Univerzální použití
Technické údaje
Pohon: křížový Phillips (PH)
Povrch: černý pozink
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
184118
Šroub do poznávacích a registračních značek s nákružkem a
rychlořeznou špičkou 5x18 mm
100
skup. 00305
Distanční podložka umělohmotná
do poznávacích a registračních značek
Oblasti použití
• Vhodná pro M 5, M 6
Vlastnosti
Provedení: černá
Rozměry: d1 = 6,3 mm
d2 = 18 mm
s = 6,2 mm
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
014680
Distanční podložka umělohmotná pro M5/M6
100
4.236
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/6/14-05-07/#207128[88091]
skup. 00919
Šrouby do plechu
Šrouby do plechu
DIN 7983, ISO 7051 s čočkovitou hlavou
Oblasti použití
• K sešroubování plechů, kovů a umělých hmot
Hlavní uživatelé
Karosárny, autoservisy, klempíři, vzduchotechnika, klimatizace,
kovovýroba
Vlastnosti
Zápustná hlava s křížem PH, ocel pozinkovaná
Ø mm
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
dk mm
k mm
PH
5,5
1,7
1
6,8
2,1
2
7,5
2,3
2
8,1
2,5
2
9,5
3,0
2
Délka L
mm
Ø 2,9 mm
Ø 3,5 mm
Ø 3,9 mm
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
13
16
19
22
25
32
38
50
4
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
088986
088994
089001
250
250
250
089036
089044
089052
250
250
250
089079
089087
089095
250
250
250
089117
089125
089133
089141
089150
089168
250
250
250
250
250
250
089192
089206
089214
089222
089230
089249
089257
250
250
250
250
250
250
250
089281
089290
089303
089311
089320
089338
089346
089362
250
250
100/250
250
250
250
250
100
skup. 00316
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/7/12-07-04/#236521[225339]
Vlastnosti
Zápustná hlava s křížem PH, ocel černě pozinkovaná
Ø mm
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
dk mm
k mm
PH
5,5
1,7
1
6,8
2,1
2
7,5
2,3
2
8,1
2,5
2
9,5
3,0
2
Délka L
mm
Ø 2,9 mm
Ø 3,5 mm
Ø 3,9 mm
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
9,5
13
16
19
22
25
Číslo
výr.
Balení
ks
091235
250
Číslo
výr.
Balení
ks
225860
225878
225886
250
250
250
Číslo
výr.
Balení
ks
091243
250
225908
225916
250
250
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
206504
206490
091251
225932
091260
250
250
250
250
250
091286
206296
206482
915543
250
250
250
250
skup. 00317
4.237
Šrouby do plechu
Vlastnosti
Zápustná hlava s křížem PH, nerez ocel A2
Ø mm
3,5
3,9
dk mm
k mm
PH
6,8
2,1
2
7,5
2,3
2
Délka L
mm
16
19
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
239674
250
Ø 3,9 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
239631
250
skup. 00317
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/7/12-07-04/#236521[225339]
4.238
Šrouby do plechu
Samořezné vruty
Oblasti použití
• Ideální k zašroubování do ocelových a hliníkových plechů,
umělohmotných materiálů a dřevěných desek bez předvrtání
Hlavní uživatelé
Kovovýroba, truhláři, dílenské provozy, konstrukce vozidel,
karosárny, sanita, vzduchotechnika, konstrukce přívěsů,
klimatizace, elektrikáři
Přednosti produktu
• Odpadá důlčíkování, vrtání, tvarování závitu a zašroubování nyní vše provedete v jednom pracovním kroku
• Úspora nákladů při montáži nejméně o 50 %
Informace k obsluze
• K zašroubování používejte ruční šroubováky, vrtačky
s hloubkovým dorazem nebo vrtačky s vypínací automatikou
a požadovanými otáčkami
• Samořezné vruty z nerezové oceli A2 jsou určeny jen k použití
do měkkých materiálů, jako je např. hliník
4
Samořezné vruty s čočkovitou hlavou PH
dle DIN 7504 M
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/8/14-05-07/#301205[259487]
Vlastnosti
Čočkovitá hlava s křížem PH, ocel pozinkovaná
Průměr v mm
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
Průměr-dk mm
k-mm
min./max. tloušťka materiálu
mm
Pracovní otáčky v ot./min
Přítlak
5,6
2,2
0,7-1,9
6,9
2,6
0,7-2,25
7,5
2,8
0,7-2,40
8,2
3,05
1,75-3,00
9,5
3,55
1,75-4,40
1800-2500
cca 150
1800-2500
cca 150
1800-2500
cca 150
1800-2500
cca 250
1800-2500
cca 250
L/b
mm
Ø 2,9 mm
Ø 3,5 mm
Ø 3,9 mm
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
9,5/3,25
9,5/2,85
13/6,6
13/6,2
13/5,8
13/4,3
13/4,7
16/9,6
16/9,2
16/8,8
16/7,3
16/5,8
19/12,5
19/12,1
19/11,7
19/10,3
19/8,7
22/15,1
22/14,7
828329
1000
828336
1000
828343
Číslo
výr.
Balení
ks
242551
1000
070018
1000
Číslo
výr.
Balení
ks
070019
500
Číslo
výr.
Balení
ks
242586
500
Balení
ks
070020
500
242594
500
242608
500
1000
242560
1000
168424
500
168467
828350
Číslo
výr.
500
1000
242578
500
168432
500
163589
828374
500
500
168440
500
4.239
Šrouby do plechu
L/b
mm
Ø 2,9 mm
Číslo
výr.
Ø 3,5 mm
Balení
ks
22/13,3
22/11,7
25/18,1
25/17,7
25/16,3
25/14,7
32/24,5
32/23
32/21,5
38/30,5
38/29
38/27,5
45/34,5
50/39,5
Číslo
výr.
510599
Ø 3,9 mm
Balení
ks
Číslo
výr.
Ø 4,2 mm
Balení
ks
Ø 4,8 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
168483
500
Číslo
výr.
Balení
ks
242616
500
828435
500
070028
250
828459
510661
828473
250
250
250
500
168459
500
168491
828404
500
330272
540994
500
250
500
070060
250
skup. 00330
4
Samořezné vruty s čočkovitou hlavou TX dle
DIN 7504 M
Vlastnosti
TX, pozinkované
ilustrační obrázek
Ø mm
3,5
3,9
4,2
4,8
dk mm
k mm
TX
6,9
2,6
15
7,5
2,8
20
8,2
3,05
20
9,5
3,55
25
Délka L
mm
skup. 00330
4.240
Balení
ks
006676
006677
006678
006679
006680
006681
500
500
500
500
500
500
Ø 3,9 mm
Ø 4,2 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
006682
006683
006684
006685
006686
006687
006689
500
500
500
500
500
500
500
006690
006691
006692
006693
006694
006695
006697
500
500
500
500
500
250
250
Ø 4,8 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
006698
006699
006701
006702
006703
006704
006705
006706
500
500
500
500
250
250
250
250
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/8/14-05-07/#301205[259487]
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
Ø 3,5 mm
Číslo
výr.
Šrouby do plechu
Samořezné vruty s čočkovitou hlavou,
vnitřní 4-hran, pozinkované, dle DIN 7504 M
Ø mm
4,2
dk mm
K mm
IVK
7,9
3,05
2
Délka L
mm
Ø 4,2 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
13
16
936811
936812
500
500
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/8/14-05-07/#301205[259487]
skup. 00330
4.241
Šrouby do plechu
Samořezné vruty se zápustnou hlavou dle
DIN 7504 O
Vlastnosti
Zápustná hlava s křížem PH, ocel pozinkovaná
4
Průměr v mm
3,5
3,9
4,2
4,8
Průměr-dk mm
k-mm
min./max. tloušťka materiálu
mm
Pracovní otáčky ot./min
Přítlak N
6,8
2,1
0,7-2,25
7,5
2,3
0,7-2,40
8,1
2,5
1,75-3,00
9,5
3,0
1,75-4,40
1800-2500
cca 150
1800-2500
cca 150
1800-2500
cca 250
1800-2500
cca 250
L/b
mm
Ø 3,5 mm
Ø 3,9 mm
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
13/6,2
13/5,8
13/4,3
16/9,2
16/8,8
16/7,3
16/5,8
19/12,1
19/11,7
19/10,3
19/8,7
22
22/14,7
22/13,3
22/11,7
25/15,1
25/17,7
25/16,3
25/14,7
32/24,5
32/23
32/21,5
38/27,5
45/34,5
50/39,5
242624
500
4.242
Balení
ks
828633
500
Balení
ks
242659
500
168548
500
242667
500
242675
500
242683
500
126900
500
126918
828688
828695
828701
250
250
250
250
500
500
168556
500
500
168521
500
168564
828626
Balení
ks
500
168513
070021
Číslo
výr.
500
166413
242640
Číslo
výr.
500
500
168530
500
168572
828640
500
500
070045
250
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/8/14-05-07/#301205[259487]
skup. 00335
242632
Číslo
výr.
Šrouby do plechu
Samořezné vruty s 6-hrannou hlavou dle
DIN 7504 K
Vlastnosti
Šestihranná hlava, ocel pozinkovaná
Průměr v mm
4,2
4,8
6,3
Průměr-dk mm
k-mm
min./max. tloušťka materiálu
mm
Pracovní otáčky ot./min
Přítlak N
8,8
4,25
0,7-3,00
10,5
4,45
1,75-4,40
13,2
6,45
2,0-6,0
1800-2500
cca 250
1800-2500
cca 250
1000-1800
cca 350
L/b
mm
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
Ø 5,5 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
13/4,3
16/7,3
16/5,8
19/10,3
19/8,7
19/8
19/7
22/10
25/16,3
25/14,7
25/14
25/13
32/21,5
32/20
38/27,5
38/26
50/39,5
50/38
60
70
80
933655
389706
500
500
389714
500
510971
Číslo
výr.
Balení
ks
389730
500
829272
500
4
Ø 6,3 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
511005
250
Číslo
výr.
Balení
ks
511048
511056
250
250
511064
250
591599
250
511072
100
540838
540846
540854
113357
100
100
100
100
500
591580
500
511013
510980
250
510998
250
540811
250
250
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/8/14-05-07/#301205[259487]
skup. 00333
4.243
Šrouby do plechu
Samořezné vruty
DIN 7982, ISO 7050 se zápustnou hlavou
Oblasti použití
• Povrchově zarovnané šroubové spojení, do plechů, kovů
a umělých hmot
Hlavní uživatelé
Karosáři, autoservisy, klempíři, vzduchotechnika, klimatizace,
kovovýroba
Vlastnosti
Zápustná hlava s křížem PH, ocel bíle pozinkovaná
4
Ø mm
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
6,3
dk mm
k mm
PH
5,5
1,7
1
6,8
2,1
2
7,5
2,3
2
8,1
2,5
2
9,5
3,0
2
10,8
3,4
3
11,3
3,8
3
Ø 5,5 mm
Ø 6,3 mm
Délka
mm
6,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
Ø 2,9 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
088315
088323
088331
088340
088358
250
250
250
250
250
Ø 3,5 mm
Ø 3,9 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
088404
088412
088420
088439
088447
088455
088463
088471
250
250
250
250
250
250
250
250
088480
088498
088501
088510
088528
088536
088544
088552
250
100/250
250
250
250
250
250
250
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
088579
088587
088595
088609
088617
088625
088633
088641
088650
250
100/250
250
250
250
250
250
100
100
088668
088676
088684
088692
088706
088714
088722
088730
088749
535753
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
088765
100
088790
088803
088811
088820
088838
100
100
100
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
088900
100
skup. 00310
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/9/11-08-18/#194451[153715]
4.244
Šrouby do plechu
Samořezné vruty PH nerez A2
Vlastnosti
Zápustná hlava s křížem PH, nerez ocel A2
Ø mm
3,5
3,9
4,2
4,8
dk mm
k mm
PH
6,8
2,1
2
7,5
2,3
2
8,1
2,5
2
9,5
3,0
2
Ø 3,5 mm
Ø 3,9 mm
Ø 4,2 mm
Ø 4,8 mm
Délka
mm
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
Číslo
výr.
Balení
ks
Číslo
výr.
Balení
ks
913338
910212
910213
250
250
250
910214
932336
250
250
913341
021478
239283
724892
724893
724894
932337
250
250
250
250
250
250
250
Číslo
výr.
Balení
ks
724895
724896
724897
724898
724899
910216
913343
913344
250
250
250
250
250
250
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
724901
724902
724903
021497
724905
913346
913347
191698
180734
538647
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/9/11-08-18/#194451[153715]
skup. 00312
4.245
Šrouby do plechu
Samořezné šrouby
s křidélky
se závitem do plechu
Oblasti použití
• Připevňování dřeva na ocel, popř. na podkladové kovové
konstrukce
Hlavní uživatelé
Konstrukce vozidel, karosárny, konstrukce přívěsů, konstrukce
kontejnerů, dílenské provozy, zámečníci, kovovýroba, truhláři
Přednosti produktu
• Vrtání, vytvoření závitu a zašroubování v jednom pracovním
kroku, díky tomu úspora nákladů při montáži až 50%
4
Informace k obsluze
• Použít stroj s hloubkovým dorazem, s automatickou spojkou
nebo jiným systémem automatického odpojení pohonu
a požadovanými otáčkami
• Pozinkované šrouby nejsou při použití ve venkovním prostředí
a ve vlhkých prostorech dlouhodobě odolné vůči korozi
• Použití samořezných šroubů s křidélky musí být předem,
zvlášť pro každý případ aplikace, vhodně otestováno
Se zápustnou hlavou a křidélky, TX bílé
pozinkování
Oblasti použití
• Upevňování tvrdého a měkkého dřeva na ocelové podkladové
konstrukce
Vlastnosti
Zápustná hlava, pohon TX (Torx), ocel bíle pozinkovaná, tvrzená
Ø mm
6,3
dk mm
TX
Tloušťka materiálu min-max. mm
Pracovní otáčky 1/min
Minimální přítlak N
12,4
30
1,75-5,2
1000-1800
350
Délka L
mm
Tloušťka spony
max. mm
70
80
43
53
Ø 6,3 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
168941
170707
100
100
skup. 00343
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/10/12-06-14/#206250[113933]
4.246
Šrouby do plechu
Se zápustnou hlavou a křidélky, TX Ruspert
Oblasti použití
• Upevňování tvrdého a měkkého dřeva na ocelové podkladové
konstrukce
Vlastnosti
Zápustná hlava, pohon TX (Torx), ocel s povrchovou úpravou
Ruspert (vysoce kvalitní lamelovitá zinko-hliníková vrstva)
Ø mm
5,5
6,3
dk mm
TX
Tloušťka materiálu
min-max. mm
Pracovní otáčky 1/min
Minimální přítlak N
10,9
30
1,75-5,2
12,4
30
1,75-6,0
1000-1800
350
1000-1800
350
Délka L
mm
Tloušťka spony
max. mm
45
50
60
30
35
45
Ø 5,5 mm
Ø 6,3 mm
Číslo
výr.
Balení
ks
052902
052903
100
100
Číslo
výr.
Balení
ks
052904
100
4
skup. 00343
Vrut s nákružkem BS
Vlastnosti
S vrtacím hrotem
Plochá hlava, Ø 10 mm
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměr
mm
Balení
ks
039898
Vrut s nákružkem BS
M 4,2 x 19
500
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/10/12-06-14/#206250[113933]
skup. 00299
4.247
Šrouby do plechu
Samořezné vruty PH2 s nákružkem
Plochá hlava Ø 10,5 mm
Samořezné vruty PH2 s nákružkem
Oblasti použití
• Samořezný vrut s nalisovanou podložkou vhodný zejména pro
upevnění měkkých materiálů
• Obzvláště vhodný pro připevnění tenkých plechů všech druhů
a plastů
Vlastnosti
Pohon PH2
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Délka
mm
Balení
ks
200920
200921
200922
200924
200926
207580
Samořezný vrut PH2 s nákružkem
Samořezný vrut PH2 s nákružkem
Samořezný vrut PH2 s nákružkem
Samořezný vrut PH2 s nákružkem
Samořezný vrut PH2 s nákružkem
Samořezný vrut PH2 s nákružkem
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
13
22
19
16
25
41
500/1000
500/1000
1000
500/1000
500
500
skup. 00299
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/11/14-03-17/#1148492[1136738]
4.248
Šrouby do plechu
Vruty na montáž oken
Vruty na montáž oken s vrtným hrotem
Oblasti použití
• Pro kovová jádra a k upevnění kování v PVC profilech
se zúženými přechodovými můstky nebo armaturou z oceli
nebo hliníku do tloušťky 2,5 mm
Hlavní uživatelé
Montáž oken
Přednosti produktu
• Dodatečné vroubkování usnadňuje zapuštění hlavičky vrutu
do umělé hmoty
• Vrtný hrot bez závitu
Technické údaje
Povrch: chromatizovaný
Informace k obsluze
• Pro upevňování kovových jader, jednostěnných profilů
Ø mm
3,9
dk mm
k mm
PH
7,5
3,05
2
Ø
mm
3,9
Délka
L mm
16
19
25
32
38
4
Ocel, Chromátováno
Číslo
výr.
Balení
ks
054034
054035
054036
054037
054038
1000
1000
1000
1000
1000
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/12/13-08-12/#525862[524483]
skup. 00362
4.249
Šrouby do plechu
Vruty na montáž oken Hilo
Oblasti použití
• Pro upevnění kování do PVC profilů bez armatury
Hlavní uživatelé
Montáž oken
Přednosti produktu
• Hilo závit pro rychlé zašroubování do PVC profilů
Technické údaje
Povrch: chromatizovaný
Informace k obsluze
• Pro jednostěnné profily
Ø mm
3,9
dk mm
k mm
PH
7,5
2,85
2
Ø
mm
Délka
L mm
4
3,9
25
30
Ocel, Chromátováno
Číslo
výr.
Balení
ks
054039
054040
1000
1000
skup. 00360
Vruty na montáž oken
Oblasti použití
• Pro upevnění kování do PVC profilů bez armatury
Hlavní uživatelé
Montáž oken
Technické údaje
Povrch: chromatizovaný
Informace k obsluze
• Pro jednostěnné profily
Ø mm
4,0
dk mm
k mm
PH
7,5
3,05
2
Ø
mm
4
Délka
L mm
35
Ocel, Chromátováno
Číslo
výr.
Balení
ks
054042
1000
skup. 00362
V1.7.6.5/CZ_H_DN200/12/13-08-12/#525862[524483]
4.250
Podložky a kroužky
Podložky a kroužky
Podložky dle DIN 125
Vlastnosti
Ocel bíle pozinkovaná, tvar A
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
007412
007420
007439
007447
007455
007463
007471
632937
632945
632953
632961
632970
632988
632996
646679
128665
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
3,2
4,3
5,3
6,4
7,4
8,4
10,5
13
15
17
19
21
23
25
28
31
7
9
10
12
14
16
20
24
28
30
34
37
39
44
50
56
0,5
0,8
1
1,6
1,6
1,6
2
2,5
2,5
3
3
3
3
4
4
4
200/500
500
500
500
200/500
500
100/200
100/200
100/200
100/200
100
100
100
50
50
50
4
skup. 01201
Podložky dle DIN 125 (ISO 7089) nerez A2
Vlastnosti
Nerez ocel A2, tvar A
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
224995
007587
007595
007609
007617
007625
913240
128677
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
3,2
4,3
5,3
6,4
8,4
10,5
13
17
7
9
10
12
16
20
24
30
0,5
0,8
1
1,6
1,6
2
2,5
3
200
200
200
200
200
100
100
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
skup. 01205
4.251
Podložky a kroužky
Podložky dle DIN 134
4
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
801100
801117
801124
801131
801148
801155
801162
801179
801186
801193
801216
801209
801223
801230
801247
890012
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
3,2
4,3
5,3
6,4
7,4
8,4
10,5
13
15
17
19
21
23
25
28
31
7,8
10
11,5
13,6
13,6
18
22
26,4
27,4
33,4
39,5
39,6
39,6
44,5
49,7
55,6
0,4
0,7
1
