Číslo 2 - Česká parazitologická společnost

Komentáře

Transkript

Číslo 2 - Česká parazitologická společnost
ZPRÁVY
České parazitologické společnosti
Ročník 22, číslo 2
červen 2014
ISSN 1211-7897
obsah
3/ Externí hodnocení kvality č. 838
Věra Tolarová
4/ 21. Helmintologické dny
Tomáš Macháček
8/ 44. Jírovcovy protozoologické dny
Michaela Veselíková
10/ Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS
7. května 2013
11/ Nelegální prodej antiparazitik na internetu
Iva Kolářová
14/ African memories - Field work in Gambo, Ethiopia
18/ RNDr. Milena Vojtěchovská
Ines Martín-Martín
Josef Chalupský
20/ kalendář akcí
21/ autoři příspěvků
2
Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz
Externí hodnocení kvality č. 838
EHK - série č.838 byla rozesílána do 65 laboratoří 15.4.2014.
Hodnoceno bylo všech 66 pracovišť na základě výsledků získaných
mikroskopickou diagnostikou dvou vzorků stolice fixované formalinem a
tří roztěrů barvených trichromem a hematoxylinem.. Maximálně bylo
možno získat 10 bodů za stolice a 10 bodů za roztěry. K úspěšnému
absolvování tohoto kola EHK bylo zapotřebí dosáhnout v obou částech
EHK více než 6 bodů.
Vzorky fixované stolice obsahovaly:
A - vajíčka Ascaris lumbricoides, vajíčka,měchovců (Ancylostoma
duoudenale/Necator americanus), vajíčka Trichuris trichiura, larvy
Strongyloides stercoralis
B – negativní
Roztěry ze stolice barvené trichromem nebo hematoxylinem obsahovaly:
A,B – cysty Giardia intestinalis
C,D – cysty Chilomastix mesnili
E,F – cysty Giardia intestinalis, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana
Výsledky:
Stolice: V této části testu 51 (78,5 %) laboratoří odpovědělo správně a
získalo plný počet 10 bodů. Dvanáct laboratoří dosáhlo 8 bodů. Zbývající
dvě laboratoře se dostaly pod limit. Nejčastější chybou bylo přehlédnutí
larev Strongyloides stercoralis.
Roztěry: K maximálnímu zisku 10 bodů se dopracovalo 51 (78,5 %)
pracovišť. Deset laboratoří (15,4 %) získalo přijatelných 8 bodů Pod limit
se dostaly čtyři laboratoře. Nejčastější chybou bylo přehlédnutí cyst
Entamoeba hartmanni.
Podrobnější informace včetně obrazové dokumentace naleznete na
webových stránkách: www.zuusti.cz, v záložce klinické laboratoře, pod
oddělením parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha, odkaz
na Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz.
V Praze 10. 7 .2014
Věra Tolarová
3
21. Helmintologické dny
5. – 9. května 2014, Dvorce
Přes 50 registrovaných účastníků, skoro 40 přednášek a 5 posterů.
Taková je bilance letošních helmintologických dnů, tradiční květnové
konference, na níž se schází hlavně helmintologové z České republiky a
Slovenska. Letošní ročník, který se uskutečnil v týdnu od 5. do 9. května,
byl ovšem minimálně ve dvou věcech odlišný od toho minulého.
První a všeobecně asi nejpozitivněji hodnocenou změnou bylo místo,
kde se akce konala. Rekreační areál patřící Fakultě tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy nacházející se u vesničky Dvorce kousek od
jihočeské Stráže nad Nežárkou myslím všechny mile překvapil.
V kuloárech se dokonce objevily zvěsti o tom, že napřesrok by měly být
helmintodny opět zde.
Druhou novinkou pak bylo zavedení angličtiny jakožto jazyka ústních
příspěvků doktorských studentů a vědeckých pracovníků, k nimž se
přidali dokonce i někteří mladší studenti. Osobně to velmi vítám a
považuji to za krok správným směrem. Byť může být prezentování
v angličtině pro někoho stresujícím zážitkem, je určitě dobré využít
příležitosti a vyzkoušet si to na „domácí půdě“. Helmintodny mají navíc
charakter spíš studentské konference, atmosféra je zde přátelská, ba až
téměř rodinná, což je pro tento účel myslím úplně ideální.
Motivací mít co nejlepší příspěvek (a odměnou za stres z angličtiny) nám
studentům byly jako každoročně ceny v soutěži o nejlepší přednášku a
poster. Na vítěze čekaly dary věnované sponzory, například fotoaparát či
dalekohled. O vítězi na konci konference rozhodli všichni přítomní v
tajném hlasování, výsledky byly následující:
Kategorie bakalářských a magisterských studentů
