U Plyn 10 10.indd - Pražská plynárenská, as

Komentáře

Transkript

U Plyn 10 10.indd - Pražská plynárenská, as
KŘÍŽOVKA
Chorobné
vytékání
pryskyřice
Připravuje © Zdenka Reisenauerová
Částečné
šero
Předložka
Přespolní
běh
Obruba
Starořecká
oběť
po pohřbu
Řecké
písmeno
Druh
tabáku
Spolu
(zastarale)
Polynéský
opojný
nápoj
4. díl
tajenky
Obyvatel
Ilýrie
Zástupce
rektora
Iniciály
režiséra
Lipského
Vyhynulý
pštros
Výborný
(hovorově)
Víření
Zlý skřítek
Hon
Škrobení
Pulz
Mistrovské
stupně v judu
Svobodný
statek
Zn. našich
motocyklů
Tumáš
Uvnitř
Pobídka
koně
otěžemi
Lékařská
stříkačka
Potom
Průhledná
hmota
Zpěvný
pták
Narůžovělé
víno
Rozčarování
Těsně
obklopovat
Český herec
2. díl
tajenky
Hle
(nářečně)
Biblická hora
Starořímský
pozdrav
Bída
Na spodním
místě
Africká
tropická
nemoc
Dceřiné společnosti
Město
v Anglii
Kamenný
artefakt
z konce
třetihor
Evropan
Mužské
jméno
Domácky
Anna
Předložka
s 2. pádem
Izolační
lepenka
Dvih
Setina
hektaru
Egyptský bůh
Slunce
Ode dne
vydání
Značka
holmia
Autor
romanet
Lotyšský
šachista
Německy
»větev«
Prudký
Ztrácet
chlupy
Délka
(básnicky)
Jednotka
Čas
penicilinu
Iniciály režiséra
standardního
3. díl
tajenky
Milovník
krásy
a umění
Etylalkohol
Určité
v pořadí
8 5
6
6
2
7
1
1
8
3
4
3 7
6
2
1
5
2
7 8
1
8
8
6
9 4
8 2
9
4
7
Galerie Smečky:
Nová výstava
Kateřiny Černé
0prava
historického
plynového
kandelábru
Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 397 • Fax: 267 173 438
www.ppsm.cz
7 3
6
5
6
8
4
7
2
Korejská
dynastie
Pomůcka:
Ast, arse, ebola,
enata, enema, Irlam,
karp, kava, Ri
5
9
Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 267 171 245, 267 172 451
Fax: 267 174 245
e-mail: [email protected] • www.ppsd.cz
Prometheus, energetické služby, s. r. o.
U Plynárny 500, 148 08 Praha 4-Michle
kancelář: Mendíků 9, 140 00 Praha 4
Tel.: 244 467 303, 244 467 578
e-mail: [email protected]
www.prometheusgas.cz
1
6
9
Tajenku křížovky a řešení sudoku najdete na straně 11
3
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 171 111 • Fax: 267 171 030
www.ppdistribuce.cz
Informační služby – energetika, a. s.
U Plynárny 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 903 • Fax: 267 174 903
e-mail: [email protected] • www.ise.cz
Odvar z bylin
Olmera
2
Spojení do Michle: Tramvaj č. 11 z Bělehradské
ulice (u metra C – I. P. Pavlova), autobus číslo
188 z Pankráce (u metra C – Pankrác). Parkoviště
přímo před vchodem do hlavní budovy nebo
v areálu U Plynárny – vjezd motorovou vrátnicí
(asi 200 m před hlavním vchodem směrem
od centra města).
Název zn.
poloměru
Utrpět
porážku
Mongolský
pastevec
M Ě S Í Č N Í K K O N C E R N U P R A Ž S K Á P LY N Á R E N S K Á , a . s . w w w. p p a s . c z
Služby pro střední odběratele
a velkoodběratele
Pražská plynárenská, a. s.,
odbor prodeje VO a SO
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle,
budova č. 37
Tel.: 267 171 111 • e-mail: [email protected]
Rusky »kapr«
Domácky
Orest
Papoušek
Zákaznická linka
Pracovní doba: Po–pátek: 7.00–22.00 hodin
Tel.: 840 555 333 • Fax: 267 174 222
www.ppas.cz • www.spoluproprahu.cz
Nefalšovaní
Bílý
mořský
pták
S
U
D
O
K
U
1. díl
tajenky
10/2010
Sídlo společnosti Pražská plynárenská, a. s.
Praha 1-Nové Město, Národní 37, 110 00
Tel.: 267 171 111 • Fax: 267 171 030
www.ppas.cz
Služby pro domácnosti a maloodběratele
• Jungmannova 31, Palác Adria, 110 00 Praha 1
• U Plynárny 500, 145 08 Praha 4-Michle,
budova č. 37
Pracovní doba:
Pondělí, středa: 9.00–20.00 hodin
Úterý, čtvrtek: 9.00–18.00 hodin
Pátek: 9.00–12.00 hodin
Filmová
hvězda
Šitím
olemovat
Slitina
železa
a hliníku
Kontakty společnosti
Pragoplyn, a. s.
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1-Nové Město
Tel.: 221 092 253 • Fax: 267 174 253
Měření dodávek plynu, a. s.,
U Plynárny 500/44,
145 08 Praha 4-Michle
Tel.: 267 172 255
Redakce časopisu
Adresa redakce: Národní 37, 110 00 Praha 1.
Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec.
Redakční rada: Ing. Dagmar Hartmanová,
Ing. Jan Jindra, Miroslav Vránek,
Ing. Jana Hnízdilová, Blanka Hlomová, Ing. Jiří Šach,
Ing. Jana Frýdecká, Ing. Marek Sukup,
František Erben, Jiřina Nováková, Ivo Kult,
Jan Tater, Ing. Hana Schusterová, Rudolf Novák,
Zuzana Neymonová, Jefim Fištejn,
Tereza Špačková, Jiří Váňa,
Dana Srncová, Ing. Jiří Beran
Sekretariát: Jiří Váňa, tel.: 221 092 386,
e-mail: [email protected] • www.ppas.cz.
Vydavatel: Gallery, s. r. o.,
Legerova 70, 120 00 Praha 2.
Květa Pacovská:
DO KNÍŽKY VKLÁDÁM
CELÉ SVÉ UNIVERZUM
AKTUALITY
V
průběhu října Pražská plynárenská uspořádala pro své stávající i budoucí zákazníky celou řadu akcí, na kterých společnost prezentovala aktuální poskytované produkty
a služby např. slevy pro seniory a zdravotně postižené, opravy plynových spotřebičů zdarma, odměnu za získání nového zákazníka, slevy na nákup plynových spotřebičů, soutěž o automobily
na zemní plyn. Na informačním stánku
Pražské plynárenské zaměstnanci podávali informace o všem, co naše zákazníky zajímalo. Své kuchařské umění předvedl známý kuchař a moderátor Ivan Vodochodský na téma »Vaříme na plynu«.
Všichni měli rovněž možnost se zúčastnit soutěží o drobné dárky a ochutnat
chutné, na plynu připravené pokrmy.
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ
ZLEVŇUJE, ŘÍKÁ
OBCHODNÍ ŘEDITEL
JOSEF HAIS
Domácnostem a živnostníkům, kteří využívají zemní plyn pouze k vaření, se pro čtvrté čtvrtletí tohoto roku snižuje cena o dvě
procenta, ostatním odběratelům o jedno procento. Pražská plynárenská od 1. října snížila jako jediný z velkých dodavatelů zemního plynu u nás svým zákazníkům ceny, a to o 1 až 7 %. Zlevnění pocítí nejvíc senioři a držitelé průkazů ZTP/P. Na podrobnosti
jsme se zeptali obchodního ředitele Ing. Josefa Haise.
ŘÍJNOVÉ AKCE
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ
PRO ZÁKAZNÍKY
Seriál akcí zahájil 1.října Den seniorů
v pražské zoo (určený ale nejen pro
seniory).
