přehled kódů OKB

Komentáře

Transkript

přehled kódů OKB
Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)
KOD
06119
09111
09113
09115
09117
09119
09131
09133
09513
15120
22111
22112
22214
81021
81022
81023
81211
81251
81561
92133
92135
97111
99111
81111
81113
81115
81117
81121
81123
81125
81129
81135
81137
81139
81143
81145
81147
81149
81153
81155
NAZEV
KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE
ODBĚR KRVE Z ARTERIE
ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET
ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET
KRVÁCIVOST PODLE DUKE
SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ
TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ NEGATIVNÍ
VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) - STATIM
VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII
SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM
GLUKÓZA MOČ KVALITATIVNĚ
SPECIELNÍ ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U HEPARINIZOVANÉHO PACIENTA
PRŮKAZ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ
DROGY A LÉČIVA - CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT - STATIM
DROGY A LÉČIVA - CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT
SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY
KLINICKOFARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ KONCENTRACE LÉKU BEZ VÝPOČTU
A L T STATIM
A S T STATIM
ALBUMIN SÉRUM (STATIM)
AMYLASA (SÉRUM, MOČ) STATIM
BILIRUBIN CELKOVÝ STATIM
BILIRUBIN KONJUGOVANÝ STATIM
BÍLKOVINY CELKOVÉ (SÉRUM) STATIM
BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, VÝPOTEK, CSF) STATIM
SODÍK STATIM
UREA STATIM
VÁPNÍK CELKOVÝ STATIM
LAKTÁTDEHYDROGENÁZA STATIM
DRASLÍK STATIM
FOSFATÁZA ALKALICKÁ STATIM
FOSFOR ANORGANICKÝ STATIM
GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) STATIM
GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ STATIM
STROJ
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
81157
81159
81161
81165
81169
81171
81327
81329
81337
81345
81355
81357
81361
81363
81365
81369
81383
81393
81421
81427
81435
81439
81465
81469
81471
81473
81475
81481
81495
81499
81511
81513
81521
81523
81593
81611
81621
81625
81641
81675
81723
91129
91131
CHLORIDY STATIM
CHOLINESTERÁZA STATIM
AMYLÁZA PANKREATICKÁ STATIM
KREATINKINÁZA (CK) STATIM
KREATININ STATIM
KYSELINA MLÉČNÁ (LAKTÁT) STATIM
ALBUMIN - PRŮKAZ V MOČI
ALBUMIN (SÉRUM)
ALT
AMYLÁZA
APOLIPOPROTEINY AI NEBO B
AST
BILIRUBIN CELKOVÝ
BILIRUBIN KONJUGOVANÝ
BÍLKOVINY CELKOVÉ
BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, MOZKOM. MOK, VÝPOTEK)
LAKTÁTDEHYDROGENÁZA (L D)
DRASLÍK
FOSFATÁZA ALKALICKÁ (ALP)
FOSFOR ANORGANICKÝ
GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT)
GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ
HOŘČÍK
CHLORIDY
CHOLESTEROL CELKOVÝ
CHOLESTEROL HDL
CHOLINESTERÁZA
AMYLÁZA PANKREATICKÁ
KREATINKINÁZA (CK)
KREATININ
CLEARANCE KREATININU GLOBÁLNÍ
CLEARANCE KREATININU DĚLENÁ
LAKTÁT (KYSELINA MLÉČNÁ)
KYSELINA MOČOVÁ
SODÍK
TRIACYLGLYCEROLY
UREA
VÁPNÍK CELKOVÝ
ŽELEZO CELKOVÉ
MIKROALBUMINURIE
ENZYMOVÉ STANOVENÍ ETANOLU V KRVI PRO KLINICKÉ POUŽITÍ
STANOVENÍ IgG
STANOVENÍ IgA
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
Abbott Architect c16000
91133
91137
91143
91145
91149
91151
91153
91159
91161
91501
91503
93135
93151
81227
81235
81237
81249
81461
81731
82075
82077
82079
93189
93195
93215
93225
93245
99119
99125
99143
81681
96163
96167
01441
81443
91171
91253
91259
91261
91263
91265
91267
91269
STANOVENÍ IgM
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ TRANSFERINU
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ PREALBUMINU
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ HAPTOGLOBINU