1. místo: Tomáš Macháček (Praha) | The role of microglia in the immune
response of mice infected by the neurotropic fluke Trichobilharzia regenti
2. místo: Lucie Škorpíková (Brno) | Cystatins of the parasitic nematodes
from the genus Trichinella
4
3. místo: Klára Melounová (Praha) | Interaction of Fascioloides magna
with definitive host
Kategorie doktorských studentů
1. místo: Veronika Michálková (Brno) | Conspicuous behaviour of
naturally Apatemon-infected killfish Nothobranchius furzeri – a case of
parasite manipulation?
2. místo: Christian Selbach (Essen) | Show me your spines –
Diplostomum spp. diversity in the Ruhr River in Germany
3. místo: Jana Ilgová (Brno) | Cystein peptidase inhibitors of helminths
Nejlepší poster: Veronika Michálková (Brno) | Diversity of fish parasites
in Prince Gustav Channel (Weddell sea), Antarctica – expedition 2014:
preliminary results
Abychom jen neseděli zavření uvnitř při přednáškách (případně
nepostávali se sušenkou v ruce na dvoře během coffee breaků), byl
součástí programu samozřejmě i výlet. Tentokrát organizátoři
naplánovali prohlídku zrekonstruovaného hradu/zámku ve Stráži nad
Nežárkou, kde ve 20. letech 20. století pobývala věhlasná operní
pěvkyně Ema Destinnová.
Viděno s odstupem několika týdnů, hodnotím letošní helmintodny jako po
všech stránkách velice povedenou akci. Stejně jako při minulých dvou
ročnících se mi i teď potvrdilo, že je to příjemná konference, kde se v
pohodové, neformální atmosféře potkávají studenti i vědečtí pracovníci,
které spojuje to, že je baví helminti. Proto díky celému
českobudějovickému týmu letos v čele s Mirkou Soldánovou, že se o
helmintodny opět tak skvěle postarali! Uvidíme, jak se s úkolem příští rok
popasujeme my v Praze, kam se po třech letech organizace konference
přesouvá. Závěrem samozřejmě díky také sponzorům, kteří letošní
ročník podpořili.
Tomáš Macháček
5
Helmintodny se letos konaly v rekreačním středisku FTVS UK u Stráže
nad Nežárkou. Foto: TM
Autoři nejlepších soutěžních příspěvků v kategorii bakalářských a
magisterských studentů. Zleva Tomáš Macháček, Lucie Škorpíková,
Klára Melounová. Foto: TM, CMP
6
Autoři nejlepších soutěžních příspěvků v kategorii doktorských studentů.
Zleva Veronika Škorpíková (zvítězila i v posterové sekci), Christian
Selbach, Jana Ilgová. Foto: TM
Společná fotografie účastníků 21. Helmintologických dnů.
Foto: CMP
7
44. Jírovcovy protozoologické dny
12. – 16. května 2014, Beskydy
V polovině května tohoto roku se konaly již po 44-té tradiční Jírovcovy
protozoologické dny a to pod taktovkou týmu z Ostravské univerzity. Celkový
ráz konference byl, jak je již zvykem, velmi přátelský až takřka rodinný.
Nepříznivé počasí, které nás provázelo celý týden neodradilo 65 účastníků, kteří
měli celkem 39 přednášek a 15 posterů. Letos poprvé byla angličtina povinným
jazykem všech prezentací což přilákalo cizojazyčné kolegy z Ostravské
univerzity, Biologického Centra AV ČR v Českých Budějovicích, Karlovy
univerzity a centra BIOCEV v Praze. Zůčastnil se také host z Oxfordské
univerzity, Vladimír Varga, se svou poutavou přednáškou o morfologické
plasticitě Trypanosomy.
Role první vlaštovky úterního rána se ujal Marek Eliáš s přednáškou o
malých GTPázách a odstartoval tak sekci molekulární biologie a genomiky
prvoků, kterou se po obědě vytřídala sekce zaměřená na patogenní prvoky jíž
kralovaly Trypanosomy, Leishmanie a Trichomonas. Po večeři pak následovala
demonstrace prvoků pod vedením Ivana Čepičky.
Středeční dopolední program se soustředil na buněčnou biologii a
biochemii prvoků. V přednášce Vládi Hampla s názvem “Genomic sequence of
Oxymonad Monocercomonoides – a Eukaryote without mitochondrion” jsme
měli možnost nahlédnout do pozadí možná nejdůležitějšího objevu posledních
let, organismu, který nemá žádnou mitochondrii. Ačkoliv nás překrásné okolí a
blízkost Lysé hory sváděly k procházkám, povětrnostní podmínky nebyly této
části programu nijak nakloněny. Středeční odpoledne jsme tedy strávili exkurzí
v Nošovickém pivovaru a ochutnávkou místního výrobku – 12° Radegastu.
Pokračující déšť celkovou náladu osazenstva nijak nepoznamenal a
