Brokerage 4 innovations

Komentáře

Transkript

Brokerage 4 innovations
Brokerage 4 innovations
Nanotechnologie pro firmy
 Hledáte potenciál pro růst ziskovosti a konkurenceschopnosti Vaší firmy?
 Usilujete o inovace, vyvíjíte nové produkty?
 Chcete se potkat a domluvit na spolupráci s vědci a využít jejich výzkumné výsledky?
Zveme Vás na akci zaměřenou na setkání představitelů výzkumu s firmami a navazování
vzájemné výzkumné a inovační spolupráce – pro zvýšení Vaší konkurenceschopnosti.
Budou zde představeny a diskutovány tyto oblasti průmyslového využití nanotechnologií:




Úpravy a čištění vody.
Vytváření anti-mikrobiálních povrchů výrobků či technologických zařízení.
Zlepšení vlastností produktů nanotechnologickými aditivy či změnou zpracování.
Získávání požadovaných účinných látek z kapalin, v maximálním množství
a čistotě (ekonomicky výhodným způsobem).
Čas:
Úterý 10. 11. 2015 od 9:30 (cca do 14:00)
Místo:
Olomouc, Šlechtitelů 27, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)
Organizuje: OK4Inovace
Akce je pro registrované účastníky zdarma.
REGISTRUJTE SE ON-LINE ZDE
(do 4. 11. 2015):
WWW.AKCE4INOVACE.CZ
Brokerage 4 innovations
Nanotechnologie pro firmy
PROGRAM – 10. 11. 2015 - Olomouc:
09:30 REGISTRACE A OBČERSTVENÍ
10:00 PŘIVÍTÁNÍ A ÚVOD
10:10 CO UŽ DNES NABÍZÍ NANOTECHNOLOGIE FIRMÁM
Prezentace technologií a produktů z výzkumných institucí (RCPTM a CEITEC VUT)
připravených na využití ve firmách a inovační spolupráci
11:30 JAKÉ PROBLÉMY ŘEŠÍ FIRMY – A JAK BY JIM VĚDCI MOHLI POMOCI
Diskuze vědců s představiteli firem a vzájemné hledání vhodných příležitostí pro aplikace
nanotechnologií do produktů či firemních procesů; příp. dalších možností inovační
spolupráce
12:00 OBČERSTVENÍ
12:30 NETWORKING + INDIVIDUÁLNÍ JEDNÁNÍ
Networking + diskrétní dvoustranná jednání mezi zájemci o spolupráci (firma + výzkumná
instituce)
13:30 PROHLÍDKA PROSTOR A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ RCPTM – pro zájemce
Účast na akci je ZDARMA.
Ukončení registrací na akci je ve středu 4. 11. 2015.
Pokud si nejste jisti, zda představované technologie mohou řešit právě Váš problém a má tedy
smysl Vaše účast na akci - zašlete prosím dotaz se specifikací Vašeho problému na e-mail:
[email protected] Co nejdříve Vám pak zašleme rámcovou odpověď výzkumníků, kteří budou
technologie a možnosti spolupráce prezentovat.

Podobné dokumenty

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií 4000‐10000 cm‐1 (near IR oblast)   o Kapalné i pevné vzorky   o Široká škála měřících technik: transmisní (KBr, Nujolová technika), ATR (Smart Orbit Diamond  Plate), DRIFT  o 0,125 cm‐1 spektrální ...

Více

Fórum zaměřené na informační a komunikační technologie

Fórum zaměřené na informační a komunikační technologie Prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., ČVUT Praha Ing. Jan Mühlfeit, Microsoft Ing. Marta Nováková, U&SLUNO RNDr. Josef Tesařík, TESCO SW

Více

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií

Výzkumné oddělení optických a fotonických technologií      analýzy plynů a těkavých složek kapalných i tuhých vzorků, např.   stanovení  zbytkových rozpouštědel   stanovení esenciálních látek v koření, bylinách, potravinách,  nápojích   stanovení o...

Více

SQUID magnetometrie

SQUID magnetometrie SQUID magnetometr typu MPMS XL-7 je určen pro práškové materiály nebo materiály ve formě válečků s maximálním průměrem 4 mm a výškou 5 mm. Měřicí atmosférou jsou nízkotlaké páry hélia.

Více

zde - BEA

zde - BEA udržitelné hospodářství Olomouce a regionu

Více

regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Lindner z Vídně. Především pak cyklus zahájil sám profesor Rudolf Zahradník přednáškou „Slovo o  chemii u  nás i  ve světě.“ Na rok 2015 nám účast potvrdily další vědecké osobnosti, a nejen proto s...

Více