Aptaor™ L

Komentáře

Transkript

Aptaor™ L
Žádné larvy, žádné kukly - žádné kukly, žádné
mouchy
h
2
Jak larvicidy
Ja
a c dy fungují
u guj
• Larvicidy patří mezi regulátory vývinu hmyzu (IGR)
• Larvicidy zabraňují muším larvám, aby se vyvinuly v
dospělé jedince
• Tím dochází k přerušení životního cyklu much
• Většina larvicidních přípravků zabraňuje v syntéze chitinu
• Třída larvicidů triacine (Aptoar™ L) zabraňuje v
metobolismu chitinu unikátním způsobem účinku
3
Larvicidy
a c dy p
představují
eds a uj dů
důležitou
e ou zbraň
ba
• Pouze 15-20% p
problémů s
mouchami představují dospělí
jednici
• 80% je ‘skrytá armáda’
larev a kukel
• V 1kg hnoje se může
nacházet až 7000 larev
• Larvicidy brání larvám, aby se
vyvinuly v dospělé jedince
• Tím se předchází rozšíření
muší populace
4
20%
80%
Dospělá moucha
domácí
Kukla
Larvy
Vajíčka
Co oče
očekávat
á a od larvicidního
a cd op
přípravku?
pa u
• Bez rezistence při šíření nebo křížové rezistence
• Specifika:
p
účinné na larvyy much,, šetrné vůči jjinému
hmyzu a necílovým druhům
• Účinnost:
Ú
vůči široké řadě druhů obtížných much
• Všestrannost: lze použít do všech typů stájí
• Dlouhodobá reziduální účinnost p
pro dlouhotrvající
j
působení
5
DeLaval
e a a larvicidní
a c d insekticid
se c d
Ve vodě rozpustná granule
obsahující 2 % cyromazinu pro
posyp, sprejování nebo kropení
6
Aptaor™ L : molekula
Aptaor
• Aptaor™ L je regulátor vývinu
hmyzu (IGR), odvozen od třídy
insekticidů triaciny
N
• Účinnou složkou Aptaoru™ L
je cyromazine. Je to jedinná
larvicidní molekula v této třídě
• Výsledkem je
je, že Aptaor
Aptaor™ L
má unikátní způsob účinku a
nemá žádné problémy
kříž ý h rezistencí
křížových
i t
í s jinými
ji ý i
insekticidy
7
N
N
NH 2
N
NH 2
Aptaor™ L : klíčová charakteristika
Aptaor
• Aptaor™
Aptaor L je vysoce selektivní vůči mouchám (dvoukřídlí)
a nepůsobí na jiný hmyz, který je přirozeným predátorem
muších larev a kukel
• Aptaor™ L se aplikuje v době množení much, aby
docházelo k potlačení vývinu larev mouchy domácí,
Musca domestica
domestica, a jiných druhů
• Aptaor™ L lze používat buď v granulované formě nebo
j k spray ve stájích
jako
tájí h pro kkrávy,
á
ttelata,
l t d
drůbež
ůb ž a prasata
t
Aptaor L nemá žádný přímý účinek na kukly a dospělé
• Aptaor™
mouchy
8
Aptaor™ L : způsob účinku
Aptaor
•
Aptaor™ L přerušuje proces, který je nezbytný pro životní cyklus much
•
Aptaor™ L vzájemně působí na metabolismus chitinu muší larvy (ve všech 3
fázích) takovým způsobem, který ještě nebyl zcela definován
•
Tento metabolický způsob účinku je unikátní - jiné IGR látky
látky, jako je
benzoylfenylureáza (Baycidal) inhibuje syntézu chininu, zatímco ostatní
vzájemně působí s hormonálním systémem, např. Methopren (napodobuje
juvenilní hormon)
9
Účinnost Aptaoru
Aptaoru™ L – in vitro
Skupina
Druhy
IC50 (výlet
dospělců)
Otravné mouchy
Musca domestica (vnímavý WHO druh)
0,17 ppm
Musca domestica (multirezistentní druh)
0,25 ppm
Musca autumnalis
0,04 ppm
Fannia canicularis
1,2 ppm
Drosophila repleta
< 0.5 ppm
Kousavé mouchy
Stomoxys calcitrans
0 16 ppm
0,16
Masařky
Lucilia sericata
0,15 ppm
Lucilia cuprina
p
((OP rezistentní))
0,22 pp
ppm
Calliphora erythrocephala
0,15 ppm
Chrysomyia chloropyga
0,7 ppm
10
Účinnost Aptaoru™ L – provozní testy
Provozní studie na mouše domácí (Dánsko, 2007)
Neošetřené farmy
Odchycené
é mouchy
150
100
50
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Trial week no.
Farm U1
11
Farm U2
Farm U3
9
10
Účinnost Aptaoru™ L – provozní testy na
mléčných farmách
Provozní
nadie
mouše
domácí
(Dánsko,
2007)
Prostudie
Provozní
o ní st
studie
na mo
mouše
še domácí
(Dánsko
(Dánsko,
2007)
Odchycené
é mouchy
250
200
150
100
50
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trial week no.
Farm N1
Farma
N2
Načasování aplikace Aptaoru™ L
12
Farma N3
10
Aptaor™
p
L-p
provozní účinnost
• Efektivní tlumení larev začíná 6 až 24 hodin po aplikaci
• Při absenci souběžného ošetření p
pomocí adulticidů
(přípravky na dospělé jedince) se účinek
na dospělé populaci much objeví za 1 až 2 týdny (v
závislosti
á i l ti na načasování
č
á í ošetření
š tř í pomocíí Aptaoru™
A t
™L)
• Intervaly ošetření se budou lišit od 2 do 16 týdnů v
závislosti na systému ustájení a míře výskytu much
