mLAB_sublimace_new_2009.

Komentáře

Transkript

mLAB_sublimace_new_2009.
Fotografický sublimační tisk
Následující článek se zabývá moderním způsobem výroby ČB i barevné fotografie
sublimační technologií. A vede diskuzi nad prvky reprodukčního řetězce, které ovlivňují kvalitu
fotografie nejen z hlediska barevné věrnosti, ale také dlouhodobé obrazové stálosti, tedy
archivačního potenciálu.
Výroba fotografie sublimační technologií
Známe dva hlavní typy subtraktivních zařízení – zaměstnávající polotónové struktury (rastry) a
tiskárny pracující se spojitým tónem. Příkladem první skupiny jsou malé domácí i profesionální
velkoformátové inkoustové fotografické tiskárny, do druhé skupiny pak patří jak domácí, tak produkční
sublimační fototiskárny.
Fotografie od pohlednicového formátu do velikosti A4 jsou dnes vyráběny především
sublimačními tiskárnami, které loni začaly masivně nahrazovat digitální RA-4 fotolaby, jejichž éra tím
skončila. Výroba fotografie produkčními sublimačními tiskárnami je velmi pohodlná a rychlá.
Celosvětově největším výrobcem a vývojářem produkčních sublimačních tiskáren je japonská
firma Sinfonia technology (dříve Shinko electric, viz. obr. 1B). Na obr. 2 je schematicky znázorněn
proces výroby fotografie sublimační tiskárnou. Jde tedy o tepelnou difůzi barviva z nosiče (fólie) do
substrátu (papíru) vč. aplikace ochranné vrstvy. Protože se denzita difundujícího barviva mění spojitě
s teplotou, hovoříme o tiskárnách se spojitým barevným tónem.
Tiskárny Sinfonia (dříve Shinko) S1245 (20x25 a 20x30cm, obr. 1A) a S2145 (9x13 až
15x23cm, obr. 1C) umožňují výrobu matné i lesklé zvětšeniny, a to bez výměny spotřebního
materiálu. Ano, při založeném jediném médiu (role papíru) a chemie (role barvové fólie, tzv. ink ribbon)
lze získat oba povrchy. Firma Sinfonia technology toho dosahuje speciálním postupem aplikace poslední
čtvrté vrstvy při výrobě fotografie.
Copal
7%
Hi-Ti
9%
Fuji-film
Others
4%
3%
Shinko
38%
Kodak
9%
Mitsubishi
14%
Obr. 1A: Sinfonia (Shinko) CHC S1245 (A4
model), lesk, mat, semi-mat
Sony
16%
Obr. 1B: Podíl výrobců sublimačních tiskáren na celosvětovém trhu
(zdroj: Chuunichisha 2005)
Obr. 1C: Sinfonia (Shinko) CHC S2145 (9x13, 10x15, 13x18, 15x21, 15x23cm / lesk, mat, superlesk)
Obr. 2: Princip sublimačního tisku
Stabilita a barvové gamuty
Srovnejme barvové gamuty (objemy realizovatelných barev) současných fotografických
reprodukčních technik. Znázorněna jsou reálná měření (výsledky kalibrací), nejedná se tedy jen
o ilustrační grafy. Zástupcem inkjet technologie je barvový gamut realizovaný systémem STUDIO
Professional (Epson Stylus PRO 11880, UltraChrome K3 Vivid Magenta, médium ILFORD OmniJet
Gloss 250, rastr typu chybová difůze, rozlišení 1440x720 dpi MultiDot). Gamut sublimační technologie
náleží systému µLAB (Sinfonia (Shinko) CHC S1245, Sinfonia papír a ribbon) a pro srovnání je také
znázorněn gamut digitálního fotolabu.
Z obr. 3 plyne, že inkoustová i sublimační cesta překonávají fotolab jak co do objemu
realizovatelných barev (obsahy znázorněných ploch), tak i linearity a tedy opakovatelnosti výsledků
(hladkost hraničních křivek). Je nutné si také uvědomit, že barvový gamut nelze přisuzovat tiskárně,
nýbrž celému systému, v kterém je dané reprodukční zařízení nasazeno. Záleží totiž na: barvivu, médiu,
tiskovém módu vč. rozlišení a především pak na přesnosti a korektnosti kalibrace a generování ICC
profilu. Jinak: určité zařízení i v jediném tiskovém módu může podávat velmi rozdílné výsledky, na jeho
kolorimetrickém řízení zkrátka dramaticky záleží (generický vs. zákaznický profil, ovladač vs. RIP,
přesnost kalibračních sond, vhodnost zvoleného profilačního algoritmu atd.).
a) L = 30
b) L = 50
c) L = 70
Obr. 3: Průměty gamutů studovaných technik (bíle – sublimace, červeně – inkjet, žlutě – fotolab) promítnutých
do roviny ab kolorimetrického prostoru CIE-Lab (1976)
Fotosety? I bez počítače!
Pro výrobu fotosetů, pasových fotografií a fotografií do formátu 10x15cm je jako stvořená
termosublimační tiskárna Sinfonia SP-310 (viz. obr. 4A). K jejímu provozu není třeba počítače –
obsahuje čtečku všech paměťových karet na trhu a je kompatibilní s formátem PictBridge. Množství