1,6
1,6
2
2,5
3
3
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4
1000
1000
1000
500
500
500
200
200
200
200
50
50
50
50
50
50
skup. 01207
Podložky gumové
Vlastnosti
Černá guma
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
009121
009105
M5
M8
5,3
8,4
20
25
2
4
100
100
skup. 01266
Podložky ozdobné č. 4
Oblasti použití
• Pro šrouby M 16
Vlastnosti
Vnitřní Ø 17 mm, tloušťka plechu 4 mm
159447 - pozinkované
159448 - černé
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Tloušťka (s)
mm
Balení
ks
159447
159448
16
16
17
17
4
4
50
50
skup. 01265
4.252
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
Číslo
výr.
Podložky a kroužky
Podložky 4-hranné dle DIN 436
Oblasti použití
• Dřevěné konstrukce
Vlastnosti
Ocel bíle pozinkovaná
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1 Vnější rozměr Tloušťka
mm
a mm
(s) mm
Balení
ks
856865
856872
008039
008035
M 12
M 16
M 20
M 22
13,5
17,5
22
24
100
100
50
25
40
50
60
70
4
5
5
6
skup. 01263
Přítlačné podložky dle DIN 6796
Oblasti použití
• Pro šroubová spojení
Vlastnosti
Pružinová ocel
4
Číslo
výr.
Pro
Vnitřní Ø Vnější Ø Tloušťka Nejvyšší
šrouby o Ø d1 mm
d2 mm
(s) mm bod v mm
Balení
ks
039900
039901
039902
039903
039899
M 10
M 12
M 14
M 16
M8
100
100
100
100
200
10,2
12,4
15,0
17,0
8,4
22,0
28,0
30,0
33,0
18,0
1,5
1,5
2,0
2,2
2,0
3,2
3,95
4,65
5,25
2,6
skup. 01291
Podložky dle DIN 440
Vlastnosti
Ocel bíle pozinkovaná
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
124227
124229
124232
864839
864846
506010
008038
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
6,6
9
11
13,5
17,5
22
26
22
28
34
44
56
72
85
2
3
3
4
5
6
6
100
100/500
100
100
100
50
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
skup. 01210
4.253
Podložky a kroužky
Podložky dle DIN 7349
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
913366
913367
913368
913369
913370
116288
935965
935966
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
5,3
6,4
8,4
10,5
13
15
17
21
15
17
21
25
30
36
40
44
2
3
4
4
6
6
6
8
100
100
100
100
100
100
50
50
skup. 01212
Podložka ozubená
4
Vlastnosti
Díky tvaru podobnému talířové pružině dochází k optimálnímu
přenosu síly na stykové ploše při deformaci šikmého ozubení.
Je přizpůsobena k použití v zahloubeních, pro šrouby s vnitřním
i vnějším šestihranem. Provedení je určeno především
pro šrouby pevnostní třídy 8.8
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
001328
001327
001324
001323
001322
M5
M6
M8
M 10
M 12
5,3
6,4
8,4
10,5
13
9
10
13
16
18
0,6
0,7
0,8
1
1,1
250
250
250
100
100
skup. 01291
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
4.254
Podložky a kroužky
Podložky karosářské
Oblasti použití
• K vyrovnání tolerancí u připevnění hřídelí, čepů nebo os
• Vyznačuje se obzvlášť velkou styčnou plochou
Vlastnosti
Ocel bíle pozinkovaná
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
008591
008907
008915
008923
008818
008931
008940
008826
896342
008958
008842
009032
008974
008834
896359
008966
008850
933916
008982
009059
009083
009040
008869
896366
008877
008800
167961
009024
539589
539597
539600
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M7
M7
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
4,3
4,3
4,3
5,3
5,3
5,3
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
7,4
7,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
12
13
13
12
15
20
15
20
25
15
20
20
25
30
20
30
20
20
25
30
30
35
40
20
25
30
30
35
40
40
50
30
35
50
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
1,5
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
1,5
2
3
2
1,5
1,5
2,5
100
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100
100
100/200
100
100/200
100/200
100
100/200
100
100
100/200
100/200
100
100/200
100/200
100
100
100
100
100
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
skup. 01231
4.255
Podložky a kroužky
Podložky dle DIN 9021 (ISO 7093)
Vlastnosti
Nerez ocel A2
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
003333
003334
003335
284467
003337
101967
101969
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
4,3
5,3
6,4
8,4
10,5
13
17
12
15
18
24
30
37
50
1
1,2
1,6
2
2,5
3
3
200
200
200
200
100
100
50
skup. 01213
4
Podložky dle DIN 9021 (ISO 7093)
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
273392
273406
273414
273422
133004
130193
133005
133006
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
6,4
8,4
10,5
13
15
17
20
22
18
24
30
37
44
50
56
60
1,6
2
2,5
3
3
3
4
4
500
500
250
250
100
100
50
50
skup. 01213
Podložky vyrovnávací
Vlastnosti
Lesklá ocel, vyrovnání tolerancí u připevnění hřídelí, čepů, os
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
007811
008087
008397
007722
008010
008303
007862
008141
008451
007765
008052
008338
007820
008095
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 14
M 14
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
12
14
14
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
20
20
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
4.256
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
Číslo
výr.
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
Podložky a kroužky
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
008400
007773
008060
008346
007781
008168
008354
007749
008036
008320
007927
008214
008508
007935
008222
008516
007897
008184
008478
007943
008230
008524
007951
008249
008532
007960
008257
008540
007978
008265
008559
007986
008273
008567
008001
008290
008583
007846
008117
008427
007870
008150
008443
007803
008125
008389
M 14
M 16
M 16
M 16
M 18
M 18
M 18
M 20
M 20
M 20
M 22
M 22
M 22
M 25
M 25
M 25
M 26
M 26
M 26
M 28
M 28
M 28
M 30
M 30
M 30
M 32
M 32
M 32
M 35
M 35
M 35
M 36
M 36
M 36
M 40
M 40
M 40
M 42
M 42
M 42
M 45
M 45
M 45
M 52
M 52
M 52
14
16
16
16
18
18
18
20
20
20
22
22
22
25
25
25
26
26
26
28
28
28
30
30
30
32
32
32
35
35
35
36
36
36
40
40
40
42
42
42
45
45
45
52
52
52
20
22
22
22
25
25
25
28
28
28
32
32
32
36
36
36
37
37
37
40
40
40
42
42
42
45
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
52
52
52
56
56
56
65
65
65
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
0,3
0,5
1
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4
skup. 01220
4.257
Podložky a kroužky
Podložky DIN 433-1, ocel 140 HV
pozinkované
Oblasti použití
• Určeno pro šrouby s válcovou hlavou
Číslo
výr.
Ø šroubu
Vnitřní Ø d1 Vnější Ø d2
mm
mm
Tloušťka s
mm
Balení
ks
128447
128449
128450
M4
M6
M8
4,3
6,4
8,4
0,5
1,6
1,6
500
250
250
8
11
15
skup. 01219
Podložky pérové dle DIN 127, typ B
Vlastnosti
Ocel bíle pozinkovaná
4
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
003611
003620
003638
003646
003654
003662
003670
003689
003697
003700
003727
003719
003735
003743
003751
003760
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
3,1
4,1
5,1
6,1
7,1
8,1
10,2
12,2
14,2
16,2
18,2
20,2
22,5
24,5
27,5
30,5
6,2
7,6
9,2
11,8
12,8
14,8
18,1
21,1
24,1
27,4
29,4
33,6
35,9
40
43
48,2
0,8
0,9
1,2
1,6
1,6
2
2,2
2,5
3
3,5
3,5
4
4
5
5
6
200/500
200/500
200/500
500
200/500
500
100/200
100/200
100
100
50
50
50
50
50
50
skup. 01272, 01273
Podložky pérové dle DIN 127, typ B
Vlastnosti
Nerez ocel A2
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
003824
003832
003840
003859
003867
003875
355232
003891
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
3,1
4,1
5,1
6,1
8,1
10,2
12,2
16,2
6,2
7,6
9,2
11,8
14,8
18,1
21,1
27,4
0,8
0,9
1,2
1,6
2
2,2
2,5
3
skup. 01272, 01273
4.258
100
200
200
200
200
100
100
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
Číslo
výr.
Podložky a kroužky
Podložky pérové dle DIN 7980
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
039531
039532
039527
039528
039529
039530
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
6,1
8,1
10,2
12,2
14,2
16,2
9,9
12,7
16
18
21,1
24,4
1,6
2
2,5
2,5
3
3,5
500
500
200
200
100
100
skup. 01272
Podložky pérové DIN 128, tvar A, pružné,
pozinkované
Vlastnosti
Tvar A = prohnuté
4
Číslo
výr.
Ø šroubu
Vnitřní Ø d1 Vnější Ø d2
mm
mm
Tloušťka s
mm
Balení
ks
128332
027492
M5
M 12
5,1
12,2
1
2,1
100
100
9,2
21,1
skup. 01279
Podložky vějířové dle DIN 6798, s vnitřním
a s vnějším ozubením
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
002941
002950
002968
002984
002992
M4
M5
M6
M8
M 10
15,5
5,1
6,1
8,2
10,2
8
17,9
18,2
22,3
26,1
0,5
0,8
0,9
1
1,1
100
100
100
100
100
skup. 01246
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
Podložky vějířové dle DIN 6798, s vnitřním
ozubením
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
002810
002828
002836
002852
002860
002879
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
4,3
5,3
6,4
8,4
10,5
13
8
10
11
15
18
20,5
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
100
100
100
100
100
100
skup. 01244
4.259
Podložky a kroužky
Podložky vějířové dle DIN 6798, s vnějším
ozubením
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
002704
002712
002720
002739
002755
002763
002771
002780
002798
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
3,2
4,3
5,3
6,4
8,4
10,5
13
15
17
6
8
10
11
15
18
20,5
24
26
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1
1,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
skup. 01241
Kroužky svěrací
4
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Balení
ks
817583
817354
817392
506583
817439
10
4
5
6
8
100
100
100
100
100
skup. 01264
Podložky vně ozubené DIN 6797, tvar A,
pružné, pozinkované
Vlastnosti
Tvar A = vnější ozubení
Číslo
výr.
Ø šroubu
Vnitřní Ø d1 Vnější Ø d2
mm
mm
Tloušťka s
mm
Balení
ks
117892
117894
117895
M4
M6
M8
4,3
6,4
8,4
0,5
0,7
0,8
500
500
250
8
11
15
skup. 01269
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
4.260
Podložky a kroužky
Podložky pružné dle DIN 137, typ B,
prohnuté
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
003247
003255
003263
003280
003298
003301
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
4,3
5,3
6,4
8,4
10,5
13
9
11
12
15
21
24
0,5
0,5
0,5
0,8
1
1,2
100
100
100
100
100
100
skup. 01261
DIN 137, tvar A, pružné, pozinkované
Vlastnosti
Díky osovému pružení udržuje spoj bezpečně pevný
4
tvar A = prohnuté
Číslo
výr.
Ø šroubu
Vnitřní Ø d1 Vnější Ø d2
mm
mm
Tloušťka s
mm
Balení
ks
128354
128356
128358
M4
M6
M8
4,3
6,4
8,4
0,5
0,5
0,5
100
100
100
8
11
15
skup. 01261
Rozety
Oblasti použití
• Používají se jako podložky při upevňování především
v interiérech automobilů (např. palubní desky, čalounění atd.)
Vlastnosti
Poniklovaná mosaz
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
850917
020168
020176
020192
020206
4
4
5
5,5
6,3
4
4
5
6
7
8
9
11
13
15
2
2,5
2,5
2,9
3,1
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
skup. 01283
4.261
Podložky a kroužky
Rozety
Oblasti použití
• Používají se jako podložky při upevňování především
v interiérech automobilů (např. palubní desky, čalounění atd.)
Vlastnosti
Tmavě kalená mosaz
Číslo
výr.
Pro
šrouby o Ø
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka Balení
(s) mm
ks
020249
020214
020230
020222
807287
506060
3
4
4,8
5
5
6
3,2
4
4,8
5
5
6
8
9
12,7
11
12
13
2,3
2,5
2,7
2,5
3
3
100
100
100
100
100
100
skup. 01282
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN150/1/13-03-22/#199355[154664]
4.262
Těsnící kroužky
Těsnící kroužky
Kroužky těsnící dle DIN 7603, masivní měď
V1.7.6.5/CZ_H_DN140/1/13-01-17/#200612[159496]
Vlastnosti
Ploché těsnění, typ A, teplotně stálé do cca. +300ºC
Číslo
výr.
Rozměr
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka
(s) mm
Balení
ks
000558
000566
800172
000574
000582
000590
000809
000817
876436
800219
000604
000833
506826
800233
506850
000612
000620
000639
800264
000647
000825
000655
800288
800295
000663
000671
800301
000680
000698
800318
000701
000710
000728
000736
000744
000760
000787
000795
800332
6 x 10
6 x 12
7 x 10
8 x 12
8 x 14
8 x 16
10 x 14
10 x 16
10 x 16
11 x 16
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 22
13 x 20
14 x 18
14 x 20
14 x 22
15 x 20
16 x 20
16 x 22
16 x 24
17 x 23
17 x 24
18 x 22
18 x 24
19 x 26
20 x 24
20 x 26
21 x 27
22 x 27
22 x 29
24 x 29
24 x 32
26 x 32
28 x 34
30 x 36
32 x 38
38 x 44
6,2
6,2
7,2
8,2
8,2
8,2
10,2
10,2
10,2
11,2
12,2
12,2
12,2
12,2
13,2
14,2
14,2
14,2
15,2
16,2
16,2
16,2
17,2
17,2
18,2
18,2
19,2
20,2
20,2
21,2
22,2
22,2
24,2
24,2
26,2
28,2
30,2
32,2
38,2
9,9
11,9
9,9
11,9
13,9
15,9
13,9
15,9
15,9
15,9
15,9
17,9
19,9
21,9
19,9
17,9
19,9
21,9
19,9
19,9
21,9
23,9
22,9
23,9
21,9
23,9
25,9
23,9
25,9
26,9
26,9
28,9
28,9
31,9
31,9
33,9
35,9
37,9
43,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
skup. 01601
4.263
Těsnící kroužky
Kroužky těsnící dle DIN 7603, měděné
vyplňovací
Vlastnosti
Vyplňovací kroužky, typ C, teplotně stálé do cca. +300ºC,
neobsahují azbest
Upozornění
• Výplň tvoří vláknité plnivo odolné proti vysokým teplotám
4
Číslo
výr.
Rozměr
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka
(s) mm
Balení
ks
413879
413887
413895
413909
413917
413925
413933
413941
413950
413968
413976
414000
6 x 10
8 x 12
8 x 14
10 x 14
10 x 16
12 x 16
12 x 18
14 x 18
14 x 20
16 x 20
16 x 22
18 x 24
6,2
8,2
8,2
10,2
10,2
12,2
12,2
14,2
14,2
16,2
16,2
18,2
9,9
11,9
13,9
13,9
15,9
15,9
17,9
17,9
19,9
19,9
21,9
23,9
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
skup. 01602
Kroužky těsnící dle DIN 7603, hliníkové
Vlastnosti
Ploché těsnění, typ A, teplotně stálé do cca. +200ºC
Rozměr
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka
(s) mm
Balení
ks
001171
001180
001198
001201
001210
001228
001236
800394
001244
001252
108407
001260
001279
001287
001295
001309
001317
001325
001341
001350
001376
4x8
5x9
6 x 10
6 x 12
8 x 12
8 x 14
10 x 14
10 x 16
12 x 16
12 x 18
13 x 18
14 x 18
14 x 20
16 x 22
18 x 22
18 x 24
20 x 24
20 x 26
22 x 29
24 x 30
26 x 32
4,2
5,2
6,2
6,2
8,2
8,2
10,2
10,2
12,2
12,2
13,2
14,2
14,2
16,2
18,2
18,2
20,2
20,2
22,2
24,2
26,2
7,9
8,9
9,9
11,9
11,9
13,9
13,9
15,9
15,9
17,9
17,9
17,9
19,9
21,9
21,9
23,9
23,9
25,9
28,9
29,9
31,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
skup. 01600
4.264
V1.7.6.5/CZ_H_DN140/1/13-01-17/#200612[159496]
Číslo
výr.
Těsnící kroužky
Ocelo-gumové těsnící kroužky (Bonded
Seal)
Oblasti použití
• Univerzální utěsnění šroubových spojení
Přednosti produktu
• Rychlá a snadná montáž
• Opětovně použitelné
• Nahrazuje různé jiné těsnící kroužky
• Přesně určené stlačení jazýčku
Vlastnosti
Odolné proti minerálním olejům, benzínu, plynu a vodě, odolné
vůči tlaku do max. 300 barů, teplotní odolnost od -30ºC
do +120ºC, materiál gumy: Elastomer NBR, nosná část: žlutě
pozinkovaná ocel
Informace k obsluze
• Pro přesnou montáž je doporučeno vytvořit středící
zahloubení pro zabránění excentrické polohy těsnění
Číslo
výr.
Rozměr
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka
(s) mm
Balení
ks
765147
778150
778168
106400
106401
936773
106404
106405
778141
778176
6 x 11
8 x 13
10 x 16
12 x 18
14 x 21
16 x 24
18 x 26
20 x 28
22 x 30
24 x 32
6,7
8,7
10,7
12,7
14,7
16,7
18,7
20,7
22,7
24,7
11
13
16
18
21
24
26
28
30
32
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
4
skup. 01630
Ocelo-gumové těsnící kroužky s jazýčkem
Oblasti použití
• Těsnící kroužek je určen speciálně pro modely značek Ford
a Peugeot
Vlastnosti
Odolné proti minerálním olejům, benzínu, plynu a vodě, odolné
vůči tlaku do max. 300 barů, teplotní odolnost od -30ºC
do +120ºC, materiál gumy: Elastomer NBR, nosná část: žlutě
pozinkovaná ocel
V1.7.6.5/CZ_H_DN140/1/13-01-17/#200612[159496]
Informace k obsluze
• Originální číslo Ford: 6 835 866
• Originální číslo Peugeot: 0164.54
Číslo
výr.
Rozměr
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka
(s) mm
Balení
ks
141696
13 x 24
13
24
1,5
50
skup. 01630
4.265
Těsnící kroužky
BS 3027 ocelo-gumové těsnící kroužky
Obsah dodávky
• Po 10 ks:
6,7x11x1; 8,7x13x1; 10,7x16x1,5; 22,7x30x2; 24,7x32x2
• Po 25 ks:
12,7x18x1,5; 14,7x21x1,5; 16,7x24x1,5; 18,7x26x1,5;
20,7x28x1,5
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
134797
BS 3027 Ocel/gumové těsnící kroužky
1
skup. 07902
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN140/1/13-01-17/#200612[159496]
4.266
Těsnící kroužky
O-kroužky
O-kroužky palcové
Oblasti použití
• K utěsnění pohyblivých nebo pevných strojních součástí
Vlastnosti
Perbunan (NBR 70), teplotní odolnost od -30ºC do +130ºC,
odolné vůči benzínu olejům, mazacím tukům, horké vodě, páře,
stlačenému vzduchu a slabším kyselinám
Číslo
výr.
Vnitřní Ø d1
v palcích
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka
(s) mm
Balení
ks
001767
001775
001783
001791
001805
001813
001821
001830
001848
001856
001864
001872
001880
001899
001902
001910
001929
001937
001945
001953