večerní program se nesl v rytmu tance. Pořadatel nás totiž překvapil unikátní
kulturní vložkou – taneční exhibicí Jiřího Burakowského s partnerkou Kateřinou
Kašparovou. Tento krásný pár soutěží v latinskoamerických tancích a ve své
exhibici předvedl jive, chachu a dokonce rumbu, čímž nasadil pomyslnou
taneční laťku večera velmi vysoko. Odvážné protozoology však ani toto
neodradilo a příjemný večer pokračoval až do brzkých ranních hodin.
Další část přednášek zaměrených na biochemii pokračovala ve čtvrtek
dopoledne, po obědě pak následovala sekce biodiverzity, phylogenetiky a
systému prvoků, ve které jsme se opět přesvědčili, že ještě neznáme všechny
8
zajímavé prvoky. Prezentace o novém druhu Paratrypanosoma, symbiotické
Perkinsele nebo unikátní buněčné stavbě Creneis carolina zakončily konferenci,
kde i přes povinnou angličtinu byla většina přednášek hodnocena jako velmi
kvalitní.
Následovala schůze Parazitologické společnosti a vyhlášení nejlepších
studentských prací.
Letos byly uděleny jen dvě ceny a to cena za celkově nejlepší přednášku a
nejlepší poster. Vítězkami klání se staly: studentka z laboratoře Aleny Zíkové,
Michaela Veselíková, s přednáškou: “The adaptability of the T. brucei
bloodstream mitochondria upon the indirect knockdown of an essential
mitochondrially encoded protein”, a studentka z laboratoře Ivana Čepičky,
Johana Rotterová s posterem: „Revealing high diversity of anaerobic Cillliates“.
Děkujeme sponzorům z firem BioTech, Roche, Life Technologies a KRD za
podnětné novinky, a také firmě Olympus za zapůjčení mikroskopu na
demonstraci prvoků. A naše poděkování míří také realizačnímu týmu, Matěji
Vestegovi a Jířímu Burákowskému, za pružný přístup k řešení drobných
problémů s projektorem a ukazovátkem, chybějící kávou na coffee breaku a
nepřízní počasí, a celkově za velmi vydařenou konferenci.
Michaela Veselíková
Společná fotografie účastníků 44. Jírovcových protozoologických dnů. Foto: PS
9
Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS
15. května 2014, Beskydy
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí): Ivan Čepička, Vladimír Hampl,
Matej Vesteg, Johana Rotterová, Jan Mach, Lukáš Novák, Petr Soukal, Petr
Táborský, Vojtěch Vacek, Vojtěch Žárský, Eliška Ptáčková, Tomáš Pánek, Ivan
Fiala, Hana Váchová, Vojtěch David, Zuzana Kotrbová, Alena Košťálová.
Hosté: Martin Kostka a Marek Eliáš.
Začátek 16:00
1. Vladimír Hampl upozornil, že končí jeho funkční období coby
prezidenta. Protože se nenašel další kandidát, navrhuje své setrvání ve funkci
minimálně do příštích protodnů. Jedinou činností presidenta je v komunikace s
ISOPem a členství v komisi připravující kongres ICOP 2017, kde jako
organizátor ICOP 2017 je členem automaticky.
2. Volba nového člena výboru. Navržení kandidáti byli Petr Soukal a Petr
Táborský. Volba proběhla tajně, skrutátorem byl Ivan Čepička. Zvolen byl Petr
Soukal počtem hlasů 11:6. Nové složení výboru je následující: Martin Kostka,
Matej Vesteg a Petr Soukal.
3. Krátká debata o blížících se konferencích. Členové sekce upozornili na
následující zajímavé konference v příštích měsících:
 Blastocystí konference (Stenslot) http://www.blastocystis.net/2014/05/blastocystis-conference-websitelaunched.html
 Endocytobiotická v Německu - http://plantco.de/ISE-G/
 Algologická konference v Rožmberku
 Evropská fykologická konference v Londýně - http://www.epc6.org/6theuropean-phycological-congress-epc6
 ECOP v Seville - září 2015
4. Připomínky k organizaci letošních protozoologických dnů. Dbát na to, aby
v přihlášce bylo možno si vybrat obědové menu nebo alespoň označit, že
dotyčný požaduje vegetariánské menu. Ivan Čepička vyzývá, aby se členové
výboru rekrutovali především z nižších ročníků PhD studia, a mohli tak
organizaci věnovat dostatek času.
Konec schůze 16:28
Zapsal: Petr Soukal
Schválil: Vladimír Hampl
10
Nelegální prodej antiparazitik na internetu
Alternativní medicína
V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické společnosti (ročník 21, č.
3, říjen 2013) shrnul doc. Oleg Ditrich pohledem parazitologa současnou situaci