Farmářské trhy v Dejvicích na »Kulaťáku« jsou nejstarší v Praze a kromě
ovoce a zeleniny nabízejí i množství netradičních výrobků, nejen od farmářů
z okolí města Prahy, ale i od rybářů z jižních Čech, pěstitelů z Vysočiny nebo
chovatelů z Šumavy. Při konání tradičních farmářských trhů na Kulaťáku měla Pražská plynárenská své akce.
5. října Pražská plynárenská organizovala ve sportovním areálu Děkanka
Seniorské sportovní hry. Celý den si
naši zákazníci-senioři mohli vyzkoušet
nordic walking (chůze s holemi), hod
na cíl, zahrát šipky, petanque nebo ping-pong, luštit sudoku/křížovky. Sportovní aktivity doplňoval kulturní program
a soutěže o hodnotné ceny – potravinové doplňky, seniorské telefony a lázeňské pobyty.
Setkání se zákazníky na pražském
náměstí Jiřího z Poděbrad a náměstí Míru uváděl populární herec, moderátor
a bavič Daniel Čech, známý rovněž z pořadu »Na stojáka«. Doplňovaly jej hudební skupiny: Petr Novák Revival Band
a Waldemar Matuška Revival. Součástí
byla i tombola o zajímavé ceny.
Všechny uvedené akce provázel mimořádný zájem návštěvníků, naše nové
produkty a služby byly zákazníky kladně hodnoceny. Často jsme zaslechli věty: »Byli u nás nějací prodejci energií,
ale tohle nenabízejí,« nebo »Je dobré
být u Pražské plynárenské.«
Aneta Klauzová
P
roč jste ke snížení cen plynu přistoupili, když ostatní největší tuzemské plynárenské společnosti nezlevnily?
Snížení cen vychází z naší obchodní politiky. Vnímáme, že
právě cena je jedním z důležitých faktorů k udržení zákazníků, a proto jsme dlouhodobě jedním z cenově nejvýhodnějších dodavatelů
zemního plynu na trhu. Nespoléháme však pouze na příznivou cenovou politiku, ale oproti jiným dodavatelům poskytuje svým zákazníkům i řadu výhod a bonusů, díky kterým mohou za rok ušetřit i desítky tisíc korun. Například si v případě prodloužení smlouvy
s naší společností mohou nechat zdarma opravit plynový kotel či jiný plynový spotřebič, jsou odměňováni za získání nového zákazníka ve výši pěti procent jeho roční platby za plyn, úročíme přeplatky z vyúčtování 1,1 % a v rámci našeho věrnostního programu »Zákaznická karta Pražské plynárenské« mohou čerpat slevy nebo jiné
výhody u zhruba devíti desítek partnerů.
Koho a jak se snížení ceny plynu týká?
Domácnostem a živnostníkům, kteří využívají zemní plyn pouze
k vaření, se pro 4. čtvrtletí tohoto roku snižuje cena o dvě procenta,
ostatním odběratelům o jedno procento. Zákazníci narození v roce 1945 a dříve a také držitelé průkazu ZTP/P mohou navíc při uzavření smlouvy s naší společností na dva roky získat slevu 65 korun
na MWh, a snížení ceny tak může celkově dosáhnout až 7 %.
Jak si senioři a držitelé průkazu mohou zmíněnou slevu vyřídit?
Vyřízení je velmi snadné. Stačí, když na kterékoli pražské pobočce České pošty vyplní, podepíšou a zdarma podají jednoduchý formulář. Zmíněné formuláře jsou na pobočkách k dispozici v našich,
dnes již dobře známých žlutých nosičích a jsou na nich uvedeny i podrobné pokyny k vyplnění. Pro úplnost bych rád ještě zdůraznil, že
o slevu je třeba požádat od 1. října do 31. prosince.
Kam se mohou zákazníci obracet, pokud budou
potřebovat další informace?
Mohou zavolat na bezplatnou telefonní linku
800 246 810, kde se dozví veškeré podrobnosti, informace jsou k dispozici i na našich stránkách www.ppas.cz
rr
2
U PLYN ÁRNY 10 /2 0 1 0
3
GALERIE SMEČKY
ZÁKAZNICKÁ KARTA PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s.
KATEŘINA ČERNÁ »NĚCO STARÉHO, NĚCO NOVÉHO,
NĚCO BÍLÉHO, NĚCO MODRÉHO, NĚCO VYPŮJČENÉHO«
Galerie Smečky, 20. října–20. listopadu 2010
ADIDASOBCHOD.CZ – INTERNETOVÝ OBCHOD
Je to moderní, je to pohodlné, je to výhodné, je to
in. Řeč je samozřejmě o nakupování po internetu.
Využívá je stále více lidí. Výpočetní technice a internetu se v 21. století dá uniknout jen velice obtížně. Od pouhého zasílání zpráv a prohlížení webových stránek už celosvětová počítačová síť došla
mnohem dál. Dříve vize spisovatelů sci-fi literatury, nyní realita běžných dní. To je nakupování prostřednictvím internetu. Jděte také s dobou!
WWW.adidasobchod.cz je prvním autorizovaným
e-shopem značky adidas, který oficiálně započal nabízet sortiment této celosvětově renomované jedničky ve sportovním vybavení na tuzemském internetovém trhu. Nabízí vybavení pro všechny typy sportů,
či příležitostí, ale i pro všední nošení.
Cestovní kancelář Atis
Teamsport
Teamsport projekt s názvem »Přezouváme na adidas« nabízí sportovním oddílům (organizacím) všech
výkonnostních kategorií, tj. od profesionálních klubů
až po amatérské oddíly, spojení s renomovanou, tradiční sportovní značkou, se zajištěním funkčního vybavení dle požadavku a potřeb oddílů, bez závazků
k množstevním odběrům. Toto za zajímavých obchodních podmínek. Samozřejmostí je nabídka poradenství vč. vyřizování případných reklamací.
B2B (Business to business)
Dva andělé, 2002
Malířka, kreslířka, grafička, autorka osobitých
asambláží a děl založených na kaligrafické prezentaci vlastních textů Kateřina Černá patří k originálním českým výtvarnicím posledního půlstoletí.
V
letech 1957–1963 vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Karel Souček).
V době studií malovala klasickou technikou olejomalby na plátně portréty, zátiší a studie aktů.
Dále se už věnovala výhradně tvorbě obrazů kombinovanou technikou (koláž a asambláž na sololitu).
Prvním z větších děl tohoto typu se stalo Jaro v Paříži (1961–1962), které je od roku 1964 v majetku Národní galerie v Praze.
Naše Národní třída, 1971
Kromě malování, kreslení a vytváření asambláží, ale
i loutek, se už od roku 1962 zaměřila na psaní a kreslení rukopisných autorských knížek; od roku 1977 se
Černá zabývá také grafikou. Titul Viděla jsi černošky?,
1995, byl oceněn jako nejkrásnější kniha roku v soutěži pořádané Památníkem národního písemnictví
v Praze. V současnosti se věnuje hlavně tvorbě autorských knížek, v roce 2004 založila soukromé rukodělné vydavatelství Grafoman.
