Příloha č.: 1 ze dne: 7.4.2009 je nedílnou součástí osvědčení o

Komentáře

Transkript

Příloha č.: 1 ze dne: 7.4.2009 je nedílnou součástí osvědčení o
Příloha č.: 1 ze dne: 7.4.2009
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 213/2009 ze dne: 7.4.2009
List 1 z 5
Akreditovaný subjekt:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
OKLT-OKB
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Zprávy podepisuje:
MUDr. Vlasta Musilová
RNDr. Pavel Posádka
Mgr. Sylva Brychtová
RNDr. Marie Navrátilová
primář OKLT
analytik – vedoucí úseku č.1
analytik – vedoucí úseku č.2
analytik – vedoucí úseku č.3
Postupy vyšetření:
Pořadové
číslo
Přesný název
postupu vyšetření /metody
Identifikace
postupu vyšetření /metody
Předmět vyšetření
1
Stanovení látkové koncentrace
močoviny (urea) fotometricky
na analyzátoru Olympus AU
640
SOPV 21053/05
sérum
2
Stanovení látkové koncentrace
urátu (KM) fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 21055/08
sérum
3
Stanovení katalytické
koncentrace AST fotometricky
na analyzátoru Olympus AU
640
SOPV 21052/05
sérum
4
Stanovení katalytické
koncentrace ALT fotometricky
na analyzátoru Olympus AU
640
SOPV 21051/05
sérum
5
Stanovení katalytické
koncentrace alkalické fosfatasy
(ALP) fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 21058/05
sérum
6
Stanovení katalytické
koncentrace GGT fotometricky
na analyzátoru Olympus AU
640
SOPV 21059/05
sérum
7
Stanovení látkové koncentrace
cholesterolu fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 21060/05
sérum
8
SOPV 21061/05
Stanovení látkové koncentrace
triacylglycerolů fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
sérum
Příloha č.: 1 ze dne: 7.4.2009
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 213/2009 ze dne: 7.4.2009
List 2 z 5
Akreditovaný subjekt:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
OKLT-OKB
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Pořadové
číslo
Přesný název
postupu vyšetření /metody
Předmět vyšetření
SOPV 21062/06
sérum
10
Stanovení katalytické
SOPV 21063/05
koncentrace CK fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
sérum
11
Stanovení hmotnostní
koncentrace celkové bílkoviny
fotometricky na analyzátoru
Olympus AU 640
SOPV 21065/05
sérum
12
Stanovení látkové koncentrace
glukózy fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
pomocí GOD+PAP
SOPV 21066/05
sérum
13
Stanovení katalytické
koncentrace alfa-amylázy
(amylaza) fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 21071/05
sérum
14
Stanovení látkové koncentrace
železa (Fe) fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 21073/05
sérum
15
Stanovení látkové koncentrace
kreatininu fotometricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 21054/05
sérum
9
Stanovení katalytické
koncentrace LD (LDH)
fotometricky na analyzátoru
Olympus AU 640
Identifikace
postupu vyšetření /metody
metodou dle Jaffè
16
Stanovení hmotnostní
koncentrace albuminu
fotometricky na analyzátoru
Olympus AU 640
SOPV 21072/05
sérum
17
Stanovení látkové koncentrace
SOPV 21082/05
sodného kationu (Na)
potenciometricky na analyzátoru
Olympus AU 640
sérum
18
Stanovení látkové koncentrace
SOPV 21083/05
draselného kationu (K)
potenciometricky na analyzátoru
Olympus AU 640
sérum
19
Stanovení látkové koncentrace
SOPV 21085/05
chloridového anionu (Cl)
potenciometricky na analyzátoru
Olympus AU 640
sérum
Příloha č.: 1 ze dne: 7.4.2009
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 213/2009 ze dne: 7.4.2009
List 3 z 5
Akreditovaný subjekt:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
OKLT-OKB
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Pořadové
číslo
Přesný název
postupu vyšetření /metody
Identifikace
postupu vyšetření /metody
Předmět vyšetření
20
Stanovení látkové koncentrace
glukózy (glukoza HK)
fotometricky na analyzátoru
Olympus AU 640 pomocí
HK+GPDH
SOPV 21076/05
sérum
21 a
Stanovení hmotnostní
koncentrace IgA
imunoturbidimetricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 23001/05
sérum
21 b
Stanovení hmotnostní
koncentrace IgA
imunoturbidimetricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 23001/08
sérum
22 a
Stanovení hmotnostní
koncentrace IgG
imunoturbidimetricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 23002/05
sérum
22 b
Stanovení hmotnostní
koncentrace IgG
imunoturbidimetricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 23002/08
sérum
23 a
Stanovení hmotnostní
koncentrace IgM
imunoturbidimetricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 23003/05
sérum
23 b
Stanovení hmotnostní
koncentrace IgM
imunoturbidimetricky na
analyzátoru Olympus AU 640
SOPV 23003/08
sérum
24
Stanovení hmotnostní
koncentrace albuminu (albumin
scr.) imunoturbidimetricky na
analyzátoru Hitachi 911 E
SOPV 23007/05
moč
25 a
Stanovení látkové koncentrace
T3 celkového (T3) metodou
ECLIA na analyzátoru Elecsys
2010
SOPV 22031/05
sérum
25 b
Stanovení látkové koncentrace
T3 celkového (T3) metodou
ECLIA na analyzátoru Cobas e
601
SOPV 22097/08
sérum
Příloha č.: 1 ze dne: 7.4.2009
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 213/2009 ze dne: 7.4.2009
List 4 z 5
Akreditovaný subjekt:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
OKLT-OKB
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Pořadové
číslo
Přesný název
postupu vyšetření /metody
Identifikace
postupu vyšetření /metody
26 a
Stanovení látkové koncentrace
T4 celkového (Thyroxin)
metodou ECLIA na analyzátoru
Elecsys 2010
SOPV 22033/05
sérum
26 b
Stanovení látkové koncentrace
T4 celkového (Thyroxin)
metodou ECLIA na analyzátoru
Cobas e 601
SOPV 22099/08
sérum
27 a
Stanovení látkové koncentrace
T3 volného (free T3) metodou
ECLIA na analyzátoru Elecsys
2010
SOPV 22032/05
sérum
27 b
Stanovení látkové koncentrace
T3 volného (free T3) metodou
ECLIA na analyzátoru Cobas e
601
SOPV 22098/08
sérum
28 a
Stanovení látkové koncentrace
T4 volného (free T4) metodou
ECLIA na analyzátoru Elecsys
2010
SOPV 22034/05
sérum
28 b
Stanovení látkové koncentrace
T4 volného (free T4) metodou
ECLIA na analyzátoru Cobas e
601
SOPV 22100/08
sérum
29 a
Stanovení arbitrární látkové
koncentrace TSH metodou
ECLIA na analyzátoru Elecsys
2010
SOPV 22035/05
sérum
29 b
Stanovení arbitrární látkové
koncentrace TSH metodou
ECLIA na analyzátoru Cobas e
601
SOPV 22101/08
sérum
30 a
Stanovení arbitrární látkové
koncentrace hCG (hCG
prnt.scr.)metodou ECLIA na
analyzátoru Elecsys 2010 pro
screening VVV
SOPV 22043/04
sérum
30 b
Stanovení arbitrární látkové
koncentrace hCG (hCG
prnt.scr.) metodou ECLIA na
analyzátoru Cobas e 601 pro
screening VVV
SOPV 22102/08
sérum
Předmět vyšetření
Příloha č.: 1 ze dne: 7.4.2009
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 213/2009 ze dne: 7.4.2009
List 5 z 5
Akreditovaný subjekt:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
OKLT-OKB
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Přesný název
postupu vyšetření /metody
Pořadové
číslo
Identifikace
postupu vyšetření /metody
Předmět vyšetření
31 a
Stanovení arbitrární látkové
koncentrace AFP (AFP
prnt.scr.) metodou ECLIA na
analyzátoru Elecsys 2010
SOPV 22042/04
sérum
31 b
Stanovení arbitrární látkové
koncentrace AFP (AFP
prnt.scr.)metodou ECLIA na
analyzátoru Cobas e 601
SOPV 22103/08
sérum
Vysvětlivky:
OKLT-OKB – Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby – oddělení klinické biochemie
SOPV – standardní operační postup pro laboratorní vyšetření
IgA – Imunoglobulin A
AST – Aspartátaminotransferáza
IgG - Imunoglobulin G
ALT – Alaninaminotransferára
IgM - Imunoglobulin M
GGT- Gama-glutamyltransferáza
T3 – Trijódtyronin
LD – Laktátdehydrogenáza
T4 – Tyroxin
CK – Kreatinkináza
TSH – Thyreotropní hormon
GOD – Glukózooxidáza
hCG – lidský (human) Choriový gonadotropin
PAP – Peroxidáza + aminoantipyrin + fenol
AFP – Alfa-1-fetoprotein
HK – Hexokináza
ECLIA – elektrochemiluminiscenční analýza
GPDH – Glukózofosfátdehydrogenáza
VVV – vrozená vývojová vada
Pokud je název vyšetření (stanovovaného analytu) uveden v závorce, potom se tiskne na výsledkovém listu název v závorce.