ohledně parazitárních infekcí a alternativní medicíny. Jedním z bodů, kterému se
ve svém článku „Alternativní diagnostika parazitů“ věnoval, byla i terapie
doporučovaná detoxikačními poradci / léčiteli, jež zahrnuje nejenom přípravky
alternativní medicíny (např. bylinné kůry či informační preparáty), ale i léčiva
klasické medicíny.
Klienti poradců a léčitelů jsou přesvědčováni o nutnosti protiparazitární
kůry i přes to, že jim paraziti byli tzv. vytestováni pouze metodami alternativní
medicíny, které jsou povětšinou založené toliko na neověřených teoriích (např.
různé formy biorezonančních přístrojů). Odhlédneme-li pak od způsobu
alternativní „diagnostiky“ parazitárních nákaz, nemají poradci a léčitelé většinou
ani lékařské ani farmakologické vzdělání na to, aby mohli kvalifikovaně
posoudit rizika spojená s nasazením klasických léčiv. Sami pacienti či jejich
rodinní příslušníci pak v lepším případě konzultují výsledky a doporučenou
terapii s odborníkem (lékařem či parazitologem), v horším případě začnou bez
odborné konzultace ihned shánět „předepsané“ léky.
O jaké léky a léčivé látky se tu jedná? Ve většině „protiparazitárních
protokolů“ je zmiňován praziquantel, albendazol, dietylkarbamazin (Hetrazan),
ivermectin, metronidazol (Entizol), mebendazol (Vermox), niklosamid a
chloroquine. Všechna tato léčiva se podávají pouze v indikovaných případech,
kdy je diagnostickou laboratoří prokázána nákaza. Rozhodně by se neměla brát
preventivně či v případech, že paraziti byli diagnostikovaní pouze metodou
alternativní medicíny. Co bylo diagnostikováno poradci, nechť je léčeno
prostředky alternativní medicíny. Navíc jsou v České republice k dostání pouze
11
dvě uvedená léčiva (mebendazol a metronidazol), a to pouze na lékařský
předpis.
Otázkou tedy je, odkud poradci či jejich klienti tato léčiva berou? Jedna
z cest je nelegální internetový prodej. Celé to většinou probíhá tak, že klient
dostane od poradce / léčitele seznam všech vytestovaných parazitů, návrh
léčebného postupu a mnohdy i přístupové údaje k nákupu léků přes internet.
Jako příklad uveďme webové stránky www.antihelm.cz (Obrázek č. 1).
Obrázek č. 1
Úvodní stránka antihelm.cz, staženo 31.5.2014
Po zadání této adresy se vám v prohlížeči objeví jednoduchý formulář, do
kterého vložíte ID a heslo od svého poradce, načež se vám otevře stránka
s nabídkou alternativních přípravků i klasických léčiv (Obrázek č. 2).
K dispozici nejsou žádné údaje o provozovateli, o obchodních podmínkách,
žádné kontaktní údaje, jenom formulář pro zadání vaší objednávky a doručovací
adresy. Už to by mělo být samo o sobě podezřelé a potenciálního kupce odradit.
Kromě faktu, že lék je z neověřeného zdroje a tudíž nakupující nemá
jistotu, že skutečně obsahuje účinné látky, hrozí i nebezpečí z předávkování či
12
nežádoucích vedlejších účinků a interakcí s jinými současně užívanými léky.
Např. metronidazol zesiluje účinek léků snižujících srážlivost krve a současné
užívání s léky pro léčbu alergií může vyvolat arytmie (poruchy srdeční
frekvence). Většina těchto léčiv se nesmí podávat v těhotenství, při kojení a při
poškození jater, samozřejmostí je abstinence v době léčby. Jak již bylo napsáno
výše, poradci / léčitelé většinou nemají ani lékařské ani farmakologické
vzdělání na to, aby mohli kvalifikovaně posoudit případné nežádoucí interakce
s léky, které jejich klient již užívá.
Berte toto, prosím, především jako varování pro klienty detoxikačních
poradců o možných rizicích spojených jednak s nelegálním nákupem léků a za
druhé s užíváním léků bez konzultace s lékařem.
Obrázek č. 2
Nabídka antiparazitárních léčiv na antihelm.cz, staženo 31.5.2014
Iva Kolářová
13
African memories
Field work in Gambo, Ethiopia
During 2013, I had the chance to spend the autumn in a remote area of South
Ethiopia. It was just after the main rainy season and the fields were surprisingly
green. People may think of the Horn of Africa as the unbearably hottest, driest
and most desert place on earth. Therefore, those who had not been there would
never believe how green and lush some parts of this region of Africa can be.