Od počátku šedesátých let prezentovala Kateřina
Černá své dílo na téměř třiceti samostatných výstavách, její obrazy se nacházejí v majetku předních galerií i v mnoha mnoha domácích a zahraničních soukromých sbírkách.
Díla pro výstavu poskytla jejich autorka a soukromí sběratelé, několik děl laskavě zapůjčily tyto galerie:
Národní galerie v Praze, Galerie Středočeského kraje,
Kutná Hora a Oblastní galerie v Liberci.
Zároveň vychází monografie Kateřina Černá s textem Nadi Řehákové (Arbor Vitae a Gallery, 2010)
Výstavní projekt: Gallery, s. r. o., kurátorka: Naďa Řeháková
Galerie Smečky, spravovaná Nadačním fondem, zahájila svou činnost v prosinci 2005 výstavou koláží Jiřího Koláře a Ladislava Nováka; současná výstava je už
dvacátou čtvrtou v pořadí.
Galerii Smečky najdete v ulici Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1. Otevřeno je od úterý do soboty od 11 do 18.30 hodin.
Děti, studenti, důchodci a zdravotně postižení mají vstup zdarma, stejně i držitelé Zákaznické karty PP, a. s. Ostatní zaplatí 10 korun.
Tel.: +420 222 210 268 • Tel./fax: +420 222 210 272, e-mail: [email protected], www.galeriesmecky.cz
PODOBRAZ(Y) »VZPOMÍNKA NA LADISLAVA SMOLJAKA«
C
yklus setkání Podobraz(y) se známými osobnostmi
v Galerii Smečky pokračoval ve středu 22. září. Večer byl věnován scenáristovi a režisérovi Ladislavu
Smoljakovi, který zemřel
letos v létě. Na svého kolegu z Divadla J. Cimrmana vzpomínali Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Bořivoj Penc a Václav
Kotek. Ladislav Smoljak byl synonymem pro
úsměv a dobrou náladu
a v tomto duchu se nesl
i celý večer.
jž
4
U PLYNÁRNY 1 0 / 2 0 1 0
Tak jako výše zmiňovaný Teamsport projekt ušitý
na míru sportovním oddílům, nabízí e-shop atraktivní spolupráci pro obchodní organizace, firmy v podobě motivačních dárků pro vlastní zaměstnance či obchodní partnery. Nemluvě o možnosti vybavit vlastní firemní sportovní tým. K dispozici rovněž nabídka
dárkových poukazů dle přání.
Kateřina Černá na vernisáži výstavy v Galerii Smečky
V nabídce e-shopu vždy naleznete aktuální sportovní a volnočasovou kolekci z produkce značky adidas.
Ucelené kolekce jsou nabízeny v kategoriích fotbal,
tenis, běh, basketbal, hala, trénink, plavání, out-door,
fitness. Moderní i klasické, sportovní (Performance)
i volnočasové (Originals).
Kromě širokého spektra pánského a dámského
značkového oblečení, obuvi, vybavení a batohů různých velikostí najdete v sortimentu spoustu doplňků, jako jsou pásky, čepice, kšiltovky, tašky, peněženky a další. Samozřejmostí je výběr vybavení pro děti.
Nedílnou součástí každé kolekce jsou kopačky, běžecké boty, trička, šortky, mikiny, bundy, kalhoty, míče,
dresy, trenýrky, stulpny, chrániče, soupravy.
SOUTĚŽ SE ZÁKAZNICKOU
KARTOU PRAŽSKÉ
PLYNÁRENSKÉ, A. S.
D
ržitelům Zákaznické karty nabízí Pražská
plynárenská, a. s., každoročně možnost
zúčastnit se soutěže o atraktivní zájezdy. I letos proběhla velká soutěž, které se mohli zúčastnit všichni zákazníci Pražské plynárenské, a. s., s platnou Zákaznickou kartou. Soutěž
probíhala od června a byla ukončena losováním 12. října v cestovní kanceláři Canaria travel,
která zároveň věnovala do soutěže hlavní cenu
– letecký zájezd na Kanárské ostrovy v hodnotě 30 000 Kč.
Dále se soutěžilo o víkendové lázeňské pobyty
v hotelu Centrum Babylon v Liberci od cestovní
kanceláře ATIS a další věcné ceny od PP, a. s.
Kompletní seznam výherců uvedeme v příštím čísle.
Představení partnerů
Pražské plynárenské, a. s.,
pro držitele Zákaznické karty
CK Atis je specialista na pobyty v České republice,
Slovensku, Maďarsku a Rakousku. Lázeňské, relaxační a tematické pobyty, wellness. Pobyty s vlastní dopravou v České republice tvoří dominantní
produkt. Atis má vypracovány projekty Dovolená
s dětmi, Dovolená pro zralý věk a Dovolená s vozíkem – bezbariérové pobyty pro každého.
Pobyty se objednávají telefonicky na 554 787 111 nebo prostřednictvím webových stránek CK a e-mailu.
Není nutná osobní účast v cestovní kanceláři.
Poskytovaná sleva pro držitele Zákaznické
karty PP, a. s.: 6% pro držitele karty a doprovázející osoby – rodinné příslušníky
Kontakt: Fűgnerova 7, Bruntál
Tel : 554 787 111
e-mail: dispeč[email protected]
www.atis.cz
Strašnické divadlo
Adidasobchod a Dukla
V současné době působí adidasobchod.cz rovněž
jako oficiální dodavatel sportovního vybavení zn. adidas pro jeden z nejúspěšnějších fotbalových oddílů v historii československé a později české kopané Duklu Praha. V letošním ročníku II. ligy s ambicí postupu do nejvyšší soutěže. Spojení adidasu a Dukly Praha
patří k již tradičnímu a trvalému partnerství .
Proč nakupovat v adidasobchodu.cz
• Sleva 20 % pro registrovaného zákazníka, držitele
Zákaznické karty Pražské plynárenské vč. rodinných
příslušníků. Heslo PPAS20. Uplatnění slevy po zadání hesla v poli slevového kuponu. Slevu nelze sčítat
ani kombinovat s jinými slevami.
• Aktuální nabídka nejširšího sortimentu značky adidas,
přehledně roztříděná do jednotlivých kategorií.
• Pohodlný a snadný nákup z vašeho domova. Doručení zboží na vámi zvolenou adresu (event. možnost
vlastního odběru v naší vzorkovně).
• Možnost objednání speciálních produktů značky
adidas, které nejsou součástí standardní nabídky
e-shopu.
• Zakoupené zboží, nepoužité, nepoškozené lze do
14 dnů vrátiti bez udání důvodu.
Vaše dotazy, přání, požadavky směřujte prosím
na telefonní čísla: +420 255 735 084
+420 725 861 411,
či e-mail: [email protected]
Kontakt – vzorková prodejna: Alsami S.A., s. r. o.
Helénská 4, 12000 Praha 2
www.adidasobchod.cz
Divadlo vzniklo v roce 2004 (budova dřívějšího
Divadla Solidarita) a naplnilo ambice vybudovat stabilní divadelní scénu repertoárového typu
s vlastním souborem. Je to místo setkávání a sdílení kulturních zážitků nejen pro občany Prahy 10.
Magnetem jsou jevištní výkony hereckých osobností a přitažlivá dramaturgie.