001961
001970
001988
001996
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
3/4"
13/16"
15/16"
1"
1 1/6"
1 1/8"
1 1/4"
1 3/8"
1 7/16"
1 1/2"
1 5/8"
3,69
4,47
5,28
6,07
7,66
9,25
9,19
10,78
12,37
13,95
15,54
17,13
18,72
18,64
20,22
23,40
25,00
26,57
28,17
31,34
34,52
36,10
37,47
40,65
7,25
8,03
8,84
9,63
11,22
12,81
14,43
16,02
17,61
19,19
20,78
22,37
23,96
25,70
27,28
30,46
32,06
33,63
35,23
38,40
41,58
43,16
48,15
51,33
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
5,34
5,34
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN140/2/12-02-20/#200840[159481]
skup. 01622
4.267
Těsnící kroužky
O-kroužky metrické
Oblasti použití
• K utěsnění pohyblivých nebo pevných strojních součástí
Vlastnosti
Perbunan (NBR 70), teplotní odolnost od -30ºC do +130ºC,
odolné vůči benzínu, olejům, mazacím tukům, horké vodě,
páře, stlačenému vzduchu a slabším kyselinám
4
Číslo
výr.
Vnitřní Ø d1
mm
Vnější Ø d2
mm
Tloušťka s
mm
Balení
ks
122051
122052
122053
122054
122055
122056
122057
122058
122059
122060
122061
122062
122063
122064
122065
122066
122067
122069
122070
122071
122072
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
17
19
18
20
22
24
25
28
30
34
36
7
8
9
10
11
12
15
17
19
20
22
24
24
26
28
30
31
34
36
40
42
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
skup. 01620
V1.7.6.5/CZ_H_DN140/2/12-02-20/#200840[159481]
4.268
Nýty
Slepé nýty
Slepé nýty dle normy DIN 7337
Oblasti použití
• Přímé spojení různých materiálů s rozdílnou tloušťkou jako
např. kov, plast, dřevo
Hlavní uživatelé
Konstrukce přívěsů, konstrukce vozidel, karosárny, kovovýroba,
zámečníci, sanita
Přednosti produktu
• Optimální deformační schopnosti
• Dobrá odolnost vůči korozi
• Konstantně vysoká pevnost
Materiál ke
spojení
hliník
Materiál těla nýtu
měď
ocel
nerez A2
Hliník
++
-+
++
Měď
-++
-+
Ocel
+
-++
++
Nerez ocel
++
+
++
++
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Legenda
++
+
-velmi dobré dobré
špatné
velmi špatné
4
Slepé nýty hliníkové s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 2,5 pro nýty s Ø 2,4 mm –
Ø 3,2 mm, všechny další průměry z AlMg 3
Trn z pozinkované oceli
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
Legovaný
hliník
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
2,4
3,0
3,2
4,0
4,8
5,0
6,0
Vrtací Ø
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při
střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
2,5
5,0
0,7
min. 27
1,45
314
3,1
6,5
0,8
min. 27
1,75
620
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,75
760
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,1
1200
4,9
9,5
1,1
min. 27
2,7
1690
5,14
9,5
1,1
min. 27
2,7
2000
6,1
12,0
1,5
min. 31
3,6
3000
353
810
980
1600
2230
2500
3900
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
009903
009911
009997
009954
009962
009970
009989
339520
800639
800646
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel 3,2 x 4 mm
Slepý nýt hliník/ocel 3,2 x 6 mm
2,4
2,4
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,2
6,0
8,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
4,0
6,0
2,0 - 4,0
4,0 - 6,0
1,5 - 3,5
3,5 - 5,5
5,5 - 7,0
7,0 - 9,0
9,0 - 11,0
11,0 - 13,0
0,5 - 2,0
2,0 - 3,5
100
500
100/500
100/500
500
500
100
100/500
500
500
4.269
Nýty
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
800622
131380
800509
800516
802053
010057
010073
010081
010090
010103
339504
010022
026980
010650
800585
010669
802107
581291
800592
804361
804378
008144
802114
581313
131108
010120
010138
010146
127485
010162
010170
010189
009865
010197
009873
010715
010723
010731
010740
131400
911419
Slepý nýt hliník/ocel 3,2 x 8 mm
Slepý nýt hliník/ocel 3,2 x 10 mm
Slepý nýt hliník/ocel 3,2 x 12 mm
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel 4 x 6 mm
Slepý nýt hliník/ocel 4 x 8 mm
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel 4 x 12 mm
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
Slepý nýt hliník/ocel trn
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
18,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
25,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
30,0
40,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
21,0
25,0
30,0
10,0
12,0
16,0
18,0
22,0
26,0
3,5 - 5,0
5,0 - 7,0
7,0 - 8,5
8,5 - 10,5
10,5 - 14,0
1,5 - 3,0
3,0 - 5,0
5,0 - 6,5
6,5 - 8,5
8,5 - 10,5
10,5 - 12,5
12,5 - 14,5
14,5 - 16,5
19,0 - 21,5
3,5 - 5,0
5,0 - 7,0
7,0 - 8,5
8,0 - 10,0
8,5 - 11,5
10,5 - 12,5
12,5 - 16,0
16,0 - 18,0
18,5 - 21,0
23,0 - 25,0
30,0 - 35,0
0,5 - 2,5
2,5 - 4,5
4,5 - 6,0
6,0 - 8,0
8,0 - 10,0
10,0 - 12,0
12,0 - 14,0
14,0 - 17,0
17,0 - 20,0
23,0 - 25,0
4,0 - 6,0
6,0 - 8,0
9,0 - 11,0
11,0 - 13,0
13,0 - 17,0
17,0 - 20,0
500
100/500
500
500
500
500
100/500
100/500
100/500
500
100/500
500
100
500
500
100/500
100/500
500
100/500
500
250
250
250
250
100
100
100
100/500
100/500
100
100/500
500
100/500
100
100
100
100/250
100/250
100
100
100
skup. 01400
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
4.270
Nýty
Slepé nýty hliníkové s ocelovým trnem
Ø 14 mm
Vlastnosti
Pouzdro z legované oceli AlMg 3
Trn s pozinkované oceli
Legovaný
hliník
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
4,8
5,0
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
5,1
14,0
2,5
min. 27
2,7
1600
2400
5,1
14
2,5
min. 27
2,7
1600
2400
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
581755
131228
012051
581780
131231
911430
013365
911431
010537
010545
010553
010561
010570
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
Slepý nýt hliník/ocel trn velká hlava
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
4,5 - 6,0
6,0 - 8,0
8,0 - 10,0
10,0 - 12,0
12,0 - 14,0
14,0 - 16,0
16,0 - 18,0
18,0 - 21,0
4,5 - 6,0
6,0 - 8,0
8,0 - 10,0
10,0 - 12,0
12,0 - 14,0
100/250
100
100/250
100/250
100/250
250
100
250
100/250
100/250
100/250
100/250
100/200/250
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
skup. 01402
4.271
Nýty
Slepé nýty ocelové s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro a trn z pozinkované oceli
Pozinkovaná
ocel
4
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,0
3,2
4,0
4,8
6,4
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,1
6,5
0,8
min. 27
1,9
915
1125
3,3
6,5
0,8
min. 27
2,0
1060
1285
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,5
1550
1990
4,9
9,5
1,1
min. 27
2,7
2305
2920
6,5
9,5
1,8
min. 31
3,85
4355
5415
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
009709
009717
131416
131417
131418
009768
009792
009776
009784
010847
131100
131104
802442
582875
509558
582891
802480
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
Slepý nýt ocel/ocelový trn
3,0
3,0
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
6,0
8,0
6,0
8,0
10,0
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
20,0
12,0
1,5 - 3,0
3,0 - 5,0
1,5 - 3,0
3,0 - 5,0
5,0 - 7,0
0,5 - 2,5
2,5 - 4,5
4,5 - 6,5
6,5 - 8,5
10,5 - 12,5
2,5 - 4,5
4,5 - 6,0
6,0 - 8,0
8,0 - 10,0
10,0 - 11,5
13,5 - 15,0
3,6 - 6,0
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
100/500
500
500
100
250
skup. 01432
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
4.272
Nýty
Slepé nýty klempířské ocelové s ocelovým
trnem
Vlastnosti
Plochá kulatá hlava
Pouzdro nýtu: pocínovaná ocel (schopná pájení)
Trn nýtu: pozinkovaná ocel
Pocínovaná
ocel
(schopná
pájení)
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
2,0
1060
1285
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
802633
802640
802626
Nýt klempířský
Nýt klempířský
Nýt klempířský
3,2
3,2
3,2
6,3
8,0
9,3
1,5 - 3,5
3,5 - 5,5
5,5 - 7,0
1000
1000
1000
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
skup. 01432
4.273
Nýty
Slepé nýty nerezové s nerezovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro a trn z nerez oceli A2 (1.4301)
Nerez
ocel
4
Nerez
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
4,8
5,0
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
2,0
3100
2500
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,5
3100
3800
4,9
9,5
1,7
min. 27
2,9
4500
6000
5,1
9,5
1,1
min. 27
2,9
5000
6500
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
803661
803685
582921
010340
010359
339512
911516
582930
582956
582964
582972
582980
911523
010391
010413
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
Slepý nýt nerez/nerez trn
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,0
5,0
6,0
8,0
10,0
6,0
8,0
10,0
13,0
16,0
10,0
12,0
14,0
16,0
20,0
12,0
16,0
1,0 - 3,0
3,0 - 5,0
5,0 - 7,0
1,0 - 2,5
2,5 - 4,5
4,5 - 6,5
6,5 - 9,5
9,5 - 12,0
4,0 - 6,0
6,0 - 8,0
8,0 - 9,5
9,5 - 11,0
11,0 - 15,0
6,0 - 8,0
8,0 - 11,0
500
500
500
100
100/500
100/500
500
100
100
100
500
500
100
500
500
skup. 01434
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
4.274
Nýty
Slepé nýty hliníkové s hliníkovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro a trn z legovaného hliníku
Legovaný
hliník
Legovaný
hliník
Ø-d1 mm
3,2
4,0
Vrtání Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,95
534
667
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,45
845
1022
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
911533
024227
024228
911542
911543
911544
027453
Slepý nýt hliník/hliníkový trn
Slepý nýt hliník/hliníkový trn
Slepý nýt hliník/hliníkový trn
Slepý nýt hliník/hliníkový trn
Slepý nýt hliník/hliníkový trn
Slepý nýt hliník/hliníkový trn
Slepý nýt hliník/hliníkový trn
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
10,0
12,0
8,0
10,0
12,0
16,0
3,5 - 5,0
5,0 - 7,0
7,0 - 8,5
3,5 - 5,0
5,0 - 6,5
6,5 - 8,5
10,5 - 12,5
100/500
500
500
100
500
100
100
4
skup. 01404
Slepé nýty měděné s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro legované mědi
Trn z pozinkované oceli
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
Legovaná měď
Pozinkovaná ocel
Ø-d1 mm
3,0
3,2
4,0
Vrtací Ø
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,1
6,5
0,8
min. 27
1,75
600
700
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,95
700
800
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,1
1000
1500
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
010251
804941
804958
010260
010278
010286
Slepý nýt měď/ocelový trn
Slepý nýt měď/ocelový trn
Slepý nýt měď/ocelový trn
Slepý nýt měď/ocelový trn
Slepý nýt měď/ocelový trn
Slepý nýt měď/ocelový trn
3,0
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
6,0
6,0
8,0
6,0
8,0
10,0
1,0 - 3,0
2,0 - 3,5
3,5 - 5,5
1,0 - 2,0
2,0 - 4,0
4,0 - 6,0
250
250
250
250
250
250
skup. 01430
4.275
Nýty
Slepé nýty měděné s bronzovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legované mědi
Trn z bronzu
Legovaná měď
4
Bronz
Ø-d1 mm
3,2
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,2
0,8
min. 27
2,0
800
1000
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
172162
172170
172197
Slepý nýt měď/bronz trn
Slepý nýt měď/bronz trn
Slepý nýt měď/bronz trn
3,2
3,2
3,2
6,0
7,0
10,0
1,5 - 2,5
2,5 - 3,5
5,5 - 7,5
250
250
500
skup. 01430
Slepé nýty hliníkové bílé (barva dle RAL
9003) s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
trn z pozinkované oceli
Legovaný
hliník,
lakovaný
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
4,8
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,8
760
980
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,1
1200
1600
4,9
9,5
1,1
min. 27
2,7
2230
1690
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
805382
915072
915076
Slepý nýt hliník/ocel trn bílý
Slepý nýt hliník/ocel trn bílý
Slepý nýt hliník/ocel trn bílý
3,2
3,2
4,0
6,0
8,0
10,0
1,5 - 3,5
3,5 - 5,0
5,0 - 6,5
500
500
500
4.276
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
skup. 01410
Nýty
Slepé nýty hliníkové černé (barva dle RAL
9005) s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
trn z pozinkované oceli
Legovaný
hliník,
lakovaný
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
4,8
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,8
760
980
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,1
1200
1600
4,9
9,5
1,1
min. 27
2,7
2230
1690
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
928976
595225
582530
Slepý nýt hliník/ocel trn černý
Slepý nýt hliník/ocel trn černý
Slepý nýt hliník/ocel trn černý
3,2
3,2
4,0
6,0
8,0
10,0
1,5 - 3,5
3,5 - 5,0
5,0 - 6,5
500
500
500
4
skup. 01410
Slepé nýty hliníkové černé (barva dle RAL
9005) s ocelovým trnem Ø 14 mm
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
trn z pozinkované oceli
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
Legovaný
hliník, lakovaný
Pozinkovaná ocel
Ø-d1 mm
4,0
4,8
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
4,1
14
1,5
min. 27
2,1
1200
1600
4,9
14
1,5
min. 27
2,7
1540
2230
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
026053
026054
022925
026055
Slepý nýt hliník/ocel trn s velkou opěrnou hlavou černý
Slepý nýt hliník/ocel trn s velkou opěrnou hlavou černý
Slepý nýt hliník/ocel trn s velkou opěrnou hlavou černý
Slepý nýt hliník/ocel trn s velkou opěrnou hlavou černý
4,8
4,8
4,8
4,8
12,0
14,0
16,0
18,0
6,0 - 8,0
8,0 - 10,0
10,0 - 12,0
12,0 - 14,0
100/250
100/250
100/250
100/250
skup. 01412
4.277
Nýty
Slepé nýty hliníkové hnědé (barva dle RAL
8014) s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
Trn z pozinkované oceli
Legovaný
hliník, lakovaný
4
Pozinkovaná ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,8
760
980
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,1
1200
1600
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdro
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
806303
915063
915067
Slepý nýt hliník/ocel trn hnědý
Slepý nýt hliník/ocel trn hnědý
Slepý nýt hliník/ocel trn hnědý
3,2
3,2
4,0
6,0
8,0
10,0
1,5 - 3,5
3,5 - 5,0
5,0 - 6,5
500
500
500
skup. 01410
Slepé nýty hliníkové cihlově červené (barva
dle RAL 8004) s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
trn z pozinkované oceli
Legovaný
hliník,
lakovaný
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
Vrtací Ø mm
Ø-d1 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,8
760
980
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,1
1200
1600
Označení
výrobku
Ø pouzdra
mm
Délka
mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
860923
007136
Slepý nýt hliník/ocel trn cihlově červený
Slepý nýt hliník/ocel trn cihlově červený
3,2
3,2
6,0
8,0
2,0 - 3,5
3,5 - 5,0
500
500
skup. 01410
4.278
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
Číslo
výr.
Nýty
Slepé nýty hliníkové šedé (barva dle RAL
7035) s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
trn z pozinkované oceli
Legovaný
hliník,
lakovaný
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,75
760
980
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdro
mm
Délka
mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
027772
595144
Slepý nýt hliník/ocel trn šedý
Slepý nýt hliník/ocel trn šedý
3,2
3,2
6,0
8,0
2,0 - 3,5
3,5 - 5,0
500
500
4
skup. 01410
Slepé nýty hliníkové šedé, RAL 7013,
vhodné k PREFA anodická hnědá
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
trn z pozinkované oceli
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
Legovaný
lakovaný
hliník
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu
N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,8
760
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,1
1200
980
1600
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
094173
094172
Slepý nýt hliníkový hnědošedý
Slepý nýt hliníkový hnědošedý
3,2
4,0
8,0
10,0
3,5 - 5,0
5,0 - 6,5
500
500
skup. 01410
4.279
Nýty
Slepé nýty hliníkové antracitové (barva
dle RAL 7016) s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
trn z pozinkované oceli
Legovaný
hliník,
lakovaný
4
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
Vrtací Ø
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,75
760
980
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
mm
Délka
mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
027773
150318
Slepý nýt hliník/ocel trn antracitový
Slepý nýt hliník/ocel trn antracitový
3,2
3,2
6,0
8,0
2,0 - 3,5
3,5 - 5,0
500
500
skup. 01410
Slepé nýty hliníkové mechově zelené (barva
dle RAL 6005) s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 3, lakované,
trn z pozinkované oceli
Legovaný
hliník, lakovaný
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
Vrtací Ø
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
1,75
760
980
4,1
8,0
1,0
min. 27
2,1
1200
1600
Označení
výrobku
Ø pouzdra
mm
Délka
mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
102454
102455
102456
Slepý nýt hliník/ocel trn mechově zelený
Slepý nýt hliník/ocel trn mechově zelený
