obsah | contents Obsah editorialy | editorials Hormonální léčba

Komentáře

Transkript

obsah | contents Obsah editorialy | editorials Hormonální léčba
obsah
Obsah
obsah | contents
Obsah
187
editorialy | editorials
Hormonální léčba transsexuálních pacientů – editorial | Hormonal therapy in transsexual
patients – editorial | K. Starý
189
Nejnovější aspekty diagnostiky a terapie hyponatremie – editorial | The most recent
aspects of diagnosis and therapy of hyponatraemia – editorial | O. Schück, J. Kříž, M. Horáčková190
Neceliakální glutenová senzitivita – editorial | Non-celiac gluten sensitivity | P. Kohout
193
Neceliakální glutenová senzitivita – editorial | Non-celiac gluten sensitivity |
M. Šenkyřík, J. Prokešová
původní práce | original contributions
Naše zkušenosti s hormonální léčbou transsexuálních pacientů | Our experience
with hormonal therapy in transsexual patients | V. Weiss, P. Weiss, H. Fifková
Má tělesná výška vliv na závažnost chronického žilního onemocnění na
dolních končetinách? | Does body height affect the severity of chronic venous
disease in lower
extremities? | J. Spáčil
přehledné referáty | reviews
Zkušenosti s léčbou biosimilárními léky | Experience with biosimilars treatment | J. Škvor
Najnovšie aspekty diagnostiky a terapie hyponatriémie | The most recent aspects
of diagnosis and therapy of hyponatraemia | I. Šturdík
Neceliakální glutenová senzitivita | Non-celiac gluten sensitivity | I. Hoffmanová
Chronická tromboembolická plicní hypertenze | Chronical thromboembolic pulmonary
hypertension | Z. Vavera
195
197
202
207
209
219
228
doporučené postupy | guidelines
Nové doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie |
New ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism |
J. Widimský sr, M. Aschermann
236
Syndróm vénovej panvovej kongescie – diagnóza a manažment.
Odporúčanie Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory (2015) | Pelvic venous
congestion syndrome – diagnosis and management.Guidelines of the Angiology Section
of Slovak Medical Chamber (2015) | P. Gavorník
244
kazuistiky | case reports
PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě
přípravkem Mabthera. Popis případu a přehled literatury | PET-CT documented remission
of multicentric Castleman disease after treatment with rituximab: case report and review | Z. Adam
251
Hypersenzitivní reakce po podání heparinu s aktivací heparinem indukované
trombocytopenie po zahájení intermitentní hemodialýzy | Hypersensitive reaction
after application of heparin with activation heparin induced trombocytopenia in
initiation
of intermittent haemodialysis | J. Masopust
260
187
188
obsah
medicínské právo | medical law
Vybrané právní aspekty povinné mlčenlivosti | Selected legal aspects of compulsory
confidentiality | L. Prudil
264
aktuality | news
Lehké hypoglykemie jsou v České republice u pacientů s diabetem 2. typu léčených
inzulinovými analogy běžné a jejich výskyt pacienty znepokojuje. Výsledky průzkumu
GAPP2™ (Global Attitudes of Patient and Physicians) | Mild hypoglycaemia is common
in type 2 diabetic patients treated with insulin analogues in the Czech Republic
and the patients are concerned about it: results of a GAPP2™ survey (Global Attitudes
of Physicians and Patient) | M. Prázný
269
zprávy | reports
40. Angiologické dny 2015 | K. Roztočil
276
z odborné literatury | from scholarly literature
R. Herzig. Ischemické cévní mozkové příhody. Maxdorf: Praha 2014 | Z. Kalita
279
oznámení | annoucements
13. cyklus seminářů Interna informans
281
Vydání tohoto čísla laskavě podpořily společnosti

Podobné dokumenty

Využití kamery pro zpracování obrazu v embedded systémech

Využití kamery pro zpracování obrazu v embedded systémech zapotřebí oživit zařízení s vestavěnou kamerou nebo kameru k zařízení připojit. Na získaná obrazová data z kamery následně aplikovat základní algoritmy zpracování obrazu pro úpravu těchto dat do po...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o 8. Klíčová slova (oddělujte čárkou): chronická rána, hojení ran, nové trendy, úloha sestry 9. Anotace v angličtině (krátký popis práce): This bachelor thesis deals with always topical issue of new ...

Více

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF. Extended options of anticoagulant treatment in thromboembolism | D. Karetová, J. Bultas Co mají společného žilní a tepenná onemocnění? | What do have arterial and venous disease in common? | J. Pi...

Více

obsah | content Obsah editorialy | editorials Erdheimova

obsah | content Obsah editorialy | editorials Erdheimova Sentinelová uzlina pri malígnom melanóme | Sentinel lymph node in malignant melanoma | E. Rovenská

Více

MUDr. Eva Cimburová Nemocnice Písek a.s., Interní oddělení E

MUDr. Eva Cimburová Nemocnice Písek a.s., Interní oddělení E 23.2.2013 - vyšetřen interně - vertigo, slabost při minimální námaze, proběhlé krvácení z hemorhoidů V KO pancytopenie - s dominující těžkou trombocytopenií (Hb 85g/l, leu O, 96, tromb. 9000) Dopor...

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. 11. Myers, B. Diagnosis and management of maternal thrombocytopenia in pregnancy. Br J Hematol, 2012, 158, p. 3. 12. Provan, D., Stasi, R., Newland, AC., et al. International consensus report on th...

Více