Poskytovaná sleva pro držitele
Zákaznické karty PP, a. s.:
30 Kč z uvedené ceny (230 /160 Kč)
na každou zakoupenou vstupenku
(sleva neplatí na dětská představení
a pronájmy)
Kontakt: Strašnické divadlo
Solidarity 1986/53, 100 00 Praha 10
Rezervace: Po–Pa 10.00–17.00 hodin
Tel. 776 654 076
e-mail: [email protected]
www.strasnickedivadlo.cz
Aktuální informace o Zákaznické kartě a přehled
partnerů naleznete na www.ppas.cz nebo
v katalogu v našich obchodních kancelářích.
Přejeme vám hodně příjemných zážitků s vaší
Zákaznickou kartou PP, a. s.
Nezapomeňte se zúčastnit čtenářské soutěže s adidasobchod.cz na straně 11.
Na 1 vylosovaného výherce čeká dárek v podobě značkové čepice.
Naše čtenáře upozorňujeme na to, že se Zákaznickou kartou PP, a. s., mají v adidasobchod.cz
slevu 20 % na internetový nákup na www.adidasobchod.cz., sleva je možná po registraci, při zadání
hesla ppas20 v poli slevového kuponu. Sleva se vztahuje na obuv, textil, doplňky. Sleva platí pro
držitele zákaznické karty a rodinné příslušníky. Nelze ji sčítat ani kombinovat s jinými slevami.
5
ROZHOVOR
»DO KNÍŽKY VKLÁDÁM
CELÉ SVÉ UNIVERZUM,«
říká malířka, sochařka
a ilustrátorka dětských knih
Květa Pacovská
Květa Pacovská • Světoznámá malířka, sochařka a ilustrátorka. V roce 1952 absolvovala
VŠUP, obor monumentální malba u Emila Filly. Ve světě je známá hlavně originálními knižními ilustracemi a tvorbou experimentálních autorských knih. Nakladatelství Benteli ji zařadilo do vydavatelského plánu vedle Pabla Piccasa či Paula Klee. V roce 1992 získala Cenu
Hanse Christiana Andersena, o které se říká, že je to Nobelova cena za dětskou literaturu.
Dostala i cenu Goldene Letter pro nejkrásnější knihu světa za titul Papier Paradise, kterou
vytvořila jako poctu osobnosti Kurta Schwitterse, a Cenu Vladimíra Boudníka.
P
aní Pacovská, absolvovala jste na pražské
VŠUP obor monumentální malby u Emila Filly.
Ale vaší uměleckou filozofií je spíše minimalismus. Máte za sebou nějaké velkoplošné práce?
Kdy a jak u vás došlo k pochopení toho, že vám více
sedí malé formáty a drobnokresba, než rozmáchlé
tvary? Odpovídá tomu i vaše životní filozofie?
Myslím, že monumentální malba a minimalismus se
nevylučují. Naopak, kupříkladu v architektuře ve velkých plochách minimalistické pojetí vypadá výjimečně a krásně. I když pracuji na malém formátu, snažím
se vždy o monumentalitu.
Vím, že k Emilu Fillovi máte nejednoznačný
vztah. Něco na jeho tvorbě obdivujete, třeba je-
6
U PLYN ÁRNY 10 / 2 0 1 0
ho teoretické a filozofické práce, ale zároveň tvrdíte, že jako malíř nikdy nebyl vaším ideálem. Čím vysvětlujete skutečnost, že Emil Filla je jedním z nejvíce ceněných českých malířů své doby?
Můj vztah k dílu Emila Filly je jednoznačný. Teoretické a filozofické práce Emila Filly považuji za významné
a objevné. Jeho malbu a výtvarný projev za velmi kultivovaný a na vysoké úrovni. Plným právem také oceněný ve světě. Obojího si velmi vážím. Pro mne samozřejmě existují ještě další osobnosti 20. století, které
jsou mi o hodně bližší, kupříkladu Paul Klee.
Dá se vaše tvorba rozdělit do nějakých »období« – třeba podle specifických kompozic, technik
nebo barevnosti? Co nutí umělce vyměnit styl: zlo-
tost dětských pohádek a co s tím podnikáte ve vašich ilustracích?
Pohádky bratří Grimmů jsem si sama vybrala. Jsou
krásné. Je v nich hluboká lidová moudrost. Také jsem
je pro české vydání přeložila z německého originálu.
Našla jsem v jejich krutých postavách plných zloby
a nenávisti zahrabané pod spoustou harampádí neskutečné a krásné vlastnosti. Snažila jsem se je čtenářům ukázat nejen v textu, ale také jsem změnila jejich
výtvarnou podobu. A tak se stalo, že »Dupynožka« mi
pomohl vybrat několik pohádek ze sbírky bratří Grimmů pro české vydání a zase je tam pečlivě vrátit.
Nelákalo vás nikdy ilustrovat pohádky Boženy Němcové? Nebo ozvláštnit její Babičku vašimi obrázky?
Nelákalo. Možná že by se mi to ani nedařilo.
Jak si vlastně vybíráte texty k ilustrování? Čekáte
na nabídku vydavatelství, nebo naopak přicházíte
se svými návrhy na vydání konkrétních knih? Ilustrování »vážné literatury« vás nikdy nelákalo?
O vytvoření knihy jsem teď obvykle žádána. Samozřejmě na začátku jsem se snažila najít a hledat spolupráci. Posledních 25 let i více se zabývám knížkou autorskou. To znamená, že vytvářím pro takovou knihu
nejen obrázky, ale také architekturu knihy, text a cel-
kovou grafickou úpravu. A taková knížka obsahuje potom celé moje univerzum.
Jste známou knižní ilustrátorkou v době, kdy
vztah lidí k tištěné podobě knihy prožívá určitý přerod. Stále více se přechází na počítačové
knihovny a elektronickou podobu knih. Neděsí
vás to? Budou si ještě čtenáři v budoucnu prohlížet na obrazovce barevný obrázek?
Tištěná kniha na papíře má svoji nesmírnou krásu
a hodnotu, je to také papírový objekt v našem prostoru. Nemám o ni strach. Vytvořená tímto způsobem zůstává zde navždycky. Elektronická podoba knihy vytváří nové hodnoty dané novou technikou. Když jsou
udělany dobře, mohou být velmi krásné a inspirativní. S papírovou knihou vytvářejí dvě roviny, které se
mohou promítat a žít vedle sebe současně.
Na Vysoké škole umění v Berlíně vyučujete obor
vizuální komunikace. Jak jste zvládla tak odlišné
povolání? Vždyť malíř pracuje o samotě, zatímco
profesor je stále obklopen studenty.
Nebrala jsem to jako povolání. Byla jsem více kolegou všem těm studentům a některé práce jsme vytvářeli společně. Hrozně nás to všechny bavilo a těšilo.
Poměrně nedávno, jak se říká česky »na stará kolena«, jste vydala tzv. trojrozměrné knihy. Nápad
jste měla před mnoha lety, ale realizovat se ho podařilo až teď. Jak se to stalo?
Aby se něco takového uskutečnilo, musíte se nejenom hodně snažit, ale musíte mít také kousek štěstí. Je to krásný pocit zažít realizaci takových objektů
a jsem velmi ráda, že tu zůstávají jako dokument pro
