Y rytmv - Pow wow

Komentáře

Transkript

Y rytmv - Pow wow
Cikala
Y rytmv
Pow wow se sta|opÍonás tak
obyvat€ | ese
iako pro púvodní
v€ Í níAm€ , iky jednouz os|av
našehoindiánského
Životda já
s€ Vám pokusÍm
hned v úvodu
vysvěťilco v|astnětoto magic.
ItnŠflN(.1' p]U{{ | Ttrnlo \]Ta
Ddl-i\'nj njťdi
un] |'.|kl]\iJiíno
|úd.! n|gonkLn
.ínn.tr iid!.ho$i
skýť|rkd(nú ,\$hk liíl'ldt]
lxŽ!r
JÍji( nťl|tr.i'nnd) pii Ltrti'nknr|]
n. p|i\oudi|i l.b .kM .ť|éUdíkÁll
\]
T í ) . M ( , \, lj\íl'úk ] ( |ť . 'L]
pOJOblb ldlu O sť .|':i!'\ n{.$'k
nť d.h. '|'a.|.| nl|lnjk.|jo |rill
r\iruk,lcptr(!
D6lednich d. 1..
nť!r
t.([ !)os\í\l ]ýl| !rkoi1}
nlý']l)'
ob\\N.0 \jkcndo.h'.J
klc'i !e.]jŽd.]i n{|jíiL Z Llu j Ka.
L' Í.]h'ljnl]i]tr\
uJ\ lIj\ 4M|'
n sclkL|iiť s Dialelin DijblznÝ
2ni'I i r'11'i\ťnúli'jLlinnsk.il|.nli
r\Ic \rJňlc s I Dai] do cd.h Zi
jéh Ó lr'tó bÓhatou llud.bnJl1án.č'
n i.1) ] .\! Y ]Ú Li\! '+\4
kJ | k|
|.tr]70. |ct\ť\hik.n |)nnnb nÚiiF
sKlh skrDn.k Zd.sl|pDvh flrr.n
d|Ú ktť'.\ t. t|0LÚnojsÚ
lik \]dálló !ť lx.
I ,
t tJnťťÚÍni
JoD|ňk)'|.ML |.jn':l.
|ni.|n.l{U d1s|.dov1li lkÚlťtdt'l]
l(!
!r, rii\rtdr r l)\adlah.\\
chodriho Nomeck! lam rc hto ol}
|aslmapo\anáu, nnllh. ].| |r M\
$\óLn l'nL.l! Ol]is..u].
J \ 80' ||
1(h. k.h!. nJ t.'llÓ pÓlildPeli.
\|'|'j.' l]i]Ý\\'nl|nUL 7 P'.J'! Rl||
u inlDuir odnnno\il D'ol6n'riiInÓjn
J) tLÚ! ]nk k Dl.k|adt D] dobo\i(h
)jl L'L ik Llnů |l J k\L\l rl
Iulni7kn n|c nót.i\|i \ M. 1989
LN'\nr
?
mf,s ilň{
I
::!.hFt;"-.i!
lllnpr'-'
*.L' \lL'n !fióm Írt ýli'ká i|'r
dinn cbm|' ]{lfi v|njlqť rd&hny
.esk. nl)rNki J |chó l n.tdlkó
j'tIi.úsk.skuDi'\ a].dnol|\(, TJi'
!c iptr|oýtakn']lujr
k ij'\iBÍťi
trl\|' Ř)lád.jisc pos.Ms na |e}nIh
úbomh' sctkÍn|chi pinég ďiťi
ťlé|oďi.!a(1'\.iteÍi z niis BiÚr]ěll
h|'n.
ni l'tr'rťn'|)(^f\ŇNdo ElnD
trl]do \ótruki
kd( d | |{0 a{iŇit}
pak
|n id' Ti oad&$č]šl
d]
'ho]ťknj
l)l[]j' 7n fl)it' $! !.ť z'i|i n v|.s|:
nikú'i l,()DrnohJ(ť(iú' shrDr.7'
d.'ý h 7l.NťnoJc!]l i atodí|.ťh w,
2u |eI|ral99ljk0ú |]'rnl hi o!ó
1'o$.{r'{ Je DÍ.{|.' že \ť haloré
!!iE!{gu"===.'"4řl{tI
Do\r\oN lochu od|išlr|fuk V kÚs!.
mech lak i pí!\|ledinnod těch tÉ.
lji('ltr.h' ktcrd sj porádánrc nJ Libo
fo.h' a|c aLnoý.fu |i(| o osl.v j."
Je ta|9.poln,há !tJčl' Žc |ďkeru
hltr|htrsiĎUí|1c nčkdcsohMl' olI
|Ds|o'.h!t á íao.il |'Í]iánsll hud
ba se hodné]iši0d hudb' MP,ké
stlll \. ji \.nuji sk,o p|es dťsí kj
J or}!|imn Že jakn Ew)| )! *]i
N1Žťnl' orlardu lcn" pňb]iŽ'l
s koí!.|]t J tiDečnimidopl'ikl j!
to jako s. !š|n !'{lalnin \šc,.o
k lil(0ÝIli Ňl'cbLÚc'nq si \rráb'me
l]\lx'iádal bkdé haloú póW js
neDizmvna mo( ]ť(n{x|Lth. Jc
pt.ío F)l)h{iqro 6|alt Íok.o
'r'k úsÉjnc' l.Jkó š. Šna'l'lť\'ny
$o da\íó!h ,r.{nl no!'Ň pógra
m.m \ú|'rcu a poÍiláňin ! ťa
Z rcs{o\
z min!|irh kl, Přich'l
inDusIa ho(ú ,AdÍ!Ž]sou l')
orřávlllM iDdijni' k2p.]vz Ném?(k4
Eufuindjáíi či n.indiái\L pnik|e,
ka'dísi 2:]n|úUdtrM nc]edol pl1lHlný ZnŽilck Na tane.n|lqDak iě
kali \t.Ďé ..nt 2n joi( h utrÍíÓ l
! fuUt.Žíl l' l \'li.hni * p.k .F|e.n.
lě(m.' ]a| to a ňk aý nýJťdfln.

Podobné dokumenty

zvr-58-2016-09web

zvr-58-2016-09web možných oblastech života jeho obyvatel. Byť to není na první pohled zřejmé, činnost krajského úřadu může významně ovlivňovat kvalitu života v obcích. Je tedy důležité mít krajský úřad funkční a živ...

Více

oZNÁptEtvÍ

oZNÁptEtvÍ Nedaleko je areál automobilky Škoda. V okolí se nachází autobazary a nákupní střediska. Pozemek Z47 /1, je s malým odstupem podél komunikace č. 16 mezi Mladou Boleslaví a Jičínem.|e veden v katastr...

Více