článek Poručíme větru

Komentáře

Transkript

článek Poručíme větru
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
PK-PROTECT
poruèí vìtru a dešti
Nejedná se o známé pøání vytržené z dob budovatelských,
ale o základní výhody použití ochranných sítí a plachet na
lešení PK-PROTECT firmy P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE s.r.o.
Nepříznivé počasí, ale i nízké teploty mohou velmi negativně nejen ovlivnit celkový časový
harmonogram stavby, ale i kvalitu použitých technologií výstavby.
PK-PROTECT je proto výbornou
pomůckou, jak vždy dodržet termíny dokončení stavby, které přináší
úspory nákladů nejen pro investora ale i pro stavebníka! Ochranné
sítě a plachty na lešení PK-PROTECT napomáhají i k významnému prodloužení stavební sezóny
i dokonce k pokračování stavebních i dokončovacích prací v zimním období, kdy by to jinak vůbec
nebylo možné. Důležitým faktorem, který nabízí PK-PROTECT,
je výrazné zvýšení bezpečnosti na
staveništi, ale i v jeho okolí, což je
velmi důležité při rekonstrukcích
v centrech měst, kde je magistráty přísně požadována bezpečnost
„kolemjdoucích“ před padajícími
předměty ze staveniště. Neposlední důležitou výhodou použití sítí
a plachet PK-PROTECT je zlepšení celkového dobrého vzhledu
Dodávaná řada ochranných sítí
a plachet NICOPROTECT:
• PK-PROTECT NET
– lehké tkané sítě na lešení
• PK-PROTECT FOL
– ochranné plachty na lešení
• PK-PROTECT FOL WINTER
– speciální zateplovací plachty
na lešení
PK-PROTECT NET
Speciálně tkané lešenářské sítě s velmi uzavřenou strukturou,
které se uplatňují hlavně tam, kde
je požadována ventilace čerstvého
vzduchu na pracoviště, jako jsou
různé otloukací práce na fasádách,
bourání, průmyslové malířské práce atd.
PK-PROTECT NET 90 - ochrana okolí stavby
PK-PROTECT FOL 180 - dočasné zakrytí stavby
86
stavby, který jistě cosi dobrého napovídá o tom, kdo stavbu provádí.
Sítě a plachty PK-PROTECT jsou
vyráběny z materiálů, které splňují všechny předpoklady pro dlouhodobé používání na lešení, jako
jsou vysoká pevnost v tahu, teplotní stabilita i při nízkých teplotách,
UV stabilita. Všechny produkty
mají vyřešen i systém připevňovacích zpevňujících pruhů a okrajů,
které umožňují snadnou a rychlou
instalaci k lešení i jiným stavebním prvkům spolu se speciálními
pružnými příchytkami.
PK-PROTECT FOL
Velmi pevné, vodotěsné, světlo
velmi dobře propouštějící lešenářské plachty, vyráběné povrstvením
PP mřížky LDPE fólií, s navařenými zpevňujícími pruhy. Nabízejí
PK-PROTECT FOL WINTER - ochrana prací na fasádě SK SLAVIA
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Detail kotvení plachet pružnou příchytkou
výbornou ochranu staveniště před
deštěm, větrem, nízkými teplotami při všech typech staveb a rekonstrukcí a všech různých speciálních
stavebních projektech (např. renovace mostů). Velmi často se používají pro dlouhodobé provizorní
střešní zakrytí stavby, jako ochrana
před deštěm a sněhem, což výrazně
snižuje ztráty dané poškozením stavebních konstrukcí vodou.
PK-PROTECT WINTER
Speciální zateplovací plachta
i do velmi nízkých zimních teplot.
Jedná se o plachtu polaminovanou
speciální izolační bublinkovou fólií, která dává materiálu výbor-
PK-PROTECT FOL 200 - ochrana teplovodního potrubí
né izolační vlastnosti, srovnatelné
téměř s oknem s dvojitým sklem!
Použití je na všechny typy staveb
v zimním období, kdy je nutno pro
určité stavební procesy zabezpečit
temperováním minimální stálou
teplotu (betonování, omítky atd.).
Pokračování stavebních prací i v zimě přináší neocenitelné
úspory a možnost dodržení všech
technologických postupů, kvůli
kterým by jinak musela být stavba přes mrazy pozastavena. Dobrá
propustnost světla opět umožňuje
dobré pracovní podmínky i v krátkých zimních dnech.
David Kilingr (www.pktt.cz)
87

Podobné dokumenty

Výklopný napájecí žlab pro skot temperovaný VNŽ – 1

Výklopný napájecí žlab pro skot temperovaný VNŽ – 1 Celý žlab je osazen do ocelového výklopného rámu, v pozinkovaném provedení. Vlastní vyklápění se provádí ovládací pákou s aretací krajních poloh. Proti zamrzání je třeba zvláště dobře izolovat vlas...

Více

Ceník a podmínky půjčovny

Ceník a podmínky půjčovny Odvlhčovač vzduchu 46l/24hod, 350m³/hod (10l-nádoba)

Více

06 jeseník 2015 koresponden č n í nab í dkov á sout ě ž

06 jeseník 2015 koresponden č n í nab í dkov á sout ě ž ČaM, SŠ, ČR) nebo Michel (ostatní), výstižný popis a vyvolávací cenu. Počet položek není omezen, nejnižší vyvolávací cena je 20 Kč. Jednotlivé položky můžete nabídnout i vícekrát, max. 4x. Nenabíze...

Více

Fólie v šikmé střeše

Fólie v šikmé střeše izolaci. Pokud se do střechy dostává dešťová voda nebo spíše častěji pronikající vodní páry z interiéru domu, které pak v místě setkání s chladným prostředím (v místě tzv. rosného bodu) kondenzují ...

Více

Vliv množství popílku ve směsi POPbetonu na

Vliv množství popílku ve směsi POPbetonu na POPbeton® je nový typ bezcementového betonu, kde je jako pojivu pouţit výhradně úletový popílek. Jelikoţ se pod stávajícím vţitým názvem popílkový beton skrývá cementový beton s příměsí popílku jak...

Více

pokyny pro grafické zpracování příspěvku

pokyny pro grafické zpracování příspěvku zkoušky, aktivovaný hnědouhelný popílek je méně reaktivní a výsledná směs má horší vlastnosti než směs, kde je použit výhradně černouhelný popílek Proběhlé ověřovací zkoušky na černouhelných popílc...

Více

Katalog - SEZ

Katalog - SEZ for sealing can be used sealing wire with maximum diameter ‡ 1,5 mm

Více

Instalační kanály a šachty 290.20

Instalační kanály a šachty 290.20 deska PROMATECT®-200 nebo PROMATECT®-LS, viz dimenzační tabulka přířez PROMATECT®, b = 100 mm, d = 15 mm přířez PROMATECT®, b ≥ 70 mm, d ≥ 20 mm přířez PROMATECT® (u odnímatelného krytu), b = 25 mm...

Více