This is the case of Gambo, a small town of approximately 5,000 inhabitants
located in the highlands, at 2,200 m of altitude, 250 km south of Addis Ababa.
The economy of Gambo town is mainly based on agriculture which is highly
dependent on rainfall, comprising a period of about 4 months (June-September)
that alternates with periods of drought. The most predominant crops are wheat,
corn, barley, sorghum and teff whereas vegetation mainly consists of banana and
also eucalyptus from afforestation processes carried out during the 40s. The
course of the river Leppis falls near the town, and there are several sources of
groundwater.
In this rural area, there are no paved roads and the nearest town (ArsiNeguele) is 18 km along a forest track, so the way of living is completely
different from cities. Best houses are upgraded cement; however, most of the
people live in traditional mud huts with very close relationships with animals.
14
In Ethiopia, there are
around 52 million people at risk of
suffering from malaria. The
transmission pattern is seasonal
and the greatest number of cases
occurs between September and
November, just after the main
rainy season. Due to the altitude
and climatic features, there is no
malaria in Gambo; however, the
Gambo General Rural Hospital
attends
patients
from
the
surrounding
villages
where
malaria is an important issue. As
far as we are aware, the Anopheles
mosquito distribution in this highland area is unknown, so our aim was to
improve the knowledge on the malaria vectors in this isolated part of Ethiopia as
well as their prevalence of Plasmodium spp. infection. For that purpose, we
carried out an entomological field study covering several villages at different
altitudes
(from
2,200 to 1,600 m).
Field work
in an African rural
area can be very
challenging
in
terms
of
infrastructure and
especially
when
you have a tight
budget. Regarding
to transport, we
had to collect
mosquitos
from
urbanized cities to
very isolated villages in the middle of the highlands. So, we took all the
available transports to get to our sampling places. Buses or motorbikes, when
there were accessible paths or even riding a horse or horse charts were the
chosen options in some occasions. However, most of the times we had to walk
very long hours carrying a heavy bag with the required equipment (mosquito
traps, batteries and GPS), through crop fields or hilly paths under a melting sun.
15
Sample points were randomly
selected. Once we arrived to a selected
house,
people
usually
came
out
immediately to greet us. Greeting in
Ethiopia, is a very important tradition and
part of daily life. In these rural areas,
people were not used to having foreigners
in their own home, so after the long and
warm greeting of all family members we
first explained them in their local language
what we were intended to do, with the
invaluable assistance of our local translator.
Almost anyone refused to collaborate in the
study and people appeared to be willing to
participate. They were aware of the
importance of research on malaria to
eventually get rid of the disease. In fact,
neighbors would come out of their houses
willing to help and offering their homes to
catch “waba bimbi” (malaria mosquito in Amharic).
In the villages, people were extremely friendly and the poorest they were,
the most hospitable they showed. We usually reached the houses in the morning,
when people were working in the fields or were gone to the traditional market,
but still, there was always someone to help us out. We always received a warm
welcome, and were immediately offered to take a sit. Many times people offered
to prepare a coffee ceremony for us. This is a traditional ritual that consists of
roasting green coffee beans over hot coals in a brazier, grinding beans in a
traditional wooden mortar and pestle and boiled them in a beautiful pot (jebena).
The coffee ceremony is one of the most recognizable parts of Ethiopian culture.
The coffee was often served with popcorn and we were offered to try “the
injera”, a flat-bread traditionally made out of teff flour, which is the national