historii umění, protože do ní patří.
V cizině jste známější než doma. Nevadí vám to?
Co je pro vás vlastně domov?
Nic takového mi nevadí! Domov je pro mne všude,
kde pracuji. Snažím se, aby všechny největší metropole byly mým domovem. Ale také někdy ty nejmenší kouty světa.
Plyn je, jak známo, hmota, která nemá barvu.
Někdy se tváří jako barva modrá a chladná, ale
pozor – může vás popálit. Kdybyste jako malířka
dostala úkol zobrazit plyn, jak byste to udělala?
Nejdříve bych si napnula obrovské plátno, ty rozměry by musely být co největší, aby obsáhly celý svět.
Potom bych to zkusila namalovat. Až to dokončím,
tak vám to povím.
Děkuji za rozhovor
Jefim Fištejn
mové životní zkušenosti, vliv jiných autorů nebo
módní trendy?
Svoji tvorbu mohu rozdělit na malbu, sochu a práci s knihou. Za hlavní zlom pak považuji, když zjistíte, že vaše cesta není úplně nejsprávnější a chcete ji
zásadně změnit.
Jste známá ilustrátorka dětských knih ověnčená mnoha cenami, zejména v cizině. Proč zrovna
dětských? Myslíte si, že dětskému světu dosud
rozumíte? Snažíte se vidět svět kolem sebe dětskýma očima? Netýká se vás snad mezigenerační konflikt, který způsobuje velké odcizení mezi
rodiči a dětmi?
Knihy pro děti jsou jedny z nejdůležitějších. Ovlivňují začínající život hned na začátku a zanechávají hlubokou stopu v myšlení, která provází budoucího architekta, doktora, pracovníka úřadu a třeba maminku
v domácnosti – tato stopa je nesmazatelná a ovlivňuje hluboce jejich celý život.
Máte zvláštní zálibu v ilustrování pohádek bratří Grimmů. O nich je známo, že většinou mají neobyčejně krutý konec – ostatně stejně tak jako
většina lidových pohádek. Jak vysvětlujete kru7
FEJETON MILONĚ ČEPELKY
TECHNIKA
KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ,
PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ
DISTRIBUCE
PODPOŘILA
OPRAVU
HISTORICKÉHO
PLYNOVÉHO
KANDELÁBRU
N
doporučuje
a počátku roku 2010 byla Pražská plynárenská, a. s., oslovena Galerií hl. města Prahy se žádostí o poskytnutí sponzorského daru na opravu významné
kulturní památky – osmiramenného litinového plynového kandelábru v Loretánské ulici. Žádost nebyla náhodná, Pražská plynárenská, a. s., již v roce 2005
se finančně spolupodílela na zrestaurování osmiramenného kandelábru na Hradčanském náměstí. Protože od 1. ledna 2007 je správcem plynovodní sítě na území hl. města Prahy společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., byl dar na opravu kandelábru ve výši 1,2 milionu Kč
poskytnut právě touto společností.
Osmiramenný kandelábr stojí v Loretánské ulici na hlavní přístupové komunikaci k Pražskému hradu, která je součástí Královské cesty. Jeho bohatě zdobený secesní sloup, stojící na kamenném podstavci, byl v roce 1865 odlit v Komárovských železárnách podle modelu řezbáře Eduarda Veselého, který jej vytvořil
na základě návrhů architekta Aleše Linsbauera. Základ kandelábru tvoří litinový
korpus sestavený z dílů pro provoz plynových hořáků. V osmdesátých letech minulého století, kdy byly provedeny poslední restaurátorské práce na kandelábru,
došlo k záměně původních plynových hořáků za elektrické osvětlení. Stav kandelábru se postupně zhoršoval, vzhledem k dlouhodobým povětrnostním vlivům je
povrch kandelábru dnes silně narušen korozí.
Poskytnutý sponzorský dar bude použit na obnovení původního plynového
osvětlení a vrácení zašlé krásy tomuto historickému uměleckému dílu. Plynofikace historického plynového kandelábru v Loretánské ulici je pokračováním již započatých aktivit Pražské plynárenské a je plně v souladu se záměrem Magistrátu
hl. m Prahy nahradit v historicky a turisticky exponovaných částech Prahy stávající elektrické veřejné osvětlení plynovým.
Hana Schusterová
pěkně mu zpívají, řekl mi jeden ze čtenářů těchto fejetonů, a vysvětloval, že už jen tak někomu nesedne na vějičku, natož na lep, že ví, jak to chodí.
Mazat med kolem pysku už mu zkoušeli tam i onde, ale není dnešní ani včerejší, bulíky si na nos
věšet nenechá, do pasti nespěchá. Všude prý se inzerují slevy, které slevami nejsou a nikdy nebyly.
Vždyť je snadné tvrdit, že původně stály boty dva tisíce a teď jen osmnáct set. Deset procent k mému dobru? Zlatý voči, když nevím a vědět nemůžu, že jejich skutečná hodnota je sotva... cojávím...
poloviční. Je to jen házení písku do očí, kam nemůže čert, tam nastrčí slevu, hahaha, povídali, že mu
hráli. A s plynem a se vším, co slibuje zákaznická karta PP
atakdále, je prý to nabeton zrovna tak.
Máucta.
Co bych nepřiznal, zmátlo mě to. Kdo věřit nechce,
neuvěří. Kdo se nechce dát přesvědčit, toho nepřesvědčíte. Napadaly mě sice argumenty, že příkladně
právě Pražská plynárenská, a. s., už kdovíjak dlouho nezdražila, že by stačilo, aby jednou zkusil a uvidí
sám, nejnověji je tu aktuální sleva pro seniory nad 65
let, k ní je možné se hlásit už od 1. do října až do konce roku, sleduj na poštách a na webu, ale mlčel jsem,
znervózněn i tím, že se blížila uzávěrka textů do tohoto čísla a o čem propána asi napíšu?
Když jsem v úzkých, musím se odreagovat. Zapínám proto televizi, hledím na jakýsi film, western, oj, jak je ten Bronson mladý, a Delon, úplný hošíček, a japonská hvězda Toširo Mifune!
Co s námi ten zatrachtilý čas umí!
Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, nepohovoříš dvakrát s týmž člověkem, podruhé už je složen z docela jiných buněk, u kata, u kata, jsou mi malá kaťata!
Avšak hle: Děj filmu se vine, zaplétá, a o čem vlastně je? O důvěře. Slýchal jsem od otce heslo »důvěra za důvěru, za důvěru jakost«. Vida, nový fejeton bude soubojem rčení a přísloví. Bronson a Mifune na sebe taky dlouho koukali skrz prsty, ale podle peří poznáš ptáka a podle činů, ne podle slov
se posuzujme. Škoda že s konečnou platností si uvěřili, až když se loučili navždy, to by se nám stát