Slepý nýt hliník/ocel trn mechově zelený
3,2
3,2
4,0
6,0
8,0
10,0
1,5 - 3,5
3,5 - 5,0
6,0 - 7,5
500
500
500
skup. 01410
4.280
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
Číslo
výr.
Nýty
Slepé nýty INOX pocínované (pro nerez oceli UGINOX)
Informace k obsluze
• UGINOX nerez ocel je lehce pájitelná díky cínovému povlaku.
Jako pájku lze použít slitiny s minimálním obsahem cínu 30%
(např. S-Pb 70 Sn 30).
• Lze použít tavidla založená na bázi fosforu bez obsahu
chloridů nebo speciální tavidla určená pro UGINOX oceli.
Pájecí vody, které jsou založeny na bázi chloridů, nejsou
určeny pro pocínované nerez oceli.
• Po dokončení musí být svar očištěn pomocí čistého hadříku
a vody. Ulpělé zbytky tavidla mohou způsobit vzhledové
poškození materiálu. K dočištění použijte vhodné čistidlo.
Pocínovaná
nerez ocel A2
Nerez
ocel A2
Ø-d1 mm
3,2
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,5
0,8
min. 27
2,0
3100
2500
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
mm
Délka
mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
156312
156313
Slepý nýt INOX pocínovaný
Slepý nýt INOX pocínovaný
3,2
3,2
6,0
8,0
1,0 - 3,2
3,2 - 4,8
1000
1000
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
skup. 01433
4.281
Nýty
Slepé nýty se zápustnou hlavou 120° hliník/
ocel
Vlastnosti
Hliníkové pouzdro AIMg 3,5 a ocelový pozinkovaný trn
Hliník
Ocel
Ø-d1 mm
4,0
5,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Pevnost ve střihu N
Pevnost v tahu N
4,1
8,0
min. 27
1,9
1400
2000
5,1
9,0
min. 27
2,7
2000
2500
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
151725
151724
Slepé nýty se zápustnou hlavou 120° hliník/ocel
Slepé nýty se zápustnou hlavou 120° hliník/ocel
4,0
5,0
8,0
10,0
3,0 - 5,0
4,5 - 6,0
500
500
4
skup. 01433
Slepé nýty hliníkové s nerezovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AIMg 3, trn z nerez oceli 1.4301 /
AISI 304
Legovaný
hliník
Nerez
ocel
Ø-d1 mm
4,0
5,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Pevnost ve sřihu N
Pevnost v tahu N
4,1
8,0
2,5
min. 27
2,7
1400
2000
5,1
9,5
2,5
min. 27
2,7
2040
2550
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
151728
151727
Slepé nýty hliníkové s nerezovým trnem
Slepé nýty hliníkové s nerezovým trnem
4,0
5,0
8,0
10,0
3,0 - 5,0
4,5 - 6,5
500
500
skup. 01402
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
4.282
Nýty
Slepé nýty hliníkové s ocelovým trnem s
velkou hlavou Ø12
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AIMg 3 a ocelový pozinkovaný trn
Legovaný
hliník
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
4,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Pevnost ve střihu N
Pevnost v tahu N
4,1
12,0
2,5
min. 27
2,7
1400
2000
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
151734
Slepé nýty hliníkové s ocelovým trnem s
velkou hlavou Ø12
4,0
8,0
3,0 - 4,5
500
4
skup. 01402
Slepé nýty hliníkové s nerezovým trnem s
velkou hlavou
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AIMg 2,5 trn z nerez oceli 1.4301
Hliníkové
legování
Nerez
ocel
Ø-d1 mm
4,0
5,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Pevnost ve střihu N
Pevnost v tahu N
4,1
12,0
1,6
min. 27
2,4
2000
2700
5,1
14,0
1,8
min. 27
2,7
1700
2500
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
151729
Slepé nýty hliníkové s nerezovým trnem s
velkou hlavou
Slepé nýty hliníkové s nerezovým trnem s
velkou hlavou
4,0
8,0
2,0 - 4,0
500
5,0
10,0
4,5 - 6,5
500
151726
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/1/13-03-22/#452854[429397]
skup. 01402
4.283
Nýty
Těsnící nýty
Oblasti použití
• Ideální k vzduchotěsnému a vodotěsnému spojení dvou
a více materiálů, např. měděných žlabů, ventilačních potrubí,
komínových součástí
Hlavní uživatelé
Konstrukce přívěsů, konstrukce vozidel, karosárny, kovovýroba,
zámečníci, sanita, vzduchotechnika, klimatizace, klempíři
Přednosti produktu
• Uzavřený nýt s kalíškovitým připraveným dříkem nýtu
pro vzduchotěsné a vodotěsné snýtování
• Velmi dobrá odolnost proti vibracím a korozi
• Konstantně vysoká pevnost v tahu a střihu
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým
trnem
4
Vlastnosti
Pouzdro z hliníkové slitiny AlMg 3, ocelový trn
hliníková
slitina
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
4,8
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Odolnost ve střihu N
Odolnost v tahu N
3,3
6,0
1,4
min. 27
1,7
1070
1245
4,1
8,0
1,7
min. 27
2,18
1710
2240
4,9
9,5
2,0
min. 27
2,63
2230
3070
Označení
výrobku
Ø pouzdra
mm
Délka
mm
Délka sevření
mm
Balení
ks
012054
012055
012056
802770
012057
012058
012059
802817
109600
012061
012063
012064
012065
109601
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý hliníkový s ocelovým trnem
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,5
8,0
9,5
11,0
12,7
8,0
9,5
11,0
12,7
8,0
11,0
12,5
14,0
16,0
0,5 - 2,0
2,0 - 3,5
3,5 - 5,0
5,0 - 6,5
6,5 - 8,0
0,5 - 3,5
3,5 - 4,5
5,0 - 6,5
6,5 - 8,0
1,0 - 3,0
4,5 - 6,0
6,0 - 7,5
7,5 - 9,5
9,0 - 11,0
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
100/500
500
500
500
skup. 01471
4.284
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/2/13-08-13/#472943[88318]
Číslo
výr.
Nýty
Nýt těsnící slepý nerezový s nerezovým
trnem
Vlastnosti
Pouzdro a trn z nerezové oceli A2 (1.4301)
nerez A2
nerez A2
Ø-d1 mm
3,2
4,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Odolnost ve střihu N
Odolnost v tahu N
3,3
6,0
0,9
min. 27
1,9
2000
2500
4,1,
8,0
1,3
min.27
2,3
3000
4000
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
mm
110298
110300
110304
Nýt těsnící slepý nerezový s nerezovým trnem 3,2
Nýt těsnící slepý nerezový s nerezovým trnem 3,2
Nýt těsnící slepý nerezový s nerezovým trnem 4,0
Délka
mm
Délka sevření
mm
Balení
ks
8,0
9,5
9,5
1,5 - 3,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
250
250
250
4
skup. 01474
Nýt těsnící slepý měděný s ocelovým trnem
Vlastnosti
Pouzdro ze slitiny mědi, ocelový trn
slitina
mědi
ocel
Ø-d1 mm
3,2
Ø otvoru
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Odolnost ve střihu N
Odolnost v tahu N
3,3
6,0
1,4
min. 27
1,7
850
1300
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
mm
Délka
mm
Délka sevření
mm
Balení
ks
244643
860299
Nýt těsnící slepý měděný s ocelovým trnem
Nýt těsnící slepý měděný s ocelovým trnem
3,2
3,2
6,5
12,5
0,5 - 2,0
5,0 - 8,0
500
500
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/2/13-08-13/#472943[88318]
skup. 01472
4.285
Nýty
Nýt těsnící slepý měděný s nerezovým
trnem
Vlastnosti
Pouzdro ze slitiny mědi, trn z nerezové oceli A2 (1.4301)
slitina
mědi
4
nerez A2
Ø-d1 mm
3,2
Ø otvoru
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Odolnost ve střihu N
Odolnost v tahu N
3,3
6,0
1,4
min. 27
1,7
850
1300
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
mm
Délka
mm
Délka sevření
mm
Balení
ks
393380
248347
393398
Nýt těsnící slepý měděný s nerezovým trnem
Nýt těsnící slepý měděný s nerezovým trnem
Nýt těsnící slepý měděný s nerezovým trnem
3,2
3,2
3,2
6,5
8,0
9,5
0,5 - 2,0
2,0 - 3,5
3,5 - 5,0
500
500
500
skup. 01472
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/2/13-08-13/#472943[88318]
4.286
Nýty
Speciální nýty
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým
trnem
Oblasti použití
• Snýtování měkkých a křehkých materiálů, např. dřeva,
izolačních hmot, umělých hmot, sádrokartonových desek
Přednosti produktu
• Pouzdro nýtu se 4 ostřími, které při usazení a rozepření
pouzdra nýtu vytvoří 4 styčnicové spoje
• Rozpěrný nýt nabízí široké opěrné plochy a tudíž výborně drží
Vlastnosti
Pouzdro z hliníkové slitiny AlMg 3, trn z pozinkované oceli
hliníková
slitina
pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
4,8
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
max. 3,7
6
0,8
min. 27
1,8
765
700
max. 4,5
8
1,2
min. 27
2,3
1260
1150
max. 5,3
9,5
1,3
min. 27
2,6
2200
2400
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
896045
896038
896021
911493
911495
020138
168779
911498
911501
911503
805139
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
Rozpěrný slepý nýt hliníkový s ocelovým trnem
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
10,0
16,0
18,0
12,0
16,0
18,0
20,0
10,0
16,0
20,0
21,0
1,0 - 3,0
7,0 - 9,0
9,0 - 11,0
4,0 - 6,5
8,0 - 11,0
10,0 - 13,0
12,0 - 15,0
0,5 - 4,0
6,0 - 10,0
10,0 - 14,0
12,0 - 16,0
500
500
500
500
500
500
500
100/500
500
100
100/250/500
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/3/12-08-02/#473005[459991]
skup. 01440
4.287
Nýty
Víceúčelový hliníkový nýt s hliníkovým
trnem
Oblasti použití
• Snýtování měkkých a křehkých materiálů, např. dřeva,
izolačních hmot, umělých hmot, sádrokartonových desek
Přednosti produktu
• Pouzdro nýtu se po usazení rozepře na tři části, čímž je
zajištěno optimální držení
• Víceúčelový nýt nabízí široké opěrné plochy a tudíž výborně
drží
Vlastnosti
Pouzdro a trn z hliníkové slitiny AlMg 3
Upozornění
• Tento nýt je také znám jako nýt Tri-Form
hliníková
slitina
4
hliníková
slitina
Ø-d1 mm
4,0
4,8
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení ve stříhovém lomu N
Zatížení v tahu N
max. 4,2-4,4
8,0
1,4
min. 27
2,5
500
800
max. 5,0-5,2
9,6
1,6
min. 27
2,9
900
1100
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
136740
914002
914010
136741
Víceúčelový hliníkový nýt s hliníkovým trnem
Víceúčelový hliníkový nýt s hliníkovým trnem
Víceúčelový hliníkový nýt s hliníkovým trnem
Víceúčelový hliníkový nýt s hliníkovým trnem
4,0
4,8
4,8
4,8
18,8
15,3
20,5
24,0
3,0 - 7,0
1,0 - 3,0
3,0 - 9,0
5,0 - 12,0
100/500
100/500
100/500
100/250
skup. 01420
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/3/12-08-02/#473005[459991]
4.288
Nýty
Univerzální nýty
Oblasti použití
• Přímé spojení různých materiálů s rozdílnou tloušťkou jako
např. kov, plast, dřevo
Hlavní uživatelé
Konstrukce přívěsů, konstrukce vozidel, karosárny, kovovýroba,
zámečníci, sanita
Přednosti produktu
• Mnohostranně použitelné díky extrémně širokému rozsahu
upnutí
• Nepřesné vrtání je díky vynikajícímu vyplnění vyvrtaného
otvoru méně kritické
• Neuvolňující se uzavřený trn utěsňuje nýty proti odstřikující
vodě
Vlastnosti
Dobrá odolnost vůči vibracím, optimální tvarovací vlastnosti,
dobrá odolnost vůči korozi, konstantně vysoká pevnost v tahu
4
Nýt univerzální hliníkový/trn ocel
Vlastnosti
Plochá kulatá hlava
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 2,5
Trn z pozinkované oceli
Legovaný
hliník
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
3,2
4,0
4,8
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,0
1,4
min. 27
1,78
680
980
4,1
8,0
1,7
min.27
2,18
1150
1600
4,9
9,5
2,0
min. 27
2,78
1500
2350
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
933900
933902
168682
110236
Nýt univerzální hliník/trn ocel
Nýt univerzální hliník/trn ocel
Nýt univerzální hliník/trn ocel
Nýt univerzální hliník/trn ocel
3,2
4,0
4,0
4,8
8,0
9,5
17,0
24,8
1,0 - 5,0
1,2 - 6,4
6,4 - 13,5
12,7 - 21,0
500
500
500
250
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/4/13-03-11/#451897[437661]
skup. 01460
4.289
Nýty
Nýt univerzální hliníkový/trn nerez A2,
barevný
Vlastnosti
Pouzdro z legovaného hliníku AlMg 2,5, lakované,
trn nerez A2
Legovaný
hliník
4
Nerez
A2
Ø-d1 mm
3,2
4,0
Ø vrtání mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
3,3
6,0
0,95
min. 27
1,78
680
980
4,1
8,0
1,20
min. 27
2,18
1150
1600
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
RAL barva
RAL číslo
Balení
ks
102182
153798
102183
102181
094175
153793
153794
153795
153797
131085
153791
102178
153805
102179
102177
094174
153801
153802
153803
153804
131087
153799
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
Nýt univerzální hliník/trn nerez A2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
0,5 - 5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
achátová šeď
antracitová šeď
bílý hliník
šedá
hnědošedá
čistá bílá
měděná hnědá
mechově zelená
prachově šedá
rezavě červená
sépiově hnědá
achátová šeď
antracitová šeď
bílý hliník
šedá
hnědošedá
čistá bílá
měděná hnědá
mechově zelená
prachově šedá
rezavě červená
sépiově hnědá
7038
7016
9006
7005
7013
9010
8004
6005
7037
3009
8014
7038
7016
9006
7005
7013
9010
8004
6005
7037
3009
8014
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
skup. 01410
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/4/13-03-11/#451897[437661]
4.290
Nýty
Slepé nýty pevnostní
Oblasti použití
• Pro spojení pomocí nýtů, která jsou trvale vystavena vysoké
zátěži kýváním a vibracemi
Hlavní uživatelé
Konstrukce přívěsů, konstrukce vozidel, karosárny, konstrukce
kontejnerů, kovovýroba, zámečníci, dílenské provozy
Přednosti produktu
• Bezpečně a optimálně drží díky velké styčné ploše, kterou
tvoří pouzdro nýtu při usazování na zadní straně opěrné
plochy
• Vysoká pevnost ve střihu a v tahu díky nosnému a pevně
lisovanému trnu nýtu
• Trn nýtu je na konci usazovací hlavy rýhovaný, uzavírá spoje
vodotěsně a prachotěsně
Informace k obsluze
• Všechna uvedená zatížení při střihovém lomu jsou závislá
na tloušťce materiálu, který je snýtován
4
Slepé nýty pevnostní ocelové s ocelovým
trnem
Vlastnosti
Pouzdro a trn ze žlutě pozinkované oceli
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/5/13-03-22/#473580[460051]
Žlutě
pozinkovaná
ocel
Žlutě
pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
4,8
6,4
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Min. zatížení při střihovém lomu N
Max. zatížení při střihovém lomu N
Zatížení v tahu N
5,0
9,8
2,2
min. 32
3,0
3920
6270
3500
6,6
13,0
3,0
min. 32
4,2
5390
11180
6470
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø pouzdra
d1 mm
Délka
L mm
Rozsah sevření
mm
Balení
ks
169424
169423
169422
169419
169418
169416
169415
Slepý nýt pevnostní ocel/ocel trn
Slepý nýt pevnostní ocel/ocel trn
Slepý nýt pevnostní ocel/ocel trn
Slepý nýt pevnostní ocel/ocel trn
Slepý nýt pevnostní ocel/ocel trn
Slepý nýt pevnostní ocel/ocel trn
Slepý nýt pevnostní ocel/ocel trn
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4
6,4
6,4
11,5
14,0
16,5
12,5
14,5
18,5
20,5
3,5 - 6,0
6,0 - 8,5
8,5 - 11,0
4,8 - 6,8
6,8 - 8,8
10,8 - 12,8
12,8 - 14,8
100
250
250
100
100
100
100
skup. 01435
4.291
Nýty
Nýty Gesipa
Nýt Gesipa CAP těsnící, slepý, měděný/
ocelový trn
Oblasti použití
• Uzavřené slepé nýty byly u firmy GESIPA pojmenovány "CAPslepé nýty". Najdou uplatnění všude tam, kde by mělo být
nýtové spojení vzduchotěsné či vodotěsné.
4
Přednosti produktu
• CAP-slepý nýt je sám o sobě stále těsný. Stačí si ho
prohlédnout, abyste pochopili. Ale je jím provedené nýtové
spojení stále právě tak těsné jako nýt samotný?
• CAP-slepý nýt je vyroben z relativně "tvrdého" legovaného
hliníku. Tuto tvrdost má stále, takže tvarování dříku nýtu lehce
selže, v důsledku toho, že stěna otvoru se sotva roztáhne.
Proto je tolerance vyvrtaného otvoru u CAP-slepých nýtů
velmi vážné téma: bez vysoké přesnosti průměru vrtaného
otvoru nemůže být nýtové spojení těsné. Ačkoli nýt jako
takový vodu nepropouští, voda může téci či kapat okolo nýtu.
Měď
Ocel,
lehce
naolejovaná
Ø-d1 mm
4,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Odolnost ve střihu N
Odolnost v tahu N
4,0
8,1
1,3
min. 27
2,1
1500
2200
Číslo
výr.
Označení
výrobku
d1
mm
l
mm
Délka sevření d2
mm
mm
k
mm
max. Ø otvoru
mm
Balení
ks
148924
Nýt Gesipa CAP slepý měděný/
ocelový trn
4,0
9,5
1 - 4,5
1,3
4,1
500
8
skup. 01494
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/7/12-06-19/#205197[121338]
4.292
Nýty
Nýt Gesipa ocelový/trn ocelový
Pozinkovaná
ocel
Pozinkovaná
ocel
žlutě
chromovaná
Ø-d1 mm
5,0
6,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Odolnost ve střihu N
Odolnost v tahu N
5,1
9,5
1,1
min. 27
2,7
3100
4400
6,1
12
1,5
min. 31
3,6
4400
6000
Číslo
výr.
Označení
výrobku
d1
mm
l
mm
Délka sevření d2
mm
mm
k
mm
max. Ø otvoru
mm
Balení
ks
874234
874241
874258
874265
874289
039661
Nýt Gesipa ocelový/trn ocelový
Nýt Gesipa ocelový/trn ocelový
Nýt Gesipa ocelový/trn ocelový
Nýt Gesipa ocelový/trn ocelový
Nýt Gesipa ocelový/trn ocelový
Nýt Gesipa ocelový/trn ocelový
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
10
12
14
16
20
20
4-6
6-8
8 - 9,5
9,5 - 11
13 - 15
10,5 - 14,5
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
6,1
500
500
500
500
250
100
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
12
4
skup. 01494
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/7/12-06-19/#205197[121338]
Hliník
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
6,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Odolnost ve střihu N
Odolnost v tahu N
6,1
12