dish in Ethiopia.
16
After placing the mosquito traps, everything was settled for the night
capture, and we said goodbye until the next day for traps collection. In our
experience, rural people were certainly much more generous and disinterested
than people in towns, what made our project much more pleasant there.
I would like to thank the Spanish Society of Tropical Medicine and
International Health (SEMTSI) and the Royal Spanish Football Federation
(RFEF) as funders, for giving me the opportunity to live this experience. It has
been very rewarding both professionally and personally. Field work was carried
out along with Laura Prieto and Corado Paulos, their help and effort was
essential for the success of this project. I also thank Moncho Pérez for his
cooperation, Jose Manuel Ramos for his guidance and coordination and
Guadalupe Martín for her support. Last but not least, I would like to thank in a
special manner all those Ethiopian people who have generously collaborated
with us in this project.
Ines Martín-Martín
17
RNDr. Milena Vojtěchovská
zemřela 10. května 2014
Omlouvám se, že budu hodně osobní a kolegyni Vojtěchovskou připomenu
spíše nepřímo.
Počátek padesátých let byl stále ještě léty poválečnými. Zakladatel našeho
oboru Otto Jírovec přitáhl svou osobností po válce do Viničné na parazitologii
řadu později významných jedinců a parazitologie si do jisté míry zachovávala
určitý "rodinný" ráz. Nenarušily to ani tehdy probíhající politické změny, jak
díky jemu, tak i jiným jako byl na prvním místě Bohumil Ryšavý (o něm viz
ZČPS 10, číslo 2, str. 20-21, 2002). Záhy se parazitologie začala štěpit. Ne však
skutečně ve Viničné. K domácímu universitnímu základu přibyl v Dejvicích
nově vzniklý Parazitologický ústav ČSAV, ale jeho velká protozoologická část
zůstala dále zde. A další větví byla parazitologie lékařská, klinická, také brzy
patřící k Všeobecné nemocnici. Ale také zůstavší ve Viničné. Ta začala budovat
již potřebné zázemí, včetně "ordinace" s gynekologickým křeslem, takže
zmizely zkazky, jak Jírovec vyšetřoval na začátku pacientky s výtokem na svém
širokém pracovním stole. Ty všechny části žily po léta družně zde pospolu.
Pro Milenin osud je důležitá právě ta posledně jmenovaná část. Asi v roce
1950 skončila studia svou prací o červech, najmě tasemnicích volně žijících
ptáků. Její tatínek JUDr. Majer rád chodil a střílel po lese svou malorážkou, a
tak od něj měla bohatý přísun materiálu. A po studiích se stala hned členkou té
parazitologické, praktické větve. Na nejvyšší úroveň toto oddělení vytáhl
Miloslav Petrů, (o něm viz ZČPS 12, číslo 2, str. 18, 2004). To bylo již
pracoviště se vším potřebným a kromě zejména vaginální trichomoniáze se
naplno rozjela i koprologie. Pacientek a pacientů bývala plná čekárna. Počítali
se na desítky denně. Také toto pracoviště začalo dávat parazitologii ve Viničné
tu obecnou vážnost a čest. Tak, jak se říkávalo o neurologii "u Hennera", nebo
mikrobiologii " u Patočků" apod., začalo se o parazitologii říkat - "u Jírovce".
Pacientky se dozvěděly nejen, zda mají trichomonády, ale v případě
mykóz díky zmíněnému Miloslavu Petrůovi i přesně o jaký druh pachatele se
jedná. Pacientky nebyly posílány "od čerta k ďáblu". Vše se rovnou kultivovalo
zde. A všechny odešly s poznáním, o co se jedná vůbec z hlediska těch
proslavených „Mikrobiologických obrazů poševních“. Po srpnu 1968 Petrů
opustil ČSR a oddělení převzala Milena Vojtěchovská. A pokračovala v něm s
tou vysoce nastavenou laťkou. Plně s potřebnou znalostí i řídícími schopnostmi.
A pokračovalo se vším všudy, včetně toho denního a potřebného "míchání
h.......", jak se říkalo. Do důchodu odešla v roce 1982. Parazitologie ve Viničné
se dnes vyvíjí jiným směrem, především vědeckým, ale připomeňme si, že
takoví lidé jako byla Milena tehdy sloužili nenápadně a poctivě druhým lidem.
18
Nemocné veřejnosti. Nelze k tomu přidávat nějaké slovní obraty. Obzvláště ne
v dnešní době, kdy mnohá slova ztratila svoji původní váhu a jsou vysmívána.
Ostatně to tehdejší aše parazitologické zaměření do praxe dávalo i jistý dobrý