13
Účinnost Aptaoru™
p
L: rezistence
• Unikátní způsob účinku
• Žádná křížová rezistence s jakýmikoliv jinými insekticidy
a larvicidy!
l i id !
• Stejná
j účinnost vůči vnímavým
ý i multi rezistentním
mouchám
• Pouze několik rezistencí na Cyromazin v provozu:
Mouchy si velice těžko vytvářejí rezistenci vůči cyromazinu. Více jak dvě
desetiletí intenzivního používání Aptaoru™ L nevedlo u většiny muší
populace k prokazatelnému rozvoji rezistence
14
Účinnost Aptaoru™ L: rezistence
• Pouze několik p
případů
p
rezistence v provozu
p
vůči
Cyromazinu:
Dokonce i v nejhorších případech rezistence na CYR
jsme nalezli R/S pouze 100!
A to po více jak 1 dekádě používání polovičního
dávkování <3ppm!!
⇒ Vždy používejte doporučené dávkování 5ppm
Poznámka: Pyrethroidy a organo fosfáty R/S >10’000
>10 000
15
Účinnost Aptaoru™ L : rezistence
• Aptaor
Aptaor™ L přerušuje rezistenci na triflumuron (BayCidal)
Resistance breaking properties
% mortality
y
100
16
90
80
70
60
50
40
AptaorÊ L
BayCidal
30
20
10
0
label conc.
4x conc.
64x conc.
ref. Strain WHO
Field strain
Field strain
Testy rezistence na 16-ti (z 60-ti) mléčných
farmách v Německu
17
Laboratorní výsledky
ý
y Aptaor™
p
L® ((Cyromazin)
y
)
WHO
SPECH
SEL
BAR2
OHV2
TF1
LOS2
MOL1
MOL2
MOL3
MOL4
OPR2
OPR6
OPR8
HVL3
HVL10
PM3
PM9
Aptaor L - Total of larvae developed %
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
0,75
3
ppm
18
12
48
Aplikační
p
p
poměry
y
Aptaor™ L se aplikuje v poměru 0.5 g a.i. / m2 pro dosažení 5 ppm v
10-ti cm vrstvě media, kde se mouchy rozmnožují
APLIKACE
DÁVKOVÁNÍ
PROSTOR HNOJIŠTĚ
suchý posyp*
posyp
500 g
20 m2
sprejování
500g / 5 l
20 m2
kropení
500 g / 15 l
20 m2
* Posypat pouze na tekutý hnůj (kejdu)
19
Načasování aplikace
Příklad brzkého a pozdního ošetření Aptaorem™ L v období výskytu much
Pro co nejlepší výsledek začněte s ošetřením Aptaorem L brzo !
20
Metody aplikace
S j á í
Sprejování
Aptaor L
Suchý posyp
Aptaor™ L
21
Kropeníí
K
Aptaor L
Kam
a lze
e Aptaor™
p ao L ap
aplikovat
o a
• Mléčná farma a boudy
yp
pro
telata
• Výkrmna prasat a porodny
• Drůbežárny
Plus
• Stájovcí a koz; konírny;
intenzivní chovy králíků; farmy
kožešinových zvířat
… kdekoliv,
kdekoliv kde se mouchy rozhodnou
rozhodnou,
že se budou rozmnožovat!
22
Doporučení při aplikaci
• Před vlastní aplikací
p
identifukujte
j místa,, kde se mouchy
y
rozmnožují
• Oš
Ošetřete
tř t všechna
š h identifikovaná
id tifik
á místa,
í t
kde se mouchy rozmnožují:
Kolem pilířů
a sloupků
Pod krmnými
žl b
žlaby
23
Vlhké plochy pod
napájecími žlaby
Aplikace Aptaoru™ L v ustájení skotu
Roštové podlahy
p
y
ƒ Ošetřete celou zaroštovanou
plochu
ƒ Speciální péči věnujte rohům, kde
hnůj ulpívá na roštech
ƒ Opětovně aplikujte každých 4-6 týdnů
nebo když se mouchy začínají opět
objevovat
Hluboká podestýlka
ƒ Ošetřete kraje
j vp
pásech širokých
ý
asi 50 cm
24
ƒ Nejlepší aplikovat přibližně 3 dny po
odstranění
d t ě í hnoje
h j nebo
b po opětovném
ět
é
naskladnění nebo jakmile lze najít muší
larvy
Aplikace Aptaor
Aptaor™ L v ustájení telat
U venkovních bud pro telata,
ošetřete celý podlahový prostor
25
Aptaor™ L : nízká toxicita
Aptaor
Materiál
Akutní
Akutní
orální LD50 dermální
potkan
LD50
(mg/kg)
potkan
(mg/kg)
Akutní
inhalace
LC50 potkan
(mg/m3, 4 h)
Podrážd
ění kůže
králík
Podráž Citlivost kůže
dění očí
morče
králík
Cyromazin
tech
3387
>3000
> 2720
mírné
mírné
žádné
Aptaor™ L
> 3000
> 3000
> 1958
mírné
mírné
žádné
26
Aptaor™
p ao L - sshrnutí
u výhod
ý od
Aptaor™ L se velice doporučuje z
důvodu jeho bezpečnosti (LD50
>3’000 mg/kg potkan) téměř
žádná rezistence na Cyromazin
• jeho potenciál na přerušení
rezistence
• šetrný vůči predátorům Musca, Fannia
a Stomoxys (specifičtí dvoukřídlí)
• vynikající základ pro komplexní
(integrovaný) program hubení much
na farmě
27
Integrované tlumení výskytu much na
farmě s adulticidem a Aptaorem™ L
60.0
A n z a h l F l i e g e n (D u r c h s c h n i ttt)
Průměrný počet
much na
mucholapce
denně
Behandelt
Kontrolle unbehandelt
Kontrolleinheit behandelt
50 0
50.0
40.0
30.0
20 0
20.0
2. Behandlung
10.0
0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zeit in Wochen (0= 1.Behandlung)
1 Behandlung)
28
Děkuji vám
za pozornost
29