1,5
min. 27
3,6
3100
3800
Číslo
výr.
Označení
výrobku
d1
mm
l
mm
Délka sevření d2
mm
mm
k
mm
max. Ø otvoru
mm
Balení
ks
874074
874081
874098
874104
895284
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
10
12
16
18
20
4-6
6-8
8 - 11
11 - 13
13 - 15
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
250
250
250
250
250
12
12
12
12
12
skup. 01494
4.293
Nýty
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový s velkou
opěrnou hlavou
Legovaný
hliník
4
Pozinkovaná
ocel
Ø-d1 mm
4,0
4,8
5,0
Ø otvoru mm
Ø-d2 mm
k mm
P mm
Ø-d3 mm
Odolnost ve střihu N
Odolnost v tahu N
4,1
12
1,4
min. 27
2,5
1400
2000
4,9
16
1,5
min. 27
2,7
1800
2700
5,1
14
1,5
min. 27
2,7
2000
2800
Číslo
výr.
Označení
výrobku
849188
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový 4,0
s velkou opěrnou hlavou
Nýt Gesipa hliníkový/trn ocelový 5,0
s velkou opěrnou hlavou
937444
d1
mm
l
mm
Délka sevření d2
mm
mm
k
mm
max. Ø otvoru
mm
Balení
ks
12
6,5 - 8,5
12
1,4
4,1
500
30
21 - 25
14
1,5
5,1
100
skup. 01494
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/7/12-06-19/#205197[121338]
4.294
Nýty
Slepé nýtovací matice
Oblasti použití
• Připevňování dílů s pomocí metrického závitu k tenkostěnným
materiálům
Hlavní uživatelé
Konstrukce přívěsů, konstrukce vozidel, karosárny, konstrukce
kontejnerů, kovovýroba, zámečníci, sanita, klimatizace,
vzduchotechnika, elektrikáři
Přednosti produktu
• Slepé nýtovací matice jsou současně matice s metrickým
závitem a slepé nýty
• Bez nebezpečí deformace nebo zbarvení zpracovávaného
materiálu jako při svařování
• Tenkostěnné plechy, trubky a profily jsou jednoduše a rychle
opatřeny metrickým závitem
• Bez nebezpečí poškození opracovávaného materiálu
Slepá nýtovací matice ocelová
4
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel, rýhovaná
Závit
M4
M5
M6
M8
M 10
Vrtací Ø mm
Ø-d1 mm
Ø-d2 mm
k mm
6,0
5,9
9,0
1,0
7,0
6,9
10,0
1,0
9,0
8,9
12,0
1,5
11,0
10,9
15,0
1,5
12,0
11,9
16,0
2,0
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka L
mm
Rozsah sevření Balení
mm
ks
119923
119925
119926
119933
119937
119946
119948
119958
Nýtovací matice ocelová
Nýtovací matice ocelová
Nýtovací matice ocelová
Nýtovací matice ocelová
Nýtovací matice ocelová
Nýtovací matice ocelová
Nýtovací matice ocelová
Nýtovací matice ocelová
M4
M5
M5
M6
M6
M8
M8
M 10
11,0
13,0
16,0
16,0
18,5
17,5
20,0
19,0
0,5 - 3,0
0,5 - 3,0
3,0 - 5,5
0,5 - 3,0
3,0 - 5,5
0,5 - 3,0
3,0 - 5,5
0,5 - 3,0
100
100
100
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/8/14-04-15/#453698[429199]
skup. 01101
4.295
Nýty
Slepá nýtovací matice ocelová 6-hranná
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
Závit
M5
M6
M8
Vrtací Ø mm
Ø-d2 mm
k mm
7,9
10,3
1,0
10,2
12,3
1,5
12,4
14,3
1,5
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka L
mm
Rozsah sevření Balení
mm
ks
132149
Nýtovací matice ocelová 6-hr.
M6
17,0
0,5 - 3,0
100
skup. 01101
4
Slepá nýtovací matice se zápustnou hlavou
90°
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel, rýhovaná
Závit
M4
M5
M6
M8
Vrtací Ø
Ø-d1 mm
Ø-d2 mm
k mm
6,0
5,9
9,0
1,5
7,0
6,9
10,0
1,5
9,0
8,9
12,0
1,5
11,0
10,9
14,0
1,5
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka L
mm
Rozsah sevření Balení
mm
ks
120003
880273
120004
120005
120006
Nýtovací matice ocelová se zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice ocelová se zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice ocelová se zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice ocelová se zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice ocelová se zápustnou hlavou 90°
M4
M5
M5
M6
M8
12,5
12,5
13,5
15,5
18,5
1,5 - 4,0
1,7 - 3,0
1,5 - 4,0
1,5 - 4,0
1,5 - 4,0
100
100
100
100
100
skup. 01100
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/8/14-04-15/#453698[429199]
4.296
Nýty
Slepá nýtovací matice ocelová s malou
zápustnou hlavou 90°
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel, rýhovaná
Závit
M4
M5
M6
M8
M 10
Vrtací Ø mm
Ø-d1 mm
Ø-d2 mm
k mm
6,0
5,9
7,0
0,6
7,0
6,9
8,0
0,6
9,0
8,9
10,0
0,6
11,0
10,9
12,0
0,6
12,0
11,9
13,5
0,8
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka L
mm
Rozsah sevření Balení
mm
ks
143711
143713
143714
161113
120008
Nýtovací matice ocelová s malou zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice ocelová s malou zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice ocelová s malou zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice ocelová s malou zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice ocelová s malou zápustnou hlavou 90°
M4
M5
M6
M8
M 10
10,0
11,5
14,0
15,5
19,5
0,5 - 3,0
0,5 - 3,0
0,5 - 3,0
0,5 - 3,0
0,8 - 3,5
100
100
100
100
50
skup. 01100
4
Slepá nýtovací matice hliníková
Vlastnosti
Legovaný hliník AlMg 5
Závit
M4
M5
M6
M8
M 10
Vrtací Ø mm
Ø-d1 mm
Ø-d2 mm
k mm
6,1
6,0
9,3
0,8
7,1
7,0
10,3
1,0
9,1
9,0
12,3
1,5
11,1
11,0
14,3
1,5
13,1
13,0
16,3
1,5
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka L
mm
Rozsah sevření Balení
mm
ks
120012
120016
142668
120017
120018
120019
120020
Nýtovací matice hliníková
Nýtovací matice hliníková
Nýtovací matice hliníková
Nýtovací matice hliníková
Nýtovací matice hliníková
Nýtovací matice hliníková
Nýtovací matice hliníková
M4
M5
M6
M6
M6
M8
M8
11,0
16,0
15,5
16,0
18,5
17,5
20,0
0,5 - 3,0
3,0 - 5,5
1,5 - 3,0
0,5 - 3,0
3,0 - 5,5
0,5 - 3,0
3,0 - 5,5
100
100
250
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/8/14-04-15/#453698[429199]
skup. 01101
4.297
Nýty
Slepá nýtovací matice se zápustnou hlavou
90° hliníková
Vlastnosti
Legovaný hliník AlMg 3
Závit
M4
M5
M6
M8
Vrtací Ø mm
Ø-d1 mm
Ø-d2 mm
k mm
6,1
6,0
8,3
1,5
7,1
7,0
9,3
1,5
9,1
9,0
11,3
1,5
11,1
11,0
13,3
1,5
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka L
mm
Rozsah sevření Balení
mm
ks
129321
129320
129319
Nýtovací matice hliníková se zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice hliníková se zápustnou hlavou 90°
Nýtovací matice hliníková se zápustnou hlavou 90°
M4
M5
M6
10,0
11,5
14,0
0,5 - 3,0
0,5 - 3,0
0,5 - 3,0
100
100
100
skup. 01104
4
Slepá nýtovací matice nerez s malou
zápustnou hlavou 90°
Vlastnosti
Nerez ocel A2 (1.4567)
Závit
M5
M6
Vrtací Ø mm
Ø-d1 mm
Ø-d2 mm
k mm
7,0
6,9
8,0
0,6
9,0
8,9
10,0
0,6
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka L
mm
Rozsah sevření Balení
mm
ks
129797
129796
Nýtovací matice nerez s malou zápustnou halvou 90°
Nýtovací matice nerez s malou zápustnou halvou 90°
M5
M6
11,5
14,0
0,5 - 3,0
0,5 - 3,0
100
100
skup. 01100
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/8/14-04-15/#453698[429199]
4.298
Nýty
Slepá nýtovací matice AKS ocelová
Oblasti použití
• Optimální přizpůsobení tvaru podkladu
• Obzvlášť vhodné pro instalace do kruhových trubek a profilů
Přednosti produktu
• Vhodné použití pro připevňování ploch
• Možné použití také ve zkosených montážních otvorech
Vlastnosti
Redukovaná hlava, nepatrná výška a šířka hlavy
Vyrobena z oceli 1010/1008
Povrch pozinkován a žlutě chromátován dle ASTM-B-633
Typ II FE / Zn.0003 (8m) s bezbarvým hladkým povrchem
Ø montážního otvoru 0,15/0,0
Ø D max.
Ø H +/- 0,25
P +/- 0,05
L +/- 0,38
M6
M8
10,0
9,91
11,56
0,55
14,73
13,5
13,46
15,11
0,55
17,53
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
143852
143853
143854
Nýtovací matice AKS005 M6 ocelová
Nýtovací matice AKS007 M8 ocelová
Nýtovací matice AKS008 M8 ocelová
100
100
100
4
skup. 01109
Slepá nýtovací matice AKM monelová
Přednosti produktu
• Vysoká odolnost vůči korozi, např. proti slané a sladké vodě,
většině organických kyselin, solným a sírovým kyselinám,
amoniaksulfátům a chloridům, fluorovým kyselinám a rtuti
• Vysoká zkrutná odolnost také u nerezových plechů
• Žádné nebezpečí kontaktní eroze
• Vysoké hodnoty pevnosti
• Bez nebezpečí zadírání nerezových šroubů v monelových
slepých nýtovacích maticích
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/8/14-04-15/#453698[429199]
Vlastnosti
Plochá hlava
Vyrobena z materiálu monel 400/NiCu30Fe
Povrch pozinkovaný
Ø montážního otvoru 0,15/0,0
Ø D max.
Ø H +/- 0,25
P +/- 0,05
L +/- 0,38
Rozsah upnutí min.
Rozsah upnutí max.
M6
M8
10,0
9,91
11,56
0,48
14,73
0,7
4,2
13,5
13,46
15,11
0,55
20,45
0,7
3,8
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
143848
143849
Nýtovací matice AKM005 M6 monelová
Nýtovací matice AKM007 M8 monelová
25
25
skup. 01109
4.299
Nýty
Gesipa GBM Box - slepé nýtovací matice
Oblasti použití
• Vybavení slepých nýtovacích matic pro řemeslníky,
zámečníky, instalatéry, opravny, čerpací stanice atd.
Obsah dodávky
• Závitový trn 4 mm a hrdlo
• Závitový trn 5 mm a hrdlo
• Závitový trn 6 mm a hrdlo
Upozornění
• Nepasuje do sortimentních trezorů
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
011673
Gesipa GBM Box
1
Obsah
120012
119925
120016
120018
114049
Nýtovací matice hliníková
Nýtovací matice ocelová
Nýtovací matice hliníková
Nýtovací matice hliníková
Kleště na nýtovací matice GBM 10
Závit
Délka pouzdra
mm
Rozsah sevření Počet
mm
M4
M5
M5
M6
11,0
13,0
16,0
18,5
0,5 - 3,0
0,5 - 3,0
3,0 - 5,5
3,0 - 5,5
1
1
1
30
1
skup. 07930
V1.7.6.5/CZ_H_DN130/8/14-04-15/#453698[429199]
4.300
Hřeby
Ocelové hřeby
Vlastnosti
Mezistupňovým postupem zakalené, neobyčejně tvrdé,
houževnaté, netříštivé a přesto elastické.
Mají nastřelovací kvalitu
Hřebíčky do lišt
rýhovaná zápustná hlava, pozinkované
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Ø
mm
Balení
ks
001385
001386
877198
861791
861807
861814
861838
Hřebíček do lišt Box >2000<
Hřebíček do lišt Box >1500<
Hřebíček do lišt
Hřebíček do lišt
Hřebíček do lišt
Hřebíček do lišt
Hřebíček do lišt
25
35
20
25
30
35
45
1,5
1,5
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1
1
1000
1000
1000
1000
1000
4
skup. 01553
Hřeby narážecí
čočkovitá hlava, pozinkované
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Ø
mm
Balení
ks
879727
879734
879741
Hřeb narážecí
Hřeb narážecí
Hřeb narážecí
25
30
40
3,50
3,50
3,50
100
100
100
skup. 01511
Hřeby ocelové, modré
V1.7.6.5/CZ_H_DN120/1/12-06-26/#207210[122017]
čočkovitá hlava
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Ø
mm
Balení
ks
151862
861555
120782
120790
861609
861616
861630
151866
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
20
23
30
40
50
60
70
70
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,50
100
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
skup. 01511
4.301
Hřeby
Ocelové hřeby se zápustnou hlavou, modře
temperované
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Délka
mm
Balení
ks
151955
Ocelové hřeby se zápustnou
hlavou, modře temperované
Ocelové hřeby se zápustnou
hlavou, modře temperované
2,00
30
100
3,40
80
100
151973
skup. 01505
Hřeby ocelové
rýhované, zápustná hlava, pozinkované
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Ø
mm
Balení
ks
898582
863092
863108
862491
862514
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
35
60
70
80
100
3,50
4,50
4,50
4,50
4,50
100
100
100
100
100
skup. 01510
Hřeby ocelové
zápustná hlava, pozinkované, lesklé
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Délka
mm
Ø
mm
Balení
ks
114118
777870
777889
777897
777919
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
Hřeb ocelový
50
60
70
80
100
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
100
100
100
100
100
skup. 01512
V1.7.6.5/CZ_H_DN120/1/12-06-26/#207210[122017]
4.302
Hřeby
Hřeby barevné
hluboká zápustná hlava, vroubkovaná stopka
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Barva
Balení
ks
881898
881904
881911
821498
821535
821481
821542
821580
821467
821566
821450
821528
821597
821474
821511
Hřeb barevný 1,75x40
Hřeb barevný 1,75x32
Hřeb barevný 1,75x25
Hřeb barevný 1,75x25
Hřeb barevný 1,75x32
Hřeb barevný 1,75x25
Hřeb barevný 1,75x32
Hřeb barevný 1,75x40
Hřeb barevný 1,75x25
Hřeb barevný 1,75x40
Hřeb barevný 1,75x25
Hřeb barevný 1,75x32
Hřeb barevný 1,75x40
Hřeb barevný 1,75x25
Hřeb barevný 1,75x32
bílá
bílá
bílá
borovice
borovice
jilm
jilm
jilm
mahagon
mahagon
ořech
ořech
ořech
palisandr
palisandr
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4
skup. 01502
Hřeb s dvojitou hlavou
zápustná hlava, leskle pozinkovaný
Oblasti použití
• Pro spojení dvou dřevěných konstrukcí
Přednosti produktu
• Šetří čas a zlepšuje vzhled
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Pracovní
délka mm
Celková
délka mm
Balení
ks
161199
Hřeb s dvojitou hlavou
3,10
65
75
1
skup. 01519
Šroubový hřeb tvrzený, pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Länge
mm
Balení
ks
151939
Šroubový hřeb tvrzený,
pozinkovaný
Šroubový hřeb tvrzený,
pozinkovaný
3,40
65
250
3,40
35
250
151890
V1.7.6.5/CZ_H_DN120/1/12-06-26/#207210[122017]
WGR 01505
4.303
Hřeby
Hřebíky s plochou hlavou
Hřebíky DIN 1151 B
Oblasti použití
• Použití všude tam, kde se hřebíky zatloukají ručně např.
výroba bednění, spojení dřeva, provizorní připevnění
Vlastnosti
Tvar B se zapuštěnou hlavou s rýhovaným dříkem, lesklé
provedení
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø x délka
dříku mm
Obsah
kg
Balení
ks
034197
059543
059544
081984
059545
933362
059546
034093
037158
059547
120466
120467
120468
120469
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
Hřebíky DIN 1151 B
1,80 x 30
2,00 x 40
2,20 x 50
2,50 x 60
3,10 x 70
3,10 x 80
3,40 x 90
3,80 x 100
4,20 x 120
4,60 x 130
5,00 x 140
5,00 x 150
5,50 x 160
6,00 x 180
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 01550
V1.7.6.5/CZ_H_DN120/2/14-06-11/#527877[526246]
4.304
Hřeby
Hřeby na střešní lepenku
Žárově pozinkované hřeby s širokou hlavou
Oblasti použití
• Používají se pro přibíjení břidlicových desek, střešní lepenky,
lisované lepenky a sádrokartonových desek
Přednosti produktu
• Díky velké hlavě je protažení hřebu vyloučeno
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozměry
Ø x délka
Obsah
kg
Balení
ks
103890
Žárově pozinkovaný hřeb s
širokou hlavou
Žárově pozinkovaný hřeb s
širokou hlavou
Žárově pozinkovaný hřeb s
širokou hlavou
Žárově pozinkovaný hřeb s
širokou hlavou
2,50 x 20 mm
2,5
1
2,50 x 25 mm
2,5
1
2,50 x 30 mm
2,5
1
2,50 x 35 mm
2,5
1
103889
121797
103888
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN120/3/11-07-08/#816079[777803]
skup. 01507
4.305
Hřeby
Hřeby na krokve
Hřeby na krokve
Oblasti použití
• Upevnění krokví na vaznice nebo jinou dřevěnou konstrukci
Hlavní uživatelé
Tesaři, pokrývači
Vlastnosti
Třída nosnosti III dle DIN 1052 díl 2, část 6/7
Hřeby na krokve galvanicky pozinkované
Informace k obsluze
• Od rozměru 6,0 x 180 mm je krokve nutné předvrtat
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Délka
mm
Balení
ks
151882
151889
Hřeby na krokve
Hřeby na krokve
6,00
6,00
180
280
100
100
skup. 01505
V1.7.6.5/CZ_H_DN120/4/12-06-26/#962568[940660]
4.306
Bezpečnostní prvky
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky pro hřídele
DIN 471, typ A
Oblasti použití
• Pojistné kroužky slouží k přesnému vymezení vůle axiálního
pohybu dílů, i při otáčivém pohybu na hřídelích a v otvorech,
na pevnou hodnotu
• Přenos vysokých tlaků, tahů a rázů; nepřenáší kroutící
moment
Technické údaje
Materiál: pružinová ocel
Povrch: lesklý
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/1/09-09-30/#201032[88285]
Informace k obsluze
• Snadná montáž a demontáž prostřednictvím kleští "ségrovek"
Ø
mm
s
mm
d1
mm
b
mm
Číslo
výr.
Balení
ks
5,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
20,0
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
65,0
70,0
0,6
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,8
2,0
2,0
2,5
2,5
4,7
6,5
7,4
8,4
9,3
10,2
11,0
12,9
13,8
14,7
15,7
16,5
18,5
20,5
22,2
23,2
24,2
25,9
27,9
29,6
31,5
32,2
35,5
41,5
45,8
50,8
60,8
65,5
1,1
1,4
1,5
1,7
1,8
1,8
1,8
2,1
2,2
2,2
2,3
2,4
2,6
2,8
3,0
3,0
3,1
3,2
3,5
3,6
3,8
3,9
4,4
4,7
5,1
5,4
6,3
6,6
015201
805887
006793
006807
006815
015277
006823
006831
006840
006858
006866
006874
006882
006890
006904
006912
006920
006939
006947
006963
006971
006955
006980
934076
934077
934079
167960
012439
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4
skup. 01300
4.307
Bezpečnostní prvky
Kroužky pojistné pro vrtání
DIN 472, typ A
Oblasti použití
• K přesnému vymezení vůle axiálního pohybu dílů
i při otáčivém pohybu v otvorech
• Přenos vysokých tlaků, tahů a rázů
• Nepřenáší kroutící moment
Technické údaje
Materiál: pružinová ocel
Povrch: lesklý
Informace k obsluze
• Snadná montáž a demontáž prostřednictvím kleští "ségrovek"
4
Ø
mm
s
mm
d1
mm
b
mm
Číslo
výr.
Balení
ks
10,0
13,0
15,0
16,0
17,0
18,0
20,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
30,0
32,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