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ A1 - ANTITRYPSINU
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ OROSOMUKOIDU
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ C - REAKTIVNÍHO PROTEINU
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ C4 SLOŽKY KOMPLEMENTU
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ HLADIN REVMATOIDNÍHO FAKTORU (RF) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY
Abbott Architect c16000
STANOVENÍ HLADIN ANTISTREPTOLYZINU O (ASLO) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY
Abbott Architect c16000
MYOGLOBIN V SÉRII
Abbott Architect c16000
FERRITIN
Abbott Architect c16000
PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) - VOLNÝ
Abbott Architect i
TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA 125
Abbott Architect i
TROPONIN - T NEBO I ELISA
Abbott Architect i
CEA (MEIA)
Abbott Architect i
HOMOCYSTEIN CELKOVÝ
Abbott Architect i
STANOVENÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ V SÉRU A V PLAZMĚ
Abbott Architect i
STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG (NEBO CELKOVÝCH) PROTI ANTIGENŮM HB (HEPATITIDY B), HIV
Abbott Architect i
STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID MIMO HBV A HIV A PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI HBV A Abbott
HIV (ELISA)
Architect i
STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (MIMO VIRŮ HEPATITID, HIV, EBV) BAKTERIÍ, PRVOKŮ (ELISA)
Abbott Architect i
TYROXIN VOLNÝ (FT4)
Abbott Architect i
TYREOTROPIN (TSH)
Abbott Architect i
ALFA - 1 - FETOPROTEIN (AFP)
Abbott Architect i
PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA)
Abbott Architect i
TRIJODTYRONIN VOLNÝ (FT3)
Abbott Architect i
TEOFYLIN V SERII
Abbott Architect i
DIGOXIN (EVENTUELNĚ JINÁ KARDIOTONIKA) V SERII
Abbott Architect i
DIGOXIN (EV. JINÁ KARDIOTONIKA) JEDNOTLIVĚ
Abbott Architect i
25-HYDROXYVITAMIN D (25 OHD)
Abbott Architect i
KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ SE 7 PARAMETRY (VČETNĚ DESTIČEK)
Abbott CellDyne
STANOVENÍ KOMPLETNÍHO HEMOGRAMU A 5 POPULAČNÍHO ROZPOČTU LEUKOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU
Abbott
KREVNÍHO
CellDyne OBRAZU (NAP
STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM
Biosen S line
GLUKOZOVÝ TOLERANČNÍ TEST (WHO)
Biosen S line
STANOVENÍ IgG ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI ds-DNA Ab ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI NUKLEOHISTON Ab ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI ENA Ab ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI SS-A/Ro Ab ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI SS-B/La Ab ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI Sm Ab ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI U1-RNP Ab ELISA
DSX
91271
91275
91277
91279
91281
91285
91287
91289
91291
91335
91375
91377
91379
91381
91383
91385
91567
91235
91237
91239
81325
91313
91317
91323
91329
91487
96315
96321
96523
96613
96711
96713
81585
81175
82135
91189
91293
93115
93129
93131
93133
93137
93145
STANOVENÍ ANTI Scl-70 Ab ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI KARDIOLIPIN Ab IgG a IgM ELISA
DSX
STANOVENÍ p-ANCA ELISA
DSX
STANOVENÍ c-ANCA ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTI IgA PROTILÁTEK ELISA
DSX
STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgM ELISA
DSX
STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgG ELISA
DSX
STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgA ELISA
DSX
STANOVENÍ ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA
DSX
PRŮKAZ REVMATOIDNÍHO FAKTORU A
DSX
PRŮKAZ ANTI Sm PROTILÁTEK pIE
DSX
PRŮKAZ ANTI SS-A/Ro PROTILÁTEK pIE
DSX
PRŮKAZ ANTI SS-B/La PROTILÁTEK pIE