pocit nám ostatním.
Tolik o Mileně, kterou jsem poznal již jako student. Hned tehdy na Jírovcových
exkurzích. A na parazitologii ve Viničné ve spolupráci s ní a v její blízkosti
vlastně prožíval život na ústavě. Odešla jedna z posledních z té bývalé Jírovcovy
gardy. Narodila se v Praze dne 4. března 1925 a tak letos v březnu ji bylo
osmdesát devět let. Zemřela 10. května 2014.
Josef Chalupský
Obrázky:
Milena Vojtěchovská jako studentka
a jako vedoucí Laboratoře klinické
parazitologie VFN (ve skupině uprostřed).
19
kalendář ostatních akcí 2014
XIII International Congress of Parasitology
August 10 – 15, 2014
Mexico City, Mexico
www.icopa2014.com
8thInternational Symposium on Phlebotomine Sandflies (ISOPS VIII)
Sepetember 22 – 25, 2014
Puerto Iguazú, Argentina
https://docs.google.com/forms/d/1syDX9mTJRNw7rAlIO6qfVdsRxyLulXhRB
CnzW43uEQc/viewform
7th International Conference on Emerging Zoonoses
October 16-17, 2014
Berlin, Germany
www.zoonoses2014.com
8th Vaccine & ISV Congree
October 26 – 28, 2014
Philadelphia, USA
www.vaccinecongress.com
ASTMH 63rd Annual Meeting
November 2 – 6, 2014
New Orleans, Louisiana USA
www.astmh.org/Home.htm
12th International Conference on Molecular Epidemiology and
Evolutionary Genetics of Infectious Diseases
December 11 – 13, 2014
The Royal River Hotel, Bangkok, Thailand
www.meegidconference.com/
5th Molecular Approaches to Malaria (MAM 2016)
February 21-25, 2016
Lorne, Australia
www.mamconferences.org/
20
autoři příspěvků
doc. RNDr. Josef Chalupský
Univerzita Karlova v Praze
Katedra parazitologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
[email protected]
RNDr. Věra Tolarová, CSc.
Národní referenční laboratoř
pro diagnostiku střevních parazitóz
Oddělení parazitologie,
mykologie a mykobakteriologie
Zdravotní ústav Praha
Sokolovská 60
182 00 Praha 8
[email protected]
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Katedra parazitologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
[email protected]
Mgr. Michaela Veselíková
Laboratoř funkční biologie prvoků
Biologické centrum AV ČR v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
[email protected]
Bc. Tomáš Macháček
Univerzita Karlova v Praze
Katedra parazitologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
[email protected]
Ines Martín-Martín, MSc.
Unidad de Entomología Médica
Servicio de Parasitología
Centro Nacional de Microbiología
Instituto de Salud Carlos III
Carretera Pozuelo-Majadahonda Km
2,2
28220 Majadahonda, Madrid, Spain
[email protected]
Autoři fotografií a kreseb:
neuvedeno-li jinak, jedná se o archiv
autora příspěvku
CMP = Carlos Mendoza Palmero
PS = Petr Soukal
TM = Tomáš Macháček
21
Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv
psaným textem, fotografiemi nebo kresbou.
Otištěné texty mohou být dále zveřejňovány
pouze se svolením redakce.
Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty
posílejte na adresu redakce
[email protected]
22
Česká parazitologická společnost
Sídlo společnosti:
Katedra parazitologie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Výbor společnosti:
předseda:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 819, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
místopředseda: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Katedra parazitologie PřF JU, Branišovská 31, 370 05 Č. Budějovice
tel.: 387 775 420, e-mail: [email protected]
tajemník:
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 842, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
hospodář:
RNDr. Iveta Hodová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ústav botaniky a zoologie PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno
tel.: 549 494 664 , e-mail: [email protected]
členové:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Redakce Zpráv České parazitologické společnosti:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 814, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
Internetové stránky společnosti:
www.parazitologie.cz
www.facebook.com/pages/Ceska-parazitologicka-spolecnost/121703457856324
23