nemělo. Pojmy důvěra a věrnost nemají nadarmo stejný slovní základ. Věrnost se odměňuje, moudrý člověk i moudrý podnik si věrnosti váží, boj o zákazníka má věrnost v zádech jako posilu – když
si je podnik jist, že zákazníka neztratí, proč by mu ze svého krajíčku kousek neodkrojil, vydělají tím
oba. A podnik tvoří lidé, mladí i staří, proto vyhlašuje slevy pro seniory. Kolik let jsi pro nás pracoval? Nevíš, nepočítal jsi to? To jsi měl. Ale my víme a rádi ti ty roky zhodnotíme. Máme paměť nejen počítačovou, nýbrž i tu obyčejnou člověčí, nastav každý uši, ať nemluvíme jako do dubu. Anebo budiž, rádi dáme dobrýtro i hluchému. Když stokrát NIC umořilo osla, proč by ikskrát NĚCO neotevřelo oči slepému?
A co zvítězilo v souboji zkušeností zhmotněných do slov? To nechám na vás, vážení čtenáři. I na tom
nedůvěřivém z úvodu. Jako pointa je tady ještě snad trochu pragmatické, ale přesvědčivé kdo maže,
ten jede. Naopak však, že hloupý, kdo dává, a hloupější, kdo nebere, to ne. Raději chytrý, kdo dává,
poněvadž ví, že dostane, a chytrý, kdo bere. Když obě strany počítají, co jim to vynese, žádná z nich
se přitom nemusí jmenovat Kecal.
Miloň Čepelka
VLADIMÍR JIRÁNEK EXPRES
Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového
přítele. Čteš-li ji podruhé, potkáváš starého.
čínské přísloví
Dobrodružný román
Vlastimil Vondruška:
Zloději ostatků
Čtvrtý díl trilogie o mladém zemanovi, skvělém trubadúrovi a příležitostném obchodníkovi s ostatky Martinovi ze Stvolna se odehrává záhy
po návratu z římské jízdy císaře Karla IV. domů. Martin nalézá svou manželku Johanku,
kterou považoval za mrtvou,
jenže osvobodit ji z kláštera
není snadné. Záhy pochopí,
že vlastní minulosti nikdo neunikne. Stíny mrtvých jako by
ožívaly. Rychle zjistí, že rod Rožmberků nezapomíná. Ale ani Martin není bez mocných spojenců. Císař Karel IV. ho chce postavit do čela poselstva, které má
vyrazit do Svaté země ke Kristovu hrobu. Tím začíná dobrodružná cesta do Orientu, která se protáhne tak, jak nikdo ani ve zlém
snu neočekával.
Humoristický román
Michal Viewegh:
Biomanželka
»Od začátku jsem přesvědčena, že Mojmírovo manželství s Hedvikou je moderní
soft verzí pradávného příběhu
o Modrovousovi, který vraždí
své ženy. Jistě jej znáte: nezkušená kráska se provdá za chlípné bohaté monstrum, které jí
naoko poskytuje svobodu, ale
ve skutečnosti zabíjí její přirozenou krásu, talent a nespoutanost,« říká dula, vypravěčka
nové knihy Michala Viewegha
Biomanželka. Dula je zprvu jen
průvodkyní manželčiným těhotenstvím a porodem. Svou rodičku však neopouští ani poté, takže následujících sedm let s Hedvikou a jejím manželem bydlí – to je výchozí situace humoristického románu nejpopulárnějšího českého spisovatele. »Zdánlivě
humoristického,« upřesňuje autor. »A nemohu bohužel popřít,
že je to román částečně autobiografický.«
Bajky
Markéta Baňková:
Straka v říší Entropie
PLYNOFIKACE OBCE SLIVENEC
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., je správcem
plynovodní sítě na území hl. města Prahy a některých přilehlých obcí. Snahou společnosti je udržovat a dále rozšiřovat plynovodní síť, aby se rozšířila dostupnost zemního plynu i do zatím neplynofikovaných oblastí za současného bezpečného
provozu již provozované sítě.
J
ednou z nově realizovaných akcí je plynofikace
obce Slivenec. Celá akce začala již v roce 2006.
V současné době probíhá 2. etapa, která se týká ulic K Holyni, Dominínská, Rubínová, Tyrkysová,
Opálová, Meskářova, Smaragdová a U Spojky. Celková délka nové sítě vybudované ve druhé etapě činí 3 183 metrů. Stavebním materiálem je lineární polyethylén – lPE v dimenzích 90, 63, 50. Zhotovitelem
stavby je Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s.,
8
U PLYN ÁRNY 10 / 2 0 1 0
celkové náklady na stavbu se pohybují ve výši cca 8
miliónů Kč. Celá stavba je koordinována s výstavbou
kanalizace. Zároveň v přípravném řízení je 3. etapa
plynofikace Slivence.
Již při zpracovávání projektové dokumentace byli osloveni majitelé jednotlivých objektů v místě výstavby a bylo jim nabídnuto zřízení plynovodní přípojky na hranici pozemku. Plynovodní přípojky jsou
ve většině případů ukončeny hlavním uzávěrem plynu - HUP v nadzemním provedení ve zděném sloupku
– nice nebo v plastové skříni Pegas. V průběhu stavby
se zvýšil zájem majitelů dotčených objektů o zřízení
plynovodní přípojky. PPD, a. s., se vždy snaží vyhovět
majitelům objektů, kteří nejsou zahrnuti v projektové
dokumentaci a za účasti zhotovitele vybuduje plynovodní přípojku i nad rámec projektové dokumentace,
tak aby byli uspokojeni všichni žadatelé.
Jak probíhá vlastní realizace stavby? Zahájena je
zemními pracemi. Po naříznutím asfaltu stávající komunikace a bourání asfaltů, betonů je zemina vybagrována do hloubky 120 cm. Připravená rýha pro
pokládku nového plynovodního potrubí se vyčistí
od hrubých nebo ostrých kamenů, následuje podsyp, obsyp, zásyp potrubí, hutnění zeminy, osazení výstražné folie, betonování a asfaltování. Vlastní pokládka potrubí, které je opatřeno ochranným pláštěm proti poškození, se provádí svařováním jednotlivých dílů
potrubí pomocí elektrotvarovek. Plynovodní přípojky
jsou na nový plynovod napojeny pomocí navrtávacích
T kusů. Po ukončení prací musí být vše uvedeno do původního stavu. Zpravidla 4-6 týdnů po ukončení stavby je stavba zkolaudována a nový plynovod včetně přípojek je připraven k bezpečnému provozu.
Hana Schusterová
Straka v říši Entropie jsou
bajky pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíme,
proč se hroch udrží na vodní
hladině i proč někteří samci
nepohrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí
středního věku a kdo všechno chce být ideálem krásy.
Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může
notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru
a že i myši mají určitý názor
na kvantovou neurčitost.
Připravila Tereza Špačková
Pro držitele Zákaznické karty PP, a. s., je poskytovaná
sleva 10 % z ceny nákupu knih a kalendářů.