40,0
45,0
52,0
60,0
62,0
68,0
72,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
10,8
14,1
16,2
17,3
18,3
19,5
21,5
23,5
24,6
25,9
26,9
27,9
29,1
30,1
32,1
34,4
36,5
37,8
38,8
39,8
40,8
43,5
48,5
56,2
64,2
66,2
72,5
76,5
1,4
1,8
2,0
2,0
2,1
2,2
2,3
2,5
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2,9
3,0
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,9
4,3
4,7
5,4
5,5
6,1
6,4
015243
015249
007005
007013
805931
007021
007048
007056
007064
007072
007080
007099
015257
007102
007110
007129
007145
007153
007161
007170
007188
007196
015274
934086
580805
934087
012486
012488
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
skup. 01301
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/1/09-09-30/#201032[88285]
4.308
Bezpečnostní prvky
Pojistné kroužky
DIN 6799
Oblasti použití
• Slouží k vymezení axiálního pohybu dílů na hřídelích
a třmenech
Vlastnosti
Provedení: válcované a naolejované
d2
mm
d3
mm
d1
mm
s
mm
a
mm
Číslo
výr.
Balení
ks
2,3
3,2
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
15,0
6,3
7,3
9,3
11,3
12,3
14,3
16,3
18,8
20,4
23,4
29,4
3,0 - 4,0
4,0 - 5,0
5,0 - 7,0
6,0 - 8,0
7,0 - 9,0
8,0 - 11,0
9,0 - 12,0
10,0 - 14,0
11,0 - 15,0
13,0 - 18,0
16,0 - 24,0
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,94
2,70
3,34
4,11
5,26
5,84
6,52
7,63
8,32
10,45
12,61
003115
003123
003131
003140
003158
003166
003174
003182
003190
003204
003212
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/1/09-09-30/#201032[88285]
skup. 01302
4.309
Bezpečnostní prvky
Závlačky a pružné kolíky
Závlačky
DIN 94, ISO 1234
Oblasti použití
• K zajištění korunových matic, čepů a šroubů s otvorem
pro závlačky
• K zajištění čepů s otvorem pro závlačku
Hlavní uživatelé
Zemědělské závody, opravny nákladních automobilů,
autoservisy, spedice, dílenské provozy, zámečníci
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
4
Délka
L mm
d1 min
mm
d1 max
mm
Číslo
výr.
Balení
ks
1,0
20
20
32
20
25
32
40
32
40
32
40
50
63
35
40
50
63
32
40
50
63
50
40
50
63
71
90
63
71
80
71
80
100
0,8
1,3
1,3
1,7
1,7
1,7
1,7
2,1
2,1
2,7
2,7
2,7
2,7
3
3
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
5,7
5,7
5,7
7,3
7,3
7,3
0,9
1,4
1,4
1,8
1,8
1,8
1,8
2,3
2,3
2,9
2,9
2,9
2,9
3,2
3,2
3,2
3,2
3,7
3,7
3,7
3,7
4,2
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
5,9
5,9
5,9
7,5
7,5
7,5
002003
002011
002020
002038
002046
002054
002062
002070
002089
002097
002100
002119
002127
805337
002135
805344
805351
002143
002151
002160
002178
182010
108590
002186
002194
583367
039526
002208
002216
002224
002232
002240
002259
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
100
250
250
100
100
100
100
100
100
1,6
2,0
2,5
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
6,3
8,0
skup. 01311
4.310
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/2/13-05-30/#202140[88289]
Jmen. rozměr
mm
Bezpečnostní prvky
Čepy s otvorem pro závlačku
DIN 1434, ISO 2341
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
d
mm
L
mm
dk
mm
d1
mm
L1
mm
Číslo
výr.
Balení
ks
6,0
8,0
10,0
12,0
18
22
28
35
40
45
9
12
14
17
19
19
1,6
2,0
3,2
4,0
4,0
4,0
14,5
18,7
23,2
28,2
31,2
40,0
122652
122651
122650
122649
122648
122647
10
10
10
10
10
10
14,0
skup. 01314
Pružné kolíky
DIN 1481, ISO 8752, EN 28752
Oblasti použití
• Používají se především tam, kde dochází k silnému namáhání
• Použití v oblastech s větším namáháním než u šroubů a čepů
4
Hlavní uživatelé
Zemědělské závody, opravny nákladních automobilů,
autoservisy, spedice, dílenské provozy
Vlastnosti
Šrouby a čepy budou díky pružným kolíkům odlehčeny tam,
kde přes menší rozměry mohou být použity,
Přesah 0,3 - 0,8 mm proti jmenovitému průměru zajišťuje
přesné uložení
Kalená pružinová ocel, lesklá
Informace k obsluze
• Jmenovitý Ø pružného kolíku = jmenovitému Ø otvoru
• Sražená hrana usnadňuje montáž
Jmenovitý Ø
mm
Délka
mm
d
mm
d1
mm
Číslo
výr.
Balení
ks
2,0
26
20
22
26
30
40
50
30
16
20
26
30
40
50
30
36
40
45
50
60
1,5
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,3
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
2,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
801261
000035
000043
510076
000051
000078
409413
408158
000086
000108
801315
000132
000159
000167
000213
000230
000248
000256
000264
000272
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
3,0
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/2/13-05-30/#202140[88289]
3,5
4,0
5,0
4.311
Bezpečnostní prvky
Jmenovitý Ø
mm
6,0
7,0
8,0
10,0
4
12,0
13,0
Délka
mm
d
mm
d1
mm
Číslo
výr.
Balení
ks
20
30
40
50
60
70
80
70
30
40
50
55
60
70
80
40
50
60
70
80
50
60
80
100
50
70
80
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,5
8,5
8,5
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
7,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
12,8
12,8
12,8
12,8
13,8
13,8
13,8
000299
000310
000337
000353
000361
000370
000388
408263
000396
000400
000418
000426
000434
000450
000469
000477
000485
000507
000515
000523
080238
408298
408310
408328
408336
408352
408360
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
skup. 01316
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/2/13-05-30/#202140[88289]
4.312
Bezpečnostní prvky
Pérové a sklopné závlačky
Pérová závlačka, dvojitě ohýbaná
Oblasti použití
• K zajištění čepů, trubek a tyčí
Hlavní uživatelé
Zemědělské závody, opravny nákladních automobilů,
autoservisy, spedice, dílenské provozy
Vlastnosti
Jednoduše a rychle připevnitelná příp. uvolnitelná
Opakovaně použitelná
Konce bez ostrých hrotů
Drát, žlutě pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Tloušťka drátu
d mm
Ø otvoru
d2 mm
Ø hřídele
d1 mm
Balení
ks
092272
151476
151477
151478
151479
151480
Pérová závlačka, dvojitě ohýbaná 2 mm
Pérová závlačka, dvojitě ohýbaná 3 mm
Pérová závlačka, dvojitě ohýbaná 4 mm
Pérová závlačka, dvojitě ohýbaná 5 mm
Pérová závlačka, dvojitě ohýbaná 6 mm
Pérová závlačka, dvojitě ohýbaná 8 mm
2
3
4
5
6
8
2,3
3,5
4,5
5,5
6,5
9,0
9 - 11,2
14 - 20
17 - 24
18 - 30
24 - 36
24 - 40
25
25
25
25
25
10
4
skup. 01321
Sklopné závlačky
Oblasti použití
• K zajištění čepů, trubek a tyčí
Hlavní uživatelé
Zemědělské závody, opravny nákladních automobilů,
autoservisy, spedice, dílenské provozy
Vlastnosti
S předpjatým pružným kroužkem
Jednoduše a rychle připevnitelné příp. uvolnitelné
Opakovaně použitelné
Ocel, žlutě pozinkovaná
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Tloušťka stopky
Ø d mm
Délka stopky
L mm
Vnější Ø
C mm
Balení
ks
291781
002313
002321
002330
002348
Sklopné závlačky
Sklopné závlačky 6 mm
Sklopné závlačky 8 mm
Sklopné závlačky 9,5 mm
Sklopné závlačky 11 mm
4,5
6,0
8,0
9,5
11,0
42
42
42
42
42
34
41
41
41
41
25
25
25
25
10
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/3/10-02-05/#201983[89799]
skup. 01330
4.313
Bezpečnostní prvky
Pojistné sklopné závlačky
Oblasti použití
• K zajištění čepů, trubek a tyčí
Hlavní uživatelé
Zemědělské závody, opravny nákladních automobilů,
autoservisy, spedice, dílenské provozy
Přednosti produktu
• Pevnost 1100-1400 N/mm², k dosažení nejvyšší napínací síly
• Otvor pro nasazení pojistného řetězu
Vlastnosti
S pojistnou západkou
Zápustkově kované
Jednoduše a rychle připevnitelné příp. uvolnitelné
Opakovaně použitelné
Ocel, žlutě pozinkovaná
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Tloušťka stopky
Ø d mm
Délka stopky
L mm
Vnější Ø
C mm
Balení
ks
557978
557986
557994
558001
Pojistné sklopné závlačky
Pojistné sklopné závlačky
Pojistné sklopné závlačky
Pojistné sklopné závlačky
7,5
9,5
10,5
11,5
42
45
45
45
32
32
32
32
10
10
10
10
skup. 01330
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/3/10-02-05/#201983[89799]
4.314
Bezpečnostní prvky
Klouby kulové dle DIN 71802
Klouby kulové dle DIN 71802
Vlastnosti
S pružnou pojistkou, typ CS, pravotočivý závit s pojistným
třmenem
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ød
mm
a
mm
b
mm
c
mm
Balení
ks
205630
Klouby kulové dle
DIN 71802
Klouby kulové dle
DIN 71802
Klouby kulové dle
DIN 71802
Klouby kulové dle
DIN 71802
Klouby kulové dle
DIN 71802
M5
8
9
10
5
M6
12
11
25
5
M8
16
13
30
5
M 10
20
16
35
5
M 12
20
16
35
5
198358
198366
198374
198382
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/4/09-12-08/#202212[159644]
skup. 16939
4.315
Bezpečnostní prvky
Třmeny a karabiny
Třmeny
Oblasti použití
• Prodloužení lan, pout a řetězů
Hlavní uživatelé
Zemědělské závody, opravny zemědělských strojů, opravny
nákladních automobilů, dílenské provozy, staveniště, pozemní
stavitelství
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
4
Číslo
výr.
Ø d1
mm
Ø d2
mm
B
mm
H
mm
Nosnost
kg
Balení
ks
011130
011131
011132
114235
326984
4
5
7
8
10
5
6
8
10
12
7
8
11
14
17
15,5
18
24
30
36
100
160
250
400
600
10
10
10
10
10
skup. 01920
Karabiny dle DIN 5299 C
Oblasti použití
• Prodloužení lan, pout a řetězů
Hlavní uživatelé
Zemědělské závody, opravny zemědělských strojů, opravny
nákladních automobilů, dílenské provozy, staveniště, pozemní
stavitelství
Přednosti produktu
• Rychlé prodloužení lan, pout nebo řetězů díky samouzavírací
klapce
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
Číslo
výr.
Ø
mm
L
mm
C
mm
Nosnost
kg
Balení
ks
112498
112499
112501
112502
641677
641685
641693
641707
5
6
7
8
9
10
11
12
50
60
70
80
90
100
120
140
7
8
8
9
10
11
16
19
100
120
180
230
250
350
400
450
10
10
10
10
10
10
10
10
4.316
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/5/09-09-30/#201822[159677]
skup. 01950
Bezpečnostní prvky
Pružiny tažné a tlačné
Pružiny tažné se dvěma oky dle DIN 2097
Vlastnosti
Pružinový ocelový drát 17223 B, pozinkovaný
Číslo
výr.
Ø drátu
d mm
Délka
L mm
Vnější Ø
D mm
Obsah
balení ks
Balení
ks
304379
304360
304352
304395
304344
304409
304310
304336
304301
304417
304441
304328
304298
304450
304280
304387
304433
304425
304476
304468
0,6
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
25
50
55
45
55
55
60
70
70
75
85
90
100
105
130
25
55
65
75
110
6
5
7
9
8
11
10
8
11
9
12
7
9
10
11
7
11
12,5
12,5
12,5
50
40
25
20
18
10
20
18
18
12
8
20
15
10
10
40
12
8
14
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
skup. 01910
Pružiny tlačné dle DIN 2095
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/6/09-09-30/#201799[159739]
Vlastnosti
Pružinový ocelový drát 17223 B, pozinkovaný
Číslo
výr.
Ø drátu
d mm
Délka
L mm
Vnější Ø
D mm
Počet
spirál
Obsah
Balení
balení ks ks
304484
304492
304530
304573
304549
304506
304590
304581
304565
304557
304514
304522
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
42
32
35
40
60
28
35
45
45
55
55
65
8
15
12
10
12
15
12
10
15
12
15
15
14
9
9
15
18
7
8
12
11
14
14
15
40
20
30
25
20
20
20
25
15
15
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
skup. 01911
4.317
Bezpečnostní prvky
Svorky
Svorky lanové
Oblasti použití
• Rozebiratelná svorka pro spojení konců kovových lan
Vlastnosti
Pozinkovaná ocel
Informace k obsluze
• Jsou-li dány k dispozici bezpečnostně-technické požadavky
pro spojení konců kovových lan, pak musí být používány
i ostatní spojovací elementy, např. lanové svorky odpovídající
DIN 1142
• Dříve dle DIN 741
4
Číslo
Ø lana
d1
h1
a
Balení
mm
Jmenovitý
Ø
v palcích
výr.
020303
020311
020320
020338
020346
020354
020362
mm
mm
mm
ks
3
5
6,5
8
10
11
13
1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
M4
M5
M5
M6
M8
M8
M 10
20
24
28
34
42
44
55
9
11
13
16
19
20
24
25
25
25
25
25
25
25
skup. 01930
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/7/09-09-30/#201755[159754]
4.318
Bezpečnostní prvky
Válcové kolíky DIN 7
Tolerance m6
Oblasti použití
• Upevnění a zajištění dílů na zařízení nebo nástrojích
Upozornění
• ~ ISO 22338
• ISO-změny:
Délka L nově dle ISO včetně zaoblení (zatím dle DIN mimo
zaoblení)
Tvary A, B a C (Tvar A = tolerance m6 nově se zaoblením)
Válcové kolíky DIN 7 lesklé
Vlastnosti
Tolerance m6
Ø mm
4
6
8
c mm
r mm
0,6
4,0
0,9
6,0
1,2
8,0
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
151859
151860
151861
4,0
6,0
8,0
5
10
45
100
200
50
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/8/12-06-21/#952410[929111]
skup. 00259
4.319
Bezpečnostní prvky
Kuželové kolíky DIN 1
Tolerance m6
Oblasti použití
• Upevnění a zajištění dílů na zařízení nebo nástrojích
Upozornění
• ~ ISO 22339
• ISO-změny:
Délka L nově dle ISO včetně zaoblení (zatím dle DIN mimo
zaoblení)
Tvary A, B a C (Tvar A = tolerance m6 nově se zaoblením)
Kuželové kolíky DIN 1 lesklé
Vlastnosti
Tolerance m6
4
Číslo
výr.
Ø
mm
Délka L
mm
Balení
ks
151980
152005
152013
4,0
6,0
8,0
50
100
45
100
50
50
skup. 00259
V1.7.6.5/CZ_H_DN100/9/12-06-21/#952395[940638]
4.320
Hadicové spony
Hadicové spony
Hadicové spony B9/B12 pozinkovaná ocel
Oblasti použití
• Závitové svorky s "nekonečným šroubem" odpovídající DIN
3017-1 zvláště vhodné pro použití při vyšších mechanických
zatížení, hadicová spona je univerzálně použitelná ke spojům
např. hadic chladících kapalin, beztlakových trubkek
pohonných hmot a výfukových potrubí, olejových
a vzduchových potrubí v dolním a horním tlakovém rozsahu
Přednosti produktu
• Univerzální hadicové spony
• Velmi vysoká tlaková stabilita
• Vysoké mechanické zatížení
• Již s nízkým utahovacím momentem lze dosáhnout dobrého
spojení hadic
• Nepoškozuje hadici zarýváním pásku ani jeho zaobleným
koncem
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
Vlastnosti
Charakter materiálu W2: pásek a pouzdro z chromové oceli
1.4016
Šroub: křížový 6-hranný s podélnou drážkou, pozinkovaná ocel
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozsah upínání Rozsah upínání Šířka pásku
mm
palce
mm
Tloušťka pásku SW
mm
mm
Balení
ks
034546
303275
303283
303291
254430
303305
254431
034547
303313
254432
002171
303321
254433
303330
254434
303348
254435
303356
254476
303364
254477
034548
254438
303372
288381
034549
288373
288365
288357
288349
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicová spona W2
Hadicová spona W2
Hadicové spony W2
Hadicová spona W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicová spona W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicová spona W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
8 - 12
8 - 16
12 - 20
16 - 25
16 - 25
20 - 32
20 - 32
23 - 35
25 - 40
25 - 40
30 - 45
32 - 50
32 - 50
40 - 60
40 - 60
50 - 70
50 - 70
60 - 80
60 - 80
70 - 90
70 - 90
80 - 100
80 - 100
90 - 110
90 - 110
100 - 120
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 150
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5/16" - 1/2"
5/16" - 5/8"
1/2" - 3/4"
5/8" - 1"
5/8" - 1"
3/4" - 1 1/4"
3/4" - 1 1/4"
7/8" - 1 3/8"
1" - 1 5/8"
1" - 1 5/8"
1 3/16" - 1 3/4"
1 1/4" - 2"
1 1/4" - 2"
1 5/8" - 2 3/8"
1 5/8" - 2 3/8"
2" - 2 3/4"
2" - 2 3/4"
2 3/8" - 3 1/8"
2 3/8" - 3 1/8"
2 3/4" - 3 1/2"
2 3/4" - 3 1/2"
3 1/8" - 4"
3 1/6" - 4"
3 1/4" - 4"
3 1/2" - 4 3/8"
4" - 4 3/4"
4" - 4 3/4"
4 3/8" - 5 1/8"
4 3/4" - 5 1/8"
5 1/8" - 6"
9
9
9
9
12
9
12
9
9
12
9
9
12
9
12
9
12
9
12
9
12
9
12
9
12
9
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
skup. 16322
4.321
Hadicové spony
Hadicové spony B9/B12 ušlechtilá ocel
Oblasti použití
• Závitové svorky s "nekonečným šroubem" odpovídající DIN
3017-1 zvláště vhodné pro použití při vyšších mechanických
zatížení, hadicová spona je univerzálně použitelná ke spojům
např. hadic chladících kapalin, beztlakových trubkek
pohonných hmot a výfukových potrubí, olejových
a vzduchových potrubí v dolním a horním tlakovém rozsahu
Přednosti produktu
• Univerzální hadicové spony
• Velmi vysoká tlaková stabilita
• Vysoké mechanické zatížení
• Již s nízkým utahovacím momentem lze dosáhnout dobrého
spojení hadic
• Nepoškozuje hadici zarýváním pásku ani jeho zaobleným
koncem
Vlastnosti
Charakter materiálu W4: všechny části z nerezové oceli 1.4301
Šroub: šestihranný s podélnou drážkou z nerezové oceli
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozsah upínání Rozsah upínání Šířka pásku
mm
palce
mm
Tloušťka pásku SW
mm
mm
Balení
ks
509582
734349
509590
002189
734357
509604
002190
509612
002191
002182
734365
002192
002193
002195
002196
002197
002198
002199
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
Hadicové spony W4
8 - 16
12 - 20
16 - 25
16 - 25
20 - 32
25 - 40
25 - 40
32 - 50
32 - 50
40 - 60
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
5/16" - 5/8"
1/2" - 3/4"
5/8" - 1"
5/8" - 1"
3/4" - 1 1/4"
1" - 1 5/8"
1" - 1 5/8"
1 1/4" - 2"
1 1/4" - 2"
1 5/8" - 2 3/8"
1 5/8" - 2 3/8"
2" - 2 3/4"
2 3/8" - 3 1/8"
2 3/4" - 3 1/4"
3 1/8" - 4"
3 1/2" - 4 3/8"
4" - 4 3/4"
4 3/8" - 5 1/8"
9
9
9
12
12
9
12
9
12
9
12
12
12
12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