fotosetů je skutečně široké (viz. obr. 4B) a výrobcům pasové fotografie jistě pomůže zabudovaný
průvodce – pozicionér (viz. obr. 4C).
Obr. 4A: Sinfonia (Shinko) SP-310 – ekonomické řešení pro výrobu fotosetů a fotografií do formátu 10x15
Obr. 4B: Sinfonia (Shinko) SP-310 – fotosety založené na jedné nebo dvou
fotografiích (osobách)
Obr. 4C: Sinfonia (Shinko) SP310 – pozicionér
Ověřování technické kvality
Je důležité, aby „sublimační“ fotografie vykazovala archivační schopnost, tedy aby její
dlouhodobá obrazová stálost překonávala klasický proces RA-4. Toto společnost Fomei a.s. sleduje
prostřednictvím Českého metrologického institutu, u kterého si nechává výstupy z tiskáren Sinfonia
pravidelně měřit (viz. obr. 6 na konci dokumentu). Sledují se i další parametry. Tentokráte již však ve
spolupráci s katedrou K13137 fakulty Elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.
Jedná se o tato měření: spektrální a kolorimetrická analýza, krátkodobá obrazová stálost, detailová
rozlišovací schopnost a voděodolnost. Kvalita stávajících i nových reprodukčních zařízení je tak
kontinuálně sledována a µLAB je doslova pod drobnohledem.
Další výhody
Cena fotografie vyrobené na tiskárně Sinfonia (Shinko) je nezávislá na množství fotografií
zhotovených v dané sérii či za den. To je dáno zdokonaleným typem chemie přítomného v těchto
tiskárnách. Výroba je také velmi pružná. Z vypnutého stavu se Sinfonia (Shinko) tiskárny octnou ve
stavu „připraven“ za několik vteřin a např. výroba jedné fotografie 10x15cm na modelu S2145 (viz. obr.
1C) trvá méně než sedm vteřin. Podstatným faktorem při rozvaze nad investicí do sublimační výroby
fotografie je také fakt, že Fomei a.s. tiskárny Sinfonia barevně kalibruje a nabízí zákaznické profilace. To
znamená vyrábět vždy špičkové fotografie bez posterizace a čb reprodukce bez barevného nádechu.
Obr. 5: Sinfonia (Shinko) CHC S9045 – ekonomické řešení do málo až středně zatížených fotolaboratoří
a ideální tiskárna pro „event“ a svatební fotografy (váží 11kg), foto-formáty 9x13, 10x15 a 13x18 a odolná
polyesterová permanentní samolepka 9x14
Pro snadnou obsluhu tiskáren Shinko naše společnost ve spolupráci s NGS s.r.o. vyvíjí
a distribuuje software microLAB, který je k dispozici ve dvou verzích – Master a Client. Verze
Master může řídit až devět tiskáren najednou a disponuje modulem statistika a archiv. Odlehčená
a levnější verze Client může řídit v jeden čas tiskárnu jednu, avšak z hlediska komfortu načítání,
úprav a tisku fotografií jsou obě verze identické. SW microLAB není vázán na terminál microLAB.
Mýty a mýlky
Asi největší nezvyk pro nové majitele kalibrovaných „suchých labů“ a kalibrovaných monitorů
k nim přidružených je fakt, že se mohou spolehnout na barevnou věrnost a že předloha na monitoru
velmi věrně odpovídá tiskovému výstupu.
S tím souvisí druhý fakt. Fomei a.s. se zásadně vydává cestou věrné reprodukce, ne cestou
skrytých (na monitoru nenahlédnutelných) automatických úprav a tvorby „líbivých“ obrázků. Je třeba si
uvědomit, že při existenci věrné reprodukce lze vždy úpravami v editačním sw docílit libovolně líbivého
výsledku. V opačném případě to však naopak nikdy nefunguje. Nemůže-li laborant na monitoru vidět
náhled výsledku tisku, nemůže učinit ani zodpovědné úpravy v editačním software.
Řadový koncový zákazník tak může být mnohdy zklamán: „Proč mají mé fotografie z letošní
dovolené (oproti těm z loňské) nízký kontrast a pleť je vybledlá?“ Nyní již víme, že je to správný
výsledek, je to věrná reprodukce toho, s čím zákazník do laboratoře přišel. Není však třeba strádat,
právě pro tuto drtivou většinu koncových zákazníků je provozovateli v sw microLAB k dispozici až pět
„kanálů“ přednastavení jasu, kontrastu, barevnosti atd., aby tak zodpovědně a cíleně emuloval chování
minilabů a jeho automatických (u minilabů ovšem skrytých!) úprav, aniž by musel editovat každou
fotografii.
Pro mnohé je také neznámý fakt, že sublimační tiskárna Sinfonia S9045 (obr. 5 na předešlé
straně) zvládá kromě tisku na fotografický materiál potisk polyesterových samolepek, samozřejmě opět
s fotografickou kvalitou.
Obr. 6: Certifikáty dlouhodobé obrazové stálosti reprodukcí zhotovených na tiskárnách Shinko
Jan Kaiser, Fomei a.s. ([email protected], www.fomei.com), 07/2009