Více informací na www.knihydaniel.cz
9
Z HISTORIE POUŽITÍ PLYNU
Připravil Rudolf Novák
SOUTĚŽE 10/2010
Dětská soutěž s časopisem
na téma:
Z HISTORIE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
Počátky užití plynu
Velmi rozšířeným plynovým spotřebičem byly v první polovině 20. století plynové žehličky. Používaly se
v domácnostech, krejčovských dílnách a provozovnách služeb. Podle způsobu ohřevu se žehličky rozdělovaly na plné a duté. Plné žehličky se používaly často v domácnostech, kde se vyskytovaly ... (tajenka doplňovačky s čísly), protože tyto žehličky bylo možno ohřívat také na plotnách. Duté žehličky bez hořáku se musely zahřát na samostatném odděleném hořáku. Žehličky se samostatným hořákem se používaly převážně v domácnostech. Žehličky s vestavěným hořákem se více používaly v dílnách a provozovnách. K žehlení různých
kusů rovného prádla se používaly plynové lisy. K žehlení ložního prádla, závěsů a jiných velkých textilií se používal ... (tajenka písmenkového labyrintu). Ve druhé polovině 20. století plynové žehličky a žehlicí stroje
již z domácností a provozoven zmizely. Byly postupně nahrazeny elektrickými spotřebiči.
2
4
Autorizovaný adidas e-shop, který vám nabízí vždy
aktuální kolekci značky adidas, a to jak sportovní
kolekci (Performance) pro jednotlivé druhy sportů,
tak rovněž módní volnočasovou kolekci (Originals)
vč. doplňků, pro ženy, muže, děti. Více informací naleznete na www.adidasobchod.cz.
Do horních tabulek dosaďte slova podle legendy. Každé písmeno
tak dostane své číslo. Podle těchto
čísel snadno vyplníte tajenku v dolních tabulkách.
80. VÝROČÍ VYPSÁNÍ SOUTĚŽE NA STAVBU LIBEŇSKÉHO PLYNOJEMU
D
10
Kontakt: Alsami S.A., s. r. o.
Helénská 4, 120 00 Praha 2
Tel. +420 255 735 084, +420 725 861 411
e-mail: [email protected]
www.adiasobchod.cz
TLAKOVÝ PLYNOJEM
ne 8. října r. 1930 vypsala Pražská obecní plynárna soutěž na dodávku kulového tlakového
plynojemu. Plynojem měl sloužit pro posílení
zásobování průmyslové oblasti Libně a Vysočan svítiplynem, protože dodávka plynu vysokotlakým plynovodem z Michle byla ve špičkových odběrech nedostatečná a tlakové ztráty značné. V Praze byly v té
době dva plynovodní systémy. Zásobovací plynovody
vysokotlaké (podle tehdejšího rozdělení tlaku) o přetlaku 7 až 15 kPa a distribuční plynovody nízkotlaké
o přetlaku 0,75 kPa. Libeň, Vysočany a okolí byly zásobovány jediným vysokotlakým plynovodem vedoucím
z michelské plynárny přes Vršovice, Vinohrady, Žižkov
a Karlín k regulační stanici na Balabence. Tlaková ztráta v této trase dosahovala až 6,5 kPa.
Původně se uvažovalo, že zásobovací problémy Libně a Vysočan v odběrových špičkách by bylo možné řešit teleskopickým plynojemem s vodní nádrží (mokrý
plynojem), ale z této úvahy sešlo, protože mokré plynojemy vyžadují v zimním období vytápění a navíc
představují vysoké měrné zatížení podloží, na kterém stojí, což by při plánovaném umístění plynojemu ve svahu na libeňském kopci nebylo vůbec vhodné.
Málokdo dnes již také ví, že návrh plynojemu tlakového měl mít dvě alternativy, a to buď jeden plynojem o průměru 20 m, nebo dva plynojemy, každý
o průměru 16 m. Soutěž vyhrálo Vítkovické horní a hutní těžařstvo s návrhem
jednoho plynojemu, které také pak plynojem fakticky postavilo. Strojní zařízení
dodala Českomoravská Kolben-Daněk,
a. s., a stavební práce a základy provedla firma Ing. Dr. Keclíka v Praze.
V té době bylo uskladňování plynu
v tlakových plynojemech velmi progresivním a ještě ne příliš rozšířeným způsobem. S myšlenkou uskladnění plynu
pod vysokým tlakem sice přišel již v roce 1876 Francouz M. Servier. K technickému vyřešení a realizaci této myšlenky
však došlo až mnohem později. Teprve
ve 20. letech 20. století. První tlakový kulový plynojem na světě navrhl a postavil
v r. 1927 Američan Mr. Georges Horton
od Chicago Bridge and Iron Works v Chicagu. Plynojem nesl název »Hortonsphere«. Měl průměr 17,5 m a byl provozován pod přetlakem 0,422 MPa. LibeňU PLYN ÁRNY 10 / 2 0 1 0
ský tlakový plynojem (obr. 1) byl postaven pouhých
pět let po plynojemu Hortonsphere, tedy v r. 1932, což
nepochybně svědčí o mimořádné vyspělosti tehdejšího našeho hutnictví a těžkého průmyslu. Plynojem
je zhotoven z nýtovaných ocelových plátů o tloušťce
14 mm, má průměr 20 m a jeho vodní objem je 4 188
m3. Při provozním přetlaku 0,3 MPa v něm bylo uskladněno 12 564 m3 svítiplynu. Zásobník plynu stojí na osmi dvoustěnných plechových nohách, uložených v betonových základech. Celková hmotnost plynojemu je
úctyhodných 270 tun.
K plnění plynojemu sloužil jednostupňový pístový
kompresor o výkonu 2 000 m3/hod. nasátého plynu,
poháněný elektromotorem. Plynojem se plnil v noci asi
od 23. hodiny do 5. hodiny ranní. Vyprazdňování plynojemu během dne se dělo automaticky. Tlak v něm
od 5. hod. ranní postupně klesal, jak plyn proudil potrubím o světlosti 250 mm k vysokotlakému regulátoru, kde se podle potřeby redukoval na 5–15 kPa. Plyn
o tomto sníženém přetlaku odcházel buď zpět do vy-
sokotlakého přivaděče, nebo přímo do regulační stanice, kde se jeho tlak dále snižoval na hodnotu provozní
tlakové hladiny distribuční nízkotlaké sítě.
Libeňský plynojem byl ve své době velmi populární. Byl především častým a vděčným objektem malířů a fotografů (obr. 2). Zejména si plynojem oblíbil
známý malíř a grafik František Gross, který ho ztvárnil
na mnoha svých obrazech z různých pohledů. Plynojem se objevoval ale i v literatuře a v písňové tvorbě,
jak dokumentuje např. písnička, kterou zpíval ve svém
divadle komik Vlasta Burian (obr. 3). Tlakový plynojem
sloužil svému účelu až do konce druhé světové války.
V květnu r. 1945 byl při revolučních bojích prostřelen.
Byl sice opraven (dodnes je na něm vidět ocelová záplata), ale nebyl uveden znovu do provozu a nikdy již
nesloužil svému původnímu účelu. Jeho kapacita by