skup. 16322
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
4.322
Hadicové spony
Objímka na benzinové hadice MINI S
Oblasti použití
• Hadicová objímka vhodná zvláště pro spolehlivé spojení
benzinových, plynových, gumových a flexibilních hadic
Přednosti produktu
• Nejvhodnější k utěsnění úzkých hadic
• K trvale spolehlivému spojení
• Výhoda spolehlivosti při udržbářských pracech
Vlastnosti
Charakter materiálu W1: pásek a pouzdro z pozinkované oceli
Šroub: křížový šestihranný s podélnou drážkou, pozinkovaná
ocel
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozsah upínání Šířka
Ø v mm
pásku mm
Tloušťka
pásku mm
Vel.
mm
Balení
ks
193224
015016
015024
015032
015040
015059
015067
015075
015083
015091
015105
Objímka na benzin. hadice MINI S
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 9 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 10 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 11 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 12 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 13 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 14 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 15 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 16 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 18 x 9
6-8
7-9
8 - 10
9 - 11
10 - 12
11 - 13
12 - 14
13 - 15
14 - 16
15 - 17
16 - 18
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
skup. 16320
4.323
Hadicové spony
Objímky jednozámkové
Oblasti použití
• Pro snadné a rychlé upevňování hadic v oblasti nízkých
a středních tlaků např. pro stlačený vzduch či palivových hadic
Přednosti produktu
• Pečlivé zaoblení hran zabraňuje poškození materiálu hadic
• Zatočený vnitřní kroužek překlene mezeru pod svorkou
a zajišťuje tak dokonalé upnutí po celém obvodu
• Jednozámková hadicová objímka s kroužkem je ideální
pronáročné spojení měkké i tvrdé pryže
Technické údaje
Materiál objímky: nerez ocel 1.4301
Materiál vnitřního kroužku: nerez ocel 1.4301
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozsah upnutí
mm
Šířka pásku
mm
Balení
ks
258440
370975
413135
151394
545198
010955
010956
010958
010964
010965
010966
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
Objímka jednozámková
7 - 8,2
9,1 - 10,8
10,6 - 12,6
11,8 - 13,8
12,8 - 14,8
13,2 - 15,8
14,6 - 16,8
15,6 - 17,8
16,5 - 18,8
17,1 - 20
18,8 - 21,1
7,4
7,4
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
9,2
9,2
100
100
100
100
100
25
25
25
25
25
25
skup. 16327
Objímky dvouzámkové
Oblasti použití
• Vhodné pro jednoduché a rychlé hadicové spoje
v nízkotlakovém a střednětlakovém rozsahu
Přednosti produktu
• Jednoduchá a rychlá montáž
• Fixace postranním nožem nebo štípacími kleštěmi
Vlastnosti
Charakter materiálu W1: všechny části z pozinkované oceli
Označení
výrobku
Rozsah upínání
mm
Šířka pásku
mm
Tloušťka pásku Balení
mm
ks
365580
365599
365602
365610
365629
011129
892788
663930
020126
020127
020128
020129
020130
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
Objímky dvouzámkové
5-7
7-9
9 - 11
11 - 13
13 - 15
15 - 18
17 - 20
20 - 23
23 - 27
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
6
6
6,5
6,5
7
7,5
7,5
8
8,5
9
9,5
9,5
10
0,6
0,8
0,8
0,9
1
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
skup. 16327
4.324
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
100
100
100
100
100
100
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
Číslo
výr.
Hadicové spony
Hadicová spona ABA
Oblasti použití
• Vynikající spojitost při výrobě a nový výrobní proces garantuje
nejvyšší kvalitu, závit spony má vnitřní toleranci maximálně
+/- 0,04 mm
Přednosti produktu
• Vysoká spolehlivost spoje
• Vyšší utahovací moment
• Větší obvod spony
• Všechny jednotlivé části jsou zvlášt pozinkovány a potaženy
ocelí
• Pouzdro vícevrstevně lakované (charakteristický modrý
akrylový lak)
• Pásek vyroben ze slitiny hliníku a zinku, galvanicky
pozinkovaná spona garantuje 3x vyšší ochranu proti rzi
Vlastnosti
Charakter materiálu W1: pásek a pozdro z vysoce kvalitní
pozinkované švédské uhlíkové oceli
Šroub: šestihranný s podélnou drážkou, pozinkovaný
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozsah upínání
mm
Šířka pásku
mm
Tloušťka pásku
mm
SW
mm
Balení
ks
811211
811220
811238
641391
641405
641413
641421
641430
641448
641456
641464
641472
011092
011093
011094
011095
929816
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
8 - 14
11 - 17
13 - 20
15 - 24
19 - 28
22 - 32
26 - 38
32 - 44
38 - 50
44 - 56
50 - 65
58 - 75
68 - 85
77 - 95
87 - 112
104 - 138
130 - 165
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/50
10/25
10/25
10/25
10/25
10/25
10/25
10/25
10/25
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
skup. 16321
4.325
Hadicové spony
Hadicové spony Norma
Oblasti použití
• Hadicové spony se stahovacími čelistmi jsou vhodné
k připevnění gumových a plastových hadic, stejně jako
gumových manžet na konci trubek nebo výlevek hadic
Přednosti produktu
• Robustní, pevná konstrukce stahovacích čelistí
• Vysoké mechanické zatížení
• Konstrukce stahovacích čelistí umožňuje dodatečnou
upevnění kolének, konzolí nebo styčnicových spojů
Vlastnosti
Charakter materiálu W1:
Páska, pouzdro i šestihranný šroub s podélnou drážkou
z pozinkované oceli
4
Upozornění
• Příklad pro označení:
S 15 / 12 / W1
"S" znamená vyroben dle DIN3017 - také jednodílný
"15" je pro průměr nadměrně upnutých materiálů v mm
"12" je pro šířku pásku spony v mm
"W1" je pro materiál spony (W1 odpovídá pozinkované oceli)
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozsah upínání
mm
Šířka pásku
mm
Tloušťka pásku
mm
Balení
ks
023914
023916
023919
023920
023921
023923
023924
023925
023926
023927
015466
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
Spona Norma W1
15 - 15
16 - 16
17 - 17
18 - 18
19 - 19
20 - 20
21 - 21
22 - 22
23 - 23
24 - 24
25 - 27
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
skup. 16320
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
4.326
Hadicové spony
Objímky RSGU
Oblasti použití
• K připevnění trubek, kabelů, hadic atd. ke karoseriím vozidel
a strojů
• Kvůli tlumení vibrací a pro zabránění kontaktní korozi jsou
objímky opatřeny pryžovým profilem
Přednosti produktu
• Zesílené spony stvarovaným , přizpůsobivým páskem brání
svým rozsahem připevnění vytrhnutí nebo uvolnění, např.
při tlakových rázech
• Odolné vůči benzínu, oleji, mastnotě, alkoholu, kyselinám
a zásadám
Vlastnosti
Tepelná odolnost: -30°C až +100°C
Pozinkovaná ocel dle DIN 3016 část 1, materiál: polychloropren
Upozornění
• Dodává se bez šroubů a matek
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Vnitřní Ø D
mm
Šířka B
mm
Tloušťka pásku s
mm
Otvor Ø d
mm
Balení
ks
022764
022640
022772
022667
022799
022683
022810
022829
022837
022942
022845
022853
022977
022870
011103
545406
023019
023027
158480
023060
666378
Objímky RSGU 6/12
Objímky RSGU 8/9
Objímky RSGU 8/12
Objímky RSGU 10/9
Objímky RSGU 10/12
Objímky RSGU
Objímky RSGU 12/12
Objímky RSGU
Objímky RSGU 15/12
Objímky RSGU
Objímky RSGU
Objímky RSGU 18/12
Objímky RSGU
Objímky RSGU 20/12
Objímky RSGU
Objímky RSGU 24/12
Objímky RSGU
Objímky RSGU
Objímky RSGU
Objímky RSGU
Objímky RSGU
6
8
8
10
10
12
12
14
15
15
16
18
18
20
22
24
24
25
28
30
35
12
9
12
9
12
9
12
12
12
15
12
12
15
12
12
12
15
15
12
15
12
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,8
0,5
0,5
0,8
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
5,2
4,2
5,2
4,2
5,2
4,2
5,2
5,2
5,2
6,4
5,2
5,2
6,4
5,2
5,2
5,2
6,4
6,4
5,2
6,4
5,2
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
25
10/100
10/50
50
25
50
25
4
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
skup. 16360, 16361, 16362
4.327
Hadicové spony
Těžká objímka s kloubovým čepem
Oblasti použití
• Tato těžká hadicová objímka je zvláště vhodná k upevňování
sacích hadic a hadic na stlačený vzduch s vysokou mírou
tvrdosti nebo s umělou hmotou či s ocelovou vložkou
• Používá se pro nástavby generátorů u nákladních automobilů
a v oblasti zemedělství etc.
Přednosti produktu
• Rovnoměrné rozložení tlaku po celém průměru hadicové
spony
• Extrémně vysoká napínací síla pásku
• Velký obvod spony
• Robustní široký pásek se zaoblenými hranami zamezuje
poškození hadice
Vlastnosti
Charakter materiálu W1: pásek a pouzdro z pozinkované oceli
Šroub: se závitem a matkou
4
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozsah upínání Rozsah upínání
mm
palce
Šířka pásku Tloušťka pásku SW
mm
mm
mm
Balení
ks
926060
926078
926086
926094
926108
926116
926124
926132
926140
926159
926167
926175
926183
926191
926205
926213
104509
104510
104511
104512
104513
104514
104516
104518
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
Objímka s kloub. čepem
29 - 31
32 - 35
36 - 39
40 - 43
44 - 47
48 - 51
52 - 55
56 - 59
60 - 63
64 - 67
68 - 73
74 - 79
80 - 85
86 - 91
92 - 97
98 - 103
104 - 112
113 - 121
122 - 130
131 - 139
140 - 148
149 - 161
162 - 174
188 - 200
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1 5/32" - 1 7/32"
1 9/32" - 1 3/8"
1 7/16" - 1 1/2"
1 9/16" - 1 11/16"
1 3/4" - 1 7/8"
1 7/8" - 2"
2 1/16" - 2 5/32"
2 7/32" - 2 5/16"
2 11/32" - 2 1/2"
2 17/32" - 2 21/32"
2 11/16" - 2 7/8"
2 29/32" - 3 1/8"
3 5/32" - 3 11/32"
3 3/8" - 3 9/16"
3 5/8" - 3 13/16"
3 27/32" - 4 1/6"
4 3/32" - 4 3/8"
4 7/16" - 4 3/4"
4 13/16" - 5 1/8"
5 5/32" - 5 15/32"
5 1/2" - 5 13/16"
5 7/8" - 6 11/32"
6 3/8" - 6 7/8"
7 13/32" - 7 7/8"
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
skup. 16329
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
4.328
Hadicové spony
Hadicová spona MINIFLEX
Oblasti použití
• Ideální pro malé průměry
Přednosti produktu
• Velmi pružný pásek
Vlastnosti
Charakter materiálu W2: pásek a pouzdro z chromové oceli
1.4016
Šroub: podélná drážka z potažené oceli
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Rozsah upínání
mm
Rozsah upínání
palce
Šířka pásku
mm
Tloušťka pásku
mm
Balení
ks
022420
022438
Hadicová spona Miniflex
Hadicová spona Miniflex
7 - 11
11 - 19
1/4" - 1/2"
7/16" - 3/4"
5,5
5,5
0,5
0,5
100
100
skup. 16322
Hadicová páska se zámkem
Oblasti použití
• Vhodné pro práci s velkými průměry trubek jako např.
u topných a ventilačních systémů, při práci na průmyslových
zařízeních, atd.
4
Přednosti produktu
• Podle potřeby může být vyroben vhodný rozměr hadicové
spony
Vlastnosti
Charakter materiálu W2: pásek a pouzdro z chromové oceli
1.4016
Šroub: šestihranný s podélnou drážkou, pozinkovaná ocel
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Šířka
pásku mm
Délka
pásku m
Tloušťka
pásku mm
Množství
zámků
SW
mm
Balení
ks
033553
894126
641189
033554
Hadicová páska se zámkem
Hadicová páska A2, 8 mm, 5 m role
Stahovací zámek pro hadicovou pásku
Hadicová páska se zámkem
8
8
8
14
3
5
3
0,7
0,4
0,4
0,7
8
6
6
8
1
1
25
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/1/12-11-19/#299417[167566]
skup. 16328
4.329
Hadicové spony
Sady hadicových spon
Hadicové spony sortiment ABA
Obsah dodávky
• Včetně držáku na stěnu a flexiblilního šroubováku
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
850757
Hadicové spony sortiment ABA
1
Obsah
4
015016
015024
015032
015040
015059
015067
015075
015083
015091
193224
641391
641405
641413
641421
641430
641448
641456
641464
811211
811220
811238
Rozměry Šířka pásky Tloušťka pásky Velikost Počet
mm
mm
mm
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 9 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 10 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 11 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 12 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 13 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 14 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 15 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S Ø 16 x 9
Objímka na benzin. hadice MINI S
Objímka na benzin. hadice MINI S
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Hadicová spona ABA
Obsah
140373
Šroubovák flexibilní 2K 6-hranný
7-9
8 - 10
9 - 11
10 - 12
11 - 13
12 - 14
13 - 15
14 - 16
15 - 17
6-8
15 - 24
19 - 28
22 - 32
26 - 38
32 - 44
38 - 50
44 - 56
50 - 65
8 - 14
11 - 17
13 - 20
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Pohon
Velikost
Čepel
mm
Délka
mm
Barva
Počet
6-hranný
7
150
255
červená 1
skup. 16321
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/2/13-02-20/#300799[209615]
4.330
Hadicové spony
Hadicové spony sortiment B9
Obsah dodávky
• Včetně držáku na stěnu s upevňovacím materiálem a
flexiblilním šroubovákem
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
859866
Hadicové spony sortiment B9
1
Obsah
034546
303275
303283
303291
303313
303321
303330
303348
303364
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicová spona W2
Hadicová spona W2
Hadicová spona W2
Hadicová spona W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Hadicové spony W2
Obsah
140373
Šroubovák flexibilní 2K 6-hranný
Rozsah
mm
Šířka pásky Tloušťka pásky Velikost Počet
mm
mm
mm
8 - 12
8 - 16
12 - 20
16 - 25
25 - 40
32 - 50
40 - 60
50 - 70
70 - 90
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Pohon
Velikost
Čepel
mm
Délka
mm
Barva
6-hranný
7
150
255
červená 1
Obsah
166928
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
Počet
Počet
Držák hadicových spon s háčky, prázdný
1
skup. 16322
Nástěnný držák hadicových spon prázdný
Obsah dodávky
• Nástěnný držák hadicových spon s háčky (bez hadicových
spon).
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Balení
ks
166928
Držák hadicových spon s háčky, prázdný
1
V1.7.6.5/CZ_H_DN190/2/13-02-20/#300799[209615]
skup. 07032
4.331
Různé
Maznice
Maznice H1
DIN 71412 A
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka závitu
mm
Celková délka SW
mm
mm
Balení
ks
013617
013625
013633
013722
013730
013749
Maznice H1 dle DIN 71412 A 6 x 1 mm
Maznice H1 dle DIN 71412 A 8 x 1 mm
Maznice H1 dle DIN 71412 A 10 x 1 mm
Maznice H1 dle DIN 71412 A 1/4" UNF
Maznice H1 dle DIN 71412 A 5/16" UNF
Maznice H1 dle DIN 71412 A 3/8" UNF
M6x1
M8x1
M 10 x 1
UNF 1/4"
UNF 5/16"
UNF 3/8"
4,0
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5
14
16
16
16
16
16
50
50
50
50
50
50
7
9
11
7
9
11
skup. 16935
Zarážecí maznice H1
4
DIN 71412 A
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Ø
mm
Délka čepu
mm
Celková délka
mm
Balení
ks
182222
182230
182249
Zarážecí maznice H1 dle DIN 71412 A
Zarážecí maznice H1 dle DIN 71412 A
Zarážecí maznice H1 dle DIN 71412 A
6
8
10
5,4
5,4
5,4
14
15
15
100
100
50
skup. 16935
Maznice H2
DIN 71412 B, zahnutá pod úhlem 45°
Číslo
výr.
Označení
výrobku
Závit
Délka závitu
mm
Celková délka SW
mm
mm
Balení
ks
013641
013650
013668
Maznice H2 dle DIN 71412 B 6 x 1 mm
Maznice H2 dle DIN 71412 B 8 x 1 mm
Maznice H2 dle DIN 71412 B 10 x 1 mm
M6x1
M8x1
M 10 x 1
5,5
5,5
5,0
20
20
20
50
50
50
9
9
11
skup. 16935
Maznice H3
DIN 71412 C, zahnutá pod úhlem 90°
Označení
výrobku
Závit
Délka závitu
mm
Celková délka SW
mm
mm
Balení
ks
013684
013692
013706
Maznice H3 dle DIN 71412 C 6 x 1 mm
Maznice H3 dle DIN 71412 C 8 x 1 mm
Maznice H3 dle DIN 71412 C 10 x 1 mm
M6x1
M8x1
M 10 x 1
5,5
5,5
6,0
18
18
18
50
50
50
skup. 16935
4.332
9
9
11
V1.7.6.5/CZ_H_DN180/1/10-01-26/#202258[159698]
Číslo
výr.
R
E
N
R
E
B
EM
Š
A
V
VE
U
L
I
B
O
M
Kdekoli a 24 hodin dennü
– pohodlnü s Berner mobilní aplikací
pro iPhone, iPad a Android
Navštüvujete ìasto vaše zákazníky v terénu
a potĥebujete v danou chvíli informace
o produktech Berner? Chcete mít možnost
objednávat okamžitü?Pĥejete si být mobilní
a ƀexibilní? Pak právü pro Vás je pĥipravena
ke stažení zdarma mobilní aplikace Berner.
Jednoduše a pohodlnü:
vyhledání informací o produktech, objenávání
online i ofƀine, zjištüní dostupnosti a cen produktĵ, skenování ìárových kódĵ,
databáze návodĵ a bezpeìnostních listĵ
a mnoho dalších služeb
KDEKOLI NÁS POTĤEBUJETE!
www.berner.cz
Apple, thAppllogo and iPhonartrademarks of ApplInc., registered in thU.S. and other countries.
App Storis a servicmark of ApplInc. Android and GooglPlay artrademarks of GooglInc.
Je mnoho internetových obchodĵ.
Ale jen jeden individuální!
Internetový obchod pro autoopravárenství a stavebnictví.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Rychle, snadno a pohodlnü
Možnost objednávat 24 hodin dennü
Krátké dodací lhĵty
Kontrola dostupnosti produktĵ
Podrobné produktové informace
NOVINKA: výhodné akce jen
pro internetové objednávky
www.berner.cz
www.berner.cz
08/2014 – Zmüny a chyby v tisku vyhrazeny.
Berner spol. s r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5 - Košíĥe