Podobné dokumenty

POZOR – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – ČTĚTE POZORNĚ !!!

POZOR – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – ČTĚTE POZORNĚ !!! Prezentaci zařízení najdete na webových stránkách http://www.redkovec.cz. Doposud se přihlásilo 59 účastníků, jejichž seznam je součástí tohoto cirkuláře. Zkontrolujte si, prosím, své údaje a pokud...

Více

Číslo 2 - Česká parazitologická společnost

Číslo 2 - Česká parazitologická společnost stravování, rozhodně lepší než při minulém ročníku. Letošních „helmintodnů“ se zúčastnilo přes 70 parazitologů z pracovišť v Brně, Českých Budějovicích a Praze, zavítali ale i kolegyně a kolegové z...

Více

Petr Kodym: Toxoplasma Centennial Congress

Petr Kodym: Toxoplasma Centennial Congress porovnají dnešní data o incidenci a projevech kongenitální toxoplasmózy s historickými údaji, jeví se současná toxoplasmóza jako úplně jiná nemoc (F. Peyron). O zavedení screeningu se pokoušejí i n...

Více

Číslo 3 - Česká parazitologická společnost

Číslo 3 - Česká parazitologická společnost Parazitologie a mikrobiologie byly pro tátu celoživotní láskou a věnoval se jim do posledních dní svého života. Děkuji Marianna Provazníková

Více