stejně již byla z hlediska dnešních potřeb plynu zanedbatelná. Funkci plynojemu nahradil rozšířený systém
velkokapacitních vysokotlakých a středotlakých plynovodů. V libeňském plynojemu je dnes umístěno pracoviště Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, který zde provozuje podtlakovou komoru pro aerodynamické
zkoušky (obr. 4).
Tlakový plynojem tvoří charakteristickou dominantu Libně a je připomínkou
slavné svítiplynové éry pražského plynárenství. Doufejme, že zůstane zachován i pro příští generace jako technická
památka, i když třeba jednou přestane
sloužit výzkumným účelům. Model plynojemu v jeho původní podobě si může také prohlédnout každý návštěvník
Plynárenského muzea Pražské plynárenské, a. s., v areálu bývalé plynárny
v Praze-Michli.
3
Obr. 1 – Tlakový kulový plynojem
v Libni
Obr. 2 – Olejomalba libeňského
plynojemu od Tomáše Bímy
Obr. 3 – Notový záznam písničky
o libeňském plynojemu
s textem první sloky v úpravě
skupiny Šlapeto
Obr. 4 – Dnešní podoba libeňského
plynojemu s trubním
napojením, kterým se dnes
odsává vzduch za účelem
vytvoření podtlaku uvnitř
kulového zásobníku
Posláním soutěží se Zákaznickou kartou je představovat vám zajímavé partnery, kteří jsou zapojeni
do programu Pražské plynárenské, a. s.
Úkolem čtenáře je správně odpovědět na otázku, která souvisí s jednotlivými partnery.
Soutěž je otevřena pro všechny čtenáře našeho časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří dosud Zákaznickou kartu nevlastní. Na vylosované
čtenáře čekají zajímavé dárky od představeného
partnera.
Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů!
ADIDASOBCHOD.CZ
Doplňovačka s čísly
1
Soutěž s partnery
Zákaznické karty
Pražské plynárenské, a. s.
Poskytnutá sleva pro držitele Zákaznické karty PP, a. s.: 20 % na internetový nákup na www.
adidasobchod.cz. Uplatnění slevy možné po registraci, při zadání hesla ppas20 v poli slevového kuponu.
Sleva se vztahuje na obuv, textil, doplňky. Sleva platí pro držitele zákaznické karty a rodinné příslušníky. Nelze ji sčítat ani kombinovat
s jinými slevami.
Odpovědi prosíme zasílejte do
20. 11. 2010 na adresu:
Redakce časopisu U Plynárny,
Jiří Váňa, Národní 37,
110 80 Praha 1-Nové Město
nebo e-mail: [email protected]
Nezapomeňte uvést výrazné
označení »Makovice 10/2010«
a svoji zpáteční adresu a telefon.
Na výherce čekají pěkné dárky
od Pražské plynárenské, a. s.
Dnešní otázka: Kterému fotbalovému oddílu
dodává adidasobchod.cz sportovní vybavení?
Na 1 vylosovaného výherce čeká dárek v podobě
značkové čepice.
Správná odpověď
z č. 7,8/2010:
Slabiková spojovačka: holí
Osmisměrka: opalování štětin
Výherci dětské soutěže
z č. 7,8/2010:
Radka Novotná, Praha 9
Radka Čermáková, Praha 9
Karla Fišperová, Praha 10
Písmenkový labyrint
Spojte pouze prádlo se sudými čísly. Tak vám vyjde tajenka.
Čtenářská soutěž s časopisem U PLYNÁRNY
Odpovědi prosíme zasílejte do 20. 11. 2010
na adresu: Redakce časopisu U Plynárny,
Jiří Váňa, Národní 37, 110 80 Praha 1-Nové Město
nebo e-mail: [email protected]
Nezapomeňte uvést výrazné označení
»Soutěž 10/2010« a svoji zpáteční adresu a telefon.
Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské
plynárenské, a. s.
Správná odpověď z čísla 7,8/2010:
1c) Od červnové fakturace Pražská plynárenská
v rámci vyúčtování spotřeby zemního plynu
vyplatí 1,1 % z vašich přeplatků.
2a) Díla Aleše Veselého mají většinou obří velikost.
3c) Ing. Marie Kousalíková je náměstkyní primátora hl. m. Prahy pro oblast školské politiky, vzdělávání a volného času od roku 2009.
Výherci soutěže z čísla 7,8/2010:
Ivan Havlínek, Praha 5
Tomáš Víšek, Praha 10-Vršovice
Renáta Syslová Praha 2
Dnešní otázky:
1. Hlavní cenou
zákaznické soutěže
Pražské plynárenské
je CNG automobil:
a) Volkswagen
Touran Ecofuel
b) FIAT Panda
c) Mercedes Benz
B 180 NGT
2. Květa Pacovská vyučuje na:
a) Vysoké škole umění v Berlíně
b) Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
c) École d‘Arts et Métiers v Paříži
3. Celková hmotnost Libeňského plynojemu
byla:
a) 27 tun
b) 270 tun
c) 500 tun
Odpovědi prosíme zasílejte do 20. 11. 2010
na adresu: Redakce časopisu U Plynárny,
Jiří Váňa, Národní 37, 110 80 Praha 1
nebo e-mail: [email protected]
Nezapomeňte uvést výrazné označení
»adidasobchod.cz« a svoji zpáteční adresu
a telefon.
Správná odpověď z čísla 7,8/2010:
Snail Travel: FLY&DRIVE
Výherce soutěže z čísla 7,8/2010:
Ing. Vítězslav Hašek, Praha 6
Co najdete v příštím čísle 11/2010:
 Rozhovor s Richardem Tesaříkem
 Plynové infrazářiče
 Historie: Libeňská plynárna
Tajenka křížovky na str. 12: Vyměníme vám staré wawky za nové moderní.
Řešení sudoku na straně 12:
2
9
3
1
5
7
8
6
4
4
8
6
3
2
9
7
5
1
1
5
7
6
4
8
3
9
2
3
1
8
2
9
6
5
4
7
7
2
9
5
8
4
6
1
3
5
6
4
7
3
1
9
2
8
8
3
1
9
6
2
4
7
5
9
7
5
4
1
3
2
8
6
6
4
2
8
7
5
1
3
9
7
2
4
9
1
8
6
3
5
5
9
3
4
2
6
7
8
1
6
8
1
7
3
5
9
2
4
2
1
5
3
4
7
8
9
6
9
6
8
1
5
2
4
7
3
3
4
7
8
6
9
5
1
2
1
3
9
6
7
4
2
5
8
4
7
2
5
8
1
3
6
9
8
5
6
2
9
3
1
4
7
11

Podobné dokumenty

nejrychlejší kopačka dostala mozek

nejrychlejší kopačka dostala mozek miTeam je online konfigurátor, díky němuž si může každý tým vytvořit svůj vlastní jedinečný dres či jiný produkt adidas. Pokud si nevyberete z naší široké teamsportové nabídky, zkuste si navrhnout ...

Více

na listopad - Hořice — město kamenné krásy

na listopad - Hořice — město kamenné krásy Kupte si radši noviny • Stojí 6 korun

Více

Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá

Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá e-mail: [email protected] Adresa redakce a vydavatel: Pražská plynárenská, a.s. Národní 37, 110 00 Praha 1

Více

Využijte úvěry v AKCI, která potrvá jen do konce roku

Využijte úvěry v AKCI, která potrvá jen do konce roku Raiffeisen stavební spořitelnu pan Gala zná už dlouho. K jeho prvnímu kontaktu s ní došlo zhruba před deseti lety. „Bylo to v pobočce v centru Opavy na Ostrožné ulici. Potřeboval jsem rekonstruova...

Více