Podobné dokumenty

Kompletní řešení Vašich sítí

Kompletní řešení Vašich sítí Kompletní řešení Vašich sítí OKB ODVALOVACÍ KLÍNY NA KABELOVÉ BUBNY

Více

+ H

+ H METABOLISMUS AMINOKYSELIN

Více

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Příloha č.1 ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT

Více

Pokyny k odběru vzorku stolice na kvantitativní stanovení

Pokyny k odběru vzorku stolice na kvantitativní stanovení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610 OKLT - oddělení klinické biochemie tel. 566 801 491

Více

OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření Verze č. 1

OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření Verze č. 1 Barevné označení: OKLT-OKB, OKLT-OKB-serologie, OKLT-HTO, OKLT-OKM * u vyšetření musí být na žádance uveden souhlas pacienta nebo zákonného zástupce s genetickým vyšetřením a jeho podpis žádanka K ...

Více

Příloha 1 LP - Seznam základních a speciálních vyšetření, funkční

Příloha 1 LP - Seznam základních a speciálních vyšetření, funkční Imunoglobulin A.................................................................................................................... 38 Imunoglobulin G .................................................

Více

Žádanka na laboratorní vyšetření OKLT

Žádanka na laboratorní vyšetření OKLT OKLT-OKB, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, Nové Město na Moravě tel: 566 801 491, 497

Více

stáhnout - LABtechnik

stáhnout - LABtechnik (Kat. č. 5-174, 5-176) nebo LEVEL 2 (Kat. č. 5-175, 5-177). Kalibraci provádějte každé 4 týdny nebo při změně čísla šarže

Více