Podobné dokumenty

Show odstartovala šampionát Show opened the Championships

Show odstartovala šampionát Show opened the Championships mohl připravit o šampionát a třeba i o medaili. Vždyť v neděli skončil v Klingenthalu třetí, potřetí v sezoně v první pětce SP! Teď chce na »bednu« v Liberci. „Občas kolem sebe slyším o medaili, do...

Více

Appendix A - Citigroup

Appendix A - Citigroup Jako výsledek našeho vyhodnocení Vašeho investičního profilu Vám můžeme v některých situacích doporučit neprovést konkrétní transakci. Pokud se však rozhodnete i přesto transakci provést, vezmeme j...

Více

Fotograf Karel Neubert

Fotograf Karel Neubert a spousta amatérských aparátků, které jsou dnes již velmi dobré za přijatelné ceny. Není tedy možné to vše okamžitě zavrhnout a nahradit něčím stejně dobrým. Nehledě na to, že digitálním přístrojům...

Více

Osobní profilační formulář

Osobní profilační formulář v rozsahu požadovaném Citibank na základě příslušných právních předpisů může být rovněž i to, že Vám Citibank nebude oprávněna poskytnout v daném případě požadovanou investiční službu. Pokud Citiba...

Více

Voltampérové charakteristiky

Voltampérové charakteristiky NTC rezistor - V/A charakteristika Úkol Zobrazte V/A charakteristiku NTC rezistoru. Zapojení NTC rezistor OUT

Více

přednáška 04.

přednáška 04. A Je to dáno tím, že teplota byla jednou z mála fyzikálních veličin, které zajímali již staré chemiky (přesněji alchymisty). V historii kolem roku 1600 je zaznamenána první snaha stanovit cejchovní...

Více

Číst celou práci

Číst celou práci symbolickými prostředky a jejich důsledky, kterých si nemusí být vědom a jež mají povahu naprosté jinakosti. Jinými slovy, ke každému subjektu patří nevědomí. Nevědomí tak na rozdíl od původního Fr...

Více

Stručný návod k aplikaci DKS HOT FOLDER

Stručný návod k aplikaci DKS HOT FOLDER Klikněte na tlačítko „...“ u příslušné složky. Zobrazí se editační formulář. 1) Vyberte složku, do které budete kopírovat obrázky 2) Vyberte formát a posun. Tyto volby odpovídají minilabu DKS. Posu...

Více