Já, níže podepsaný/á (jméno a příjmení).................................................

Komentáře

Transkript

Já, níže podepsaný/á (jméno a příjmení).................................................
Ě
ě
Já, níže podepsaný/á (jméno a příjmení)...........................................................................................,
adresa:....................................................................................................................................................,
telefonní číslo: ......................., e-mailová adresa:........................................................, bankovní účet
č.:................................................, v souladu s pravidly (dále jen Pravidla) promo akce „Colgate –
garance vrácení peněz“ (dále jen Promo akce), tímto posílám zpět tubu zubní pasty Colgate
Sensitive Pro-Relief (dále jen Výrobek) a žádám o vrácení peněz za celkovou nákupní cenu za
Výrobek.
Prohlašuji, že k této žádosti přikládám originální stvrzenku o koupi nebo DPH fakturu vztahující se
k Výrobku.
Důvody mé nespokojenosti s Výrobkem nebo námitky nebo komentáře k Výrobku jsou následující:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Podpisem
této
žádosti
potvrzuji
a
prohlašuji,
že
jsem
četl/a
Pravidla
dostupná
na
www.colgatesensitviteprorelief.cz a s Pravidly souhlasím.
Tímto dobrovolně uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v
platném znění (dále jen Zákon), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jména,
příjmení, adresy mého bydliště, telefonu, emailové adresy a čísla bankovního účtu (dále jen Osobní
údaje) po dobu 5 let společností Colgate-Palmolive Česká republika spol. s r.o., IČO: 416 92 071, se
sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00, jakožto správcem Osobních údajů (dále jen Správce), a
to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a
automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace této Promo akce Správce. V rámci
Pravidel na internetové adrese www.colgatesensitviteprorelief.cz jsem byl ve smyslu Zákona
poučen a informován o mých právech souvisejících se zpracováním Osobních údajů, především o
mém právu přístupu k Osobním údajům, právu žádat jejich opravu a o právu na zrušení souhlasu se
zpracováním mých Osobních údajů.
Datum/Místo: ............................................
............................................
podpis

Podobné dokumenty

Pro objednávku karty NO LIMIT můžete vyplnit a zaslat

Pro objednávku karty NO LIMIT můžete vyplnit a zaslat byla Karta vystavena, má vykázat. právo Kartu bez náhrady

Více

Pravidla soutěže "ROCK FOR PEOPLE" Tento dokument

Pravidla soutěže SMYSLU ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Více

letáková akce TOP drogerií č. 10 od 19.5. do 28.5.

letáková akce TOP drogerií č. 10 od 19.5. do 28.5. Nivea micelární voda 200 ml, v hodnotě 99,90 při koupi Nivea Q10 krému

Více

TOP TOP

TOP TOP cenA Q Clean

Více

Algida Dr. Oetker Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher)

Algida Dr. Oetker Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher) Ahold (Albert) Algida Dr. Oetker Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher) Hero (Sunar) IKEA (i svíčky) Kaka (Omega, Ceres, Stella, Alfa)

Více