Calendrier des vacances et congés scolaires 2016-2017

Komentáře

Transkript

Calendrier des vacances et congés scolaires 2016-2017
CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017
le jeudi 1er septembre 2016
Rentrée des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de Pâques (=tchèques)
Vacances de printemps
Début des vacances d’été
Jours fériés :
du vendredi 21 octobre après la classe
au lundi 7 novembre au matin
du vendredi 16 décembre après la classe
au MARDI 3 janvier 2017 au matin
du vendredi 17 février après la classe
au lundi 6 mars au matin
du mercredi 12 avril après la classe
au mardi 18 avril au matin
du vendredi 21 avril après la classe
au MARDI 9 mai au matin
le mardi 4 juillet 2017 après la classe
le mercredi 28 septembre 2016
le jeudi 17 novembre 2016
le lundi 8 mai 2017
PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017
Začátek školního roku
čtvrtek 1. září 2016
Podzimní prázdniny
od pátku 21.října po vyučování
do pondělí 7. listopadu ráno
od pátku 16.prosince po vyučování
do ÚTERÝ 3.ledna 2017 ráno
od pátku 17.února po vyučování
do pondělí 6.března ráno
od středy 12.dubna po vyučování
do úterý 18.dubna ráno
od pátku 21.dubna po vyučování
do ÚTERÝ 9.května ráno
úterý 4.července 2017 po vyučování
Vánoční prázdniny
Zimní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Jarní prázdniny
Konec školního roku
Dny pracovního klidu:
středa 28.září 2016
čtvrtek 17.listopadu 2016
pondělí 8.května 2017
SCHOOL HOLIDAYS IN 2016 - 2017
First day of school
Thursday Septembre 1st 2016
All Saints holiday
from Friday Octobre 21st after class
to Monday November 7 morning
from Friday December 16 after class
to TUESDAY January 3rd 2017 morning
from Friday February 17 after class
to Monday March 6 morning
from Wednesday April 12 after class
to Tuesday April 18 morning
from Friday April 21st after class
to TUESDAY May 9 morning
Tuesday July 4 2017
Christmas holidays
Winter Holidays
Easter Holiday
Spring Holiday
Last day of school
Bank Holiday in Czech rep. :
Wednesday September 28 2016
Thursday November 17 2016
Monday May 8 2017

Podobné dokumenty