DSX
PRŮKAZ ANTI Scl/70 PROTILÁTEK pIE
DSX
PRŮKAZ ANTI Jo-1 PROTILÁTEK pIE
DSX
PRŮKAZ ANTI PCNA PROTILÁTEK pIE
DSX
IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK
DSX
STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA (ZÁKLADNÍ INHALA
ImmunoCap
STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA
ImmunoCap
STANOVENÍ EOSINOFILNÍHO KATIONICKÉHO PROTEINU (ECP)
ImmunoCap
ANALÝZA MOČI MIKROSKOPICKY KVANTITATIVNĚ
Mikroskop Olympus
PRŮKAZ ANTI ds-DNA Ab IF
Mikroskop Olympus
PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK - JINÉ SUBSTRÁTY
Mikroskop Olympus
PRŮKAZ ANCA IF
Mikroskop Olympus
STANOVENÍ ORGÁNOVĚ SPECIFICKÝCH AUTOPROTILÁTEK A ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK V JEDNÉ TŘÍDĚ Mikroskop
IF (IMUNOFLUORESCENCÍ)
Olympus
DETEKCE AUTOPROTILÁTEK METODOU NEPŘÍMÉ IMUNOFLUORESCENCE
Mikroskop Olympus
ANALÝZA KREVNÍHO NÁTĚRU PANOPTICKY OBARVENÉHO. INDIVIDUÁLNÍ VYŠETŘENÍ
Mikroskop Olympus
POČET TROMBOCYTŮ MIKROSKOPICKY
Mikroskop Olympus
RETIKULOCYTY POČET
Mikroskop Olympus
VYŠETŘENÍ NÁTĚRU NA SCHIZOCYTY
Mikroskop Olympus
PANOPTICKÉ OBARVENÍ NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ ČI KRVE
Mikroskop Olympus
KREVNÍ NÁTĚR
Mikroskop Olympus
ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA
Roche AVL
HCG STATIM
Roche Elecsys 2010
KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ
Roche Elecsys 2010
STANOVENÍ IgE
Roche Elecsys 2010
PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU I / ELISA
Roche Elecsys 2010
FOLÁTY
Roche Elecsys 2010
FOLITROPIN (FSH)
Roche Elecsys 2010
KORTISOL
Roche Elecsys 2010
LUTROPIN (LH)
Roche Elecsys 2010
PROGESTERON
Roche Elecsys 2010
C-PEPTID
Roche Elecsys 2010
93149
93155
93169
93171
93177
93191
93199
93213
93217
93231
93235
93255
93259
81397
96235
96145
96157
96185
96191
96199
96211
96215
96211
96325
96617
96621
96623
96813
81449
09123
81219
81367
81347
81527
81563
81627
1. 9. 2011
ESTRADIOL
Roche Elecsys 2010
CHORIOGONADOTROPIN - BETA PODJEDNOTKA
Roche Elecsys 2010
OSTEOKALCIN
Roche Elecsys 2010
PARATHORMON
Roche Elecsys 2010
PROLAKTIN
Roche Elecsys 2010
TESTOSTERON
Roche Elecsys 2010
TYREOGLOBULIN (TG)
Roche Elecsys 2010
VITAMIN B12
Roche Elecsys 2010
AUTOPROTILÁTKY PROTI MIKROSOMÁLNÍMU ANTIGENU
Roche Elecsys 2010
TYREOGLOBULIN AUTOPROTILÁTKY
Roche Elecsys 2010
AUTOPROTILÁTKY PROTI RECEPTORŮM (hTSH)
Roche Elecsys 2010
PROKOLAGEN I. TYPU: PI - NP
Roche Elecsys 2010
CROSSLAPS
Roche Elecsys 2010
ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (SÉRUM)
Sebia Hydrasys
FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY
Sysmex ca 1500
LUPUS ANTIKOAGULANS (SÉRIE)
Sysmex ca 1500
STANOVENÍ HEPARINOVÝCH JEDNOTEK ANTI XA
Sysmex ca 1500
FAKTOR II. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Sysmex ca 1500
FAKTOR VIII. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Sysmex ca 1500
PROTEIN C (SÉRIE)
Sysmex ca 1500
PROTEIN S (SÉRIE)
Sysmex ca 1500
APC COATEST RESISTANCE (K MĚŘENÍ ANTIKOAGULAČNÍ ODPOVĚDI V PLASMĚ K AKTIVOVANÉMU PROTEINU C A K ZACHYCENÍ
Sysmex ca 1500
DEFEKTU P
PROTEIN S - ANTIGEN
Sysmex ca 1500
FIBRINOGEN (SÉRIE)
Sysmex ca 1500
TROMBINOVÝ ČAS
Sysmex ca 1500
AKTIVOVANÝ PARTIALNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST APTT
Sysmex ca 1500
TROMBOPLASTINOVÝ TEST
Sysmex ca 1500
ANTITROMBIN III, CHROMOGENNÍ METODOU (SÉRIE)
Sysmex ca 1500
GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN
Tosoh G7
ANALÝZA MOČI CHEMICKY
Urisys 2400
pH MOČE
Urisys 2400
BÍLKOVINA KVALITATIVNĚ (MOČ)
Urisys 2400
ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MIKROSKOPICKY
Urisys 2400, mikr. Olympus
CHOLESTEROL LDL
výpočet
OSMOLALITA (SÉRUM, MOČ)
výpočet
VÁPNÍK IONIZOVANÝ
výpočet