Podobné dokumenty

AULIX lighting

AULIX lighting hliníkového profilu, který slouží zároveň jako uzemnění, a z dvou vložených plastových profilů, kterými vedou čtyři měděné vodiče o průřezu 2,5 mm. Jakýkoliv profil lze snadno uříznout do požadovan...

Více

ŠVP 2012 - Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec

ŠVP 2012 - Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec Verze: I/2011, Datum: 1.12.2010, Platnost: 1.9.2012 RVP 23-55-H/01 Klempíř

Více

TIP!

TIP! 229 Kč 81023 | rozteč 150 mm 81024 | rozteč 100 mm

Více

Ce Ceník náhradních dílů Iveco Czech Republic - TBS

Ce Ceník náhradních dílů Iveco Czech Republic - TBS RETARDÉR TELMA FN72-40(F2400)DK202264 KRYTKY OCHRANNÉ VB 107 556 JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ JC 372 310

Více

PDF katalog všech výrobků ke stažení

PDF katalog všech výrobků ke stažení Všechny součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430

Více

MONZUN - VH RTI Technické podmínky

MONZUN - VH RTI Technické podmínky max. 80%. Při manipulaci po dobu skladování musí být jednotky chráněny proti mechanickému poškození. V rozsahu dodávky je kompletní jednotka MONZUN, přiložené osvědčení o jakosti a kompletnosti s r...

Více

RX6010C / RX6010PC Konstrukce Kabina

RX6010C / RX6010PC Konstrukce Kabina montáž čelního nakladače jsou snadno a rychle proveditelné. Nakladač KL601 využívá hydraulického systému traktoru, plovoucí polohy a indikátoru pozice lžíce.

Více

Ceník - Delfy

Ceník - Delfy ACO VARIO vana 75x50 z polymer.betonu, H=80 ACO SELF přídavný tvar 02102 ACO VARIO rošt 100x50 Zn 01209 ACO rošt litina 50cm V/X 100 ACO rošt můstk. 12.5x100cm nerez ACO aretace nerez Rošt Prefagri...

Více