Podobné dokumenty

Sborník - Česká parazitologická společnost

Sborník - Česká parazitologická společnost vlasů. Možnost přenosu sdílením ručníků, hřebenů, pokrývek hlavy se sice nabízí, podobný přenos však nebyl nikdy prokázán. Z hostitele na hostitele přelézají především dospělé vši a jen výjimečně n...

Více

Stáhnout SPC dokument

Stáhnout SPC dokument Léčba a prevence zablešení (kočky a psi) Po aplikaci veterinárního léčivého přípravku jsou dospělé blechy na zvířeti usmrceny, nejsou produkována životaschopná vajíčka, larvy (pouze ty z okolního p...

Více

Stáhnout SPC dokument

Stáhnout SPC dokument Zvláštní opatření pro použití u zvířat Ošetření koček s hmotností nižší než 1kg a fretek s hmotností nižší než 0,8 kg je třeba provést až po zhodnocení poměru léčebného prospěchu a rizika. Protože ...

Více

2014_1_Zpravodaj i vysledky slechtitelskeho programu

2014_1_Zpravodaj i vysledky slechtitelskeho programu na  farmách začínají objevovat také mouchy a  řada chovatelů stojí před rozhodnutím, jak s nimi bojovat. V odborných článcích je proto připraven překlad „Boj s mouchami začíná už v dubnu“. Plemenné...

Více

Nabídka chemie malobalení - chem

Nabídka chemie malobalení - chem Granulované hnojivo s poměrem živin N-P-K 9-4-15 +Mg. Granulované hnojivo s poměrem živin N-P-K 7-10-16 +Mg.

Více