Podobné dokumenty

přehled nejistot

přehled nejistot ALT AMS AMS-moč ApoA1 ApoB ASLO AST Bilirubin celkový C3 C4 Ca sérum Ca-moč Celkova bilkovina, sérum Celkova bilkovina-moč CK CRP Fe Ferritin Glukoza, sérum GMT Haptoglobin HDL Cholesterol Cholines...

Více

Strany kapitol

Strany kapitol Značka/typ zařízení: Heidelberg Speedmaster CD 102-5 Počet barev: 5 Papír [g/m2]: 70-550 Počet zařízení: 1 Výkon/h: 15000 Přídavné zařízení: CIP3 elektronické nastavení Max. formát papíru: 35x50 B3...

Více

Postup při krvácení a perioperační management u nemocných

Postup při krvácení a perioperační management u nemocných * Závisí na vyhodnocení individuálního rizika krvácení a trombotisace.

Více

Ceník vybraných služeb poskytovaných v

Ceník vybraných služeb poskytovaných v Fe (železo celkové) TRANSFERIN FERRITIN VITAMIN B12 FOLÁTY CHOLESTEROL CELKOVÝ CHOLESTEROL HDL CHOLESTEROL LDL TRIACYLGLYCEROLY APOLIPOPROTEINY A nebo B CRP (C-REAKTIVNÍ PROTEIN) PROKALCITONIN Chor...

Více

Rubrika INTERNET a POČÍTAČE z časopisu RADIO REVUE 2 / 2007

Rubrika INTERNET a POČÍTAČE z časopisu RADIO REVUE 2 / 2007 Rubrika INTERNET a POČÍTAČE z časopisu RADIO REVUE 2 / 2007 Nové české rozhlasové stanice na internetu Od 1. února 2007 lze nově na internetu naladit kompletní vysílání všech programů Českého rozhl...

Více

NOAC

NOAC Pro rychlé orientační vyšetření antikoagulační aktivity rivaroxabanu je vhodné použít protrombinový čas (PT). Výsledek je zde udáván v sekundách, resp. poměru času normálního k vyšetřovanému vzorku...

Více